Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 2806

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1151

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 15Letter E, page 20Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 28Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 34Letter K, page 35Letter L, page 38Letter M, page 41Letter N, page 47Letter O, page 50Letter P, page 54Letter Q, page 63Letter R, page 63Letter S, page 67Letter T, page 75Letter U, page 84Letter V, page 85Letter W, page 90Letter X, page 91Letter Y, page 92Letter Z, page 92
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 2806 records, displayed 1151 - 1180

 

HAVEL, Josef - PENA-MENDEZ, Eladia - AMATO, Filippo - PANYALA, Nagender Reddy - BURŠÍKOVÁ, Vilma.
Laser ablation synthesis of new gold carbides. From gold-diamond nano-composite as a precursor to gold-doped diamonds. Time-of-flight mass spectrometric study. Rapid Communications in Mass Spectrometry, Wiley, USA. ISSN 1097-0231, 2014, vol. 28/2014, no. February, pp. 297-304.


more

 

HOUŠKA, Jan - PENA-MÉNDEZ, Eladia Maria - KOLÁŘ, Jakub - PŘIKRYL, Jan - PVLIŠTA, Martin - FRUMAR, Miloslav - WÁGNER, Tomáš - HAVEL, Josef.
Laser desorption time-of-flight mass spectrometry of atomic switch memory Ge2Sb2Te5 bulk materials and its thin films. Rapid Communications in Mass Spectrometry. ISSN 1097-0231, 2014, vol. 2014, no. 28, pp. 1-6.


more

 

ZVĚŘINA, Zbyněk - VACULOVIČ, Tomáš - KRÁSENSKÝ, Pavel - KANICKÝ, Viktor.
Laser-Induced Breakdown Spectrometry in analysis of melts. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.


more

 

ČIP, Ondřej - BUCHTA, Zdeněk - LESUNDAK, Adam - RANDULA, Antonín - MIKEL, Břetislav - LAZAR, Josef - VEVERKOVÁ, Lenka.
Laser-induced fluorescence spectroscopy in tissue local necrosis detection. In OPTICAL INTERACTIONS WITH TISSUE AND CELLS XXV; AND TERAHERTZ FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS. Vyd. Volume: 8941. San Francisco, California, United States : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 1000 20TH ST, PO BOX 10, BELLINGHAM, WA 98227-0010 USA, 2014. ISBN 978-0-8194-9854-0, pp. 89411D1-6. 2014, Conference on Optical Interactions with Tissue.


more

 

KALVODA, Jiří - NUDDS, John - BÁBEK, Ondřej - HOWELLS, Cindy.
Late Chadian–early Arundian high-resolution biostratigraphy in the Ogmore-by- Sea section (South Wales–Mendip shelf) and the mid-Avonian unconformity. Journal of the Geological Society (Impact Factor: 2.58)., doi:10.1144/jgs2013-023, Geological society, Great Britain. ISSN 0016-7649, 2014, vol. 171, no. 1, pp. 41-47.


more

 

RAČANSKÁ, Michaela.
Latina ve službách anatomie. 2014.


more

 

POŘÍZKOVÁ, Kateřina - ŠVANDA, Libor - ARTIMOVÁ, Jozefa.
LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014. CZE, Brno. 30.1.2014 - 31.1.2014, European Activity.


more

 

PAVLŮ, Jana - VŘEŠŤÁL, Jan - ŠTROF, Jan - WDOWIK, Urszula D. - ŠOB, Mojmír - BURŠÍK, Jiří.
Laves phase in the V-Zr system below room temperature: Stability analysis using ab initio results and phase diagram. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, Elsevier Science, USA. ISSN 0364-5916, 2014, vol. 44, no. March, pp. 62-69.


more

 

VEVERKOVÁ, Darina.
Le personnage de Vendredi dans Robinson Crusoé de Daniel Defoe et dans Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier. XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, 2014, vol. 7, no. 2, p. 26-31.


more

 

BAKEŠOVÁ, Václava.
Le phénomene des conversions au catholicisme parmi les intellectuels Francais au tournant des XIXe et XXe siecles. 2014.


more

 

