Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 3294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1401

Letter A, page 2Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 23Letter F, page 28Letter G, page 31Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 36Letter J, page 41Letter K, page 43Letter L, page 47Letter M, page 50Letter N, page 58Letter O, page 62Letter P, page 66Letter Q, page 78Letter R, page 78Letter S, page 83Letter T, page 92Letter U, page 100Letter V, page 102Letter W, page 107Letter X, page 108Letter Y, page 108Letter Z, page 108
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 3294 records, displayed 1401 - 1430

 

MURAD, Michael - MAREŠ, Miroslav.
Kurdská komunita v České republice. Český lid. Etnologický časopis., Praha, Etnologický ústav Akademie věd České republiky. ISSN 0009-0794, 2015, vol. 102, no. 1, pp. 75-96.


more

 

ZLATNÍČEK, Pavel - PEŠKOVÁ, Karolína.
Kvalita výuky německého jazyka na českých základních školách: jak ji lze posuzovat a co ukázaly vybrané výsledky výzkumu. 2015. 6 pp.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - BENDOVÁ, Marcela - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - MINÁŘ, Luboš - ELFMARKOVÁ, Nela - ANDERKOVÁ, Ľubomíra - SVĚRÁK, Tomáš - PETERKOVÁ, Hana - DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří - BENEŠOVÁ, Klára - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta.
Kvalita života pacientek s karcinomem mammy: pilotní prospektivní analýza. 2015.


more

 

ZÍTKOVÁ, Marie - MAYER, Jiří - KRÁL, Zdeněk - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Kvantifikace ošetřovatelské péče v oboru hematoonkologie. Transfúze a hematologie dnes, Mladá fronta a.s. ISSN 1213-5763, 2015, vol. 21, no. 2, pp. 101-108.


more

 

SEHNÁLEK, David.
Kvóty pro imigranty – právní pohled a analýza čl. 78 SFEU. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. XXIII, no. 2/2015, pp. 91-95.


more

 

ČIHÁKOVÁ, Lenka - LOBOTKA, Andrej.
Kybergrooming – nová skutková podstata v trestním zákoníku. Státní zastupitelství, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2015, vol. XIII, no. 1, pp. 21-26.


more

 

EICHLER, Zdenek - OŠLEJŠEK, Radek - TOTH, Dalibor.
KYPO: A Tool for Collaborative Study of Cyberattacks in Safe Cloud Environment. In HCI International 2015: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Vyd. LNCS, vol. 9190. Los Angeles : Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20375-1, pp. 190-199. 2015, Los Angeles.


more

 

BAKEŠOVÁ, Václava.
L aventure de la lecture. 2015.


more

 

BAKEŠOVÁ, Václava.
L écriture de la réconciliation dans l oeuvre de Sylvie Germain. 2015.


more

 

RAKOVÁ, Zuzana.
L Inventeur de Karel Čapek, traduction créative et le fonctionnalisme. 2015.


more

 

CUSIMANO, Christophe Gérard L..
L’equite au carre : hommage a Slawomir Mrozek. Texto ! Textes et cultures, Paris, François Rastier, France. ISSN 1773-0120, 2015, vol. XX/2015, no. 3, pp. 1-3.


more

 

VÁZQUEZ TOURIŇO, Daniel.
La recepción en Checoslovaquia de la obra de dramaturgos espaňoles exiliados. In El exilio teatral republicano de 1939 en Europa. Vyd. 1. Sevilla : Editorial Renacimiento, 2015. Biblioteca del Exilio, ISBN 978-84-16246-61-8, pp. 120 - 143.


more

 

NEJDL, Lukáš - NGUYEN, Hoai Viet - RICHTERA, Lukáš - KŘÍŽKOVÁ, Soňa - GURÁŇ, Roman - MASAŘÍK, Michal - HYNEK, David - HEGER, Zbyněk - LUNDBERG, Karin - ERIKSON, Kristofer - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René.
Label-free bead-based metallothionein electrochemical immunosensor. Electrophoresis, Verlag Chemie. ISSN 1522-2683, 2015.


more

 

ŠPAČKOVÁ, Zuzana.
Laboratory Experiments in Teaching Public Economics and Policy. Central European Journal of Public Policy, CESES FSV UK. ISSN 1802-4866, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 196-217.


more

 

KAMENÍK, Josef - DUŠKOVÁ, Marta - ŠEDO, Ondrej - SALÁKOVÁ, Alena - PAVLÍK, Zdeněk - ZDRÁHAL, Zbyněk - KARPÍŠKOVÁ, Renata.
Lactic acid bacteria in hot smoked dry sausage (non-fermented salami): Thermal resistance of Weissella viridescens strains isolated from hot smoked dry sausages. LWT-Food Science and Technology, Amsterdam, Elsevier Science BV, The Nederlands. ISSN 0023-6438, 2015, vol. 61, no. 2, pp. 492-495.


