Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 351

Alphabetical list of 30 titles starting from: 322

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 5Letter K, page 6Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Next pageLast page
found: 351 records, displayed 322 - 351

 

URVÁLEK, Aleš.
Vermessung Deutschlands mit Odo Marquard. Pro-Fil, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-9097, 2016, vol. 16, no. 2, pp. 12 - 22. Studie je na témže místě otištěna i v českém znění: Pro-Fil, vol. 16, no. 2 (2015). ISSN 1212-9097, s. 2–11.


more

 

KOLMAN, Petr.
Veřejné právo - Proč cizinec nesmí být členem české politické strany?. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016.


more

 

POLEHLOVÁ, Helena.
Vita Sancti Wilfridi: a Probe into Early-Medieval Anglo-Latin Hagiography In The Middle Ages : Reality and Illusion, A Student Conference on the Middle Ages in Britain; Faculty of Arts Charles University Prague, 15-16 May 2015. 2016.


more

 

SZENDIUCHOVÁ, Markéta.
Vliv hudebního vzdělání ve výsledcích výzkumu postojů vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20. století. 2016.


more

 

ŽIDLICKÁ, Michaela - CIPROVSKÝ, Tomáš - DOSTALÍK, Petr.
Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál.


more

 

LORENCOVÁ, Alena - LAMKA, Jiří - RESLOVÁ, Nikol - SLANÝ, Michal.
Výskyt Toxoplasma gondii v kůzlečím a jehněčím mase určeném ke konzumaci. Maso. ISSN 1210-4086, 2016, vol. 2016, no. 1.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Využití biomarkerů v psychiatrické farmakoterapii. 2016.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Výzkum centra Neurověd CEITEC MU Brno a Psychiatrické kliniky lF MU a FN Brno. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Význam nežádoucích účinků v běžné klinické praxi. 2016.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta.
When Prosody Follows Syntax: Verbal Stems in Czech. Linguistica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7410, 2016, vol. 64, no. 1, pp. 163-185.


more

 

SVÁTKOVÁ, Alena - PASTERNAK, Ofer - RUDSER, Kyle - BEDNAŘÍK, Petr - MUELLER, Bryon - WAKUMOTO, Amy - SHAPIRO, Elsa - WHITLEY, Chester - NESTRASIL, Igor.
White matter alterations in Mucopolysaccharidosis type I (MPS I) in the human brain. 2016.


more

 

KIM, Tae-Sik.
Who are (not) Koreans? Practices Employed by Korean News Media for Covering Korean American Individuals’ Success Stories. Citizenship Studies, United Kingdom, Taylor & Francis. ISSN 1362-1025, 2016, vol. 20/2016.


more

 

GREVE, Sebastian Sunday - MÁCHA, Jakub.
Wittgenstein and the Creativity of Language. 2016.


more

 

HORÁČEK, Radek.
Woche der bildenden Kultur. 2016.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Wordplay and football: Humour in the discourse of written sports reporting. In Humorous Discourse (in print). Vyd. 1. Mouton de Gruyter, 2016.


more

 

KLIKOVÁ, Alena.
ZÁKLADNÍ BODY PŘIPRAVOVANÉ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA. 2016.


more

 

KOVÁŘOVÁ, Pavla.
Základy práce s dotykovými zařízeními pro seniory. 2016.


more

 

book coverPRŮCHA, Petr.
Základy správního práva. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 204 pp. učebnice - 529. ISBN 978-80-210-8115-4.


more

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Zásada kontradiktórnosti a jej obmedzenia v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovakia. ISSN 1335-6461, 2016, vol. 68, no. 1, 29 pp.


more

 

ŠPAČKOVÁ, Michala.
Zásada rovného zacházení se všemi akcionáři. Obchodněprávní revue, C. H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-10.


more

 

ŠILHÁN, Petr - KACÍŘOVÁ, Ivana - UŘINOVSKÁ, Romana - ČEŠKOVÁ, Eva.
Zkušenosti s terapeutickým monitorováním při posuzování adherence a účinnosti léčby. 2016.


more

 

TKÁČOVÁ, Lenka.
Zooming in on prehistoric fire installations at Tepecik Ciftlik. 2016.


more

 

KOSEK, Pavel.
Zur Wortstellung der enklitischen Auxiliare im Tschechischen des 14. Jahrhunderts. 2016.


more

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Zuzana Kyjac: Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní (Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky), Wolters Kluwer, Bratislava, 2015, 307 strán, ISBN 978-80-8168-266-7 (recenzia). Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovakia. ISSN 1335-6461, 2016, vol. 68, no. 2, pp. 275-278.


more

 

NEMEC, Juraj - KULDUROVA, Batima - KUZEKOVA, Aizan.
Анализ некоторых показателей методики оценки эффективности управления персоналом в государственной службе Республики Казахстан. In ??????????? ??????? ???????????. Moskva : ??????????? ??????? ???????????, 11, 2015, 2016. pp. 91-94. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Next pageLast page
found: 351 records, displayed 322 - 351