Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4664

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2251

Letter A, page 2Letter B, page 11Letter C, page 15Letter D, page 24Letter E, page 33Letter F, page 40Letter G, page 43Letter H, page 45Letter CH, page 49Letter I, page 50Letter J, page 56Letter K, page 58Letter L, page 64Letter M, page 68Letter N, page 77Letter O, page 83Letter P, page 88Letter Q, page 103Letter R, page 104Letter S, page 111Letter T, page 124Letter U, page 138Letter V, page 141Letter W, page 150Letter X, page 151Letter Y, page 152Letter Z, page 152
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 4664 records, displayed 2251 - 2280

 

REDERER, Václav.
Možnosti a limity vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu. In Ekonomický rozvoj a management regionů. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 18-25. 2014, Hradec Králové.


more

 

KULHAVÝ, Viktor.
Možnosti čistší produkce v ubytovacích a stravovacích službách. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny - Sborník recenzovaných příspěvků, díl II. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 116-122. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

BALÁŽ, Roman.
Možnosti dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky. Sociální práce|Sociálna práca, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci. ISSN 1213-6204, 2014, vol. 14, no. 3/2014, pp. 42-60.


more

 

TUČEK, Štěpán - TOMÁŠEK, Jiří - JUREČKOVÁ, Andrea - HALÁMKOVÁ, Jana - ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar.
Možnosti farmakoterapie u pacientů s karcinomem žaludku. časopis Remedia, Praha, Vydavatelství a nakladatelství Remedia. ISSN 0862-8947, 2014, vol. 2014, 24.


more

 

NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
Možnosti chirurgické léčby erektilní dysfunkce – dosavadní vývoj a současné možnosti. Urologické listy, Ambit Media a.s. ISSN 1214-2085, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 24-28.


more

 

HANKE, Ivo - MITÁŠ, Ladislav - GROLICH, Tomáš.
Možnosti chirurgické léčby u maligního plicního výpotku ve vyšším věku. 2014.


more

 

VACEK, Václav - JANKO, Tomáš.
Možnosti komiksu jako didaktického prostředku: inspirace pro přírodovědnou výuku. Komenský, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2014, vol. 138, no. 4, pp. 40-46.


more

 

PITNEROVÁ, Pavla.
Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy. 2014.


more

 

PITNEROVÁ, Pavla.
Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy. 2014. CZE, Olomouc. 11.3.2014 - 11.3.2014, National Activity.


more

 

PROVAZNÍK, Jan - FRYŠTÁK, Marek.
Možnosti Probační a mediační služby v ČR ve vztahu k osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. In Medzinárodná vedecká konferencia "Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti". : 2014. 19.6.2014, Bratislava.


more

 

ČAČKA, Otto.
Možnosti rozvoje emočně-sociální inteligence a empatie. Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava. ISSN 1804-3682, 2014, vol. 5, no. 2, pp. 14-23.


more

 

KNOPFOVÁ, Lucia - BOUCHAL, Pavel - ŠMARDA, Jan.
Možnosti studia transendoteliální migrace in vitro. Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. Suppl 1, pp. 28-33.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - SYNKOVÁ, Jana - STEHNOVÁ, Iva - VALKOVÁ, Barbora - SVĚRÁK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 232-234. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 

KLIMPLOVÁ, Lenka - HORŇÁČEK, Josef - VYHLÍDAL, Jiří - ZELENKOVÁ, Iveta - WINKLER, Jiří - FRIŠAUFOVÁ, Magda.
Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP. 2014. CZE, Brno. 10.4.2014 - 10.4.2014, European Activity.


more

 

BROŽOVIČOVÁ, Klára.
Možnosti využití a přizpůsobení dotazníkového šetření v etnologii. In Dotazníky České národopisné společnosti. Praha : Česká národopisná společnost, 2014. p. 50 - 62.


more

 

KLIKOVÁ, Alena.
Možný soudní přezkum závazného stanoviska. 2014.


more

 

