Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2754

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1001

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 14Letter E, page 20Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 27Letter CH, page 29Letter I, page 30Letter J, page 34Letter K, page 35Letter L, page 39Letter M, page 42Letter N, page 48Letter O, page 52Letter P, page 55Letter Q, page 65Letter R, page 65Letter S, page 69Letter T, page 76Letter U, page 83Letter V, page 85Letter W, page 89Letter X, page 90Letter Y, page 90Letter Z, page 91
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 2754 records, displayed 1001 - 1030

 

CHIANG, Po-Jen - PEI, Kurtis Jai-Chyi - VAUGHAN, Michael - LI, Ching-Feng - CHEN, Mei-Ting - LIU, Jian-Nan - LIN, Chung-Yi - LIN, Liang-Kong - LAI, Yu-Chin.
Is the clouded leopard Neofelis nebulosa extinct in Taiwan, and could it be reintroduced? An assessment of prey and habitat. Oryx, the international journal of conservation, USA. ISSN 0030-6053, 2015, vol. 49, no. 2, pp. 261-269.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
Is the Czech Republic on its Way to Semi-Presidentialism?. Baltic Journal of Law & Politics, Vilnius, De Gruyter on behalf of Faculty of Political Science and Diplomacy and the Faculty of Law of Vytautas Magnus University, Lithuania. ISSN 2029-0454, 2015, vol. 7, no. 2, pp. 95-118.


more

 

HUSSEIN, Asma.
Islamophobia. 2015.


more

 

OLEJNÍČKOVÁ, Veronika - NOVÁKOVÁ, Marie - PROVAZNIK, Ivo.
Isolated heart models: cardiovascular system studies and technological advances. Medical & Biological Engineering & Computing, Heidelberg, Springer Heidelberg, Germany. ISSN 0140-0118, 2015, vol. 53, no. 7, pp. 669-678.


more

 

KESNER, Ladislav.
Ivana Lomová - Obrazy. 2015. CZE, Česká Lípa. 7.5.2015 - 21.6.2015, National Activity.


more

 

TRNKOVÁ, Libuše - HRBÁČ, Jan - BARATH, Peter - PILAŘOVÁ, Iveta - GURECKÝ, Libor - HANÁČKOVÁ, Pavla - KOTZIANOVÁ, Adéla - SLANINA, Tomáš - RAVANDEH, Mehdi - SHARMA, Vimal Kumar.
IX. Letní elektrochemická škola. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 58 pp. ISBN 978-80-210-7847-5.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Jak (a co) učit s dotykovým zařízením v ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání. ISSN 1802-4785, 2015.


more

 

HALÁMKOVÁ, Jana - KRATOCHVÍL, Jiří.
Jak a kde hledat zdroje informací v onkologii. In Onkologie: minimum pro praxi. Vyd. První. Praha : Axonite CZ, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-88046-01-1, pp. 152-158.


more

 

PICHA, Marek.
Jak analyzovat myšlenkové experimenty?. 2015.


more

 

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela - HEJTMÁNEK, Jan.
Jak hodnotit nerealizované volební reformy?. Evropská volební studia, Katedra politologie FSS MU. ISSN 1801-6545, 2015, vol. IX, no. 2, pp. 100-111.


more

 

ROUBAL, Jan.
Jak je možné učit integraci v psychoterapii. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - MAYEROVÁ, Michaela.
Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - MAYEROVÁ, Michaela.
Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak?. 2015.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Jak nejlépe zajistit energetickou bezpečnost Evropy?. 2015.


more

 

MANDÁKOVÁ, Vojtěška - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Jak objektivně určit zrakovou ostrost. 2015.


more

 

HANUŠ, Jiří.
Jak obraz může zabíjet. In Historická kniha mého srdce. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. Eseje, ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 26-38.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Jak pojímají výuku studenti 2. ročníku pedagogické fakulty. 2015.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Jak porozumět konceptu lidské důstojnosti? Přínos genealogie a architektury právních konceptů. 2015.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2015, vol.  XII, no.  2, pp. 83-106.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. 2015.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Jak se nenechat manipulovat aneb o pravdivých vztazích. Přednáška pro Klub svaté Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava, 2015.


more

 

KOLMAN, Jiří.
Jak si lze ve vědě budovat kariéru, jaké nesnáze mohou ženy a muži očekávat a zda skutečně existují v souvislosti s genderem nejen v českém vědeckém prostoru rozdíly. AFO Olomouc dne 16. 4. 2015. 2015.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Jaká jsou praktická rizika konsenzuálního principu převodu vlastnického práva?. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015, no. 5, p. 22-22.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Jaké novinky přinesl služební zákon. Moderní obec, Profi Press s. r. o. ISSN 1211-0507, 2015, vol. neuveden, no. 1, pp. 37 - 38.


more

 

KUHN, Tomáš - BLAŽEK, Bohumír - KŘIŽÁKOVÁ, Linda - TIMKOVIČ, Juraj - ZUCHNICKÁ, Jana.
Jako blesk z čistého nebe. 2015. ISBN 978-80-87735-17-6.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Jako široká delta řeky. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 2, pp. 9-11.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Jakou řečí mluví básník?. 2015.


more

 

MATELA, Jiří - BAREŠOVÁ, Ivona - DOHNÁLKOVÁ, Barbora.
Japonská kultura. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 112 pp. Skripta. ISBN 978-80-244-4469-7.


more

 

KOHOUTEK, Rudolf.
Jaroslav Foglar a česká pedagogika a psychologie. 2015.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
Jasnost, strukturovanost a soudržnost jako aspekt kvality výuky v biologii. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|...|Next pageLast page
found: 2754 records, displayed 1001 - 1030