Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 2451

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2251

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 7Letter D, page 12Letter E, page 16Letter F, page 21Letter G, page 23Letter H, page 24Letter CH, page 26Letter I, page 27Letter J, page 30Letter K, page 31Letter L, page 34Letter M, page 37Letter N, page 41Letter O, page 44Letter P, page 47Letter Q, page 56Letter R, page 56Letter S, page 59Letter T, page 66Letter U, page 72Letter V, page 74Letter W, page 77Letter X, page 79Letter Y, page 79Letter Z, page 79
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 2451 records, displayed 2251 - 2280

 

URVÁLEK, Aleš.
Von tertium non datur zur positiven Entzweiung. Das deutsche Problem in der deutschen Nachkriegsliteratur. 2016.


more

 

BAISA, Vít - CINKOVA, Silvie - KREJČOVÁ, Ema - VERNEROVÁ, Anna.
VPS-GradeUp: Graded Decisions on Usage Patterns. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož, Slovenia : European Language Resources Association (ELRA), 2016. ISBN 978-2-9517408-9-1, pp. 823-827. 2016, Portorož, Slovenia.


more

 

NOGOLOVÁ, Alice.
Vrozené vývojové vady neurokrania – foramina parietalia permagna. Pediatrie pro praxi, Olomouc, . ISSN 1213-0494, 2016, vol. 2016;17, no. 1, pp. 46-47.


more

 

VÁLEK, Jan - SLÁDEK, Petr.
Vrtule a drony. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87343-58-6, pp. 259-264. 28.8.2015, Praha.


more

 

KLONTZA, Věra.
Všechno souvisí se vším: výbuch santorinského vulkánu v době bronzové. 2016.


more

 

ŠIMÁNĚ, Michal.
Všeobecný školní řád Marie Terezie a jeho dopady na vývoj českého školství. Brno: Masarykova univerzita : 2016. 6 pp.


more

 

ŠPELDA, Daniel.
Vši a Gulliver: Optická relativita v novověku. Studia Philosophica, Brno, Masarykova Univerzita. ISSN 1803-7445, 2016, vol. 63, no. 1, pp. 47-68.


more

 

NEMEC, Juraj.
Vvedenije. In Evropeizacija reform gosudarstvennogo upravlenija. Bratislava : NISPAcee, 2016. ISBN 978-80-89013-80-7, pp. 7-15. 2015, Tbilisi.


more

 

VOMÁČKA, Vojtěch.
Vybraná judikatura NSS z oblasti životního prostředí. 2016.


more

 

VOMÁČKA, Vojtěch.
Vybraná judikatura SDEU z oblasti životního prostředí. 2016.


more

 

KONEČNÁ, Petra - PINKAVOVÁ, Zdena.
Vybrané aspekty exekuce na výživné pro nezletilé dítě. In Cofola 2016. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 2016, Brno.


more

 

MOLEK, Pavel - BOBÁK, Martin.
Vybrané aspekty svobody projevu. Praha : UNION 2015, Ročenka Unie státních zástupců České republiky, 2016. ISBN 978-80-905764-2-1, pp. 17-47.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Výhody korekce sférické aberace. Česká oční optika, Praha, Expo Data. ISSN 1211-233X, 2016, vol. 57, no. 2, pp. 72-75.


more

 

book coverOŠLEJŠKOVÁ, Hana - VÍTKOVÁ, Marie.
Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 310 pp. ISBN 978-80-210-6673-1.


more

 

ŠAUR, Josef.
Východní Evropa a Balkán od 50. let 19. století. První vydání. Brno : Didaktis, 2016. 3 pp. ISBN 978-80-7358-247-0.


more

 

PETROVIĆOVÁ, Katarina.
Výkonná redaktorka. 2016.


more

 

LORENCOVÁ, Alena - LAMKA, Jiří - RESLOVÁ, Nikol - SLANÝ, Michal.
Výskyt Toxoplasma gondii v kůzlečím a jehněčím mase určeném ke konzumaci. Maso. ISSN 1210-4086, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 49-52.


more

 

MAREK, Filip - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír.
Výsledky laproskopické ezofagokardiomyotomie s antirefluxní manžetou u achalázie jícnu. 2016.


more

 

PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - GROLICH, Tomáš - PAVLOVSKÝ, Zdeněk.
Výsledky miniinvazivních resekcí pro adenokarcinom jícnu. 2016.


more

 

GROLICH, Tomáš - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - KYCLOVÁ, Jitka.
Výsledky transanální totální mezorektální excize. 2016.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea - OLIŠ, Štefan.
Výstava serigrigrafií študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne (Suš-Tn). 2016. Barbar Trenčín. 3.6.2016 - 30.6.2016.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea.
Výstava výtvarníkov Dubnice nad Váhom. 2016.


more

 

BARTÁKOVÁ, Vendula - ŤÁPALOVÁ, Veronika - WÁGNEROVÁ, Kristýna - JANKŮ, Petr - BARÁTOVÁ, Beáta - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Vyšší glykémie nalačno a obezita u žen s gestačním diabetem vyžadují zvýšenou pozornost porodníků. 2016.


more

 

BRUSTMANNOVÁ, Sylvie - SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Vytrvalost a naděje: protektivní faktory duševní pohody. 2016.


more

 

SOCHOR, Pavel.
Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, . ISSN 1804-526X, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 56-69.


more

 

GROLICH, Tomáš - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - ČAN, Vladimír.
Využití AIRSEAL insuflátoru při transanální operaci konečníku. 2016.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
VYUŽITÍ ARTETERAPIE U MLADISTVÝCH S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU. In Mezinárodní vědecká konference oblasti pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas : 2016. ISBN 978-80-87952-14-6, pp. 241-249.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Využití biomarkerů v psychiatrické farmakoterapii. 2016.


more

 
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 2451 records, displayed 2251 - 2280