Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2151

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 12Letter E, page 16Letter F, page 20Letter G, page 22Letter H, page 22Letter CH, page 24Letter I, page 25Letter J, page 28Letter K, page 30Letter L, page 33Letter M, page 35Letter N, page 40Letter O, page 43Letter P, page 46Letter Q, page 54Letter R, page 54Letter S, page 57Letter T, page 64Letter U, page 70Letter V, page 71Letter W, page 75Letter X, page 75Letter Y, page 76Letter Z, page 76
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 2151 - 2180

 

KOZLÍKOVÁ, Barbora - KRONE, Michael - LINDOW, Norbert - FALK, Martin - BAADEN, Marc - BAUM, Daniel - VIOLA, Ivan - PARULEK, Julius - HEGE, Hans-Christian.
Visualization of Biomolecular Structures: State of the Art. In Eurographics Conference on Visualization (EuroVis) - STARs. Neuveden : The Eurographics Association, 2015. nestránkováno-21 pp. 2015, Cagliari.


more

 

PLESKAČOVÁ, Anna - BARTÁKOVÁ, Vendula - PÁCAL, Lukáš - KURICOVÁ, Katarína - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - TOMANDL, Josef - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Vitamin D Status in Women with Gestational Diabetes Mellitus during Pregnancy and Postpartum. Biomed Research International, New York, HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, USA. ISSN 2314-6133, 2015, vol. 2015, no. 260624, pp. 1-7.


more

 

HOLUBOVÁ, Kristína - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - VALEŠ, Karel.
Vliv akutní a chronické aplikace neurosteroidů na agonistické chování u myší. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2015, vol. 19, no. Suppl.1, p. 61-61.


more

 

REICHEL, Vlastimil - HLOUŠEK, Miroslav.
VLIV FISKÁLNÍ POLITIKY NA HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS. In Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9, pp. 466-472. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

JUŘÍK, Vojtěch - ŠAŠINKA, Čeněk - ŠPRIŇAROVÁ, Kateřina - HERMAN, Lukáš - ŠTĚRBA, Zbyněk - STACHOŇ, Zdeněk - CHMELÍK, Jiří - KOZLÍKOVÁ, Barbora.
Vliv formy 3D zobrazení geografické informace na její kognitivní zpracování. In Kognicia a umělý život 2015. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-3875-2, pp. 61-66. 2015, Trenčianske Teplice.


more

 

PISTOVČÁKOVÁ, Jana - DRAŽANOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš - DEMLOVÁ, Regina.
Vliv haloperidolu na sociální interakce myší ve vývojovém modelu schizofrenie. Psychiatrie, Praha, Tigis spol. s r.o. ISSN 1211-7579, 2015, vol. 2015, no. Suppl.1, p. 62-62.


more

 

book coverOSIČKOVÁ, Barbora - VESELÝ, Petr.
Vliv chromagenových filtrů na rychlost čtení u dyslexie. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.


more

 

KINCLOVÁ, Lucie - MORÁŇOVÁ, Kateřina.
Vliv chronické bolesti bederní páteře na somatognostické funkce a hluboké čití. 2015. ISBN 978-80-87450-13-0.


more

 

HORSKÁ, Kateřina - KOTOLOVÁ, Hana - ZATLOUKALOVÁ, Monika - POKRIVČÁKOVÁ, Petra - PROCHÁZKA, Jiří - OPATŘILOVÁ, Radka - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - DEMLOVÁ, Regina - KARPÍŠEK, Michal - KARPÍŠKOVÁ, Kateřina.
Vliv chronicky podávaného olanzapinu na dysregulaci endokrinní funkce tukové tkáně u laboratorní myši. 2015.


more

 

PROCHÁZKA, Jiří - SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří.
Vliv intensity lesního hospodaření na společenstva kůrovců a jejich predátorů v horských jedlobučinách. 2015.


more

 

DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - SABOVÁ, Michaela - JUŘICA, Jan - BROMEK, Ewa - ZENDULKA, Ondřej.
Vliv krocinu a safranalu na metabolickou aktivitu CYP enzymů u potkana. 2015.


more

 

book cover HROMČÍK, Filip - VOKURKA, Jan.
VLIV PLAZMY BOHATÉ NA TROMBOCYTY, FIBRINU BOHATÉHO NA TROMBOCYTY A DERIVÁTU SKLOVINNÉ MATRIX V KOMBINACI S KOLAGENNÍ MEMBRÁNOU NA HOJENÍ ARTEFICIÁLNÍHO DEFEKTU. KLINICKÁ STUDIE NA KRÁLÍKOVI. 2015.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Vliv pohlaví a depresivního fenotypu na relaps metamfetaminové závislosti v operantním potkaním modelu. 2015.


more

 

