Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 3294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 2Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 23Letter F, page 28Letter G, page 31Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 36Letter J, page 41Letter K, page 43Letter L, page 47Letter M, page 50Letter N, page 58Letter O, page 62Letter P, page 66Letter Q, page 78Letter R, page 78Letter S, page 83Letter T, page 92Letter U, page 100Letter V, page 102Letter W, page 107Letter X, page 108Letter Y, page 108Letter Z, page 108
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 3294 records, displayed 1201 - 1230

 

UMEMURA, Tomotaka - LACINOVÁ, Lenka - MACEK, Petr.
Is Emerging Adults’ Attachment Preference for the Romantic Partner Transferred From Their Attachment Preferences for Their Mother, Father, and Friends?. Emerging Adulthood, USA. ISSN 2167-6984, 2015, vol. 3, no. 3, pp. 179 - 193.


more

 

JANÍK, Jan - KRTIČKA, Jiří - MIKULÁŠEK, Zdeněk.
Is sigma Sculptoris Really a Chemically Peculiar Star?. In Physics and Evolution of Magnetic and Related Stars. Vyd. 494. San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2015. ISBN 978-1-58381-872-5, pp. 197-202. 25.8.2014, Nizhny Arkhyz, Russia.


more

 

CHIANG, Po-Jen - PEI, Kurtis Jai-Chyi - VAUGHAN, Michael - LI, Ching-Feng - CHEN, Mei-Ting - LIU, Jian-Nan - LIN, Chung-Yi - LIN, Liang-Kong - LAI, Yu-Chin.
Is the clouded leopard Neofelis nebulosa extinct in Taiwan, and could it be reintroduced? An assessment of prey and habitat. Oryx, the international journal of conservation, USA. ISSN 0030-6053, 2015, vol. 49, no. 2, pp. 261-269.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
Is the Czech Republic on its Way to Semi-Presidentialism?. Baltic Journal of Law & Politics, Vilnius, De Gruyter on behalf of Faculty of Political Science and Diplomacy and the Faculty of Law of Vytautas Magnus University, Lithuania. ISSN 2029-0454, 2015, vol. 7, no. 2, pp. 95-118.


more

 

MICHALCOVÁ, Dana - CHYTRÝ, Milan.
Is there any ecotone effect on species number in fragmented agricultural landscapes?. 2015. ISBN 978-80-210-7860-4.


more

 

HUSSEIN, Asma.
Islamophobia. 2015.


more

 

OLEJNÍČKOVÁ, Veronika - NOVÁKOVÁ, Marie - PROVAZNIK, Ivo.
Isolated heart models: cardiovascular system studies and technological advances. Medical & Biological Engineering & Computing, Heidelberg, Springer Heidelberg, Germany. ISSN 0140-0118, 2015, vol. 53, no. 7, pp. 669-678.


more

 

KOLÁČEK, Jan - HOROVÁ, Ivanka.
Iterative bandwidth method for bivariate kernel regression and its gradient. 2015.


more

 

KESNER, Ladislav.
Ivana Lomová - Obrazy. 2015. CZE, Česká Lípa. 7.5.2015 - 21.6.2015, National Activity.


more

 

TRNKOVÁ, Libuše - HRBÁČ, Jan - BARATH, Peter - PILAŘOVÁ, Iveta - GURECKÝ, Libor - HANÁČKOVÁ, Pavla - KOTZIANOVÁ, Adéla - SLANINA, Tomáš - RAVANDEH, Mehdi - SHARMA, Vimal Kumar.
IX. Letní elektrochemická škola. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 58 pp. ISBN 978-80-210-7847-5.


more

 

STRMISKA, Milan.
J. R. Beitl a první ústav nevidomých na Moravě. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 7-8, p. 14-14.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Jak (a co) učit s dotykovým zařízením v ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání. ISSN 1802-4785, 2015.


more

 

HALÁMKOVÁ, Jana - KRATOCHVÍL, Jiří.
Jak a kde hledat zdroje informací v onkologii. In Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha : Axonite CZ, 2015. Asclepius, ISBN 978-80-88046-01-1, pp. 152-158.


more

 

PICHA, Marek.
Jak analyzovat myšlenkové experimenty?. 2015.


more

 

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela - HEJTMÁNEK, Jan.
Jak hodnotit nerealizované volební reformy?. Evropská volební studia, Brno, Katedra politologie FSS MU. ISSN 1801-6545, 2015, vol. IX, no. 2, pp. 100-111.


more

 

ROUBAL, Jan.
Jak je možné učit integraci v psychoterapii. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - MAYEROVÁ, Michaela.
Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - MAYEROVÁ, Michaela.
Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak?. 2015.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Jak nejlépe zajistit energetickou bezpečnost Evropy?. 2015.


more

 

MANDÁKOVÁ, Vojtěška - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Jak objektivně určit zrakovou ostrost. 2015.


more

 

HANUŠ, Jiří.
Jak obraz může zabíjet. In Historická kniha mého srdce. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. Eseje, ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 26-38.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Jak pojímají výuku studenti 2. ročníku pedagogické fakulty. 2015.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Jak porozumět konceptu lidské důstojnosti? Přínos genealogie a architektury právních konceptů. 2015.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2015, vol.  XII, no.  2, pp. 83-106.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. 2015.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Jak se nenechat manipulovat aneb o pravdivých vztazích. Přednáška pro Klub svaté Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava, 2015.


more

 

KOLMAN, Jiří.
Jak si lze ve vědě budovat kariéru, jaké nesnáze mohou ženy a muži očekávat a zda skutečně existují v souvislosti s genderem nejen v českém vědeckém prostoru rozdíly. AFO Olomouc dne 16. 4. 2015. 2015.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Jaká jsou praktická rizika konsenzuálního principu převodu vlastnického práva?. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015, no. 5, p. 22-22.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Jaké novinky přinesl služební zákon. Moderní obec, Profi Press s. r. o. ISSN 1211-0507, 2015, vol. neuveden, no. 1, pp. 37 - 38.


more

 

STRAKA, Michal - PAŘIL, Petr - SYROVÁTKA, Vít - POLÁŠEK, Marek.
Jaké vlastnosti pomohou makrozoobentosu přežit vyschnutí toku?. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 3294 records, displayed 1201 - 1230