Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 1181

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1152

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 3Písmeno C, strana 3Písmeno D, strana 6Písmeno E, strana 8Písmeno F, strana 10Písmeno G, strana 11Písmeno H, strana 11Písmeno CH, strana 12Písmeno I, strana 12Písmeno J, strana 14Písmeno K, strana 15Písmeno L, strana 17Písmeno M, strana 18Písmeno N, strana 21Písmeno O, strana 22Písmeno P, strana 23Písmeno Q, strana 28Písmeno R, strana 28Písmeno S, strana 29Písmeno T, strana 33Písmeno U, strana 36Písmeno V, strana 37Písmeno W, strana 38Písmeno X, strana 39Písmeno Y, strana 39Písmeno Z, strana 39
První stranaPředchozí strana|...|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1181 položek, zobrazeno 1152 - 1181

 

STRMISKA, Milan.
Z kláštera vojenskou nemocnicí. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 1-2, s. 14-14.


více

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Z Malajsie přes Tibet do vlastního nitra. 2015.


více

 

DOLEŽÍ, Linda.
Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Příručka pro lektorky a lektory. 2015.


více

 

KYSELÝ, Vojtěch.
Zahalené tváře muslimek odhalují předsudky a fobie Čechů. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno, . ISSN 1804-2392, 2015, s. 33-34.


více

 

MAREŠ, Miroslav.
Zahraničně-politické konsekvence české protiteroristické politiky. 2015.


více

 

MAREŠ, Miroslav - VISINGR, Lukáš.
Zahraniční bojovníci v soudobém ukrajinském konfliktu. Politické vedy, Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko. ISSN 1338-5623, 2015, vol. 18, no. 1, s. 86-106.


více

 

TELEC, Ivo.
Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, no. 1/2, s. 19-29.


více

 

HRSTKA, Roman - MICHALOVÁ, Eva - ŠMARDA, Jan.
Základní principy molekulární biologie. In Molekulární medicína. Vyd. první. Praha : Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-121-6, s. 9-32.


více

 

ŠVAŘÍČEK, Roman.
Základy analýzy dat v kvalitativním výzkumu. 2015.


více

 

ČERNÍN, Karel - ČERNÍNOVÁ, Michaela - TICHÝ, Michal.
Zákon o pozemních komunikacích. Komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 528 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-652-5.


více

 

PLACHÝ, Jiří.
Zákonné zmocnění jako zprostředkovatel vztahu mezi zákonem a podzákonnou právotvorbou. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23. ročník, no. 4, s. 126 - 133.


více

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Zaměření zdravotních prohlídek ve vztahu k věku a charakteru vykonávané práce. Age management OPS, workshop, 2015.


více

 

VORÁČ, Jan - SAUL, Petr.
Zařízení pro měření rozměrů měkkých prostorových útvarů. . Patent. Česká republika. 2015. Číslo: 305030. Vlastník: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Přijato: 18.2.2015.


více

 

ŠTREJTOVÁ, Kateřina.
Zásada „ne bis in idem“ pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky pro české trestní řízení. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2015.


více

 

URBANOVÁ, Petra - JURDA, Mikoláš - ČUTA, Martin.
Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. Vyd. 1. Brno : MUNI Press, 2015. 120 s. ISBN 978-80-210-7754-6.


více

 

KYNCL, Libor.
Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 3, s. 102-107.


více

 

KYSELÝ, Vojtěch.
Zhodnocení latentního jaderného potenciálu Japonska. Sekuriťáci.cz Studentský portál o bezpečnosti, Brno, . ISSN 1802-6710, 2015.


více

 

FRANTOVÁ, Zuzana.
Zlatnictví a diplomacie západořímského císařského dvora. 2015.


více

 

VESELÝ, Radek - KELBL, Martin - KOČIŠ, Ján - KUŽMA, Jan - KOČIŠ, Tomáš.
ZLOMENINY DISTÁLNÍHO HUMERU U PACIENTŮ STARŠÍCH ŠEDESÁTI LET. Úrazová chirurgie, Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava. ISSN 1211-7080, 2015, vol. 23, no. 1, s. 1-4.


více

 

PEKAŘ, Matej - BALCÁRKOVÁ, Pavla - PETROVÁ, Anna - HRSTKOVÁ, Hana - HRUŠKOVÁ, Jana - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
ZMĚNY ČERPACÍ FUNKCE SRDCE PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V DĚTSTVÍ. 2015.


více

 

ONDRUŠOVÁ, Katarína - BUDINSKAYA, Ksenia - ZÁVODNÁ, Eva - NOVÁKOVÁ, Marie - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
ZMĚNY V REGULACI KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S KRČNÍ A HRUDNÍ MÍŠNÍ LÉZÍ. 2015.


více

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Znalost a používání moderních přístupů k řízení veřejných organizací. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Vyd. první. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9, s. 333-339. 3.2.2015, Hradec Králové.


více

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Zohľadnenie peňažných nárokov poškodeného pri ukladaní a výkone alternatívnych trestov. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2015, vol. 14, no. 2, s. 38 - 43.


více

 

DIVÍŠEK, Jan.
Zoogeografické regiony České republiky. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


více

 

RYŠÁNKOVÁ, Dagmar.
Zpívání u jesliček. 2015.


více

 

TAUCHEN, Jaromír.
Zpráva z konference "Sexuální trestné činy včera a dnes". Praha : Wolters Kluwer, 2015. 2 s.


více

 

PETR, Michal.
Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Evropská unie a Česká republika v roce 2014 - reflexe současného stavu a budoucí perspektivy". Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 91 - 94.


více

 

MANDÁKOVÁ, Vojtěška - VESELÝ, Petr.
Zraková ostrost trochu jinak. Trendy v oční optice, Praha, S-press Publishing. 2015, vol. 2015, s. 22-25.


více

 

DRÁPAL, Ljubomír - PONDIKASOVÁ, Tereza.
Zrušení pravomocného soudního rozhodnutí a „bezdůvodné obohacení“?. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 2015, no. 3.


více

 

BAUER, Luboš - MATULOVÁ, Markéta.
Zvýšení interaktivity výuky matematických předmětů pomocí elektronického hlasování - zkušenosti z ESF MU. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. Brno : 2015. ISBN 978-80-210-7598-6. 25.11.2014, Brno.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1181 položek, zobrazeno 1152 - 1181