Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 3294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1001

Letter A, page 2Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 23Letter F, page 28Letter G, page 31Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 36Letter J, page 41Letter K, page 43Letter L, page 47Letter M, page 50Letter N, page 58Letter O, page 62Letter P, page 66Letter Q, page 78Letter R, page 78Letter S, page 83Letter T, page 92Letter U, page 100Letter V, page 102Letter W, page 107Letter X, page 108Letter Y, page 108Letter Z, page 108
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 3294 records, displayed 1001 - 1030

 

VALACHOVÁ, Martina.
How did Constitutional Court. In System of Financial Law: General Part: Conference Proceedings. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, Faculty of Law, 2015. ISBN 978-80-210-7826-0, pp. 413-423. 2014, Mikulov.


more

 

PROCHÁZKOVÁ, Jana - MIKULÁŠKOVÁ, Eva.
How does air pollution affect communities of epiphytic bryophytes on oaks?. 2015.


more

 

GEIDL, Stanislav - SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - BENDOVÁ, Veronika - PETRUSEK, Lukáš - IONESCU, Crina-Maria - JURKA, Zdeněk - ABAGYAN, Ruben A. - KOČA, Jaroslav.
How Does the Methodology of 3D Structure Preparation Influence the Quality of pKa Prediction?. Journal of Chemical Information and Modeling. ISSN 1549-960X, 2015.


more

 

GUZI, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - KAHANEC, Martin.
How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets. IZA Discussion Paper, Germany. 2015, no. 9108, 39 pp.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - DANELOVÁ, Ester.
How therapists change: What motivates therapists towards integration. European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy, Great Britain. ISSN 1756-7599, 2015, vol. 8, no. June, pp. 5-31.


more

 

SEDLÁKOVÁ, Markéta.
How to Deconstruct Stereotypes of Labeling: Case Study. 2015.


more

 

book coverFÓNADOVÁ, Laura - HYÁNEK, Vladimír.
How to Measure the Effect of Public Income on the Structure of Resources and Production of Non-profit Organizations. In Proceedings of the 19th International Conference - Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 377-384.


more

 

HELÁN, Robert.
How to Write Medical Case Reports for Publication. Brno : Language Centre, Masaryk University, 2015. 8 pp.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
HR International Treaties in the Domestic Legal Order from the Perspective of the Constitutional Law. 2015.


more

 

KOLMAN, Petr.
Hrad a právo na informace. Praha : Mladá fronta deník E15, 2015.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Hranice prípustnej mediálnej kritiky osôb verejne známych a osôb súkromných a ich trestnoprávna ochrana. In Fenomén moci a sociálne nerovnosti 2014. Vyd. 2015. Bratislava : UK v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-3774-8, pp. 84 - 102. 2014, Bratislava.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Hravý tělocvik. 2015.


more

 

PETŘÍK, Jan - DAŇHEL, Miroslav - GREGEROVÁ, Miroslava - VŠIANSKÝ, Dalibor - CHMELA, Tomáš.
Hrnčířská produkce na nížinném sídlišti ze starší dobybronzové: Hulín-Pravčice, střední Morava. Archeologické rozhledy, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0323-1267, 2015, vol. 67, no. 1, pp. 171-192.


more

 

WILCZEK, Josef.
Hrnčířské dílny ve Višňovém. Pravěk NŘ, Ústav archeologické památkové péče Brno v.v.i. ISSN 1211-8338, 2015, vol. 22, no. 1, pp. 167-256.


more

 

DURAN, Ivan - NEVAREZ, Lisette - SARUKHANOV, Anna - WU, Sulin - LEE, Katrina - KREJČÍ, Pavel - WEIS, Maryann - EYRE, David - KRAKOW, Deborah - COHN, Daniel H..
HSP47 and FKBP65 cooperate in the synthesis of type I procollagen. Human Molecular Genetics, Oxford, Oxford Univ Press, Great Britain. ISSN 0964-6906, 2015, vol. 24, no. 7, pp. 1918-1928.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Hudba jako krev objektu a dech prostoru. 2015.


more

 

WYROBKOVÁ, Adriana - GYGAX, Pascal - MACEK, Petr.
Human and man side by side, woman trapped in a different reality: word associations in Czech. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2015, vol. 59, no. 1, pp. 44-56.


