Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 4321

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2251

Letter A, page 2Letter B, page 11Letter C, page 14Letter D, page 22Letter E, page 30Letter F, page 36Letter G, page 40Letter H, page 42Letter CH, page 45Letter I, page 47Letter J, page 53Letter K, page 56Letter L, page 62Letter M, page 66Letter N, page 75Letter O, page 81Letter P, page 86Letter Q, page 101Letter R, page 101Letter S, page 108Letter T, page 119Letter U, page 131Letter V, page 134Letter W, page 140Letter X, page 142Letter Y, page 142Letter Z, page 142
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 4321 records, displayed 2251 - 2280

 

ŠMAJEROVÁ, Miriama.
Náhlé příhody břišní v těhotenství. 2015.


more

 

ŠULÁKOVÁ, Martina.
Náhrada nákladů řízení ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu. Bulletin addvokacie. 2015, vol. 2015, no. 4, pp. 25-30.


more

 

PAVELEK, Ondřej.
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 23, no. 2, pp. 103-110.


more

 

HADAMČÍK, Lukáš.
Náhrada nemajetkové újmy osob vězněných v době nesvobody. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23., no. 6., pp. 214-218.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Náhrada za omezení vlastnického práva zřízením legálního věcného břemene v době, kdy byl pozemek ve státním socialistickém vlastnictví, a za majetkovou újmu vzniklou v důsledku jeho výkonu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 2, pp. 59-60.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Náhradní mateřství a práva dítěte. 2015.


more

 

FRÝDEK, Miroslav - JANOUŠKOVÁ, Petra.
Nahrávání v soudní síni in Koference Slovenské akademie věd - Ústav štátu a práva - ,,Ako právo reaguje na novoty,,. 2015.


more

 

KADLUBIEC, Vojtěch.
Nahrazování nemajetkové újmy při poškození zdraví a úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Práce a mzda, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 0032-6208, 2015, vol. 2015, no. 10, pp. 7-12.


more

 

SELUCKÁ, Markéta - HADAMČÍK, Lukáš.
Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 260 pp. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-837-6.


more

 

NOVÁK, Pavel - PETERKA, Tomáš - ROLEČEK, Jan - ŠVARCOVÁ, Markéta.
Nález ostřice Davallovy (Carex davalliana) v Lubenském lese na Litomyšlsku a poznámky k vegetaci nové lokality a jejího okolí. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie., Východočeské muzeum. ISSN 1212-1460, 2015, vol. 22, no. 1, pp. 111-119.


more

 

SOUČEK, Pavel - VAŠINA, Petr - BURŠÍKOVÁ, Vilma - ŽEMLIČKA, Radek - ZÁBRANSKÝ, Lukáš - CAHA, Ondřej - BURŠÍK, Jiří - PEŘINA, Vratislav - PEI, Y.T. - DE HOSSON, J.Th.M..
Nanocomposite nc-TiC/a-C:H protective coatings: from process characterization to mass production. 2015.


more

 

ZOBAČ, Ondřej - SOPOUŠEK, Jiří - BURŠÍK, Jiří - VYKOUKAL, Vít - VŘEŠŤÁL, Jan.
Nanomateriály kovů a jejich slitin. In Sborník příspěvků. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. ISBN 978-80-7395-899-2, pp. 55-58. 2015, Třešť.


more

 

SKALIČKOVÁ, Sylvie - KOPEL, Pavel - ZÍTKA, Ondřej - TRNKOVÁ, Libuše - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René.
Nanoparticles-Modified Glassy Carbon Electrode in Microflow Arrangement for Analysis of Nucleic Acids Containing repeated Adenine Sequences. Chemické Listy, Praha, . ISSN 0009-2770, 2015, vol. 109, no. 4, pp. 298-304.


more

 

FARKA, Zdeněk - JUŘÍK, Tomáš - KOVÁŘ, David - PODEŠVA, Pavel - FORET, František - SKLÁDAL, Petr.
Nanostructured gold electrodes for determination of glucose in blood. In CECE 2015. Brno : Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., 2015. ISBN 978-80-904959-3-7, pp. 54-57. 21.9.2015, Brno.


