Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3730

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2251

Letter A, page 2Letter B, page 9Letter C, page 12Letter D, page 19Letter E, page 26Letter F, page 32Letter G, page 35Letter H, page 36Letter CH, page 39Letter I, page 40Letter J, page 44Letter K, page 46Letter L, page 50Letter M, page 54Letter N, page 61Letter O, page 66Letter P, page 70Letter Q, page 82Letter R, page 83Letter S, page 88Letter T, page 99Letter U, page 110Letter V, page 113Letter W, page 120Letter X, page 121Letter Y, page 121Letter Z, page 121
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 3730 records, displayed 2251 - 2280

 

KOKEŠ, Radomír.
Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911-1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce. Theatralia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 330-352.


more

 

DURKÁČOVÁ, Katarína.
Poznáte podle tváře sadistu? Aneb co je Szondiho test. Online.muni.cz, 2014.


more

 

KUČA, Martin.
Pozoruhodná mohyla ze starší doby železné v Morašicích. Moravský Krumlov : Občanské sdružení Alma, 2014. 1 p.


more

 

KLIMPLOVÁ, Lenka - HORŇÁČEK, Josef - VYHLÍDAL, Jiří - ZELENKOVÁ, Iveta - WINKLER, Jiří - FRIŠAUFOVÁ, Magda.
Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014. CZE, Brno. 8.4.2014 - 8.4.2014, European Activity.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Pragmatics of Tense and Time. From Canonical Headlines to Online News Texts. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2014.


more

 

SÝKORA, Luděk - MULÍČEK, Ondřej.
Prague: Urban Growth and Regional Sprawl. In Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. Vyd. First Edition. Chichester : Wiley Blackwell, 2014. Studies in Urban and Social Change, ISBN 978-1-4051-8548-6, pp. 133-162.


more

 

ŠINDELKOVÁ, Monika - PTÁČEK, Petr.
Praktický význam pedagogické metody, využití pracovních listů, pro studenty učitelství chemie. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Vyd. 1. Brno : Univerzita Obrany, 2014. ISBN 978-80-7231-958-9, nestránkováno-6 pp. 22.5.2014, Brno.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Praktika priznania i primerenia Konvencii o pochiščenii dětěj i Konvencii o zaščitě dětěj: Češskaja respublika. In Gaggskie konvencii o zaščitě dětěj v Rossijskoj federacii. 1. vyd. Moskva : GIZ, Centr Jurinfor, 2014. Neuveden, ISBN 978-5-89158-186-9, pp. 328-404.


more

 

LÍZAL, Pavel.
Praktikum z obecné genetiky. 4., aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7036-3.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - KORNEL, Martin.
Práva dítěte. 2014. CZE, Velké Losiny. 3.4.2014 - 5.4.2014, European Activity.


more

 

RACLAVSKÝ, Jiří.
Pravda jako důkaz: epistemologické pojetí pravdivosti. 2014. (konference).


more

 

KOLMAN, Petr.
Právní aspekty památných stromů. Bulletin-advokacie.cz, Česká advokátní komora v Praze. 2014.


more

 

MATOUŠ, Michal.
Právní postavení sousedů v některých postupech podle stavebního zákona. 2014.


more

 

SALÁK, Pavel.
Právní regulace alejí v 19. a 20 století. In Naděje právní vědy - Býkov 2012. Vyd. 1. Plzeň : Vydavatelství a nakladateství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-460-2, pp. 104-110. 2012, Býkov.


more

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Právní úprava divadla v postmoderní Evropě. 2014.


more

 

HORŇÁK, Lukáš.
Právní úprava teleworkingu vybraných sousedních zemí jako inspirace pro českou právní úpravu. In Olomoucké dny mladých právníků 2013. 1.vydání. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-017-8, pp. 50-58. 15.9.2013, Hlubočky.


more

 

HAPLA, Martin.
Právníkem proti své vůli: několik slov k interpretaci děl Franze Kafky. 2014.


more

 

VODIČKA, Libor.
Právo a umění (Česká divadelní legislativa po r. 1945.). 2014.


more

 

VODIČKA, Libor.
Právo a umění (Seminář nad vybranými dramaty.). 2014.


more

 

KOLMAN, Jiří.
Právo na informace v radě Evropské unie ve světle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843, 2014, vol. 23, no. 2, pp. 27-35.


more

 

KOLMAN, Petr.
Právo na vzdělání. Brno : FSS Masarykova univerzita, 2014. pp. 187-195.


more

 

book coverKUDROVÁ, Veronika.
Právo na vzdělání a soukromé vysoké školy. In Právo na vzdělání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6950-3, pp. 83-98. 5.12.2013, Nejvyšší správní soud.


more

 

BONČKOVÁ, Helena.
Právo na život versus právo na smrt. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno, Centrum pro lidská práva a demokratizaci o.s. ISSN 1804-2392, 2014, vol.  VI, no. 6, p. 13.


more

 

PŘIBYLOVÁ, Lenka - BEREC, Luděk.
Predator interference and stability of predator-prey dynamics. Journal of Mathematical Biology, Berlin, Springer, Germany. ISSN 1432-1416, 2014, vol. 2014, no. Neuveden, pp. 1-23.


more

 

book coverPŘIBYLOVÁ, Lenka.
PREDATOR-PREY MODEL WITH PREDATOR INTERFERENCE. In Mathematical Models and Financial Mathematics Book of short papers. Vyd. 2014. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6648-9, pp. 59-70. 2013, Svratka.


more

 

SROVNAL, Josef - SLABÝ, Ondřej - EHRMANN, Jiří - GREGAR, Jan - RADOVÁ, Lenka - SEDLÁČKOVÁ, Michaela - HAJDÚCH, Marian.
Prediction of cancer progression in Barrett’s esophagus patients using miRNA profiling. 2014.


more

 

FIALA, Ondrej - PESEK, Milos - FINEK, Jindrich - BENESOVA, Lucie - MINARIK, Marek - BORTLÍČEK, Zbyněk - TOPOLCAN, Ondrej.
Predictive Role of CEA and CYFRA 21-1 in Patients with Advanced-stage NSCLC Treated with Erlotinib. Anticancer Research, Athens, The International Institute of Anticancer Research, Greece. ISSN 0250-7005, 2014, vol. 34, no. 6, pp. 3205-3210.


more

 

VACULÍK, Jaroslav.
Predsedatěl Sojuza čechoslovackich obščestv v Rossii Vaclav Vondrak (1916-1917). Novaja rusistika. ISSN 1809-4953, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 139-150.


more

 

HOLUBOVA, Kristina - NEKOVAROVA, Tereza - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra - STUCHLIK, Ales - VALES, Karel.
Pregnanolone glutamate, a novel use-dependent NMDA receptor inhibitor, exerts antidepressant-like properties in animal models. Frontiers in Behavioral Neuroscience, Lausanne, Frontiers, Switzerland. ISSN 1662-5153, 2014, vol. 8, no. Apr, pp. "130-1"-"130-10".


more

 

SELJAK, Gabrijel - MALENOVSKÝ, Igor.
Preimaginal stages and biology of Bactericera lyrata (Hemiptera: Psylloidea: Triozidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Praha, Národní muzeum. ISSN 0374-1036, 2014, vol. 54, no. 1, pp. 35-46.


more

 
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 3730 records, displayed 2251 - 2280