Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4771

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1151

Letter A, page 2Letter B, page 11Letter C, page 15Letter D, page 24Letter E, page 34Letter F, page 41Letter G, page 45Letter H, page 47Letter CH, page 50Letter I, page 52Letter J, page 57Letter K, page 60Letter L, page 65Letter M, page 70Letter N, page 79Letter O, page 85Letter P, page 91Letter Q, page 106Letter R, page 106Letter S, page 113Letter T, page 127Letter U, page 141Letter V, page 144Letter W, page 153Letter X, page 155Letter Y, page 155Letter Z, page 155
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 4771 records, displayed 1151 - 1180

 

ZAVŘEL, Tomáš - BENEDIKTY, Zuzana - ZLÁMAL, Tomáš - TRTÍLEK, Martin - JONES, Patrik.
Ethylene production is reflecting 2-oxoglutarate availability in Synechocystis sp. PCC 6803 harboring the ethylene forming enzyme. 2014.


more

 

ZAVŘEL, Tomáš - BENEDIKTY, Zuzana - ZLÁMAL, Tomáš - TRTÍLEK, Martin - JONES, Patrik.
Ethylene production may be limited by 2-oxoglutarate availability in Synechocystis sp. PCC 6803 harboring the ethylene forming enzyme. 2014.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Etika kriminologických výzkumů: pravidla a omezení. In II. kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014. Vyd. 1. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-65-1, pp. 224-228. 2014, České Budějovice.


more

 

ZÍMOVÁ, Pavlína - ZÍMOVÁ, Jana.
Etika v chirurgických oborech a v chirurgii. Pravo-medicina.sk, Košice, Komora pre medicínske právo – MEDIUS, Slovakia. ISSN 1339-312X, 2014, 3 pp.


more

 

MOTAL, Jan.
Etika v médiách. 2014.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Etika vědecké práce jako téma gymnasiální výuky přírodních věd. In Vědecká konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2014. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-03-0, pp. 271-282. 2014, Hradec Králové.


more

 

TOMÁŠOVÁ, Eva (Ed.).
Etnografická terénní práce. Sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, 2014. 238 pp. ISBN 978-80-87302-24-8.


more

 

KLVAČ, Pavel.
Etnografie bludičky. Veronica, Brno, Regionální sdružení ČSOP. ISSN 1213-0699, 2014, vol. XXVIII, no. 1, p. 13-13.


more

 

JILICH, David - ROZSYPAL, Hanuš - ZJEVÍKOVÁ, Alena - SEDLÁČEK, Dalibor - SNOPKOVÁ, Svatava - MACHALA, Ladislav.
Etravirin v klinické praxi. Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc, Solen. ISSN 1212-7973, 2014, vol. 28, no. 2, pp. 68-71.


more

 

SEHNÁLEK, David.
EU Multilingual Environment - Methodology of Interpretation. 2014.


more

 

RADVAN, Michal.
EU Tax Policy vs. National Sovereignty of Member States. 2014.


more

 

HLOUŠEK, Vít - KANIOK, Petr.
Europe and the 2013 Czech Parliamentary Election, October 25-26 2013. EPERN Election Briefing, Brighton, EPERN, Sussex European Institute, Great Britain. 2014, no. 74, 13 pp.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
Europe as a part of political agenda: Position of the Czech Political Parties towards the EU in the EP Elections 2004-2014. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil - KANIOK, Petr.
"Europe" in the Czech Political Parties` EP Manifestos 2004-2014: Are the Parties on the Way of Continuity and Complexity?. 2014.


more

 

BEJČEK, Josef.
European Courts as Value-Harmonizing Motors of Integration. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Warszawa, Centre for antitrust and regulatory studies, Poland. ISSN 1689-9024, 2014, vol. 2014, no. 7 (9), pp. 13-30.


more

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2014 Texts, Cases, Materials. 2014. 395 pp.


more

 

SZALÓ, Csaba.
European Identity Politics. 2014.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
European integration as a political cleavage. 2014.


more

 

MAREŠ, Jan - NEUSAR, Aleš.
European Psychology Learning and Teaching Network. 2014.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
European Social Model–A Parting of Ways?. Journal of Business and Economics, New York, Academic Star Publishing Company, USA. ISSN 2155-7950, 2014, vol. 5, no. 7, pp. 951-957.


more

 

ZARIVNIJ, Petr.
Europeizace trestního práva – Harmonizace v oblasti trestných činů poškozujících finanční zájmy EU. In Cofola 2014 : The Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

SUCHANEC, Miroslav.
Evaluace dopadu. In Evaluační výzkum. Brno : MUNI, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6886-5, pp. 85-108.


more

 

ŽIŽLAVSKÝ, Martin.
Evaluace programu ve stadiu plánování. In Evaluační výzkum. První vyd. Brno : MUNIPress, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-210-6886-5, pp. 43-61.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
Evaluation of Economic Transformation in Hungary. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University. ISSN 1213-2446, 2014, vol. 14, no. 1, 55–88-33 pp.


more

 

JURNEČKA, Filip - STEHLÍK, Martin - MATYÁŠ, Václav.
Evaluation of key management schemes in wireless sensor networks. In Security and Trust Management. Switzerland : Springer International Publishing, 2014. ISBN 978-3-319-11851-2, pp. 198-203. 10.9.2014, Wroclaw.


more

 

VORLÍČKOVÁ, Lucie - KORVAS, Pavel.
EVALUATION OF REHABILITATION INFLUENCE ON STATIC PARAMETRES OF FOOT IN FLATFOOT DIAGNOSIS. In 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 214-217. 22.5.2014, Opatija.


more

 

ŠEDOVÁ, Jindřiška - KALÁBOVÁ, Romana.
Evaluation of the Use of Mediation to Resolve. In European Financial Systems 2014. Brno : Brno: Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, pp. 524-532. 2014, Lednice.


more

 

LANDA, Leoš - KRPOUN, Zdeněk - KOLÁŘOVÁ, Martina - KAŠPÁREK, Tomáš.
Event-related Potentials and Their Applications. Activitas Nervosa Superior, Neuroscientia o.s. ISSN 1802-9698, 2014, vol. 56, no. (1-2), pp. 17-23.


more

 

ZOUNEK, Jiří - ŠIMÁNĚ, Michal.
Everyday life at primary school through the prism of teachers in the era of so called normalization in Czechoslovakia (1969-1989). 2014.


more

 

ZOUNEK, Jiří - ŠIMÁNĚ, Michal.
Everyday life in primary schools as seen by teachers in the so-called Normalization period in Czechoslovakia (1969-1989). In The many voices of oral history. Power and democracy. XVIII. International Congress of Oral History. Barcelona 9-12 July, 2014. Barcelona : University of Barcelona, 2014. ISBN 978-84-393-9167-8, pp. 1057-1067. 2014, Barcelona.


more

 
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 4771 records, displayed 1151 - 1180