Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 2838

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1401

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 15Letter E, page 20Letter F, page 25Letter G, page 27Letter H, page 28Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 34Letter K, page 35Letter L, page 39Letter M, page 41Letter N, page 47Letter O, page 51Letter P, page 54Letter Q, page 63Letter R, page 64Letter S, page 68Letter T, page 76Letter U, page 84Letter V, page 86Letter W, page 91Letter X, page 92Letter Y, page 93Letter Z, page 93
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 2838 records, displayed 1401 - 1430

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Nadnárodná demokracia a európska integrácia. 2014.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta - BRHEL, Petr.
Nádorová onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní expozicí. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nádory mediastina. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 371-378.


more

 

LUKEŠ, Miroslav.
Náhled do hudební historie kostela sv. Petra a Pavla v Tasově. MUSICOLOGICA, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-370X, 2014, vol. 2014, no. květen, p. nestránkováno.


more

 

PETROVÁ, Sylvie.
Náhled na aplikaci kontaktních čoček. 2014.


more

 

RUBAN, Radek.
Nahlížení do spisů ÚOHS ve vztahu k uskutečňování programů shovívavosti. Obchodní právo, Praha, První archivní a spisovenská s.r.o. ISSN 1210-8278, 2014, vol.  23, no.  1, pp. 23-33.


more

 

ZOBAČ, Ondřej - SOPOUŠEK, Jiří - VYKOUKAL, Vít - BROŽ, Pavel.
Nanoalloy phase diagram of the Ag-Cu system. In 1st International Symposium on Nanoparticles/Nanomaterial and Applications. Caparica, Portugal : Proteomass Scientific Society, 2014. ISBN 978-989-98415-9-8, pp. 72-73. 2014, Caparica, Portugal.


more

 

IVANOVA, Tatyana - MUSIN, Eduard - HOMOLA, Tomáš - BAIER, Grit - CAMERON, David.
Nanocapsules attachment to non-woven fabrics using inkjet printing. 2014.


more

 

KUČA, Martin.
Napříč časem a krajinou. 2014. CZE, Moravský Krumlov. 16.4.2014 - 30.9.2014, National Activity.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Národ a štát v diskusiách o európskej identite. 2014.


more

 

ZŮBEK, Jan.
Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 121-128.


more

 

HANÁK, Jakub.
Nastavení systému pro komunitní kompostování v obci. Odpady. ISSN 1210-4922, 2014, vol. 24, no. 1, p. 26-26.


more

 

MLČOCHOVÁ, Hana - HÉŽOVÁ, Renata - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SLABÝ, Ondřej.
Nastavení základních metodických parametrů analýzy miRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

book coverČAPKA, František - VACULÍK, Jaroslav.
Nástin českých dějin 20. století. 3. vyd. Brno : Masarykova unierzita, 2014. 234 pp. ISBN 978-80-210-6741-7.


more

 

TROJAN, Jakub - TRÁVNÍČEK, Jan.
Nástroje umožňující kolaborativní práci v LMS Moodle a jejich adaptace v univerzitním prostředí. 2014. ISBN 978-80-263-0717-4.


more

 

BŘEZINOVÁ, Eva - NEČAS, Miroslav - DASTYCHOVÁ, Eliška - VAŠKŮ, Vladimír.
Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. 2014.


more

 

BŘEZINOVÁ, Eva - NEČAS, Miroslav - VAŠKŮ, Vladimír.
Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. 2014.


more

 

HAVELKA, Libor.
National Sanctions for the Enforcement of EU Law. 2014.


more

 

book coverKOLEJKA, Jaromír.
Nauka o krajině. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 129 pp. ISBN 978-80-210-6659-5.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk - VESELÝ, Petr - BENEŠ, Pavel.
Navazující magisterské studium Optometrie v anglickém jazyce, kombinovaná forma. Jemná mechanika a optika, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0447-6441, 2014, vol. 59, no. 1, pp. 20-21.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5/2014, pp. 165-171.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Návraty Víta Slívy. Vyd. 1. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2014. 2 pp.


more

 

VAŇÁČKOVÁ, Iva - BEHARKOVÁ, Natália - POKORNÁ, Andrea.
Názory cizinců na proces poskytování ošetřovatelské péče v České republice. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, p. 44-44. 24.4.2014, Brno.


more

 

LOUN, Jan - NOVÁK, Milan - ŠKODA, Radek - ČOPJAKOVÁ, Renata - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - PROKEŠ, Lubomír.
Nb-Ta oxide minerals in alluvial placers from Kamakwie, NW Sierra Leone: compositional variations and evolutionary trend. 2014.


more

 

PASTIERIK, Tomáš - ŠEBEJ, Peter - MEDALOVÁ, Jiřina - ŠTACKO, Peter - KLÁN, Petr.
Near-Infrared Fluorescent 9-Phenylethynylpyronin Analogues for Bioimaging. The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society, USA. ISSN 0022-3263, 2014, vol. 79, no. 8, pp. 3374-3382.


more

 

FRÝBERTOVÁ, Tereza.
Nedáme si diktovat, koho máme milovat (?) O sletovém průvodu v roce 1948. Theatralia: Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol.  17, no. 1, pp. 52 - 90.


more

 

UNGER, Josef - HAŠEK, Vladimír - ŠINDELÁŘ, Jiří.
Nedestruktivní archeologie při výzkumu hrobek v Čechách. Anthropologia integra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-6657, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 15-28.


more

 

PILCH, Pavel.
Nejčastější chyby začátečníků při osvojování chorvatštiny. In Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Vyd. 1. Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. ISBN 978-80-904846-7-2, pp. 581-587. 2013, Brno.


more

 

OBROVSKÁ, Lucie.
Nejčastější projevy věkové diskriminace v činnosti ombudsmana. 2014.


more

 

ŠTEFL, Vladimír.
Nejkrásnější planeta sluneční soustavy Saturn v úlohách. Matematika-fyzika-informatika, Praha, Prometheus. ISSN 1210-1761, 2014, vol. 23, no. 1, pp. 27-40.


more

 
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 2838 records, displayed 1401 - 1430