Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 3184

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1501

Letter A, page 1Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 16Letter E, page 22Letter F, page 27Letter G, page 30Letter H, page 31Letter CH, page 34Letter I, page 35Letter J, page 39Letter K, page 41Letter L, page 46Letter M, page 49Letter N, page 56Letter O, page 60Letter P, page 64Letter Q, page 75Letter R, page 75Letter S, page 79Letter T, page 88Letter U, page 96Letter V, page 98Letter W, page 103Letter X, page 104Letter Y, page 105Letter Z, page 105
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 3184 records, displayed 1501 - 1530

 

book coverRONOVSKÁ, Kateřina.
Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 204 pp. ISBN 978-80-210-7747-8.


more

 

BRANČÍKOVÁ, Dagmar - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta - OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka - MECHL, Zdeněk - PEJČOCH, Radek.
Metastatic adeoid cystic carcinoma of the salivary gland. In Journal of Clinical Oncology. : American Society of Clinical Oncology, 2015. e17027-1 p.


more

 

KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - SVATOŇ, Roman - VÁLEK, Vlastimil - OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka.
Metastatický kolorektální karcinom z pohledu chirurga. 2015.


more

 

MICHÁLKOVÁ, Veronika - REICHARD, Martin - ONDRAČKOVÁ, Markéta.
Metazoan parasites of killifish from Mosambique. 2015.


more

 

PAZDERA, Pavel.
Method of production of ethane dinitrile by oxidation of hydrogen cyanide. . Patent. Czech Republic. 2015. Number: AU2012350439. Owner: Masarykova univerzita. Accepted: 22.1.2015.


more

 

PAZDERA, Pavel - HAVEL, Josef - ZELINKA, Karel - ŠIMBERA, Jan.
Method of production of ethane dinitrile by oxidation of hydrogen cyanide. . Patent. Australia. 2015. Number: AU2012350439 (B2). Owner: Masarykova univerzita. Accepted: 22.1.2015.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - HYTYCH, Roman.
Metoda zakotvené teorie: problémy a výzvy. 2015.


more

 

VODOVÁ, Libuše.
Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení "Poznávání dřevin v zimním stavu" pořádanému v rámci kurzu "Dendrologické vycházky". 2015. 12 pp.


more

 

BRABCOVÁ, Blažena - VODOVÁ, Libuše - VLK, Robert - RYCHNOVSKÝ, Boris.
Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Metody práce s biologickým materiálem. 2015. 20 pp.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Moderní trendy ve výuce antropologie. 2015. 30 pp.


more

 

SOJÁK, Petr.
Metodika č.4: Plán osobnostního rozvoje. 2015. ISBN 978-80-87449-50-9.


more

 

ŽÁK, Michal - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - ONDRÁČEK, Jan.
Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Elportál.


more

 

ŽÁK, Michal - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - ONDRÁČEK, Jan.
Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Elportál.


more

 

KYNCL, Libor.
Metodologie a metoda regulace v právu. 2015.


more

 

HLOUŠKOVÁ, Lenka - VESELÁ, Jana.
Metodologie analýzy potřeb studentů ve vztahu k poradenským službám a zkušenosti se sběrem dat. 2015.


more

 

BRABCOVÁ, Blažena.
Metody práce s biologickým materiálem. 2015. CZE, Katedra biologie PdF MU Brno. 6.2.2015 - 7.2.2015, National Activity.


more

 

BRABCOVÁ, Blažena.
Metody práce s materiálem v biologii. 2015. CZE, Katedra biologie PdF MU Brno. 10.4.2015 - 11.4.2015, National Activity.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Mezi uměním a terapií - synkreze a diskrepance rolí umělce, terapeuta a klienta. Arteterapie, Česká arteterapeutická asociace. ISSN 1214-4460, 2015, vol. 36/214, no. 36, pp. 33-37.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Mezigenerační učení mezi učiteli z pohledu vzájemných interakcí. 2015. ISBN 978-80-905245-4-5.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Mezinárodní konference Functioning of Trusts, CPK, Praha - moderování jednotlivých panelů a diskuse. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Mezinárodní kongres správního práva, správní vědy a správního soudnictví, Szczecin, 21. - 24. 9. 2014. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR. ISSN 0139-6005, 2015, vol. XLVII, no. 7 - 8, pp. 503 - 507.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek.
Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. v Brně. Praha : Česká geografická společnost, 2015.


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. Vyd. 2.doplněné. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 132 pp. učebnice - 517. ISBN 978-80-210-7751-5.


more

 

DĚDINOVÁ, Tereza.
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE DNEŠNÍ SVĚT ZÍTŘEJŠÍMA OČIMA INTERNATIONAL SCIENTIFIC KONFERENCE “TODAY´S WORLD THROUGH THE EYES OF TOMORROW”. 2015. CZE, Univerzitní kino Scala, Brno. 16.4.2015 - 17.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

book coverŠUTOVÁ, Michaela.
Mezipředmětové vztahy fyziky a chemie ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.


more

 

VÍTĚZOVÁ, Monika - VÍTĚZ, Tomáš.
Microorganisms role in biogas transformations. 2015. CZE, Mendelova univerzita v Brně. 27.7.2015 - 31.7.2015, Worldwide Activity.


more

 

VOLNÝ, Ondřej - SANTULLI, G. (editor).
MicroRNA: From Molecular Biology to Clinical Practice. Springer, 2015. ISBN 978-3-319-22670-5.


more

 

MUSILOVÁ, Kateřina - MRÁZ, Marek.
MicroRNAs in B cell lymphomas: How a complex biology gets more complex. Leukemia, London, Nature Publishing Group, Great Britain. ISSN 0887-6924, 2015, vol. 29, no. 5, pp. 1004-1017.


more

 

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - NOVÁK, Jan - VAŠKŮ, Anna.
MicroRNAs in pulmonary arterial hypertension: pathogenesis, diagnosis and treatment. Journal of the American Society of Hypertension, New York, Elsevier Science Inc., USA. ISSN 1933-1711, 2015, vol. 9, no. 3, pp. 221-234.


more

 

STIERANDOVÁ, Soňa - MENDEL, Jan - VYSKOČILOVÁ, Martina.
Microsatellite loci for population studies of the genus Alburnoides and four other critically endangered and vulnerable cyprinids in the Czech Republic. Molecular Ecology Resources. ISSN 1755-0998, 2015, vol. 13, no. 3, pp. 546-549.


more

 
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 3184 records, displayed 1501 - 1530