Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3157

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2351

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 22Letter F, page 27Letter G, page 29Letter H, page 31Letter CH, page 33Letter I, page 34Letter J, page 37Letter K, page 39Letter L, page 43Letter M, page 46Letter N, page 52Letter O, page 56Letter P, page 60Letter Q, page 70Letter R, page 70Letter S, page 75Letter T, page 84Letter U, page 94Letter V, page 96Letter W, page 101Letter X, page 102Letter Y, page 103Letter Z, page 103
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 3157 records, displayed 2351 - 2380

 

REJNUŠ, Oldřich - SMOLÍK, Kamil.
Soudobé vývojové tendence na komoditních trzích. Sborník vědeckých prací University Pardubice, Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta Univerzity Pardubice. ISSN 1211-555X, 2014, vol. 20, no. 30, pp. 107-118.


more

 

ZAHRADNÍČKOVÁ, Petra - BARSON, Maxwell - PŘIKRYLOVÁ, Iva - LUUS-POWELL, Wilmien J..
Southern Africa: Neglected area of viviparous monogeneans research. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.


more

 

GALČANOVÁ, Lucie - VACKOVÁ, Barbora.
Spatial and temporal organisation of work and non/work in the context of solo-living home-making. 2014.


more

 

VORÁČ, Jan - OBRUSNÍK, Adam - PROCHÁZKA, Vojtěch - DVOŘÁK, Pavel - TALÁBA, Marek.
Spatially resolved measurement of hydroxyl radical (OH) concentration in an argon RF plasma jet by planar laser-induced fluorescence. Plasma Sources Science and Technology, Bristol, Institute of Physics Publishing, Great Britain. ISSN 0963-0252, 2014, vol. 2, no. 23, pp. 25011-25022.


more

 

ŠILHÁN, Karel - PÁNEK, Tomáš - TURSKÝ, Ondřej - BRÁZDIL, Rudolf - KLIMEŠ, Jan - KAŠIČKOVÁ, Lucie.
Spatio-temporal patterns of recurrent slope instabilities affecting undercut slopes in flysch: A dendrogeomorphic approach using broad-leaved trees. Geomorphology, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0169-555X, 2014, vol. 213, no. 15. května, pp. 240-254.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír.
Specializace, prostorová koncentrace a diverzifikace v českých a slovenských krajích. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Vyd. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 326-331. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 

VESELÝ, Petr - PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk - VRUBEL, Martin - PANČOCHA, Karel.
Specifické poruchy učení a efekt barevných filtrů. Trendy v oční optice 2014, Praha, S-Press Publishing. 2014.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Specifické znaky v kresebném projevu mladistvých s poruchami chování. 4. vyd. 2014. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-04-7, 1670 pp.


more

 

KLONTZA, Věra.
Specifics of Aegean Byzantine Amphorae Studies: the example of Priniatikos Pyrgos, East Crete. Studia Archaeologica Brunensia. ISSN 1805-918X, 2014, vol. 19/2014, no. 2, pp. 163 - 179.


more

 

JAHODA, Robert - HORŇÁKOVÁ, Michaela.
Specifics of output-oriented method of research fun ding in the Czech Republic. Vyd. 1. St. Paul : West Publishing Company, 2014. ISBN 978-80-89013-72-2, 9 pp. 20.5.2014, Budapest, Hungary.


more

 

KONDELOVÁ, Alžbeta.
Specifika právní ochrany proti vybraným rozhodnutím v cizineckém právu. In Dny práva 2013 – Days of Law 2013. Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným). Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6811-7, p. 138-149.


more

 

KŘÍŽOVÁ, Kristýna.
Specifika prepodavanija leksiki russkogo jazyka v Universitete im. Masarika (na primere kalkirovannych jedinic). 2014.


more

 

ŠAŠINKA, Petr - ZVARA, Jan.
Specifika vývoje urbanizace v ČR v kontextu utváření funkčních regionů (s důrazem na situaci v brněnské metropolitní oblasti). In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 211-219. 2014, Hradec Králové.


more

 

KVÍČALOVÁ, Markéta - SLABÝ, Pavel - BARTOŠ, Přemysl - NETUŠIL, Radek - JING-LEE, How - BAZALOVÁ, Olga - DOLEŽEL, David - VÁCHA, Martin.
Spectral and intensity sensitivity of insect light-dependent magnetoreception. 2014.


