Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 6225

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1401

Letter A, page 2Letter B, page 15Letter C, page 19Letter D, page 31Letter E, page 43Letter F, page 51Letter G, page 56Letter H, page 59Letter CH, page 65Letter I, page 67Letter J, page 76Letter K, page 79Letter L, page 88Letter M, page 94Letter N, page 107Letter O, page 115Letter P, page 123Letter Q, page 144Letter R, page 145Letter S, page 154Letter T, page 171Letter U, page 188Letter V, page 192Letter W, page 202Letter X, page 203Letter Y, page 204Letter Z, page 204
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 6225 records, displayed 1401 - 1430

 

JANČEKOVÁ, Blanka - BENEŠ, Petr - ONDROUŠKOVÁ, Eva - KNOPFOVÁ, Lucia - ŠMARDA, Jan.
Enzymaticky aktivní katepsin D zvyšuje citlivost prsní nádorové linie MDA-MB-231 k TRAILu. 2015.


more

 

HADRABOVÁ, Markéta - DOUBEK, Michael.
Eozinofilie. In Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha : Axonite CZ, 2015. Asclepius, ISBN 978-80-88046-01-1, pp. 417-420.


more

 

KUČEROVÁ, Hana Lya - ŽÁKOVSKÁ, Alena.
Epidemiologická situace u vektora a zástupce hostitele onemocnění LB na vybraných lokalitách v CR - dlouhodobá studie. 2015.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta - BRHEL, Petr.
Epidemiologie profesionálních legionelóz v ČR. 2015.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Epidemiologie SQ NSCLC v čr. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.


more

 

RAMLAU, Rodryg - CUFER, Tanja - BERZINEC, Peter - DZIADZIUSZKO, Rafal - OSLZEWSKI, Wlodzimier - POPPER, Helmut - BAJCIC, Paolo - DUŠEK, Ladislav - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - PIRKER, Robert.
Epidermal Growth Factor Receptor Mutation-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer in the Real-World Setting in Central Europe The INSIGHT Study. Journal of Thoracic Oncology, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, USA. ISSN 1556-0864, 2015, vol. 10, no. 9, pp. 1370-1374.


more

 

PROCHÁZKOVÁ, Jana.
Epifytické mechorosty údolí Černé Ostravice. 2015.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - STEHNOVÁ, Iva - HUBLOVÁ, Veronika - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Epigenetika, kortikální inhibice a antipsychotika. 2015.


more

 

KALNÍKOVÁ, Veronika - PALPURINA, Salza.
Epilobium adenocaulon and Oenothera glazioviana (Onagraceae): new alien species for the Bulgarian flora. Phytologia Balcanica, Sofia, The Institute. ISSN 1310-7771, 2015, vol. 21, no. 1, pp. 21-27.


more

 

book coverPEZLAR, Ivo.
Epistemická logika: úvod se zaměřením na studenty humanitních oborů. 1. vyd. Brno : 2015. 185 pp. ISBN 978-80-210-7791-1.


more

 

book coverPEZLAR, Ivo.
Epistemická logika: úvod se zaměřením na studenty humanitních oborů. 1. vyd. Brno : 2015. 185 pp. ISBN 978-80-210-7791-1.


more

 

EIBEN, Eduard - KOTRBČÍK, Michal.
Equimatchable Graphs on Surfaces. Journal of Graph Theory. ISSN 1097-0118, 2015, 15 pp.


more

 

HEMMELOVÁ, Beáta.
ERAS - aneb vyprazdňovat či nevyprazdňovat, drénovat či nedrénovat?. 2015.


more

 

MILO, Peter.
Ergänzende geomagnetische Untersuchungen an den „Burgwallwiesen” und auf der Wüstung Wierigsdorf. In An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn : Habelt-Verlag, 2015. Studien zur Archäologie Europas 25, ISBN 978-3-7749-3786-4, pp. 216-218.


more

 

ĎURINÍK, Michal - FIŠAR, Miloš.
Escaping the maximization trap in choice. 2015.


more

 

