Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 4838

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1951

Písmeno A, strana 2Písmeno B, strana 11Písmeno C, strana 15Písmeno D, strana 25Písmeno E, strana 34Písmeno F, strana 42Písmeno G, strana 45Písmeno H, strana 47Písmeno CH, strana 51Písmeno I, strana 52Písmeno J, strana 58Písmeno K, strana 60Písmeno L, strana 66Písmeno M, strana 71Písmeno N, strana 80Písmeno O, strana 86Písmeno P, strana 92Písmeno Q, strana 107Písmeno R, strana 108Písmeno S, strana 115Písmeno T, strana 129Písmeno U, strana 143Písmeno V, strana 146Písmeno W, strana 155Písmeno X, strana 157Písmeno Y, strana 157Písmeno Z, strana 157
První stranaPředchozí strana|...|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 4838 položek, zobrazeno 1951 - 1980

 

KUMPAN, Tomáš - VÍT, Jan.
Krasové jevy v horninách bělohorského souvrství (turon, česká křídová pánev) z lomu Březinka u Letovic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-6209, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 21-23.


více

 

RAKOVA, Mariya.
Krătkijat pismen tekst kăto tvorčeski metod v čuždoezikovoto obučenie. In Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. ISBN 978-80-904846-7-2, s. 597-602.


více

 

CHALOUPKA, Richard - RYBA, Luděk.
Krční epidurální absces - dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 2, s. 240-242.


více

 

LOLLOK, Marek.
Kreativita v právních textech (zejména) z hlediska stylistiky a teorie funkčních stylů. 2014.


více

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Kresba jedinců se sklony k delikvenci. In Juvenilia Paedagogica 2014. Trnava : Trnavská univerzita v Trnavě, 2014. ISBN 978-80-8082-779-3, s. 16-26. 14.2.2014, PdF TU Trnava.


více

 

ŠAFÁROVÁ, Katarína - URBÁNEK, Tomáš.
Kresba začarovaného zvíéřete (validizace projektivní metody). 2014.


více

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Kresebný projev mládeže s poruchou chování. 2014.


více

 

JAHELKA, Tomáš.
Kritické komentáre Milana Hamadu. Křesťanská revue, Praha, OIKUMENE - Akademická YMCA. ISSN 0023-4613, 2014, vol. LXXXI, no. 4, s. 48-49.


více

 

SVOBODOVÁ, Jindřiška - NOVOTNÝ, Jan.
Kritické myšlení a přírodovědné vzdělávání. In XXXII.Mezinárodní kolokvium o vzdělávacím procesu UNOB. Vyd. 1. Brno : Univerzita obrany, 2014. 4 s. 22.6.2014, Brno.


více

 

obálkaPICHA, Marek.
Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 41 s. ISBN 978-80-210-6730-1.


více

 

HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Krize české politiky: odejde zlo s politickými stranami?. In O komparativní politologii a současné české politice. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2479-2, s. 23-36.


více

 

KOMÍNEK, Pavel - CHROBOK, Viktor - PELLANT, Arnošt - KRAUS, Jaroslav - ČERNÝ, Vladimír - BETKA, Jan.
Krvácení po tonzilektomii – literární přehled (epidemiologie, rizikové 
faktory, život ohrožující krvácení). Otorhinolaryngologie a foniatrie, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-7867, 2014, vol. 63/2014, no. 1, s. 41-49.


více

 

obálkaZBÍRAL, David.
Křesťanská apokalyptika ve starověku a středověku. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 8 s. ISBN 978-80-210-6951-0.


více

 

DOKULIL, Miloslav.
Křesťanství v perspektivě 1700-letého výročí milánkého "ediktu". Vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2014. 350 s. ISBN 978-80-263-0588-0.


více

 

KREIDL, Martin - MORAVCOVÁ, Lucie.
Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství?. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2014, vol. 11, no. 2, s. 101-122.


více

 

SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina - VRUBEL, Martin.
Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. 2014.


více

 

VÁCLAVÍK, David.
Kulturní válka: dvě podoby americké společnosti. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-051-4, s. 283 - 290. 18.10.2012, Liberec.


více

 

KOLMAN, Petr.
Kumulace funkcí přináší jasné střety zájmů. Hospodářské noviny, Praha, Economia. 2014.


více

 

PROCHÁZKA, Jiří - SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří - KNÍŽEK, Miloš.
Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) jedlobukových lesů CHKO Beskydy. Zprávy lesnického výzkumu, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i. ISSN 0322-9688, 2014, vol. 59, no. 2, s. 126-132.


více

 

SYSLOVÁ, Zora - HORNÁČKOVÁ, Vladimíra.
Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost. ISSN 1211-4669, 2014, vol. 24, no. 4, 535–561-27 s.


více

 

PÍŠOVÁ, Michaela - SPILKOVÁ, Vladimíra.
Kvalita v přípravném vzdělávání učitelů. 2014.


více

 

MIKULÁŠEK, Zdeněk - CHRASTINA, Marek - LIŠKA, Jiří - ZEJDA, Miloslav - JANÍK, Jan - ZHU, Liying - QIAN, Shengbang.
Kwee-van Woerden method: To use or not to use?. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, Tatranská Lomnica (Slovensko), Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, Slovensko. ISSN 1335-1842, 2014, vol. 43, no. 3, s. 382-387.


více

 

NOVOTNÁ, Šárka.
L’Apocalypse en tant que principe revélateur de la (ré)écriture : les fins des mondes dans les Chroniques du Plateau-Mont-Royal de Michel Tremblay. Cahiers ERTA, Polsko, Université de Gdansk, Polsko. ISSN 2300-4681, 2014, vol. 4/13, no. 4/13, s. 81-93.


více

 

CUSIMANO, Christophe Gérard L..
L’enseignement du systeme pronominal du français en République tcheque : une nécessaire mise au point morphosyntaxique. Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves, Poitiers, Sanja Bosovic, Justyna Bajda a Witold Ucherek, Francie. ISSN 0080-2557, 2014, vol. 2014, no. 3/2014, s. 1-8.


více

 

BOCK, Nicolas - FOLETTI, Ivan - TOMASI, Michele (Eds.).
L’éveque, l’image et la mort. Identité et mémoire au Moyen Âge. Řím : Viella, 2014. 624 s. ISBN 978-88-6728-079-7.


více

 

ALCHAZIDU, Athena.
La (ansiosa) vida en el paraíso: La problemática de la migración en la literatura contemporánea. 2014.


více

 

NOVOTNÁ, Šárka.
La Main de Michel Tremblay, réalité des illusions et des artifices. Philology Studies and Research. Romance Language Series, Rumunsko. ISSN 1843-3979, 2014, vol. 14/2013, no. 14/2013, s. 110-122.


více

 

RAKOVÁ, Zuzana.
La notion de fonction en traductologie européenne contemporaine - différentes conceptions. 2014.


více

 

NOVOTNÁ, Šárka.
La réécriture ontologique de la réalité : les procédés d’écriture intertextuels et intersubjectifs dans les Chroniques du Plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. 2014.


více

 

RAKOVÁ, Zuzana.
La traduction des noms propres dans deux romans hugoliens. Romanica Olomucensia. ISSN 1803-4136, 2014, vol. 26, no. 1, s. 51-65.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 4838 položek, zobrazeno 1951 - 1980