Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 2806

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1501

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 15Letter E, page 20Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 28Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 34Letter K, page 35Letter L, page 38Letter M, page 41Letter N, page 47Letter O, page 50Letter P, page 54Letter Q, page 63Letter R, page 63Letter S, page 67Letter T, page 75Letter U, page 84Letter V, page 85Letter W, page 90Letter X, page 91Letter Y, page 92Letter Z, page 92
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 2806 records, displayed 1501 - 1530

 

CHENOUARD, Nicolas - SMAL, Ihor - DE CHAUMONT, Fabrice - MAŠKA, Martin - SBALZARINI, Ivo F - GONG, Yuanhao - CARDINALE, Janick - CARTHEL, Craig - CORALUPPI, Stefano - WINTER, Mark - COHEN, Andrew R - GODINEZ, William J - ROHR, Karl - KALAIDZIDIS, Yannis - LIANG, Liang - DUNCAN, James - SHEN, Hongying - XU, Yingke - MAGNUSSON, Klas E G - JALDÉN, Joakim - BLAU, Helen M - PAUL-GILLOTEAUX, Perrine - ROUDOT, Philippe - KERVRANN, Charles - WAHARTE, François - TINEVEZ, Jean-Yves - SHORTE, Spencer L - WILLEMSE, Joost - CELLER, Katherine - VAN WEZEL, Gilles P - DAN, Han-Wei - TSAI, Yuh-Show - ORTIZ-DE-SOLÓRZANO, Carlos - OLIVO-MARIN, Jean-Christophe - MEIJERING, Erik.
Objective Comparison of Particle Tracking Methods. Nature Methods, USA. ISSN 1548-7091, 2014, vol. 11, no. 3, pp. 281-289.


more

 

MANDÁKOVÁ, Vojtěška - VESELÝ, Petr.
Objective methods of visual acuity examination. 2014.


more

 

POKORNÁ, Andrea.
OBJEKTIVIZUJÍCÍ HODNOCENÍ STAVU NEHOJÍCÍ SE RÁNY JAKO VÝCHODISKO KVALITNÍ A BEZPEČNÉ PÉČE. In Zborník abstraktov - TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE. Vyd. prvé. Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva v Martine, 2014. ISBN 978-80-89544-69-1, pp. 130-131. 22.5.2014, Martin.


more

 

MANDÁKOVÁ, Vojtěška - VESELÝ, Petr.
Objektivní metody vyšetření zrakové ostrosti. 2014.


more

 

MANDÁKOVÁ, Vojtěška - VESELÝ, Petr.
Objektivní metody vyšetření zrakové ostrosti. 2014.


more

 

VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk - PETROVÁ, Sylvie.
Objektivní vyšetření zrakové ostrosti. 2014.


more

 

KULHÁNKOVÁ, Markéta.
Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy. Byzantská vyprávění pro duši. Vyd. 1. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. 181 pp. Byzantská knihovna 3. ISBN 978-80-7465-094-9.


more

 

KLVAČ, Pavel.
Obraz šumavských slatí v dále Karla Klostermanna. In Venkovská krajina 2014. Vyd. 1. Praha : Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2014. ISBN 978-80-7458-056-7, pp. 48-52. 23.5.2014, Hostětín.


more

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana.
Obrazy příběhů světa. 2014. CZE, Galerie čtyři patra, Pedagogická fakulta MU. 21.5.2014 - 30.9.2014, National Activity.


more

 

SHMIDT, Victoria.
Obrechennye na turbulentnost': idei i instituty zashhity detej na postsovetskom prostranstve. In FAMILY AND CHILDHOOD POLICIES IN POST-SOCIALISM. Moskva : Variant, 2014. FAMILY AND CHILDHOOD POLICIES IN POST-SOCIALISM, ISBN 978-5-00080-003-4, pp. 13-35.


more

 

SOUČEK, Miroslav - SLÍVA, J. - SUCHOPÁR, J..
Observační studie pacientů léčených lerkanidipinem v podmínkách běžné klinické praxe v České republice. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2014, vol. 16, no. 2, pp. 123-126.


more

 

ADAMOVÁ, Zuzana - SLOVÁČEK, Radim - ŠINDLER, Petr.
Obstipace. Interní medicína pro praxi. ISSN 1212-7299, 2014, vol. 16, no. 3, p. 113-116.


more

 

HANÁK, Jakub.
Ocenění věcného břemene letiště. Odhadce a oceňování majetku, Praha, Česká komora odhadců majetku. ISSN 1213-8223, 2014, vol. 20, no. 1-2, pp. 19-26.


more

 

PAVLÍKOVÁ, Dana.
Očekávané a skutečné znalosti matematiky studentů přicházejících na gymnázia. Učitel matematiky, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 1210-9037, 2014, vol. 21.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Od plánu kvalitativního výzkumu k analýze dat. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
Odborné vyjádření pro Český rozhlas - Právo cizinců být členy pol.stran. 2014.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Odešel etnograf Jan Souček. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, pp. 32-33.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: ostatní : 08.01.2014 18:12. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2014. 1 p. Internetová poradna, č. 1, s. 1-2.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: 25. 03. 2014 11:00 - Martin - Zlínský - ostatní : OCD; automatické myšlenky; porucha řeči. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2014. 1 p. Internetová poradna, č. 1, s. 2-3.


more

 

WILHELMOVÁ, Radka - HRUBÁ, Drahoslava.
Odvykání kouření v těhotenství. Praktická gynekologie, Brno, Ambit Media. ISSN 1211-6645, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 134-139.


more

 

KLONTZA, Věra - MOLLOY, Barry - DAY, Jo - DUCKWORTH, Chloe.
Of What is Past, or Passing, or to Come: Five Thousand Years of Social, Technological and Environmental Transformations at Priniatikos Pyrgos. In A Cretan Landscape Through Time: Priniatikos Pyrgos and Environs. Oxford : British Archaeological Reports International Series, 2014. ISBN 978-1-4073-1271-2, pp. 1-7. 2012, Atény.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk - VESELÝ, Petr - BENEŠ, Pavel.
Ohlédnutí za 4. celostátní studentskou konferencí Optometrie s mezinárodní účastí. Svatoanenské listy, Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 2014.


more

 

KOZLOVÁ, Veronika.
OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3, p. 202-. 3.2.2014, Hradec Králové.


more

 

KOZLOVÁ, Veronika.
OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel - PETROVÁ, Sylvie.
Ochrana očí před UV zářením. Jemná mechanika a optika, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0447-6441, 2014, vol. 59, no. 1, p. 17-17.


more

 

KOZLOVÁ, Veronika.
Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání. 2014.


more

 

DOBEŠ, Matěj.
Ochrana žalovaného v rozkazním řízení. 2014.


more

 

DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - SABOVÁ, Michaela - JUŘICA, Jan - KONEČNÁ, Kateřina - ZENDULKA, Ondřej.
Oleamid, jeho vliv na metabolickou aktivitu cytochromu P450 a lokomoci u potkana. 2014. Ve vydaném suplementu jsou chybní autoři. Správně jsou takto: Dovrtělová G., Sabová M., Juřica J., Konečná K., Zendulka O.


more

 

HEJTMÁNEK, Jan.
Olympijské hry v Soči a česká politika. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci. ISSN 1804-2392, 2014, vol. 6, no. 1, p. 17-18.


more

 

BENÁK, Jaroslav.
Ombudsman jako iniciátor abstraktní kontroly norem. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 33-37.


more

 
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 2806 records, displayed 1501 - 1530