Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4709

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2151

Letter A, page 2Letter B, page 11Letter C, page 15Letter D, page 24Letter E, page 33Letter F, page 40Letter G, page 44Letter H, page 46Letter CH, page 50Letter I, page 51Letter J, page 56Letter K, page 59Letter L, page 64Letter M, page 69Letter N, page 78Letter O, page 84Letter P, page 89Letter Q, page 104Letter R, page 105Letter S, page 112Letter T, page 125Letter U, page 139Letter V, page 143Letter W, page 151Letter X, page 153Letter Y, page 153Letter Z, page 153
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|...|Next pageLast page
found: 4709 records, displayed 2151 - 2180

 

ZAHUMENSKÝ, David.
Meze úpravy povinností žáků školním řádem v kontextu projevů náboženského vyznání. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. 4. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3.


more

 

MOTYČKA, Martin - LUNGA, Václav - JAŠKOVÁ, Nina.
Mezi klíčem a mečem - kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba. 2014. Diecézní muzeum v Brně. 18.6.2014 - 12.10.2014.


more

 

ŠTACHOVÁ, Naďa.
Mezi nadějí a zoufalstvím. K počátkům profesní etiky advokátů v českých zemích. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 153, no. 5, pp. 411-423.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
Mezi nostalgií a rebelií: vlna jazzového revivalu v poválečné Evropě. In Nostalgie v dějinách. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. Quaestiones quodlibetales No. 24, ISBN 978-80-7325-335-6, pp. 109-121.


more

 

KRUNTORÁD, Matěj.
Mezi restaurováním a řemeslem - činnost bratří Kotrbů nejen na Spiši. 2014.


more

 

KRÁLOVÁ, Tereza - BAINOVÁ, Hana - BRYJOVÁ, Anna - VINKLER, Michal - JOHNSEN, Arild - LIFJELD, Jan T. - ALBRECHT, Tomáš - BRYJA, Josef.
Mezidruhová variabilita Toll-like receptoru 4 u vybraných druhů pěvců tropického a mírného pásma. 2014.


more

 

HUBATKOVÁ, Barbora.
Mezigenerační finanční transfery v kontextu ČR: Čím je ovlivněna finanční pomoc plynoucí od rodičů k dospělým dětem?. Fórum sociální politiky. ISSN 1802-5854, 2014, vol. 8, no. 5, pp. 16-20.


more

 

KUKLOVÁ, Alžbeta - ČERNOCHOVÁ, Pavlína.
Mezišpičáková vzdálenost u protruzních a retruzních typů distookluzí. 2014.


more

 

LÍŠKA, Martin - SOJKA, Petr.
MIaS 1.5. 2014.


more

 

LÍŠKA, Martin - SOJKA, Petr.
MIaSMath 1.5. 2014.


more

 

SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana - BENEŠ, Pavel.
Microperimetry in AMD. 2014.


more

 

SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana - BENEŠ, Pavel.
Microperimetry in AMD. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.


more

 

ŠÁNA, Jiří - LAKOMÝ, Radek - FADRUS, Pavel - SMRČKA, Martin - ŠLAMPA, Pavel - KŘEN, Leoš - HERMANOVÁ, Markéta - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. 2014.


more

 

NOVÁK, Jan - KRUŽLIAK, Peter - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - SLABÝ, Ondřej - NOVÁK, Miroslav.
MicroRNA-206: a Promising Theranostic Marker. . 2014.


more

 

NOVÁK, Jan - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - KÁRA, Tomáš - NOVÁK, Miroslav.
MicroRNAs Involved in the Lipid Metabolism and Their Possible Implications for Atherosclerosis Development and Treatment. Mediators of Inflammation, Hindawi Pub. Corp. ISSN 0962-9351, 2014.


more

 

GODAROVÁ, Jana - ŠTARHOVÁ, Iveta.
Microsimulation Models in the EU and the Czech Case. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 35-43. 2014, Šlapanice.


