Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 2819

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1001

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 15Letter E, page 20Letter F, page 25Letter G, page 27Letter H, page 28Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 34Letter K, page 35Letter L, page 39Letter M, page 41Letter N, page 47Letter O, page 51Letter P, page 54Letter Q, page 63Letter R, page 63Letter S, page 68Letter T, page 76Letter U, page 84Letter V, page 86Letter W, page 91Letter X, page 92Letter Y, page 92Letter Z, page 92
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 2819 records, displayed 1001 - 1030

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Jak se do Evropy dostali Hunové. Vyd. I. Praha : Český rozhlas Praha, 2014. Meteor, populárně vědecký magazín Českého rozhlasu II, 22. 12. 2013.


more

 

DVOŘÁČKOVÁ, Jana - PABIAN, Petr - ŠIMA, Karel.
Jak vypadá vzdělávání, které se snažíme zlepšit? Poznatky z etnografického výzkumu na českých vysokých školách. 2014.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Jaké je české předškolní vzdělávání v porovnání s jinými zeměmi?. Praha : Wolters Kluver, 2014. 2 pp. Speciál pro MŠ, příloha časopisu Řízení školy 2/2014.


more

 

KOUTNÁ, Markéta - POKORNÁ, Andrea.
Jaké je nezbytné minimum znalostí sester v intenzivní péči o hojení ran?. 2014.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Jaké jsou naše naděje a jak podpořit pozitivní přístup k životu. Brno : 2014.


more

 

DVOŘÁK, David.
Jaký by měl být nový zákon o veřejných zakázkách?. Epravo.cz, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2014, vol. 2014.


more

 

GEIDL, Stanislav - SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - PETRUSEK, Lukáš - SEHNAL, David - KOČA, Jaroslav.
Jaký vliv na přesnost QSPR modelů má metodika přípravy 3D struktury? Případová studie pro predikci pKa. 2014.


more

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita Brno. ISSN 1210-9126, 2014, vol. XXI, no. 4, pp. 537-538.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná. Vyd. 1. Praha : iLiteratura.cz, 2014.


more

 

STUPKA, Václav.
Jazyková analýza a autorské právo. 2014.


more

 

NEVĚŘILOVÁ, Zuzana.
Jazykové korpusy pomáhají s psaním textů. věda.muni.cz, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-9759, 2014, p. nestránkováno.


more

 

WILHELM, Zdeněk.
Je aktuální i dnes hovořit o vitamínu C ?. In XXX. Mezinárodní kongres SKVIMP na téma Výživa napříč medicínou: Vyplatí se investovat do kvalitní výživy?. Vyd. 1. Plzeň : Společnost Klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, 2014. ISBN 978-80-7177-970-4, pp. 85-87. 6.3.2014, Hradec Králové.


more

 

VESELÝ, Petr - PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk.
Je objektivní měření zrakové ostrosti vhodnou technikou pro běžnou optometristickou praxi?. 2014.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Je rezidenční péče synonymem pro kvalitní život seniorů?. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, vol. 201401, no. 01, pp. 26-31.


more

 

RUBAN, Radek.
Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem – vybrané úvahy. In Dny práva 2013 - „Reforma soukromého práva“. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6813-1, pp. 222-231. 2013, Brno.


more

 

MILTAŠOVÁ, Helena - ROTREKLOVÁ, Olga - DANIHELKA, Jiří - GOTTSCHLICH, Gunter - CHRTEK JUN., Jindřich.
Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum) v České republice. Zprávy České botanické společnosti, Praha, Česká botanické společnost. ISSN 1211-5258, 2014, vol. 49/2014, no. 1, pp. 1-27.


more

 

HANÁK, Jakub.
Ještě k oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Stavební právo : bulletin, Česká společnost pro stavební právo. ISSN 1211-6386, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 34-40.


more

 

RUDA, Aleš - SVOBODOVÁ, Hana.
Jihlava – Třebíč – Raabs Cycle Path: The Challenge of Region Development. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, 842–848-7 pp.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Jiné nádory plic a průdušek. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 335-339.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří Kejř: Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin. Edičně připravil Stanislav Petr, Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky 2012, 485 s. (rec.). AV ČR, Historický ústav, 2014. 1 p. Český časopis historický, 2014, roč. 112, č. 1.


more

 

KROČA, David.
Jména postav v české absurdní dramatice. 2014.


more

 

book coverKROČA, David.
Jména postav v české absurdní dramatice 60. let 20. století. In Vlastní jména v textech a kontextech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 164-169.


more

 

book coverPOLÁČEK, Jiří.
Jména postav v románech Vladislava Vančury. In Vlastní jména v textech a kontextech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 149-154.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 3-5.


more

 

KUŘE, Josef.
Jonas’ Contribution to the Notion of Care. Ethics & bioethics (in Central Europe), Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Slovakia. ISSN 1338-5615, 2014, vol. 4, no. 1-2, pp. 49-65.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Josef Vydra, autor první monografie o lidovém stavitelství na Slovensku. K 130. výročí narození. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, p. 21-21.


more

 

FRANKOVÁ, Jana.
Joseph Kohaut’s life and work : Sources to study of musical transfer in Europe of the Enlightenment. 2014.


more

 

DVOŘÁK, David - GALÁŘ, Jan.
JŘSU: Praktické zkušenosti a návrhy de lege ferenda. Veřejné zakázky v praxi, Nakladatelství FORUM. ISSN 1805-8523, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 4-9.


more

 

JANATOVÁ, Veronika - SKRBEK, Matěj.
Jste zodpovědní řidiči?. Očima - studentský časopis studentů optometrie a ortoptiky. 2014, vol. 3/2014.


more

 

HEJČ, David.
Judikatura NSS: Aktivní legitimace k návrhu na zrušení OOP z oblasti místní úpravy provozu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 6, pp. 202-206.


more

 
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 2819 records, displayed 1001 - 1030