more

 

STACHUROVÁ, Alexandra.
Human Mind as the Creator of Meaning of a Shift of Perspective. 2015.


more

 

STACHUROVÁ, Alexandra.
Human Mind as the Creator of Meaning of a Shift of Perspective. 2015.


more

 

JANOUŠKOVÁ, Eliška - NEČASOVÁ, Ivona - PAVLOUŠKOVÁ, Jana - ZIMMERMANN, Michal - HLUCHÝ, Milan - MARINI PALOMEQUE, María Victoria - NOVÁKOVÁ, Monika - HOFR, Ctirad.
Human Rap1 modulates TRF2 attraction to telomeric DNA. Nucleic Acids Research, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0305-1048, 2015, vol. 43, no. 5, pp. 2691-2700.


more

 

ŠPRIŇAROVÁ, Kateřina - JUŘÍK, Vojtěch - ŠAŠINKA, Čeněk - HERMAN, Lukáš - ŠTĚRBA, Zbyněk - STACHOŇ, Zdeněk - CHMELÍK, Jiří - KOZLÍKOVÁ, Barbora.
Human-computer Interaction in Real 3D and Pseudo-3D Cartographic Visualization: A Comparative Study. In Cartography - Maps Connecting the World: 27th International Cartographic Conference 2015 - ICC2015. Vyd. 1st. ed. Švýcarsko : Springer International Publishing, 2015. Neuveden, ISBN 978-3-319-17737-3, pp. 59-73.


more

 

ŠIMÁČEK, Petr - SZCZYRBA, Zdeněk - ANDRÁŠKO, Ivan - KUNC, Josef.
Humanizace postsocialistických sídlišť - směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie, Bratislava, Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Slovakia. ISSN 0044-4863, 2015, vol. 49, no. 2, pp. 74-81.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára.
Humor ve škole a jeho role v utváření vztahů mezi učiteli a žáky. Přednáška na konferenci Humor v edukačních souvislostech. 2015.


more

 

MACH, Lukáš - SOCHOROVÁ, Dana - WOJNAROVÁ, Kateřina - BEDÁŇOVÁ, Helena - SOUČEK, Miroslav - NĚMEC, Petr - ORBAN, Marek.
Humoral Signalling in Human Epicardial and Subcutaneous Adipose Tissue; Possible Implications for Cardiovascular Pathophysiology. In International Student Congress, Graz. : 2015.


more

 

HRUŠKOVÁ, Jana - MACH, Lukáš - ORBAN, Marek - SOUČEK, Miroslav - NĚMEC, Petr - WOJNAROVA.
Humorální reakce tukové tkáně při kardiovaskulárních onemocněních, srovnáníepikardiální a subkutánní tukové tkáně. 2015.


more

 

SLÁDEK, Petr - PAWERA, Lukáš.
Hustota plynů - jak ji změřit?. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-261-0439-1, pp. 151-155. 29.8.2014, Cheb.


more

 

STEHLÍKOVÁ, Karolína.
Hvězda severu na českém nebi. Praha : Karolinum, 2015. 7 pp. ISBN 978-80-246-2946-9.


more

 

STÁREK, Zdeněk - LEHAR, František - JEŽ, Jiří - WOLF, Jiří - NOVÁK, Miroslav.
Hybrid therapy in the management of atrial fibrillation. Current Cardiology Reviews, San Francisco, CA, Bentham Science Publishers B.V., USA. ISSN 1573-403X, 2015, vol. 11, no. 2, pp. 167-179.


more

 

BUREŠ, Martin - SIEGL, Petr.
Hydrogen atom in space with a compactified extra dimension and potential defined by Gauss’ law. Annals of Physics, Elsevier. ISSN 0003-4916, 2015, vol. 354, 316–327-12 pp.


more

 

RIQUIER, Jéremie - PIÉGAY, Hervé - ŠULC MICHALKOVÁ, Monika.
Hydromorphological conditions in eighteen restored floodplain channels of a large river: linking patterns to processes. Freshwater Biology, Danvers, Blackwell Science. ISSN 0046-5070, 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 3294 records, displayed 1001 - 1030