Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3677

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 2Letter B, page 9Letter C, page 12Letter D, page 19Letter E, page 26Letter F, page 31Letter G, page 34Letter H, page 36Letter CH, page 39Letter I, page 40Letter J, page 43Letter K, page 45Letter L, page 49Letter M, page 53Letter N, page 60Letter O, page 65Letter P, page 69Letter Q, page 81Letter R, page 81Letter S, page 87Letter T, page 98Letter U, page 109Letter V, page 111Letter W, page 118Letter X, page 119Letter Y, page 120Letter Z, page 120
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 3677 records, displayed 1201 - 1230

 

STETSKO, Andriy - SMOLKA, Tobiáš - MATYÁŠ, Václav - STEHLÍK, Martin.
Improving Intrusion Detection Systems for Wireless Sensor Networks. In Applied Cryptography and Network Security. Heidelberg : Springer, 2014. ISBN 978-3-319-07535-8, pp. 343-360. 2014, Lausanne, Switzerland.


more

 

HAFIDH, Said - POTĚŠIL, David - FÍLA, Jan - FECÍKOVÁ, Jana - ČAPKOVÁ, Věra - ZDRÁHAL, Zbyněk - HONYS, David.
In search of ligands and receptors of the pollen tube: the missing link in pollen tube perception. BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS, LONDON, PORTLAND PRESS LTD, Great Britain. ISSN 0300-5127, 2014, vol. 42, no. 2, pp. 388-394.


more

 

MAROŠEVIĆ, Durdica - CERVINKOVA, D - VLKOVA, H - VÍDEŇSKÁ, Petra - BABAK, V - JAGLIČ, Zoran.
In vivo spread of macrolide-lincosamide-streptogramin B (MLSB) resistance-A model study in chickens. Vet Microbiol. 2014.


more

 

SMETANA, Jan - KRYUKOVA, Elena Vladimirovna - KRYUKOV, Fedor - NĚMEC, Pavel - GREŠLIKOVÁ, Henrieta - KUPSKÁ, Renata - MIKULÁŠOVÁ, Aneta - IHNATOVÁ, Ivana - HÁJEK, Roman - KUGLÍK, Petr.
Incidence of cytogenetic aberrations in two B lineage subpopulations in multiple myeloma patients analyzed by combination of whole-genome profiling and FISH. Neoplasma, Bratislava, Slovenská akademie vied, Slovakia. ISSN 0028-2685, 2014, vol. 61, no. 1, pp. 48-55.


more

 

ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana.
Inclusive Education in the Czech Republic. 2014.


more

 

HAVEL, Jiří - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Inclusive Primary Schools in the Czech Republic and Teachers Competencies. In Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-24-7, pp. 399-403. 2014, Albena.


more

 

HAVEL, Jiří - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Inclusive Primary Schools in the Czech Republic and Teachers Competencies. 2014.


more

 

JONÁŠ, Jan.
Incomplete EMU Integration as an Amplifief of Financial Crisis. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. : 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, p. 297–303.


more

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva - SELUCKÁ, Markéta.
Incorrect APRC as an Unfair Commercial Practice and as an Unfair Term in Consumer Contracts. Journal of European Consumer and Market Law, Rakousko, Verlag Österreich, Austria. ISSN 2191-3412, 2014, vol. 3/2014, no. 2, pp. 110-115.


more

 

KLAPETEK, Petr - NEČAS, David.
Independent analysis of mechanical data from atomic force microscopy. Measurement Science and Technology, IOP Pub., Great Britain. ISSN 0957-0233, 2014, vol. 25, no. 4, "nestránkováno"-8 pp.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - VEVERKOVÁ, Lenka - VOTAVA, Miroslav - JEDLIČKA, Václav - ČAPOV, Ivan.
Indirect imprint sampling technique using a filter paper pad for microbial analysis. 2014.


more

 

JANÍKOVÁ, Věra.
Individuální mnohojazyčnost a její psycholingvistické aspekty se zřetelem k osvojování jazyků. XLinguae, Vzdelávanie Don Bosca, Slovakia. ISSN 1337-8384, 2014, vol. 7, no. 1, pp. 29-45.


more

 

KRISTÍN, Peter.
Individuální rozdíly v rychlosti metabolismu ektotermů během zimování: neprobádaná surovina pro přírodní selekci. 2014.


more

 

BLAŽEK, Václav.
Indo-European nominal inflection in Nostratic perspective. Journal of Language Relationship, Russia. ISSN 1998-6769, 2014, vol. Neuveden, no. 11, pp. 19-39.


