Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 6077

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1001

Letter A, page 2Letter B, page 15Letter C, page 19Letter D, page 31Letter E, page 42Letter F, page 50Letter G, page 55Letter H, page 58Letter CH, page 63Letter I, page 66Letter J, page 74Letter K, page 77Letter L, page 86Letter M, page 91Letter N, page 104Letter O, page 113Letter P, page 120Letter Q, page 141Letter R, page 142Letter S, page 151Letter T, page 167Letter U, page 184Letter V, page 187Letter W, page 197Letter X, page 199Letter Y, page 199Letter Z, page 199
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 6077 records, displayed 1001 - 1030

 

JANÍKOVÁ, Věra - PÍŠOVÁ, Michaela - HANUŠOVÁ, Světlana - ULIČNÁ, Klára - NAJVAR, Petr.
Determinanten der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Expertenwissens von Fremdsprachenlehrern. In Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2015. 2014, PdF JU České Budějovice.


more

 

NEMEC, Juraj.
Determinants and barriers of adoption, diffusion and upscaling of ICT-driven social innovation in the public sector: a comparative study across 6 EU countries. Rotterdam : Evropská komise, 2015.


more

 

ŠTAUDOVÁ, Barbora - MICENKOVÁ, Lenka - BOSÁK, Juraj - HRAZDILOVÁ, Kristýna - SLANINKOVÁ, Eva - VRBA, Martin - ŠEVČÍKOVÁ, Alena - KOHOUTOVÁ, Darina - WOZNICOVÁ, Vladana - BUREŠ, Jan - ŠMAJS, David.
Determinants encoding fimbriae type 1 in fecal Escherichia coli are associated with increased frequency of bacteriocinogeny. BMC Microbiology, London, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1471-2180, 2015, vol. 15, no. 201, pp. 1-9.


more

 

STANĚK, Rostislav.
Determinants of Bank Efficiency: Evidence from Czech Banking Sector. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 1005-1011.


more

 

FRANCŮ, Lenka - HLOUŠEK, Miroslav - MIKULA, Štěpán.
Determinants of Economic Growth. In International Conference Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 146-153. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

KVASNIČKA, Michal - SZALAIOVÁ, Monika.
Determinants of Gratuity Size in the Czech Republic:Evidence from Four Inexpensive Restaurants in Brno. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 3-17.


more

 

HŘEBÍČEK, Jiří - FALDÍK, Oldřich - KASEM, Edward - TRENZ, Oldřich.
Determinants of Sustainability Reporting in Food and Agriculture Sectors. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 2, pp. 539--552.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Jiří - VACEKOVÁ, Gabriela.
Determinants of the success of NGOs´ accession to EU funds in the Czech Republic. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 402 - 408. Šlapanice.


more

 

NEVÍDALOVÁ, Hana - MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Determination of binding constant by capillary electrophoresis - frontal analysis and isothermal titration calorimetry. 2015.


more

 

DLABKOVÁ, Kristýna - BEDNAŘÍK, Antonín - KÚTNÁ, Andrea - DUDROVÁ, Markéta - KANICKÝ, Viktor - PREISLER, Jan.
Determination of Heavy Metals in Biological Samples using DLTV ICP-MS. 2015.


more

 

HORKÁ, Marie - TESAŘOVÁ, Marie - KARÁSEK, Pavel - RŮŽIČKA, Filip - HOLÁ, Veronika - SITTOVÁ, Martina - ROTH, Michal.
Determination of methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus bacteria in blood by capillary zone electrophoresis. Analytica Chimica Acta, Amsterdam, Elsevier Science publishers, The Nederlands. ISSN 0003-2670, 2015, vol. 868, no. APR 8 2015, pp. 67-72.


more

 

MÁDR, Aleš - CELÁ, Andrea - KLEJDUS, Bořivoj - PELCOVÁ, Marta - CRHA, Igor - ŽÁKOVÁ, Jana - GLATZ, Zdeněk.
Determination of pyruvate and lactate as potential biomarkers of embryo viability in assisted reproduction by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. Electrophoresis, Germany. ISSN 0173-0835, 2015, vol. 36, no. 11-12, pp. 1244-1250.


more

 

