Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 2812

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1151

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 14Letter E, page 19Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 27Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 34Letter K, page 36Letter L, page 40Letter M, page 43Letter N, page 48Letter O, page 51Letter P, page 54Letter Q, page 64Letter R, page 64Letter S, page 68Letter T, page 76Letter U, page 83Letter V, page 85Letter W, page 89Letter X, page 90Letter Y, page 91Letter Z, page 91
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 2812 records, displayed 1151 - 1180

 

KOLMAN, Petr.
Kriminalita mladistvých je pěkný oříšek. MF Dnes - komentář, 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Kritéria dělitelnosti a rozvíjení matematického myšlení. In XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Vyd. 1. Brno : Univerzita Obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-460-7, nestránkováno-6 pp. 26.5.2016, Brno.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Kritéria dělitelnosti a rozvíjení matematického myšlení. 2016. ISBN 978-80-7231-460-7.


more

 

MARTINCOVÁ, Jana.
Kritické myšlení studentů vysokých škol. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-10-8, pp. 1268 - 1277. 2015, Hradec Králové.


more

 

VARGA, Oskar.
Kritika a vývoj pojmu univerzalizmu v politickej filozofii. 2016.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Kritika kvazi-ekonomických argumentů o ekonomické migraci. In Masová imigrace - Záchrana, nebo zkáza Evropy?. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 23/2016, ISBN 978-80-87806-95-1, pp. 55-68.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Daniel.
Kritika ontologie u Ladislava Hejdánka. 2016.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Kritika rights-talku a hledání alternativní tradice lidských práv. 2016.


more

 

KVÍČALOVÁ, Markéta - BAZALOVA, Olga - DAMULEWICZ, Milena - VÁLKOVÁ, Tereza - SLABÝ, Pavel - BARTOŠ, Přemysl - NETUŠIL, Radek - TOMANOVÁ, Kateřina - PROVAZNÍK, Jan - BRAEUNIG, Peter - JING-LEE, How - ŠAUMAN, Ivo - POKORNÝ, Richard - DOLEŽEL, David - VÁCHA, Martin.
KRYPTOCHROM ZPROSTŘEDKOVÁVÁ MAGNETORECEPCI HMYZU. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.


more

 

JURÁČEK, Jan - KVAČEK, J., MALÝ K. - SVOBODOVÁ, M..
Křídové uhelnaté jílovce u Vojnova Městce na Českomoravské vrchovině (v tisku). Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Slovakia. 2016, vol. 19, no. 1, p. 7-16.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kuchyně dle státní příslušnosti. Praha : Lidové noviny, 22.4.2016, 2016.


more

 

VESELÝ, Petr - BERTOLI, Marie - SYNEK, Svatopluk.
Kvalita binokulárního vidění profesionálních a neprofesionálních sportovců. In Trendy v oční optice 2016. Praha : S-Press Publishing, 2016. ISBN 978-80-87862-08-7, pp. 24-26.


more

 

JARABINSKÝ, Ivan.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Středoevropské politické studie, Masarykova univerzita. ISSN 1212-7817, 2016, vol.  17, no.  3-4, pp. 339-378.


more

 

HOLUBOVÁ, Marie - PILNÝ, Jaroslav.
Kvalita života pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu - přehled využívaných dotazníků. Ortopedie, Praha, Medakta. ISSN 1802-1727, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 37-42.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina.
Kvalitativní výzkum v pregraduální přípravě učitelů: studenti v roli výzkumníků. 2016.


more

 

WALDER, Pavel - PAŠA, Libor - PAVLISKA, Lubomír.
Kvantitativní analýza power Doppler obrazu laterální entezopatie humeru. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, Galén. ISSN 0001-5415, 2016.


more

 

VESELÝ, Petr - URBÁNEK, D. - SYNEK, Svatopluk - HANÁK, L..
Kvantitativní vyhodnocení defektu barvocitu - Lanthonyho test a jeho modifikovaná interpretace. Česká a Slovenská oftalmologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 1211-9059, 2016, vol. 72, no. 2, pp. 28-30.


more

 

KOCHLÁŇOVÁ, Tatiana - KIJ, David - KOPECKÁ, Jana - KUBIZNIAKOVÁ, Petra - MATOULKOVÁ, Dagmar.
Kvasinky non-Saccharomyces a jejich význam v pivovarském průmyslu – I. část –Brettanomyces (Dekkera). Kvasný Průmysl, Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ISSN 0023-5830, 2016, vol. 62, no. 7-8, pp. 198-205.


more

 

KOCHLÁŇOVÁ, Tatiana - KIJ, David - KOPECKÁ, Jana - KUBIZNIAKOVÁ, Petra - MATOULKOVÁ, Dagmar.
Kvasinky non-Saccharomyces a jejich význam v pivovarském průmyslu – II část. Kvasný Průmysl, Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ISSN 0023-5830, 2016, vol. 62, no. 7-8, pp. 206-214.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Kvázimemoáry jako mentální signál (české a slovenské příklady). In Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno : Jan Sojnek - Galium, 2016. Neuveden, ISBN 978-80-906183-3-6, pp. 169-178.


more

 

PAVLÍKOVÁ, Miroslava.
Kybernetický boj mezi Ruskem a Ukrajinou v rámci ukrajinského konfliktu. Obrana a strategie. ISSN 1802-7199, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 79-98.


more

 

PAPOUŠKOVÁ, Tereza.
KYSELA, Jan; BLAŽKOVÁ, Kristina; CHMEL, Jan a kol.: Právnický Olymp: Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 24, no. 2, pp. 287-289.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
L’antiquité, le théâtre et le sacré : les (ré)découvertes théâtrales de Michel Tremblay. 2016.


more

 

FOLETTI, Ivan.
L’exposition des icones de 1913 a' Moscou: la découverte des origines chrétiennes russes. 2016.


more

 

VÁZQUEZ TOURIŇO, Daniel.
La comunidad implícita en la obra teatral. Estrategias de autorreflexión en la dramaturgia mexicana contemporánea. INTI. Revista de Literatura Hispánica, Cranston, Providence College, USA. ISSN 0732-6750, 2016, vol. 2016, no. 83-84, pp. 46-61.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Hana.
La investigación sobre un latifundio y sus propietarios aristocráticos del siglo XIX. 2016.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
La teoria della comunicazione di Roman Jakobson alla luce della filologia. 2016.


more

 

PÁPAI, Adam.
Labor Market Rigidities and Monetary Switch in a DSGE Model: Application To The Slovak Economy. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. Bratislava : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 283-288. 2016, Vrátna, Slovensko.


more

 

DUŠKOVÁ, Marta - KAMENÍK, Josef - LAČANIN, Ines - ŠEDO, Ondrej - ZDRÁHAL, Zbyněk.
Lactic acid bacteria in cooked hams - Sources of contamination and chances of survival in the product. Food Control, Great Britain. ISSN 0956-7135, 2016, vol. 61, no. -, pp. 1-5.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
"Land of Apparitions": The Depiction of Ghosts and Other Supernatural Occurrences in the First Gothic Plays. In Dracula and the Gothic in Literature, Pop Culture and the Arts. Leiden Boston : Brill Rodopi, 2016. 60 DQR Studies in Literature, ISBN 978-90-04-30617-2, pp. 179-198.


more

 
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 2812 records, displayed 1151 - 1180