Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1153

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1124

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 10Letter G, page 11Letter H, page 12Letter CH, page 13Letter I, page 13Letter J, page 14Letter K, page 15Letter L, page 16Letter M, page 18Letter N, page 20Letter O, page 22Letter P, page 23Letter Q, page 27Letter R, page 27Letter S, page 28Letter T, page 32Letter U, page 35Letter V, page 36Letter W, page 38Letter X, page 38Letter Y, page 38Letter Z, page 38
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|Next pageLast page
found: 1153 records, displayed 1124 - 1153

 

JANČOVÁ, Martina - ŠVANDOVÁ, Kateřina - ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina.
XI. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2014. PdF MU Brno. 12.2.2014 - 12.2.2014.


more

 

SOJKA, Petr.
XIV. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 2014. CZE, Brno. 15.5.2014 - 15.5.2014, European Activity.


more

 

HAVLICEKOVA, Zuzana - JESENAK, Milos - FREIBERGER, Tomáš - BANOVCIN, Peter.
X-linked agammaglobulinemia caused by new mutation in BTK gene: A case report. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC, Olomouc, PALACKY UNIV, MEDICAL FAC. ISSN 1213-8118, 2014.


more

 

COCHINO, Alexis-Virgil - JANDA, Aleš - RAVCUKOVA, Barbora - PLAIASU, Vasilica - OCHIANA, Diana - GHERGHINA, Ioan - FREIBERGER, Tomáš.
X-Linked agammaglobulinemia in a child with Klinefelter’s syndrome. JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY, Kluwer Academic Publishers, USA. ISSN 0271-9142, 2014, vol. 34, p. 142-145.


more

 

MEDUŇA, Mojmír - FALUB, Claudiu Valentin - ISA, Fabio - CHRASTINA, Daniel - KREILIGER, Thomas - ISELLA, Giovanni - TABOADA, Alfonso - NIEDERMANN, Philippe - VON KÄNEL, Hans.
X-Ray Nano-Diffraction on Epitaxial Crystals. Quantum Matter, American Scientific Publishers, USA. ISSN 2164-7615, 2014, vol. 3, no. 4, pp. 290-296.


more

 

ŠVAŘÍČEK, Roman.
Za obecnou pedagogiku "méně obecnější"! Obsahová analýza učebnic obecné pedagogiky. 2014.


more

 

DOLEŽÍ, Linda.
Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). Příručka pro lektorky a lektory. 2014.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Zajonc a jeho nejznámější experimenty. Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. 3 pp. 3 (1).


more

 

KISS, Igor - RAPOŠOVÁ, Ivana.
Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2014. Vyd. prvé. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2014. ISBN 978-80-89105-55-7, pp. 11-81.


more

 

ČERNÁ, Jitka.
Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii. Práce a mzda, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 0032-6208, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 36-41.


more

 

RAUS, David - ORŠULOVÁ, Andrea.
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-470-5.


more

 

KOLMAN, Petr.
Zákon o ochraně osobních údajů. 2014.


more

 

TURCSÁNYI, Richard.
Zápas o bezpečnosť a prosperitu vo východnej Ázii. In Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Bratislava : Inštitút ázijských štúdií/CENAA, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-971575-0-0, pp. 9-23.


more

 

MORÁVEK, Tomáš - RÁHEĽ, Jozef - SŤAHEL, Pavel.
Zařízení pro povrchovou plazmovou úpravu umělých a přírodních vláken. 2014.


more

 

KOVÁŘ, Petr - VÉLA, Vladimír.
Zatímco či mezičím. 2014.


more

 

DOLEČEK, Martin - SMOLÍK, Josef.
Zdrojová data policejních statistik v ČR: využitelnost a limity. In Bezpečnostné fórum 2014, II.zväzok. Vyd. 1. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0678-8, pp. 473-482. 12.2.2014, Banská Bystrica.


more

 

PAZDÍRKOVÁ, Jana - ZEDNÍK, Jan - ŠPAČEK, Petr - PECINA, Vratislav - SÝKOROVÁ, Zdeňka - KRUMLOVÁ, Hana.
Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14.6. 2012. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-6209, 2014, vol. 20, no. 1-2, pp. 205-209.


more

 

BRÁZDIL, Tomáš - KIEFER, Stefan - KUČERA, Antonín - NOVOTNÝ, Petr - KATOEN, Joost-Pieter.
Zero-Reachability in Probabilistic Multi-Counter Automata. CoRR. 2014.


more

 

KUMPAN, Tomáš - PETŘÍK, Jan - PROKEŠ, Lubomír.
Zkušební morfometrická studie konodontů rodu Siphonodella: cestou k objektivizaci biostratigrafické identifikace hranice devonu a karbonu?. 2014.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Zletilost, svéprávnost a zastoupení dítěte. 2014.


more

 

BEJČEK, Josef.
Zlikviduje dvacetimilónová kauce konkurenci?. Vyd. Právo ze dne 9. ledna 2014. BORGIS, 2014. 1 p.


more

 

HALLA, Slavomír - DRLIČKOVÁ, Klára.
Zmeny v subjektoch hlavnej zmluvy a ich dopad na súvisiacu rozhodcovskú zmluvu. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 76-82.


more

 

LAŤÁKOVÁ, Kamila - BEDNAŘÍKOVÁ, Zuzana - SYNEK, Svatopluk.
Zorné pole. OČIMA studentský časopis Optometrie a Ortoptiky. 2014, vol. 3/2014.


more

 

LÍZAL, Pavel.
Zpracování bakalářské práce. 3., aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6760-8.


more

 

TICHÁ, Monika.
Zpráva z workshopu PF MU Brno „Insolvence v aktuální praxi“. Obchodní právo, JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D., IČ 63655250. ISSN 1210-8278, 2014, vol. 2014, no. 1.


more

 

WAGNER, Roland Anton.
Zum valenztheoretischen Status von Begleitern in Nominalgruppen. Vyd. 1. Wien, Berlin : Lit Verlag, 2014. ISBN 978-3-643-50564-4, pp. 67-106. 11.10.2012, Trnava.


more

 

MUZIKANT, Mojmír.
Zur Beschreibung von Verbalsubstantiven aus der Sicht der Valenz und Derivation in der Lexikographie. In Valenz und Kookkurrenz. Grammatische und lexikalische Ansätze. Wien, Berlin (Německo) : Lit Verlag, 2014. Literatur- und Sprachwissenschaft, Band 29, ISBN 978-3-643-50564-4, pp. 55-66.


more

 

JEMELKA, Petr.
Zvíře jako bioetické téma. 2014.


more

 

PŘIBYLOVÁ, Irena.
Zwei Welten: Kinderreime (und Märchen) zwischen Tschechisch und Englisch. 2014.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Ženy v langobardských zákonících. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|Next pageLast page
found: 1153 records, displayed 1124 - 1153