URBÁNKOVÁ, Eva - KOLEŇÁK, Jiří.
VLIV PSYCHIKY NA FYZIOLOGICKÉ JEVY V ORGANISMU JEDINCE PŘI ŘÍZENÍ KRIZOVÉM MANAGEMENTU. In Trendy personální práce pro náročná prostředí. Brno : NEWTON BOOKS, a.s., 2015. ISBN 978-80-87325-01-8, pp. 54-61. 2.1.2015, Brno.


more

 

BARTOŇKOVÁ, Jana - VOJTEK, Libor - VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea - VETEŠNÍK, Lukáš - PALÍKOVÁ, Miroslava - HYRŠL, Pavel.
Vliv sezóny, ploidie a nákazy na aktivitu komplementu sladkovodních ryb. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

NOSKOVÁ, Kristýna - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - ZENDULKA, Ondřej - JUŘICA, Jan.
VLIV TOLBUTAMIDU NA METABOLIZACI FENACETINU JAKO MARKERU METABOLICKÉ AKTIVITY CYP1A2. 2015.


more

 

CAHA, Pavel - ZIKOVÁ, Markéta.
Vocalic length as evidence for the incorporated-free particle distinction in Czech. 2015.


more

 

ČEJKA, Tomáš - ČAČANÝ, Juraj - HORSÁK, Michal - JUŘIČKOVÁ, Lucie - BUĎOVÁ, Jana - DUDA, Michael - HOLUBOVÁ, Anna - HORSÁKOVÁ, Veronika - JANSOVÁ, Anna - KOCURKOVÁ, Alena - KORÁBEK, Ondřej - MAŇAS, Michal - ŘÍHOVÁ, Dagmar - ŠIZLING, Arnošt.
Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. Malacologica Bohemoslovaca. ISSN 1336-6939, 2015, vol. 14, no. 1, pp. 5-16.


more

 

SCHMIDT, Martin.
Volba hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách. Ekonomika Management Inovace. ISSN 1804-1299, 2015.


more

 

MOCHŤAK, Michal.
Volebné násilie v priestore krajín postkomunistickej Európy. Mapovanie vzorcov na základe dát z projektu NELDA. Bezpečností teorie a praxe, Praha, Policejní akademie ČR v Praze. ISSN 1801-8211, 2015, no. 1, pp. 109-124.


more

 

MOCHŤAK, Michal.
Volebné násilie v priestore krajín postkomunistickej Európy. Mapovanie vzorcov na základe dát z projektu NELDA. Bezpečnostní teorie a praxe, Policejní akademie České republiky. ISSN 1801-8211, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 109-124.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Volgarizzamento A della «Formula vitae honestae» di Martino di Braga. DiVo. Dizionario dei volgarizzamenti, Firenze-Pisa, 2280-6873, Italy. ISSN 2280-6873, 2015. forthcoming.


more

 

RAVANDEH, Mehdi - TRNKOVÁ, Libuše.
VOLTAMMETRY OF GUANOSINE AND GUANOSINE MONOPHOSPHATE ON A PENCIL GRAPHITE ELECTRODE. In XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7857-4, pp. 150-153. 26.5.2015, Brno.


more

 

book coverMICENKOVÁ, Lenka - ŠMAJS, David.
Vplyv prostredia na produkciu bakteriocínov u druhu Escherchia coli. 2015. ISBN 978-80-210-7851-2.


more

 

HLAVÁČOVÁ, Miroslava - PAULOVÁ, Hana - STRAČINA, Tibor - NOVÁKOVÁ, Marie.
Vplyv rozných foriem doxorubicínu na hladinu 4-hydroxy-2-nonenalu ako markera lipoperoxidácie u potkanov. 2015.


more

 

KALHOUS, David.
Vrcholně středověká tradice o Velké Moravě. K instrumentalizaci historické tradice. In Velká Morava a velkomoravská staroslověnština. Olomouc : Vydavatelství FF UPOL, 2015. Paleon, ISBN 978-80-87895-03-0, pp. 90-120.


more

 

KOLMAN, Petr.
Všeobecnost obsahu je ideálním, typickým a podstatným znakem zákona. Právní rádce, Praha, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2015, no. 6/2015, 14 pp.


more

 

TRAMPOTOVÁ, Olga - LACINOVÁ, Lenka.
Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: Porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2015, vol. 59, no. 1, pp. 56 - 69.


more

 

PILCH, Pavel.
Vuk Karadžić v „obrázkovém“ čtení. Několik poznámek k vybraným komiksovým adaptacím srbských lidových písní. In Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-905336-6-0, pp. 41-46.


more

 

SYSLOVÁ, Zora.
Výběrové zaměření pozornosti učitelů mateřských škol,. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 2151 - 2180