Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 1327

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 12Letter G, page 13Letter H, page 13Letter CH, page 15Letter I, page 15Letter J, page 17Letter K, page 18Letter L, page 19Letter M, page 20Letter N, page 23Letter O, page 24Letter P, page 25Letter Q, page 30Letter R, page 30Letter S, page 33Letter T, page 36Letter U, page 40Letter V, page 40Letter W, page 42Letter X, page 43Letter Y, page 43Letter Z, page 43
First pagePrevious page|...|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|Next pageLast page
found: 1327 records, displayed 1201 - 1230

 

MAZÁČOVÁ, Pavlína.
V zemi (před)čtenářů. 2016. CZE, Knihovna Jiřího Mahena Brno. 24.2.2016 - 24.2.2016, European Activity.


more

 

CÍGLER, Hynek.
"Validita použitím" – příklad testu SPARO. 2016.


more

 

VESELÝ, Michal - HASIL, Petr.
Values of limit periodic sequences and functions. Mathematica Slovaca, Bratislava, Veda, Slovakia. ISSN 0139-9918, 2016, vol. 66, no. 1, pp. 43-62.


more

 

PETKOV, Boyan H. - LÁSKA, Kamil - VITALE, Vito - LANCONELLI, Christian - LUPI, Angelo - MAZZOLA, Mauro - BUDÍKOVÁ, Marie.
Variability in solar irradiance observed at two contrasting Antarctic sites. Atmospheric Research, The Nederlands. ISSN 0169-8095, 2016, vol. 172-173, no. 15 May-1 June 2016, pp. 126-135.


more

 

ŽERAVÍK, Jiří - FOHLEROVÁ, Zdenka - MILOVANOVIĆ, Miodrag - KUBESA, Ondřej - ZEISBERGEROVA, Marta - LACINA, Karel - PETROVIC, Alexandr - GLATZ, Zdeněk - SKLÁDAL, Petr.
Various instrumental approaches for determination of organic acids in wines. Food Chemistry, Oxford, UK, Elsevier Science, Great Britain. ISSN 0308-8146, 2016, vol. 194, no. 3, pp. 432-440.


more

 

KOUDELKOVÁ, Ludmila - RICHTROVÁ, Michaela - ŽUREK, Jiří.
Vaskulitida CNS na podkladě infekce Varicella-Zoster. 2016. ISBN 978-80-906002-8-7.


more

 

PAŘIL, Petr - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana.
Velká nebo malá nádrž? Žádná! Aneb kde hledat klíč k řešení problému sucha (i povodní). Veronica, Brno, ZO ČSOP Veronica. ISSN 1213-0699, 2016, vol. 30, no. 1/2016, pp. 29-32.


more

 

VIDOVIĆOVÁ, Lucie - HORÁKOVÁ, Karolína - ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana.
Velkoměsto a výkony v neuropsychologických testech u starších osob. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2016.


more

 

KLÍMA, Bohuslav.
Velkomoravský Znojem - třicet roků archeologických výzkumů staroslovanského centrálního hradiště. 2016.


more

 

TOLPPANEN, Heli - SIIRILA-WARIS, Krista - HARJOLA, Veli-Pekka - MARONO, David - PAŘENICA, Jiří - KREUTZINGER, Philipp - NIEMINEN, Tuomo - PAVLUŠOVÁ, Marie - TARVASMAKI, Tuukka - TWERENBOLD, Raphael - TOLONEN, Jukka - MIKLIK, Roman - NIEMINEN, Markku S. - ŠPINAR, Jindřich - MUELLER, Christian - LASSUS, Johan.
Ventricular conduction abnormalities as predictors of long-term survival in acute de novo and decompensated chronic heart failure. ESC Heart Failure, Biot, John Wiley & Sons Ltd, France. ISSN 2055-5822, 2016, vol. 3, no. 1, pp. 35-43.


more

 

URVÁLEK, Aleš.
Vermessung Deutschlands mit Odo Marquard. Pro-Fil, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-9097, 2016, vol. 16, no. 2, pp. 12 - 22. Studie je na témže místě otištěna i v českém znění: Pro-Fil, vol. 16, no. 2 (2015). ISSN 1212-9097, s. 2–11.


more

 

TYML, Tomáš - KOSTKA, Martin - DITRICH, Oleg - DYKOVÁ, Iva.
Vermistella arctica n. sp Nominates the Genus Vermistella as a Candidate for Taxon with Bipolar Distribution. The Journal of Eukaryotic Microbiology, HOBOKEN, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 1066-5234, 2016, vol. 63, no. 2, pp. 210-219.


