Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4970

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2251

Letter A, page 2Letter B, page 12Letter C, page 16Letter D, page 25Letter E, page 35Letter F, page 42Letter G, page 46Letter H, page 48Letter CH, page 52Letter I, page 54Letter J, page 59Letter K, page 62Letter L, page 68Letter M, page 72Letter N, page 82Letter O, page 88Letter P, page 94Letter Q, page 110Letter R, page 111Letter S, page 118Letter T, page 132Letter U, page 147Letter V, page 150Letter W, page 160Letter X, page 161Letter Y, page 162Letter Z, page 162
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 4970 records, displayed 2251 - 2280

 

RAUDENSKÁ, Martina - GUMULEC, Jaromír - PODLAHA, Ondrej - SZTALMACHOVÁ, Markéta - BABULA, Petr - ECKSCHLAGER, Tomas - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René - MASAŘÍK, Michal.
Metallothionein polymorphisms in pathological processes. Metallomics, Cambridge, ROYAL SOC CHEMISTRY, Great Britain. ISSN 1756-5901, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 55-68.


more

 

BRÁZDIL, Rudolf - VALÁŠEK, Hubert - KAŠIČKOVÁ, Lucie - CHROMÁ, Kateřina.
Meteorologická pozorování Josefa Lukotky ve Vsetíně v letech 1903-1923. Meteorologické zprávy, Český hydrometeorologický ústav. ISSN 0026-1173, 2014, vol. 67, no. 4, pp. 120-128.


more

 

MÁDR, Aleš - SVOBODOVÁ, Kateřina - CELÁ, Andrea - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

THOMAS, James Edward.
Methodentrainings und Materialentwicklung für den Nachbarsprachen-unterricht. 2014.


more

 

KRČÁL, Michal.
Methods for Justification and Assessment of Enterprise Information Portals: Review and Implications. In Hradec Economic Days 2014 Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 350-356. 2014, Hradec Králové.


more

 

FIALA, Pavel - HANZELKA, Michael - DAN, Jiří - HOLCNER, Vladan - FRIEDL, Martin.
Methods for the Sensing and Evaluation of Ionosphere Changes and Their Impact on the Human Organism. In The 35th PIERS, 25-28 August, Guangzhou (Canton), CHINA. Guangzhou (Canton), CHINA : PIERS, 2014. 7 pp. 25.8.2014, Guangzhou (Canton), CHINA.


more

 

ŘIHÁČEK, Michal - ŘIHÁČEK, Ivan - ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - PILÁTOVÁ, Kateřina.
Methotrexate update 2014: 70 years in autoimmunity and cancer treatment. Čs. pediatrie, Mladá fronta a.s. ISSN 0069-2328, 2014, vol. 69, no. 3, p. 161-167.


more

 

PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ, Petra - SMOLÍK, Josef.
Metoda focus group v bezpečnostním výzkumu a praxi. In II. kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014. Vyd. 1. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-65-1, pp. 199-206. 2014, České Budějovice.


more

 

KALINA, Jiří.
Metoda pro nahrazování zleva cenzorovaných hodnot v časových řadách znečištění ovzduší persistentními polutanty v prostředí jazyka R. In 10. letní škola aplikované informatiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-85763-72-0, pp. 67-82. 2013, Bedřichov.


more

 

LAZAROVÁ, Bohumíra - VAŠÁKOVÁ, Alice - ČAPKOVÁ, Miroslava.
Metodická podpora učitelům očima školních psychologů. 2014.


more

 

MLČOCHOVÁ, Hana - HÉŽOVÁ, Renata - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SLABÝ, Ondřej.
Metodické aspekty analýzy mikroRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

KUBÍKOVÁ, Zdeňka - ZUCHOVÁ, Barbora - MOJŽÍŠ, Milan - BERNACIKOVÁ, Martina - CVEJNOVÁ, Barbora - TURIN, Radek - ZAORAL, Petr - SEBEROVÁ, Petra.
Metodický materiál k výuce první pomoci. 3., aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál.


