Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3083

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1151

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 10Letter D, page 16Letter E, page 22Letter F, page 26Letter G, page 29Letter H, page 30Letter CH, page 33Letter I, page 33Letter J, page 36Letter K, page 38Letter L, page 42Letter M, page 44Letter N, page 51Letter O, page 54Letter P, page 58Letter Q, page 68Letter R, page 68Letter S, page 73Letter T, page 82Letter U, page 92Letter V, page 94Letter W, page 99Letter X, page 100Letter Y, page 100Letter Z, page 100
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 3083 records, displayed 1151 - 1180

 

LUDKA, Ondřej - HLÁSENSKÝ, Jiří - ŠPINAR, Jindřich.
Kardiohepatální syndrom u chronického srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 1803-6597, 2014, vol. 16, no. 1, pp. 21-24.


more

 

BERNKOPF, Jiří.
Karel Fořt: Z New Yorku do pekla a zpět. Recenze. Praha : iliteratura.cz, 2014. 3 pp. Neuveden.


more

 

HLAVICA, Michal - KOVÁŘ, Josef Jan.
Karetní hra jako nástroj popularizace a vzdělávání v archeologii. Brno : Rektorát Masarykovy univerzity, 2014.


more

 

HORÁČEK, Michal - GIMUNOVÁ, Olga - GIMUNOVÁ, Tereza - VYMAZAL, Tomáš.
Karl Koller, objevitel lokálně anestetického účinku kokainu, se narodil v Sušici! Krátká historie lokálních anestetik. Anesteziologie a intenzivní medicína, Česká lékařská společnost JEP. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 68-71.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2014.


more

 

BRANDNER, Aleš.
Kauzalnyje otnošenija, vyražennyje v russkom jazyke predložnymi konstrukcijami, ich sootvetstvija v češskom jazyke. Linguistica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7410, 2014, vol. 62, no. 2, pp. 45-56.


more

 

NAVRÁTIL, Jiří - SVOBODA, Marek - PETRÁKOVÁ, Katarína - NENUTIL, Rudolf - VYZULA, Rostislav.
Kazuistika a přehled literatury: lobulární karcinom prsu u muže. Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2014.


more

 

POLÁK, Pavel - ŠEVČÍKOVÁ, Alena - ŠTROBLOVÁ, Hana - ČERMÁKOVÁ, Z. - HUSA, Petr.
Kazuistika oční komplikace leptospirózy. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, Trios. ISSN 1211-264X, 2014, vol. 20, no. 1, pp. 15-17.


more

 

STRÁNSKÝ, Michal.
Každodenní morálka. 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel - HOLOUBKOVÁ, Zuzana.
Kde brýle nejen pomáhají. Trendy v oční optice 2014, Praha, S-Press Publishing. 2014, vol. 11, no. 1, p. 23-23.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Kdo se bude bát? (recenze Jan Čumlivski a kol. : 12 malých hororů). 2014.


more

 

DURKÁČOVÁ, Katarína.
Kdy jít spát do laboratoře?. Online.muni.cz, 2014.


more

 

HALÁMKOVÁ, Jana - TOMÁŠEK, Jiří - TUČEK, Štěpán - VAŠINA, Jiří - RYBNÍČKOVÁ, Sylva - KISS, Igor.
KDY PROVÁDĚT HISTOLOGICKOU VERIFIKACI METASTÁZ PŘI ZNÁMÉM PRIMÁRNÍM ORIGU – JSME SI VŽDY JISTI, CO VLASTNĚ LÉČÍME?. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, pp. 106-261.


more

 

MAREČEK, Lubomír.
Když se na jevišti sejde autista a štěňátko. Lidové noviny, Praha, Mafra a.s. ISSN 0862-5921, 2014, vol. 2014, no. 14.1.2014, p. 8-8.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - HLOUŠKOVÁ, Lenka.
Když se školy učí. 2014.


more

 

PAVLÁSEK, Michal - NOSKOVÁ, Jana.
Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.,, 2014. 154 pp.


more

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Ke vztahu sociální pedagogiky a práva. Vyd. první. Hradec Králové : 2014. 2014.


more

 

PILCH, Pavel.
Kecmanović, Vladimir: Sibir. iliteratura.cz, 2014.


more

 

HOROVÁ, Ivanka - SELINGEROVÁ, Iveta - ZELINKA, Jiří.
Kernel Estimation of Conditional Hazard Function for Cancer Data. In Recent Advances in Energy, Environment, Biology and Ecology. Vyd. 1. Tenerife, Španělsko : WSEAS Press, 2014. ISBN 978-960-474-358-2, pp. 33-39. 10.1.2014, Tenerife, Španělsko.


more

 

KRÁLOVÁ, Dagmar - NOVOTNÝ, Jan - PEROUTKA, Michal.
Kinesio Taping® Method effect on biceps brachii eccentric contraction. In 20. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže „Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2014. ISBN 978-80-7435-385-7, pp. 30-32. 27.3.2014, Hradec Králové.


more

 

MICHAL, Michal. - HES, Ondřej - KACEROVSKÁ, Denisa - HORA, Milan - ROTTER, Leopold - ŠVAJDLER, Marian - KAZAKOV, Dmitrij.
Klasifikace intraepiteliálních neoplázií předcházejících dlaždicovému karcinomu penisu a jejich analogie s prekancerózy dlaždicových karcinomů vulvy. Česká Urologie. ISSN 1211-8729, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 1-3.


more

 

POKORNÁ, Andrea - STRYJA, Jan.
Klinický algoritmus hodnocení nehojící se rány - implementace v praxi pohledem sestry a lékaře. 2014.


more

 

JEDLIČKOVÁ, Hana - BŘEZINOVÁ, Eva - FEIT, Josef.
Klinický případ: Diseminované silně svědivé keratotické papuly. Česko-slovenská dermatologie, Praha, Česká lékařská společnost JEP, Nakladatelství Olympia a.s. ISSN 0009-0514, 2014, vol. 89, no. 2, pp. 77-79.


more

 

MAZÁČOVÁ, Pavlína.
Knihovníci, nebojte se kurikula! aneb Tajemství školních vzdělávacích programů. 2014.


more

 

HURDÍK, Jan.
Kogentnost a dispozitivnost ustanovení nového občanského zákoníku o právnických osobách. Ke vzájemné použitelnosti ustanovení o nadacích a nadačních fondech. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22./2014, no. 7, pp. 229-233.


more

 

FRANEK, Juraj.
Kognitivní revoluce, behaviorismus a magická teorie mysli. Filosofický časopis, Praha, Akademie věd ČR, Filosofický ústav. ISSN 0015-1831, 2014, vol. 62, no. 3, pp. 403-416.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena - HUMPOLÍČEK, Pavel - MALATINCOVÁ, Tatiana.
Kognitivní, sociální a emocionální determinanty subjektivního zdraví. 2014. ISBN 978-80-7392-232-0.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnách. Knihovna, Národní knihovna ČR. ISSN 1801-3252, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 117-125.


more

 

NIEDERLE, Rostislav.
Kolik jmen má růže?. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. 2014, no. 6, pp. 61-64.


more

 

ADAMOVÁ, Zuzana - SLOVÁČEK, Radim - GERŠLOVÁ, Alena.
Kolorektální karcinom a obezita. Praktický lékař. ISSN 0032-6739, 2014, vol. 94, no. 3, p. 145–147.


more

 
First pagePrevious page|...|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|...|Next pageLast page
found: 3083 records, displayed 1151 - 1180