Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 3905

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2151

Letter A, page 1Letter B, page 10Letter C, page 12Letter D, page 20Letter E, page 26Letter F, page 33Letter G, page 36Letter H, page 38Letter CH, page 41Letter I, page 42Letter J, page 48Letter K, page 50Letter L, page 55Letter M, page 59Letter N, page 66Letter O, page 71Letter P, page 74Letter Q, page 89Letter R, page 89Letter S, page 95Letter T, page 105Letter U, page 116Letter V, page 118Letter W, page 124Letter X, page 125Letter Y, page 126Letter Z, page 126
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|...|Next pageLast page
found: 3905 records, displayed 2151 - 2180

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: 28. 01. 2016 10:21 - rysa - Moravskoslezský partnerské problémy: partnerské vztahy; obtíže v komunikaci; agresivita; paranoidita. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2016. 1 p. Internetová poradna.


more

 

ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Odpovědnost členských států za pochybení soudních orgánů a její reflexe v české legislativě a judikatuře. Brno : MU, 2016. ISBN 978-80-210-8198-7, pp. 113-133. 2015, Brno.


more

 

BARTÁKOVÁ, Helena.
Odpovědnost Evropské unie v kontextu soutěžního práva. In Dny práva 2015 - Days of Law. Část VII. Odpovědnost států, mezinárodních organizací, resp. Evropské unie za újmu/škodu způsobenou jednotlivcům protiprávním výkonem moci či jejím selháním. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8198-7, p. 7-23. Brno.


more

 

JAKUBÍČEK, Robert.
Odpovědnost nositele moci (domina) za obchodní jednání osob alieno iuri subiectae aneb actiones exercitoria, institoria, de peculio et de in rem verso. In Zodpovednosť a zavinenie v rímskom obligačnom práve. Vyd. 2015. Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-0888-1, pp. 44-65.


more

 

KANDOVÁ, Katarína - ČEP, David.
Odpovědnost státního zástupce při plnění úkolů v trestním řízení. 2016.


more

 

ČEP, David - KANDOVÁ, Katarína.
Odpovědnost státního zástupce při plnění úkolů v trestním řízení. In COFOLA 2016. : 2016. 2016.


more

 

MATOUŠ, Michal.
Odpovědnost za nezákonnost souhlasu podle stavebního zákona. 2016.


more

 

KOVÁŘOVÁ, Kateřina.
Odpovědnost za trestné činy v oblasti veřejné správy a sankce s nimi spojené. 2016.


more

 

JÍLKOVÁ, Nikola.
Odůvodnění rozhodnutí při ukládání (správněprávní nebo trestněprávní) sankce. 2016.


more

 

POLOUČEK, Oto.
Oficiální, masová a alternativní kultura na pozadí životních příběhů obyvatel malého města. 2016.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie.
Ochrana osobních údajů v rámci smart meteringu. 2016.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš - JÍLKOVÁ, Nikola.
Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě. In Dny Práva 2015. Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, pp. 154 - 165. 2015.


more

 

TALAŠOVÁ, Marie - BILANOVÁ, Anna - ŠEDOVÁ, Jindřiška - HRŮZA, Filip.
Ochrana zahraničních investic 2016. 2016. CZE, Brno. 27.4.2016 - 27.4.2016, National Activity.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela.
OJA wirkt. Sichtbarmachen von Qualität. 2016.


more

 

KRATOCHVÍL, Vladimír.
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST V ZÁKONĚ UVEDENÉ A ZÁSADA SUBSIDIARITY TRESTNÍ REPRESE. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 53-58.


more

 