FOLETTI, Ivan.
Le porte lignee di Santa Sabina all'Aventino: tra liturgia stazionaria e funzione iniziatica (Il nartece di Santa Sabina, II). Hortus Artium Medievalium, Croatia. ISSN 1330-7274, 2014, vol. 20, no. -, pp. 709-719.


more

 

SZTURZ, Petr - ŠEDIVÁ, Anna - ŽUREK, M. - ADAM, Zdeněk - ŠTORK, J. - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - STEYEROVÁ, P. - VOKÁČOVÁ, A. - HRBEK, J. - SÝKORA, M. - ŠPIČKA, I. - MECHL, Zdeněk.
Léčba anakinrou u Schnitzler-syndromu - výsledky první retrospektivní multicentrické studie šesti pacientů z České republiky. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 2, pp. 111-126.


more

 

PŘIKRYL, Radovan.
Léčba depotními antipsychotiky u prvních epizod schizofrenie. 2014.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - MAYEROVÁ, Michaela.
Léčba hospitalizovaných nemocných se schizofrenií. Psychiatrie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1213-0508, 2014, vol. 15, no. 1, pp. 6-8.


more

 

SOUČEK, Miroslav.
Léčba hypertenze – komentář k léčbě jednotlivými skupinami antihypertenziv. Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press. ISSN 1801-1209, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 98-105.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Léčba karcinomu plic. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 2, no. 16, pp. 152-158.


more

 

ADAM, Zdeněk - KREJČÍ, Marta - POUR, Luděk - ŠEVČÍKOVÁ, Eva.
Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie v roce 2013. Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. 2, pp. 139-157.


more

 

SELUCKÁ, Markéta.
Legal instruments activated for an intervention into the contract. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
Legislativa - Cizinec členem čeké politické strany?. Veřejná správa: čtrnáctideník vlády ČR, Praha, Ministerstvo vnitra. ISSN 1213-6581, 2014, no. 2/2014.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Lehmbau in Mähren und seine historische Beziehungen zum Pannonischen Raum. In Lehmbau - Tradition und Moderne / Hliněná stavba - tradice a současnost. Atzenbrugg : Kultur.Region.Niederösterreich, 2014. ISBN 978-3-901820-91-5, pp. 37-40. 2014, Niedersulz.


more

 

POŘÍZKOVÁ, Kateřina.
Lékařská latina netradičně (inovace výukových materiálů pro studenty nelékařských oborů). 2014.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona.
Leksiko-semantičeskoje oformlenije zvukoobrazov v poezii V. S. Solovjova. 2014.


more

 

ČERVENKOVÁ, Marie.
L'Enrichissement du français contemporain des sources argotiques. Etude diachronique des passages d'un corpus lexical entre les registres de langue. Vyd. 1. Sarrebruck : Presses Académiques Francophones, 2014. 344 pp. PAF. ISBN 978-3-8416-2947-0.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
Les crises dans les Chroniques du Plateau Mont-Royal : l’échec personnel et le défi de l’écriture. 2014.


more

 

VURM, Petr.
Les villes bricolées de Réjean Ducharme. In Littérature québécoises et acadienne contemporaines. Au prisme de la ville. Vyd. 1. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014. Littérature québécoises et acadienne contemporaines. Au prisme de la ville, ISBN 978-2-7535-3289-2, pp. 267-280.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
Letní škola dějin – již tradiční zářijové pásmo přednášek na PrF MU. Spolek českých právníků Všehrd, 2014.


more

 

OSOLSOBĚ, Klára.
Lhoucí nebo lžoucí ? Slovotvorné dublety procesuálních adjektiv na -oucí/-ící v českých korpusech. In Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 124-143. 2014, Brno.


more

 

ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Liberalizace trhu s plynem v rámci EU - case study Energetické společenství. 2014.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Lidská práva, důstojnost a morální tradice. 2014.


more

 

HEJTMÁNEK, Jan.
Lidskoprávní priority nové české vlády. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci. ISSN 1804-2392, 2014, vol. 6, no. 2, p. 23-24.


more

 
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 2806 records, displayed 1151 - 1180