Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 4825

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2351

Letter A, page 2Letter B, page 12Letter C, page 15Letter D, page 24Letter E, page 31Letter F, page 39Letter G, page 43Letter H, page 46Letter CH, page 50Letter I, page 52Letter J, page 58Letter K, page 61Letter L, page 67Letter M, page 72Letter N, page 82Letter O, page 88Letter P, page 92Letter Q, page 109Letter R, page 110Letter S, page 117Letter T, page 130Letter U, page 144Letter V, page 146Letter W, page 153Letter X, page 155Letter Y, page 155Letter Z, page 155
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 4825 records, displayed 2351 - 2380

 

SPONER, Miroslav - SPONEROVÁ, Martina.
Monetary Policy Tools at the Zero Lower Bound. In Proceedings of the 9th International Conference on Currency, Banking and International Finance. Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2016. 2016, Bratislava.


more

 

KRAUSOVÁ, Alžběta.
Monitoring chování klienta bankou z pohledu ochrany osobních údajů. 2016.


more

 

ŘEZNÍK, Tomáš - LUKAS, Vojtěch - CHARVÁT, Karel - CHARVÁT, Karel, mladší - HORÁKOVÁ, Šárka - KŘIVÁNEK, Zbyněk - HERMAN, Lukáš.
Monitoring of In-Field Variability for Site Specific Crop Management Through Open Geospatial Information. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Prague, Czech Republic : Copernicus GmbH, 2016. pp. 1023-1028.


more

 

KOLÁČKOVÁ, Adriana - VLK, Robert.
Monitoring of Populations of The Mediterranean Slant-faced Grasshopper and The Greenwinged Grasshopper in the Region of Bzenec. 2016. ISBN 978-80-210-6152-1.


more

 

POKORNÁ, Andrea - BENEŠOVÁ, Klára - JARKOVSKÝ, Jiří - MUŽÍK, Jan - BÚŘILOVÁ, Petra - BEECKMAN, Dimitri.
Monitoring of pressure ulcers in national registry of hospitalised patients (2007-2014). 2016.


more

 

ONDRUCH, Jakub - KAVAN, Jan - NÝVLT, Daniel.
Monitoring of two snow/glacier-fed streams in the vicinity of Johann Gregor Mendel Station, James Ross Island, Antarctic Peninsula. In Polar Ecology Conference 2016. : Faculty of Science, University of South Bohemia, 2016. ISBN 978-80-7394-594-7, p. 93-94. 19.9.2016, České Budějovice.


more

 

KRAUSOVÁ, Alžběta.
Monitorování chování klienta bankou z pohledu ochrany osobních údajů. In Poznej svého klienta 2016. : Vsoká škola finanční a správní, z. ú., 2016. 2016.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - JUHOVÁ, Dana.
Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství. Testforum, Českomoravská psychologická společnost. ISSN 1805-9147, 2016, vol. neuveden, no. 7, pp. 1-13.


more

 

VOREL, Jiří - ROUDNICKÝ, Pavel - ILGOVÁ, Jana - DVOŘÁKOVÁ, Hana - JEDLIČKOVÁ, Lucie - MIKEŠ, Libor - BROŽ, Petr - JIRSOVÁ, Dagmar - STRNAD, Hynek - LEONTOVYČ, Roman - DZIKA, Ewa - KOUBKOVÁ, Božena - GELNAR, Milan - KAŠNÝ, Martin.
Monogenea: Comparative study of molecules transcribed by mucophagous and hematophagous parasites of fish. 2016.


more

 

KMENTOVÁ, Nikol - GELNAR, Milan - MENDLOVÁ, Monika - VAN STEENBERGE, Maarten - VANHOVE, Maarten Pieterjan.
Monogenean fauna of deepwater cichlids in Lake Tanganyika: Do they follow the evolutionary history of their hosts?. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Monografie o cestopisech Karla Čapka. Vyd. 1. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. 3 pp.


more

 

HLADKÁ, Zdeňka.
Monografie o Vladimíru Šmilauerovi. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. 5 pp. Naše řeč , 99, 2016, s. 158-162.


more

 

NAVRÁTILOVÁ, Hana.
Monologizace promluv učitele ve výukové komunikaci. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISBN 978-80-7454-594-8. Zlín.


more

 

