Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4098

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1501

Letter A, page 2Letter B, page 10Letter C, page 13Letter D, page 21Letter E, page 28Letter F, page 35Letter G, page 38Letter H, page 40Letter CH, page 43Letter I, page 44Letter J, page 49Letter K, page 51Letter L, page 56Letter M, page 59Letter N, page 67Letter O, page 73Letter P, page 77Letter Q, page 91Letter R, page 91Letter S, page 97Letter T, page 109Letter U, page 121Letter V, page 124Letter W, page 132Letter X, page 133Letter Y, page 133Letter Z, page 133
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 4098 records, displayed 1501 - 1530

 

FRANKOVÁ, Jana.
Joseph Kohaut’s life and work : Sources to study of musical transfer in Europe of the Enlightenment. 2014.


more

 

DVOŘÁK, David - GALÁŘ, Jan.
JŘSU: Praktické zkušenosti a návrhy de lege ferenda. Veřejné zakázky v praxi, Nakladatelství FORUM. ISSN 1805-8523, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 4-9.


more

 

HURDÍK, Jan.
Jsou či nejsou občanský zákoník a občanské právo nástrojem řízení společnosti?/Sind das Zivilgesetzbuch und das bürgerlliche Recht Mittel der Gesellschaftsteuerung oder nicht?. In Liber amicorum Jan Lazar. Vyd. první. Trnava : Typi universitatis Tyrnaviensis, 2014. 151., ISBN 978-80-8082-791-5, pp. 287-302.


more

 

JANATOVÁ, Veronika - SKRBEK, Matěj.
Jste zodpovědní řidiči?. Očima - studentský časopis studentů optometrie a ortoptiky. 2014, vol. 3/2014.


more

 

HEJČ, David.
Judikatura NSS: Aktivní legitimace k návrhu na zrušení OOP z oblasti místní úpravy provozu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 6, pp. 202-206.


more

 

RIGEL, Filip.
Judikatura NSS: Maturitní zkouška. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 5, pp. 162-164.


more

 

HÁJEK, Michal.
Judikatura NSS: Veřejné zdravotní pojištění. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 82-85.


more

 

SPÁČ, Peter - VODA, Petr.
Just a Roma Issue? The Theory and the Support for the (Slovak) Extreme Right. Neuveden : neuveden, 2014. 5 pp. Policy Papers.


more

 

HARVÁNEK, Jaromír - ONDRÝSEK, Roman.
Justiciální tvorba práva. Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 6-12.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Justiční kabáty ostudy. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 3-5.


more

 

ŽELAZKOVÁ, Martina.
Juvenilia Paedagogica 2014: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Trnava : PdF TU Trnava, 2014. ISBN 978-80-8082-779-3, pp. 216-220. 14.2.2014, Trnavská univerzita v Trnavě.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
K 130. výročí narození Floriana Zapletala (1884-1969). Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, pp. 22-24.


more

 

book coverTUŠKOVÁ, Jana Marie.
K deklinaci singulárových oikonym středního rodu na -í. In Vlastní jména v textech a kontextech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 129-140.


more

 

KOŽIAK, Jaromír.
K formě a povaze jednání právnických osob podle ZOK. In Dny práva 2013 – Days of Law 2013 - Bermudský trojúhelník obchodního práva III. Vyd. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 2013, Brno.


more

 

RUBAN, Radek.
K intertemporalitě plné moci. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 17, pp. 593-597.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
K nedožitým osmdesátinám Václava Frolce. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, pp. 29-31.


more

 

book cover VACULÍK, David.
K některým aspektům motivace v urbanonymii. In Vlastní jména v textech a kontextech. Vyd. první. Brno : MUNI PRESS, 2014. ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 102-106.


more

 

book coverGALVAS, Milan.
K NĚKTERÝM DÍLČÍM PROBLÉMŮM PRACOVNÍHO PRÁVA, SPOJENÝM S ÚČINNOSTÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. In PRACOVNÍ PRÁVO A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6718-9, pp. 9-17. 31.1.2014, Třešť.


more

 

NĚMČÁK, Vítězslav.
K některým otázkám právní úpravy znalecké činnosti a jejího možného vývoje. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2014, no. 2.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Jan.
K nemožnosti formulace spojitých a topologických variant sorites paradoxů. 2014.


more

 

LESŇÁK, Slavomír.
K niektorým nedostatkom vybraných environmentálnych prístupov. Studia philosophica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7445, 2014, vol. 61, no. 1, pp. 29-38.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K ontologickému pojetí kultury. Acta Universitatis Carolinae, Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum. ISSN 0567-8293, 2014, vol. 2013, no. 2, pp. 79-90.


more

 

FRIEDMANN, Zdeněk.
K pedagogické praxi studentů učitelství - dílčí výsledky výzkumu. Media4u Magazine, Praha, Ing. Jan Chromý, Ph.D. ISSN 1214-0554, 2014, vol.  2014, pp. 35-38.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
K platnosti smlouvy o zřízení věcného břemene cesty. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 18, pp. 641-642.


more

 

book coverHAVEL, Dalibor.
K počátkům písemné kultury rajhradského kláštera. In J. Pavelková a kol., Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno : Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. J. Pavelková a kol., Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, ISBN 978-80-210-6705-9, pp. 30-59.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K podstatě evoluční ontologie. Olomouc : Burian a Tichák, s.r.o., 2014.


more

 

SALÁK, Pavel.
K pojmu fideikomis a jeho pozici v římském právu a novověkém právu. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22/2014, no. 12, pp. 432-436.


more

 

DUDA, Jan.
K pojmu právní vědomí za socialismu. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice nepřiměřenosti smluvní pokuty. Právo pro podnikání a zaměstnání, Comenius Print s.r.o. ISSN 1801-6014, 2014, no. 1/2013.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice podjatosti členů rozkladové komise. Kancelář VOP a Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-904579-9-7, p. 66-71. 24.6.2013, Brno-Telč.


more

 
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 4098 records, displayed 1501 - 1530