Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4178

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1401

Letter A, page 2Letter B, page 10Letter C, page 13Letter D, page 21Letter E, page 29Letter F, page 36Letter G, page 39Letter H, page 41Letter CH, page 44Letter I, page 45Letter J, page 50Letter K, page 52Letter L, page 57Letter M, page 61Letter N, page 69Letter O, page 74Letter P, page 79Letter Q, page 92Letter R, page 93Letter S, page 99Letter T, page 111Letter U, page 124Letter V, page 127Letter W, page 134Letter X, page 136Letter Y, page 136Letter Z, page 136
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 4178 records, displayed 1401 - 1430

 

REJDOVÁ, Ingrid - VLAŠÍNOVÁ, Iva.
Indukce puberty u dívek s galaktosemií. 2014.


more

 

HYRŠL, Pavel - DOBEŠ, Pavel - VOJTEK, Libor - BERKA, Jakub.
Infection of honeybee larvae by entomopathogenic nematodes - natural model to study honeybee immunity. 2014. ISBN 978-84-697-0855-2.


more

 

HOLÁNEK, Michal - POKRIVČÁK, Tomáš - ŠEVELA, Kamil - KRUSOVÁ, Darja - SVOJANOVSKÝ, Jan - SOUČEK, Miroslav.
Infekce jaterní cysty u pacienta s autozomálně dominantní polycystyckou chorobou ledvi. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1212-7299, 2014, vol. 16, no. 3, pp. 116-118.


more

 

ŠAŠINKA, Čeněk - STACHOŇ, Zdeněk - KUBÍČEK, Petr - TAMM, Sascha - ŠTĚRBA, Zbyněk - ČENĚK, Jiří.
Influence of cartographic visualization methods on cognitive processing: comparison of extrinsic and intrinsic visualization of avalanche hazard maps. Perception, Great Britain. ISSN 0301-0066, 2014, vol. 43, no. S, pp. 156-157.


more

 

KOLÁŘ, Petr - TRNKA, Miroslav - BRÁZDIL, Rudolf - HLAVINKA, Petr.
Influence of climatic factors on the low yields of spring barley and winter wheat in Southern Moravia (Czech Republic) during the 1961–2007 period. Theoretical and Applied Climatology, Springer, Austria. ISSN 0177-798X, 2014, vol. 117, no. 3-4, pp. 707-721.


more

 

BUJNOŠKOVÁ, Eva - FOUSEK, Jan - ELFMARKOVÁ, Nela - GAJDOŠ, Martin - MRAČKOVÁ, Martina - REKTOROVÁ, Irena.
Influence of levodopa on brain network: graph theory study based on expert knowledge and AAL atlas. In 20th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM). 2014.


more

 

KREMPLOVÁ, Monika - FIALOVA, Dana - NEJDLOVÁ, Lenka - HYNEK, Daniel - TRNKOVÁ, Libuše - HUBALEK, Jaromír - KIZEK, René - ADAM, Vojtěch.
Influence of Magnetic Microparticles Isolation on Adenine Homonucleotides Structure. MATERIALS, BASEL, MDPI AG, Switzerland. ISSN 1996-1944, 2014, vol. 7, no. 3, pp. 1455-1472.


more

 

DOBEŠ, Petr - PODHOREC, Ján - COUFAL, Oldřich - JUREČKOVÁ, Andrea - PETRÁKOVÁ, Katarína - VOJTĚŠEK, Bořivoj - HRSTKA, Roman.
Influence of mutation type on prognostic and predictive values of TP53 status in primary breast cancer patients. Oncology Reports, Athens, National Hellenic Research Foundation, Greece. ISSN 1021-335X, 2014, vol. 32, no. 4, pp. 1695-1702.


more

 

DANIEL, Josef - SOUČEK, Pavel - BURŠÍKOVÁ, Vilma - CAHA, Ondřej - STUPAVSKÁ, Monika - ZÁBRANSKÝ, Lukáš - VAŠINA, Petr.
Influence of Ni dopping on structure and mechanical properties of nc-TiC/a- C:H coatings. 2014.