BÁLINTOVÁ, Zdenka - MRÁZOVÁ, Lenka - OŠLEJŠKOVÁ, Hana.
Mononeuropatie n. suprascapularis u dítěte. Neurologie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1213-1814, 2016, vol. 17, no. 1, pp. 56-58.


more

 

RULCOVÁ, Jarmila - MOLITORISOVÁ, Milica.
Monoterapie adapalenem u pacientů s akné – výsledky otevřené klinické studie. Dermatologie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1802-2960, 2016, vol. 10, no. 2, pp. 70-75.


more

 

LESŇÁK, Slavomír - ŠTĚRBA, Radim.
Moral education in the Czech territory in the past and the present. Ethics & bioethics (in Central Europe), Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Slovakia. ISSN 1338-5615, 2016, vol. 6, no. 1-2, pp. 45-57.


more

 

JEMELKA, Petr.
Morálka ve vztahu ke zvířatům. 2016.


more

 

HORSKÝ, Jan.
Morální filosofie pro 21. století: Morální intuice jako ústřední koncept naturalizované etiky. 2016.


more

 

POSPÍŠIL, Tomáš.
Moravian Americana: A Guided Tour. 2016.


more

 

KAŠNÝ, Martin - ROUDNICKÝ, Pavel - VOREL, Jiří.
Moravian parasitology school. 2016.


more

 

MUNZAR, Jiří.
Moriz von Ebner-Eschenbach. Sudetenland :Vierteljahreszeitschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft, und Volkskultur., Nürnberg, Helmut Preußler, Germany. ISSN 0562-5173, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 17-21.


more

 

CELÁ, Petra - HAMPL, Marek - FU, Katherine K. - BOSÁKOVÁ, Michaela - KREJČÍ, Pavel - RICHMAN, Joy M. - BUCHTOVÁ, marcela.
MORN5 Expression during Craniofacial Development and Its Interaction with the BMP and TGF beta Pathways. Frontiers in Physiology, Lausanne, Frontiers Research Foundation, Switzerland. ISSN 1664-042X, 2016, vol. 7, no. 378, pp. 1-12.


more

 

MASLOVA, Olga - FEDEVYCH, Oleg - SHUVALOVA, Nadiia - DERYABINA, Olena - ZHOVNIR, Volodymyr - NOVÁK, Miroslav - KRUZLIAK, Peter.
Morphological characteristics of cultured fresh and thawed pericardium cells. Cell and Tissue Banking, Dordrecht, Springer, The Nederlands. ISSN 1389-9333, 2016, vol. 17, no. 2, pp. 335-339.


more

 

DIAKIN, Andrei - PASKEROVA, Gita G. - SIMDYANOV, Timur G. - ALEOSHIN, Vladimir V. - VALIGUROVÁ, Andrea.
Morphology and molecular phylogeny of coelomic gregarines (Apicomplexa) with different types of motility: Urospora ovalis and U. travisiae from the polychaete Travisia forbesii. Protist, Germany. ISSN 1434-4610, 2016, vol. 2016/167, no. 6, pp. 279-301.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
Mosný Peter a kol. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia (recenze knihy). 2016. 3 pp.


more

 

MALATINCOVÁ, Tatiana.
“Motivated” self-regulation failure? Task-related distractedness as a mediator of the relationship between trait reactance and procrastination. 2016.


more

 

MALÁŠKOVÁ, Zuzana.
Motivating Combined Students to Foreign Language Learning. CASALC Review, Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. ISSN 1804-9435, 2016, vol.  5, no.  3, pp. 55-60.


more

 

URBANOVSKÁ, Jana.
Motives for Participation in UN Peacekeeping Operations: The Case of the Czech Republic. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM. 1. vydání. Sofia, Bulgaria : SGEM, 2016. ISBN 978-619-7105-73-5, pp. 243-250. 2016, Albena, Bulgaria.


more

 

VLČKOVÁ, Jana.
Možná úskalí a přínosy projektového vyučování ve výuce přírodopisu a biologie. In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-864-6, pp. 142-146. Praha.


more

 

CHAMRÁTHOVÁ, Anna.
Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné služby. In Dny práva 2015 - Days of law 2015, Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, pp. 141-153. 2015, Brno.


more

 
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 4825 records, displayed 2351 - 2380