Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3730

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2351

Letter A, page 2Letter B, page 9Letter C, page 12Letter D, page 19Letter E, page 26Letter F, page 32Letter G, page 35Letter H, page 36Letter CH, page 39Letter I, page 40Letter J, page 44Letter K, page 46Letter L, page 50Letter M, page 54Letter N, page 61Letter O, page 66Letter P, page 70Letter Q, page 82Letter R, page 83Letter S, page 88Letter T, page 99Letter U, page 110Letter V, page 113Letter W, page 120Letter X, page 121Letter Y, page 121Letter Z, page 121
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 3730 records, displayed 2351 - 2380

 

ZÍTKOVÁ, Marie - ŠPAČKOVÁ, Jana.
Projekt supervizní práce se sestrami v oboru hematoonkologie-první zkušenosti. 2014.


more

 

HABRDLOVÁ, Martina - VLČEK, Petr.
Projektované kurikulum tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku. 2014.


more

 

ONDROUŠKOVÁ, Iveta.
PROJEVY DIAGNÓZY MENTÁLNÍ ANOREXIE V TESTU KRESBY LIDSKÉ POSTAVY (FDT). E-psychologie [online]. ISSN 1802-8853, 2014.


more

 

UNGER, Josef.
Projevy křesťanského a předkřesťanského pohřebního ritu na středohradištním pohřebišti v Divákách, okr. Břeclav. Studia archaeologica brunensia. ISSN 1805-918X, 2014, vol. 19, no. 2, pp. 113-130.


more

 

POKORNÁ, Jarmila.
Prokura. In Občanský zákoník. Komentář. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2014. Svazek I, ISBN 978-80-7478-370-8, pp. 1079-1099.


more

 

KAČER, Tomáš.
Proměna funkce posla v dramatu. Theatralia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 286-300.


more

 

ČERNOCH, Filip - JIRUŠEK, Martin.
Proměna státní energetické koncepce z hlediska teoretických přístupů. Energetika, Praha, Český svaz zaměstnavatelů v energetice. ISSN 0375-8842, 2014, vol. 64, no. 2, pp. 67-70.


more

 

ŠVAŘÍČEK, Roman.
Proměna učitelské zpětné vazby vlivem participativního akčního výzkumu. 2014.


more

 

KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela - VACKOVÁ, Barbora - KALA, Lukáš - GALČANOVÁ, Lucie.
Proměny domova: prostory, přináležení a nové formy vztahů. 2014. CZE, Brno. 21.3.2014 - 21.3.2014.


more

 

HUSÁK, Petr.
Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v letech 1890–1938. 2014.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Promítání v městských repertoárových divadlech na Moravě 1895–1918. In O divadle 2013. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4010-1, pp. 20-24. 15.11.2013, Umělecké centrum UP, Katedra divadelních, filmov.


more

 

CÍSAŘ, Ondřej - NAVRÁTIL, Jiří.
Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations. Democratization. ISSN 1351-0347, 2014, vol. 21, pp. 1-24.


more

 

POKORNÁ KORYTAROVÁ, Lenka - POKORNÝ, Jiří - BYSTRIANSKÁ, Věra - HAVÁČ, Ondřej - HRABCOVÁ, Jana - HROMEK, Martin - KADLEC, Jaroslav - MUSILOVÁ, Jana - ŘEHÁKOVÁ, Alexandra - VITKO, Martin - PUČÁLKOVÁ, Ester - SVOBODA, Petr.
Promýšlet Evropu dvacátého století: Konflikty beze zbraní. 2014. CZE, Brno. 9.4.2014 - 10.4.2014, European Activity.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Pronikání elementů korporačního práva do práva nadačního. 2014.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr.
Propedeutika finančního práva I.Obecná část. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. učebnice - č.502. ISBN 978-80-210-6759-2.


more

 

GELETIČ, Jan - LEHNERT, Michal.
Prospects and problems of the classification of local climate zones through the example of medium-sized central european cities and their surroundings. 2014.


more

 