more

 

KOLMAN, Petr.
Veřejné právo - Proč cizinec nesmí být členem české politické strany?. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016.


more

 

MAZÁČKOVÁ, Jana - DOLEŽALOVÁ, Kateřina - MERTA, David.
Vesnický workshop. 2016. CZE, Panská Lhota. 18.2.2016 - 19.2.2016, European Activity.


more

 

BITTEROVÁ, Nikoleta.
Viacnásobná diskriminácia ako porušovanie ľudských práv - príklad nútenej sterilizácie rómskych žien na Slovensku a v Českej republike. In Dny práva 2015, Část III. Rovnost v právu. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8194-9, pp. 7-35. 2015, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno.


more

 

PAŘIL, Petr.
Vícesezónní sucho - klíčový fenomén formující společenstva našich toků. 2016.


more

 

LU, Wei-lun.
Viewpoint constructions across languages: English and Chinese. 2016.


more

 

BENEŠ, Pavel - VESELÝ, Petr - SEVERA, David - PETROVÁ, Sylvie.
Visioffice - digital dispensing system. 2016. HRV, Split, Croatia. 14.4.2016 - 16.4.2016, Worldwide Activity.


more

 

BENEŠ, Pavel - VESELÝ, Petr - SEVERA, David - PETROVÁ, Sylvie.
Visioffice - dispensing digital system. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.


more

 

POLEHLOVÁ, Helena.
Vita Sancti Wilfridi: a Probe into Early-Medieval Anglo-Latin Hagiography In The Middle Ages : Reality and Illusion, A Student Conference on the Middle Ages in Britain; Faculty of Arts Charles University Prague, 15-16 May 2015. 2016.


more

 

VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Vliv aniseikonie na kvalitu prostorového vidění - posterová prezentace. 2016.


more

 

ODVÁRKOVÁ, Zuzana - VESELÝ, Petr.
Vliv barevných folií na rychlost čtení u dyslektických dětí. 2016. Průběžné výsledky výzkumu diplomové práce, vedoucí Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.


more

 

HULVA, Pavel - ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, Barbora - MIKETOVÁ, Nikola - BARTONIČKA, Tomáš.
Vliv geografické bariéry na populace netopýrů: Genový tok, tahová fenologie a netopýr obrovský v ČR. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

MAREČEK, Lukáš.
Vliv geologických poměrů na ražbu tunelu Považský Chlmec. Vyd. první. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2016. ISBN 978-80-214-5311-1, nestránkováno-7 pp. 28.1.2016, Brno.


more

 

MOC KRÁLOVÁ, Dagmar - NOVOTNÝ, Jan - ŘEZANINOVÁ, Jana.
Vliv Kinesio Taping Method na excentrickou kontrakci m. biceps brachii. 2016.


more

 

ŽIDLICKÁ, Michaela - CIPROVSKÝ, Tomáš - DOSTALÍK, Petr.
Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál.


more

 

TĚSNOHLÍDEK, Jakub.
Vliv subjektivity badatele na formalizované zpracování keramiky. In Měřínský Zdeněk, Klápště Jan, Doležalová Kateřina. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum III. Workshopy ke středověké a novověké keramice. Panská Lhota 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 119-123, 5 s. ISBN 978-80-210-8151-2. Brno : Masarykova universita, 2016. ISBN 978-80-210-8151-2, pp. 119-123.


more

 

PETRŮ, Michaela - CÍDLOVÁ, Hana.
Vliv využití kvízů, rébusů, hádanek apod. na výsledky výchovně-vzdělávacího procesu v chemii. In 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. Vyd. první. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-59-3, pp. 99-104. 16.11.2015, Praha.


more

 

JANKO, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína - SPURNÁ, Michaela - KNECHT, Petr.
Vnímání kurikulárních změn učiteli po deseti letech od implementace reformy: tvorba a pilotáž výzkumného nástroje. 2016.


more

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Vnitropodnikové řídící dokumenty v pracovněprávních vztazích. Statutární zástupce firmy, Praha, Nakladatelství FORUM s.r.o. ISSN 1805-2118, 2016, vol. V, no. 2, pp. 26-30.


more

 
First pagePrevious page|...|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|Next pageLast page
found: 1327 records, displayed 1201 - 1230