more

 

BURŠÍK, Jiří - BURŠÍKOVÁ, Vilma - SVOBODA, Milan - KRÁL, Petr - DVOŘÁK, Jiří - SKLENIČKA, Václav.
Microstructure and Local Mechanical Properties of Cu-Co Alloys after Severe Plastic Deformation. In Key Engineering Materials. Švýcarsko : Trans Tech Publications, 2014. ISBN 978-3-03785-876-9, pp. 100-103. 7.11.2012, Levoča, Slovak Republic.


more

 

ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar - TUČEK, Štěpán.
Mifamurtid. časopis Remedia, Praha, Vydavatelství a nakladatelství Remedia. ISSN 0862-8947, 2014, vol. 2014,24.


more

 

STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka.
Migration und Staat. Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. In Migration und Grenzraum im historischen Wandel. Böhmen, Sachsen, mitteleuropäischer Kontext. 1. vydání. Leipzig - Berlin : Edition Kirchhof & Franke, 2014. Studien zur europäischen Regionalgeschichte, Bd. 3, ISBN 978-3-933816-62-7, pp. 33-52.


more

 

SPILKOVÁ, Monika.
Michal Bartoš - Člověčina, výstava fotografií. 2014. CZE, Na Stopce, Gorkého 50, Brno. 28.4.2014 - 25.5.2014, National Activity.


more

 

ŠIPÖCZOVÁ, Eva.
Michal Pavlásek – Jana Nosková: Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2013, 152 s. Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury. ISSN 0862-8351, 2014, vol. XXIV, no. 2, pp. 159-160.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Michal Skřejpek - David Falada - Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 107 s. ISBN 978-80-7380-489-3. (rec.). 2014. 2 pp. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, roč. 22, č. 1.


more

 

POKORNÝ, Zdeněk - ŽÁKOVSKÁ, Alena - DUŠKOVÁ, Monika - KUNC, Martin.
Mikrobicidní účinek nanočástic stříbra na G+ a G- mikroorganismy. In Tomáškovy dny 2014. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6805-6, pp. 76-77. 5.6.2014, Kongresové centrum MU na Komenského náměstí 2, B.


more

 

BURSOVÁ, Šárka - DUŠKOVÁ, Marta - NECIDOVÁ, Lenka - KARPÍŠKOVÁ, Renata - MYŠKOVÁ, Petra.
Mikrobiologické laboratorní metody. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014. 80 pp. ISBN 978-80-7305-676-6.


more

 

SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana - BENEŠ, Pavel - ŽAMPACHOVÁ, Eva.
Mikroperimetrie. Trendy v oční optice 2014, Praha, S-Press Publishing. 2014, vol. 11, no. 1, pp. 36-37.


more

 

SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana - SYNEK, Svatopluk - ŽAMPACHOVÁ, Eva - BENEŠ, Pavel - MATÚŠOVÁ, J..
Mikroperimetrie u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. Česká a Slovenská oftalmologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 1211-9059, 2014, vol. 70, no. 1, pp. 15-20.


more

 

ŠARLINOVÁ, Miroslava - SLABÝ, Ondřej - HALAŠOVÁ, Erika.
MikroRNA v periférnej krvi ako potenciálne biomarkery u pacientov s kolorektálnym karcinómom. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

book coverHORKÝ, Drahomír - ČECH, Svatopluk.
Mikroskopická anatomie. 1. dotisk 3. vydání. Brno : Vydala MU v Brně, 2014. 203 pp. ISBN 978-80-210-5550-6.


more

 

BEŇOVSKÁ, Miroslava - WIEWIORKA, Ondřej.
Mikroskopické vyšetření moče. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál.


more

 

PREJZOVÁ, Lucie.
Mikrostruktura slovníku Dictionarium von dreyen Sprachen Kašpara Zachariáše Vusína. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|...|Next pageLast page
found: 4709 records, displayed 2151 - 2180