POPELÍNSKÝ, Jan - VACHUDA, Jan - VESELÝ, Ondřej.
Prostorová analýza výjezdů Hasičského záchranného sboru v Jihomoravském kraji. 2014.


more

 

KUBICZKOVÁ, Lenka - POUR, Luděk - SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka - HÁJEK, Roman - ŠEVČÍKOVÁ, Sabina.
Proteasome inhibitors - molecular basis and current perspectives in multiple myeloma. Journal of Cellular and Molecular Medicine, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 1582-4934, 2014, 15 pp.


more

 

DEMO, Gabriel - HORSKÁ, Veronika - FLIEDROVA, Barbora - ŠTĚPÁN, Jakub - KOČA, Jaroslav - WEIGNEROVA, Lenka - KŘEN, Vladimír - WIMMEROVÁ, Michaela.
Protein engineering study of beta-mannosidase to set up a potential chemically efficient biocatalyst. Glycobiology, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0959-6658, 2014, vol. -, no. -, pp. 1-1.


more

 

SEKELOVÁ, Zuzana - POLANSKÝ, Ondřej - ŠTEPÁNOVÁ, Hanka - ELSHEIMER MATULOVÁ, Marta - VARMUŽOVÁ, Karolína - ŠIŠÁK, František - RYCHLIK, Ivan - VLASATÍKOVÁ, Lenka.
Proteome characterization of chicken T-lymphocyte subpopulations after Salmonella Enteritidis infection. 2014. ISBN 978-80-210-6805-6.


more

 

MARYÁŠ, Josef - FAKTOR, Jakub - DVOŘÁKOVÁ, Monika - STRUHÁROVÁ, Iva - GRELL, Peter - BOUCHAL, Pavel.
Proteomics in investigation of cancer metastasis: Functional and clinical consequences and methodological challenges. Proteomics, Weinheim, Germany, Wiley VCH, Germany. ISSN 1615-9853, 2014, vol. 14, no. 4-5, pp. 426-440.


more

 

VYKOUKALOVÁ, Lenka - HAMANOVÁ, Markéta.
Protilátky proti sacharidovému epitopu "alfaGal" v séru pacientů po implantaci biologických chlopní. In 58. Studentská vědecká konference. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6820-9, p. 21-22. 21.5.2014, Brno.


more

 

MECHL, Marek - TINTĚRA, Jaroslav - ŽIŽKA, Jan.
Protokoly MR zobrazování. Vyd. první. Praha : Galen, 2014. 103 pp. ISBN 978-80-7492-109-4.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Helena.
Provádění směrnice o energetické účinnosti. Energie 21, Profi Press s.r.o. ISSN 1803-0394, 2014, no. 1, p. 38-39.


more

 

DOLINKOVÁ, Lucie - ČERNOHORSKÁ, Lenka.
Průkaz bakteriálních agens z hemokultur metodou fluorescenční in situ hybridizace. 2014.


more

 

BŘEZINOVÁ, Eva - JEDLIČKOVÁ, Hana.
Pruritic keratotic papules in patient with diabetes and chronic renal failure - case report. 2014.


more

 

book coverZVONAŘ, Martin - KORVAS, Pavel - DOŠLA, Jan - SEBERA, Martin - HELLEBRANDT, Vladimír - PAVLÍK, Jindřich - ŠENKÝŘ, Jan - HUPKA, Dušan - MUSIL, Radek - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - OLEJNÍČEK, Lukáš.
Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace. In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6851-3, pp. 7-67.


more

 

KEISLER, Ivo - ŠIMONČIČ, Ľuboš - LOBOTKA, Andrej.
Průtahy v řízení. Brno : Advokátní kancelář David Zahumenský, 2014. 51 pp. ISBN 978-80-87414-20-0.


more

 

SLOVÁČKOVÁ, Zuzana - HORÁKOVÁ, Pavla - RENDOŠ, Dušan.
Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8.


more

 

SLOVÁČKOVÁ, Zuzana - HORÁKOVÁ, Pavla - RENDOŠ, Dušan.
Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8.


more

 
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 3730 records, displayed 2351 - 2380