Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 6768

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1001

Letter A, page 3Letter B, page 16Letter C, page 21Letter D, page 34Letter E, page 47Letter F, page 57Letter G, page 62Letter H, page 65Letter CH, page 70Letter I, page 72Letter J, page 80Letter K, page 83Letter L, page 91Letter M, page 98Letter N, page 112Letter O, page 120Letter P, page 128Letter Q, page 151Letter R, page 152Letter S, page 162Letter T, page 182Letter U, page 201Letter V, page 205Letter W, page 217Letter X, page 220Letter Y, page 220Letter Z, page 220
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 6768 records, displayed 1001 - 1030

 

KOLMAN, Petr.
člen komise SVOČ - obor veřejné právo - 2014. 2014.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta - LYSÝ, Jozef - MISTRÍK, Erich.
Človek a štát v globalizovanom svete. 2014. Pedagogická fakulta UK Bratislava. 3.4.2014 - 3.4.2014.


more

 

KEPPLOVÁ, Zuzana.
Čo ma Ivana Christová naučila o kráse [esej]. Bratislava : SME (príloha Fórum), 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Čočky a zase čočky. Brýle a móda, Iva Production Agency s.r.o. ISSN 1804-7866, 2014.


more

 

ŽÁKOVSKÁ, Alena - KUČEROVÁ, Hana - NĚMCOVÁ, Tereza - NEKOLOVÁ, Martina - KRČ, Jaroslav - NÁDENÍČKOVÁ, Natálie - CVRČEK, Adam.
Čtyřletý monitoring prevalence patogenů Leptospira interrograns s.l., Coxiella burnetii a Francisella tularensis, Toxoplasma gondii se zaměřením na volně žijící hlodavce na vybraných lokalitách ČR (Poodří, Moravský kras, Mohelno) v letech 2010-2013. 2014. ISBN 978-80-904667-2-2.


more

 

KIČINJAOVÁ, Maria Lujza - ŘEHULKOVÁ, Eva.
Dactylogyrids (Monogenea) parasitizing African tetras (Characiformes: Alestidae) in Zimbabwe. 2014. ISBN 978-80-210-6796-7.


more

 

GETTOVÁ, Lenka - GILLES, André - VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea.
Dactylogyrus communities in the Barbus hybrid zone of southern France. 2014. ISBN 978-80-210-6796-7.


more

 

BARTÁK, Miloš - VÁCZI, Peter - NÝVLT, Daniel.
Daily courses of dissolved oxygen in two microbial-rich Antarctic lakes as affected by photosynthetically active radiation and water temperature. 2014. ISBN 978-80-7394-463-6.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Dal libro cartaceo a internet e ritorno. Sulla tradizione dei testi nell’epoca del web. In Dal manoscritto al web: canali e modalita di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua, atti del XII Congresso della Societa Italiana di Linguistica e Filologia Italiana (Helsinki, 18-20 giugno 2012). Firenze : Franco Cesati, 2014. ISBN 978-88-7667-472-3, pp. 115-122.


more

 

GERYK, Edvard - ŠTAMPACH, Radim - BAJČIOVÁ, Viera - HORVÁTH, Teodor.
Další novotvary u přežívajících do 49 let s gynekologickými nádory. Onkologie, Solen s.r.o. ISSN 1802-4475, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 64-71.


more

 

GERYK, Edvard - HORVÁTH, Teodor - ŠTAMPACH, Radim - KUBÍČEK, Petr.
Další novotvary u přežívajících s bronchogenním karcinomem v ČR. Onkologie, Solen s.r.o. ISSN 1802-4475, 2014, vol. 2014, no. 6, pp. 279-289.


more

 

GERYK, Edvard - DÍTĚ, Petr - ŠTAMPACH, Radim.
Další novotvary u přežívajících s nádory pankreatu v ČR. 2014.


more

 

ADAMEC, Petr.
Další vzdělávání učitelů středních škol v Jihomoravském kraji – vybrané výsledky. In Further Education of Secondary School Teachers in the South Moravian Region – Selected Results. Vyd. první. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-001-0, pp. 13-21. 16.9.2014, Křtiny.


more

 

RADVAN, Michal.
Daň z příjmů fyzických osob + Daň z nemovitých věcí in: Vybíral, Roman et al. Praktikum Finanční právo. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. 28 pp. ISBN 978-80-7380-532-6.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. Učebnice č.503. ISBN 978-80-210-6702-8.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 503. ISBN 978-80-210-6702-8.


more

 

RADVAN, Michal.
Daniny lokalne w Republice Czeskiej. 2014.


more

 

KRANECOVÁ, Jana.
Daňová soustava po rekodifikaci soukromého práva. 2014.


more

 

WIHODA, Martin.
Das „Krönungsrelief“ am Turm der ehemaligen Judithbrücke in Prag. In Barbarossabilder. Enstehungskontexte, Erwartungshorizonte, Verwendungszusammenhänge. Vyd. První. Regensburg : Verlag Schnell & Steiner, 2014. ISBN 978-3-7954-2901-0, 260–267-8 pp. 2013.


more

 

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. Vyd. 1. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2014. 277 pp. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.


more

 

KRIKSCIUNIENE, Dalia - PITNER, Tomáš - KUČERA, Adam - SAKALAUSKAS, Virgilijus.
Data Analysis in the Intelligent Building Environment. International Journal of Computer Science & Applications, Kolhapur, India, Technomathematics Research Foundation, India. ISSN 0972-9038, 2014, vol. Volume 11, no. Issue 1, pp. 1-17.


more

 

FIALOVÁ, Eva.
Data portability and Information Self-Determination. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova Univerzita. ISSN 1802-5943, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 45-55.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Daty řízený proces vzdělávání. ITlib. Informačné technológie a knižnice, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR. ISSN 1336-0779, 2014, vol. 18, no. 3, pp. 27-30.


more

 

PEKÁR, Stanislav - ŠEDO, Ondrej - LÍZNAROVÁ, Eva - KORENKO, Stanislav - ZDRÁHAL, Zbyněk.
David and Goliath: potent venom of an ant-eating spider (Araneae) enables capture of a giant prey. Naturwissenschaften, Heidelberg, Springer Berlin. ISSN 0028-1042, 2014, vol. 101, no. 7, pp. 533-540.


more

 

KOKEŠ, Radomír.
David Fincher: přístupy k filmovému umění a literárním vzorům. 2014.


more

 

VÁZQUEZ TOURINO, Daniel.
David Olguín (coord.): Un siglo de teatro en México. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 215 pp. Études romanes de Brno, 35(1).


more

 

ŘEHÁK, Pavel.
De Haan type increasing solutions of half-linear differential equations. J. Math. Anal. Appl., Elsevier, USA. ISSN 0022-247X, 2014, vol. 412, no. 1, 236–243-8 pp.


more

 

VURM, Petr.
De la Nuit aux Confitures de coings. In Premiere oeuvre, derniere oeuvre. Paris : Classiques Garnier, 2014. ISBN 978-2-8124-2130-3, pp. 113-124.


more

 

BÁŇA, Libor - DOŠLÝ, Ondřej.
De la Vallee Poussin type inequality and eigenvalue problem for generalized half-linear differential equation. Arch. Math. (Brno). ISSN 0044-8753, 2014, vol. 50, no. 4, pp. 193-203.


more

 

RUBAN, Radek.
De practicissimis non curat lex aneb co zůstává nejasné o kumulativním hlasování. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2014, vol. 6, no. 5, pp. 134-142.


more

 
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 6768 records, displayed 1001 - 1030