Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 6768

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 3Letter B, page 16Letter C, page 21Letter D, page 34Letter E, page 47Letter F, page 57Letter G, page 62Letter H, page 65Letter CH, page 70Letter I, page 72Letter J, page 80Letter K, page 83Letter L, page 91Letter M, page 98Letter N, page 112Letter O, page 120Letter P, page 128Letter Q, page 151Letter R, page 152Letter S, page 162Letter T, page 182Letter U, page 201Letter V, page 205Letter W, page 217Letter X, page 220Letter Y, page 220Letter Z, page 220
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 6768 records, displayed 1 - 30

 

book coverŠPÁNKOVÁ, Silvie.
(Des)colonizacao na literatura portuguesa contemporanea. Breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-7053-0.


more

 

HORÁKOVÁ, Šárka.
(In)efficiency of the Stability and Growth Pact - What next?. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 81-89. 16.1.2014, Ĺ lapanice.


more

 

BURSÍKOVÁ, Lenka.
(Ne)podjatost v řízení o rozkladu?. In Dny práva 2013 - Days of law 2013. : 2014. 2013.


more

 

DAN, Jiří.
(Ne)spravedlnost ve vzdělávání: téma odborné i politické. 2014.


more

 

PÍŠOVÁ, Michaela.
(Nový) profesionalismus v učitelství. 2014.


more

 

MÍŠA, Patrik.
(Re)creating the Past: Moon Tiger by Penelope Lively. 2014.


more

 

MÍŠA, Patrik.
(Re)creating the Past: Moon Tiger by Penelope Lively. 2014.


more

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana.
(Re)konstruování školního vědeckého slovníku. Studia paedagogica, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2014, vol. 19, no. 1, p. 9-43.


more

 

URVÁLEK, Aleš.
, Im Schatten der Großen? Der bundesrepublikanische Deutschlanddiskurs aus interdisziplinärer Perspektive: Christian Meier, Peter Sloterdijk und Peter Schneider. In Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. Ostrava : 2014. ISBN 978-80-7464-227-2, pp. 125 - 138. 2013, Olomouc.


more

 

MINÁŘOVÁ, Eva.
. Slang a jeho výskyt v současné psané publicistice. 9. konference o slangu a argotu. 2014.


more

 

KROUPA, Jiří.
/kat./ Miroslav Šimorda: retrospektivní výběr k devadesátinám malíře. Vyd. První. Brno : Galerie Ars Brno, 2014. 10 pp.


more

 

CHAVARRIA, M. - DURANTE-RODRIGUEZ, G. - KRELL, T. - SANTIAGO, C. - BREZOVSKÝ, Jan - DAMBORSKÝ, Jiří - DE LORENZO, V..
: Fructose 1-Phosphate is the One and Only Physiological Effector of the Cra (FruR) regulator of Pseudomonas putida. FEBS Open Bio. 2014, no. 4, pp. 377-386.


more

 

KOMÁREK, Filip.
„[..]unserem armen Mittel die wenige Arbeit und Brodt wegnehmen.“ Störer and Pfuscher – the enemies of painters’ guilds. 2014.


more

 

BLAŽEK, Václav.
{Greek} Numerals. In Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Vol. 2. Leiden : Brill, 2014. Neuveden, ISBN 90-04-22597-8, pp. 539-544.


more

 

BLAŽEK, Václav.
{Greek} Phytonyms (Names of Trees). In Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Vol. 3. Leiden : Brill, 2014. Neudeven, ISBN 90-04-22597-8, pp. 97-100.


more

 

BLAŽEK, Václav.
{Greek} Theonyms (Names of Gods). In Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Vol. 3. Leiden : Brill, 2014. Neuveden, ISBN 90-04-22597-8, pp. 400-402.


more

 

BLAŽEK, Václav.
{Greek} Zoonyms (Names of mammals). In Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Vol. 3. Leiden : Brill, 2014. Neuveden, ISBN 90-04-22597-8, pp. 544-545.


more

 

CHOVANEC, Jan.
‘..but there were no broken legs’: The emerging genre of football match reports in The Times in the 1860s. Journal of Historical Pragmatics, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, The Nederlands. ISSN 1566-5852, 2014, vol. 15, no. 2, pp. 228-254.


more

 

HURDÍK, Jan - FIALA, Josef.
‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: No 81 Contracts. - updated monograph by 2014. Vyd. updated text by 2014. Aalpen an den Rijn : Kluwer Law Int., 2014. 148 pp. Contracts sv. 81. ISBN 978-90-6544-941-2.


more

 

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana.
‘Good families’ and the shadows of servitude: au pair gossip and norms of au pair employment. 2014.


more

 

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. ISSN 1802-7962, 2014, vol. 8, no. 3, Nestránkováno.-34 pp.


more

 

NOVÁK, Jan - HÉŽOVÁ, Renata - MÁCHAL, Jan - VINKLÁREK, Jan - NEČESÁNEK, Ivo - HLINOMAZ, Ota - GROCH, Ladislav - VÍTOVEC, Jiří - SLABÝ, Ondřej - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie.
+11525 C/A Polymorphism in MicroRNA Binding Site of Angiotensinogen is Associated with Occurence of Restenosis in Patients After Myocardial Infarction. 2014.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 119 (Povinnost právnické osoby vést spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 616-619.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 127 (Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 677-683.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 174−184 (Přeměna právnické osoby). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 919-948.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva - RUBAN, Radek.
§ 3024 (Zahraniční fyzické a právnické osoby). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 2303-2304.


more

 

HORECKÝ, Jan.
§ 34 § 35. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 616-619.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - HRUŠÁKOVÁ, Milana.
§ 655 [Pojem, podstata a účel manželství] až § 670 [Vztah mezi občanským a církevním sňatkem]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. Velké Komentáře, ISBN 978-80-7400-503-9, pp. 1-35.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
§ 671 [Způsobilost uzavřít manželství] až § 686 [Důsledky prohlášení manželství za neplatné]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. Velké Komentáře, ISBN 978-80-7400-503-9, pp. 36-74.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
§ 771 [Pojetí příbuzenství] až § 793 [Zahájení řízení o popření otcovství soudem]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. Velké Komentáře, ISBN 978-80-7400-503-9, pp. 497-597.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 6768 records, displayed 1 - 30