Publication details

 

"A Štěstěna, ta povstalecká děvka, se na něj zubila" : shakespearovské překlady Milana Lukeše

Basic information
Original title:"A Štěstěna, ta povstalecká děvka, se na něj zubila" : shakespearovské překlady Milana Lukeše
Title in English:"And Fortune on his damned Quarry smiling, Shew'd like a Rebells Whore" : Milan Lukeš's Translations of Shakespeare
Author:Pavel Drábek
Further information
Citation:DRÁBEK, Pavel. "A Štěstěna, ta povstalecká děvka, se na něj zubila" : shakespearovské překlady Milana Lukeše. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 48-64. ISSN 1803-845X.Export BibTeX
@article{985966,
author = {Drábek, Pavel},
article_location = {Brno},
article_number = {č. 1},
keywords = {Milan Lukeš; William Shakespeare; theatre translation; drama translation; translations of Shakespeare; Macbeth; King Lear; Erik Adolf Saudek; Czech theatre},
language = {cze},
issn = {1803-845X},
journal = {Theatralia},
title = {"A Štěstěna, ta povstalecká děvka, se na něj zubila" : shakespearovské překlady Milana Lukeše},
volume = {roč. 15},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Art, architecture, cultural heritage
Type:Article in Periodical
Keywords:Milan Lukeš; William Shakespeare; theatre translation; drama translation; translations of Shakespeare; Macbeth; King Lear; Erik Adolf Saudek; Czech theatre
Attached files:link to a new windowYorick 2012 01 Drabek.pdf

Kritická analýza shakespearovských překladů Milana Lukeše (1933-2007) se zvláštním zaměřením na Macbetha a Krále Leara. Studie rozpracovává pojmy "překladatelský styl", "překladatelské příležitosti", "reverze", "kakofonie" a "expresivita" v dramatickém překladu.

A critical analysis of Milan Lukeš's (1933-2007) translations of Shakespeare with a special view of his Macbeth and King Lear. The article develops the concepts of "translator's style", "translation opportunities", "reversions", "cacophony" and "expressivity" in drama translation.

Related projects: