Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 2812

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2251

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 14Letter E, page 19Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 27Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 34Letter K, page 36Letter L, page 40Letter M, page 43Letter N, page 48Letter O, page 51Letter P, page 54Letter Q, page 64Letter R, page 64Letter S, page 68Letter T, page 76Letter U, page 83Letter V, page 85Letter W, page 89Letter X, page 90Letter Y, page 91Letter Z, page 91
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 2812 records, displayed 2251 - 2280

 

KONHEFR, Martin - LACINA, Karel - LANGMAJEROVÁ, Monika - SKLÁDAL, Petr - MAZAL, Ctibor.
Syntéza a vlastnosti ferocenboronových derivátů vhodných k přípravě elektrochemicky aktivního umělého receptoru pro sacharidy. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016 : Zborník recenzovaných príspevkov. Vyd. prvé. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-223-4103-5, pp. 988-993. 27.4.2016, Univerzita Komenského v Bratislave.


more

 

OČENÁŠOVÁ, Lucia - KUTSCHY, Peter - GONDA, Jozef - PILÁTOVÁ, Martina - GÖNCIOVÁ, Gabriela - MOJŽÍŠ, Jan - PAZDERA, Pavel.
Synthesis of new 5-bromo derivatives of indole and spiroindole phytoalexins. Chemical Papers, deGruyter, Slovakia. ISSN 1336-9075, 2016, vol. 70, no. 5, pp. 635-648.


more

 

VALIŠ, David - ŽÁK, Libor - POKORA, Ondřej.
System Condition Estimation Based on Selected Tribodiagnostic Data. Quality and Reliability Engineering International, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 0748-8017, 2016, vol. 32, no. 2, pp. 635-645.


more

 

SEKOT, Aleš.
Systém univerzitního vzdělávání v transformující se Jihoafrické republice. Universitas. ISSN 1211-3387, 2016, vol. 49/2016, no. 2, pp. 44-47.


more

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
SYSTEMIC BIAS OF OFFICIALS. London : Sciemcee Publishing, 2016. ISBN 978-0-9928772-9-3, pp. 72-76. 2016, London.


more

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
SYSTEMIC BIAS OF OFFICIALS. 2016.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva (Ed.).
Systémové otázky soukromého práva. 2016.


more

 

FRYŠTÁK, Marek.
Šéfredaktor Časopisu pro právní vědu a praxi. 2016.


more

 

FILIPOVÁ, Zuzana.
Šikanózní výkon práva na informace. 2016.


more

 

LUKEŠ, Miroslav.
Šimíček, František. Brno : Ústav hudební vědy FF MU, 2016. Český hudební slovník osob a institucí, 2 pp.


more

 

ŽALOUDÍKOVÁ, Iva - HRUBÁ, Drahoslava.
Školní preventivní program na podporu zdravého životního stylu; Normální je nekouřit po deseti letech. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 3, pp. 22-30.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Špecifiká rozhodovania o peňažných nárokoch poškodených v trestnom konaní proti právnickým osobám. 2016.


more

 

ZÍTKOVÁ, Jitka.
Šrámková, Jana, Pošivač, Filip: Kuba Tuba Tatubahn. iLiteratura, 2016.


more

 

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila - PARMA, David.
Štípaná industrie z pohřebiště únětické kultury v poloze Podolí – Příčný (okr. Brno-venkov) jako indikátor sociálních jevů. Archeologické rozhledy, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0323-1267, 2016, vol. LXVII/2015, no. 4, pp. 515-546.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
Taboo Words: Practice Definitions and Defining. Humanising Language Teaching, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, pp. 1 - 4.


more

 

CÁSKOVÁ, Kateřina.
Tacitní znalosti vzniklé ze sdílení mezi cvičnou učitelkou a studentkou učitelství. 2016.


more

 

MAREŠ, Jan - LUKAS, Josef.
Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním svatého grálu a objevováním kola. 2016.


more

 

MAREK, Filip.
TACHOSIL - využití při minimálně invazivních výkonech. 2016.


more

 

MAREK, Filip.
TACHOSIL - využití při minimálně invazivních výkonech. 2016. FN Brno. 11.4.2016 - 11.4.2016.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana - FISCHER, Jakub.
TALENTED STUDENTS AND THEIR FAMILY BACKGROUND. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016. ISBN 978-80-213-2646-0, pp. 319-326. 2016, Czech University of Life Sciences Prague.


more

 

SUCHÁNEK, Š. - MÁJEK, Ondřej - GREGA, T. - NGO, Ondřej - VOJTĚCHOVÁ, G. - SEIFERT, B. - ŠACHLOVÁ, M. - KUNDRÁTOVÁ, E. - NEUMANN, F. - SHONOVÁ, O. - BALIHAR, K. - CYRANY, J. - BENEŠ, M. - ZAVORAL, M..
Targeted Colorectal Cancer Screening in Patients with Metabolic Syndrome: A multicenter prospective study. 2016.


more

 

ZIMČÍK, Petr.
TAX QUOTA VS. WORLD TAX INDEX: PANEL DATA COMPARISON. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. Vrátna, Slovakia : University of Economics: University of Economics, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 411-415. 25.5.2016, Vrátna, Slovakia.


more

 

NEMEC, Alexandr - RADOLFOVÁ-KŘÍŽOVÁ, Lenka - MAIXNEROVÁ, Martina - VREŠTIAKOVÁ, Eliška - JEŽEK, Petr - ŠEDO, Ondrej.
Taxonomy of haemolytic and/or proteolytic strains of the genus Acinetobacter with the proposal of Acinetobacter courvalinii sp nov (genomic species 14 sensu Bouvet & Jeanjean), Acinetobacter dispersus sp nov (genomic species 17), Acinetobacter modestus sp nov., Acinetobacter proteolyticus sp nov and Acinetobacter vivianii sp nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Society for General Microbiology, Great Britain. ISSN 1466-5026, 2016, vol. 66, no. 4, pp. 1673-1685.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
TDM (terapeutické monitorování) - úvod do problematiky. 2016.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - SEDLÁČEK, Martin - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, The Nederlands. ISSN 0742-051X, 2016, vol. 57, no. July, pp. 14-25.


more

 

ZÁLESKÁ, Klára - ČOPF, Pavel.
Teacher´s Attitude to Immigrant Children in Czech, Austrian and Norwegian Elementary School Context. 2016.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Teaching pronunciation to young learners. 2016.


more

 

MELICHAR, Rostislav - ČERNÝ, Jan - OTAVA, Jiří.
Tectonic Studies of the Variscan Acretionary Wedge, Moravian Karst and Drahany Culmian. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.


more

 

DAŇKOVÁ, Ludmila - MELICHAR, Rostislav.
Tectonics of Přibyslav mylonitic zone. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.


more

 

ŠVEHLA, Miroslav - MELICHAR, Rostislav.
Tectonics of the Tertiary rocks in the Čejkovice vicinity. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7.


more

 
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 2812 records, displayed 2251 - 2280