Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3157

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1401

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 22Letter F, page 27Letter G, page 29Letter H, page 31Letter CH, page 33Letter I, page 34Letter J, page 37Letter K, page 39Letter L, page 43Letter M, page 46Letter N, page 52Letter O, page 56Letter P, page 60Letter Q, page 70Letter R, page 70Letter S, page 75Letter T, page 84Letter U, page 94Letter V, page 96Letter W, page 101Letter X, page 102Letter Y, page 103Letter Z, page 103
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 3157 records, displayed 1401 - 1430

 

VLČKOVÁ, Kateřina - MAREŠ, Jan.
Měření znalostí a dovedností. 2014. CZE, Pedagogická fakulta Masarykovy unvierzity. 3.6.2014 - 3.6.2014, National Activity.


more

 

TRÁVNÍKOVÁ, Petra.
Message structure in Internet discussion boards: exchanging letters or talking over the garden fence?. 2014.


more

 

SOUČEK, Miroslav - ŘIHÁČEK, Ivan.
Metabolický syndrom a prevence kardiovaskulárních onemocnění ve stáří. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 4, pp. 430-434.


more

 

SOUČEK, Miroslav.
Metabolicky zaměřené kombinace antihypertenzív. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 4, pp. 376-378.


more

 

BERNARD, Vladan - KALUŽOVÁ, Adéla.
Metalické nanočástice v prostředí terapeutického ultrazvuku - studium viability nádorových buněk in vitro. Lékař a technika, Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. ISSN 0301-5491, 2014, vol. 44, no. 1, pp. 5-9.


more

 

GUMULEC, Jaromír - RAUDENSKÁ, Martina - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René - MASAŘÍK, Michal.
Metallothionein - Immunohistochemical Cancer Biomarker: A Meta-Analysis. PLoS Biology, USA, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, USA. ISSN 1544-9173, 2014, vol. 9, no. 1, "e85346"-14 pp.


more

 

RAUDENSKÁ, Martina - GUMULEC, Jaromír - PODLAHA, Ondrej - SZTALMACHOVÁ, Markéta - BABULA, Petr - ECKSCHLAGER, Tomas - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René - MASAŘÍK, Michal.
Metallothionein polymorphisms in pathological processes. Metallomics, Cambridge, ROYAL SOC CHEMISTRY, Great Britain. ISSN 1756-5901, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 55-68.


more

 

MÁDR, Aleš - SVOBODOVÁ, Kateřina - CELÁ, Andrea - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

THOMAS, James Edward.
Methodentrainings und Materialentwicklung für den Nachbarsprachen-unterricht. 2014.


more

 

KRČÁL, Michal.
Methods for Justification and Assessment of Enterprise Information Portals: Review and Implications. In Hradec Economic Days 2014 Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 350-356. 2014, Hradec Králové.


more

 

FIALA, Pavel - HANZELKA, Michael - DAN, Jiří - HOLCNER, Vladan - FRIEDL, Martin.
Methods for the Sensing and Evaluation of Ionosphere Changes and Their Impact on the Human Organism. In The 35th PIERS, 25-28 August, Guangzhou (Canton), CHINA. Guangzhou (Canton), CHINA : PIERS, 2014. 7 pp. 25.8.2014, Guangzhou (Canton), CHINA.


more

 

PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ, Petra - SMOLÍK, Josef.
Metoda focus group v bezpečnostním výzkumu a praxi. In II. kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014. Vyd. 1. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-65-1, pp. 199-206. 2014, České Budějovice.


more

 

KALINA, Jiří.
Metoda pro nahrazování zleva cenzorovaných hodnot v časových řadách znečištění ovzduší persistentními polutanty v prostředí jazyka R. In 10. letní škola aplikované informatiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-85763-72-0, pp. 67-82. 2013, Bedřichov.


more

 

KUBÍKOVÁ, Zdeňka - ZUCHOVÁ, Barbora - MOJŽÍŠ, Milan - BERNACIKOVÁ, Martina - CVEJNOVÁ, Barbora - TURIN, Radek - ZAORAL, Petr - SEBEROVÁ, Petra.
Metodický materiál k výuce první pomoci. 3., aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál.


more

 

NĚMEJCOVÁ, Denisa - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana - OPATŘILOVÁ, Libuše - SYROVÁTKA, Vít - MACIAK, Matúš - TUŠIL, Petr - DZURÁKOVÁ, Miriam - KOKEŠ, Jiří - PAŘIL, Petr.
Metodika hodnocení ekologického stavu velkých řek podle makrozoobentosu. 2014.


more

 

ŠAŠINKA, Čeněk.
Metodologické výzvy v oblasti kognitivní kartografie. In Kognice a umělý život 2. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7248-951-0, pp. 1-231.


more

 

ZHÁNĚL, Jiří - HELLEBRANDT, Vladimír - SEBERA, Martin.
Metodologie výzkumné práce. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 999 pp. 1. ISBN 978-80-210-6875-9.


more

 

HERMAN, Lukáš.
Metody vizualizace vícedimenzionálních dat prostřednictvím otevřených webových technologií. In Sborník příspěvků ze symposia GIS Ostrava 2014 - Geoinformatika v pohybu. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3305-7, nestránkováno-7 pp. 27.1.2014, Ostrava.


more

 

ZAHUMENSKÝ, David.
Meze úpravy povinností žáků školním řádem v kontextu projevů náboženského vyznání. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. 4. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3.


more

 

MOTYČKA, Martin - LUNGA, Václav - JAŠKOVÁ, Nina.
Mezi klíčem a mečem - kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba. 2014. Diecézní muzeum v Brně. 18.6.2014 - 12.10.2014.


more

 

ŠTACHOVÁ, Naďa.
Mezi nadějí a zoufalstvím. K počátkům profesní etiky advokátů v českých zemích. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 153, no. 5, pp. 411-423.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
Mezi nostalgií a rebelií: vlna jazzového revivalu v poválečné Evropě. In Nostalgie v dějinách. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. Quaestiones quodlibetales No. 24, ISBN 978-80-7325-335-6, pp. 109-121.


more

 

KUKLOVÁ, Alžbeta - ČERNOCHOVÁ, Pavlína.
Mezišpičáková vzdálenost u protruzních a retruzních typů distookluzí. 2014.


more

 

LÍŠKA, Martin - SOJKA, Petr.
MIaS 1.5. 2014.


more

 

LÍŠKA, Martin - SOJKA, Petr.
MIaSMath 1.5. 2014.


more

 

SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana - BENEŠ, Pavel.
Microperimetry in AMD. 2014.


more

 

SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana - BENEŠ, Pavel.
Microperimetry in AMD. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.


more

 

ŠÁNA, Jiří - LAKOMÝ, Radek - FADRUS, Pavel - SMRČKA, Martin - ŠLAMPA, Pavel - KŘEN, Leoš - HERMANOVÁ, Markéta - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. 2014.


more

 

NOVÁK, Jan - KRUŽLIAK, Peter - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - SLABÝ, Ondřej - NOVÁK, Miroslav.
MicroRNA-206: a Promising Theranostic Marker. . 2014.


more

 

NOVÁK, Jan - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - KÁRA, Tomáš - NOVÁK, Miroslav.
MicroRNAs Involved in the Lipid Metabolism and Their Possible Implications for Atherosclerosis Development and Treatment. Mediators of Inflammation, Hindawi Pub. Corp. ISSN 0962-9351, 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|...|Next pageLast page
found: 3157 records, displayed 1401 - 1430