Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 2874

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1401

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 14Letter E, page 19Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 28Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 35Letter K, page 37Letter L, page 40Letter M, page 44Letter N, page 49Letter O, page 52Letter P, page 55Letter Q, page 66Letter R, page 66Letter S, page 70Letter T, page 78Letter U, page 85Letter V, page 87Letter W, page 91Letter X, page 92Letter Y, page 93Letter Z, page 93
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 2874 records, displayed 1401 - 1430

 

NOVÁK, Martin - FOROUTANNEJAD, Cina - MAREK, Radek.
Modulating Electron Sharing in Ion-pi-Receptors via Substitution and External Electric Field: A Route towards Bond Strengthening. Journal of Chemical Theory and Computation, American Chemical Society, USA. ISSN 1549-9618, 2016, vol. 12, no. 8, pp. 10000-10007.


more

 

MATOUŠ, Michal.
Mohou být spolky dotčeny na hmotných právech ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.? In Kontroverzní názory v právu :sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2015. . 2016.


more

 

VARGA, Marian - PANTŮČEK, Roman - RŮŽIČKOVÁ, Vladislava - DOŠKAŘ, Jiří.
Molecular characterization of a new efficiently transducing bacteriophage identified in meticillin-resistant Staphylococcus aureus. JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY, READING, SOC GENERAL MICROBIOLOGY, Great Britain. ISSN 0022-1317, 2016, vol. 97, no. 1, pp. 258-267.


more

 

ŘEZNÍK, Tomáš - LUKAS, Vojtěch - CHARVÁT, Karel - CHARVÁT, Karel, mladší - HORÁKOVÁ, Šárka - KŘIVÁNEK, Zbyněk - HERMAN, Lukáš.
Monitoring of In-Field Variability for Site Specific Crop Management Through Open Geospatial Information. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Prague, Czech Republic : Copernicus GmbH, 2016. pp. 1023-1028.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - JUHOVÁ, Dana.
Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství. Testforum, Českomoravská psychologická společnost. ISSN 1805-9147, 2016, vol. neuveden, no. 7, pp. 1-13.


more

 

VOREL, Jiří - ROUDNICKÝ, Pavel - ILGOVÁ, Jana - DVOŘÁKOVÁ, Hana - JEDLIČKOVÁ, Lucie - MIKEŠ, Libor - BROŽ, Petr - JIRSOVÁ, Dagmar - STRNAD, Hynek - LEONTOVYČ, Roman - DZIKA, Ewa - KOUBKOVÁ, Božena - GELNAR, Milan - KAŠNÝ, Martin.
Monogenea: Comparative study of molecules transcribed by mucophagous and hematophagous parasites of fish. 2016.


more

 

KMENTOVÁ, Nikol - GELNAR, Milan - MENDLOVÁ, Monika - VAN STEENBERGE, Maarten - VANHOVE, Maarten Pieterjan.
Monogenean fauna of deepwater cichlids in Lake Tanganyika: Do they follow the evolutionary history of their hosts?. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

NAVRÁTILOVÁ, Hana.
Monologizace promluv učitele ve výukové komunikaci. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISBN 978-80-7454-594-8. Zlín.


more

 

JEMELKA, Petr.
Morálka ve vztahu ke zvířatům. 2016.


more

 

POSPÍŠIL, Tomáš.
Moravian Americana: A Guided Tour. 2016.


more

 

KAŠNÝ, Martin - ROUDNICKÝ, Pavel - VOREL, Jiří.
Moravian parasitology school. 2016.


more

 

MUNZAR, Jiří.
Moriz von Ebner-Eschenbach. Sudetenland :Vierteljahreszeitschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft, und Volkskultur., Nürnberg, Helmut Preußler, Germany. ISSN 0562-5173, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 17-21.


more

 

MASLOVA, Olga - FEDEVYCH, Oleg - SHUVALOVA, Nadiia - DERYABINA, Olena - ZHOVNIR, Volodymyr - NOVÁK, Miroslav - KRUZLIAK, Peter.
Morphological characteristics of cultured fresh and thawed pericardium cells. Cell and Tissue Banking, Dordrecht, Springer, The Nederlands. ISSN 1389-9333, 2016, vol. 17, no. 2, pp. 335-339.


more

 

DIAKIN, Andrei - PASKEROVA, Gita G. - SIMDYANOV, Timur G. - ALEOSHIN, Vladimir V. - VALIGUROVÁ, Andrea.
Morphology and molecular phylogeny of coelomic gregarines (Apicomplexa) with different types of motility: Urospora ovalis and U. travisiae from the polychaete Travisia forbesii. Protist. 2016, vol. 2016/167, pp. 279-301.


