Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2251

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 12Letter E, page 16Letter F, page 20Letter G, page 22Letter H, page 22Letter CH, page 24Letter I, page 25Letter J, page 28Letter K, page 30Letter L, page 33Letter M, page 35Letter N, page 40Letter O, page 43Letter P, page 46Letter Q, page 54Letter R, page 54Letter S, page 57Letter T, page 64Letter U, page 70Letter V, page 71Letter W, page 75Letter X, page 75Letter Y, page 76Letter Z, page 76
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 2251 - 2280

 

KŠICOVÁ, Danuše.
Z dějin ukrajinské kultury. Brno : 2015.


more

 

STRMISKA, Milan.
Z kláštera vojenskou nemocnicí. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 1-2, p. 14-14.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Z Malajsie přes Tibet do vlastního nitra. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Za profesorem Přikrylem. Česká a slovenská psychiatrie, Galén. ISSN 1212-0383, 2015, vol. 111, no. 2, pp. 110-111.


more

 

DOLEŽÍ, Linda.
Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Příručka pro lektorky a lektory. 2015.


more

 

BRAŽINA, Radislav.
Zahájení kárného řízení ve věcech kárného provinění státních zaměstnanců. 2015.


more

 

LOLLOK, Marek.
Zahlédnuté nesamozřejmosti. Vyd. 2015. Sdružení pro iliteraturu, 2015. 2 pp.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Zahraničně-politické konsekvence české protiteroristické politiky. 2015.


more

 

MAREŠ, Miroslav - VISINGR, Lukáš.
Zahraniční bojovníci v soudobém ukrajinském konfliktu. Politické vedy, Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia. ISSN 1338-5623, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 86-106.


more

 

ŠILHART, Zdeněk - KYSELA, Petr.
Zajímavé kazuistiky pacientů s aneuryzmatem břišní aorty. 2015.


more

 

TELEC, Ivo.
Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, no. 1/2, pp. 19-29.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Zakladatelské právní jednání: povaha a výklad. 2015.


more

 

HRSTKA, Roman - MICHALOVÁ, Eva - ŠMARDA, Jan.
Základní principy molekulární biologie. In Molekulární medicína. Vyd. první. Praha : Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-121-6, pp. 9-32.


more

 

ŠVAŘÍČEK, Roman.
Základy analýzy dat v kvalitativním výzkumu. 2015.


more

 

ČERNÍN, Karel - ČERNÍNOVÁ, Michaela - TICHÝ, Michal.
Zákon o pozemních komunikacích. Komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 528 pp. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-652-5.


more

 

VACEK, Lukáš.
Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha : Wolters Kluver, 2015. 427 pp. ISBN 978-80-7478-776-8.


more

 

PLACHÝ, Jiří.
Zákonné zmocnění jako zprostředkovatel vztahu mezi zákonem a podzákonnou právotvorbou. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23. ročník, no. 4, pp. 126 - 133.


more

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Zákonnosť dôkazov získaných porušením práva na súkromie v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. 2015.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Zaměření zdravotních prohlídek ve vztahu k věku a charakteru vykonávané práce. Age management OPS, workshop, 2015.


more

 

KONEČNÁ, Michaela - VEČEŘOVÁ, Jitka.
Zamyšlení nad § 1017 občanského zákoníku. Rekodifikace a praxe, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015, vol. III, no. 3/2015, pp. 4-7.


more

 

VORÁČ, Jan - SAUL, Petr.
Zařízení pro měření rozměrů měkkých prostorových útvarů. . Patent. Czech Republic. 2015. Number: 305030. Owner: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Accepted: 18.2.2015.


more

 

ŠTREJTOVÁ, Kateřina.
Zásada „ne bis in idem“ pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky pro české trestní řízení. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2015.


more

 

PETROUŠOVÁ, Lenka - ORSÁGOVÁ, Irena - ROŽNOVSKÝ, Luděk.
Závažný průběh hepatitidy E, kazuistiky. 2015.


more

 

book coverURBANOVÁ, Petra - JURDA, Mikoláš - ČUTA, Martin.
Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. Vyd. 1. Brno : MUNI Press, 2015. 120 pp. ISBN 978-80-210-7754-6.


more

 

KYNCL, Libor.
Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 3, pp. 102-107.


more

 

NOVOTNÝ, Jan Sebastian.
Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská Univerzita, 2015. ISBN 978-80-7464-700-0.


more

 

THORENOOR, Nithyananda - VYCHYTILOVÁ, Petra - MLČOCHOVÁ, Jitka - SONJA, Hombach - MARKUS, Kretz - ŠÁNA, Jiří - SLABÝ, Ondřej.
ZFAS1, long non-coding RNA with significance in colorectal cancer. 2015.


more

 

JANKO, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína.
Zjišťování postojů učitelů ke kurikulárním změnám: přehledová studie. 2015.


more

 

CHALOUPKOVÁ, Lucie - DOBROVOLNÁ, Alexandra.
Zkušenosti s mentorskou podporou v mateřských školách. 2015.


more

 

FRANTOVÁ, Zuzana.
Zlatnictví a diplomacie západořímského císařského dvora. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 2251 - 2280