Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3778

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1401

Letter A, page 2Letter B, page 9Letter C, page 12Letter D, page 19Letter E, page 26Letter F, page 32Letter G, page 35Letter H, page 37Letter CH, page 40Letter I, page 41Letter J, page 45Letter K, page 47Letter L, page 51Letter M, page 55Letter N, page 62Letter O, page 67Letter P, page 71Letter Q, page 83Letter R, page 84Letter S, page 89Letter T, page 101Letter U, page 112Letter V, page 114Letter W, page 121Letter X, page 123Letter Y, page 123Letter Z, page 123
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 3778 records, displayed 1401 - 1430

 

KOLMAN, Petr.
K problematice nepřiměřenosti smluvní pokuty. Právo pro podnikání a zaměstnání, Comenius Print s.r.o. ISSN 1801-6014, 2014, no. 1/2013.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice podjatosti členů rozkladové komise. Kancelář VOP a Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-904579-9-7, p. 66-71. 24.6.2013, Brno-Telč.


more

 

KOLMAN, Petr - KOLMAN, Jiří.
K problematice technických kvalifikačních předpokladů. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 4, pp. 143-144.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K problému vědeckosti společenských věd. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

KUČA, Martin.
K prvním poštovním známkám Československa. Moravský Krumlov : město Moravský Krumlov, 2014. 1 p.


more

 

CHROMÝ, Jakub - RŮŽIČKA, Miroslav.
K trestnému činu porušení služební povinnosti vojáka podle § 393 TrZ – problematické aspekty trestního postihu a možnosti jejich řešení. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, no. 6, p. 133-137.


more

 

ŠTREJTOVÁ, Kateřina.
K trestní odpovědnosti rodičů, kteří nezajišťují školní docházku nezletilého, jehož výchova byla v občanskoprávním řízení upravena. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 51-53.


more

 

HLADKÁ, Zdeňka.
K užívání deminutiv v soukromé korespondenci. In Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. pp. 56-64.


more

 

RUBAN, Radek.
K vybraným otázkám obchodního zastoupení. In Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
K výročí okupace. Konference Období nesvobody 1938-1945, Brno 12. března 2014. In: Paměť a dějiny, 8, 2014, č. 2, s. 133-134. 2014.


more

 

BOROVSKÁ, Hana.
K významnému životnímu jubileu profesora Rudolfa Šrámka. Bohemistyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ISSN 1642-9893, 2014, vol. XIV, no. 2, pp. 198-200.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice nesložených kaucí u ÚOHS. Právo pro podnikání a zaměstnání, Comenius Print s.r.o. ISSN 1801-6014, 2014, no. 2-3/2013.


more

 

KŠICOVÁ, Danuše.
K. Balmont i jego “Duša Čechii”. Duša Čechii Konstantina Balmonta. Russkoje slovo, Praha, Ruská tradice - periodikum ruské menšiny v ČR, Russia. ISSN 1214-1771, 2014, vol. Neuveden, no. 4, pp. 20-23.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Kak se obštuva na bălgarski?. Praha : Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2014. 1 p.


more

 

book coverBRÁZDA, Radim - JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka - BĚLOHRAD, Radim.
Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. ISBN 978-80-210-6748-6.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Kam směřuje cesta vědomého i podvědomého potlačování otázek v církvi. 2014.


more

 

ŠŤASTNÝ, Martin.
Kamarádské vztahy a láska v diagnostickém ústavu. Studia paedagogica, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2014, vol. 19, no. 2, pp. 123-139.


more

 

POLÁK, Pavel - JURÁNKOVÁ, Jana - HUSA, Petr.
Kampylobakterióza. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, Trios. ISSN 1211-264X, 2014, vol. 20, no. 2, pp. 50-54.


more

 

ČIHOUNKOVÁ, Jitka - VÍT, Michal.
KARATEKAS OF VARIOUS STYLES PLACING ASSOCIATIONAL WORDS CONNECTED WITH TRAINING OF MARTIAL ART. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 503-506. 22.5.2014, Opatija.


more

 

ČIHOUNKOVÁ, Jitka - VÍT, Michal.
KARATEKAS OF VARIOUS STYLES PLACING ASSOCIATIONAL WORDS CONNECTED WITH TRAINING OF MARTIAL ART. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 503-506. 22.5.2014, Opatija.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Karcinom plic. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 315-334.


more

 

LUDKA, Ondřej - HLÁSENSKÝ, Jiří - ŠPINAR, Jindřich.
Kardiohepatální syndrom u chronického srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 1803-6597, 2014, vol. 16, no. 1, pp. 21-24.


more

 

BERNKOPF, Jiří.
Karel Fořt: Z New Yorku do pekla a zpět. Recenze. Praha : iliteratura.cz, 2014. 3 pp. Neuveden.


more

 

HLAVICA, Michal - KOVÁŘ, Josef Jan.
Karetní hra jako nástroj popularizace a vzdělávání v archeologii. Brno : Rektorát Masarykovy univerzity, 2014.


more

 

HORÁČEK, Michal - GIMUNOVÁ, Olga - GIMUNOVÁ, Tereza - VYMAZAL, Tomáš.
Karl Koller, objevitel lokálně anestetického účinku kokainu, se narodil v Sušici! Krátká historie lokálních anestetik. Anesteziologie a intenzivní medicína, Česká lékařská společnost JEP. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 68-71.


more

 

TOUŠEK, Petr - WIDIMSKÝ, Jiří - ROSA, Ján - ČURILA, Karol - BRANNY, Marian - NYKL, Igor.
Katetrová renální denervace versus intenzifikovaná medikamentózní léčba u pacientů s rezistentní hypertenzí : design multicentrické randomizované studie PRAGUE 15. Cor et Vasa, Medical Tribune CZ s.r.o. ISSN 0010-8650, 2014, vol. 56/2014, no. 3, pp. 293-297.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2014.


more

 

BRANDNER, Aleš.
Kauzalnyje otnošenija, vyražennyje v russkom jazyke predložnymi konstrukcijami, ich sootvetstvija v češskom jazyke. Linguistica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7410, 2014, vol. 62, no. 2, pp. 45-56.


more

 

NAVRÁTIL, Jiří - SVOBODA, Marek - PETRÁKOVÁ, Katarína - NENUTIL, Rudolf - VYZULA, Rostislav.
Kazuistika a přehled literatury: lobulární karcinom prsu u muže. Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2014.


more

 

POLÁK, Pavel - ŠEVČÍKOVÁ, Alena - ŠTROBLOVÁ, Hana - ČERMÁKOVÁ, Z. - HUSA, Petr.
Kazuistika oční komplikace leptospirózy. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, Trios. ISSN 1211-264X, 2014, vol. 20, no. 1, pp. 15-17.


more

 
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 3778 records, displayed 1401 - 1430