Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4829

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2251

Letter A, page 2Letter B, page 11Letter C, page 15Letter D, page 25Letter E, page 34Letter F, page 42Letter G, page 45Letter H, page 47Letter CH, page 51Letter I, page 52Letter J, page 58Letter K, page 60Letter L, page 66Letter M, page 70Letter N, page 80Letter O, page 86Letter P, page 92Letter Q, page 107Letter R, page 107Letter S, page 115Letter T, page 129Letter U, page 143Letter V, page 146Letter W, page 155Letter X, page 157Letter Y, page 157Letter Z, page 157
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 4829 records, displayed 2251 - 2280

 

BRÁZDIL, Tomáš - KLAŠKA, David - KUČERA, Antonín - NOVOTNÝ, Petr.
Minimizing Running Costs in Consumption Systems. CoRR. 2014, vol. 2014.


more

 

MIKULA, Štěpán - SCHULZ, Jaroslav.
Minimum wage setting mechanism and its effects. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings. Olomouc : Palacký University, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9, pp. 661-666. 2014, Olomouc.


more

 

HÉŽOVÁ, Renata - KOVAŘÍKOVÁ, Alena - SROVNAL, Josef - ZEMANOVÁ, Milada - HARUŠTIAK, Tomáš - EHRMANN, Jiří - HAJDÚCH, Marian - FABIAN, Pavel - ŠACHLOVÁ, Milana - SLABÝ, Ondřej.
MiR-205 as a tumor suppressor in adenocarcinoma and oncogene in spinocellular carcinoma of esophageal cancer. 2014.


more

 

HÉŽOVÁ, Renata - KOVAŘÍKOVÁ, Alena - SROVNAL, Josef - ZEMANOVÁ, Milada - HARUŠTIAK, Tomáš - EHRMANN, Jiří - HAJDÚCH, Marian - SLABÝ, Ondřej.
MiR-205 má vlastnosti nádorového supresoru u adenokarcinomu a onkogenu u dlaždicobuněčného karcinomu jícnu. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - MLČOCHOVÁ, Jitka - RADOVÁ, Lenka - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
MiR-215 a její role v patogenezi kolorektálního karcinomu. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - NĚMEČEK, Radim - NEKVINDOVÁ, Jana - RADOVÁ, Lenka - FERRACIN, Manuela - ZAGATTI, Barbara - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - NEGRINI, Massimo - SLABÝ, Ondřej.
MiR-31-3p a miR-31-5p predikují odpověď na cetuximab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovaným onkogenem KRAS. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Míra úzkosti u příslušníků hasičského záchranného sboru. In PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4224-2, p. 93-103. 2014, Olomouc.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Míra úzkosti u příslušníků Hasičského záchranného sboru. 2014.


more

 

MERHAUTOVÁ, Jana - HÉŽOVÁ, Renata - KOVAŘÍKOVÁ, Alena - POPRACH, Alexandr - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
MiRNA jako potenciální prediktivní markery léčby sunitinibem u metastatického renálního karcinomu. 2014.


more

 

SROVNAL, Josef - SLABÝ, Ondřej - EHRMANN, Jiří - GREGAR, J - ŠTAFFOVÁ, K - RADOVÁ, Lenka - HAJDÚCH, Marian.
MiRNA profilování v predikci progrese Barretova jícnu v karcinom. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Miroslava Burianová: Móda v ulicích protektorátu. Život - oděv - lidé, Praha, Národní muzeum - Grada Publishing, a.s., 2013, 288 s. (rec.). 2014. 2 pp. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2014, roč. 28, č. 1.


more

 

SEDLÁČEK, Ivo - GRILLOVÁ, Linda - ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka - KROUPOVÁ, Eva - ŠVEC, Pavel.
Misidentification of Escherichia albertii strains by ENTEROtest 24 and Biolog GN2 Micro Plate. 2014.


more

 

GALČANOVÁ, Lucie - VACKOVÁ, Barbora - KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela.
Missing Bodies? The Visual Landscape of Home and Its Meanings to Solo-Living People. 2014.


more

 

