Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 3257

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1201

Letter A, page 2Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 23Letter F, page 28Letter G, page 31Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 36Letter J, page 41Letter K, page 42Letter L, page 47Letter M, page 50Letter N, page 57Letter O, page 62Letter P, page 65Letter Q, page 77Letter R, page 77Letter S, page 82Letter T, page 90Letter U, page 99Letter V, page 101Letter W, page 106Letter X, page 107Letter Y, page 107Letter Z, page 107
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 3257 records, displayed 1201 - 1230

 

KOLÁČEK, Jan - HOROVÁ, Ivanka.
Iterative bandwidth method for bivariate kernel regression and its gradient. 2015.


more

 

KESNER, Ladislav.
Ivana Lomová - Obrazy. 2015. CZE, Česká Lípa. 7.5.2015 - 21.6.2015, National Activity.


more

 

TRNKOVÁ, Libuše - HRBÁČ, Jan - BARATH, Peter - PILAŘOVÁ, Iveta - GURECKÝ, Libor - HANÁČKOVÁ, Pavla - KOTZIANOVÁ, Adéla - SLANINA, Tomáš - RAVANDEH, Mehdi - SHARMA, Vimal Kumar.
IX. Letní elektrochemická škola. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 58 pp. ISBN 978-80-210-7847-5.


more

 

STRMISKA, Milan.
J. R. Beitl a první ústav nevidomých na Moravě. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 7-8, p. 14-14.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Jak (a co) učit s dotykovým zařízením v ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání. ISSN 1802-4785, 2015.


more

 

HALÁMKOVÁ, Jana - KRATOCHVÍL, Jiří.
Jak a kde hledat zdroje informací v onkologii. In Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha : Axonite CZ, 2015. Asclepius, ISBN 978-80-88046-01-1, pp. 152-158.


more

 

PICHA, Marek.
Jak analyzovat myšlenkové experimenty?. 2015.


more

 

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela - HEJTMÁNEK, Jan.
Jak hodnotit nerealizované volební reformy?. Evropská volební studia, Brno, Katedra politologie FSS MU. ISSN 1801-6545, 2015, vol. IX, no. 2, pp. 100-111.


more

 

ROUBAL, Jan.
Jak je možné učit integraci v psychoterapii. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - MAYEROVÁ, Michaela.
Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - MAYEROVÁ, Michaela.
Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak?. 2015.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Jak nejlépe zajistit energetickou bezpečnost Evropy?. 2015.


more

 

MANDÁKOVÁ, Vojtěška - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Jak objektivně určit zrakovou ostrost. 2015.


more

 

HANUŠ, Jiří.
Jak obraz může zabíjet. In Historická kniha mého srdce. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. Eseje, ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 26-38.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Jak pojímají výuku studenti 2. ročníku pedagogické fakulty. 2015.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Jak porozumět konceptu lidské důstojnosti? Přínos genealogie a architektury právních konceptů. 2015.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2015, vol.  XII, no.  2, pp. 83-106.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. 2015.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Jak se nenechat manipulovat aneb o pravdivých vztazích. Přednáška pro Klub svaté Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava, 2015.


more

 

KOLMAN, Jiří.
Jak si lze ve vědě budovat kariéru, jaké nesnáze mohou ženy a muži očekávat a zda skutečně existují v souvislosti s genderem nejen v českém vědeckém prostoru rozdíly. AFO Olomouc dne 16. 4. 2015. 2015.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Jaká jsou praktická rizika konsenzuálního principu převodu vlastnického práva?. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015, no. 5, p. 22-22.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Jaké novinky přinesl služební zákon. Moderní obec, Profi Press s. r. o. ISSN 1211-0507, 2015, vol. neuveden, no. 1, pp. 37 - 38.


more

 

STRAKA, Michal - PAŘIL, Petr - SYROVÁTKA, Vít - POLÁŠEK, Marek.
Jaké vlastnosti pomohou makrozoobentosu přežit vyschnutí toku?. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.


more

 

KUHN, Tomáš - BLAŽEK, Bohumír - KŘIŽÁKOVÁ, Linda - TIMKOVIČ, Juraj - ZUCHNICKÁ, Jana.
Jako blesk z čistého nebe. 2015. ISBN 978-80-87735-17-6.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Jako široká delta řeky. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 2, pp. 9-11.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Jakou řečí mluví básník?. 2015.


more

 

ŠTOURAČ, Petr.
Jaký může být potenciál mezinárodní studie OBAAMA-INT ve světle projektu OBAAMA-CZ?. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 0066-7358, 2015, vol. 26, no. 4, pp. 200-201.


more

 

MATELA, Jiří - BAREŠOVÁ, Ivona - DOHNÁLKOVÁ, Barbora.
Japonská kultura. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 112 pp. Skripta. ISBN 978-80-244-4469-7.


more

 

KOHOUTEK, Rudolf.
Jaroslav Foglar a česká pedagogika a psychologie. 2015.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
Jasnost, strukturovanost a soudržnost jako aspekt kvality výuky v biologii. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|...|Next pageLast page
found: 3257 records, displayed 1201 - 1230