Detail publikace

 

Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy

Základní údaje
Originální název:Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy
Autoři:Jakub Hanák, Jan Sedláček
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:easement, compensation, appraisal, one-year benefit, technical infrastructure

Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za nezbytné přinést další pohled a argumenty přinejmenším v otázce stanovení výše ročního užitku a určení povahy pozemku, na kterém má být právo odpovídající věcnému břemenu zřízeno. Pozornost je však věnována také dalším souvisejícím problémům (např. nadužívání ocenění fixní částkou ve znalecké praxi). Vzhledem k profesnímu zaměření autorů je příspěvek vztažen zejména na případ věcného břemene umístění a provozování stavby technické infrastruktury.