more

 

book coverFORBELSKÁ, Marie.
Spectral Density Estimation via Autoregressive Modeling. In Mathematical Models and Financial Mathematics - Book of short papers. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6648-9, pp. 5-12.


more

 

KADEŘÁVEK, Pavel - ZAPLETAL, Vojtěch - RABATINOVÁ, Alžběta - KRÁSNÝ, Libor - SKLENÁŘ, Vladimír - ŽÍDEK, Lukáš.
Spectral density mapping protocols for analysis of molecular motions in disordered proteins. Journal of Biomolecular NMR, Dordrecht, Springer, The Nederlands. ISSN 0925-2738, 2014, vol. 58, no. 3, pp. 193-207.


more

 

STIGLER, Ch. - MAITZEN, H.M. - PAUNZEN, Ernst - NETOPIL, Martin.
Spectrophotometric analysis of the 5200A region for peculiar and normal stars. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, France. ISSN 0004-6361, 2014, vol. 562, no. 02/2014, pp. 1-8.


more

 

ŽÁKOVÁ, Jana - LOUSOVÁ, Eva - VENTRUBA, Pavel - CRHA, Igor - POCHOPOVÁ, Hana - TESAŘOVÁ, Eva - VINKLÁRKOVÁ, Jaroslava - NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
Sperm cryopreservation before testicular cancer treatment and its subsequent utilization for the treatment of infertility. The Scientific World Journal, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 1537-744X, 2014, vol. 2014, no. "575978", pp. 1-5.


more

 

LEUCHT, Katharina - FISCHBECK, Anne - CAJ, Michaela - LIEBISCH, Gerhard - HARTLIEB, Eva - BENEŠ, Petr - FRIED, Michael - HUMPF, Hans Ulrich - ROGLER, Gerhard - HAUSMANN, Martin.
Sphingomyelin and phosphatidylcholine contrarily affect the induction of apoptosis in intestinal epithelial cells. Molecular Nutrition & Food Research, Hoboken (USA), Wiley-Blackwell, USA. ISSN 1613-4133, 2014, vol. 58, no. 4, pp. 782-798.


more

 

SOPOUŠEK, Jiří - ZOBAČ, Ondřej - BROŽ, Pavel - BURŠÍK, Jiří - ROUPCOVÁ, Pavla.
Spinodal decomposition of Ag-Cu nanoparticles. 2014.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Spiritualita a cesta ke štěstí. Brno: Akademie 3. věku, 2014.


more

 

OBROVSKÁ, Jana.
Spiritualita v nových sociálních hnutích: Případová studie neziskové organizace Embercombe. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2014, vol. 11, no. 1/2014, pp. 131-150.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Spojené státy evropské podle amerického vzoru jako řešení dluhové a měnové krize Evropské unie. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 213-228.


more

 

BLAŽEK, Ladislav.
Společenská odpovědnost nadnárodních společností. In Aktuálné problémy podnikovej sféry 2014. Bratislava : Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, pp. 19 - 31. 2014, Bratislava.


more

 

KNECHTOVÁ, Zdeňka - VAŇKOVÁ, Milena.
Společně na cestě: reflektivní praxe a klinická supervize v ošetřovatelství. 2014.


more

 

LÁNA, Oldřich.
Spolupráce Leoše Janáčka a Hudební matice Umělecké besedy do roku 1920. ACTA MUSICOLOGICA.CZ, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5955, 2014, vol. 2014, no. 1/2014, nestránkováno-11 pp.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - ŠVORCOVÁ, Monika - DOLEŽEL, Jan - JEDLIČKA, Václav - ČAPOV, Ivan.
Spontánní ruptura jícnu. 2014.


more

 

NOVÝ, Martin.
Spor o abstraktní práci: Ke konceptuálnímu založení kritiky politické ekonomie. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2014, vol. 1/2014, no. 1, pp. 61-79.


more

 

NOVÁ, Jana.
SPORT MANAGEMENT AS AN INTEGRAL PART OF KINANTHROPOLOGY. In Proceedings - 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 447-450. 22.5.2014, Opatija.


more

 

NOVÁ, Jana.
SPORT MANAGEMENT AS AN INTEGRAL PART OF KINANTHROPOLOGY. In Proceedings - 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 447-450. 22.5.2014, Opatija.


more

 
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 3157 records, displayed 2351 - 2380