Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 1866

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1001

Letter A, page 1Letter B, page 5Letter C, page 6Letter D, page 10Letter E, page 13Letter F, page 16Letter G, page 18Letter H, page 18Letter CH, page 20Letter I, page 21Letter J, page 23Letter K, page 24Letter L, page 27Letter M, page 29Letter N, page 32Letter O, page 34Letter P, page 36Letter Q, page 43Letter R, page 43Letter S, page 46Letter T, page 50Letter U, page 55Letter V, page 56Letter W, page 59Letter X, page 60Letter Y, page 60Letter Z, page 60
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 1866 records, displayed 1001 - 1030

 

JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka.
O racionalitě emocí. 2016.


more

 

KOCIÁNOVÁ, Lenka - MELICHAR, Rostislav.
OATools: An ArcMap add-in for the orientation analysis of geological structures. Computers & Geosciences, Great Britain. ISSN 0098-3004, 2016, vol. 87, no. February, pp. 67-75.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Občanská věda a vzdělávání v zrcadle digitálních technologií. In INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2016. 17 pp. 2016, Praha.


more

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
OBEC JAKO VLASTNÍK MÍSTNÍ KOMUNIKACE. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní ROZPRAVY 2016. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-13-9, pp. 533-542. 22.2.2016, Hradec Králové.


more

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
OBEC JAKO VLASTNÍK MÍSTNÍ KOMUNIKACE. 2016.


more

 

SMILEK, Pavel.
Obecné zásady chirurgické léčby zhoubných nádorů hlavy a krku. In Nádory hlavy a krku. Vyd. První. Praha : Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-3743-3, pp. 60-67.


more

 

MILÉŘ, Tomáš.
Objektivita vědy a univerzitní vzdělávání. 2016.


more

 

POKORNÝ, Bohumil - PETROVOVÁ, Markéta - ŠTOROVÁ, Ilona.
Objektivizace pracovní schopnosti zaměstnance. 2016.


more

 

SCHENK, Zdeněk - MIKULÍK, Jan.
Objev mincí ukrytý pod podlahou kaple Panny Marie v Dobrčicích. Dobrčice : Obec Dobrčice, Dobrčice 4, 2016. 3 pp. Dobrčické noviny.


more

 

FASORA, Lukáš.
Obraz papeže a papežství v domácím liberálním a socialistickém tisku v letech 1870-1929. Časopis matice moravské, Brno, Matice moravská. ISSN 0323-052X, 2016, vol. 134, no. 2, pp. 487-509.


more

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
Oči do vesmíru. In Primární matematické vzdělávání v souvislostech. : Profi-tisk Group, 2016. ISBN 978-80-905281-3-0, pp. 158-162. 2016, PdF UP.


more

 

ŠVAŘÍČEK, Roman.
Od deskripce k akci. Akční výzkum výukové komunikace. 2016.


more

 

LAPÁČEK, Jiří - MIKULÍK, Jan - SCHENK, Zdeněk - ZAPLETAL, Radim - JANDOVÁ, Marta - BALÁK, Libor.
Od lovců mamutů k cihle : Osud světoznámé archeologické lokality Předmostí a příběh hrobu, který ji proslavil. Přerov : Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov, Přerov I - Město, PSČ 75011, 2016. 60 pp. ISBN 978-80-906145-2-9.


more

 

KRATOCHVÍL, Vladimír.
Od nepřímého pachatelství k přímému (skrze quasispolupachatelství sui generis), anebo beztrestnost?. Státní zastupitelství, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2016, vol. XIV, no. 1/2016, pp. 12-19.


more

 

CHYTRÁ, Magdaléna.
Odborná průvodkyně exkurzí po sbírkách botanické zahrady. 2016.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina.
Odměňovací moc studentů učitelství na praxi: kvalitativní výzkum. 2016. ISBN 978-80-223-4011-3.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina.
Odměňovací moc studentů učitelství na praxi: kvalitativní výzkum ve smíšeném designu. 2016.


more

 

HYRŠL, Pavel - DOBEŠ, Pavel.
Odpověď hmyzu na nákazu entomopatogenními hlísticemi. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: 28. 01. 2016 10:21 - rysa - Moravskoslezský partnerské problémy: partnerské vztahy; obtíže v komunikaci; agresivita; paranoidita. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2016. 1 p. Internetová poradna.


more

 

ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Odpovědnost členských států za pochybení soudních orgánů a její reflexe v české legislativě a judikatuře. Brno : MU, 2016. ISBN 978-80-210-8198-7, pp. 113-133. 2015, Brno.


more

 

JAKUBÍČEK, Robert.
Odpovědnost nositele moci (domina) za obchodní jednání osob alieno iuri subiectae aneb actiones exercitoria, institoria, de peculio et de in rem verso. In Zodpovednosť a zavinenie v rímskom obligačnom práve. Vyd. 2015. Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-0888-1, pp. 44-65.


more

 

ČEP, David - KANDOVÁ, Katarína.
Odpovědnost státního zástupce při plnění úkolů v trestním řízení. In COFOLA 2016. : 2016. 2016.


more

 

KANDOVÁ, Katarína - ČEP, David.
Odpovědnost státního zástupce za plnění úkolů v trestním řízení. 2016.


more

 

MATOUŠ, Michal.
Odpovědnost za nezákonnost souhlasu podle stavebního zákona. 2016.


more

 

FRYDRYCH, Karol.
Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2015. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, . 2016, vol. 18, no. 1, p. 26.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš - JÍLKOVÁ, Nikola.
Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě. In Dny Práva 2015. Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, pp. 154 - 165. 2015.


more

 

TALAŠOVÁ, Marie - BILANOVÁ, Anna - ŠEDOVÁ, Jindřiška - HRŮZA, Filip.
Ochrana zahraničních investic 2016. 2016. CZE, Brno. 27.4.2016 - 27.4.2016, National Activity.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela.
OJA wirkt. Sichtbarmachen von Qualität. 2016.


more

 

KRATOCHVÍL, Vladimír.
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST V ZÁKONĚ UVEDENÉ A ZÁSADA SUBSIDIARITY TRESTNÍ REPRESE. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 53-58.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - DUŠEK, Ladislav - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Olfactory bulbectomy increases reinstatement of methamphetamine seeking after a forced abstinence in rats. Behavioural Brain Research, Amsterdam, Elsevier Science BV, The Nederlands. ISSN 0166-4328, 2016, vol. 297, no. "neuvedeno", pp. 20-27.


more

 
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 1866 records, displayed 1001 - 1030