more

 

WILHELMOVÁ, Radka.
Influence of prenatal consultancy on health literacy of pregnant women. In In Abstract Book: ICM 30th Triennial Congress – Midwives: Improving Women´s Health Globally. Praha : 2014. 2014, Praha.


more

 

KNOTOVÁ, Dana.
Informace o sjezdu polských sociálních pedagogů. Sociální pedagogika/Social education, Zlín, Univerzita Tomáše Bati. ISSN 1805-8825, 2014, vol.  2, no.  1, pp. 122-125.


more

 

ČERNÍN, Karel.
Informace o životním prostředí: Opona se zavírá?. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR. ISSN 0139-6005, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 246-252.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Informační systémy ve vzdělávání: od technologických k antropologickým a sociálním aspektům. In INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2014. 15 pp. 2014, Praha.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Informační technika - velká neznámá. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

SHEVCHUK, Zinaida.
Informal Diplomacy: Stabilization and Resettlement in the Post-War South Ossetia,” ISA Annual Convention, 26 – 29. březen 2014, Toronto, Canada;. ISA Annual Convention, Toronto, Canada., . 2014.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - SVOBODOVÁ, Jindřiška - JURMANOVÁ, Jana.
Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. Vyd. 1. Prague : Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014. ISBN 978-80-7378-266-5, pp. 607-612. 2013, Praha.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Helena.
Infrastruktura pro alternativní paliva. Alternativní energie, Praha, Profi Press s.r.o. ISSN 1803-0394, 2014, vol. 2014, no. 4, p. 35-35.


more

 

LAZAROVÁ, Bohumíra - POL, Milan - HLOUŠKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina.
Inkluze s podmínkou: poradenská podpora pro inkluzivní vzdělávání. 2014.


more

 

HLOUŠKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - LAZAROVÁ, Bohumíra - POL, Milan.
Inkluze v základní škole: případová studie. 2014.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6560-4.


more

 

OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Inkluzivní vzdělávání v České republice. 2014.


more

 

ERLEBACH, Martin - KLAPKA, Pavel - HALÁS, Marián - TONEV, Petr.
Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 715-721. 2014, Hustopeče.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla - PIROŽEK, Petr.
Innovations and Entrepreneurship at a Time of Financial Crisis in Czech and Austrian Construction Industries. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2014. Vyd. 1. Belfast : Dr Brendan Galbraith University of Ulster Belfast, UK, 2014. ISBN 978-1-910309-45-2, pp. 355-360. 18.9.2014, Belfast, UK.


more

 

BELÁŇOVÁ, Lenka - CÍGLER, Hynek.
Innovative Approaches to e-Assessment: Possible Answers to the Guessing Problem in Multiple Choice Tests. 2014. ISBN 978-84-9860-997-4.


more

 

VÁLKOVÁ, Jana.
Innovative Measures in Transport with regard to Ageing: the Czech example. 2014.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Inovace pedagogických praxí na PdF MU v Brně. 2014.


more

 

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - BAYEROVÁ, Anna - CÍDLOVÁ, Hana - TRNOVÁ, Eva.
Inquiry Based Chemistry Education - Assumptions and Applications. In Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-415-1, pp. 23-32. 2014, Hradec Králové.


more

 

RADAIDEH, Omar Mohammad - MELICHAR, Rostislav.
Insight into the main structural and tectonic elements of the southwestern part of Jordan. 2014.


more

 

KUČERA, Lubomír.
Insolvenční řízení z pohledu celního úřadu jako správce daně. Daňový expert, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1801-2779, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 2-6.


more

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Inspirace zahraničními prameny při tvorbě nového občanského zákoníku. In DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Brno : 2014. ISBN 978-80-210-6813-1, pp. 187-198. 2013, Brno.


more

 
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 4178 records, displayed 1401 - 1430