Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 276

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 247

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 4Písmeno H, strana 4Písmeno CH, strana 4Písmeno I, strana 4Písmeno J, strana 4Písmeno K, strana 5Písmeno L, strana 5Písmeno M, strana 5Písmeno N, strana 6Písmeno O, strana 6Písmeno P, strana 6Písmeno Q, strana 7Písmeno R, strana 7Písmeno S, strana 8Písmeno T, strana 8Písmeno U, strana 9Písmeno V, strana 9Písmeno W, strana 9Písmeno X, strana 9Písmeno Y, strana 9Písmeno Z, strana 9
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 276 položek, zobrazeno 247 - 276

 

PROKEŠ, Josef - FIŠER, Zbyněk - PŘIBÁŇOVÁ, Alena.
Tři pro tři. PULSY. 2016, no. 4/2015, s. 6 - 8.


více

 

MACHOVÁ, Barbora.
Underwater Archaeology in the Czech Republic - season 2015. Submerged Heritage, Zadar, International Centre for Underwater Archaeology in Zadar - UNESCO Category II, Chorvatsko. ISSN 1848-2422, 2016, vol. 5, no. December 2015, s. 47-51.


více

 

ŠKVRŇÁK, Jan.
Úpadek pánů z Drahotuš v předhusitském období. Sborník Státního okresního archivu Přerov, Zemský archiv. ISSN 1214-4762, 2016, vol. Neuveden, no. prosinec, s. 5-26.


více

 

HÝŽA, Martin.
Urgentní stavy a první pomoc v psychiatrii. Praha : Karolinum, 2016. Psychiatrie a pedopsychiatrie, ISBN 978-80-246-3011-3, s. 526-537.


více

 

KLÍMEK, Petr - MORÁVEK, Tomáš - RÁHEĽ, Jozef - STUPAVSKÁ, Monika - FRIEDECKÝ, David - KRÁL, Pavel - KÚDELA, Jozef - WIMMER, Rupert.
Utilization of air-plasma treated waste polyethylene terephthalate particles as a raw material for particleboard production. Composites Part B, Nizozemsko. ISSN 1359-8368, 2016, vol. 90, no. April, s. 188-194.


více

 

KOVÁŘOVÁ, Pavla.
Úvod do bezpečné online komunikace pro seniory. 2016.


více

 

VIDOVIĆOVÁ, Lucie - HORÁKOVÁ, Karolína - ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana.
Velkoměsto a výkony v neuropsychologických testech u starších osob. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2016.


více

 

URVÁLEK, Aleš.
Vermessung Deutschlands mit Odo Marquard. Pro-Fil, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-9097, 2016, vol. 16, no. 2, s. 12 - 22. Studie je na témže místě otištěna i v českém znění: Pro-Fil, vol. 16, no. 2 (2015). ISSN 1212-9097, s. 2–11.


více

 

POLEHLOVÁ, Helena.
Vita Sancti Wilfridi: a Probe into Early-Medieval Anglo-Latin Hagiography In The Middle Ages : Reality and Illusion, A Student Conference on the Middle Ages in Britain; Faculty of Arts Charles University Prague, 15-16 May 2015. 2016.


více

 

SZENDIUCHOVÁ, Markéta.
Vliv hudebního vzdělání ve výsledcích výzkumu postojů vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20. století. 2016.


více

 

ŽIDLICKÁ, Michaela - CIPROVSKÝ, Tomáš - DOSTALÍK, Petr.
Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál.


více

 

LORENCOVÁ, Alena - LAMKA, Jiří - RESLOVÁ, Nikol - SLANÝ, Michal.
Výskyt Toxoplasma gondii v kůzlečím a jehněčím mase určeném ke konzumaci. Maso. ISSN 1210-4086, 2016, vol. 2016, no. 1.


více

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


více

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


více

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Využití biomarkerů v psychiatrické farmakoterapii. 2016.


více

 

KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Výzkum centra Neurověd CEITEC MU Brno a Psychiatrické kliniky lF MU a FN Brno. 2016.


více

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Význam nežádoucích účinků v běžné klinické praxi. 2016.


více

 

ZIKOVÁ, Markéta.
When Prosody Follows Syntax: Verbal Stems in Czech. Linguistica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7410, 2016, vol. 64, no. 1, s. 163-185.


více

 

SVÁTKOVÁ, Alena - PASTERNAK, Ofer - RUDSER, Kyle - BEDNAŘÍK, Petr - MUELLER, Bryon - WAKUMOTO, Amy - SHAPIRO, Elsa - WHITLEY, Chester - NESTRASIL, Igor.
White matter alterations in Mucopolysaccharidosis type I (MPS I) in the human brain. 2016.


více

 

KIM, Tae-Sik.
Who are (not) Koreans? Practices Employed by Korean News Media for Covering Korean American Individuals’ Success Stories. Citizenship Studies, United Kingdom, Taylor & Francis. ISSN 1362-1025, 2016, vol. 20/2016.


více

 

GREVE, Sebastian Sunday - MÁCHA, Jakub.
Wittgenstein and the Creativity of Language. 2016.


více

 

CHOVANEC, Jan.
Wordplay and football: Humour in the discourse of written sports reporting. In Humorous Discourse (in print). Vyd. 1. Mouton de Gruyter, 2016.


více

 

KOVÁŘOVÁ, Pavla.
Základy práce s dotykovými zařízeními pro seniory. 2016.


více

 

ŠILHÁN, Petr - KACÍŘOVÁ, Ivana - UŘINOVSKÁ, Romana - ČEŠKOVÁ, Eva.
Zkušenosti s terapeutickým monitorováním při posuzování adherence a účinnosti léčby. 2016.


více

 

TKÁČOVÁ, Lenka.
Zooming in on prehistoric fire installations at Tepecik Ciftlik. 2016.


více

 

KOSEK, Pavel.
Zur Wortstellung der enklitischen Auxiliare im Tschechischen des 14. Jahrhunderts. 2016.


více

 

NEMEC, Juraj - KULDUROVA, Batima - KUZEKOVA, Aizan.
Анализ некоторых показателей методики оценки эффективности управления персоналом в государственной службе Республики Казахстан. In ??????????? ??????? ???????????. Moskva : ??????????? ??????? ???????????, 11, 2015, 2016. s. 91-94. 2015.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 276 položek, zobrazeno 247 - 276