Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 1779

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 1Letter B, page 5Letter C, page 5Letter D, page 9Letter E, page 13Letter F, page 15Letter G, page 17Letter H, page 17Letter CH, page 19Letter I, page 19Letter J, page 22Letter K, page 23Letter L, page 26Letter M, page 27Letter N, page 32Letter O, page 34Letter P, page 36Letter Q, page 42Letter R, page 42Letter S, page 45Letter T, page 49Letter U, page 54Letter V, page 55Letter W, page 58Letter X, page 58Letter Y, page 59Letter Z, page 59
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1779 records, displayed 1201 - 1230

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Program Mathseeds a jeho využití k motivaci předškolních dětí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

TARABA, Pavel - HEINZOVÁ, Romana - PITROVÁ, Kateřina - HART, Martin - TROJAN, Jakub.
Project Risks in Enterprises in the Czech Republic. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam (Netherlands) : International Business Information Management Association, 2015. ISBN 978-0-9860419-4-5, pp. 814-821. 7.5.2015, Amsterdam.


more

 

LAVICKÝ, Petr - KRÁLÍK, Michal.
Projednací zásada v občanském soudním řízení. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 38-39.


more

 

KROČA, David.
Proměny českého absurdního dramatu. 2015.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. 2015.


more

 

GRUSOVÁ, Kateřina - ZELENÝ, Michal - BRAUNŠLEGER, René.
Propast Macocha – Náruč sebevrahů. 2015. ISBN 978-80-260-7855-5.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr.
Propedeutika finančního práva I - obecná část. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 128 pp. učebnice - 502. ISBN 978-80-210-7745-4.


more

 

SKÁCELOVÁ, Dana - SLÁDEK, Petr - SŤAHEL, Pavel - PAWERA, Lukáš - HANIČINEC, Martin - MEISCHNER, Jürgen - ČERNÁK, Mirko.
Properties of atmospheric pressure plasma oxidized layers on silicon wafers. Open Chemistry, De Gruyter, Germany. ISSN 2391-5420, 2015, vol. 13, no. 1, pp. 376-381.


more

 

RADVAN, Michal.
Property Law and Tax Law - Czech Republic Reforms. 2015.


more

 

ŘEZNÍK, Tomáš - VOJTĚCH, Lukas - CHARVÁT, Karel - CHARVÁT, Karel, mladší - HORÁKOVÁ, Šárka.
Propojení INSPIRE a LPIS: jednotné aplikační schéma agro-aplikací nejen pro precizní zemědělství. In Sborník sympozia GIS Ostrava 2015 - Současné výzvy geoinformatiky. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3678-2, pp. 1-1. Ostrava.


more

 

VYHNÁNEK, Ladislav.
Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 2014, no. 3, pp. 203-221.


more

 

DRESLER, Petr - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal.
Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova Univerzita. ISSN 1805-918X, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 113-132.


more

 

SLÁDEK, Petr - VÁLEK, Jan - KREJČÍ, Jan.
Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

MATELA, Jiří.
Prostorová konceptualizace "uči - soto" a její projevy v japonském jazyce. 2015.


more

 

VALIGUROVÁ, Andrea - PASKEROVA, Gita G. - DIAKIN, Andrei - KOVÁČIKOVÁ, Magdaléna - SIMDYANOV, Timur G..
Protococcidian Eleutheroschizon duboscqi, an unusual apicomplexan interconnecting gregarines and cryptosporidia. PLOS ONE, Public Library of Science, USA. ISSN 1932-6203, 2015, vol. 2015, no. 10(4):e0125063, pp. 1-27.


more

 

ŽIŽKA, Jan - TINTĚRA, Jaroslav - MECHL, Marek.
Protokoly MR zobrazování - pokročilé techniky. Vyd. první. Praha : Galen, 2015. 163 pp. ISBN 978-80-7492-179-7.


more

 

HUŠKOVÁ, Simona - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - PROKEŠ, Lubomír - PŘICHYSTAL, Antonín - KANICKÝ, Viktor.
Provenance study of stone tool artifacts made up from porcellanite using LA-ICP-MS. 2015.


more

 

ROUBAL, Jan - ŘIHÁČEK, Tomáš.
Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie. 2015.


more

 

ROUBAL, Jan.
Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie. (Disertační práce PhD.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika, 2015. 110 pp.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2015, vol. 46, no. 3, pp. 39-42.


more

 

HEMALA, Vladimír - RADA, Stanislav.
Prvé nálezy bzdochy Dyroderes umbraculatus v Českej republike (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) s prehľadom ďalších expanzívnych druhov bzdôch v Českej republike a na Slovensku. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

POUKAROVÁ, Hedvika - WEINER, Tomáš.
První nález "osteolepiformní" ryby (Sarcopterygii, Tetrapodomorpha) z Moravského krasu. 2015. ISBN 978-80-210-7731-7.


more

 

ELIÁŠ, Karel - ZUKLÍNOVÁ-HENDRYCHOVÁ, Michaela - DOLEŽAL, Tomáš - KORBEL, František - PIHERA, Vlastimil - TELEC, Ivo.
První novela NOZ očima Karla Eliáše a dalších civilistů. Právní rádce, Praha, . ISSN 1210-4817, 2015, vol. 23, no. 3, pp. 22-27.


more

 

TELEC, Ivo.
Předmluva. In Znalecké právo. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7400-539-8, pp. VII-IX.


more

 

PELIKÁN, Vojtěch.
přednáška na 9. kontaktním setkání (téma: "Romské rodiny"), pořádaném Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Jan.
přednáška pro výroční schůzi JČMF 100 let OTR. 2015. http://www.jcmf.cz/.


more

 

FUCHS, Eduard - LIŠKOVÁ, Hana - ZELENDOVÁ, Eva.
Předškolní vzdělávání očima praxe. Vyd. 1. Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2015. ISBN 978-80-7015-565-3.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Přehled aktivit projektu. 2015.


more

 

NEŠPOR, David - FILA, Petr - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr.
Přehled metod primárního uzávěru střední sternotomie. Rozhledy v chirurgii. ISSN 1805-4579, 2015, vol. 2015, no. 94/2, p. 48-56.


more

 

MOLEK, Pavel - STRÁSKÁ, Jitka.
Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013. Praha : C. H. Beck, 2015. 714 pp. Judikatura. ISBN 978-80-7400-296-0.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1779 records, displayed 1201 - 1230