Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3094

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1401

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 10Letter D, page 16Letter E, page 22Letter F, page 26Letter G, page 29Letter H, page 30Letter CH, page 33Letter I, page 33Letter J, page 36Letter K, page 38Letter L, page 42Letter M, page 45Letter N, page 51Letter O, page 55Letter P, page 58Letter Q, page 68Letter R, page 69Letter S, page 73Letter T, page 83Letter U, page 92Letter V, page 94Letter W, page 100Letter X, page 100Letter Y, page 101Letter Z, page 101
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 3094 records, displayed 1401 - 1430

 

ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar - TUČEK, Štěpán.
Mifamurtid. časopis Remedia, Praha, Vydavatelství a nakladatelství Remedia. ISSN 0862-8947, 2014, vol. 2014,24.


more

 

SPILKOVÁ, Monika.
Michal Bartoš - Člověčina, výstava fotografií. 2014. CZE, Na Stopce, Gorkého 50, Brno. 28.4.2014 - 25.5.2014, National Activity.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Michal Skřejpek - David Falada - Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 107 s. ISBN 978-80-7380-489-3. (rec.). 2014. 2 pp. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, roč. 22, č. 1.


more

 

POKORNÝ, Zdeněk - ŽÁKOVSKÁ, Alena - DUŠKOVÁ, Monika - KUNC, Martin.
Mikrobicidní účinek nanočástic stříbra na G+ a G- mikroorganismy. In Tomáškovy dny 2014. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6805-6, pp. 76-77. 5.6.2014, Kongresové centrum MU na Komenského náměstí 2, B.


more

 

SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana - BENEŠ, Pavel - ŽAMPACHOVÁ, Eva.
Mikroperimetrie. Trendy v oční optice 2014, Praha, S-Press Publishing. 2014, vol. 11, no. 1, pp. 36-37.


more

 

SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana - SYNEK, Svatopluk - ŽAMPACHOVÁ, Eva - BENEŠ, Pavel - MATÚŠOVÁ, Jana.
Mikroperimetrie u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. Česká a Slovenská oftalmologie. ISSN 1211-9059, 2014, vol. 70, no. 1, pp. 15-20.


more

 

book coverHORKÝ, Drahomír - ČECH, Svatopluk.
Mikroskopická anatomie. 1. dotisk 3. vydání. Brno : Vydala MU v Brně, 2014. 203 pp. ISBN 978-80-210-5550-6.


more

 

BEŇOVSKÁ, Miroslava - WIEWIORKA, Ondřej.
Mikroskopické vyšetření moče. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Miloš Klang: Malá encyklopedie latiny v právu : recenze. Bulletin-advokacie.cz. 2014.


more

 

book cover ŽŮREK, Pavel.
Milovníci a mecenáši umění a věd v řeholním rouše. In Milovníci a mecenáši umění a věd v řeholním rouše. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-210-6705-9, pp. 69-82.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - HAVEL, Dalibor - HEILANDOVÁ, Lucie - RICHTROVÁ, Eva - MACUROVÁ, Zuzana - ŽŮREK, Pavel - SMOLOVÁ, Martina.
Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 211 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6705-9.


more

 

KAPUSŇAK, Ján.
Mimovládne organizácie vedú vojnu proti židovskému štátu. Bratislava : Denník SME, 2014.


more

 

DOLNÍČEK, Zdeněk - LEHOTSKÝ, Tomáš - SLOBODNÍK, Marek - HEJTMáNKOVá, Eva - GRÍGELOVÁ, Andrea - ZAPLETAL, Jan.
Mineral-forming and diagenetic processes related to Tertiary hydrocarbon seepage at the Bohemian Massif/Outer Western Carpathians interface: Evidence from the HrabĹŻvka quarry, Moravia, Czech Republic. Marine and Petroleum Geology, Butterworth Scientific, Germany. ISSN 0264-8172, 2014, vol. 52, no. February, pp. 77-92.


