Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4664

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 2Letter B, page 11Letter C, page 15Letter D, page 24Letter E, page 33Letter F, page 40Letter G, page 43Letter H, page 45Letter CH, page 49Letter I, page 50Letter J, page 56Letter K, page 58Letter L, page 64Letter M, page 68Letter N, page 77Letter O, page 83Letter P, page 88Letter Q, page 103Letter R, page 104Letter S, page 111Letter T, page 124Letter U, page 138Letter V, page 141Letter W, page 150Letter X, page 151Letter Y, page 152Letter Z, page 152
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 4664 records, displayed 1201 - 1230

 

ZENDULKA, Ondřej - SABOVÁ, Michaela - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - ŠVÉDA, Petr - FARKOVÁ, Marta - JUŘICA, Jan.
Farmakokinetické interakce metamfetaminu a alkoholu. 2014.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - LUDKA, Ondřej - PAŘENICA, Jiří - ŠPINAROVÁ, Lenka - VÍTOVEC, Jiří.
Farmakologická léčba akutního srdečního selhání. Acta medicinae, Brno, ERA Média. ISSN 1805-398X, 2014, vol. 3, no. 2, pp. 28-33.


more

 

JUŘICA, Jan.
Farmakologické možnosti v léčbě kašle. Vox pediatriae, SPLDD. ISSN 1213-2241, 2014, vol. 14, no. 8, pp. 19-23.


more

 

VLK, Robert.
Fauna a zoocenózy. In Kniha o Rajhradě – dějiny města od nejstarších dob. Vyd. 1. Město Rajhrad, 2014. ISBN 978-80-260-5803-8, pp. 31-39.


more

 

HEMALA, Vladimír.
Faunistic records from the Czech Republic - 359. Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae. Klapalekiana, Praha, Česká společnost entomologická. ISSN 1210-6100, 2014, vol. 50, no. 1-2, pp. 107-108.


more

 

BEDNAŘÍK, Petr - MOHEET, Amir - DEELCHAND, Dinesh - EMIR, Uzay - SEAQUIST, Elizabeth - OZ, Gulin.
Feasibility and reproducibility of neurochemical profile quantification in the human hippocampus at 3T. 2014.


more

 

KOLUMBER, David.
Federalismus a dezintegrační proces v podmínkách druhé Československé republiky. In Období nesvobody. Ostrava : KEY Publishing, 2014. ISBN 978-80-7418-211-2, pp. 24-36.


more

 

REICHARD, Martin - POLAČIK, Matej - BLAŽEK, Radim - VRTÍLEK, Milan.
Female bias in the adult sex ratio of African annual fishes: interspecific differences, seasonal trends and environmental predictors. Evolutionary Ecology, Springer Science, Germany. ISSN 0269-7653, 2014.


more

 

PIVODOVÁ, Lenka - LACINOVÁ, Lenka.
Fenomén spousifikace: Co se stane, když dítě přebírá zodpovědnost za chybějícího rodiče?. 2014.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Fibonnacciho posloupnost ve školské matematice. In Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). Vyd. první. Brno : Univerzita Obrany, 2014. ISBN 978-80-7231-961-9, pp. 9 - 14. 19.6.2014, Univerzita Obrany Brno.


more

 

SALAZAR, Lisa - KASHIWADA, Tamar - KREJČÍ, Pavel - MEYER, April - CASALE, Malcolm - HALLOWELL, Matthew - WILCOX, William - DONOGHUE, Daniel - MICHELS THOMPSON, Leslie.
Fibroblast Growth Factor Receptor 3 Interacts with and Activates TGFbeta-Activated Kinase 1 Tyrosine Phosphorylation and NFkappaB Signaling in Multiple Myeloma and Bladder Cancer. PLOS ONE, Public Library of Science, USA. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 1, pp. 86470-86482.


more

 

KRÁTKÁ, Jana.
Fictional Stories as an Occasion for Narrative Sharing of Tacit Knowledge in Teacher Training. In Advances in Educational Research: Applied social science. Singapore : IERI, 2014. ISBN 978-1-61275-066-8, pp. 273-278. 2014, Singapore.


more

 

MAWALE, Ravi - AMATO, Filippo - ALBERTI, Milan - HAVEL, Josef.
Filippo Amato Milan Alberti Josef Havel. 2014.


more

 