more

 

VAŇKOVÁ, Michaela - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - ČOPJAKOVÁ, Renata - KYNICKÝ, Jindřich - KANICKÝ, Viktor.
LA-ICP-MS STUDY OF MATERIAL CHANGES IN FOSSILS. 2015.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Land Art: dialog tvorby mezi přírodou a kulturou. Poradce ředitelky mateřské školy, Praha, Nakladatelství FORUM s. r. o. ISSN 1804-9745, 2015, vol. 4, no. 6, pp. 40-42.


more

 

HRADILOVÁ, Alena.
Language centre matrix management structure: Developments in teacher training. Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité Cahiers del’APLIUT, APLIUT, France. ISSN 2119-5242, 2015, vol. XXXIV, no. 1/2015, pp. 90-105.


more

 

KESNER, Ladislav.
Láokoónův křik - Obraz a emoce na průsečíku biologie a kultury. 2015.


more

 

FIÉVET, Anne-Caroline - PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
L'appropriation territoriale par les jeunes à travers l'étude d'un corpus de messages envoyés à la radio Skyrock. 2015.


more

 

ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta - PROKEŠ, Lubomír - SLAVÍČEK, Pavel - ALBERTI, Milan - HAVEL, Josef.
Laser ablation generation of clusters from As-Te mixtures, As-Te glass nano-layers and from Au-As-Te nano-composites. Quadrupole ion trap time-of- flight mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, USA. ISSN 0951-4198, 2015, vol. 29, no. 11, pp. 1000-1008.


more

 

ŠÚTOROVÁ, Katarína - HAWLOVÁ, Petra - PROKEŠ, Lubomír - NĚMEC, Petr - BOIDIN, Rémi - HAVEL, Josef.
Laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry of Ge-As-Te chalcogenides. Rapid Commun. Mass Spectrom, Wiley, USA. ISSN 0951-4198, 2015, vol. 29, no. 5, pp. 408-414.


more

 

PROKEŠ, Lubomír - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - HUŠKOVÁ, Simona - VACULOVIČ, Tomáš - HRDLIČKA, Aleš - MASON, Andrew Zed - NEFF, Hector - PŘICHYSTAL, Antonín - KANICKÝ, Viktor.
Laser microsampling and multivariate methods in provenance studies of obsidian artefacts. Chemical Papers, Slovenska´ akade´mia vied, Slovakia. ISSN 0366-6352, 2015, vol. 69, no. 6, pp. 761-778.


more

 

VYMAZALOVÁ, Soňa - NOVOTNÝ, Karel - NOVOTNÁ, Marie - KRAJCAROVÁ, Lucie - HRDLIČKA, Aleš - KOPEL, Pavel - KAISER, Jozef - KIZEK, René - ADAM, Vojtěch.
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy distribution mapping of nanoparticles injected onto chromatographic paper and polystyrene surface. 2015.


more

 

ROZLOZSNIKOVA, Hana.
Lasnier, Rina. L'épanouissement de l'ombre: poèmes choisis. Choix et présentation de Jocelyne Felx. Études romanes de Brno. ISSN 1803-7399, 2015.


more

 

POŘÍZKOVÁ, Kateřina - ARTIMOVÁ, Jozefa - ŠVANDA, Libor - DÁVIDOVÁ, Eva.
Latina pro chirurgické obory (praktický průvodce jak "ušít" jazykově správnou diagnózu). Vyd. 1. Brno : Centrum jazykového vzdělávání - Masarykova univerzita, 2015. 8 pp.


more

 

book coverPOŘÍZKOVÁ, Kateřina - ŠVANDA, Libor (Eds.).
LATINITAS MEDICA. Vyd. 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 124 pp. ISBN 978-80-210-7789-8.


more

 

PASEKA, Jan - SOLOVJOVS, Sergejs - STEHLÍK, Milan.
Lattice-valued bornological systems. Fuzzy Sets and Systems, The Nederlands. ISSN 0165-0114, 2015, vol. 259, no. SI, pp. 68-88.


more

 

FRYŠTENSKÁ, Marcela - KYNCL, Libor.
Law and Economics v kontextu protiprávního jednání a hospodářské trestné činnosti. 2015.


more

 

book coverŠÚTOROVÁ, Katarína - PROKEŠ, Lubomír - HAWLOVÁ, Petra - SKÁCELOVÁ, Dana - PEŇA-MÉNDEZ, Eladia Maria - BOIDIN, Rémi - HAVEL, Josef - NĚMEC, Petr.
LDI TOFMS for structure elucidation of chalcogenides. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.


more

 
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 3294 records, displayed 1401 - 1430