Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 1684

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1655

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 4Písmeno C, strana 5Písmeno D, strana 9Písmeno E, strana 12Písmeno F, strana 14Písmeno G, strana 16Písmeno H, strana 16Písmeno CH, strana 18Písmeno I, strana 18Písmeno J, strana 21Písmeno K, strana 22Písmeno L, strana 24Písmeno M, strana 26Písmeno N, strana 30Písmeno O, strana 32Písmeno P, strana 34Písmeno Q, strana 40Písmeno R, strana 40Písmeno S, strana 42Písmeno T, strana 47Písmeno U, strana 51Písmeno V, strana 52Písmeno W, strana 55Písmeno X, strana 55Písmeno Y, strana 55Písmeno Z, strana 55
První stranaPředchozí strana|...|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1684 položek, zobrazeno 1655 - 1684

 

TELEC, Ivo.
Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, no. 1/2, s. 19-29.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Zakladatelské právní jednání: povaha a výklad. 2015.


více

 

HRSTKA, Roman - MICHALOVÁ, Eva - ŠMARDA, Jan.
Základní principy molekulární biologie. In Molekulární medicína. Vyd. první. Praha : Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-121-6, s. 9-32.


více

 

ŠVAŘÍČEK, Roman.
Základy analýzy dat v kvalitativním výzkumu. 2015.


více

 

ČERNÍN, Karel - ČERNÍNOVÁ, Michaela - TICHÝ, Michal.
Zákon o pozemních komunikacích. Komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 528 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-652-5.


více

 

PLACHÝ, Jiří.
Zákonné zmocnění jako zprostředkovatel vztahu mezi zákonem a podzákonnou právotvorbou. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23. ročník, no. 4, s. 126 - 133.


více

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Zaměření zdravotních prohlídek ve vztahu k věku a charakteru vykonávané práce. Age management OPS, workshop, 2015.


více

 

KONEČNÁ, Michaela - VEČEŘOVÁ, Jitka.
Zamyšlení nad § 1017 občanského zákoníku. Rekodifikace a praxe, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015, vol. III, no. 3/2015, s. 4-7.


více

 

VORÁČ, Jan - SAUL, Petr.
Zařízení pro měření rozměrů měkkých prostorových útvarů. . Patent. Česká republika. 2015. Číslo: 305030. Vlastník: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Přijato: 18.2.2015.


více

 

ŠTREJTOVÁ, Kateřina.
Zásada „ne bis in idem“ pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky pro české trestní řízení. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2015.


více

 

obálkaURBANOVÁ, Petra - JURDA, Mikoláš - ČUTA, Martin.
Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. Vyd. 1. Brno : MUNI Press, 2015. 120 s. ISBN 978-80-210-7754-6.


více

 

KYNCL, Libor.
Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 3, s. 102-107.


více

 

THORENOOR, Nithyananda - VYCHYTILOVÁ, Petra - MLČOCHOVÁ, Jitka - SONJA, Hombach - MARKUS, Kretz - ŠÁNA, Jiří - SLABÝ, Ondřej.
ZFAS1, long non-coding RNA with significance in colorectal cancer. 2015.


více

 

JANKO, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína.
Zjišťování postojů učitelů ke kurikulárním změnám: přehledová studie. 2015.


více

 

CHALOUPKOVÁ, Lucie - DOBROVOLNÁ, Alexandra.
Zkušenosti s mentorskou podporou v mateřských školách. 2015.


více

 

FRANTOVÁ, Zuzana.
Zlatnictví a diplomacie západořímského císařského dvora. 2015.


více

 

VESELÝ, Radek - KELBL, Martin - KOČIŠ, Ján - KUŽMA, Jan - KOČIŠ, Tomáš.
ZLOMENINY DISTÁLNÍHO HUMERU U PACIENTŮ STARŠÍCH ŠEDESÁTI LET. Úrazová chirurgie, Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava. ISSN 1211-7080, 2015, vol. 23, no. 1, s. 1-4.


více

 

PEKAŘ, Matej - BALCÁRKOVÁ, Pavla - PETROVÁ, Anna - HRSTKOVÁ, Hana - HRUŠKOVÁ, Jana - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
ZMĚNY ČERPACÍ FUNKCE SRDCE PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V DĚTSTVÍ. 2015.


více

 

ONDRUŠOVÁ, Katarína - BUDINSKAYA, Ksenia - ZÁVODNÁ, Eva - NOVÁKOVÁ, Marie - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
ZMĚNY V REGULACI KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S KRČNÍ A HRUDNÍ MÍŠNÍ LÉZÍ. 2015.


více

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Znalost a používání moderních přístupů k řízení veřejných organizací. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Vyd. první. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9, s. 333-339. 3.2.2015, Hradec Králové.


více

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Zohľadnenie peňažných nárokov poškodeného pri ukladaní a výkone alternatívnych trestov. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2015, vol. 14, no. 2, s. 38 - 43.


více

 

DIVÍŠEK, Jan.
Zoogeografické regiony České republiky. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


více

 

RYŠÁNKOVÁ, Dagmar.
Zpívání u jesliček. 2015.


více

 

obálkaPOŘÍZKOVÁ, Kateřina - HRBÁČKOVÁ, Jiřina - BOHÁČEK, Milan.
Zpracování statistické analýzy testu lékařské latiny LF MU. In Latinitas Medica. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7789-8, s. 12-30. 30.1.2014, Brno.


více

 

TAUCHEN, Jaromír.
Zpráva z konference "Sexuální trestné činy včera a dnes". Praha : Wolters Kluwer, 2015. 2 s.


více

 

PETR, Michal.
Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Evropská unie a Česká republika v roce 2014 - reflexe současného stavu a budoucí perspektivy". Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 91 - 94.


více

 

MANDÁKOVÁ, Vojtěška - VESELÝ, Petr.
Zraková ostrost trochu jinak. Trendy v oční optice, Praha, S-press Publishing. 2015, vol. 2015, s. 22-25.


více

 

DRÁPAL, Ljubomír - PONDIKASOVÁ, Tereza.
Zrušení pravomocného soudního rozhodnutí a „bezdůvodné obohacení“?. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 2015, no. 3.


více

 

RUBAN, Radek.
Zur Intertemporalität der Vollmachten (mit Bezug zu der Neukodifizierung des tschechischen Privatrechts). Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, C.H. Beck, Německo. 2015.


více

 

BAUER, Luboš - MATULOVÁ, Markéta.
Zvýšení interaktivity výuky matematických předmětů pomocí elektronického hlasování - zkušenosti z ESF MU. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. Brno : 2015. ISBN 978-80-210-7598-6. 25.11.2014, Brno.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1684 položek, zobrazeno 1655 - 1684