more

 

NĚMEJCOVÁ, Denisa - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana - OPATŘILOVÁ, Libuše - SYROVÁTKA, Vít - MACIAK, Matúš - TUŠIL, Petr - DZURÁKOVÁ, Miriam - KOKEŠ, Jiří - PAŘIL, Petr.
Metodika hodnocení ekologického stavu velkých řek podle makrozoobentosu. 2014.


more

 

ŠAŠINKA, Čeněk.
Metodologické výzvy v oblasti kognitivní kartografie. In Kognice a umělý život 2. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7248-951-0, pp. 1-231.


more

 

ZHÁNĚL, Jiří - HELLEBRANDT, Vladimír - SEBERA, Martin.
Metodologie výzkumné práce. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 999 pp. 1. ISBN 978-80-210-6875-9.


more

 

HERMAN, Lukáš.
Metody vizualizace vícedimenzionálních dat prostřednictvím otevřených webových technologií. In Sborník příspěvků ze symposia GIS Ostrava 2014 - Geoinformatika v pohybu. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3305-7, nestránkováno-7 pp. 27.1.2014, Ostrava.


more

 

ZAHUMENSKÝ, David.
Meze úpravy povinností žáků školním řádem v kontextu projevů náboženského vyznání. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. 4. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3.


more

 

MOTYČKA, Martin - LUNGA, Václav - JAŠKOVÁ, Nina.
Mezi klíčem a mečem - kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba. 2014. Diecézní muzeum v Brně. 18.6.2014 - 12.10.2014.


more

 

ŠTACHOVÁ, Naďa.
Mezi nadějí a zoufalstvím. K počátkům profesní etiky advokátů v českých zemích. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 153, no. 5, pp. 411-423.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
Mezi nostalgií a rebelií: vlna jazzového revivalu v poválečné Evropě. In Nostalgie v dějinách. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. Quaestiones quodlibetales No. 24, ISBN 978-80-7325-335-6, pp. 109-121.


more

 

KRUNTORÁD, Matěj.
Mezi restaurováním a řemeslem - činnost bratří Kotrbů nejen na Spiši. 2014.


more

 

KRÁLOVÁ, Tereza - BAINOVÁ, Hana - BRYJOVÁ, Anna - VINKLER, Michal - JOHNSEN, Arild - LIFJELD, Jan T. - ALBRECHT, Tomáš - BRYJA, Josef.
Mezidruhová variabilita Toll-like receptoru 4 u vybraných druhů pěvců tropického a mírného pásma. 2014.


more

 

HUBATKOVÁ, Barbora.
Mezigenerační finanční transfery v kontextu ČR: Čím je ovlivněna finanční pomoc plynoucí od rodičů k dospělým dětem?. Fórum sociální politiky. ISSN 1802-5854, 2014, vol. 8, no. 5, pp. 16-20.


more

 

VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek - HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z.. 2014. Brno, Baldovec. 9.9.2014 - 12.9.2014, European Activity.


more

 

KUKLOVÁ, Alžbeta - ČERNOCHOVÁ, Pavlína.
Mezišpičáková vzdálenost u protruzních a retruzních typů distookluzí. 2014.


more

 

LÍŠKA, Martin - SOJKA, Petr.
MIaS 1.5. 2014.


more

 

LÍŠKA, Martin - SOJKA, Petr.
MIaSMath 1.5. 2014.


more

 

SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana - BENEŠ, Pavel.
Microperimetry in AMD. 2014.


more

 

SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana - BENEŠ, Pavel.
Microperimetry in AMD. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.


more

 

ŠÁNA, Jiří - LAKOMÝ, Radek - FADRUS, Pavel - SMRČKA, Martin - ŠLAMPA, Pavel - KŘEN, Leoš - HERMANOVÁ, Markéta - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 4970 records, displayed 2251 - 2280