Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 6878

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2351

Letter A, page 3Letter B, page 16Letter C, page 22Letter D, page 34Letter E, page 48Letter F, page 57Letter G, page 63Letter H, page 66Letter CH, page 71Letter I, page 73Letter J, page 81Letter K, page 85Letter L, page 93Letter M, page 99Letter N, page 113Letter O, page 122Letter P, page 130Letter Q, page 154Letter R, page 154Letter S, page 164Letter T, page 185Letter U, page 204Letter V, page 208Letter W, page 221Letter X, page 223Letter Y, page 224Letter Z, page 224
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 6878 records, displayed 2351 - 2380

 

PAŘIL, Petr.
Intermittent streams _ a neglected phenomenon in Central Europe?. 2014. HUN, Maďarsko, Szarvas. 10.4.2014 - 11.4.2014, European Activity.


more

 

PAŘIL, Petr.
Intermittent streams in Central Europe _ future challenges for limnologists. 2014.


more

 

BROVARETS', Ol'ha - YURENKO, Yevgen - HOVORUN, Dmytro.
Intermolecular CH_O/N H-bonds in the biologically important pairs of natural nucleobases: a thorough quantum-chemical study. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Philadelphia, Taylor&Francis, Great Britain. ISSN 0739-1102, 2014, vol. 32, no. 6, pp. 993-1022.


more

 

ŠTAUD, Ondřej.
Internal and external political function of sport. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 pp. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva - SCALERA, Francesco.
International recession and MINTs development: An investment opportunity to relaunch Italian companies?. In The Proceedings of 10th International Strategic Management Conference. Vyd. Vol. 2. Rome : Uluslararasi Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Dernegi, 2014. ISBN 978-605-86554-2-3, pp. 1248-1259. 19.6.2014, Rome, Italy. Best Paper Award.


more

 

PONTI, Antonio - LYNGE, Elsebeth - JAMES, Ted - MÁJEK, Ondřej - EULER-CHELPIN, My von - ANTTILA, Ahti - FITZPATRICK, Patricia - MANO, Maria Piera - KAWAI, Masaaki - SCHARPANTGEN, Astrid - FRACHEBOUD, Jacques - HOFVIND, Solveig - VIDAL, Carmen - ASCUNCE, Nieves - SALAS, Dolores - BULLIARD, Jean-Luc - SEGNAN, Nereo - KERLIKOWSKE, Karla - TAPLIN, Stephen.
International variation in management of screen-detected ductal carcinoma in situ of the breast. European Journal of Cancer, Oxford, Elsevier Science Ltd., USA. ISSN 0959-8049, 2014, vol. 50, no. 15, pp. 2695-2704.


more

 

book coverRUBAN, Radek.
Interpretace právního jednání z pohledu intertemporálního. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7211-4, pp. 165-175. 2014, Telč.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Interpretace právních jednání dle nového občanského zákoníku ve srovnání s úpravou ve Vídeňské úmluvě a Principech UNIDROIT. In Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 1. vyd., ISBN 978-80-210-7491-0, pp. 35 - 62.


more

 

FRIEDMANNOVÁ, Lucie - ŠTĚPÁNKOVÁ, Pavla.
Interpretace výstupů mapování povodňových rizik. In Implementace povodňové směrnice do podmínek České republiky. Vyd. 1. Brno : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 2014. ISBN 978-80-87402-28-3, pp. 47-62. 2014, Brno.


more

 

BINDER, Werner.
Interpretation and Explanation in Cultural Sociology. A Three-Step Model of Interpretation and Its Empirical Application. In Proceedings of the XIV April International Academic Conference on Economic and Social Development. Volume 3. Moscow : Higher School of Economics Publishing House, 2014. ISBN 978-5-7598-1118-3, pp. 103-110. 2013, Higher School of Economics, Moscow.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Interpretation of the CISG. 2014.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Interpretation of the CISG. In COFOLA INTERNATIONAL. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7488-0, pp. 85-106. 2014, n/a.


more

 

MACEK, Petr - KALINA, Petr.
Interpreti artificiální hudby v Českém hudebním slovníku osob a institucí. Muzikologické fórum : časopis České společnosti pro hudební vědu, Praha, Česká společnost pro hudební vědu o.s. ISSN 1805-3866, 2014, vol. 3, no. 1-2, pp. 287-289.


more

 

