Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 2470

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 7Letter D, page 12Letter E, page 16Letter F, page 21Letter G, page 23Letter H, page 24Letter CH, page 26Letter I, page 27Letter J, page 30Letter K, page 31Letter L, page 35Letter M, page 37Letter N, page 42Letter O, page 45Letter P, page 47Letter Q, page 56Letter R, page 56Letter S, page 60Letter T, page 67Letter U, page 73Letter V, page 74Letter W, page 78Letter X, page 79Letter Y, page 79Letter Z, page 79
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 2470 records, displayed 1201 - 1230

 

MATOUŠ, Michal.
Mohou být spolky dotčeny na hmotných právech ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.? In Kontroverzní názory v právu :sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2015. . 2016.


more

 

VARGA, Marian - PANTŮČEK, Roman - RŮŽIČKOVÁ, Vladislava - DOŠKAŘ, Jiří.
Molecular characterization of a new efficiently transducing bacteriophage identified in meticillin-resistant Staphylococcus aureus. JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY, READING, SOC GENERAL MICROBIOLOGY, Great Britain. ISSN 0022-1317, 2016, vol. 97, no. 1, pp. 258-267.


more

 

ŘEZNÍK, Tomáš - LUKAS, Vojtěch - CHARVÁT, Karel - CHARVÁT, Karel, mladší - HORÁKOVÁ, Šárka - KŘIVÁNEK, Zbyněk - HERMAN, Lukáš.
Monitoring of In-Field Variability for Site Specific Crop Management Through Open Geospatial Information. In ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B8. Prague, Czech Republic : Copernicus GmbH, 2016. pp. 1023-1028. 2016, Prague, Czech Republic.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - JUHOVÁ, Dana.
Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství. Testforum, Českomoravská psychologická společnost. ISSN 1805-9147, 2016, vol. neuveden, no. 7, pp. 1-13.


more

 

KMENTOVÁ, Nikol - GELNAR, Milan - MENDLOVÁ, Monika - VAN STEENBERGE, Maarten - VANHOVE, Maarten Pieterjan.
Monogenean fauna of deepwater cichlids in Lake Tanganyika: Do they follow the evolutionary history of their hosts?. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

NAVRÁTILOVÁ, Hana.
Monologizace promluv učitele ve výukové komunikaci. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISBN 978-80-7454-594-8. Zlín.


more

 

JEMELKA, Petr.
Morálka ve vztahu ke zvířatům. 2016.


more

 

POSPÍŠIL, Tomáš.
Moravian Americana: A Guided Tour. 2016.


more

 

KAŠNÝ, Martin - ROUDNICKÝ, Pavel - VOREL, Jiří.
Moravian parasitology school. 2016.


more

 

DIAKIN, Andrei - PASKEROVA, Gita G. - SIMDYANOV, Timur G. - ALEOSHIN, Vladimir V. - VALIGUROVÁ, Andrea.
Morphology and molecular phylogeny of coelomic gregarines (Apicomplexa) with different types of motility: Urospora ovalis and U. travisiae from the polychaete Travisia forbesii. Protist. 2016, vol. 2016/167, pp. 279-301.


more

 

VLČKOVÁ, Jana.
Možná úskalí a přínosy projektového vyučování ve výuce přírodopisu a biologie. In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-864-6, pp. 142-146. Praha.


more

 

CHAMRÁTHOVÁ, Anna.
Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné služby. In Dny práva 2015 - Days of law 2015, Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, pp. 141-153. 2015, Brno.


more

 

MLYNÁRIKOVÁ, Katarína - SAMEK, Ota - RŮŽIČKA, Filip - HOLÁ, Veronika.
Možnosť využitia Ramanovej spektroskopie pri diagnostike stafylokokov. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-223-4103-5, pp. 504-508. 2016, Bratislava.


more

 

WAGNER, Roland Anton.
Možnosti a úskalí jazykového popisu na základě formálního lingvistického aparátu: poznámky k nové syntaxi češtiny. Slovo a slovesnost, AV ČR, Ústav pro jazyk český. ISSN 0037-7031, 2016, vol.  77, no. 1, pp. 47-59.


more

 

PENKA, Igor - KALA, Zdeněk - HLAVSA, Jan - PROCHÁZKA, Vladimír - MAREK, Filip - ANDRAŠINA, Tomáš - OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka.
Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. 2016.


more

 

SLONKOVÁ, Veronika - VAŠKŮ, vladimír.
Možnosti léčby hiradenitis suppurativa. 2016.


more

 

