Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1151

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 12Letter E, page 16Letter F, page 20Letter G, page 22Letter H, page 22Letter CH, page 24Letter I, page 25Letter J, page 28Letter K, page 30Letter L, page 33Letter M, page 35Letter N, page 40Letter O, page 43Letter P, page 46Letter Q, page 54Letter R, page 54Letter S, page 57Letter T, page 64Letter U, page 70Letter V, page 71Letter W, page 75Letter X, page 75Letter Y, page 76Letter Z, page 76
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 1151 - 1180

 

MICHÁLKOVÁ, Veronika.
Monogenea parasitizing gills of the capelin, Mallotus villosus, in Petuniabukta, Svalbard. 2015.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
Monstrous space of Piranesi in the works of M.G. Lewis and W.H. Ainsworth. 2015.


more

 

MOTAL, Jan.
Morální dilemata soudobé české dokumentaristiky. 2015.


more

 

SKOUPÝ, Jiří.
Moravská stopa sarajevského atentátu. In Sborník Městského muzea ve Strážnici. Strážnice : Městské muzeum Strážnice, 2015. p. 67-79.


more

 

ŠULCOVÁ, Alexandra.
„Moravské“ příspěvky k poznávání endokanabinoidního systému. Revue České lékařské akademie, Praha, Česká lékařská akademie. ISSN 1214-8881, 2015, vol. 11, no. 2015, pp. 12-15.


more

 

WEINER, Tomáš - POUKAROVÁ, Hedvika - KUMPAN, Tomáš.
Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník. 2015. CZE, Ústav geologických věd, Kotlářská 2, Brno 611 37. 5.2.2015 - 5.2.2015, National Activity.


more

 

WEINER, Tomáš - POUKAROVÁ, Hedvika - KUMPAN, Tomáš (Eds.).
Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů. Masarykova univerzita, 2015. 28 pp. ISBN 978-80-210-7731-7.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta.
Morfonologické alternace v současné češtině. In Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. p. 197-222.


more

 

KOVÁČIKOVÁ, Magdaléna - DIAKIN, Andrei - PASKEROVA, Gita G. - VALIGUROVÁ, Andrea.
Motility of archigregarine Selenidium sp. parasitizing polychaete Pygospio elegans from White Sea. 2015.


more

 

ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Motivating through Autonomy. 2015.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE. In Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 167, 8 January 2015, The XVI International Organisation for Science and Technology Education Symposium (IOSTE Borneo 2014). Nizozemí : Elsevier, 2015. pp. 184-189. 2014, Borneo.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - HÝBLOVÁ, Eva - VALOUCH, Petr.
Motives for Combinations of Trading Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, . ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 1, pp. 271-280.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr.
Motives of M&A in the US, European and Asian markets. In Proceedings of the 2nd International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015), published on the Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Hong Kong : Atlantis Press, 2015. ISBN 978-94-6252-066-0, pp. 363-366. 19.4.2015, Hong Kong.


more

 

ZEMÁNKOVÁ, Petra - LUNGU, Ovidiu - KAŠPÁREK, Tomáš - HÜTTLOVÁ, Jitka - KEŘKOVSKÝ, Miloš - BAREŠ, Martin.
Movement sequencing abnormalities in schizophrenia: Changes in cortical activity during finger-tapping task. Clinical Neurophysiology, Elsevier. 2015, vol. 126, no. 3, e36-1 p.


more

 

FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor.
Možnosti / algoritmus léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Černá Hora : 20. ročník sympózia Onkologie v praxi, 2015. ISBN 978-80-260-7603-2, nestránkováno-3 pp. 2015, Černá Hora.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Možnosti a limity ekonomického hodnocení environmentálních externalit silniční dopravní infrastruktury jako podklady pro plánování dopravy. 2015.


more

 

POKORNÁ, Andrea.
Možnosti diferenciální diagnostiky tlakových lézí a lézí v důsledku inkontinence. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 217 - 220.


more

 

HRAZDIRA, Luboš - ŘEZANINOVÁ, Jana.
Možnosti léčby sportovních postižení extraartikulární aplikací hyaluronové kyseliny. 2015.


more

 

SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Možnosti molekulární genetiky v určení pravděpodobného místa původu nádoru. 2015.


more

 

PRAŽÁKOVÁ, Lenka - TIMKOVIČ, Juraj - AUTRATA, Rudolf - REZEK, Pavel - NOVÁK, Petr - BLÁHOVÁ, Ludmila.
Možnosti ovlivnění diplopie při paralytickém strabismu konzervativní léčbou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media a.s. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 111(2), pp. 181-187.


more

 

HLOUŠKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - LAZAROVÁ, Bohumíra - POL, Milan.
Možnosti práce s diverzitou žáků: z případových studií základních škol. 2015.


more

 

TURJAP, Miroslav - JUŘICA, Jan - DEMLOVÁ, Regina.
MOŽNÝ KLINICKÝ PŘÍNOS TERAPEUTICKÉHO MONITOROVÁNÍ HLADIN IMATINIBU V ONKOLOGII. Klinická onkologie, Praha, Ambit Media, a.s. ISSN 1802-5307, 2015, vol. 28, no. 2, p. 105-111.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie - ŠIMONÍK, Marek.
Mraženi prostorem / Mraženi pohybem. 2015.


more

 

CVETANOVA CVETKOVA, Zornica.
Multimedijnoto obučenie po bălgarski ezik za čuždenci v Masarikovija unviersitet v Bărno. In Ezik i literatura v e-obučenieto. Plovdiv : Rakursi, 2015. ISBN 978-954-8852-47-0, pp. 140-156. 2014, Plovdiv.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos. 2015.


more

 

book coverCHOVANEC, Jan.
Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

ŠULCOVÁ, Alexandra.
Multimodální farmakologické působení trazodonu. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 49-52.


more

 

BÍLEK, Petr - BONAVENTURA, Zdeněk - DUARTE, Max - BOURDON, Anne.
Multiresolution and fast multipole methods for streamer simulations. 2015.


more

 

KLUSÁČEK, Dalibor - RUDOVÁ, Hana.
Multi-Resource Aware Fairsharing for Heterogeneous Systems. In Job Scheduling Strategies for Parallel Processing. Vyd. 1. Switzerland : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15788-7, pp. 53-69. 2014, Phoenix, Arizona, USA.


more

 

KUBÍČEK, Petr - BÁČOVÁ, Radka - STACHOŇ, Zdeněk.
Multivariate Data Visualization and Usability: Preliminary Notes. In Modern Trends in Cartography. Heidelberg : Springer, 2015. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, ISBN 978-3-319-07925-7, pp. 385 - 394.


more

 
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 1151 - 1180