Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3215

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1151

Letter A, page 2Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 23Letter F, page 28Letter G, page 30Letter H, page 32Letter CH, page 34Letter I, page 35Letter J, page 38Letter K, page 40Letter L, page 44Letter M, page 47Letter N, page 53Letter O, page 57Letter P, page 61Letter Q, page 71Letter R, page 71Letter S, page 76Letter T, page 86Letter U, page 95Letter V, page 97Letter W, page 103Letter X, page 104Letter Y, page 105Letter Z, page 105
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 3215 records, displayed 1151 - 1180

 

NEVĚŘILOVÁ, Zuzana.
Jazykové korpusy pomáhají s psaním textů. věda.muni.cz, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-9759, 2014, p. nestránkováno.


more

 

WILHELM, Zdeněk.
Je aktuální i dnes hovořit o vitamínu C ?. In XXX. Mezinárodní kongres SKVIMP na téma Výživa napříč medicínou: Vyplatí se investovat do kvalitní výživy?. Vyd. 1. Plzeň : Společnost Klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, 2014. ISBN 978-80-7177-970-4, pp. 85-87. 6.3.2014, Hradec Králové.


more

 

STŘÍTECKÝ, Jan.
Je hezké jen české?. A2 o. p. s., 2014. 1 p. A 2, číslo 15, ročník X.


more

 

VESELÝ, Petr - PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk.
Je objektivní měření zrakové ostrosti vhodnou technikou pro běžnou optometristickou praxi?. 2014.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Je rezidenční péče synonymem pro kvalitní život seniorů?. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, vol. 201401, no. 01, pp. 26-31.


more

 

RUBAN, Radek.
Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem – vybrané úvahy. In Dny práva 2013 - „Reforma soukromého práva“. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6813-1, pp. 222-231. 2013, Brno.


more

 

MILTAŠOVÁ, Helena - ROTREKLOVÁ, Olga - DANIHELKA, Jiří - GOTTSCHLICH, Gunter - CHRTEK JUN., Jindřich.
Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum) v České republice. Zprávy České botanické společnosti, Praha, Česká botanické společnost. ISSN 1211-5258, 2014, vol. 49/2014, no. 1, pp. 1-27.


more

 

HANÁK, Jakub.
Ještě k oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Stavební právo : bulletin, Česká společnost pro stavební právo. ISSN 1211-6386, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 34-40.


more

 

RUDA, Aleš - SVOBODOVÁ, Hana.
Jihlava – Třebíč – Raabs Cycle Path: The Challenge of Region Development. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, 842–848-7 pp.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Jiné nádory plic a průdušek. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 335-339.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří Kejř: Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin. Edičně připravil Stanislav Petr, Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky 2012, 485 s. (rec.). AV ČR, Historický ústav, 2014. 1 p. Český časopis historický, 2014, roč. 112, č. 1.


more

 

KROČA, David.
Jména postav v české absurdní dramatice. 2014.


more

 

book coverKROČA, David.
Jména postav v české absurdní dramatice 60. let 20. století. In Vlastní jména v textech a kontextech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 164-169.


more

 

book coverPOLÁČEK, Jiří.
Jména postav v románech Vladislava Vančury. In Vlastní jména v textech a kontextech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 149-154.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 3-5.


more

 

KUŘE, Josef.
Jonas’ Contribution to the Notion of Care. Ethics & bioethics (in Central Europe), Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Slovakia. ISSN 1338-5615, 2014, vol. 4, no. 1-2, pp. 49-65.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Josef Vydra, autor první monografie o lidovém stavitelství na Slovensku. K 130. výročí narození. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, p. 21-21.


more

 

FRANKOVÁ, Jana.
Joseph Kohaut’s life and work : Sources to study of musical transfer in Europe of the Enlightenment. 2014.


more

 

DVOŘÁK, David - GALÁŘ, Jan.
JŘSU: Praktické zkušenosti a návrhy de lege ferenda. Veřejné zakázky v praxi, Nakladatelství FORUM. ISSN 1805-8523, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 4-9.


more

 

JANATOVÁ, Veronika - SKRBEK, Matěj.
Jste zodpovědní řidiči?. Očima - studentský časopis studentů optometrie a ortoptiky. 2014, vol. 3/2014.


more

 

HEJČ, David.
Judikatura NSS: Aktivní legitimace k návrhu na zrušení OOP z oblasti místní úpravy provozu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 6, pp. 202-206.


more

 

RIGEL, Filip.
Judikatura NSS: Maturitní zkouška. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 5, pp. 162-164.


more

 

HÁJEK, Michal.
Judikatura NSS: Veřejné zdravotní pojištění. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 82-85.


more

 

SPÁČ, Peter - VODA, Petr.
Just a Roma Issue? The Theory and the Support for the (Slovak) Extreme Right. Neuveden : neuveden, 2014. 5 pp. Policy Papers.


more

 

HARVÁNEK, Jaromír - ONDRÝSEK, Roman.
Justiciální tvorba práva. Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 6-12.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Justiční kabáty ostudy. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 3-5.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
K 130. výročí narození Floriana Zapletala (1884-1969). Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, pp. 22-24.


more

 

book coverTUŠKOVÁ, Jana Marie.
K deklinaci singulárových oikonym středního rodu na -í. In Vlastní jména v textech a kontextech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 129-140.


more

 

KOŽIAK, Jaromír.
K formě a povaze jednání právnických osob podle ZOK. In Dny práva 2013 – Days of Law 2013 - Bermudský trojúhelník obchodního práva III. Vyd. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 2013, Brno.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
K nedožitým osmdesátinám Václava Frolce. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, pp. 29-31.


more

 
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 3215 records, displayed 1151 - 1180