Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 3322

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2151

Letter A, page 2Letter B, page 8Letter C, page 11Letter D, page 17Letter E, page 23Letter F, page 28Letter G, page 31Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 37Letter J, page 41Letter K, page 43Letter L, page 48Letter M, page 51Letter N, page 58Letter O, page 63Letter P, page 67Letter Q, page 78Letter R, page 79Letter S, page 83Letter T, page 92Letter U, page 101Letter V, page 103Letter W, page 108Letter X, page 109Letter Y, page 109Letter Z, page 109
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|...|Next pageLast page
found: 3322 records, displayed 2151 - 2180

 

book coverPEKÁREK, Milan - DUDOVÁ, Jana - HANÁK, Jakub - PRŮCHOVÁ, Ivana - TKÁČIKOVÁ, Jana.
Pozemkové právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 488 pp. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8.


more

 

book coverPEKÁREK, Milan - DUDOVÁ, Jana - HANÁK, Jakub - PRŮCHOVÁ, Ivana - TKÁČIKOVÁ, Jana.
Pozemkové právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 488 pp. ISBN 978-80-210-7536-8.


more

 

ŠILHART, Zdeněk - KYSELA, Petr.
Pozice extraanatomického bypassu v tepenné rekonstrukční chirurgii - cross over F-F bypass v naší sestavě. 2015.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Pozitivní psychologie - věda o štěstí. 2015.


more

 

VODOVÁ, Libuše.
Poznávání dřevin v zimním stavu - v rámci kurzu "Dendrologické vycházky". 2015. CZE, Brno. 14.2.2015 - 14.2.2015, National Activity.


more

 

KOTKOVÁ, Martina.
Práce asistenta na škole: pohled asistenta a pohled školního psychologa. 2015.


more

 

PUNOVÁ, Monika.
Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education, Zlín, Univerzita Tomáše Bati. ISSN 1805-8825, 2015, vol. 3, no. 1, pp. 70-84.


more

 

KLÍČOVÁ, Eva.
"Práce" v normalizační próze. 2015.


more

 

VIDOVIĆOVÁ, Lucie - WIJA, Petr.
Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti a výzvy. Praha : Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. 112 pp. -. ISBN 978-80-260-7988-0.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Pracovní schopnosti a věk. Praha : Karlova univerzita Praha, 2015. 2015, Praha, Filozofická fakulta KU.


more

 

KOMENDA, Martin - SCHWARZ, Daniel - ŠVANCARA, Jan - VAITSIS, Christos - ZARY, Nabil - DUŠEK, Ladislav.
Practical use of medical terminology in curriculum mapping. Computers in Biology and Medicine, Oxford, Pergamon-Elsevier Science Press, Great Britain. ISSN 0010-4825, 2015, vol. 63, no. August 01, pp. 74-82.


more

 

KUBĚNOVÁ, Gabriela - CÍDLOVÁ, Hana.
Pracujeme s grafy stejným způsobem?. 2015.


more

 

book coverCÍDLOVÁ, Hana - KUBĚNOVÁ, Gabriela.
Pracujeme s grafy stejným způsobem?. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.


more

 

ŠÍP, Radim - SEDLÁKOVÁ, Markéta - CÁSKOVÁ, Kateřina - ŠIMŮNKOVÁ, Barbora.
Pragmatism and Education in the Visegrad Countries: History and Vista. 2015. CZE, Brno. 7.5.2015 - 9.5.2015, European Activity.


more

 

CYMBALAK, Tomasz - DEJMAL, Miroslav.
Praha Nové Město - Národní třída ppč. 841-842, Mikulandská ppč. 843. Archaeologica Pragensia, Praha, . ISSN 0231-6390, 2015, vol. 22, pp. 715-716.


more

 

BRABCOVÁ, Blažena.
Praktická cvičení k učivu o řasách. 2015. CZE, Katedra biologie PdF MU. 25.4.2015 - 25.4.2015, National Activity.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - PŘIKRYL, Radovan.
Praktické aspekty gendrových rozdílů ve farmakoterapii závažných psychických poruch. 2015.


more

 

ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla - PAŘIL, Petr - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana - SYROVÁTKA, Vít - STRAKA, Michal - POLÁŠEK, Marek - ŠIKULOVÁ, Lenka - NĚMEJCOVÁ, Denisa.
Praktické výstupy projektu BIOSUCHO. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.


more

 

ČERNOCH, Radek.
Praktický návod k výpočtu Falcidiánské kvarty dle § 1598 NOZ. Ad Notam : Časopis českého notářství, Praha, Notářská komora ČR. ISSN 1211-0558, 2015, vol.  21, no.  4, pp. 12-15.


more

 

ŽIDEK, Dominik.
Prameny právní úpravy ekonomických nástrojů ve veřejném právu. Právní prostor, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1-2, pp. 65-76.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Právna úprava procesného postavenia poškodených trestným činom a obetí v SRN. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 6, pp. 218-224.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana - GAJDIČIAR, Vladimír.
Právna úprava procesného postavenia poškodených trestným činom a obetí v SRN. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 6, pp. 218-224.


more

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Právní jednání týkající se majetku ve svěřenském fondu - vybrané otázky. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015.


more

 

HAVEL, Dalibor.
Právní tematika v nejstarších rukopisech a zlomcích v českých zemích. 2015.


more

 

POSPÍŠIL, Petr.
Právní úprava státní služby – odměňování a služební hodnocení státních zaměstnanců, přechodná ustanovení. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-181X, 2015, vol. XIII, no.  5, pp. 7-12.


more

 

POSPÍŠIL, Petr.
Právní úprava státní služby – práva a povinnosti státních zaměstnanců. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-181X, 2015, vol. XIII, no.  4, pp. 26-30.


more

 

POSPÍŠIL, Petr.
Právní úprava státní služby - předmět úpravy a základní ustanovení. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-181X, 2015, vol. XIII, no.  2, pp. 10-14.


more

 

POSPÍŠIL, Petr.
Právní úprava státní služby – složitý zrod nového zákona. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-181X, 2015, vol. XIII, no.  1, pp. 22-25.


more

 

POSPÍŠIL, Petr.
Právní úprava státní služby – služební poměr. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-181X, 2015, vol. XIII, no.  3, pp. 13-18.


more

 
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|...|Next pageLast page
found: 3322 records, displayed 2151 - 2180