HOIBY, N. - BJARNSHOLT, T. - MOSER, C. - BASSI, G. L. - COENYE, T. - DONELLI, G. - HALL-STOODLEY, L. - HOLÁ, Veronika - IMBERT, C. - KIRKETERP-MOLLER, K. - LEBEAUX, D. - OLIVER, A. - ULLMANN, A. J. - WILLIAMS, C..
ESCMID* guideline for the diagnosis and treatment of biofilm infections 2014. Clinical Microbiology and Infection, NJ USA, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 1198-743X, 2015, vol. 21, no. S1, pp. "S1"-"S25".


more

 

MAŠOVÁ, Šárka - NEDĚLA, Vilém - KOŠULIČ, Ondřej - TIHLAŘÍKOVÁ, Eva - SONGSANGCHOTE, Chaowalit.
ESEM observations of basic groups of parasites with note on the interesting mermithid nematode from Caerostris sumatrana Strand, 1915. 2015.


more

 

book coverMAZALOVÁ, Lucie.
Eschatologie v díle Jana Husa. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 370 pp. Spisy Filozofické fakulty. ISBN 978-80-210-7953-3.


more

 

book coverMAZALOVÁ, Lucie.
Eschatologie v díle Jana Husa. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 370 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 432. ISBN 978-80-210-7953-3.


more

 

JENSEN, Niels F. - STENVANG, Jjan - BECK, Mette K. - HANÁKOVÁ, Barbora - BELLING, Kirstine C. - DO, Khoa N. - VIUFF, Birgitte - NYGARD, Sune B. - GUPTA, Ramneek - RASMUSSEN, Mads H. - TARPGAARD, Line S. - HANSEN, Tine P. - BUDINSKÁ, Eva - PFEIFFER, Per - BOSMAN, Fred - TEJPAR, Sabine - ROTH, Arnaud - DELORENZI, Mauro - ANDERSEN, Claus L. - ROMER, Maria U. - BRÜNNER, Nils - MOREIRA, José M.A..
Establishment and characterization of models of chemotherapy resistance in colorectal cancer: Towards a predictive signature of chemoresistance. Molecular oncology, Oxford, Elsevier Science Inc., Great Britain. ISSN 1574-7891, 2015, vol. 9, no. 6, pp. 1169-1185.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - MÁJEK, Ondřej - BUCHLER, T. - MUŽÍK, Jan - MALÚŠKOVÁ, Denisa - KOPTÍKOVÁ, Jana - BORTLÍČEK, Zbyněk - ABRAHAMOVA, J..
Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2015, vol. 28, no. 1, pp. 30-43.


more

 

ČAPEK, Jan.
Estimating DSGE model parameters in a small open economy: Do real-time data matter?. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 89-114.


more

 

STRUK, Michal.
Estimating municipal solid waste expenditures – the case of South Moravian Region. 2015.


more

 

book coverSTRUK, Michal.
Estimating municipal solid waste expenditures – the case of South Moravian Region. In Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 324-331. 2015, Šlapanice, ČR.


more

 

BARTŮNĚK, Jiří.
“Et tu, Gracche.” Methodology of the Study of the “Roman Revolution” and the Role of tribuni plebis in the Crisis and Transformation of the Late Republic. In On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. Brno : MUNI, 2015. 1. vyd., ISBN 978-80-210-7946-5, pp. 63-76.


more

 

KALA, Zdeněk.
Etapové operace jater. 2015.


more

 

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
E-testing in linguistics. 2015.


more

 

HOŘÁKOVÁ, Zuzana - MATEJOVIČ, Peter - HOŠEK, Jan - ŠIMURDOVÁ, Milena - ŠIMURDA, Jiří - BÉBAROVÁ, Markéta.
Ethanol and nicotine at clinically relevant concentrations affect acetylcholine-sensitive potassium current. 2015. ISBN 978-80-260-7934-7.


more

 

MOTAL, Jan.
Ethical Aspects of the Post-1989 Transformation of Czech Documentary. 2015.


more

 

LIBROVÁ, Hana - PELIKÁN, Vojtěch.
Ethical Motivations and the Phenomenon of Disappointment in Two Types of Environmental Movements: Neo-Environmentalism & the Dark Mountain Project. Environmental values, Cambridge, White Horse Press, Great Britain. ISSN 0963-2719, 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 6225 records, displayed 1401 - 1430