Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 2539

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1501

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 14Letter E, page 18Letter F, page 22Letter G, page 24Letter H, page 25Letter CH, page 27Letter I, page 27Letter J, page 30Letter K, page 31Letter L, page 34Letter M, page 37Letter N, page 42Letter O, page 45Letter P, page 49Letter Q, page 57Letter R, page 57Letter S, page 61Letter T, page 68Letter U, page 76Letter V, page 77Letter W, page 82Letter X, page 83Letter Y, page 83Letter Z, page 83
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 2539 records, displayed 1501 - 1530

 

SAUER, Michael - FRIML, Jiří.
Plant Biology: Gatekeepers of the Road to Protein Perdition. Current Biology, Cambridge, Cell Press, USA. ISSN 0960-9822, 2014, vol. 24, no. 1, pp. "R27"-"R29".


more

 

JUSTAN, Ivan - ČERNOHORSKÁ, Lenka - DVOŘÁK, Zdeněk - SLAVÍČEK, Pavel.
Plasma discharge and time-dependence of its effect to bacteria. Folia Microbiologica, Springer, The Nederlands. ISSN 0015-5632, 2014, vol. 59, no. 4, pp. 315-320.


more

 

PÁCAL, Lukáš - BARTÁKOVÁ, Vendula - PLESKAČOVÁ, Anna - KUDLÁČ, Roman - KURICOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - TOMANDL, Josef - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Plazmatické hladiny thiaminu v těhotenství jsou snížené u žen s gestačním diabetem. 2014.


more

 

RÁHEĽ, Jozef - ČERNÁK, Mirko - ZEMÁNEK, Miroslav.
Plazmový generátor DCSBD s integrovaným vysokonapěťovým transformátorem. 2014.


more

 

WEBEROVÁ, Dana - WEBER, Pavel - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - MELUZÍNOVÁ, Hana - POLCAROVÁ, Vlasta - PRUDIUS, Vadym - BIELAKOVÁ, Katarína - CANOV, Petr.
Plicní embolie ve stáří. 2014.


more

 

WEBEROVÁ, Dana - WEBER, Pavel - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - MELUZÍNOVÁ, Hana - POLCAROVÁ, Vlasta - BIELAKOVÁ, Katarína - PRUDIUS, Vadym - CANOV, Petr.
Plicní embolizace ve stáří - jsou častěji postiženi diabetici?. 2014.


more

 

HORVÁTH, Teodor - GERYK, Edvard - KOZEL, Jiří - ŠTAMPACH, Radim - SOBOTKA, Martin - HORVÁTHOVÁ, Mária.
Plicní nádorové multiplicity. 2014.


more

 

HORVÁTH, Teodor.
Plicní segmentektomie pro nádor. 2014.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta.
PLS poskytované novým typům výzkumných pracovišť. 2014. ISBN 978-80-7464-509-9.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Pneumonie u imunokompromitovaných nemocných. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 209-210.


more

 

ADAMEC, Petr.
Po stopách BAUHAUS. Praha : Alter Media s.r.o., 2014. 2 pp.


more

 

KLVAČ, Pavel.
Po stopách venkova. Weles - literární revue, Brno, Weles, o. s. ISSN 1214-2948, 2014, vol. 2014, no. 57, pp. 110-121.


more

 

book coverHAVEL, Dalibor.
Počátky rajhradské knihovny a skriptoria. In An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno : Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, ISBN 978-80-210-6799-8, pp. 26-30, 101-102, 158-159.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Počítačové modelování ve výuce mechaniky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 2013. : 2014. ISBN 978-80-7435-372-7, pp. 19-24. 2013, Hradec Králové.


more

 

MAZÁČOVÁ, Pavlína.
Pod pokličkou školních vzdělávacích programů. 2014. CZE, Havířov. 23.4.2014 - 24.4.2014, National Activity.


more

 

ŠIMEČKOVÁ, Marta.
Podkrkonošské vyprávěnky. Naše řeč, AV ČR, Ústav pro jazyk český. ISSN 0027-8203, 2014, vol. 97, no. 1, pp. 45-46.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
PODMÍNKY ŽIVOTA SENIORŮ V REZIDENČNÍ PÉČI. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, Pardubice, Univerzita Pardubice. ISSN 1804-9095, 2014, vol. VIII, no. 1, pp. 114-123.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Podoby literární vědy (1). Český jazyk a literatura, Praha, SPN - pedagogické nakladatelství, a. s. ISSN 0009-0786, 2014, vol. 64, no. 5, pp. 258-260.


more

 

POKORNÁ, Andrea - SCHNEIDEROVÁ, Michaela.
Podpora interkulturní sociální interakce v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi - podpora kulturní kompetentnosti sester. 2014.


more

 

POKORNÁ, Andrea - SCHNEIDEROVÁ, Michaela.
Podpora interkulturní sociální interakce v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi - podpora kulturní kompetentnosti sester. In Sborník abstrakt - XXXVIII.brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav v Brně, 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, p. 44-44. 24.4.2014, Brno.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Podpora rozmanitosti žáků v prostředí běžné třídy. 2014.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Poezie z Masarykovy univerzity. Vyd. 1. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2014. 2 pp.


more

 

SEKOT, Aleš.
POHYBOVÉ AKTIVITY OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY. In Sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ konané 17. – 18. 10. 2013. Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-87723-10-4, pp. 119-129. 17.10.2013, Praha.


more

 

SEKOT, Aleš.
Pohybové aktivity v kontextu sedavé společnosti. 2014. ISBN 978-80-8152-132-4.


more

 

FRYŠTÁK, Marek - JÍLOVEC, Michal.
Pojem přípravného řízení, jeho účel, význam a funkce z pohledu soudní judikatury. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 13, no. 7-8, pp. 159-166.


more

 

MARINIČ, Peter.
Pojetí konkurenceschopnosti ve výzkumech a analýzach v rámci České republiky. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 200-205. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

RACLAVSKÝ, Jiří - KUCHYŇKA, Petr.
Pojmy a vědecké teorie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. mimo edice. ISBN 978-80-210-6791-2.


more

 

ŠEREK, Jan - UMEMURA, Tomotaka.
Political socialization in late adolescence: The effects of parents, peers and media on changes in adolescents’ voting intentions. Poster presented at the 15th Biennial Meeting of the Society for Research on Adolescence, March 20-22, 2014, Austin, USA. 2014.


more

 

JEŽ, Radim.
Politicko-správní vývoj a hospodářské poměry / Przemiany polityczno-administracyjne i stosunki gospodarcze. In Mosty u Jablunkova včera a dnes / Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś. První vydání. Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-86696-35-5, pp. 15-48. souběžně polsky.


more

 

JEŽ, Radim.
Politicko-správní vývoj a hospodářské poměry / Przemiany polityczno-administracyjne i stosunki gospodarcze. In Mosty u Jablunkova včera a dnes / Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś. Druhé vydání. Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-86696-37-9, pp. 15-48. souběžně polsky.


more

 
First pagePrevious page|...|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|...|Next pageLast page
found: 2539 records, displayed 1501 - 1530