Detail publikace

 

Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy

Základní údaje
Originální název:Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy
Autoři:Jakub Hanák, Jan Sedláček
Další údaje
Citace:HANÁK, Jakub a Jan SEDLÁČEK. Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 265-272, 8 s. ISBN 978-80-214-4238-2.Export BibTeX
@inproceedings{982464,
author = {Hanák, Jakub and Sedláček, Jan},
address = {Brno},
keywords = {easement, compensation, appraisal, one-year benefit, technical infrastructure},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-214-4238-2},
pages = {265-272},
publisher = {VUT v Brně},
title = {Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy},
year = {2012}
}
Originální jazyk:čeština
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:easement, compensation, appraisal, one-year benefit, technical infrastructure

Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za nezbytné přinést další pohled a argumenty přinejmenším v otázce stanovení výše ročního užitku a určení povahy pozemku, na kterém má být právo odpovídající věcnému břemenu zřízeno. Pozornost je však věnována také dalším souvisejícím problémům (např. nadužívání ocenění fixní částkou ve znalecké praxi). Vzhledem k profesnímu zaměření autorů je příspěvek vztažen zejména na případ věcného břemene umístění a provozování stavby technické infrastruktury.