ŠTĚRBA, Zbyněk - ŠAŠINKA, Čeněk - STACHOŇ, Zdeněk - KUBÍČEK, Petr - TAMM, Sascha.
Mixed Research Design in Cartography: A Combination of Qualitative and Quantitative Approaches. Kartographische Nachrichten, Germany. ISSN 0022-9164, 2014, vol. rč. 64, no. 5, pp. 262-269.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
Mluva Čechů v cizině. In Přednášky a besedy z XLVII. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 204-210.


more

 

LOLLOK, Marek.
Mlýn na žánry. Sdružení pro iliteraturu, 2014.


more

 

PAŠOVÁ, Petra.
Mnoho kapek způsobuje mnoho chorob. 2014.


more

 

DOLEŽEL, Zdeněk.
Mnoho tváří "staré" nemoci. Vyd. první. Olomouc : Solen, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7471-057-5, pp. A11 - A12. 5.2.2014, Ostrava.


more

 

NOVÝ, Michal.
Mobilization Against the Left? Partisan Consequences of Voter Turnout in the Post-Communist Context. World Political Science Review, Berkeley, Berkeley Electronic Press, USA. ISSN 1935-6226, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 111-129.


more

 

JAWORSKY, Bernadette Nadya.
Mobilizing for Immigrants’ Rights Online: Creating Symbols of Belonging to the “American” Nation. 2014.


more

 

NĚMČANSKÝ, Jan - KOPECKÝ, Adam - TIMKOVIČ, Juraj.
Mobilní telefony jako nástroj pro dokumentaci očního pozadí. In XXII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti - sborník abstrakt. 1. vydání. Ústí nad Labem : BOS.org s.r.o., 2014. ISBN 978-80-87562-22-2, pp. 103-104. 2014, Praha.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina - BRADOVÁ, Jarmila - MAREŠ, Jan - VLČKOVÁ, Kateřina.
Moc ve školní třídě studentů učitelství: Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU­. 2014.


more

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - BRADOVÁ, Jarmila - LOJDOVÁ, Kateřina.
Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost o.s. ISSN 1211-4669, 2014, vol. 24, no. 3, pp. 375-393.


more

 

BARNAT, Jiří - BAUCH, Petr - HAVEL, Vojtěch.
Model Checking Parallel Programs with Inputs. Turin : IEEE Computer Society, 2014. 4 pp. 2014.


more

 

KALINA, Jiří - HŘEBÍČEK, Jiří.
Model produkce a nakládání s komunálními odpady. In 9. ročník symposia Odpadové fórum, Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014. Vyd. 1. Praha : CEMC, 2014. ISBN 978-80-85990-25-6, 14 pp. 23.4.2014, Hustopeče.


more

 

GUN DO, Kim - PIETER, Willy Augustinus.
MODELING ISOKINETIC STRENGTH IN RECREATIONAL ADOLESCENT KARATE ATHLETES. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 607-610. 22.5.2014, Opatija.


more

 

GUN DO, Kim - PIETER, Willy Augustinus.
MODELING ISOKINETIC STRENGTH IN RECREATIONAL ADOLESCENT KARATE ATHLETES. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 607-610. 22.5.2014, Opatija.


more

 

VÁLEK, Jan - SLÁDEK, Petr.
Modelling of physical phenomena in teaching process. In Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). Vyd. 1. Brno : Univerzita obrany, 2014. ISBN 978-80-7231-961-9, nestránkováno-5 pp. 19.6.2014, Brno.


more

 

book coverLEVÁKOVÁ, Marie.
Models with Selective Interaction and their Applications. In Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6648-9, pp. 43-50. 2013, Svratka.


more

 

KŘÍŽKOVÁ, Soňa - RYVOLOVÁ, Markéta - MASAŘÍK, Michal - ZÍTKA, Ondřej - ADAM, Vojtěch - HUBÁLEK, Jaromír - ECKSCHLAGER, Tomas - KIZEK, René.
Modern Bioanalysis of Proteins by Electrophoretic Techniques. In Protein Downstream Processing. New York : Springer, 2014. Methods in Molecular Biology, Vol. 1129, ISBN 978-1-62703-976-5, pp. 381-396.


more

 
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 4829 records, displayed 2251 - 2280