Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 3184

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1951

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 8Písmeno C, strana 10Písmeno D, strana 16Písmeno E, strana 22Písmeno F, strana 27Písmeno G, strana 30Písmeno H, strana 31Písmeno CH, strana 34Písmeno I, strana 35Písmeno J, strana 39Písmeno K, strana 41Písmeno L, strana 46Písmeno M, strana 49Písmeno N, strana 56Písmeno O, strana 60Písmeno P, strana 64Písmeno Q, strana 75Písmeno R, strana 75Písmeno S, strana 79Písmeno T, strana 88Písmeno U, strana 96Písmeno V, strana 98Písmeno W, strana 103Písmeno X, strana 104Písmeno Y, strana 105Písmeno Z, strana 105
První stranaPředchozí strana|...|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 3184 položek, zobrazeno 1951 - 1980

 

obálkaŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta - PROKEŠ, Lubomír - SLAVÍČEK, Pavel - ALBERTI, Milan - HAVEL, Josef.
Physical Vapour Deposition of As-Te glass layers and Mass Spectrometry analysis. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.


více

 

VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea - HYRŠL, Pavel - HALAČKA, Karel - VETEŠNÍK, Lukáš.
Physiological and condition-related traits in the gynogenetic-sexual Carassius auratus complex: different investments promoting the coexistence of two reproductive forms?. BMC Evolutionary Biology, BioMed Central, Spojené království. ISSN 1471-2148, 2015, vol. 15, no. 15, s. 154-167.


více

 

TRUNEC, David - BONAVENTURA, Zdeněk - ZIKÁN, Petr - JÁNSKÝ, Jaroslav.
PIC/MCC Simulation of Electron and Ion Currents to Spherical Langmuir Probe. Contributions to Plasma Physics, DOI 10.1002/ctpp.201400046, Německo. ISSN 1521-3986, 2015, vol. 55, no. 6, s. 481 – 493.


více

 

KOSTRHOUNOVÁ, Daniela.
Pietas urbis. Dialog Evropa XXI. -revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře, Brno, Moravsko-slezská křesťanská akademie. ISSN 1210-8332, 2015, vol. 25, no. 1-2, s. 96-97.


více

 

KOSTRHOUNOVÁ, Daniela.
Pietas urbis: měšťanská zbožnost v době Ondřeje Schweigla. 2015. Diecézní muzeum Brno. 10.6.2015 - 27.9.2015.


více

 

MARTINKA, Ivan - PETROVIČ, R - CHANDOGA, Ján - TURČÁNI, Peter - ŠPALEK, Peter.
Pilotná štúdia prevalencie familiárnej amyloidnej polyneuropatie medzi pacientmi s diagnózou idiopatickej polyneuropatie. Neurógia pre prax- Suplement, Bratislava, Solen. ISSN 1339-4223, 2015, vol.  16, no. S1, s. 38-40.


více

 

DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - ŽURKOVÁ, Petra - FELŠŐCI, Marián - VYSOKÝ, Robert - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Pilotní projekt ambulantně řízeného tréninku u pacientů s chronickým systolickým srdečním selháním ve FN Brno. 2015.


více

 

BUDINSKAYA, Ksenia - ZÁVODNÁ, Eva - LOKAJ, Petr - VYSOČANOVÁ, Petra - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. 2015.


více

 

ŽŮREK, Pavel.
Písně zbožné i rozverné. Proměny hudební kultury v klášterech Břevnov, Broumov a Rajhrad. 2015.


více

 

ILIEV, Robert - VYCHYTILOVÁ, Petra - JURÁČEK, Jaroslav - MLČOCHOVÁ, Hana - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Piwi genes and tissue/serum piR-651 are related to clinicopathologic features of renal cell carcinoma. 2015.


více

 

KOLMAN, Jiří.
Plán genderové rovnosti centra CzechGlobe. Přednáška dne 31. 3. 2015 NKC SoÚ AV ČR v Praze. 2015.


více

 

DERKA, Martin - HLINĚNÝ, Petr.
Planar Emulators Conjecture Is Nearly True for Cubic Graphs. European Journal of Combinatorics, Elsevier, Nizozemsko. ISSN 0195-6698, 2015, to appear s.


více

 

