Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 4217

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2351

Letter A, page 2Letter B, page 10Letter C, page 13Letter D, page 22Letter E, page 29Letter F, page 35Letter G, page 39Letter H, page 41Letter CH, page 44Letter I, page 46Letter J, page 52Letter K, page 54Letter L, page 60Letter M, page 64Letter N, page 74Letter O, page 79Letter P, page 84Letter Q, page 99Letter R, page 99Letter S, page 105Letter T, page 117Letter U, page 128Letter V, page 131Letter W, page 137Letter X, page 138Letter Y, page 138Letter Z, page 139
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 4217 records, displayed 2351 - 2380

 

ČEJKOVÁ, Ingrid.
Nuda ve škole. Vyd. 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 7 pp.


more

 

POSPĚCH, Pavel.
Nudity in the study of interaction order. 2015.


more

 

JÁRVÁS, Gábor - GUTTMAN, andras - FORET, František.
Numerical modeling of capillary electrophoresis - electrospray mass spectrometry interface design. Mass Spectrometry Reviews, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0277-7037, 2015, "nestránkováno"-12 pp.


more

 

ŠMÍDOVÁ, Iva.
Nurturing Fathers and Gender Relations in the Family: Anxiety, Equality and Hegemony. 2015.


more

 

VELICHOVÁ, Helena - LUKÁŠKOVÁ, Eva - PITROVÁ, Kateřina - BUŇKA, František - TROJAN, Jakub.
Nutrition Recommendation for Regional F&B Managers in High Schools Based on Case Study of the Czech Republic. In Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam (Netherlands) : International Business Information Management Association, 2015. ISBN 978-0-9860419-4-5, pp. 2990-3002. 7.5.2015, Amsterdam (Netherlands).


more

 

KUBART, Tomáš.
"O" - Scénografické videoeseje. Theatralia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2015, vol. 1/18, no. 1, pp. 185 - 186.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
O divadelní architektuře. Divadelní revue, Institut umění - Divadelní ústav. ISSN 0862-5409, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 166-174.


more

 

KUNEŠOVÁ, Tereza - ZUMR, Josef.
O Karlu Kosíkovi a nejen o něm. Rozhovor Terezy Kunešové s PhDr. Josefem Zumrem. Studia philosophica, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7445, 2015, vol.  62, no. 1, pp. 105-124.


more

 

KŘÍŽOVÁ, Kristýna.
O nekotorych frazeologičeskich kalkach iz anglijskogo jazyka v komparativnom aspekte (na materiale russkogo i češskogo jazykov). 2015.


more

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
O pojmu konkretizace u Romana Ingardena, k poznámce na str. 334. 2015.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
O právech a povinnostech v rodinném právu. 2015.


more

 

SOKOLOVA, Anastasia.
O pričinach grammatikalizacii slavjanskoho perfekta. In Jazykovyje katěgorii i jedinicy: sintagmatičeskij aspekt. ???????? : ???????-???, 2015. ISBN 978-5-8311-0915-3, pp. 493-495. 2015, ????????.


more

 

VAJBAROVÁ, Daniela.
O situaci žen v žurnalistice: aktuálně a nejen přehledově. Mediální studia, Praha, Univerzita Karlova. ISSN 1801-9978, 2015, vol.  9, no.  1, pp. 76-80.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
O Teatro de Revista e a I República , Ernesto Rodrigues e A Parceria (1912-1926). Santiago de Compostela : Associaçom Galega da Língua (AGAL), 2015.


more

 

FIALA, Petr.
Občané, demokraté a straníci. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-355-4.


more

 

TELEC, Ivo.
Občanský zákoník, zdraví a pohřby. E-pravo digital, Praha, e-pravo, a. s. ISSN 1213-189X, 2015, no. 9, pp. -.


more

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
Obec - orgán ochrany přírody a krajiny v rámci ochrany dřevin a povolování jejich kácení. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 16.–18. dubna 2015 v Lednici – the conference proceedings (stav: čeká na publikaci). : 2015.


