Publication details

 

Konceptualizace vnitřní bezpečnosti v SRN

Basic information
Original title:Konceptualizace vnitřní bezpečnosti v SRN
Title in English:Conceptualization of internal security in Germany
Authors:Kateřina Tvrdá, Josef Smolík
Further information
Citation:TVRDÁ, Kateřina a Josef SMOLÍK. Konceptualizace vnitřní bezpečnosti v SRN. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha: Policejní akademie České republiky, 2012, roč. 18, č. 1, s. 39-52. ISSN 1801-8211.Export BibTeX
@article{983326,
author = {Tvrdá, Kateřina and Smolík, Josef},
article_location = {Praha},
article_number = {1},
keywords = {Internal security; Germany; securitization; actor of securitization; protection of constitution; protection of society; threats},
language = {cze},
issn = {1801-8211},
journal = {Bezpečnostní teorie a praxe},
title = {Konceptualizace vnitřní bezpečnosti v SRN},
url = {http://www.polac.cz/},
volume = {18},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
WWW:link to a new windowhttp://www.polac.cz/
Type:Article in Periodical
Keywords:Internal security; Germany; securitization; actor of securitization; protection of constitution; protection of society; threats

Tento článek popisuje pojetí vnitřní bezpečnosti podle legálního a koncepčního rámce Spolkové republiky Německo. Především se zaměřuje na základní chráněné hodnoty (referenční objekty) v rámci vnitřní bezpečnosti. V návaznosti na referenční objekty jsou také v textu nastíněny základní hrozby, jimž čelí SRN v oblasti vnitřní bezpečnosti. Dále je v článku kladen důraz na identifikaci aktérů podílejících se na zajištění vnitřní bezpečnosti v SRN.

This article describes the concept of internal security in accordance with legal and conceptual framework of Germany. Primarily the paper is focused on the basic values protected (referent objects) within the internal security. The fundamental threats are also outlined in the text, which them Germany has faced in the area of internal security. This article also gives emphasis on identifying the actors involved in internal security in Germany.