HYRŠL, Pavel - DOBEŠ, Pavel - VOJTEK, Libor - BERKA, Jakub - HURYCHOVÁ, Jana - HAVLIK, Jaroslav - KAMLER, Martin - HRONCOVÁ, Zuzana - KILLER, Jiří - TYL, Jan - TITĚRA, Dalibor.
Plant alcaloid and probiotics increase resistance of honeybees to nematobacterial infection. 2015.


více

 

ROBERT BOISIVON, Hélene Stéphanie - GRUNEWALD, W. - SAUER, M. - CANNOOT, B. - SORIANO, M. - SWARUP, R. - WEIJERS, D. - BENNETT, Mark - BOUTILIER, K. - FRIML, Jiří.
Plant embryogenesis requires AUX/LAX-mediated auxin influx. Development, Cambridge, Company of Biologists, Spojené království. ISSN 0950-1991, 2015, vol. 142, no. 4, s. 702-711.


více

 

PAVLIŇÁK, David - GALMIZ, Oleksandr - BRABLEC, Antonín - KUDRLE, Vít - ČERNÁK, Mirko.
PLASMA TREATMENT OF HOLLOW OBJECTS USING SURFACE DBD WITH LIQUID ELECTRODES. In Book of contributed papers: 20th Symposium on applications of plasma processes and COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids. : 2015. ISBN 978-80-8147-027-1, s. 166-168. 17.1.2015, Tatranská Lomnica.


více

 

LORENTZ, Pascaline.
Playing Massively Multiplayer Online Games: A Dangerous Time-Consuming Leisure?. In Living in the Digital Age: Self-Presentation, Networking, Playing, and Participating in Politics. Brno : Masaryk University Press, 2015. ISBN 978-80-210-7810-9, s. 148-161.


více

 

MALANÍKOVÁ, Jana.
Plebiscita until 287 BC in Livy's History. In On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. Brno : MUNI, 2015.


více

 

KOSIOR, Grzegorz - KLÁNOVÁ, Jana - VAŇKOVÁ, Lenka - KUKUČKA, Petr - CHROPEŇOVÁ, Mária - BRUDZINSKA-KOSIOR, Anna - SAMECKA-CYMERMAN, Aleksandra - KOLON, Krzysztof - KEMPERS, Alexander J..
Pleurozium schreberi as an ecological indicator of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in a heavily industrialized urban area. Ecological Indicators, AMSTERDAM, Elsevier, Nizozemsko. ISSN 1470-160X, 2015, vol. 48, no. JAN 2015, s. 492-497.


více

 

LANGEROVÁ, Eliška.
Plísňová onemocnění nehtů. Dermatologie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1802-2960, 2015, vol. 9, no. 1, s. 40-42.


více

 

TESAŘOVÁ, Lenka - ŠIMARA, Pavel - STEJSKAL, Stanislav - KRONTORÁD KOUTNÁ, Irena.
Pluripotent stem cell lines display variable hematopoietic developmental potential. 2015.


více

 

DRMOLA, Jakub.
Pnutí mezi státní a soukromou kybernetickou bezpečností. 2015.


více

 

DĚDINOVÁ, Tereza.
Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. Vyd. první. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, 433. ISBN 978-80-210-7871-0.


více

 

TESAŘ, Stanislav.
Pocta Dobroslavu Orlovi. 2015. CZE, Ronov nad Doubravou. 23.4.2015 - 25.4.2015, evropská akce.


více

 

obálkaBINKA, Bohuslav - JEMELKA, Petr.
Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 86 s. ISBN 978-80-210-7762-1.


více

 

STRMISKA, Milan.
Počátky organizovaného sportu v Židenicích. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 4, s. 14-14.


více

 

KURFÜRST, Petr.
Početní praktikum. 2015.


více

 

NECKÁŘ, Jan.
Podmínky pro osvobození od soudních poplatků ve správním soudnictví. Epravo.cz, Praha, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2015.


více

 

RUBAN, Radek.
Podnikatelský nájem a pronájem. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2015. 7 s. ISBN 978-80-7400-574-9.


více

 

OSOLSOBĚ, Petr.
Podobizna lady Vauxové a její skryté poselství. Kontexty, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury. ISSN 1803-6988, 2015, vol. 7, no. 2, s. 44-49.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Podpora interkulturní sociální interakce v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi. Onkologie, Olomouc, Solen s.r.o. ISSN 1802-4475, 2015, no. 1, s. 47 - 50.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 3184 položek, zobrazeno 1951 - 1980