Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2815

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1401

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 15Letter E, page 20Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 27Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 35Letter K, page 36Letter L, page 40Letter M, page 42Letter N, page 49Letter O, page 53Letter P, page 56Letter Q, page 66Letter R, page 66Letter S, page 70Letter T, page 78Letter U, page 85Letter V, page 87Letter W, page 91Letter X, page 92Letter Y, page 92Letter Z, page 92
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 2815 records, displayed 1401 - 1430

 

MICHÁLKOVÁ, Veronika.
Monogenea parasitizing gills of the capelin, Mallotus villosus, in Petuniabukta, Svalbard. 2015.


more

 

PODHOREC, Ján - VALÁŠKOVÁ, Iveta.
Monogenní dědičné choroby. In Ondřej Slabý et al.: Molekulární medicína. Praha : Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-121-6, pp. 241-246.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
Monstrous space of Piranesi in the works of M.G. Lewis and W.H. Ainsworth. 2015.


more

 

MOTAL, Jan.
Morální dilemata soudobé české dokumentaristiky. 2015.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
Moravian political parties: The story of almost forgotten regionalist attempt in the Czech Republic. 2015.


more

 

SKOUPÝ, Jiří.
Moravská stopa sarajevského atentátu. In Sborník Městského muzea ve Strážnici. Strážnice : Městské muzeum Strážnice, 2015. p. 67-79.


more

 

ŠULCOVÁ, Alexandra.
„Moravské“ příspěvky k poznávání endokanabinoidního systému. Revue České lékařské akademie, Praha, Česká lékařská akademie. ISSN 1214-8881, 2015, vol. 11, no. 2015, pp. 12-15.


more

 

WEINER, Tomáš - POUKAROVÁ, Hedvika - KUMPAN, Tomáš.
Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník. 2015. CZE, Ústav geologických věd, Kotlářská 2, Brno 611 37. 5.2.2015 - 5.2.2015, National Activity.


more

 

book coverWEINER, Tomáš - POUKAROVÁ, Hedvika - KUMPAN, Tomáš (Eds.).
Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů. Masarykova univerzita, 2015. 28 pp. ISBN 978-80-210-7731-7.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta.
Morfonologické alternace v současné češtině. In Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. p. 197-222.


more

 

KOVÁČIKOVÁ, Magdaléna - DIAKIN, Andrei - PASKEROVA, Gita G. - VALIGUROVÁ, Andrea.
Motility of archigregarine Selenidium sp. parasitizing polychaete Pygospio elegans from White Sea. 2015.


more

 

ELIÁŠ, Petr - SEDMIDUBSKÝ, Jan - ZEZULA, Pavel.
Motion Images: An Effective Representation of Motion Capture Data for Similarity Search. In Proceedings of 8th International Conference on Similarity Search and Applications (SISAP 2015), LNCS. : Springer, 2015. 6 pp. 2015, Glasgow, Scotland, UK.


more

 

ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Motivating through Autonomy. 2015.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE. In Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 167, 8 January 2015, The XVI International Organisation for Science and Technology Education Symposium (IOSTE Borneo 2014). Nizozemí : Elsevier, 2015. pp. 184-189. 2014, Borneo.


more

 

SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - PRAVDA, Lukáš - SEHNAL, David - IONESCU, Crina-Maria - KOČA, Jaroslav.
MotiveQuery: Web application for fast detection of biomacromolecular fragments in the entire Protein Data Bank. 2015.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - HÝBLOVÁ, Eva - VALOUCH, Petr.
Motives for Combinations of Trading Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, . ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 1, pp. 271-280.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr.
Motives of M&A in the US, European and Asian markets. In Proceedings of the 2nd International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015), published on the Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Hong Kong : Atlantis Press, 2015. ISBN 978-94-6252-066-0, pp. 363-366. 19.4.2015, Hong Kong.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Motivy rostlin v poezii Otokara Březiny. In Otokar Březina 2014. Vyd. První. Praha : Togga, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7476-074-7, pp. 24-33. 2014, FF UK Praha.


more

 

ZEMÁNKOVÁ, Petra - LUNGU, Ovidiu - KAŠPÁREK, Tomáš - HÜTTLOVÁ, Jitka - KEŘKOVSKÝ, Miloš - BAREŠ, Martin.
Movement sequencing abnormalities in schizophrenia: Changes in cortical activity during finger-tapping task. Clinical Neurophysiology, Elsevier. 2015, vol. 126, no. 3, e36-1 p.


more

 

MILÉŘ, Tomáš - VIČAR, Dušan.
Možné planetární dopady jaderné války. In Historie a současnost chemických zbraní. Uherské Hradiště : FLKŘ UTB, 2015. 7 pp. 2015, Uherské Hradiště.


more

 

MILÉŘ, Tomáš.
Možné planetární dopady jaderné války. 2015.


more

 

ROĎANOVÁ, Martina - LACINOVÁ, Lenka.
Možné souvislosti mezi blízkými vztahy vysokoškolských studentů, vnímáním stresu a používáním copingových strategií. Testforum, Českomoravská psychologická společnost. ISSN 1805-9147, 2015, vol. 2015, no. 6, pp. 4-13.


more

 

FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor.
Možnosti / algoritmus léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Černá Hora : 20. ročník sympózia Onkologie v praxi, 2015. ISBN 978-80-260-7603-2, nestránkováno-3 pp. 2015, Černá Hora.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Možnosti a limity ekonomického hodnocení environmentálních externalit silniční dopravní infrastruktury jako podklady pro plánování dopravy. 2015.


more

 

POKORNÁ, Andrea.
Možnosti diferenciální diagnostiky tlakových lézí a lézí v důsledku inkontinence. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 217 - 220.


more

 

HRAZDIRA, Luboš - ŘEZANINOVÁ, Jana.
Možnosti léčby sportovních postižení extraartikulární aplikací hyaluronové kyseliny. 2015.


more

 

SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Možnosti molekulární genetiky v určení pravděpodobného místa původu nádoru. 2015.


more

 

PRAŽÁKOVÁ, L. - TIMKOVIČ, Juraj - AUTRATA, Rudolf - REZEK, P. - NOVÁK, P. - BLÁHOVÁ, L..
Možnosti ovlivnění diplopie při paralytickém strabismu konzervativní léčbou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 2, pp. 181-187.


more

 

HLOUŠKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - LAZAROVÁ, Bohumíra - POL, Milan.
Možnosti práce s diverzitou žáků: z případových studií základních škol. 2015.


more

 

KICKOVÁ, Kristína - LACINOVÁ, Lenka.
Možnosti zmierňovania detskej bolesti na psychosociálnej úrovni. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS JEP. ISSN 0069-2328, 2015, vol. 70, no. 4, pp. 232 - 238.


more

 
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 2815 records, displayed 1401 - 1430