Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 3948

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1501

Letter A, page 1Letter B, page 10Letter C, page 12Letter D, page 20Letter E, page 26Letter F, page 33Letter G, page 36Letter H, page 39Letter CH, page 42Letter I, page 43Letter J, page 49Letter K, page 51Letter L, page 55Letter M, page 59Letter N, page 67Letter O, page 72Letter P, page 75Letter Q, page 90Letter R, page 90Letter S, page 96Letter T, page 107Letter U, page 118Letter V, page 120Letter W, page 125Letter X, page 127Letter Y, page 127Letter Z, page 127
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 3948 records, displayed 1501 - 1530

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Justiční akademie. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. Encyklopedie českých právních dějin, ISBN 978-80-7380-587-6, pp. 905-906.


more

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
K dovednosti žáků primární školy predikovat svou úspěšnost v řešení nestandardních úloh. Magister, Olomouc, Univerzita Palackého. ISSN 1805-7152, 2016, vol. 2015, no. 2, pp. 33-51.


more

 

ČERNÝ, Michal.
K mezipředmětovému dialogu: interdisciplinární vzdělávání na příkladu desíti vybraných osobností historie vědy. Vyd. 1. Brno : Středoevropský institut P. T. de Chardina, 2016. 77 pp. ISBN 978-80-260-9790-7.


more

 

MACEK, Petr.
K nedožitým 80. narozeninám Jiřího Fukače. Universitas. Revue Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2016, vol. 2016/49, no. 1, pp. 53-54.


more

 

MÍCHALOVÁ, Zdeňka.
K otázce funkce reprezentativních prostor renesančního měšťanského domu (měšťané a cechy ve Slavonicích). 2016.


more

 

ONDRÝSEK, Roman.
K otázce legality používání fotopastí v honitbě. Myslivost, Praha, Praha: Českomoravská myslivecká jednota. ISSN 0323-214X, 2016, vol. 2016, no. 4/2016, pp. 80-81.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta - BRHEL, Petr - FENCLOVÁ, Zdena.
K otázce profesní etiologie nádorových onemocnění v České republice. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K podstatě evoluční ontologie. Filosofický časopis, AV ČR, Filosofický ústav. ISSN 0015-1831, 2016, vol. 64, no. 3, pp. 437-445.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
K pochybnosti o povaze neplatnosti pro rozpor se zákonem a o následcích, které působí trestný čin v občanském právu. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 6, no. 2016, pp. 214-218.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice lhůty pro uložení pořádkové pokuty ve správním právu trestním. Epravo.cz : Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2016.


more

 

ONDRÝSEK, Roman.
K problematice vybraných práv a povinností při výkonu funkce mysliveckého hospodáře. Myslivost, Praha, Praha: Českomoravská myslivecká jednota. ISSN 0323-214X, 2016, vol. 2016, no. 7/2016, pp. 22-23.


more

 

book coverREPÍK, Ondřej.
K problematice vzdělávání v cestovním ruchu v České republice. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Čejkovice 15.-17.6.2016). Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 1109-1118. 2016, Čejkovice.


more

 

HURDÍK, Jan.
K problému bezsubjektního práva/Problem of subjectless subjective right. In _Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum, sekce Občianske právo na křižovatke starého a nového. Vyd. první. Bratislava : Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava, 2016. pp. 266-269. 2015, Bratislava.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K prvnímu výročí zveřejnění Ústavy Země. Brno : 2016.


more

 

KEISLER, Ivo.
K soudní ochraně proti jinému zásahu veřejné moci. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. Neuveden, no. 7-8, pp. 36-39.


more

 

POLICKÁ, Alena.
K šíření identitárních neologismů. 2016.


more

 

KROČA, David.
K typologii české absurdní dramatiky v 60. letech 20. století. 2016.


more

 

NOVÝ, Zdeněk.
K tzv. evolutivní interpretaci mezinárodních smluv. Právní rozhledy, Praha, C.H. BECK. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 9, pp. 319-327.


more

 

ŠTEFL, Vladimír.
K výročí objevu Neptunu. Matematika fyzika informatika. ISSN 1210-1761, 2016, vol. 25, no. 3, pp. 203-213.


more

 

HAVEL, Dalibor.
K vývoji ediční techniky Českého diplomatáře. In Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry, tendence, proměny. Vyd. první. Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. In: Práce Historického ústavu AV ČR, řada C – Miscellanea, sv. 24, ISBN 978-80-7286-249-8, pp. 118-125.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
K životnímu jubileu Jiřího Škabrady. Strážnice : Národní ústav Lidové kultury ve Strážnici, 2016. 2 pp.


more

 

LEISSEROVÁ, Eliška.
Kalendářní obyčejová kultura v městském a vesnickém prostředí. Národopisná revue, Strážnice, Národní ústav lidové kultury Strážnice. ISSN 0862-8351, 2016, vol. XXVI, no. 2, p. 163-163.


more

 

LUKEŠ, Miroslav.
Kalous, Václav. Brno : Ústav hudební vědy FF MU, 2016. Český hudební slovník osob a institucí, 3 pp.


more

 

VIDO, Roman.
Kam se poděl posvátný kosmos? K přínosu P. L. Bergera a T. Luckmanna pro sociologii náboženství. 2016.


more

 

BOČKOVÁ, Helena.
Karakačani: kultura a identita. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice, Brno, Společnost přátel jižních Slovanů v České republice. ISSN 1213-3612, 2016, vol. 16, no. 3, pp. 3-15.


more

 

GREIFFENEGGOVÁ, Liana - HRUBÁ, Drahoslava.
Kardiovaskulární změny v těhotenství. I., Těhotenství zvyšuje riziko nemocí srdce a cév. Praktická gynekologie, Brno, Facta Medica. ISSN 1211-6645, 2016, vol. 20, no. 2, pp. 81-83.


more

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
Karel Čapek a objektivní metoda v estetice. 2016.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
Kariéra tereziánského úředníka. 2016.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Kariérní poradenství 21. století, aneb Žádat kvalitu není nadstandard. 2016.


more

 

STÖLZEL, F. - MOHR, B. - KRAMER, M. - OELSCHLÄGEL, U. - BOCHTLER, T. - BERDEL, W.E. - KAUFMANN, M. - BALDUS, C.D. - SCHÄFER-ECKART, K. - STUHLMANN, R. - EINSELE, H. - KRAUSE, S.W. - SERVE, H. - HÄNEL, M. - HERBST, R. - NEUBAUER, A. - SOHLBACH, K. - MAYER, Jiří - MIDDEKE, J.M. - PLATZBECKER, U. - SCHAICH, M. - KRÄMER, A. - RÖLLIG, C. - SCHETELIG, J. - BORNHÄUSER, M. - EHNINGER, G..
Karyotype complexity and prognosis in acute myeloid leukemia. Blood Cancer Journal, London, Nature Publishing Group, Great Britain. ISSN 2044-5385, 2016, vol. 6, no. "e386", pp. 1-7.


more

 
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 3948 records, displayed 1501 - 1530