Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 12Letter E, page 16Letter F, page 20Letter G, page 22Letter H, page 22Letter CH, page 24Letter I, page 25Letter J, page 28Letter K, page 30Letter L, page 33Letter M, page 35Letter N, page 40Letter O, page 43Letter P, page 46Letter Q, page 54Letter R, page 54Letter S, page 57Letter T, page 64Letter U, page 70Letter V, page 71Letter W, page 75Letter X, page 75Letter Y, page 76Letter Z, page 76
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 1201 - 1230

 

HRBÁČ, Jan - JIROVSKÝ, David - HALOUZKA, Vladimír - RIMAN, Daniel - BARTOŠOVÁ, Zdeňka.
Nanostructured Metal-Modified Carbon Fiber Microelectrodes for Electrochemical Detection in HPLC. In XXXV. Moderní elektrochemické metody. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Srsenová Lenka- Best servis Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-905221-3-8, pp. 65-68. 18.5.2015, Jetřichovice.


more

 

MICHÁLKOVÁ, Veronika - ONDRAČKOVÁ, Markéta.
Nápadné chování afrických halančíků Nothobranchius furzeri infikovaných metacerkariemi motolice Apatemon sp. 2015.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Následné chování smluvních stran a jeho (ne)samozřejmé využití při jednoduchém výkladu smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. XXIII, no.  1, pp. 27 - 32.


more

 

KAŇÁK, Jan - STRETTI, Sylvie.
Nástroje posouzení spirituální dimenze klientů v pomáhajících profesích. Acta theologica et religionistica, Prešov, Prešovská universita, Slovakia. ISSN 1338-7251, 2015, vol. IV, no. 1, pp. 42-56.


more

 

ŠTURMOVÁ, Lenka - SEJBALOVÁ, Petra - ŽOURKOVÁ, Alexandra.
Nástroje pro měření rizika recidivy u pachatelů sexuálních deliktů. 2015.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - VALTA, Jiří.
National Environmental Data Facilities and Services of the Czech Republic and Their Use in Environmental Economics. In Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications, 11th IFIP WG 5.11 International Sysmposium, ISESS 2015, Melbourne, VIC, Australia, March 25-27, 2015 Proceedings. Heidelberg : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15993-5, pp. 361-370. 25.3.2015, Melbourne.


more

 

HEJDA, Martin - CHYTRÝ, Milan - PERGL, Jan - PYŠEK, Petr.
Native-range habitats of invasive plants: are they similar to invaded-range habitats and do they differ according to the geographical direction of invasion?. Diversity and Distributions, Wiley. ISSN 1366-9516, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 312-321.


more

 

DĚDKOVÁ, Lenka.
Navazování kontaktů online a setkávání se s neznámými lidmi z internetu. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 75-97.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Návrat na místo činu. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 1, p. 40-40.


more

 

USTOHAL, Libor.
Návrh nové nomenklatury psychofarmak. 2015.


more

 

JAGOŠOVÁ, Lucie.
Návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami (2015). 2015.


more

 

VACULÍK, Jaroslav.
NEDOVEDLI SI POHOVOŘIT (VONDRÁK VERSUS ŠVIHOVSKÝ). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2015, vol. 29/2015, no. 1, pp. 26-37.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha : Troas, 2015. ISBN 978-80-905687-3-0, pp. 220-233. 2013, Praha - VŠE.


more

 

MELUZÍNOVÁ, Hana - WEBER, Pavel - WEBEROVÁ, Dana.
Nejčastější etiologie mikrocytárních anemií u seniorů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 58-69.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - MÁLKOVÁ, Alžběta - PLUCKOVÁ, Irena.
Nejčastější miskoncepty žáků základních škol vycházející z pojmu ochrana v chemickém kontextu. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Nejedlého koncepce dějin hudby. 2015.


more

 

MAJERČÍK, Ľubomír.
Nejvyšší kontrolní úřad. In Rychetský, Pavel - Langášek, Tomáš - Herc, Tomáš - Mlsna, Petr. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. Kodex, ISBN 978-80-7478-809-3, pp. 1021-1031.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Domněnka jednání ve shodě členů statutárního orgánu ve vztahu k právnické osobě, jejíhož statutárního orgánu jsou členy. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 2, pp. 59-60.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Kolize práv vlastníka komunikace a osob obtěžovaných imisemi pocházejícími z provozu na této komunikaci. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 12, pp. 454-455.


more

 

RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Počáteční absence oprávnění podat jménem společnosti derivativní žalobu. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 1, pp. 29-30.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Právní režim popření otcovství u řízení zahájených před nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 15/09. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 6, pp. 224-225.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Prorogace mezinárodní příslušnosti soudu podle čl. 12 odst. 3 nařízení Brusel II bis. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 10, pp. 375-376.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Setrvalé souhlasné hlasování jako kritérium jednání ve shodě. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 4, pp. 111-113.


more

 

NAVRÁTILOVÁ, Miroslava - JARKOVSKÝ, Jiří - TŮMOVÁ, Jana - KALENDOVÁ, Michaela - SOBOTKA, Luboš.
Nejzávažnější somatické komplikace poruch příjmu potravy. Zvýšení tělesné hmotnosti jako jediné kritérium pro úspěšnou terapii - mýtus: dlouhodobé sledování 116 pacientů s anorexií a bulimií. 2015. ISBN 978-80-7471-093-3.


more

 

COUFALÍK, Petr.
Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 26, no. 3, pp. 39-43.


more

 

GALETA, Jan.
Německé domy na Moravě. In Mezery v Historii / Lücken in der Geschichte 2014. Sborník vybraných příspěvků ze sympozia konaného v muzeu Cheb konaného ve dnech 25. a 26. června 2014. Cheb : GAVU Cheb, 2015. ISBN 978-80-87395-17-2, pp. 9-21. Cheb.


more

 

BROM, Vlastimil.
Německý překlad Hájkovy Kroniky české Johanna Sandela v kontextu vybraných německých zpracování starších historiografických děl z českých zemí. In Studia Hageciana I. Na okraj Kroniky české. Vyd. 1. Praha : Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2432-9, pp. 129-147. 14.11.2013, Praha.


more

 

ZÁLESKÁ, Klára.
Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole. Studia paedagogica. ISSN 1803-7437, 2015, vol. 20, no.  1, pp. 117-132.


more

 

MULÍČEK, Ondřej - OSMAN, Robert.
Network Time-spaces: Technologies and Urban Chronopolis. 2015.


more

 

HUSÁK, Martin - ČERMÁK, Milan - JIRSÍK, Tomáš - ČELEDA, Pavel.
Network-based HTTPS Client Identification Using SSL/TLS Fingerprinting. In Availability, Reliability and Security (ARES), 2015 Tenth International Conference on (To Appear). : 2015. 8 pp. Toulouse.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 1201 - 1230