Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 1895

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 1Letter B, page 5Letter C, page 6Letter D, page 10Letter E, page 13Letter F, page 16Letter G, page 18Letter H, page 19Letter CH, page 20Letter I, page 21Letter J, page 23Letter K, page 24Letter L, page 27Letter M, page 29Letter N, page 32Letter O, page 34Letter P, page 36Letter Q, page 43Letter R, page 43Letter S, page 46Letter T, page 51Letter U, page 56Letter V, page 57Letter W, page 60Letter X, page 61Letter Y, page 61Letter Z, page 61
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1895 records, displayed 1201 - 1230

 

HUMMELOVÁ, Zuzana - BALÁŽ, Marek - JANOUŠOVÁ, Eva.
Preoperative visual memory performance as a predictive factor of cognitive changes after deep brain stimulation of subthalamic nucleus in Parkinson disease. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Ambit Media a.s. ISSN 1210-7859, 2016.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
Presbyterian Church in Taiwan as a Voice of Powerless Taiwanese Nation: Building Taiwanese National Identity (v recenznom konaní). Studia Orientalia Slovaca, Univerzita Komenského. ISSN 1336-3786, 2016. v recenzním řízení.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
Presbyterian Church in Taiwan as a Voice of Powerless Taiwanese Nation: Building Taiwanese National Identity within Public Statements of the Presbyterian Church in Taiwan since Martial Law. 2016.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
Presbyteriánska cirkev na Taiwane v rokoch 1945-1987 a jej snaha o legitimizáciu politickej aktivity. Nový Orient, Orientální ústav Akademie věd České republiky. ISSN 0029-5302, 2016, vol. 2015, no. 3, pp. 56-63.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Pre-service teacher experience with inquiry-based science education. In INTED2016 Proceedings.10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, pp. 6375-6381. 7.3.2016, Valencia, Spain.


more

 

VAŠÍČKOVÁ, Lia.
Pressure Mapping System Přínos a rizika u pacientů s mobilitou na vozíku. 2016.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Prevodut i prevodačut na publična rech i duržavnite institucii. 2016.


more

 

ŠIPROVÁ, Helena - FRYŠÁK, Zdeněk - SOUČEK, Miroslav.
Primary Hyperparathyroidism, with a Focus on Management of the Normocalcemic Form. To Treat or not to Treat?. Endocrine Practice, Jacksonville, American Association of Clinical Endocrinology, USA. ISSN 1530-891X, 2016, vol. 22, no. 3, pp. 294-301.


more

 

KRISTKOVÁ, Alena.
Princip netrestání obětí obchodování s lidmi. In Dny práva 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2016. pp. 151-161. 2015, Brno.


more

 

KRISTKOVÁ, Alena - KANDALEC, Pavel.
Principle of Opportunity in the Czech Criminal Procedure. Studia Iuridica Lublinensia, Poland. ISSN 1731-6375, 2016, vol. 25, no. bude doplněno, pp. 1-10.


more

 

KRAJČÍKOVÁ, Nela - POKORNÁ, Andrea.
Problematika dermatitidy při inkontinenci moči a/nebo stolice. Česká dermatovenerologie, Praha, Mladá fronta. ISSN 1805-0611, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 57-60.


more

 

MATELA, Jiří.
Problematika kategorie PODMĚT v moderní japonštině – konstrukčně-kognitivní perspektiva. 2016.


more

 

KROČA, David.
Problematika klasifikace literárních druhů a literárních žánrů. 2016.


more

 

VOJTÍŠEK, Tomáš.
Problematika znaleckých posudků ve zdravotnictví. Souhlas s pitvou v novém občanském zákoníku. 2016.


more

 

PULIŠOVÁ, Kristýna.
Problémový vztah rodiče a učitele. 2016.


more

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
Probudil případ Radlinger Šípkovou růženku?. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2016, no. 3, pp. 32 - 33.


more

 

HRBÁČEK, Filip - ONDRUCH, Jakub - AMBROŽOVÁ, Klára - ONDRÁČKOVÁ, Lenka - NÝVLT, Daniel (Eds.).
Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2016. Brno : MuniPress, 2016. 58 pp. ISBN 978-80-210-8203-8.


more

 

HRUBÁ, Drahoslava - PEŘINA, Aleš.
Proces věkového úbytku mozkových funkcí u nekuřáků a kuřáků. Praktický lékař, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 0032-6739, 2016, vol. 96, no. 1, pp. 9-13.


more

 

RIGEL, Filip.
Procesní důsledky nečinnosti prvostupňového správního orgánu v odvolacím řízení. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 22, no. 2, pp. 52-54.


more

 

COUFALÍK, Petr.
Procesní legitimace. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8199-4, pp. 19-36. 18.11.2015, Brno.


more

 

PALÁSEK, Milan.
Procesní práva a povinnosti dítěte v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. 2016.


more

 

GEORGALA, Petra - SLOUPENSKÁ, Hana.
Proč a jak publikovat pro RIV. 2016.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej.
Proč kuchařky pláčou. Výživa a potraviny, Výživaservis s.r.o. ISSN 1211-846X, 2016, vol. 71, no. 1, pp. 12-13.


more

 

PAŘIL, Petr.
Proč vysychají naše potoky a řeky?. 2016.


more

 

ČEKMEOVÁ, Petra.
Productivity in the European Union: Do Labour Market Institutions Really Matter?. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 116-124. 2016, Ostrava.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Prof. Doc. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (1934–2006). Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 1 p. 01.


more

 

FUCHS, Eduard - CHVALINA, Jan - KOPEČEK, Oldřich - ŠLAPAL, Josef.
Prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc. (11. 5. 1922 - 9.4. 2015). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 0032-2423, 2016, vol. 61, no. 1, pp. 77-79.


more

 

DASTYCHOVÁ, Eliška.
Profesionální dermatózy. Česká dermatovenerologie, Praha, Mladá fronta. ISSN 1805-0611, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 23-29.


more

 

BRHEL, Petr.
Profesní nemoci dýchacích cest a plic v České republice v letech 2009 až 2013. Interní medicina pro praxi, Solen s.r.o. ISSN 1212-7299, 2016, vol.  18, no. 1, pp. 28-32.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Profesní orientace a předprofesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - komparace vybraných faktorů v prostředí českých a švédských škol. 2016.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1895 records, displayed 1201 - 1230