Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 2696

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1951

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 7Písmeno C, strana 9Písmeno D, strana 14Písmeno E, strana 19Písmeno F, strana 23Písmeno G, strana 25Písmeno H, strana 27Písmeno CH, strana 29Písmeno I, strana 29Písmeno J, strana 32Písmeno K, strana 33Písmeno L, strana 37Písmeno M, strana 39Písmeno N, strana 45Písmeno O, strana 48Písmeno P, strana 52Písmeno Q, strana 60Písmeno R, strana 61Písmeno S, strana 65Písmeno T, strana 73Písmeno U, strana 80Písmeno V, strana 82Písmeno W, strana 87Písmeno X, strana 88Písmeno Y, strana 88Písmeno Z, strana 88
První stranaPředchozí strana|...|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 2696 položek, zobrazeno 1951 - 1980

 

ŠTĚPÁNEK, Libor.
Seminář kreativních metod ve výuce cizích jazyků. 2014. CZE, Centrum jazykového vzdělávání MU. 23.1.2014 - 23.1.2014, celostátní akce.


více

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana - STEHLÍK, Marek.
Seminář kritiky a online publicistiky. 2014.


více

 

STANÍK, Michal - ČAPÁK, Ivo - MACÍK, Daniel - VAŠINA, Jiří - LŽIČAŘOVÁ, Eva - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠUSTR, Martin - MIKLÁNEK, David - DOLEŽEL, Jan.
Sentinel lymph node dissection combined with meticulous histology increases the detection rate of nodal metastases in prostate cancer. Int Urol Nephrol. 2014.


více

 

KUBÁŇ, Petr - ĎURČ, Pavol - BITTOVÁ, Miroslava - FORET, František.
Separation of oxalate, formate and glycolate in human body fluid samples by capillary electrophoresis with contactless conductometric detection. Journal of Chromatography A, ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, Nizozemsko. ISSN 0021-9673, 2014, vol. 1325, no. 1, s. 241-246.


více

 

GRILLOVÁ, Linda - PĚTROŠOVÁ, Helena - ŠMAJS, David.
Sequencing-based molecular typing of Treponema pallidum strains in the Czech Republic during years 2012-2013. 2014.


více

 

MALENOVÁ, Eva.
Setkání s.. - Alexandr Minkin (moskevský novinář a divadelní kritik na KRjaL) - přednáška o dramatech Čechova a Puškina (březen 2014). 2014.


více

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistics. Fórum sociální politiky, Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. ISSN 1802-5854, 2014, vol. 8, no. 1, s. 30-31.


více

 

SIEGELOVÁ, Jarmila - HAVELKOVÁ, Alena - DUŠEK, Jiří - VANK, Pavel - POHANKA, Michal - DOBŠÁK, Petr - CORNELISSEN, G..
SEVEN DAYS AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING: CIRCADIAN AND HALF-WEEKLY VARIABILITY. 2014.


více

 

SIEGELOVÁ, Jarmila - DUŠEK, Jiří - HAVELKOVÁ, Alena - DOBŠÁK, Petr - CORNELISSEN, G..
SEVEN DAYS AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING: DETERMINATION OF HIGH BLOOD PRESSURE RISK FOR STROKE. 2014.


více

 

GALETA, Jan.
Sever proti Jihu : Zaalpské styly versus italská klasika v architektuře historismu na příkladu vil, kostelů a národních domů. 2014.


více

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - HUBLOVÁ, Veronika - MAYEROVÁ, Michaela - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Severe acute dystonia/akathisia after paliperidone palmitate application - a case study. International Journal of Neuropsychopharmacology, New York, Cambridge University Press, Spojené státy. ISSN 1461-1457, 2014, vol. 17, s. 341-342.


více

 

obálka MIČKOVÁ, Hana - ŠERÁKOVÁ, Hana.
Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 2. díl. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6786-8.


více

 

WRONOVÁ, Michaela.
Severský vánek morbidity v české literatuře aneb Jinakost románů Miloše Urbana. Pandora, Ústí nad Labem, Občanské sdružení Nad Labem. ISSN 1801-6782, 2014, no. 26/27.


více

 

KRÁLÍK, Miroslav - URBANOVÁ, Petra - WAGENKNECHTOVÁ, Martina.
Sex Assessment Using Clavicle Measurements: Inter- and Intra-Population Comparisons. Forensic Science International, Spojené státy. ISSN 0379-0738, 2014, vol. 234, no. January 2014, s. 181.e1-181.e15.


více

 