MAWALE, Ravi - AMATO, Filippo - ALBERTI, Milan - HAVEL, Josef.
Filippo Amato, Milan Alberti, Josef Havel. Rapid Communications in Mass Spectrometry, Wiley, USA. ISSN 1097-0231, 2014, vol. 28/2014, no. 28, pp. 1601-1608.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Filmová hudba jako součinitel realizace menzelovské poetiky v Ostře sledovaných vlacích. In Ostře sledované vlaky. Praha : Národní filmový archiv, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7004-162-8, pp. 112-135.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů. 2014.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Financování NNO z veřejných rozpočtů. 2014.


more

 

REJNUŠ, Oldřich.
Finanční trhy. Vyd. 4., aktual. a rozšířené. Praha : Grada Publishing, 2014. 768 pp. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6.


more

 

KRČÁL, Ondřej.
Finding Equilibrium in a Monopoly Passenger Railway Market: A Comparison of Agent-Based Simulations with Theoretical Predictions. In Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 357-363. 2014, Hradec Králové.


more

 

KRČÁL, Ondřej.
Finding optimum fares and timetables in a monopoly rail market with heterogeneous passengers. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings. Vyd. 1. Olomouc : Palacký University, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9, pp. 495-499. 10.9.2014, Olomouc.


more

 

KILGARRIFF, Adam - JAKUBÍČEK, Miloš - KOVÁŘ, Vojtěch - RYCHLÝ, Pavel - SUCHOMEL, Vít.
Finding Terms in Corpora for Many Languages with the Sketch Engine. In Proceedings of the Demonstrations at the 14th Conferencethe European Chapter of the Association for Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden : The Association for Computational Linguistics, 2014. ISBN 978-1-937284-75-6, pp. 53-56. 2014, Gothenburg, Sweden.


more

 

PASKEROVA, Gita G. - DIAKIN, Andrei - PANFILKINA, Tatyana S. - SIMDYANOV, Timur G. - VALIGUROVÁ, Andrea.
Fine structure of Polyrhabdina sp. (Apicomplexa: Eugregarinida), with emphasis on the taxonomic position of polyrhabdinides. 2014.


more

 

BAINOVÁ, Hana - KRÁLOVÁ, Tereza - BRYJOVÁ, Anna - ALBRECHT, Tomáš - BRYJA, Josef - VINKLER, Michal.
First evidence of independent pseudogenization of Toll-like receptor 5 in passerine birds. , England, Great Britain. ISSN 0145-305X, 2014, vol. 45, no. 1, 151–155-5 pp.


more

 

BURCKHARDT, Daniel - QUEIROZ, Dalva L. - MALENOVSKÝ, Igor.
First record of the Australian genus Platyobria Taylor, 1987 from Europe and P. biemani sp. nov. as a potential pest of Eucalyptus (Myrtaceae) (Hemiptera: Psylloidea). Entomologische Zeitschrift, Schwanfeld, Wissenschaftlicher Verlag Heinz Peks, Germany. ISSN 0013-8843, 2014, vol. 124, no. 2, pp. 109-112.


more

 

RACLAVSKÝ, Jiří.
Fitch’s Knowability Paradox and Russellian Typing Knowledge. 2014. (zvaná přednáška).


more

 

MÁCHA, Jakub.
Fitting, Feeling and What Hegel Meant. In Papers of the 37th International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel : Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2014. pp. 181-183. 2014, Krichberg am Wechsel.


more

 

DOSTÁL, Jakub - VYSKOČIL, Marek.
Five things you need to know about calculating the economic value of volunteering. Londýn : The National Council for Voluntary Organisations, 2014. Blogging for the voluntary sector.


more

 

book coverHRAZDÍRA, Eduard - KALINA, Tomáš.
Flexibilita dospělé populace České republiky. In Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6852-0, pp. 105-120.


more

 

MICHAL, Michal. - KAZAKOV, Dmitry V. - ROTTER, Leopold - HES, Ondřej.
Florid mesothelial hyperplasia. The American Journal of Surgical Pathology. ISSN 0147-5185, 2014, vol. 2014.


more

 

HOFSTEDE, Rick - ČELEDA, Pavel - TRAMMELL, Brian - DRAGO, Idilio - SADRE, Ramin - SPEROTTO, Anna - PRAS, Aiko.
Flow Monitoring Explained: From Packet Capture to Data Analysis with NetFlow and IPFIX. IEEE Communications Surveys & Tutorials, United States, IEEE Communications Society (ACCEPTED FOR PUBLICATION), USA. ISSN 1553-877X, 2014, 29 pp.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 4664 records, displayed 1201 - 1230