Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1501

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 12Letter E, page 16Letter F, page 20Letter G, page 22Letter H, page 22Letter CH, page 24Letter I, page 25Letter J, page 28Letter K, page 30Letter L, page 33Letter M, page 35Letter N, page 40Letter O, page 43Letter P, page 46Letter Q, page 54Letter R, page 54Letter S, page 57Letter T, page 64Letter U, page 70Letter V, page 71Letter W, page 75Letter X, page 75Letter Y, page 76Letter Z, page 76
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 1501 - 1530

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - MÁLKOVÁ, Alžběta - PLUCKOVÁ, Irena.
Prekoncepty žáků předcházející chemický experiment. In XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Vyd. 1. Brno : Univerzita Obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-995-4, nestránkováno-8 pp. 28.5.2015, Brno.


more

 

MIKULÁŠEK, Zdeněk - JANÍK, Jan - KRTIČKA, Jiří - ZEJDA, Miloslav - JAGELKA, Miroslav.
Preliminary Study of the Moderately Cool Chemically Peculiar Star BS Circini. In Physics and Evolution of Magnetic and Related Stars. Vyd. 494. San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2015. ISBN 978-1-58381-872-5, pp. 189-196. 25.8.2014, Nizhny Arkhyz, Russia.


more

 

HALA, Petr.
Premiéra orchestrální skladby Český lev. 2015.


more

 

HALA, Petr.
Premiéra skladby 1st String Quartet. 2015.


more

 

HALA, Petr.
Premiéra skladby Burrowing Owl pro lesní roh sólo. 2015.


more

 

HALA, Petr.
Premiéra skladby Spotted Owl pro sólovou trubku. 2015.


more

 

VYSOKÝ, Robert.
Preskripce pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. 2015.


more

 

USTRNUL, Lukáš - KULHÁNEK, Petr - LÍZAL, Tomáš - ŠINDELÁŘ, Vladimír.
Pressocucurbit[5]uril. Organic Letters, Washington D.C., USA, American Chemical Society, USA. ISSN 1523-7060, 2015, vol. 17, no. 4, pp. 1022-1025.


more

 

USTRNUL, Lukáš - ŠINDELÁŘ, Vladimír.
Pressocucurbit[5]uril: syntéza a supramolekulární vlastnosti. 2015.


more

 

PÁVEK, Nikolas - ŽÁKOVÁ, Irena.
Prevalence os peroneum a relativní délka metatarzů nohy - rtg studie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha, Galén. ISSN 0001-5415, 2015, vol. 82, no. 2, pp. 152-156.


more

 

ŠMEJKALOVÁ, Kateřina.
Prevence dopravních nehod ve vzdělávání dospělých. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

ŠMEJKALOVÁ, Kateřina.
Prevence dopravních nehod ve vzdělávání dospělých. 2015.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Prevence internetové kriminality. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, pp. 1443 - 1451. 25.5.2015, Hradec Králové.


more

 

KUBÍKOVÁ, Zdeňka - PAVLÍK, Jindřich.
Prevence úrazů, bezpečnost a první pomoc. Praha : Česká basketbalová federace, 2015. 15 pp.


more

 

ŠAJNAROVÁ, Janka - TIMKOVIČ, Juraj.
Prevence zrakového postižení u dětí. 2015. ISBN 978-80-87562-31-4.


more

 

SCHMIDT, Martin.
Price Determination in Public Procurement: A Game Theory Approach. European Financial and Accounting Journal. ISSN 1802-2197, 2015.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Primitivní exprese jako terapeutický tanec II. 2015.


more

 

ŠEPITKA, Peter - ŠIMON HILSCHER, Roman.
Principal and antiprincipal solutions at infinity of linear Hamiltonian systems. Journal of Differential Equations, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0022-0396, 2015.


more

 

ŠEPITKA, Peter - ŠIMON HILSCHER, Roman.
Principal solutions at infinity of given ranks for nonoscillatory linear Hamiltonian systems. Journal of Dynamics and Differential Equations, New York, Springer, USA. ISSN 1040-7294, 2015, vol. 27, no. 1, pp. 137-175.


more

 

KOLMAN, Petr.
Privatizace a fair play. Mladá fronta deník E15, 2015.


more

 

MARTANOVIČ, Tomáš - OSIČKA, Jan.
Privatizace českých tranzitních plynovodů: analýza politického diskurzu. GAS PLYN, Český plynárenský svaz. ISSN 0032-1761, 2015, vol. XCV/2015, no. 2, pp. 37-42.


more

 

ČESÁLKOVÁ, Lucie.
Privatization of Czechoslovak cinematography. Barrandov vs Krátký film. 2015.


more

 

LAVIČKOVÁ, Hana.
Pro čtenáře: Josef Brukner - Obrazárna. Praha : Asociace středoškolských češtinářů, 2015.


more

 

LAVICKÝ, Petr - DVOŘÁK, Bohumil.
Pro futuro. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 2015, no. 5, pp. 153-159.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Problematické momenty trestnoprávnej ochrany obetí stalkingu a ich postavenie v spoločnosti. 2015.


more

 

KISSOVÁ, Jarmila.
Problematika normocytárních a megaloblastových anemií u seniorů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 75-91.


more

 

ZELENÝ, Michal - VOJTÍŠEK, Tomáš - ĎATKO, Miroslav - GRUSOVÁ, Kateřina.
Problematika pitev zemřelých v souvislosti s dopravní nehodou. 2015. ISBN 978-80-214-5100-1.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Problems of public service providers at the municipal level (day care) in Czech Republic. International Journal of Humanities Social Sciences and Education, Indie, AcademicansˇResearch Center. ISSN 2349-0373, 2015, vol. 2/4, no. 2, pp. 221-228.


more

 

KRPEC, Oldřich.
Problémy současného politického systému: selhání aktérů nebo jejich racionální jednání?. Acta Politologica, Univerzita Karlova. ISSN 1803-8220, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 28-48.


more

 

BAREŠ, Martin - APPS, Richard - KIKINIS, Zora - TIMMANN, Dagmar - OZ, Gulin - ASHE, James J. - LOFT, Michaela - KOUTSIKOU, Stella - CERMINARA, Nadia - BUSHARA, Khalaf O. - KAŠPÁREK, Tomáš.
Proceedings of the workshop on Cerebellum, Basal Ganglia and Cortical Connections Unmasked in Health and Disorder Held in Brno, Czech Republic, October 17th, 2013. Cerebellum, New York, Springer, USA. ISSN 1473-4222, 2015, vol. 14, no. 2, pp. 142-150.


more

 
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 1501 - 1530