Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 1866

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1501

Letter A, page 1Letter B, page 5Letter C, page 6Letter D, page 10Letter E, page 13Letter F, page 16Letter G, page 18Letter H, page 18Letter CH, page 20Letter I, page 21Letter J, page 23Letter K, page 24Letter L, page 27Letter M, page 29Letter N, page 32Letter O, page 34Letter P, page 36Letter Q, page 43Letter R, page 43Letter S, page 46Letter T, page 50Letter U, page 55Letter V, page 56Letter W, page 59Letter X, page 60Letter Y, page 60Letter Z, page 60
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 1866 records, displayed 1501 - 1530

 

MAREK, Filip.
TACHOSIL - využití při minimálně invazivních výkonech. 2016.


more

 

MAREK, Filip.
TACHOSIL - využití při minimálně invazivních výkonech. 2016. FN Brno. 11.4.2016 - 11.4.2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
TDM (terapeutické monitorování) - úvod do problematiky. 2016.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - SEDLÁČEK, Martin - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, The Nederlands. ISSN 0742-051X, 2016, vol. 57, no. July, pp. 14-25.


more

 

ZÁLESKÁ, Klára - ČOPF, Pavel.
Teacher´s Attitude to Immigrant Children in Czech, Austrian and Norwegian Elementary School Context. 2016.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Teaching pronunciation to young learners. 2016.


more

 

MELICHAR, Rostislav - ČERNÝ, Jan - OTAVA, Jiří.
Tectonic Studies of the Variscan Acretionary Wedge, Moravian Karst and Drahany Culmian. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.


more

 

DAŇKOVÁ, Ludmila - MELICHAR, Rostislav.
Tectonics of Přibyslav mylonitic zone. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.


more

 

ŠVEHLA, Miroslav - MELICHAR, Rostislav.
Tectonics of the Tertiary rocks in the Čejkovice vicinity. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.


more

 

KIRSCH, Otakar.
Technické muzejnictví a jeho podíl na formování muzeologie v českých zemích v letech 1948–1989. 2016.


more

 

PINKASOVÁ, Pavla.
Telehor: mezinárodní časopis pro vizuální kulturu. Theatralia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2016, vol. 19, no. 1, pp. 290 - 293.


more

 

ŠPINAROVÁ, Lenka.
Tělesný trénink a rehabilitace u srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 1212-4540, 2016, vol. 18, no. 1, pp. 31-34.


more

 

KULHÁNKOVÁ, Markéta.
“Telling” and “Showing” in the Construction of Heroes in Byzantine Edifying Stories. 2016.


more

 

MICHALKO, Radek - KOŠULIČ, Ondřej.
Temperature-dependent effect of two neurotoxic insecticides on predatory potential of Philodromus spiders. Journal of Pest Science, Germany. ISSN 1612-4766, 2016, pp. 1-11.


more

 

POTŮČKOVÁ, Tereza.
Teoretická východiska pro použití mobilních zařízení ve výuce. In Počítač ve škole 2016 – sborník příspěvků. Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě, 2016, 2016. ISBN 978-80-905765-6-8. 2016, Nové Město na Moravě.


more

 

book coverKRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Teorie a praxe projektové výuky. 2. elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 163 pp. ISBN 978-80-210-8164-2.


more

 

VEČEŘA, Miloš.
Teorie práva v příkladech. 3. aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 47 pp. ISBN 978-80-7478-717-1.


more

 

BERNARD, Vladan - STAFFA, Erik - MORNSTEIN, Vojtěch.
Termografické měření jako příklad biofyzikálního výzkumu v medicíně. Zpravodaj Československé biologické společnosti, Brno, . ISSN 1805-9619, 2016, vol. 2015/25, no. 2, pp. 4-14.


more

 

URBANOVÁ, Daniela.
Territorial Particularities of Latin Curse Texts. 2016.


more

 

JEREMIAS, Lukáš - MEDVEĎ, Miroslav - NOVOSAD, Josef.
Tertiary phosphine chalcogenides: A density functional study. 2016.


more

 

COUFALÍK, Petr.
Test rovného zacházení účastníků řízení. 2016.


more

 

ČERNOCH, Radek.
Testamentum porcelli – analýza. Brno : Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Irena Radová, 2016. 70 pp.


more

 

PLESKOVÁ, Zuzana - JIROUŠEK, Martin - PETERKA, Tomáš - HÁJEK, Tomáš - DÍTĚ, Daniel - HÁJKOVÁ, Petra - NAVRÁTILOVÁ, Jana - ŠÍMOVÁ, Anna - SYROVÁTKA, Vít - HÁJEK, Michal.
Testing inter-regional variation in pH niches of fen mosses. Journal of Vegetation Science, HOBOKEN, International Association for Vegetation Science, Wiley, Germany. ISSN 1100-9233, 2016, vol. 27, no. 2, pp. 352-364.


more

 

ŘEPKOVÁ, Jana - IŠTVÁNEK, Jan - NEDĚLNÍK, Jan - JAKEŠOVÁ, Hana.
Testovací sada specifických markerů v souboru znaků jetele pro hodnocení hybridního charakteru Trifolium pratense x T. medium pro šlechtitelské účely. . Patent. Czech Republic, Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. Number: 305736. Owner: Masarykova univerzita. Registration: 22.10.2014. Accepted: 18.2.2016.


more

 

MILÉŘ, Tomáš - PAWERA, Lukáš.
Testování slunečních vařičů. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 - Sborník z konference. Vyd. 1. Praha : 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, p. 178-183. 28.8.2015, Praha.


more

 

TERPSTRA, Melissa - CHEONG, Ian - TIANMENG, Lyu - DEELCHAND, Dinesh - EMIR, Uzay - BEDNAŘÍK, Petr - EBERLY, Lynn - OZ, Gulin.
Test-retest reproducibility of neurochemical profiles with short-echo, single voxel MRS at 3T and 7T. Magnetic Resonance in Medicine - in press. 2016.


more

 

NAVRÁTIL, Radim.
Testy statistických hypotéz za přítomnosti chyb měření. 2016.


more

 

SCHÄFER, Jan - HNILICA, Jaroslav - ŠPERKA, Jiří - QUADE, Antje - KUDRLE, Vít - FOEST, Rüdiger - VODÁK, Jiří - ZAJÍČKOVÁ, Lenka.
Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane for nanostructured SiO2-like films deposited by PECVD at atmospheric pressure. Surface and Coatings Technology, Great Britain. ISSN 0257-8972, 2016, vol. 295, no. 15 June 2016, pp. 112-118.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Textual units of transmission vs. texts. Normalising apparent anomalies and particular cases in textual transmission. 2016. talk given as invited speaker in Hamburg.


more

 

STOKLASA, Roman - MAJTNER, Tomáš.
Texture Analysis of 3D Fluorescence Microscopy Images Using RSurf 3D Features. In International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI'16). Los Alamitos, California : IEEE Computer Society, 2016. in press-4 pp. 2016, Praha.


more

 
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 1866 records, displayed 1501 - 1530