Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4709

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1401

Letter A, page 2Letter B, page 11Letter C, page 15Letter D, page 24Letter E, page 33Letter F, page 40Letter G, page 44Letter H, page 46Letter CH, page 50Letter I, page 51Letter J, page 56Letter K, page 59Letter L, page 64Letter M, page 69Letter N, page 78Letter O, page 84Letter P, page 89Letter Q, page 104Letter R, page 105Letter S, page 112Letter T, page 125Letter U, page 139Letter V, page 143Letter W, page 151Letter X, page 153Letter Y, page 153Letter Z, page 153
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 4709 records, displayed 1401 - 1430

 

ZÍMOVÁ, Jana.
Historický vývoj plastické a estetické chirurgie a korektivní dermatologie ve světě a v našich podmínkách. Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. Estetitcká plastická chirurgie a korektivní dermatologie, ISBN 978-80-247-0795-2, pp. 3 - 14.


more

 

KOLUMBER, David.
Historický vývoj územní samosprávy na území dnešní České republiky. Právo, ekonomika, management, Academia Economia s.r.o. ISSN 1804-3550, 2014, vol. 4, no. 1, pp. 34-41.


more

 

MALÍKOVÁ, Jana.
Historie grafického designu. 2014.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana - PAŘÍZEK, Jan.
Historie chemie : Chemické prvky. 2014.


more

 

ŠTEFL, Vladimír.
Historie Lagrangeova-Laplaceova důkazu stability sluneční soustavy. Československý časopis fyzikální. ISSN 0009-0700, 2014, vol. 64, no. 2, pp. 107-112.


more

 

PÁNEK, Tomáš.
Historikovo řemeslo. Brno : Nakladatelství DIDAKTIS, 2014. 3 pp. ISBN 978-80-7358-223-4.


more

 

SMÉKALOVÁ, Kateřina - VOKŘÍNKOVÁ, Lucie.
History of the Carl Winiker’s Music Score Library. ACTA MUSICOLOGICA.CZ, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5955, 2014, no. 1.


more

 

NIEDERLE, Rostislav.
Hitlerův svět jako umělecké dílo. Sirény nacismu. Host, Brno, Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. ISSN 1211-9938, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 31-35.


more

 

FRODLOVÁ, Tereza - SKUPA, Lukáš.
Hlavně ne vulgárně! Erotika v Ostře sledovaných vlacích a české kinematografii šedesátých let. 1. vydání. Praha : Národní filmový archiv, 2014. ISBN 978-80-7004-162-8, p. 136-157.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Hledání nové divadelnosti: Lucia Repašská v Divadle D´Epog. Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 3.


more

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem. Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2014, vol. 19, no. 1, pp. 125-135.


more

 

VOKŘÍNEK, Petr.
Hledání teplých proudů v chladném vanutí Zimním dvorem Bohdana Chlíbce. Pandora, Občanské sdružení Nad Labem. ISSN 1801-6782, 2014, vol. 26-27/2013.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
Hlídací babičky, hlídací dědečci. Praha : Alternativa 50+, 2014. Zpravodaj proti vícenásobné disktiminaci.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Hliněný dům na Moravě a historické vazby k panonskému prostoru. In Lehmbau - Tradition und Moderne / Hliněná stavba - tradice a současnost. Atzenbrugg : Kultur.Region.Niederösterreich, 2014. ISBN 978-3-901820-91-5, pp. 41-44. 2014, Niedersulz.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Hodnocení dopadů dálnic a rychlostních silnic z hlediska nároků na zábor lesa. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Vyd. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 596-604. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 

ŽURKOVÁ, M. - KOLEK, V. - VAŠÁKOVÁ, M. - LOŠTÁKOVÁ, V. - BARTOŠ, V. - ŠTERCLOVÁ, M. - DOUBKOVÁ, Martina - BINKOVÁ, Ilona - BITTENGLOVÁ, R. - LISÁ, P. - PLAČKOVÁ, M. - ŘIHÁK, V. - ŠULDOVÁ, H. - PETŘÍK, F. - PŠÍKALOVÁ, J. - SNÍŽEK, T. - ŠIŠKOVÁ, L. - HRDINA, R. - MOKOŠOVÁ, R. - TYL, R..
Hodnocení dynamiky plicních funkcí nemocných s IPF ve vztahu k jednotlivým léčebným modalitám. 2014.


more

 

DEDEK, Vladimír - FORMÁNEK, Martin - MATOUŠEK, Petr.
Hodnocení efektivity tyreoeliminace radiojódem u diferencovaného karcinomu štítné žlázy. Nukleární medicína, Praha, Olympia. ISSN 1805-1146, 2014, vol. 3, no. 2, p. 31-36.


more

 

RUMPÍK, David.
Hodnocení kvality embryí v asistované reprodukci: Embryoscop v.s. embryolog. 2014.


more

 

VČELAŘOVÁ, Hana - BENDOVÁ, Marcela.
Hodnocení několika adolescentních dětí s nadváhou a obezitou ze strany významné vrstevnické skupiny jako součást jejich běžné sociální reality. Psychosom, Liberec, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. ISSN 1214-6102, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 34 - 37.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 193-199. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

ORSÁGOVÁ, Irena - ROŽNOVSKÝ, Luděk - PETROUŠOVÁ, Lenka - ZJEVÍKOVÁ, Alena - KONEČNÁ, Michaela - KLOUDOVÁ, Alena - MRÁZEK, Jakub - ZELENÁ, Hana.
Hodnocení profylaktických opatření po expozici biologickému materiálu. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7913, 2014, vol. 63, no. 1, pp. 50-55.


more

 

ZELENKOVÁ, Iveta - VYHLÍDAL, Jiří - HORŇÁČEK, Josef.
Hodnocení terénního šetření u zaměstnavatelů. 2014. CZE, Brno. 24.1.2014 - 24.1.2014.


more

 

VITURKA, Milan.
Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 385-392. 2014, Hustopeče.


more

 

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - STEJSKAL, Jan.
Hodnota statku kolektívní spotřeby. Politická ekonomie, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2014, vol. 62, no. 2, 216 – 231-16 pp.


more

 

VEČEŘA, Lubomír - TUREK, Radovan.
Hodnoty diference silných iontů (SID) u kriticky nemocných pacientů s normálními hodnotami arteriálního pH,pCO2, BE a HCO3 a jejich vliv na mortalitu. Anesteziologie a intenzivní medicína, Mladá fronta a.s. ISSN 1214-2158, 2014, vol. ročník 25, no. 2/2014, pp. 88-97.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Hodnoty inkluzivního vzdělávání v poslání a vizi školy. Brno : Pdf MU, 2014. 5 pp.


more

 

DUDOVÁ, Lydie - HÁJKOVÁ, Petra - OPRAVILOVÁ, Věra - HÁJEK, Michal.
Holocene history and environmental reconstruction of a Hercynian mire and surrounding mountain landscape based on multiple proxies. Quaternary Research, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0033-5894, 2014, vol. 82, no. 1, pp. 107-120.


more

 

BUREŠ, Petr - ZEDEK, František.
Holokinetic Drive: Centromere drive in chromosomes without centromeres. Evolution. ISSN 1558-5646, 2014, vol. 68, no. 8, pp. 2412-2420.


more

 

KUBART, Tomáš.
Holub, který to zkusil jinak. Artalk, Brno, občanské sdružení Artalk. ISSN 1805-6989, 2014.


more

 

LOLLOK, Marek.
Homo dialogus. Vyd. Praha. Sdružení pro iliteraturu, 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 4709 records, displayed 1401 - 1430