Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 2793

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2251

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 15Letter E, page 20Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 28Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 33Letter K, page 35Letter L, page 38Letter M, page 41Letter N, page 46Letter O, page 50Letter P, page 54Letter Q, page 63Letter R, page 63Letter S, page 67Letter T, page 75Letter U, page 83Letter V, page 85Letter W, page 90Letter X, page 91Letter Y, page 91Letter Z, page 91
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 2793 records, displayed 2251 - 2280

 

PŘIBYLOVÁ, Irena.
Teenagers in/and Novels in Verse. 2014.


more

 

DEJMAL, Miroslav.
Technické zařízení objevené na dvoře muzea v Žarošicích. Věstník historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, . 2014, vol. 23, pp. 36-38.


more

 

OSIČKA, Jan - ČERNOCH, Filip - OCELÍK, Petr - VLČEK, Tomáš.
Technicko-ekonomické aspekty energetiky. Brno : Neuveden, 2014. 254 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6650-2.


more

 

book coverATKINSOVÁ, Lucie.
Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 93 pp. ISBN 978-80-210-6704-2.


more

 

VESELÝ, Petr.
Technologie výroby brýlových čoček - 5. část: Materiálový tok výroby. Česká oční optika, Praha, EXPO DATA. ISSN 1211-233X, 2014, vol. 55, no. 1, pp. 12-15.


more

 

VESELÝ, Petr.
Technologie výroby brýlových čoček - 6. část: Materiálový tok výroby. Česká oční optika, Praha, EXPO DATA. ISSN 1211-233X, 2014, vol. 55, no. 2, pp. 10-11.


more

 

KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Eva.
Tělesné polohy v náboženském rituálu. 2014.


more

 

POLANSKÁ, Pavla - FOJTOVÁ, Miloslava - FAJKUS, Jiří.
Telomeres in plants with hypomethylated genomes. 2014.


more

 

PYŠEK, Petr - JAROŠÍK, Vojtěch - PERGLEROVÁ, Jana - MORAVCOVÁ, Lenka - CHYTRÝ, Milan - KÜHN, Ingolf.
Temperate trees and shrubs as global invaders: the relationship between invasiveness and native distribution depends on biological traits. Biological Invasions, Springer, Great Britain. ISSN 1387-3547, 2014, vol. 16, no. 3, pp. 577-589.


more

 

BARNAT, Jiří - BAUCH, Petr - HAVEL, Vojtěch.
Temporal Verification of Simulink Diagrams. In Proceedings of HASE 2014. Miami : IEEE Computer Society, 2014. 8 pp. 2014.


more

 

SKUPA, Lukáš.
Ten, který měl doma lva. Pavel Hobl. Cinepur, Sdružení přátel Cinepuru. ISSN 1213-516X, 2014, vol. 21, no. 91, pp. 72-75.


more

 

BYSTROŇOVÁ, Monika.
Teorie mysli a morálka: Cesta tam a zase zpátky. 2014.


more

 

MARSOVÁ, Kristýna - MEZULÁNÍKOVÁ, Kateřina - D'SOUZA, Hana - LACINOVÁ, Lenka.
Teorie mysli dětí v předškolním věku: Souvislost s institucionální péčí a typem vzdělávání. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2014, vol. 58, no. 1, pp. 1-12.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - KUČEROVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Teorie sebeléčení v animálním modelu komorbidní deprese a kanabinoidní závislosti. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 18, no. Suplementum 1, p. 47-47.


more

 

SKALÁK, Jan - ČERNÝ, Martin - JEDELSKÝ, Petr - GE, Eva - DOBRÁ, Jana - VAŇKOVÁ, Radomíra - BRZOBOHATÝ, Břetislav.
Teplotní stres v rostlinách: můžeme ho ovlivnit manipulací hladiny cytokininů?. 2014.


more

 

TURJAP, Miroslav - JUŘICA, Jan.
TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ QUETIAPINU. Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Galén, spol. s r. o. ISSN 1212-0383, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 75 - 81.


more

 

VRUBEL, Martin.
Terénní mapování ve speciální pedagogice. 2014.


more

 

ŽÁKOVSKÁ, Alena - CHLÍBKOVÁ, Daniela - MACH, Jakub - TOUFAR, Jiří.
Terénní studie hematologických parametrů a oxidativního vzplanutí u ultra-vytrvalostních cyklistů v závodě na 24 hodin. In Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca. Brno : Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014. pp. 35-36. 2014, Třešť.


more

 

BERNARD, Vladan - ANDRAŠINA, Tomáš.
Termografické hodnocení radiofrekvenční ablace stentů ex vivo. Lékař a technika, ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství. ISSN 0301-5491, 2014, vol. 43, no. 4, pp. 10-14.


more

 

MORNSTEIN, Vojtěch - MARYŠKOVÁ, Věra.
Termografie I. 2014. CZE, Biofyzikální ústav LF MU Brno. 12.2.2014 - 12.2.2014.


more

 

MORNSTEIN, Vojtěch - MARYŠKOVÁ, Věra.
Termografie II. 2014. CZE, Biofyzikální ústav LF MU Brno. 9.4.2014 - 9.4.2014.


more

 

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana.
Territory Unit Evaluation - a Case Study in Districts in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 19-26. 16.1.2014, Šlapanice.


more

 

PAŘIL, Petr - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana - SYROVÁTKA, Vít - STRAKA, Michal - POLÁŠEK, Marek - ŠIKULOVÁ, Lenka - NĚMEJCOVÁ, Denisa - ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla.
Testing of different approaches for the indication of stream intermittency in the Czech Republic _ the BIODROUGHT project. 2014.


more

 

URBANOVÁ, Petra - ROSS, Ann H. - JURDA, Mikoláš - NOGUEIRA, Maria-Ines.
Testing the Reliability of Software Tools in Sex and Ancestry Estimation in a Multi-Ancestral Brazilian Sample. Legal Medicine, Elsevier. ISSN 1344-6223, 2014.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Testo, microtesto, macrotesto e supertesto: per una filologia dei manoscritti miscellanei. In Actes du XXVIIe Congres international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 13. Philologie textuelle et éditoriale. Nancy : Not specified, 2014. 2014. paper read before the XXVIIe Congres International de Linguistique et de Philologie Romanes, Nancy, France (15-20 July 2013): forthcoming.


more

 

HERČÍK, Radim.
Testovací záznam. . 2014.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Texts and Transmission in Italian Late Medieval and Early Renaissance Manuscript Miscellanies. In The Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections from a European Perspective (Utrecht, 25-28 April 2013). Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. paper read before the conference "The Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections from a European Perspective" (Utrecht, 25-28 April 2013): forthcoming.


more

 

TURCSÁNYI, Richard.
Thai-Cambodian Conflict: Approaching the Final Stage at Preah Vihear?. 2014.


more

 

SPÁČ, Peter.
The 2012 parliamentary elections in Slovakia. ELECTORAL STUDIES, OXFORD, ELSEVIER SCI LTD, USA. ISSN 0261-3794, 2014, vol. 33, no. March, pp. 343-346.


more

 

HVOZDENSKÁ, Jana.
The Application of Sovereign Bond Spreads (The Case of Finland, Iceland, Norway, Sweden, Switzerland and Russia). In Economic Challanges in Enlarged Europe. Proceedings of 6th International Conference. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2014. pp. 1-11. 2014, Tallinn.


more

 
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 2793 records, displayed 2251 - 2280