Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 4769

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1951

Písmeno A, strana 2Písmeno B, strana 12Písmeno C, strana 15Písmeno D, strana 23Písmeno E, strana 31Písmeno F, strana 39Písmeno G, strana 43Písmeno H, strana 46Písmeno CH, strana 50Písmeno I, strana 51Písmeno J, strana 58Písmeno K, strana 60Písmeno L, strana 66Písmeno M, strana 71Písmeno N, strana 81Písmeno O, strana 87Písmeno P, strana 91Písmeno Q, strana 108Písmeno R, strana 108Písmeno S, strana 115Písmeno T, strana 128Písmeno U, strana 142Písmeno V, strana 144Písmeno W, strana 151Písmeno X, strana 153Písmeno Y, strana 153Písmeno Z, strana 153
První stranaPředchozí strana|...|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 4769 položek, zobrazeno 1951 - 1980

 

obálkaJANÍK, Tomáš - ET AL..
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-6349-5.


více

 

VESELÝ, Petr - BERTOLI, Marie - SYNEK, Svatopluk.
Kvalita binokulárního vidění profesionálních a neprofesionálních sportovců. In Trendy v oční optice 2016. Praha : S-Press Publishing, 2016. ISBN 978-80-87862-08-7, s. 24-26.


více

 

SYSLOVÁ, Zora.
Kvalita versus kvalifikace v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. 2016.


více

 

JARABINSKÝ, Ivan.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Středoevropské politické studie, Masarykova univerzita. ISSN 1212-7817, 2016, vol.  17, no.  3-4, s. 339-378.


více

 

HOLUBOVÁ, Marie - PILNÝ, Jaroslav.
Kvalita života pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu - přehled využívaných dotazníků. Ortopedie, Praha, Medakta. ISSN 1802-1727, 2016, vol. 10, no. 1, s. 37-42.


více

 

ANDRÁŠKO, Ivan.
Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 130 s. neuveden. ISBN 978-80-210-8269-4.


více

 

LOJDOVÁ, Kateřina.
„Kvalitativci“ diskutovali o disciplinovaném myšlení a vyprázdněné vědě. Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost. 2016, vol. 26, no. 3, s. 591-593.


více

 

LOJDOVÁ, Kateřina.
Kvalitativní výzkum v pregraduální přípravě učitelů: studenti v roli výzkumníků. 2016.


více

 

WALDER, Pavel - PAŠA, Libor - PAVLISKA, Lubomír.
Kvantitativní analýza power Doppler obrazu laterální entezopatie humeru. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, Galén. ISSN 0001-5415, 2016.


více

 

POUKAROVÁ, Hedvika - HRON, Karel - BÁBEK, Ondřej - HLADIL, Jindřich - FAMĚRA, Martin - ŠIMÍČEK, Daniel - WEINER, Tomáš.
Kvantitativní mikrofaciální analýza vápenců při hranici stupňů lochkov/prag na vybraných profilech v Barrandienu. 2016.


více

 

VESELÝ, Petr - URBÁNEK, D. - SYNEK, Svatopluk - HANÁK, L..
Kvantitativní vyhodnocení defektu barvocitu - Lanthonyho test a jeho modifikovaná interpretace. Česká a Slovenská oftalmologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 1211-9059, 2016, vol. 72, no. 2, s. 28-30.


více

 

KOCHLÁŇOVÁ, Tatiana - KIJ, David - KOPECKÁ, Jana - KUBIZNIAKOVÁ, Petra - MATOULKOVÁ, Dagmar.
Kvasinky non-Saccharomyces a jejich význam v pivovarském průmyslu – I. část –Brettanomyces (Dekkera). Kvasný Průmysl, Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ISSN 0023-5830, 2016, vol. 62, no. 7-8, s. 198-205.


více

 

KOCHLÁŇOVÁ, Tatiana - KIJ, David - KOPECKÁ, Jana - KUBIZNIAKOVÁ, Petra - MATOULKOVÁ, Dagmar.
Kvasinky non-Saccharomyces a jejich význam v pivovarském průmyslu – II část. Kvasný Průmysl, Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ISSN 0023-5830, 2016, vol. 62, no. 7-8, s. 206-214.


