Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3157

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 22Letter F, page 27Letter G, page 29Letter H, page 31Letter CH, page 33Letter I, page 34Letter J, page 37Letter K, page 39Letter L, page 43Letter M, page 46Letter N, page 52Letter O, page 56Letter P, page 60Letter Q, page 70Letter R, page 70Letter S, page 75Letter T, page 84Letter U, page 94Letter V, page 96Letter W, page 101Letter X, page 102Letter Y, page 103Letter Z, page 103
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 3157 records, displayed 1201 - 1230

 

MICHAL, Michal. - HES, Ondřej - KACEROVSKÁ, Denisa - HORA, Milan - ROTTER, Leopold - ŠVAJDLER, Marian - KAZAKOV, Dmitrij.
Klasifikace intraepiteliálních neoplázií předcházejících dlaždicovému karcinomu penisu a jejich analogie s prekancerózy dlaždicových karcinomů vulvy. Česká Urologie. ISSN 1211-8729, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 1-3.


more

 

POKORNÁ, Andrea - STRYJA, Jan.
Klinický algoritmus hodnocení nehojící se rány - implementace v praxi pohledem sestry a lékaře. 2014.


more

 

JEDLIČKOVÁ, Hana - BŘEZINOVÁ, Eva - FEIT, Josef.
Klinický případ: Diseminované silně svědivé keratotické papuly. Česko-slovenská dermatologie, Praha, Česká lékařská společnost JEP, Nakladatelství Olympia a.s. ISSN 0009-0514, 2014, vol. 89, no. 2, pp. 77-79.


more

 

MAZÁČOVÁ, Pavlína.
Knihovníci, nebojte se kurikula! aneb Tajemství školních vzdělávacích programů. 2014.


more

 

HURDÍK, Jan.
Kogentnost a dispozitivnost ustanovení nového občanského zákoníku o právnických osobách. Ke vzájemné použitelnosti ustanovení o nadacích a nadačních fondech. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22./2014, no. 7, pp. 229-233.


more

 

FRANEK, Juraj.
Kognitivní revoluce, behaviorismus a magická teorie mysli. Filosofický časopis, Praha, Akademie věd ČR, Filosofický ústav. ISSN 0015-1831, 2014, vol. 62, no. 3, pp. 403-416.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena - HUMPOLÍČEK, Pavel - MALATINCOVÁ, Tatiana.
Kognitivní, sociální a emocionální determinanty subjektivního zdraví. 2014. ISBN 978-80-7392-232-0.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnách. Knihovna, Národní knihovna ČR. ISSN 1801-3252, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 117-125.


more

 

NIEDERLE, Rostislav.
Kolik jmen má růže?. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. 2014, no. 6, pp. 61-64.


more

 

ADAMOVÁ, Zuzana - SLOVÁČEK, Radim - GERŠLOVÁ, Alena.
Kolorektální karcinom a obezita. Praktický lékař. ISSN 0032-6739, 2014, vol. 94, no. 3, p. 145–147.


more

 

VÍTOVEC, Jiří - ŠPINAR, Jindřich.
Kombinace ACE inhibitorů a sartanů – komu a kdy?. Acta medicinae, Brno, ERA Média. ISSN 1805-398X, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 10-11.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Kombinace antidepresiv u deprese: doporučení vs. klinická praxe. 2014.


more

 

HURDÍK, Jan - DOBROVOLNÁ, Eva.
Komentář k § 15.21, § 22 (společně s JUDr. Evou Dobrovolnou), § 118, § 210, § 402-418. In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání 2014. Vyd. první. Praha : C.H.Beck, 2014. Velké komentáře, ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 129-178;611-615;1068-1071;1569.


more

 

HURDÍK, Jan.
Komentář k § 15-19 občanského zákoníku. In nský zákoník. Komentář.Svazek I. Vyd. první. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex, ISBN 978-80-7478-370-8, pp. 71-100.


more

 

MUNZAROVÁ, Marta.
Komentář k článku "Milion -dollar baby: jaká etika je "ta správná"?. Lékařské listy (příl. Zdravotnických novin), Ambit Media a.s. ISSN 0044-1996, 2014, vol. 63, no. 3-4, III-1 p.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Komentář k zákonu o nemocenském pojištění : recenze. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2014, vol. 45, no. 4, pp. 5 - 6.


more

 

LUPAČ, Michal - VRBAS, Jaroslav.
Komise evropského fóra zasedaly v Heidelbergu. Pohyb je život, Česká asociace Sport pro všechny. ISSN 1212-0669, 2014, vol.  18, no. 1., pp. 8-9.


more

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika.
Komparace energetických politik Číny a Japonska. In Perspektívy ázijského storočia. Bratislava : Institute of Asian Studies/CENAA, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-971575-0-0, pp. 145-163.


more

 

HAJDÍKOVÁ, Táňa - KOMARKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR. In Hradecké ekonomické dny 2014 sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus UHK, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 254-261. 2014, Hradec Králové.


more

 

book coverHLAVOŇOVÁ, Zuzana - CACEK, Jan - KALINA, Tomáš - HLAVOŇOVÁ, Dita - PAJEROVÁ, Eva - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva.
Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR. In Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6852-0, pp. 121-127.


more

 

KALA, Zdeněk - TOMÁŠEK, Jiří - ŠLAMPA, Pavel - BOHATÁ, Šárka - VÁLEK, Vlastimil.
Komplexní léčba karcinomu rekta. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 3, pp. 256-264.


more

 

ŠENKYŘÍKOVÁ, M. - FIŠEROVÁ, H. - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Komplexní ošetřovatelská dokumentace při krátkodobé hospitalizaci pacientů indikovaných k trvalé kardiostimulaci. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2014, vol. 16, no. 1, pp. 44-46.


more

 

PAVLIŇÁK, David - ALBERTI, Milan - HYRŠL, Pavel - ŠVACHOVÁ, Veronika - VOJTOVÁ, Lucy - JANČÁŘ, Josef.
Kompozice pro přípravu modifikovaných želatinových nanovláken a nanovlákna. 2014.


more

 

LÁNSKÁ, Dita.
Komu chybí vidle. iDN. 2014.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Komunikační varianty českých exonym. 2014.


more

 

PAŘIL, Petr.
Komunikují mezi sebou populace blešivců v pramenech, aneb kdo je tajemný taxikář karpatských hvozdů?. 2014.


more

 

VENCLÍČEK, Jiří.
Koncepce neplatnosti v obecním zřízení ve světle nového občanského zákoníku. In Cofola 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6625-0, pp. 105-122. 2013, Telč.


more

 

TICHÁ, Monika.
Koncept Failing Firm Defence – poslední naděje pro obchodní korporace v úpadku?. Právní rozhledy, C. H. Beck, s.r.o. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4.


more

 

KUČEROVÁ, Judita.
Koncert souborů. 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel - BRAMBOROVÁ, Simona - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Konference EAOO Varšava 2014. Jemná mechanika a optika, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0447-6441, 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 3157 records, displayed 1201 - 1230