Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 2529

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1001

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 13Letter E, page 17Letter F, page 21Letter G, page 23Letter H, page 25Letter CH, page 27Letter I, page 28Letter J, page 31Letter K, page 32Letter L, page 35Letter M, page 38Letter N, page 43Letter O, page 45Letter P, page 48Letter Q, page 57Letter R, page 58Letter S, page 61Letter T, page 68Letter U, page 75Letter V, page 76Letter W, page 80Letter X, page 81Letter Y, page 81Letter Z, page 81
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 2529 records, displayed 1001 - 1030

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Kompetence a Assessment centrum. 2016.


more

 

BÍLÁ, Martina.
Kompetence očima lektorů. Andragogika v praxi, Praha, Asociace intitucí vzdělávání dospělých ČR. ISSN 2336-5145, 2016, vol. 2016, no. 8, pp. 12-13.


more

 

PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - ZETELOVÁ, Andrea - FROLA, Lukáš.
Kompletní mezokolická excize u nádorů tračníku. 2016.


more

 

HRABOVSKÝ, Dušan - JANČÁLEK, Radim - ŘÍHA, Ivo - CHRASTINA, Jan.
Komplikace kranioplastik po dekompresivní kraniektomii. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79, no. 1, pp. 77-81.


more

 

KUBĚNSKÝ, Petr.
Komunikace je možná!. Neuveden : Revue Pulsy, 2016. Neuveden.


more

 

MOTAL, Jan.
Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. 2016.


more

 

MOTAL, Jan.
Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. In Komunikace církve: náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. Praha : Karlova Univerzita, 2016. ISBN 978-80-87404-59-1, pp. 65-72. 2016, FSV UK, Praha.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Koncepce vzdělávání a transformace výuky ruštiny – současný stav a perspektivy oboru. 2016.


more

 

KUNDERA, Václav.
Koncepce vzdělávání trenérů šermu v ČR na základě komparace zahraničních vzdělávacích programů. In Scientia Movens 2016, Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 15. března 2016. První vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín Praha 2016, 2016. ISBN 978-80-87647-26-4, pp. 278 - 288. 15.3.2016, Univerzita Karlova v Praze, FTVS.


more

 

SÝKOROVÁ, Pavla.
Koncept Standardů společného základu ve Spojených státech amerických: výuka čtení v primárním vzdělávání. Pedagogická orientace, Brno, . 2016, vol. 26, no. 1, pp. 117-134.


more

 

RYŠÁNKOVÁ, Dagmar.
Koncert učitelů a jejich hostů. 2016.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Konektivistické co-curiculum jako model autonomního učení. Metodický portál: Články, Praha, NÚV. ISSN 1802-4785, 2016.


more

 

POLOUČEK, Oto.
Konference „občianske aktivity a angažovaný výskum“. Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2016. 2 pp. Národopisná revue.


more

 

ZELINKA, Martin.
Konflikt o Chaco a jeho souvislost se surovinovou základnou. Security Outlines. ISSN 1802-6710, 2016.


more

 

MORAVČÍK, Petr - HLAVSA, Jan.
Konfokální mikroskopie při operacích karcinomu pankreatu. 2016.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Konfrontace české a slovenské národní povahy v románu Vladislava Vančury Útěk do Budína. In Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. Vyd. 1. Brno : Jan Sojnek – Galium, 2016. Mimo edice, ISBN 978-80-906183-3-6, pp. 161-167.


more

 

ČEKMEOVÁ, Petra.
Konkurencieschopnosť ako cieľ hospodárskej politiky. Politická ekonomie, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2016, vol. 64, no. 3, pp. 338-350.


more

 

SMEJKAL, Petr - BLATNÝ, Jan - HLUŠÍ, A. - HRDLIČKOVÁ, R. - KOMRSKA, V. - PENKA, Miroslav - ŠLECHTOVÁ, J..
Konsensuální doporučení ČNHP (Českého národního hemofilického programu) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX. Transfúze a hematologie dnes, Mladá fronta a.s. ISSN 1213-5763, 2016, vol. 22, no. 1, pp. 44-54.


more

 

HRDLIČKOVÁ, R - SMEJKAL, Petr - BLATNÝ, Jan - HLUŠÍ, A - KOMRSKA, V - PENKA, Miroslav - ŠLECHTOVÁ, J.
Konsensuální doporučení ČNHP (Českého národního hemofilického programu) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií. Transfúze a hematologie dnes, Mladá fronta a.s. ISSN 1213-5763, 2016, vol. 22, no. 1, pp. 39-43.


more

 

VOLNÝ, Ondřej - KRAJINA, A. - BAR, M. - HERZIG, R. - ŠAŇÁK, D. - TOMEK, A. - ŠKOLOUDÍK, D. - CHARVÁT, F. - VÁCLAVÍK, D. - NEUMANN, J. - ŠKODA, O. - MIKULÍK, Robert.
Konsenzus a návrh k algoritmu léčby – mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79, no. 1, pp. 100-110.


more

 

MIKEŠ, Marek.
Koordinace kaligrafického workshopu pro studenty japanistiky vedeného Šigecu Šinoharou. 2016. FF MU, budova B, Arna Nováka 1. .


more

 

UNGER, Josef.
Kostel sv. jana Křtitele v Kurdějově. Jižní Morava. ISSN 0449-0436, 2016, vol. 54/51, no. 1, pp. 349-366.


more

 

HRUBÁ, Drahoslava - PEŘINA, Aleš.
Kouření jako zdroj jemných a ultrajemných prachových částic. Hygiena, Praha, Státní zdravotní ústav. ISSN 1802-6281, 2016, vol. 61, no. 1, pp. 19-23.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kouření v restauracích: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Masarykova univerzita - MUNI.cz, 2016.


more

 

DANIEL, Jan.
Kraje a plánování : československá krajská reforma z roku 1949 v kontextu produkce odborného vědění v období třetí republiky (1945 – 1948). Geografický časopis. ISSN 1335-1257, 2016, vol. 68, no. 2, pp. 1-20.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Král, Robin: Vynálezárium. iLiteratura, 2016.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Krátké zamyšlení nad dvěma úskalími uplatnění, přiznání a následného vymáhání nároku poškozeného. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. XXIV, no. 1, pp. 79-87.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kriminalita mladistvých je pěkný oříšek. MF Dnes - komentář, 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Kritéria dělitelnosti a rozvíjení matematického myšlení. In XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Vyd. 1. Brno : Univerzita Obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-460-7, nestránkováno-6 pp. 26.5.2016, Brno.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Kritéria dělitelnosti a rozvíjení matematického myšlení. 2016. ISBN 978-80-7231-460-7.


more

 
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 2529 records, displayed 1001 - 1030