Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 2864

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1501

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 14Letter E, page 19Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 28Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 35Letter K, page 37Letter L, page 40Letter M, page 43Letter N, page 49Letter O, page 52Letter P, page 55Letter Q, page 65Letter R, page 66Letter S, page 70Letter T, page 77Letter U, page 85Letter V, page 87Letter W, page 91Letter X, page 92Letter Y, page 92Letter Z, page 92
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 2864 records, displayed 1501 - 1530

 

ČERNOHORSKÁ, Vanda.
New Media Activism & Digital Technologies: Global Phenomenon through Local Perspective (conference paper). 2016.


more

 

ČERNOHORSKÁ, Vanda.
New Media Activism as a Contemporary Feminist Strategy: The Case of ASPEKT Organization (conference paper). 2016.


more

 

PAŘIL, Petr - SYROVÁTKA, Vít - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana - STRAKA, Michal - POLÁŠEK, Marek - NĚMEJCOVÁ, Denisa - OPATŘILOVÁ, Libuše - ŠIKULOVÁ, Lenka - ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla.
New method for retrospective bioindication of stream drying up based on the analysis of taxonomical and functional composition of aquatic macroinvertebrates. 2016. ISBN 978-963-12-5936-0.


more

 

VYKOUKAL, Vít - BURŠÍK, Jiří - ROUPCOVÁ, Pavla - HALAŠTA, Vítězslav - PINKAS, Jiří.
New molecular precursors for AgCu nanoalloy preparation. 2016.


more

 

ŠTEFL, Vladimír.
Newtonovo objasnění tajemného pohybu Měsíce. Československý časopis pro fyziku, Praha, FÚ AV. ISSN 0009-0700, 2016, vol. 66, no. 2, pp. 86-90.


more

 

CHOVANEC, Jan.
'Nice try, loser': Participant structures and embedded frames of interaction in media broadcasts. (in preparation). 2016.


more

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. 2016, no. 5, pp. 22-26.


more

 

FOLETTI, Ivan.
Nikodim Kondakov, Byzantium, Russia, and Czechoslovakia. Art history as link between East and West. 2016.


more

 

DOČEKAL, Mojmír.
No more than 20 years. Linguistica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7410, 2016, vol. 64, no. 1, pp. 41-55.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Hana.
Noble Businessmen. 2016.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana - FÁBRY, Natálie - FRYBORT, Ondřej - VENCLÍK, Jakub.
Noc s Andersenem - doprovodná akce v Knihovně Jiřího Mahena (laboratoř Rudolfa II.). 2016.


more

 

DOŠLÝ, Ondřej - RŮŽIČKA, Vojtěch.
Nonoscillation criteria and energy functional for even-order half-linear two-term differential equations. Electron. J. Diff. Equations, State University and the University of North Texas, USA. ISSN 1072-6691, 2016, vol.  2016, no. 95, pp. 1-17.


more

 

HASIL, Petr - VESELÝ, Michal.
Non-oscillation of periodic half-linear equations in the critical case. Electronic Journal of Differential Equations, San Marcos, TX 78666, USA, Texas State University, USA. ISSN 1072-6691, 2016, vol. 2016, no. 120, pp. 1-12.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária.
Nonprofit organizations in selected CEE countries: A journey to sustainability. Radom (Poland) : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2016. 148 pp. Economics and Management. ISBN 978-80-210-8188-8.


more

 

ZÁLESKÁ, Klára.
Nordic Teacher Education with Focus on Immigrant Children from the Czech Perspective. 2016.


more

 

ŘEZNÍK, Tomáš - CHUDÝ, Radoslav - MIČIETOVÁ, Eva.
Normalized evaluation of the performance, capacity and availability of catalogue services: a pilot study based on INfrastruture for SPatial InfoRmation in Europe (INSPIRE). International Journal of Digital Earth, Taylor & Francis. ISSN 1753-8947, 2016, vol. 9, no. 4, pp. 325-341.


more

 

PASTORKOVÁ, Mária.
Normy medzinárodného práva súkromného v oblasti práva duševného vlastníctva so zameraním na základné inštitúty. In DNY PRÁVA 2015-IV. část. Brno : Masarykova Univerzita ( řada teoretická Právnické fakulty MU; č. 548), 2016. ISBN 978-80-210-8195-6, pp. 164-176.


more

 

FOREJTOVÁ, Monika - ŠLEJHAROVÁ, Markéta.
Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním prvkem. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. 2016, no. 3, p. 17-20.


more

 

KOLMAN, Petr.
Nová právní úprava veřejných zakázek aneb ZZVZ a novinky v přípravě zadávacích podmínek. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2016, no. 4/2016.


more

 

NEHYBA, Jan - SVOJANOVSKÝ, Petr.
Nové možnosti vedení hloubkového rozhovoru v kvalitativním výzkumu. 2016.


more

 

SCHENK, Zdeněk - MIKULÍK, Jan - VRLA, Radim.
Nové objevy na Velehradě. 2016.


more

 

LIŠKUTÍN, Tomáš.
Nové povinnosti podnikatelů při řešení spotřebitelských sporů. Epravo.cz, Praha, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2016.


more

 

DŘEVOJAN, Pavel - DVOŘÁK, Daniel - SALAŠ, Jakub.
Nové poznatky o rozšíření a ekologii nelupenaté houby zubatečku zavěšeného (Irpicodon pendulus) na Moravě. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii, Česká vědecká společnost pro mykologii. ISSN 1213-5887, 2016, vol. 133, pp. 37-43.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - DOBROVOLNÁ, Eva.
Nové rakouské dědické právo - rozhovor s prof. Dr. Martinem Schauerem. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, pp. 69-70.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nové rakouské dědické právo "v detailu". 2016.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Nové rakouské dědické právo: Proč? Kdy? A jak?. 2016.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Nové směry ve studiu biomolekulárních interakcí pomocí kapilární elektroforézy. Chemické listy, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2016, vol. 110, no. 4, pp. 249-257.


more

 

ŠVACHOVÁ, Veronika - VOJTOVÁ, Lucy - PAVLIŇÁK, David - VOJTEK, Libor - SEDLÁKOVÁ, Veronika - HYRŠL, Pavel - ALBERTI, Milan - JAROŠ, Josef - HAMPL, Aleš - JANČÁŘ, Josef.
Novel electrospun gelatin/oxycellulose nanofibers as a suitable platform for lung disease modeling. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, Amsterdam, Elsevier Science, The Nederlands. ISSN 0928-4931, 2016, vol. 67, no. 1 October 2016, pp. 493-501.


more

 

ŠKODA, David - STÝSKALÍK, Aleš - MORAVEC, Zdeněk - BEZDIČKA, Petr - BABIAK, Michal - KLEMENTOVÁ, Mariana - BARNES, Craig E. - PINKAS, Jiří.
Novel non-hydrolytic templated sol-gel synthesis of mesoporous aluminosilicates and their use as aminolysis catalysts. RSC Advances, Cambridge, Royal Society of Chemistry, Great Britain. ISSN 2046-2069, 2016, vol. 6, no. 29, pp. 24273-24284.


more

 

HEJČ, David.
Novela místní a přechodné úpravy provozu jako opatření obecné povahy. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24, no. 11, pp. 386-780.


more

 
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 2864 records, displayed 1501 - 1530