VINKLÁRKOVÁ, Bára - CHROMÝ, Vratislav - BITTOVÁ, Miroslava - ŽALUDOVÁ, Lenka.
Determination of serum total protein by the Kjeldahl method. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Bratislava : Univerzia Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2015. ISBN 978-80-223-3859-2, pp. 1166-1170. 2015, Bratislava.


more

 

VAŠINA, Petr - FEKETE, Matej - HNILICA, Jaroslav - KLEIN, Peter - DOSOUDILOVÁ, Lenka - DVOŘÁK, Pavel - NAVRÁTIL, Zdeněk.
Determination of titanium atom and ion densities in sputter deposition plasmas by optical emission spectroscopy. Plasma Sources Science and Technology, Great Britain. ISSN 0963-0252, 2015, vol. 24, no. 6, "nestránkováno"-13 pp.


more

 

SUCHOMEL, Šimon - BRANDEJS, Michal.
Determining Window Size from Plagiarism Corpus for Stylometric Features. In Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. Toulouse, France : Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-24026-8, pp. 293-299. 8.9.2015, Toulouse, France.


more

 

BUCHTA, Jan.
Děti a mládež v systému sociální prevence na Svitavsku. 2015.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Děti kreslí to, co prožívají. Informatorium 3-8, Praha, Nakladatelství Portál. ISSN 1210-7506, 2015, vol. č.8, p. 16.


more

 

ŠMAHEL, David.
Děti na internetu. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. první, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 19-34.


more

 

TRAMPOTOVÁ, Olga.
Děti se s nikým nerozvádí: Rozvod jako řešení vleklé manželské krize a nikoli jako destruktivní rozpad rodiny. 2015.


more

 

FOUSEK, Jan.
Devectorization of Array Expressions for Selective Just in Time Specialization of Neural Ensamble Simulations. In MEMICS 2015 Tenth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Tábor : LITERA, 2015. ISBN 978-80-214-5254-1.


more

 

TYUTYURYUKOV, Vladimir.
Developing Customs Union: tax harmonisation or tax competition?. ACTA AERARII PUBLICI, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Slovakia. ISSN 1336-8818, 2015, vol. 12, no. 1, p. 84-97.


more

 

NOVÁ, Jana.
Developing the entrepreneurial competencies of sport management students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 174, no. 174, pp. 3916-3924.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Development of Communicating about Notions in Geometry at Primary Schools. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae., Ružomberok, Univerzitas Catholica, Slovakia. ISSN 1336-2232, 2015, vol. XIV., no. 2, pp. 43-47.


more

 

ČULEN, Martin - TUSZYŃSKI, Paweł K. - POLAK, Sebastian - JACHOWICZ, Renata - MENDYK, Aleksander - DOHNAL, Jiří.
Development of In Vitro-In Vivo Correlation/Relationship Modeling Approaches for Immediate Release Formulations Using Compartmental Dynamic Dissolution Data from "Golem'': A Novel Apparatus. BioMed Research International, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 2314-6133, 2015, vol. 2015, no. 328628, pp. 1-13.


more

 

KOUDELKA, Štěpán - CIMFLOVÁ, Petra - TUŘÁNEK, Jaroslav - MIKULÍK, Robert.
Development of Liposomes Loaded With Computed Tomogratphy Contrast Agent for Thrombus Imaging. 2015.


more

 

STRUK, Michal.
Development of municipal solid waste generation and expenditures – case of Czech municipalities. 2015.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš - KRPOUN, Zdeněk - KOLÁŘOVÁ, Martina - LANDA, Leoš.
Development of novel paradigms for social neuroscience - ongoing bilateral project. 2015.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Development of science teacher creativity and IBSE. 2015. ISBN 978-609-95513-2-6.


more

 

KOSEK, Pavel.
Development of Word Order of Preterite Auxiliary Clitics in Old Czech Bibles. In Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar. Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxell : Peter Lang, 2015. ISBN 978-3-631-66251-9, pp. 178-198. 2014, Brno.


more

 

RUMÁNEK, Ivan.
Developments In Post-Classical No (1500 - 1700). In Encounters with Japan. Japanese Studies in the Visegrad Four Countries. Budapest : Eötvös University Press, 2015. Neuveden, ISBN 978-963-284-610-1, pp. 135-166.


more

 
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 6077 records, displayed 1001 - 1030