more

 

HRBÁČ, Jan - JIROVSKÝ, David - HALOUZKA, Vladimír - RIMAN, Daniel - BARTOŠOVÁ, Zdeňka.
Nanostructured Metal-Modified Carbon Fiber Microelectrodes for Electrochemical Detection in HPLC. In XXXV. Moderní elektrochemické metody. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Srsenová Lenka- Best servis Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-905221-3-8, pp. 65-68. 18.5.2015, Jetřichovice.


more

 

BURŠÍK, Jiří - BURŠÍKOVÁ, Vilma - SOUČEK, Pavel - ZÁBRANSKÝ, Lukáš - VAŠINA, Petr.
NANOSTRUCTURED Mo-B-C COATINGS. 2015.


more

 

MICHÁLKOVÁ, Veronika - ONDRAČKOVÁ, Markéta.
Nápadné chování afrických halančíků Nothobranchius furzeri infikovaných metacerkariemi motolice Apatemon sp. 2015.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Národ a stát ve slovenském politickém životě (ideologie a koncepce Š. Polakoviče a Milana Hodžu po roce 1938). 2015.


more

 

HORÁKOVÁ, Martina.
“Narrating Women: Indigenous Feminism through Life Writing”. 2015.


more

 

BĚLOHRAD, Radim.
Narrative Identity, Self-regarding Concern and Posthumous Harm. 2015.


more

 

ABBADI, Ahmad - MATOUSEK, Radomil - KNISPEL, Lukash.
Narrow passage identification using cell decomposition approximation and minimum spanning tree. In International Conference of Soft Computing, Mendel Journal series. Brno : BUT FME, 2015. pp. 131-138. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Nařízení poskytnutí informací správním soudem. 2015.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Následné chování smluvních stran a jeho (ne)samozřejmé využití při jednoduchém výkladu smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. XXIII, no.  1, pp. 27 - 32.


more

 

KAŇÁK, Jan - STRETTI, Sylvie.
Nástroje posouzení spirituální dimenze klientů v pomáhajících profesích. Acta theologica et religionistica, Prešov, Prešovská universita, Slovakia. ISSN 1338-7251, 2015, vol. IV, no. 1, pp. 42-56.


more

 

ŠTURMOVÁ, Lenka - SEJBALOVÁ, Petra - ŽOURKOVÁ, Alexandra.
Nástroje pro měření rizika recidivy u pachatelů sexuálních deliktů. 2015.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Nástroje pro práci s informacemi. Vyd. 1. Brno : Flow, 2015. 39 pp. ISBN 978-80-88123-01-9.


more

 

STANĚK, Petr.
Naše zkušenosti s technikou flexibilní intubacevletech 2001 - 2014. Otorinolaryngologie a foniatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1210-7867, 2015, vol. 64, no. 2, pp. 102-106.


more

 

LAKOMÝ, Radek - POPRACH, Alexandr - KOUKALOVÁ, Renata - KOCÁK, Ivo - VYZULA, Rostislav.
Naše zkušenosti s vemurafenibem u pokročilého maligního melanomu. 2015.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - VALTA, Jiří.
National Environmental Data Facilities and Services of the Czech Republic and Their Use in Environmental Economics. In Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications, 11th IFIP WG 5.11 International Sysmposium, ISESS 2015, Melbourne, VIC, Australia, March 25-27, 2015 Proceedings. Heidelberg : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15993-5, pp. 361-370. 25.3.2015, Melbourne.


more

 

HEJDA, Martin - CHYTRÝ, Milan - PERGL, Jan - PYŠEK, Petr.
Native-range habitats of invasive plants: are they similar to invaded-range habitats and do they differ according to the geographical direction of invasion?. Diversity and Distributions, Wiley. ISSN 1366-9516, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 312-321.


more

 
First pagePrevious page|...|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|...|Next pageLast page
found: 4321 records, displayed 2251 - 2280