Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 3201

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2151

Letter A, page 1Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 16Letter E, page 21Letter F, page 27Letter G, page 30Letter H, page 31Letter CH, page 34Letter I, page 35Letter J, page 40Letter K, page 41Letter L, page 45Letter M, page 49Letter N, page 55Letter O, page 58Letter P, page 61Letter Q, page 73Letter R, page 73Letter S, page 78Letter T, page 87Letter U, page 95Letter V, page 97Letter W, page 102Letter X, page 103Letter Y, page 103Letter Z, page 103
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|...|Next pageLast page
found: 3201 records, displayed 2151 - 2180

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - SYSLOVÁ, Zora.
Příprava výstupů projektu Good Start to School a jejich přínos do praxe. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Příroda. Brno : Hnutí DUHA, 2016. 1 p.


more

 

TELEC, Ivo.
Přírodní léčitelství, tradiční vědění a duševní vlastnictví. Právní rozhledy, Praha, Nakl. C. H. Beck, s. r. o. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24, no. 10, pp. 343-352.


more

 

HAVRDOVÁ, Egle - SYSLOVÁ, Zora - HUTCHINGS, Judy - GRUFFUD, Gwilym - WILLIAMS, Elin - WILLIAMS, Mojca - HANDZELOVÁ, Janka.
Příručka dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání v České republice, v Anglii, na Slovensku a ve Walesu. Vyd. První. Praha : Tomos a.s., 2016. 52 pp. ISBN 978-80-905748-6-1.


more

 

USTOHAL, Libor - MAYEROVÁ, Michaela - KOTOLOVÁ, Hana - HORSKÁ, Kateřina - ALBRECHTOVÁ, Lenka - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Přírůstek hmotnosti a schizofrenie. 2016.


more

 

MALACH, Roman.
Příspěvek k otázce nahrazení požárně nevhodného stavebního materiálu na Moravě ohnivzdorným. Národopisný věstník, Praha, Česká národopisná společnost. ISSN 1211-8117, 2016, vol. XXXIII/75, no. Supplementum, pp. 4-20.


more

 

VOHRYZEK, Stanislav.
Příspěvek k poznání majetkových poměrů na jihozápadní Moravě do husitských válek. 2016.


more

 

ŠIMKOVÁ, Lucie - VODÁČKOVÁ, Daniela - JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Daniela.
Přístup pracovníků linek důvěry k opakovaně volajícím klientům. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Národní centrum pro rodinu. ISSN 1213-6204, 2016, vol. 2/16, pp. 57-76.


more

 

TOMEŠ, Zdeněk - JANDOVÁ, Monika.
Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0572-3043, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 68 - 81.


more

 

KOVÁŘ, Michal.
Psaní je práce lenochů. Čállin lea joavdelasaid bargu. Mudrosloví Laponska. 1. vydání. Červený Kostelec : Nakladatelství Pavel Mervart, 2016. 131 pp. Uralica, svazek 3. ISBN 978-80-7465-202-8.


more

 

HUBLOVÁ, Veronika - USTOHAL, Libor - STEHNOVÁ, Iva - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana.
Psychobiologická teorie v kontextu poruch osobnosti a well-being. Psychiatrie pro praxi, Olomouc, Solen s.r.o. ISSN 1213-0508, 2016, vol. 17, no. 1e, pp. e17-e25.


more

 

MORAVEC, Pavel - SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Psychological Benefits and Costs of Participating in Men’s Groups in the Czech Republic. Journal of European Psychology Students, Great Britain. ISSN 2222-6931, 2016, vol. 2016, no. 7(1), pp. 1-8.


more

 