MUSILOVÁ, Jana.
Mřížkové parametry a chvála nomogramů. Československý časopis pro fyziku, Praha (ČR), Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. ISSN 0009-0700, 2014, vol. 64/2013, no. 2, pp. 84-94.


more

 

RACLAVSKÝ, Jiří.
Mstivá forma Fitchova paradoxu a její odmítnutí v rámci typování znalosti. Organon F : international journal of analytic philosophy, Bratislava, Filozofický ústav SAV, Slovakia. ISSN 1335-0668, 2014, vol.  21, no. Supplementary issue, pp. 138-154.


more

 

RACLAVSKÝ, Jiří.
Mstivá forma Fitchova paradoxu poznatelnosti. 2014. (konference).


more

 

KLUSÁČEK, Dalibor - RUDOVÁ, Hana - JAROŠ, Michal.
Multi Resource Fairness: Problems and Challenges. In Job Scheduling Strategies for Parallel Processing. Vyd. 1. Neuveden : Springer, 2014. ISBN 978-3-662-43778-0, pp. 81-95. 2013, Boston, MA, USA.


more

 

VELIKÁ, Martina.
Multiculturele literatuur uit de pen van "kaaskoppen". 2014.


more

 

VELIKÁ, Martina.
Multiculturele literatuur uit de pen van "kaaskoppen". 2014.


more

 

ŠTAMPACH, Radim - GERYK, Edvard - KONEČNÝ, Milan - KUBÍČEK, Petr - DÍTĚ, Petr - HORVÁTH, Teodor.
Multidisciplinary cooperation of health specialists and cartographers as approach to cancer survivors. In 5th International Conference on Cartography and GIS. Sofia, Bulgaria : Bulgarian Cartographic Association, 2014. pp. 314-324. 15.6.2014, Riviera, Bulgaria.


more

 

REŠLOVÁ, Martina.
Multikulturní management v nadnárodních společnostech. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 33 - 39. Hradec Králové.


more

 

ČUŘÍK, Jaroslav.
Multimediální novinář v redakcích SME a Mladé fronty Dnes. Otázky žurnalistiky, Bratislava, Verbum, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovakia. ISSN 0322-7049, 2014, vol. 2014/57, no. 1 - 2, pp. 28-46.


more

 

JABANDŽIEV, Petr - SMEREK, Michal - MICHALEK, Jaroslav Sr. - FEDORA, Michal - KOŠINOVÁ, Lucie - HUBACEK, Jaroslav A. - MICHÁLEK, Jaroslav.
Multiple gene-to-gene interactions in children with sepsis: a combination of five gene variants predicts outcome of life-threatening sepsis. Critical Care, LONDON, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1466-609X, 2014, vol. 18, no. 1, pp. 1-9.


more

 

WAWROCKA, Kamila Joanna - BARTONIČKA, Tomáš.
Multiplex panels of polymorphic microsatellite loci for bat bug (Cimex pipistrelli) in Central Europe. 2014.


more

 

KLUSÁČEK, Dalibor - RUDOVÁ, Hana.
Multi-Resource Aware Fairsharing for Heterogeneous Systems. In Job Scheduling Strategies for Parallel Processing. Vyd. 1. Springer, 2014. 17 pp.


more

 

MAYER, Jiří - ARTHUR, Christopher - DELAUNAY, Jacques - MAZUR, Grzegorz - THOMAS, Xavier G. - WIERZBOWSKA, Agnieszka - RAVANDI, Farhad - BERRAK, Erhan - JONES, Mark - LI, Yuhan - KANTARJIAN, Hagop M..
Multivariate and subgroup analyses of a randomized, multinational, phase 3 trial of decitabine vs treatment choice of supportive care or cytarabine in older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia and poor- or intermediate-risk cytogenetics. BMC Cancer, London, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1471-2407, 2014, vol. 14, no. 69, pp. 1-9.


more

 

STRUK, Michal.
Municipal Solid Waste Management and its Efficiency. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 336-343. 2014, Šlapanice.


more

 
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 4664 records, displayed 2251 - 2280