Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3083

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1501

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 10Letter D, page 16Letter E, page 22Letter F, page 26Letter G, page 29Letter H, page 30Letter CH, page 33Letter I, page 33Letter J, page 36Letter K, page 38Letter L, page 42Letter M, page 44Letter N, page 51Letter O, page 54Letter P, page 58Letter Q, page 68Letter R, page 68Letter S, page 73Letter T, page 82Letter U, page 92Letter V, page 94Letter W, page 99Letter X, page 100Letter Y, page 100Letter Z, page 100
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 3083 records, displayed 1501 - 1530

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Na jaké úrovni reflektují studenti PdF MU své zkušenosti z učitelské praxe?. 2014.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Náboženské projevy u psychiatrických poruch. 2014.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - HAVEL, Bohumil.
Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 82 - 88.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Nadnárodná demokracia a európska integrácia. 2014.


more

 

PETERA, Jiří - DUŠEK, Ladislav.
Nádorová onemocnění ve starším věku. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 3, pp. 210 - 218.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta - BRHEL, Petr.
Nádorová onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní expozicí. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nádory mediastina. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 371-378.


more

 

LUKEŠ, Miroslav.
Náhled do hudební historie kostela sv. Petra a Pavla v Tasově. MUSICOLOGICA, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-370X, 2014, vol. 2014, no. květen, p. nestránkováno.


more

 

PETROVÁ, Sylvie.
Náhled na aplikaci kontaktních čoček. 2014.


more

 

RUBAN, Radek.
Nahlížení do spisů ÚOHS ve vztahu k uskutečňování programů shovívavosti. Obchodní právo, Praha, První archivní a spisovenská s.r.o. ISSN 1210-8278, 2014, vol.  23, no.  1, pp. 23-33.


more

 

ZOBAČ, Ondřej - SOPOUŠEK, Jiří - VYKOUKAL, Vít - BROŽ, Pavel.
Nanoalloy phase diagram of the Ag-Cu system. In 1st International Symposium on Nanoparticles/Nanomaterial and Applications. Caparica, Portugal : Proteomass Scientific Society, 2014. ISBN 978-989-98415-9-8, pp. 72-73. 2014, Caparica, Portugal.


more

 

IVANOVA, Tatyana - MUSIN, Eduard - HOMOLA, Tomáš - BAIER, Grit - CAMERON, David.
Nanocapsules attachment to non-woven fabrics using inkjet printing. 2014.


more

 

KUČA, Martin.
Napříč časem a krajinou. 2014. CZE, Moravský Krumlov. 16.4.2014 - 30.9.2014, National Activity.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Národ a štát v diskusiách o európskej identite. 2014.


more

 

ZŮBEK, Jan.
Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 121-128.


more

 

HANÁK, Jakub.
Nastavení systému pro komunitní kompostování v obci. Odpady. ISSN 1210-4922, 2014, vol. 24, no. 1, p. 26-26.


more

 

MLČOCHOVÁ, Hana - HÉŽOVÁ, Renata - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SLABÝ, Ondřej.
Nastavení základních metodických parametrů analýzy miRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

book coverČAPKA, František - VACULÍK, Jaroslav.
Nástin českých dějin 20. století. 3. vyd. Brno : Masarykova unierzita, 2014. 234 pp. ISBN 978-80-210-6741-7.


more

 

TROJAN, Jakub - TRÁVNÍČEK, Jan.
Nástroje umožňující kolaborativní práci v LMS Moodle a jejich adaptace v univerzitním prostředí. 2014. ISBN 978-80-263-0717-4.


more

 

BŘEZINOVÁ, Eva - NEČAS, Miroslav - DASTYCHOVÁ, Eliška - VAŠKŮ, Vladimír.
Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. 2014.


more

 

BŘEZINOVÁ, Eva - NEČAS, Miroslav - VAŠKŮ, Vladimír.
Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. 2014.


more

 

HAVELKA, Libor.
National Sanctions for the Enforcement of EU Law. 2014.


more

 

book coverKOLEJKA, Jaromír.
Nauka o krajině. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 129 pp. ISBN 978-80-210-6659-5.


more

 

book coverKOLEJKA, Jaromír.
Nauka o krajině pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 129 pp. ISBN 978-80-210-6659-5.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk - VESELÝ, Petr - BENEŠ, Pavel.
Navazující magisterské studium Optometrie v anglickém jazyce, kombinovaná forma. Jemná mechanika a optika, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0447-6441, 2014, vol. 59, no. 1, pp. 20-21.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5/2014, pp. 165-171.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Návraty Víta Slívy. Vyd. 1. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2014. 2 pp.


more

 

VAŇÁČKOVÁ, Iva - BEHARKOVÁ, Natália - POKORNÁ, Andrea.
Názory cizinců na proces poskytování ošetřovatelské péče v České republice. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, p. 44-44. 24.4.2014, Brno.


more

 

LOUN, Jan - NOVÁK, Milan - ŠKODA, Radek - ČOPJAKOVÁ, Renata - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - PROKEŠ, Lubomír.
Nb-Ta oxide minerals in alluvial placers from Kamakwie, NW Sierra Leone: compositional variations and evolutionary trend. 2014.


more

 

PASTIERIK, Tomáš - ŠEBEJ, Peter - MEDALOVÁ, Jiřina - ŠTACKO, Peter - KLÁN, Petr.
Near-Infrared Fluorescent 9-Phenylethynylpyronin Analogues for Bioimaging. The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society, USA. ISSN 0022-3263, 2014, vol. 79, no. 8, pp. 3374-3382.


more

 
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 3083 records, displayed 1501 - 1530