Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 1922

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 1Letter B, page 5Letter C, page 6Letter D, page 10Letter E, page 13Letter F, page 16Letter G, page 18Letter H, page 19Letter CH, page 21Letter I, page 21Letter J, page 24Letter K, page 25Letter L, page 27Letter M, page 29Letter N, page 33Letter O, page 35Letter P, page 37Letter Q, page 44Letter R, page 44Letter S, page 47Letter T, page 52Letter U, page 57Letter V, page 58Letter W, page 61Letter X, page 62Letter Y, page 62Letter Z, page 62
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1922 records, displayed 1201 - 1230

 

MAYEROVÁ, Michaela - JARKOVSKÝ, Jiří - PIVNIČKA, Jan - USTOHAL, Libor - KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Praktické výstupy klinického monitorování psychofarmak. 2016.


more

 

BRZOBOHATÁ, Karin.
Prameny práva. In Teorie práva v příkladech. 3., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 3., aktualizované vydání, ISBN 978-80-7478-717-1, pp. 76-105.


more

 

DÁVID, Radovan.
Právní ochrana bydlení nesezdaných párů. In Dny práva 2015. Část XI. Nesezdané soužití. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, pp. 7-14. 2015, Brno.


more

 

KADLUBIEC, Vojtěch.
Právní úprava telepráce v Polské republice. In Pracovní právo 2015. Slaďování pracovního a rodinného života. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8121-5. 2015, Třešť.


more

 

VEČEŘA, Miloš.
Právníci jako tvůrci literárních děl: úvodní vystoupení. 2016.


more

 

VEČEŘA, Miloš - HAPLA, Martin - STACHOŇOVÁ, Monika - KLUSOŇOVÁ, Markéta - KŘÍŽKA, Vít - MALANÍK, Michal.
Právnická povídka 2016. 2016.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Právo proti domácímu násilí. 2016. CZE, Brno. 16.5.2016 - 16.5.2016, National Activity.


more

 

KALINA, Petr.
Pravoslavné Vánoce na Ukrajině. 2016.


more

 

VAŠUTOVÁ, Maria - NOVOTNÝ, Jan Sebastian - GREGOR, René.
Praxe a vzdělávání soudních znalců v oblasti psychiatrie a psychologie. In Úskalí ve výchově a vzdělávání moderní doby - Pułapki wychowania i kształcenia ery nowożytnej. Vyd. 1. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2016. Neuveden, ISBN 978-83-7520-208-3, pp. 167-186.


more

 

JABANDŽIEV, Petr.
Prebiotika a jejich využití v pediatrii. 2016.


more

 

MORÁVEK, Tomáš - ČECH, Jan - NAVRÁTIL, Zdeněk - RÁHEĽ, Jozef.
Pre-breakdown phase of coplanar dielectric barrier discharge in helium. The European Physical Journal Applied Physics. ISSN 1286-0042, 2016, 5 pp.


more

 

KNECHT, Petr.
Predátory již známe. Otevírá se nyní aréna pro semipredátory a publikační mafiány?. 2016.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - ANDERKOVÁ, Ľubomíra - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - JARKOVSKÝ, Jiří - BENEŠOVÁ, Klára - ELFMARKOVÁ, Nela - SVĚRÁK, Tomáš - BENDOVA, M. - PETERKOVÁ, Hana - NEDVED, J. - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta - MINÁŘ, Luboš - HOLOUBKOVÁ, Eva - DUŠEK, Ladislav.
Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2016, vol. 29, no. 1, pp. 52-58.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Predictors of Perceived Hope: A four nation comparative study. Brno : FF MU, 2016. Odborný program v rámci oslav 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU.


more

 

KVASNIČKA, Michal - TOMEŠ, Zdeněk - KRČÁL, Ondřej - STANĚK, Rostislav.
Predikce kapacit leteckých linek. Brno : SkyPicker.com s.r.o., 2016. 11 pp. neuveden.


more

 

HEILAND TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar - STRACHOVÁ, Milena.
Preliminary Czech-Austrian project outcomes of the intergenerational context between senior and children generation from the Czech perspective. In ISBN 978-80-210-8129-1. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8129-1, pp. 23-31. 2015, Brno.


more

 

MAŠOVÁ, Šárka - NEZHYBOVÁ, Veronika - KMENTOVÁ, Nikol - ŠRÁMOVÁ, Eliška.
Preliminary report on piscicolid leeches from notothenioid fishes in Prince Gustav Channel. 2016. ISBN 978-80-210-8203-8.


more

 

HAMZÉ, Noura - PETERLÍK, Igor - COTIN, Stéphane - ESSERT, Caroline.
Preoperative trajectory planning for percutaneous procedures in deformable environments. Computerized Medical Imaging and Graphics, Elsevier, USA. ISSN 0895-6111, 2016, vol. 47, no. 1, pp. 16-28.


more

 

HUMMELOVÁ, Zuzana - BALÁŽ, Marek - JANOUŠOVÁ, Eva.
Preoperative visual memory performance as a predictive factor of cognitive changes after deep brain stimulation of subthalamic nucleus in Parkinson disease. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Ambit Media a.s. ISSN 1210-7859, 2016.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
Presbyterian Church in Taiwan as a Voice of Powerless Taiwanese Nation: Building Taiwanese National Identity (v recenznom konaní). Studia Orientalia Slovaca, Univerzita Komenského. ISSN 1336-3786, 2016. v recenzním řízení.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
Presbyterian Church in Taiwan as a Voice of Powerless Taiwanese Nation: Building Taiwanese National Identity within Public Statements of the Presbyterian Church in Taiwan since Martial Law. 2016.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
Presbyteriánska cirkev na Taiwane v rokoch 1945-1987 a jej snaha o legitimizáciu politickej aktivity. Nový Orient, Orientální ústav Akademie věd České republiky. ISSN 0029-5302, 2016, vol. 2015, no. 3, pp. 56-63.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Pre-service teacher experience with inquiry-based science education. In INTED2016 Proceedings.10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, pp. 6375-6381. 7.3.2016, Valencia, Spain.


more

 

VAŠÍČKOVÁ, Lia.
Pressure Mapping System Přínos a rizika u pacientů s mobilitou na vozíku. 2016.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Prevodut i prevodačut na publična rech i duržavnite institucii. 2016.


more

 

ŠIPROVÁ, Helena - FRYŠÁK, Zdeněk - SOUČEK, Miroslav.
Primary Hyperparathyroidism, with a Focus on Management of the Normocalcemic Form. To Treat or not to Treat?. Endocrine Practice, Jacksonville, American Association of Clinical Endocrinology, USA. ISSN 1530-891X, 2016, vol. 22, no. 3, pp. 294-301.


more

 

KRISTKOVÁ, Alena.
Princip netrestání obětí obchodování s lidmi. In Dny práva 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2016. pp. 151-161. 2015, Brno.


more

 

KRISTKOVÁ, Alena - KANDALEC, Pavel.
Principle of Opportunity in the Czech Criminal Procedure. Studia Iuridica Lublinensia, Poland. ISSN 1731-6375, 2016, vol. 25, no. bude doplněno, pp. 1-10.


more

 

KRAJČÍKOVÁ, Nela - POKORNÁ, Andrea.
Problematika dermatitidy při inkontinenci moči a/nebo stolice. Česká dermatovenerologie, Praha, Mladá fronta. ISSN 1805-0611, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 57-60.


more

 

MATELA, Jiří.
Problematika kategorie PODMĚT v moderní japonštině – konstrukčně-kognitivní perspektiva. 2016.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 1922 records, displayed 1201 - 1230