JAGOŠOVÁ, Lucie.
Psychologické aspekty muzejní edukace (2016). 2016.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
PSYCHOLOGICKÉ TEORIE A MODELY CHOVÁNÍ LIDÍ V NEZAMĚSTNANOSTI. Československá psychologie, Praha, Psychologický ústav AV ČR. ISSN 1804-6436, 2016, vol. 2016, no. 4, pp. 387-399.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Psychologie davů na počátku 21. století. Doslov. In Psychologie davu. Vyd. 1. Praha : Portál, 2016. Klasici, ISBN 978-80-262-1028-3, pp. 131-164.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - ŠMAJS, Josef.
Psychologie nezaměstnanosti a její význam pro profesionalizaci kariérního poradenství. LIFELONG LEARNING - CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1804-526X, 2016.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Psychomotorika pro předškolní děti, Mateřské centrum v Dobřanech u Plzně. 2016.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Psychomotorika v České republice. 2016.


more

 

ZEMÁNKOVÁ, Petra - LUNGU, Ovidiu - BAREŠ, Martin.
Psychosocial Modulators of Motor Learning in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience, Lausanne, Frontiers Research Foundation, Switzerland. ISSN 1662-5161, 2016, vol. 10, no. "neuvedeno", pp. 1-8.


more

 

NEMEC, Juraj - MUSIALKOWSKI, Przemek - TOLKOVANOV, Vyacheslav.
Public Administration Reform at the Local and Regional Level in the Eastern Partnerhips Countries. Brussels : 2016. 111 pp.


more

 

ŠPAČEK, David.
"Public management" v teorii a praxi (V SOUČASNOSTI V EDIČNÍM ŘÍZENÍ). Praha : C. H. Beck, 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Publication of Research Results: Selected Legal Aspects. Grey Journal, Amsterdam, Grey Literature Network Service, The Nederlands. ISSN 1574-180X, 2016, vol. 12, no. Special Winter Issue, pp. 48-54.


more

 

ČEP, David - KANDOVÁ, Katarína.
PÚRY, František. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, 245 stran (recenze). Trestněprávní revue, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 15., no. 6, p. 156-156.


more

 

PETROV, Jan.
Působení judikatury ESLP na národní právní řády: Role vnitrostátních orgánů. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843, 2016, vol.  25, no.  1, pp. 21-29.


more

 

MOTSCHNIG, Renate - PITNER, Tomáš.
Putting learners’ experience at the center of technology enhanced learning, or how students can learn more while enjoying their classes. In DIVAI - 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague, Czechia : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-249-8, pp. 13-32. Štúrovo, Slovakia.


more

 

BURGERT, Pavel - PŘICHYSTAL, Antonín - PROKEŠ, Lubomír - PETŘÍK, Jan - HUŠKOVÁ, Simona.
Původ obsidiánové suroviny v pravěku Čech. Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. ISSN 0323-1267, 2016, vol. LXVII, no. 2, pp. 224-234.


more

 

VIČÍKOVÁ, Alena - VAŠKŮ, Vladimír - JEDLIČKOVÁ, Hana.
Pyoderma faciale. 2016.


more

 

MARINIČ, Peter.
Quality of the Managers versus Competitiveness of the Enterprise. In Current Problems of the Corporate Sector 2016: Miscellany of Scientific Papers. Vyd. 1st. ed. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, pp. 717-723. 2016, Bratislava.


more

 

ŠIŠTÍK, Pavel - TURJAP, Miroslav - IORDACHE, Andreea Maria - SALDANHA, Helena M.E.B. - LEMR, Karel - BEDNÁŘ, Petr.
Quantification of selected antidepressants and antipsychotics in clinical samples using chromatographic methods combined with mass spectrometry: A review (2006-2015). Biomedical Papers, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1213-8118, 2016, vol. 12, no. 10, p. 065.


more

 

POUKAROVÁ, Hedvika - HRON, Karel - BÁBEK, Ondřej - HLADIL, Jindřich - FAMĚRA, Martin - ŠIMÍČEK, Daniel - WEINER, Tomáš - SLAVÍK, Ladislav.
Quantitative allochem composition analysis of Lochkovian-Pragian boundary sections of the Barrandian area (Prague Basin, Czech Republic). 2016.


more

 
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|...|Next pageLast page
found: 3201 records, displayed 2151 - 2180