Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 5749

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2251

Letter A, page 2Letter B, page 14Letter C, page 18Letter D, page 29Letter E, page 40Letter F, page 49Letter G, page 53Letter H, page 56Letter CH, page 60Letter I, page 62Letter J, page 68Letter K, page 71Letter L, page 78Letter M, page 83Letter N, page 95Letter O, page 102Letter P, page 109Letter Q, page 128Letter R, page 128Letter S, page 137Letter T, page 154Letter U, page 170Letter V, page 174Letter W, page 185Letter X, page 187Letter Y, page 187Letter Z, page 187
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 5749 records, displayed 2251 - 2280

 

JANČÁŘOVÁ, Ilona.
Komparace vybraných aspektů správního a soudního trestání v ochraně životního prostředí. 2014.


more

 

book coverHLAVOŇOVÁ, Zuzana - CACEK, Jan - KALINA, Tomáš - HLAVOŇOVÁ, Dita - PAJEROVÁ, Eva - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva.
Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR. In Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6852-0, pp. 121-127.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Komparatívny pohľad na uspokojovanie peňažných nárokov poškodených pri rozhodovaní trestným rozkazom. In Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-034-5, pp. 493-513. 6.5.2014, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.


more

 

KALA, Zdeněk - TOMÁŠEK, Jiří - ŠLAMPA, Pavel - BOHATÁ, Šárka - VÁLEK, Vlastimil.
Komplexní léčba karcinomu rekta. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 3, pp. 256-264.


more

 

ŠENKYŘÍKOVÁ, M. - FIŠEROVÁ, H. - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Komplexní ošetřovatelská dokumentace při krátkodobé hospitalizaci pacientů indikovaných k trvalé kardiostimulaci. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2014, vol. 16, no. 1, pp. 44-46.


more

 

PAVLIŇÁK, David - ALBERTI, Milan - HYRŠL, Pavel - ŠVACHOVÁ, Veronika - VOJTOVÁ, Lucy - JANČÁŘ, Josef.
Kompozice pro přípravu modifikovaných želatinových nanovláken a nanovlákna. 2014.


more

 

LÁNSKÁ, Dita.
Komu chybí vidle. iDN. 2014.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Komunikační varianty českých exonym. 2014.


more

 

PAŘIL, Petr.
Komunikují mezi sebou populace blešivců v pramenech, aneb kdo je tajemný taxikář karpatských hvozdů?. 2014.


more

 

VENCLÍČEK, Jiří.
Koncepce neplatnosti v obecním zřízení ve světle nového občanského zákoníku. In Cofola 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6625-0, pp. 105-122. 2013, Telč.


more

 

TIMKOVIČ, Juraj - VACULOVÁ, Lenka - HELLSTEINOVÁ, Zlatislava - KOLARČÍKOVÁ, Veronika - ŠAJNAROVÁ, Janka - HORÁKOVÁ, Sylva - MAŠEK, Petr.
Koncepce nového Centra pro děti s vadami zraku ve FN Ostrava. In VII. Oftalmologické sympozium Čeladná 2014 - sborník abstrakt. Vyd. 1. Ostrava : Oční klinika FN Ostrava, 2014. ISBN 978-80-87735-15-2, pp. 10-11. 2014, Čeladná.


more

 

DOHNAL, Josef.
Koncepcija revoljucii v publicistike Leonida Andrejeva. Novaja rusistika 2012, supplementum Meždunarodnaja slavistika v prošlom i nastojaščem: problemy metodologii i krizis organizacii. Mezinárodní slavistika v minulosti a přítomnosti: problémy metodologie a krize organizace (Výsledky porady v Brně), Brno, Česká asociace slavistů v.o.s. ISSN 1803-4950, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 55-63.


more

 

TICHÁ, Monika.
Koncept Failing Firm Defence – poslední naděje pro obchodní korporace v úpadku?. Právní rozhledy, C. H. Beck, s.r.o. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4.


more

 

KUČEROVÁ, Judita.
Koncert souborů. 2014.


more

 

STRUHÁR, Ivan - SIGMUND, Erik - SIGMUNDOVÁ, Dagmar.
Koncipování intervenčních programů v léčbě dětí s metabolickým syndromem. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Brno, Česká společnost tělovýchovného lékařství. ISSN 1210-5481, 2014, vol. 23, no. 3, pp. 181-182.


more

 

book coverBĚLKA, Luboš - KOVÁCS, Attila - KROB, Josef - KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana - PAPOUŠEK, Dalibor - VÁCLAVÍK, David - ZBÍRAL, David.
Konec světa. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 117 pp. ISBN 978-80-210-6951-0.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - KORNEL, Martin.
Konference aktuální otázky rodinného práva (zejména ve vazbě na judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva). 2014. CZE, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 30.9.2014 - 30.9.2014, European Activity.


more

 

BENEŠ, Pavel - BRAMBOROVÁ, Simona - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Konference EAOO Varšava 2014. Jemná mechanika a optika, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0447-6441, 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel - BRAMBOROVÁ, Simona - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Konference EAOO ve Varšavě. Česká oční optika, Expo Data s.r.o. ISSN 1211-233X, 2014, vol. 55, no. 3, pp. 52-53.


more

 

VRUBEL, Martin - PANČOCHA, Karel.
Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Inkluze v interdisciplinárním pohledu. 2014. CZE, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita. 14.10.2014 - 14.10.2014, National Activity.


more

 

BENEŠ, Pavel - BRAMBOROVÁ, Simona - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Konference Varšava 2014. Naše fakulta - informační bulletin LF MU, Masarykova univerzita. ISSN 1805-0131, 2014.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
Konference: Období nesvobody 1938-1945. Praha : Ústav státu a práva AV, 2014. 3 pp.


more

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
Konferencia Praha: Študentské konferencie a práca so študentmi na projektoch ako nová tradícia.. 2014. .


more

 

NECKÁŘ, Jan.
Konflikt insolvenčního a daňového práva. In DNY PRÁVA 2013, Část IX. Interakce soukromého a finančního práva. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6816-2, pp. 329-337. 2013, Brno.


more

 

SKŘIČKA, Tomáš.
Kongres Letovice. 2014. Letovice. 30.5.2014 - 31.5.2014, European Activity.


more

 

SUCHÁNEK, Petr.
Konkurenceschopnost z pohledu podniku i jeho zákazníků. In Hradecké ekonomické dny 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 146-152. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

LAGA, Stanislav.
Konstitutivní role iracionálna v rané Nietzschově epistemologii. 2014.


more

 

OCELÍK, Petr - ČERNOCH, Filip.
Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 80 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6671-7.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava.
Konstruktivismus a reflexe v praxi vrůstání do oboru sociální práce. 2014.


more

 

GROSSOVÁ KLEMENTOVÁ, Renáta - ZÍTKOVÁ, Marie.
Kontakt s pozůstalými v prostředí fakultní nemocnice. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 5749 records, displayed 2251 - 2280