Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 3847

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1951

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 10Písmeno C, strana 12Písmeno D, strana 19Písmeno E, strana 26Písmeno F, strana 32Písmeno G, strana 35Písmeno H, strana 38Písmeno CH, strana 41Písmeno I, strana 42Písmeno J, strana 48Písmeno K, strana 49Písmeno L, strana 54Písmeno M, strana 58Písmeno N, strana 66Písmeno O, strana 70Písmeno P, strana 73Písmeno Q, strana 87Písmeno R, strana 88Písmeno S, strana 93Písmeno T, strana 104Písmeno U, strana 114Písmeno V, strana 117Písmeno W, strana 122Písmeno X, strana 124Písmeno Y, strana 124Písmeno Z, strana 124
První stranaPředchozí strana|...|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 3847 položek, zobrazeno 1951 - 1980

 

ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava.
Na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení jako teoreticko-metodologické rámce pro informační studia a knihovnictví. ProInflow, Masarykova univerzita. ISSN 1804-2406, 2016.


více

 

SOUČEK, Miroslav - ŘIHÁČEK, Ivan - NOVÁK, Jan.
Na jaké hodnoty snižovat systolický krevní tlak? Studie SPRINT. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2016, vol. 18, no. 1, s. 55-58.


více

 

KAHANCOVÁ, Mária - JENNINGS, Len - ŘIHÁČEK, Tomáš.
Na pleciach obrov: čo sa dozvedáme zo štúdií o expertoch v psychoterapii. Psychoterapie, Masarykova univerzita. ISSN 1802-3983, 2016, vol. 10, no. 2, s. 115-125.


více

 

MAŇO, Peter.
Náboženstvo a prosocialita: Experimentálna evidencia z ostrova Maurícius. 2016.


více

 

HOUDEK, Zdeněk.
Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016.


více

 

SVOBODA, Tomáš - CHAMRÁTHOVÁ, Anna.
Nad možností vzniku újmy při výkonu působnosti veřejného ochránce práv. 2016.


více

 

ČEP, David - SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Nad postavením člena statutárního orgánu v trestním řízení proti právnické osobě. 2016.


více

 

ČEP, David.
Nad zaviněním jako základem trestného činu právnické osoby (tj. k přičitatelnosti a otázkám souvisejícím). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 15-16, s. 531-540.


více

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Nadčasovost ilustrací Stanislava Kolíbala. Bratislava : Bibiana, 2016. 2 s.


více

 

KALA, Zdeněk.
Nádory tenkého střeva - úvod. 2016.


více

 

HURDÍK, Jan.
Náhrada škody způsobená při výkonu práva aneb "qui iure suo utitur.". In Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve. Vyd. první. Praha : Leges Praha, 2016. ISBN 978-80-7502-154-0, s. 30-45.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nájem nezkouladovaných bytových a nebytových prostor. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 274-275, no. 6, 2 s.


více

 

SALÁK, Pavel.
Nález věci skryté a jeho právní úprava v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24, no. 12, s. 419-426.


více

 

JANOŠKOVÁ, Hana - ŠERÁKOVÁ, Hana - KOUŘILOVÁ, Iva.
Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál.


více

 

JANOŠKOVÁ, Hana - ŠERÁKOVÁ, Hana.
Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8277-9.


více

 

KOLÁŘOVÁ, Lenka - KUČERA, Lukáš - PROKEŠ, Lubomír - VAŇHARA, Petr - HAMPL, Aleš - HAVEL, Josef.
Nano-gold in time-of-flight mass spectrometry of biological samples. 2016.


více

 

VESELÝ, Radek - JELINKOVA, Pavlina - HEGEROVA, Dagmar - CERNEI, Natalia - KOPEL, Pavel - MOULICK, Amitava - RICHTERA, Lukas - HEGER, Zbynek - ADAM, Vojtech - ZITKA, Ondrej.
Nanoparticles Suitable for BCAA Isolation Can Serve for Use in Magnetic Lipoplex-Based Delivery System for L, I, V, or R-rich Antimicrobial Peptides. Materials, Basel, MDPI AG, Švýcarsko. ISSN 1996-1944, 2016, vol. 9, no. 4, s. 1-15.