více

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Kvázimemoáry jako mentální signál (české a slovenské příklady). In Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno : Jan Sojnek - Galium, 2016. Neuveden, ISBN 978-80-906183-3-6, s. 169-178.


více

 

VESELÁ, Renata.
Květnové zákony. In Encykolopedie českých právních dějin. III. svazek K - M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň; KEY Publishing s.r.o., Ostrava, 2016. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K - M., ISBN 978-80-7380-602-6, s. 370 - 374.


více

 

PAVLÍKOVÁ, Miroslava.
Kybernetický boj mezi Ruskem a Ukrajinou v rámci ukrajinského konfliktu. Obrana a strategie. ISSN 1802-7199, 2016, vol. 2016, no. 1, s. 79-98.


více

 

KAZDOVÁ, Eliška - BARTÍK, Jaroslav - HLAVICA, Michal.
Kyjovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů, Brno, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 1211-7250, 2016, vol. 57, no. 1, s. 163-164.


více

 

GLOMB, Tomáš - MERTEL, Adam.
Kyklades Project. 2016.


více

 

PAPOUŠKOVÁ, Tereza.
KYSELA, Jan; BLAŽKOVÁ, Kristina; CHMEL, Jan a kol.: Právnický Olymp: Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 24, no. 2, s. 287-289.


více

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
L oeuvre de Pavel Čech et son appartenance a la "tribu" des enfants. Vyd. 1. Reims : Université de Reims Champagne-Ardenne, 2016. ISBN 978-2-37496-019-7, s. 239-249.


více

 

NOVOTNÁ, Šárka.
L’antiquité, le théâtre et le sacré : les (ré)découvertes théâtrales de Michel Tremblay. 2016.


více

 

BITONTI, Alessandro.
L’email nella comunicazione accademica fra pragmatica e coesione testuale. In Linguaggio e apprendimento linguistico. Metodi e strumenti tecnologici. Bologna : AItLA - Associazione Italiana di Linguistica Applicata, 2016. ISBN 978-88-97657-12-5, s. 51-65.


více

 

FOLETTI, Ivan.
L’exposition des icones de 1913 a' Moscou: la découverte des origines chrétiennes russes. 2016.


více

 

RAKOVÁ, Zuzana.
L’inventeur de Karel Čapek. Traduction créative et le fonctionnalisme. Atelier de traduction, Suceava, Romania, Editura Universităţii din Suceava, Rumunsko. ISSN 2344-5610, 2016, vol. 25/2016, no. 1, s. 65-75.


více

 

VÁZQUEZ TOURIŇO, Daniel.
La comunidad implícita en la obra teatral. Estrategias de autorreflexión en la dramaturgia mexicana contemporánea. INTI. Revista de Literatura Hispánica, Cranston, Providence College, Spojené státy. ISSN 0732-6750, 2016, vol. 2016, no. 83-84, s. 46-61.


více

 

SEDLÁČKOVÁ, Hana.
La investigación sobre un latifundio y sus propietarios aristocráticos del siglo XIX. 2016.


více

 

DYTRT, Petr.
La réécriture de la mythologie et la relecture de la modernité chez Jean Echenoz. In Romans européens depuis 1976. Réécritures et regard sur une histoire partagée. Paris : Honoré Champion éditeur, 2016. ISBN 978-2-7453-3105-2, s. 155-168. 2009, Budapest.


více

 

DIVIZIA, Paolo.
La teoria della comunicazione di Roman Jakobson alla luce della filologia. 2016.


více

 

PÁPAI, Adam.
Labor Market Rigidities and Monetary Switch in a DSGE Model: Application To The Slovak Economy. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. Bratislava : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, s. 283-288. 2016, Vrátna, Slovensko.


více

 

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - VALÍK, Dalibor - PILÁTOVÁ, Kateřina (Eds.).
Laboratorní diagnostika v onkologii 2016. Sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 58 s. ISBN 978-80-210-8256-4.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 4769 položek, zobrazeno 1951 - 1980