Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 1327

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1001

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 12Letter G, page 13Letter H, page 13Letter CH, page 15Letter I, page 15Letter J, page 17Letter K, page 18Letter L, page 19Letter M, page 20Letter N, page 23Letter O, page 24Letter P, page 25Letter Q, page 30Letter R, page 30Letter S, page 33Letter T, page 36Letter U, page 40Letter V, page 40Letter W, page 42Letter X, page 43Letter Y, page 43Letter Z, page 43
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 1327 records, displayed 1001 - 1030

 

FUCHS, Eduard - ZELENDOVÁ, Eva.
Slovní úlohy inspirované texty v médiích. Vyd. 1. Olomouc : UP Olomouc, 2016. ISBN 978-80-905281-3-0, pp. 87-90. 2016, Olomouc.


more

 

KOSEK, Pavel.
Slovosled verbálních enklitik v staročeské bibli 1. redakce. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Složí lidstvo zkoušku dospělosti?. SEdmá generace - společensko-ekologický časopis, Brno, Hnutí Duha. ISSN 1212-0499, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 43-46.


more

 

KADLUBIEC, Vojtěch.
Služební poměr – veřejnoprávní nebo soukromoprávní vztah?. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 23, no. 4, pp. 407-413.


more

 

FILIPOVÁ, Zuzana.
Směnka jako nástroj vyvádění peněz z obchodní korporace. 2016.


more

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
Smluvní pokuta jako zneužívající klauzule a možnost její moderace. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer. ISSN 1805-6822, 2016, vol. IV., no. 2/2016, pp. 8-13.


more

 

SUCHÝ, Jaroslav.
Snow. 2016.


more

 

CREMADES CORTIELLA, Elga.
Sobre l'assignació de cas en el domini nominal. In Miscel·lania d'homenatge a Joan Martí i Castell. Vyd. 1. Tarragona : Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2016. Vol. 1, ISBN 978-84-8424-425-7, pp. 179-189.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Jiří - PLACIER, Klára.
Social Innovation Types in Consumer Protection in Alternative Financial Services after the Great Recession. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 336-343. 2016, Šlapanice.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Sociální psychologie nezaměstnanosti. In Sociální psychologie. Praha : Grada, 2016. Společenské vědy, 25 pp.


more

 

FRANEK, Juraj.
Socrates: Criticism. In Classical and Medieval Literature Criticism. Farmington Hills, Mich. - San Francisco : Gale Cengage, 2016. Vol. 178, ISBN 978-1-56995-542-0, pp. 287-296.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda - DANĚK, Petr.
Some Survival Strategies of Communal Economic Projects. 2016. Kulatý st;l na konferenci "Undisicplined Environments" kterou pořádala European Network of Political Ecology" (ENTITLE) , 20.-24.března 2016, ve Stockholmu (Royal Institute of Techology).


more

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona.
Sorrorigenní rány - víme jak je rozpoznat a co s nimi?. 2016.


more

 

KLONTZA, Věra.
Současná krétská archeologie: výzkumy Priniatikos Pyrgos a Oxa. 2016.


more

 

VOJTÍŠEK, Tomáš.
Soudnělékařská služba a závažná násilná trestná činnost. Souhlas s pitvou v novém občanském zákoníku. 2016.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Soukromí online. In Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí - praxe participačních práv a kyberšikana: Sborník z konference pořádané k 25. výročí Úmluvy o právech dítěte Brno, 20. a 21. listopadu 2014. Brno : 2016. ISBN 978-80-263-1001-3, pp. 119-125. 2014, Brno.


more

 

KUBEŠA, Tomáš.
Soutěžitel právnickou osobou?. Olomouc : Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2016. ISBN 978-80-7502-111-3, pp. 263-269. 2015, Véska u Olomouce.


more

 

DEEV, Oleg - HODULA, Martin.
Sovereign default risk and state-owned bank fragility in emerging markets: evidence from China and Russia. Post-Communist Economies, Oxfordshire, England, Taylor & Francis, Great Britain. ISSN 1465-3958, 2016, vol. 28, no. 2, pp. 232-248.


more

 

LUČAN, Radek - BARTONIČKA, Tomáš - JEDLIČKA, Petr - ŘEŘUCHA, Šimon - ŠÁLEK, Martin - ČÍŽEK, Martin - NICOLAOU, Haris - HORÁČEK, Ivan.
Spatial activity and feeding ecology of the endangered northern population of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus). Journal of Mammalogy, USA. ISSN 1545-1542, 2016, vol. x, no. x, pp. 1-8.


more

 

MALY, Susan.
Specifika mezioborového dialogu v galerijní edukaci. 2016.


more

 

KRISTKOVÁ, Alena.
Specifika přípravného řízení trestního ve Španělsku. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 2015, no. 4, pp. 358-365.


more

 

BERÁNKOVÁ, Martina - LACINOVÁ, Lenka.
Specifika raného vývoje citové vazby u dvojčat a vícerčat. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2016, vol. 60, no. 2, pp. 169-184.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - PUNČOCHÁŘ, Martin.
Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka pro azylanty. 2016.


more

 

SCHILDBERGER, František.
Spiritualita v díle Václava Havla. 2016.


more

 

KÓLOVÁ, Hana.
Společnýma očima. 2016. CZE, Galerie Světlo, Kounicova 272/15, Brno. .


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Spolková autonomie v novém soukromém právu: její význam a limity. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 4, pp. 115-119.


more

 

KRCHŇÁK, Daniel.
Spor o narativitu v diskuzi o osobní identitě jako spor mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. 2016.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Spor o polský Ústavní tribunál. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 4-7.


more

 

HERMAN, Lukáš - JAŇURA, Jakub.
Sportovní akce brněnských geografů. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2016, vol. 35, no. 1, pp. 102-104.


more

 

VÁLKOVÁ, Hana.
SPORTS TRAINING WITHIN A SPECIAL OLYMPICS FITNESS INNOVATION PROGRAMME. In 10th International Conference On Kinanthropology "Sport and Quality of Life". Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8129-1, pp. 189-200. 2015, Brno, Česká republika.


more

 
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 1327 records, displayed 1001 - 1030