HORSKÁ, Kateřina - RUDÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - KARPÍŠEK, Michal - DEMLOVÁ, Regina - OPATŘILOVÁ, Radka - SUCHÝ, Pavel - KOTOLOVÁ, Hana.
Olanzapine-depot administration induces time-dependent changes in adipose tissue endocrine function in rats. Psychoneuroendocrinology, England, Pergamon - Elsevier, Great Britain. ISSN 0306-4530, 2016, vol. 2016, no. 2016, pp. 1-9.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Oldřich Uličný – Ondřej Bláha (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 6: Úvahy o české morfologii (recenze). Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. 6 pp. Slovo a slovesnost, roč. 77, č. 1, s. 224-229.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - FIAMOLI, Michaela - JELÍNKOVÁ, Zuzana - MAGER, Radomír - SUCHÁNEK, Ivan.
Oleogel-S10 v urychlení hojení odběrových ploch pacientů s termickým traumatem. Léčba ran, Praha, Vzdělávání IN. ISSN 2336-520X, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 12-15.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - DUŠEK, Ladislav - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Olfactory bulbectomy increases reinstatement of methamphetamine seeking after a forced abstinence in rats. Behavioural Brain Research, Amsterdam, Elsevier Science BV, The Nederlands. ISSN 0166-4328, 2016, vol. 297, no. "neuvedeno", pp. 20-27.


more

 

KOLMAN, Petr.
Ombudsman, diskriminace a zákaz vstupu mužů do posiloven. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Omezení autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze v případě datové analýzy. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 23/2015, no. 4, pp. 375-384.


more

 

COUFALÍK, Petr.
Omezení vlastnického práva ochrannými pásmy a územními plány v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 23, no. 13-14, pp. 474-480.


more

 

FRANEK, Juraj.
Omnibus Omnia: The Reception of Socrates in Ante-Nicene Christian Literature. Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7402, 2016, vol. 21, no. 1, pp. 31-58.


more

 

KOVÁŘ, Vojtěch - JAKUBÍČEK, Miloš - HORÁK, Aleš.
On Evaluation of Natural Language Processing Tasks: Is Gold Standard Evaluation Methodology a Good Solution?. In Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Rome : SCITEPRESS, 2016. ISBN 978-989-758-172-4, pp. 540-545. 2016, Rome.


more

 

RÁHEĽ, Jozef - SZALAY, Zsolt - ČECH, Jan - MORÁVEK, Tomáš.
On spatial stabilization of dielectric barrier discharge microfilaments by residual heat build-up in air. The European Physical Journal D, Springer Berlin Heidelberg, Italy. ISSN 1434-6060, 2016, vol. 70, no. 92, pp. 1-7.


more

 

VYKOPAL, Jan - BARTÁK, Miloš.
On the Design of Security Games: From Frustrating to Engaging Learning. 2016.


more

 

MENESES GUIMARÄES DE ALMEIDA, Jorge Manuel - KLÍMA, Ondřej.
On the irreducibility of pseudovarieties of semigroups. Journal of Pure and Applied Algebra, AMSTERDAM, North Holland, The Nederlands. ISSN 0022-4049, 2016, vol. 220, no. 4, pp. 1517-1524.


more

 

NETOPIL, Martin - PAUNZEN, Ernst - HEITER, Ulrike - SOUBIRAN, Caroline.
On the metallicity of open clusters. III. Homogenised sample. Astronomy and Astrophysics, France. ISSN 1432-0746, 2016, vol. 585/2016, no. 1, pp. "A150-1"-"A150-17".


more

 

ŠMAJS, Josef.
On the Principle of Evolutionary Ontology. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, Novosibirsk, Publishing House Novosibirsk State Pedagogical University, Russia. ISSN 2226-3365, 2016, vol. 1, no. 2016, pp. 78-86.


more

 

ZÁBRANSKÝ, Lukáš - BURŠÍKOVÁ, Vilma - SOUČEK, Pavel - VAŠINA, Petr - BURŠÍK, Jiří.
On the study of the mechanical properties of Mo-B-C coatings. The European Physical Journal - Applied Physics, EDP Sciences, France. ISSN 1286-0042, 2016, vol. 2016, no. 75, pp. "24716-p1"-"24716-p7".


more

 
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|...|Next pageLast page
found: 3905 records, displayed 2151 - 2180