more

 

VLČKOVÁ, Jana.
Možná úskalí a přínosy projektového vyučování ve výuce přírodopisu a biologie. In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-864-6, pp. 142-146. Praha.


more

 

CHAMRÁTHOVÁ, Anna.
Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné služby. In Dny práva 2015 - Days of law 2015, Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, pp. 141-153. 2015, Brno.


more

 

MLYNÁRIKOVÁ, Katarína - SAMEK, Ota - RŮŽIČKA, Filip - HOLÁ, Veronika.
Možnosť využitia Ramanovej spektroskopie pri diagnostike stafylokokov. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-223-4103-5, pp. 504-508. 2016, Bratislava.


more

 

WAGNER, Roland Anton.
Možnosti a úskalí jazykového popisu na základě formálního lingvistického aparátu: poznámky k nové syntaxi češtiny. Slovo a slovesnost, AV ČR, Ústav pro jazyk český. ISSN 0037-7031, 2016, vol.  77, no. 1, pp. 47-59.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2016, vol. 7, no. 13, pp. 147-189.


more

 

PENKA, Igor - KALA, Zdeněk - HLAVSA, Jan - PROCHÁZKA, Vladimír - MAREK, Filip - ANDRAŠINA, Tomáš - OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka.
Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. 2016.


more

 

SLONKOVÁ, Veronika - VAŠKŮ, vladimír.
Možnosti léčby hiradenitis suppurativa. 2016.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - ZATLOUKAL, Leoš.
Možnosti obohacení výcvikové praxe pomocí výzkumu. Psychoterapie, Masarykova univerzita. ISSN 1802-3983, 2016, vol. 10, no. 2, pp. 140-150.


more

 

BEČÁROVÁ, Kristína - ČVANDA, Radomír - NEJEZCHLEBOVÁ, Helena - ŽÁKOVSKÁ, Alena.
Možnosti ochrany pred kliešťami (odborná analýza). 2016.


more

 

RUDÁ, Jana.
Možnosti ovlivnění nejčastějších nežádoucích účinků onkologické léčby fytoterapií a potravinovými doplňky. 2016.


more

 

FRYŠTÁK, Marek.
Možnosti přenositelnosti konceptu hate crimes do české trestněprávní úpravy. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol.  15, no. 7-8, pp. 164-167.


more

 

MANGIA, Silvia - BURTON, Philip - SVÁTKOVÁ, Alena - NESTRASIL, Igor - LOPEZ, Alejandra Sierra - SHMUELI, Karin - EBERLY, Lynn - HOWELL, Michael - TUITE, Paul - MICHAELI, Shalom.
MRI signatures of the brain of PD and iRBD subjects. 2016.


more

 

JAMRICHOVÁ, Kristina - MORAN, Felipe.
Muchacha, ¿estás casada?. Guadalajara, Mexiko : Arriero Docs Films, 2016. Muchacha, ?estás casada?.


more

 

RADOCHA, Jakub - POUR, Luděk - PIKA, Tomáš - MAISNAR, Vladimír - ŠPIČKA, Ivan - GREGORA, Evžen - KREJČÍ, Marta - MINAŘÍK, Jiří - MACHÁLKOVÁ, Kateřina - STRAUB, Jan - PAVLÍČEK, Petr - HÁJEK, Roman - ŽÁK, Pavel.
Multicentered patient-based evidence of the role of free light chain ratio normalization in multiple myeloma disease relapse. European Journal of Haematology, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0902-4441, 2016, vol. 96, no. 2, pp. 119-127.


more

 

GUDERNOVÁ, Iva - VESELA, Iva - BÁLEK, Lukáš - BUCHTOVÁ, marcela - DOSEDELOVA, Hana - KUNOVÁ, Michaela - PIVNIČKA, Jakub - JELÍNKOVÁ, Iva - ROUBALOVA, Lucie - KOZUBÍK, Alois - KREJČÍ, Pavel.
Multikinase activity of fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitors SU5402, PD173074, AZD1480, AZD4547 and BGJ398 compromises the use of small chemicals targeting FGFR catalytic activity for therapy of short stature syndromes. Human Molecular Genetics, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0964-6906, 2016, vol. 25, no. 1, pp. 9-23.


more

 

WEBER, Pavel - MELUZÍNOVÁ, Hana.
Multimorbidita - závažný problém v přístupu k terapii diabetiků vyššího věku. 2016. ISBN 978-80-260-9362-6.


more

 
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 2874 records, displayed 1401 - 1430