BEČÁROVÁ, Kristína - ČVANDA, Radomír - NEJEZCHLEBOVÁ, Helena - ŽÁKOVSKÁ, Alena.
Možnosti ochrany pred kliešťami (odborná analýza). 2016.


more

 

RUDÁ, Jana.
Možnosti ovlivnění nejčastějších nežádoucích účinků onkologické léčby fytoterapií a potravinovými doplňky. 2016.


more

 

FRYŠTÁK, Marek.
Možnosti přenositelnosti konceptu hate crimes do české trestněprávní úpravy. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol.  15, no. 7-8, pp. 164-167.


more

 

MANGIA, Silvia - BURTON, Philip - SVÁTKOVÁ, Alena - NESTRASIL, Igor - LOPEZ, Alejandra Sierra - SHMUELI, Karin - EBERLY, Lynn - HOWELL, Michael - TUITE, Paul - MICHAELI, Shalom.
MRI signatures of the brain of PD and iRBD subjects. 2016.


more

 

RADOCHA, Jakub - POUR, Luděk - PIKA, Tomáš - MAISNAR, Vladimír - ŠPIČKA, Ivan - GREGORA, Evžen - KREJČÍ, Marta - MINAŘÍK, Jiří - MACHÁLKOVÁ, Kateřina - STRAUB, Jan - PAVLÍČEK, Petr - HÁJEK, Roman - ŽÁK, Pavel.
Multicentered patient-based evidence of the role of free light chain ratio normalization in multiple myeloma disease relapse. European Journal of Haematology, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0902-4441, 2016, vol. 96, no. 2, pp. 119-127.


more

 

GUDERNOVÁ, Iva - VESELA, Iva - BÁLEK, Lukáš - BUCHTOVÁ, marcela - DOSEDELOVA, Hana - KUNOVÁ, Michaela - PIVNIČKA, Jakub - JELÍNKOVÁ, Iva - ROUBALOVA, Lucie - KOZUBÍK, Alois - KREJČÍ, Pavel.
Multikinase activity of fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitors SU5402, PD173074, AZD1480, AZD4547 and BGJ398 compromises the use of small chemicals targeting FGFR catalytic activity for therapy of short stature syndromes. Human Molecular Genetics, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0964-6906, 2016, vol. 25, no. 1, pp. 9-23.


more

 

WEBER, Pavel - MELUZÍNOVÁ, Hana.
Multimorbidita - závažný problém v přístupu k terapii diabetiků vyššího věku. 2016. ISBN 978-80-260-9362-6.


more

 

SÚKUPOVÁ, Karolína - VAŠÍČEK, Osvald.
Multiple constraints applied into the DSGE model: The case of unconventional monetary easing in the Czech economy. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVIII. Vrátna, Slovakia, 2016. Bratislava : University of Economics, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 356-361. 2016, Vrátna, Slovakia.


more

 

KLUS, Jakub - MIKÝSEK, Petr - PROCHAZKA, David - POŘÍZKA, Pavel - NOVOTNÝ, Jan - HRDLIČKA, Aleš - NOVOTNÝ, Karel - KAISER, Jozef.
Multivariate Approach to Detection of Uranium Using LIBS. 2016.


more

 

VALLETTA, Elisa - KUČERA, Lukáš - PROKEŠ, Lubomír - AMATO, Filippo - PIVETTA, Tiziana - HAMPL, Aleš - HAVEL, Josef - VAŇHARA, Petr.
Multivariate Calibration Approach for Quantitative Determination of Cell-Line Cross Contamination by Intact Cell Mass Spectrometry and Artificial Neural Networks. Plos One, San Francisco, Public Library of Science, USA. ISSN 1932-6203, 2016, vol. 11, no. 1, pp. 1-14.


more

 

HRŮZA, Filip.
Municipal Bankruptcy: Pilot Experience from Czech Republic. Review of European Studies, Canada. ISSN 1918-7173, 2016, vol. 8/2016, no. 1, pp. 87-101.


more

 

SEDMIHRADSKÁ, Lucie - BAKOŠ, Eduard.
Municipal Tax Autonomy and Tax Mimicking in Czech Municipalities. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Maribor, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia. ISSN 1581-5374, 2016, vol. 14, no. 1, pp. 75-92.


more

 

KROB, Josef - VOJÁČEK, Ladislav.
MUNIpedie. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


more

 

HORAK, M - NOVAK, J - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie.
Muscle-specific microRNAs in skeletal muscle development. Developmental Biology, San Diego, Academic Press Inc. ISSN 0012-1606, 2016, vol. 410, no. 1, pp. 1-13.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 2470 records, displayed 1201 - 1230