more

 

LOSERTOVÁ, Lenka - BUŘIVAL, Zbyněk - LOSOS, Zdeněk.
Minerální asociace Sn-W zrudnění z Ovesné Lhoty u Světlé nad Sázavou, Česká republika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., Moravské zemské muzeum. ISSN 1211-8796, 2014, vol. XCIX/2014, no. 1, pp. 69-76.


more

 

ŠEPITKA, Peter - ŠIMON HILSCHER, Roman.
Minimal principal solution at infinity for nonoscillatory linear Hamiltonian systems. Journal of Dynamics and Differential Equations, New York, Springer, USA. ISSN 1040-7294, 2014, vol. 26, no. 1, pp. 57-91.


more

 

ROSENBERG, Zdeněk.
Minimalistic Simulation of Population's Aging Fiscal Implications and the Role of Productivity of Labor. In Hradec Economic Days 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-370-3, pp. 256-262. Hradec Králové.


more

 

ROSENBERG, Zdeněk.
Minimalistic Simulation of Population's Aging Implications in the Slovak Republic. In QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, pp. 226-230.


more

 

BRÁZDIL, Tomáš - KLAŠKA, David - KUČERA, Antonín - NOVOTNÝ, Petr.
Minimizing Running Costs in Consumption Systems. CoRR. 2014, vol. 2014.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Míra úzkosti u příslušníků Hasičského záchranného sboru. 2014.


more

 

SROVNAL, Josef - SLABÝ, Ondřej - EHRMANN, Jiří - GREGAR, J - ŠTAFFOVÁ, K - RADOVÁ, Lenka - HAJDÚCH, Marian.
MiRNA profilování v predikci progrese Barretova jícnu v karcinom. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Miroslava Burianová: Móda v ulicích protektorátu. Život - oděv - lidé, Praha, Národní muzeum - Grada Publishing, a.s., 2013, 288 s. (rec.). 2014. 2 pp. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2014, roč. 28, č. 1.


more

 

SEDLÁČEK, Ivo - GRILLOVÁ, Linda - ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka - KROUPOVÁ, Eva - ŠVEC, Pavel.
Misidentification of Escherichia albertii strains by ENTEROtest 24 and Biolog GN2 Micro Plate. 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
Mluva Čechů v cizině. In Přednášky a besedy z XLVII. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 204-210.


more

 

LOLLOK, Marek.
Mlýn na žánry. Sdružení pro iliteraturu, 2014.


more

 

PAŠOVÁ, Petra.
Mnoho kapek způsobuje mnoho chorob. 2014.


more

 

DOLEŽEL, Zdeněk.
Mnoho tváří "staré" nemoci. Vyd. první. Olomouc : Solen, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7471-057-5, pp. A11 - A12. 5.2.2014, Ostrava.


more

 

NOVÝ, Michal.
Mobilization Against the Left? Partisan Consequences of Voter Turnout in the Post-Communist Context. World Political Science Review, Berkeley, Berkeley Electronic Press, USA. ISSN 1935-6226, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 111-129.


more

 

JAWORSKY, Bernadette Nadya.
Mobilizing for Immigrants’ Rights Online: Creating Symbols of Belonging to the “American” Nation. 2014.


more

 

NĚMČANSKÝ, Jan - KOPECKÝ, Adam - TIMKOVIČ, Juraj.
Mobilní telefony jako nástroj pro dokumentaci očního pozadí. In XXII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti - sborník abstrakt. 1. vydání. Ústí nad Labem : BOS.org s.r.o., 2014. ISBN 978-80-87562-22-2, pp. 103-104. 2014, Praha.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina - BRADOVÁ, Jarmila - MAREŠ, Jan - VLČKOVÁ, Kateřina.
Moc ve školní třídě studentů učitelství: Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU­. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 3094 records, displayed 1401 - 1430