více

 

HRBÁČ, Jan - HALOUZKA, Vladimír - HALOUZKOVÁ, Barbora Agatha - SIRANIDI, Eirini - KONTOS, Athanassios - FALARAS, Polycarpos.
Nanostructured copper coated carbon microelectrodes for SERS sensing prepared by electrochemical/electrophoretic technique. In 67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Vyd. 1. Hague : 2016. 1 s. 21.8.2016, Hague.


více

 

JUŘÍK, Tomáš - PODEŠVA, Pavel - FARKA, Zdeněk - KOVÁŘ, David - SKLÁDAL, Petr - FORET, František.
Nanostructured gold deposited in gelatin template applied for electrochemical assay of glucose in serum. Electrochimica Acta, Elsevier, Nizozemsko. ISSN 0013-4686, 2016, vol. 188, no. 10 January, s. 277-285.


více

 

BURŠÍK, Jiří - BURŠÍKOVÁ, Vilma - SOUČEK, Pavel - ZÁBRANSKÝ, Lukáš - VAŠINA, Petr.
NANOSTRUCTURED Mo-B-C COATINGS. Romanian reports in physics., Bucureşti, Editura Academiei Române, Rumunsko. ISSN 1221-1451, 2016, vol. 68, no. 3, s. 1069-1074.


více

 

HAMPL, Aleš - POSPÍŠIL, Jakub - OBOŇA, Jozef Vincenc - KOŠŤÁL, Vratislav - VÁŇA, Rostislav - HRABOVSKÝ, Miloš - BIDMANOVÁ, Šárka - PARUCH, Kamil - MLČOUŠKOVÁ, Jarmila - KREJČÍ, Kateřina - DAMBORSKÝ, Jiří - JAROŠ, Josef.
Nanostructured molecular lawn-powerful tool for studying cellular interactions. 2016.


více

 

POSPÍŠIL, Jakub - OBOŇA, Josef Vincenc - KOŠŤÁL, Vratislav - MLČOUŠKOVÁ, Jarmila - KREJČÍ, Kateřina - BIDMANOVÁ, Šárka - PARUCH, Kamil - DAMBORSKÝ, Jiří - HAMPL, Aleš - JAROŠ, Josef.
Nanostrukturování povrchů jako slibný nástroj pro studium buněčných interakcí kmenových buněk. 2016.


více

 

SUCHÁNEK, Š. - NGO, Ondřej - MÁJEK, Ondřej - SEIFERT, B. - DUŠEK, Ladislav - ZAVORAL, M..
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice: byl přechod na populační program efektivní?. 2016.


více

 

SLOVÁKOVÁ, Pavlína - ŠERÝ, Miroslav.
Narrative interviews in research on post-war socio-historical processes as formative factors of the regional identity of the population. Case study of the Svitavy region (Czech Republic). Hungarian Geographical Bulletin, Akadémiai Kiadó. ISSN 0015-5403, 2016, vol. 2016, no. 1, s. 27-42.


více

 

SELUCKÁ, Markéta.
Následky nezveřejnění smlouvy v registru smluv. 2016.


více

 

DUFKOVÁ, Kristýna.
Nastava paleobalkanskih i južnoslavenskih jezika u okviru opće lingvistike. 2016.


více

 

ONDRÁČEK, Tomáš - ŠTĚPÁNEK, Jan.
Nástin koncepce adaptivních logik. Pro-Fil, Masarykova univerzita. ISSN 1212-9097, 2016, vol. 17, no. 1, s. 16-35.


více

 

KALA, Zdeněk.
Naše zkušenosti s pankreatogastroanastomózou. 2016.


více

 

SKUTKOVÁ, Linda.
Naše zkušenosti s péčí o novorozence s vrozenou brániční kýlou. 2016.


více

 

NEMEC, Juraj - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária - PISÁR, Peter.
National Policies to Combat Social Spatial Inequalities: Slovakia. In NISPAcee conference proceedings. Bratislava : NISPAcee Press, 2016. s. 1-1. 2016, Zagreb.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 3847 položek, zobrazeno 1951 - 1980