Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 3254

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 1Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 22Letter F, page 27Letter G, page 30Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 36Letter J, page 40Letter K, page 42Letter L, page 46Letter M, page 50Letter N, page 56Letter O, page 59Letter P, page 62Letter Q, page 75Letter R, page 75Letter S, page 79Letter T, page 88Letter U, page 97Letter V, page 99Letter W, page 103Letter X, page 105Letter Y, page 105Letter Z, page 105
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 3254 records, displayed 1201 - 1230

 

VAJBAROVÁ, Daniela.
Jak se dělá časopis. Workshop při semináři Centra rozvoje nadaných dětí v projektu Identifikace a práce s talentovanými studenty MjUNI.. 2016. Masarykova univerzita. National Activity.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Jak se připravit na pohovor aneb tajemství personalisty odhaleno. 2016.


more

 

GEORGALA, Petra.
Jak se staví (knihovnický) sen : rekonstrukce knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Čtenář: měsíčník pro knihovny, Kladno, Středočeská vědecká knihovna. ISSN 0011-2321, 2016, vol. 68, no. 1, pp. 24-26.


more

 

VICHEREK, Roman.
Jak „trestat“ děti a trestně neodpovědné mladistvé. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 1-5.


more

 

TALAŠOVÁ, Marie - HRŮZA, Filip - PAŘIL, Vilém.
Jak udělat kariéru ve státní správě 2016. 2016. CZE, Brno. 26.4.2016 - 26.4.2016, National Activity.


more

 

POKORNÁ, Andrea.
Jak udržet naději - exulcerovaný tumor prsu. 2016.


more

 

GREGA, T. - NGO, Ondřej - VOJTĚCHOVÁ, G. - MÁJEK, Ondřej - ZAVORAL, M. - SUCHÁNEK, Š..
Jak významný je vztah mezi metabolickým syndromem a výskytem kolorektální neoplázie?. 2016.


more

 

ŠUTOVÁ, Michaela.
Jak žáci vidí učebnici. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. Hradec Králové : 2016. 29.1.2016, Hradec Králové.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Jaké jsou největší problémy současné civilizace?. 2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
Jan Hricsina. Vývoj portugalského jazyka. Brazílie : Universidade do Mato Grosso do Sul, 2016. 3 pp. Web Revista. Linguagem, Educaçao e Memória.


more

 

ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela.
Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss: Nový pohled na barokní skicář "Marat Icones". 2016.


more

 

ZÍMOVÁ, Pavlína - CAPÍKOVÁ, Silvia.
Jan Kotula - Tomáš Doležal: Mediace a další vybrané formy mimosoudního řešení konfliktů ve zdravotnictví. Časopis lékařů českých, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1805-4420, 2016, vol. 155, no. 4/2016, p. 51-51.


more

 

SLÁDEK, Ondřej.
Jan Mukařovský a Mikuláš Bakoš. In Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Vyd. první. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. Neuveden, ISBN 978-80-558-0993-9, pp. 61-73.


more

 

ŠKAPCOVÁ, Tatiana.
Jan Novák Vol.1 - první CD Ensemble Opera Diversa. Musicologica.cz, 2016.


more

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
Jan Patočka o Ingardenově pojetí literárního díla. Studia philosophica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7445, 2016, vol. 63, no. 1, pp. 5 - 11.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Ján Podolák, Morava a brněnská univerzita. Vyd. 1. Krupina : Katedra etnológie a mimoevropských študií Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. 3 pp. Neuveden. ISBN 978-80-971647-6-8.


more

 

MRÁZOVÁ, Lenka.
Jano Koehler. 2016. CZE, Brno, MU, Kino Scala. 28.4.2016 - 28.4.2016, European Activity.


more

 

CHORVÁT, Michal.
Jazykový zákon (1920). In Encyklopedie českých právních dějin. Vyd. 1. Plzeň : Masarykova univerzita, 2016. II. svazek D – J., ISBN 978-80-7380-587-6, pp. 876-878.


more

 

KLONTZA, Věra.
Je archeologie strategickou vědou nebo zbytečným přepychem?. 2016.


more

 

KANDOVÁ, Katarína.
Je konanie vo veciach detí, ktoré páchajú činy inak trestné, spravodlivé?. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 710-718. 2015, Bratislava.


more

 

ZAVORAL, M. - VOJTĚCHOVÁ, G. - GREGA, T. - MÁJEK, Ondřej - NGO, Ondřej - DUŠEK, L. - SUCHÁNEK, Š..
Je národní screeningový program hlavní příčinou snížení incidence a mortality kolorektálního karcinomu v ČR za posledních 10 let?. 2016.


more

 

ZAVADILOVÁ, Lucie.
Jedenáct let aplikace Nařízení o dokazování ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. XXIV, no. 2, pp. 225-236.


more

 

KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Jednotné azylové řízení - řešení nebo utopie?. 2016.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
Jemný úvod do komunikačních písemností novověku I. 2016.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
Jemný úvod do komunikačních písemností novověku II. 2016.


more

 

HAVELKA, David.
„Jen je nechte, ať se bojí“ Scared straight - Nejrozšířenější programy prevence delikvence mladistvých a jejich účinnost. Psychologon, 2016.


more

 

KOVÁŘ, Petr - KRAUSOVÁ, Denisa.
Ještě znetvořený spánkem nalévá živý čaj. 2016. CZE, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava. 12.1.2016 - 13.3.2016.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří ŠTANCL (ed.): Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference (= Klatovy v prostoru a čase, sv. 4). Klatovy, Město Klatovy 2015, 109 s., ISBN 978-80-760-7486-1. Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. 1 p. Roč. 114, č. 1.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Jmenování vlády prezidentem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Právo a bezpečnost, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, a.s. ISSN 2336-5323, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 31-48.


more

 

KUNDRAČÍKOVÁ, Barbora.
Joanna Piech Kalarus. Post-synchrony. 2016. CZE, Galerie Caesar. 1.3.2016 - 31.3.2016, European Activity.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 3254 records, displayed 1201 - 1230