more

 

REJDOVÁ, Ingrid - VLAŠÍNOVÁ, Iva.
Indukce puberty u dívek s galaktodemií. 2014.


more

 

REJDOVÁ, Ingrid - VLAŠÍNOVÁ, Iva.
Indukce puberty u dívek s galaktosemií. 2014.


more

 

HOLÁNEK, Michal - POKRIVČÁK, Tomáš - ŠEVELA, Kamil - KRUSOVÁ, Darja - SVOJANOVSKÝ, Jan - SOUČEK, Miroslav.
Infekce jaterní cysty u pacienta s autozomálně dominantní polycystyckou chorobou ledvi. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1212-7299, 2014, vol. 16, no. 3, pp. 116-118.


more

 

KOLÁŘ, Petr - TRNKA, Miroslav - BRÁZDIL, Rudolf - HLAVINKA, Petr.
Influence of climatic factors on the low yields of spring barley and winter wheat in Southern Moravia (Czech Republic) during the 1961–2007 period. Theoretical and Applied Climatology, Springer, Austria. ISSN 0177-798X, 2014, vol. 117, no. 3-4, pp. 707-721.


more

 

BUJNOŠKOVÁ, Eva - FOUSEK, Jan - ELFMARKOVÁ, Nela - GAJDOŠ, Martin - MRAČKOVÁ, Martina - REKTOROVÁ, Irena.
Influence of levodopa on brain network: graph theory study based on expert knowledge and AAL atlas. In 20th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM). 2014.


more

 

KREMPLOVÁ, Monika - FIALOVA, Dana - NEJDLOVÁ, Lenka - HYNEK, Daniel - TRNKOVÁ, Libuše - HUBALEK, Jaromír - KIZEK, René - ADAM, Vojtěch.
Influence of Magnetic Microparticles Isolation on Adenine Homonucleotides Structure. MATERIALS, BASEL, MDPI AG, Switzerland. ISSN 1996-1944, 2014, vol. 7, no. 3, pp. 1455-1472.


more

 

DOBEŠ, Petr - PODHOREC, Ján - COUFAL, Oldřich - JUREČKOVÁ, Andrea - PETRÁKOVÁ, Katarína - VOJTĚŠEK, Bořivoj - HRSTKA, Roman.
Influence of mutation type on prognostic and predictive values of TP53 status in primary breast cancer patients. Oncology Reports, Athens, National Hellenic Research Foundation, Greece. ISSN 1021-335X, 2014, vol. 32, no. 4, pp. 1695-1702.


more

 

DANIEL, Josef - SOUČEK, Pavel - BURŠÍKOVÁ, Vilma - CAHA, Ondřej - STUPAVSKÁ, Monika - ZÁBRANSKÝ, Lukáš - VAŠINA, Petr.
Influence of Ni dopping on structure and mechanical properties of nc-TiC/a- C:H coatings. 2014.


more

 

WILHELMOVÁ, Radka.
Influence of prenatal consultancy on health literacy of pregnant women. In In Abstract Book: ICM 30th Triennial Congress – Midwives: Improving Women´s Health Globally. Praha : 2014. 2014, Praha.


more

 

KNOTOVÁ, Dana.
Informace o sjezdu polských sociálních pedagogů. Sociální pedagogika/Social education, Zlín, Univerzita Tomáše Bati. ISSN 1805-8825, 2014, vol.  2, no.  1, pp. 122-125.


more

 

ČERNÍN, Karel.
Informace o životním prostředí: Opona se zavírá?. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR. ISSN 0139-6005, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 246-252.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Informační systémy ve vzdělávání: od technologických k antropologickým a sociálním aspektům. In INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2014. 15 pp. 2014, Praha.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Informační technika - velká neznámá. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

SHEVCHUK, Zinaida.
Informal Diplomacy: Stabilization and Resettlement in the Post-War South Ossetia,” ISA Annual Convention, 26 – 29. březen 2014, Toronto, Canada;. ISA Annual Convention, Toronto, Canada., . 2014.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - SVOBODOVÁ, Jindřiška - JURMANOVÁ, Jana.
Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. Vyd. 1. Prague : Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014. ISBN 978-80-7378-266-5, pp. 607-612. 2013, Praha.


more

 

LAZAROVÁ, Bohumíra - POL, Milan - HLOUŠKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina.
Inkluze s podmínkou: poradenská podpora pro inkluzivní vzdělávání. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 3677 records, displayed 1201 - 1230