CHEN, Yani - AUNG, Kyaw - ROLČÍK, Jakub - WALICKI, Kathryn - FRIML, Jiří - BRANDIZZI, Frederica.
Inter-regulation of the unfolded protein response and auxin signaling. Plant Journal, ENGLAND, Wiley-Blackwell Publishing, Inc., Great Britain. ISSN 0960-7412, 2014, vol. 77, no. 1, pp. 97-107.


more

 

ŠMÍDOVÁ, Iva.
Intersectionality in the Study of Masculinities. Men and masculinities: powerful and disempowered. 2014.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina - MOULIS, Mojmír - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Intersticiální plicní procesy a granulomatózy asociované s běžným variabilním imunodeficitem. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 35-35. 2014.


more

 

JANDA, Jiří - RIEČANOVÁ, Zdenka.
Intervals in generalized effect algebras. Soft computing, Springer, USA. ISSN 1432-7643, 2014, vol. Volume 18, no. Issue 3, pp. 413-418.


more

 

DOSTÁL, Jakub - VYSKOČIL, Marek.
Intervals: addressing misleading methods of measuring the economic value of volunteering. In Papers presented at Voluntary Sector and Volunteering Research Conference – New Researcher’s Session 2014. Londýn, Velká Británie : The National Council for Voluntary Organisations, 2014. 15 pp.


more

 

VYSOKÝ, Robert.
Intervenční tréninkové programy u jedinců s metabolickým syndromem a kardiovaskulárním onemocněním. 2014. CZE, Brno. 19.9.2014 - 19.9.2014, European Activity.


more

 

VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Filip - LUDKA, Ondřej - NEHYBA, Svatopluk - KOLAŘÍK, Ondřej.
Intervenční tréninkový program - EBM argumenty pro jeho hlavní úlohu v kardiovaskulární rehabilitaci a prevenci. In Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4220-4, pp. 33-66. 3.10.2014, Olomouc.


more

 

VYSOKÝ, Robert - DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav.
Intervenční tréninkový program u pacientů s metabolickým syndromem ve FN Brno. In Med Sport Boh Slov 2014; 23(3):97. Brno : Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014. pp. 194-195. 2014, Brno.


more

 

KESNER, Ladislav.
Intimní interakce. Ostrava : Plato, 2014. 48 pp. mimo. ISBN 978-80-87763-03-2.


more

 

KESNER, Ladislav.
Intimní interakce- výstava. 2014. CZE, Městská galerie Ostrava. 28.1.2014 - 27.4.2014, European Activity.


more

 

SMRČKA, Martin.
Intrakraniální tlak a nitrolební hypertenze. In Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Galén, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7492-066-0, pp. 459-463.


more

 

PAŠOVÁ, Petra.
Intraoperative floopy iris syndrome. 2014.


more

 

PAŠOVÁ, Petra.
Intraoperative floppy iris syndrom - IFIS. 2014.


more

 

RUČKA, Zdeněk - KRONTORÁD KOUTNÁ, Irena - TESAŘOVÁ, Lenka - POTĚŠILOVÁ, Michaela - STEJSKAL, Stanislav - ŠIMARA, Pavel - VAŇHARA, Petr - DOLEŽEL, Jan - ZVONÍČEK, Václav - COUFAL, Oldřich - ČAPOV, Ivan.
Intravenous insulin therapy during lung resection does not affect lung function or surfactant proteins. BMC Pulmonary Medicine, London, United Kingdom, Great Britain. ISSN 1471-2466, 2014, vol. 14, no. 1, pp. 155-163.


more

 

TSIVGOULIS, Georgios - SHARMA, Vijay K. - MIKULÍK, Robert - KROGIAS, Christos - HARŠÁNY, Michal - SHAHRIPOUR, Reza Bavarsad - ATHANASIADIS, Dimitrios - TEOH, Hock Luen - PIPERIDOU, Charitomeni - ALEXANDROV, Andrei V..
Intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke occurring during hospitalization for transient ischemic attack. INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE, Blackwell, Great Britain. ISSN 1747-4930, 2014, vol. 9, no. 4, pp. 413-418.


more

 

ŠATNÝ, Petr.
Introducing Elementary Functions by Functional Equations. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process aimed at current issues in science, education and creative thinking development. Brno : Publishing office of the University of Defence, 2014. ISBN 978-80-7231-957-2, pp. 195-200. 2014, Brno.


more

 

NOVÁ, Jana.
Introducing Imre Lakatos' Research Programs for Research Synthesis in Sport Management. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 6878 records, displayed 2351 - 2380