LIŠKOVÁ, Kateřina.
Sex between the Public and Private. Expert Discourses on Sexuality in Communist Czechoslovakia. 2014.


více

 

LIŠKOVÁ, Kateřina.
Sexological Spring? The international gathering of sexologists in Prague in 1968. 2014.


více

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Sexualita v kontextu lidských práv. 2014. 2014.


více

 

KANIOK, Petr - HLOUŠEK, Vít.
Shaping of Czech Debate on the Euro: Position of Václav Klaus in 1999–2002 Period. Romanian Journal of European Affairs, Institutul European din România, Rumunsko. ISSN 1582-8271, 2014, vol. 14, no. 2, s. 42-62.


více

 

PEŠINA, Zbyněk - VYKOUKAL, Vít - PALCUT, Marian - SOPOUŠEK, Jiří.
Shear Strength of Copper Joints Prepared by Low Temperature Sintering of Silver Nanoparticles. Electronic Materials Letters, Nizozemí, Springer Netherlands, Nizozemsko. ISSN 2093-6788, 2014, vol. 10, no. 1, s. 293-298.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Schenker in Böhmen. Ein Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie. In Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker. Bericht über den internationalen Schenker-Kongress in Berlin, Sauen und Mannheim, 4.–12. Juni 2004. Vyd. 1. Hildesheim : Olms, 2014. ISBN 978-3-487-14724-6, s. 219-226. 2004.


více

 

SZTURZ, Petr - ŠTORK, Jiří - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - GOTTWALDOVÁ, Jana - ŠEDIVÁ, Anna - ADAM, Zdeněk - FOJTÍK, Zdeněk - STEYEROVÁ, Petra - VOKÁČOVÁ, Alena - KOUKALOVÁ, Renata - ŘEHÁK, Zdeněk - MAYER, Jiří.
Schnitzler-syndrom – paradigma multidisciplinárního přístupu u velmi vzácné diagnózy. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 1, s. 74-80.


více

 

NOVOTNÝ, Petr - POL, Milan - HLOUŠKOVÁ, Lenka - LAZAROVÁ, Bohumíra - SEDLÁČEK, Martin.
School as a Professional Learning Community : A Comparison of the Primary and Lower Secondary Levels of Czech Basic Schools. New Educational Review, Wydawnictwo Adam Marszałek, Polsko. ISSN 1732-6729, 2014, vol. Neuveden, no. 35, s. 163-174.


více

 

ŠEBEK, Václav.
Schopnost vnějšího financování jako ekonomická moc?. In Hradecké ekonomické dny 2014 Sborník recenzovaných příspěvků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, s. 220-226. 2014, Hradec Králové.


více

 

KALA, Lukáš.
Sídelní kaše: hnusná zato naše! aneb O záboru a zástavbě půdy. Vyd. 1. Brno : Jihomorvaský kraj a Lipka, 2014. 2 s.


více

 

obálkaVÁLEK, David - DRESLEROVÁ, Gabriela - GREGEROVÁ, Miroslava - HLOŽEK, Martin - NERUDOVÁ, Zdeňka - ŠMERDA, Jaroslav - VOKÁČ, Milan.
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 347 s. ISBN 978-80-210-6680-9.


více

 

GÁNOVSKÝ, Jan.
Sídlištní areál z období popelnicových polí v Brně-Komíně. Studia Archaeologica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1805-918X, 2014, vol. 19, no. 1, s. 169-200.


více

 

KOROVETSKA, Halyna - NOVÁK, Ondřej - JŮZA, Oldřich - GLOSER, Vít.
Signalling mechanisms involved in the response of two varieties of Humulus lupulus L. to soil drying: I. changes in xylem sap pH and the concentrations of abscisic acid and anions. Plant and Soil, 2014, Springer. ISSN 0032-079X, 2014, vol. 380, 375–387-12 s.


více

 

ŠEBELA, Lubomír - PŘICHYSTAL, Antonín.
Silicitové dýky na území České a Slovenské republiky. Předběžná studie. Studia Archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. ISSN 1805-918X, 2014, vol. 19, no. 1, s. 67-94.


více

 

DRAŠAR, Martin - VIZVÁRY, Martin - VYKOPAL, Jan.
Similarity as a central approach to flow-based anomaly detection. International Journal of Network Management, John Wiley & Sons, Ltd., Spojené státy. ISSN 1099-1190, 2014, vol. 24, no. 4, s. 318-336.


více

 

BRAMBOROVÁ, Simona - BENEŠ, Pavel - SEVERA, David.
Simple screening methods in everyday practice. 2014.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 2696 položek, zobrazeno 1951 - 1980