Publication details

 

Porovnávání aktivity a promořenosti klíšťat na Borrelia burgdorferi sensu lato v jarních měsících 2010 s rokem 2011 na dvou lokalitách v Brně, testování repelentů

Basic information
Original title:Porovnávání aktivity a promořenosti klíšťat na Borrelia burgdorferi sensu lato v jarních měsících 2010 s rokem 2011 na dvou lokalitách v Brně, testování repelentů
Title in English:Comparison of activity and prevalence of ticks on Borrelia burgdorferi sensu lato in spring months of the years 2010 and 2011 in two localities of the town Brno
Authors:Tereza Rašovská, Alena Žákovská, Helena Nejezchlebová, Hana Kučerová, Naďa Bartoňková, Adam Norek
Further information
Citation:RAŠOVSKÁ, Tereza, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ a Adam NOREK. Porovnávání aktivity a promořenosti klíšťat na Borrelia burgdorferi sensu lato v jarních měsících 2010 s rokem 2011 na dvou lokalitách v Brně, testování repelentů. 2012.Export BibTeX
@proceedings{983166,
author = {Rašovská, Tereza and Žákovská, Alena and Nejezchlebová, Helena and Kučerová, Hana and Bartoňková, Naďa and Norek, Adam},
keywords = {tick; borelia burgdorferi sensu lato; prevalence; activity},
language = {cze},
title = {Porovnávání aktivity a promořenosti klíšťat na Borrelia burgdorferi sensu lato v jarních měsících 2010 s rokem 2011 na dvou lokalitách v Brně, testování repelentů},
url = {http://www.epis.sk/Udalosti/Konferencie/XI--Cervenkove-dni.aspx},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Physiology
WWW:link to a new windowhttp://www.epis.sk/Udalosti/Konferencie/XI--Cervenkove-dni.aspx
Type:Conference abstract
Keywords:tick; borelia burgdorferi sensu lato; prevalence; activity

Klíšťata patří mezi nejrozšířenější krevsající členovce v přírodě. V Evropě patří mezi nejčastější přenášené nemoci způsobené klíštětem klíšťová encefalitida a lymeská borelióza (LB). Původcem onemocnění LB je gramnegativní bakterie Borrelia burgdorferi sensu lato. Za patogenní pro člověka jsou považovány B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzélii, které způsobují onemocnění LB v Evropě. Monitorování prevalence klíšťat bylo započato v r. 2010, a to na dvou lokalitách: Pisárky a Zamilovaný hájek, vzdálených od sebe 5,76 km. Cílem studia bylo porovnat prevalenci Bbsl a aktivitu klíšťat na dvou rekreačních lokalitách, které jsou často navštěvovány obyvateli města Brna, a v případě přisátí nakažených klíšťat zde hrozí riziko nákazy. Našim cílem je upozornit na možné ohrožení. Záměrem tohoto příspěvku je předložit aktuální stav monitoringu prováděného první tři jarní měsíce minulého roku (2011) a porovnat tento stav s rokem 2010. Zároveň chceme informovat o nejefektivnějších repelentních přípravcích proti klíšťatům. Dostupné jsou repelenty jak na syntetické, tak přírodní bázi. Zájem o přírodní preparáty vzrostl u veřejnosti zejména poté, co byly uveřejněny studie zpochybňující bezpečnost syntetických repelentů.

Problems and prevalence of Lyme disease pathogen Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks in two localities in Brno. Risk months for tick activity and positive for the presence of the pathogen Bbsl.