more

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
Obec - orgán ochrany přírody a krajiny v rámci ochrany dřevin a povolování jejich kácení. 2015.


more

 

FIKAROVÁ, Eliška.
Obecná problematika stratifikace současné ruštiny se zvláštním zřetelem k řečovému substandardu. Usta ad Albim BOHEMICA, Univerzita J.E. Purkyně. ISSN 1802-825X, 2015, vol. ročník XIV, no. 1, pp. 76-85.


more

 

RUBAN, Radek.
Obersten Gericht der Tschechischen Republik: Anfechtung wegen Formmangel. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München, C.H. Beck, Germany. ISSN 0941-6293, 2015, vol. 24, no. 8, pp. 241-242.


more

 

KUPKA, Petr - TVRDÁ, Kateřina.
Obchod s cukrem v kontextu českého organizovaného zločinu. Listy cukrovarnické a řepařské, VUC Praha a.s. ISSN 1210-3306, 2015, vol. 1131, no. 4, pp. 151-153.


more

 

RIGEL, Filip.
Obchodně-tržní způsob vedení volební kampaně. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 5, pp. 166-168.


more

 

BEJČEK, Josef - ŠILHÁN, Josef - KOLEKTIV.
Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. Vyd. 1. Praha : C.H.Beck, 2015. 539 pp. ISBN 978-80-7400-574-9.


more

 

SAIBERTOVÁ, Simona - POKORNÁ, Andrea.
Objektivizující diagnostika v péči o nemocné s nehojící se ránou v zařízeních sociální péče. In Kazuistiky v angiologii, Suplementum 1. Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o, 2015. pp. 11-12. 2015, Vedryně u Třince.


more

 

VESELÝ, Petr - SPURNÁ, Gabriela - SYNEK, Svatopluk.
Objektivní vyšetření zrakové ostrosti. Cardiff cards. 2015.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Obmedzujú práva poškodených procesné postavenie obvinených v trestnom konaní?. 2015.


more

 

KOLMAN, Petr.
Obměna elit – a co soudci?. Listy: dvouměsíčník pro kulturu a dialog : Burian a Tichák s.r.o. ISSN 1210-1222, Olomouc, . ISSN 1210-1222, 2015, vol. 3/2015.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - BENEŠ, Zdeněk - BÍLEK, Martin - BRÜCKNEROVÁ, Karla - ČERNOCHOVÁ, Miroslava - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - DYTRTOVÁ, Kateřina - GRACOVÁ, Blažena - HNÍK, Ondřej - KEKULE, Martina - KOSTKOVÁ, Klára - KUBIATKO, Milan - NEDĚLKA, Michal - NOVOTNÁ, Jarmila - PAPÁČEK, Miroslav - PETR, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Jan - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - TICHÁ, Marie - VALENTA, Josef - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa - ZÁVODSKÁ, Radka - ŽÁK, Vojtěch - ČÍŽKOVÁ, Věra.
Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 465 pp. ISBN 978-80-210-7769-0.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - SLAVÍK, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - BENEŠ, Zdeněk - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - HNÍK, Ondřej - PAPÁČEK, Miroslav - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa.
Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. In Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2, ISBN 978-80-210-7769-0, pp. 423-453.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - BENEŠ, Zdeněk - BÍLEK, Martin - BRÜCKNEROVÁ, Karla - ČERNOCHOVÁ, Miroslava - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - DYTRTOVÁ, Kateřina - GRACOVÁ, Blažena - HNÍK, Ondřej - KEKULE, Martina - KOSTKOVÁ, Klára - KUBIATKO, Milan - NEDĚLKA, Michal - NOVOTNÁ, Jarmila - PAPÁČEK, Miroslav - PETR, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Jan - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - TICHÁ, Marie - VALENTA, Josef - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa - ZÁVODSKÁ, Radka - ŽÁK, Vojtěch.
Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 465 pp. ISBN 978-80-210-7769-0.


more

 
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 4217 records, displayed 2351 - 2380