Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4970

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2351

Letter A, page 2Letter B, page 12Letter C, page 16Letter D, page 25Letter E, page 35Letter F, page 42Letter G, page 46Letter H, page 48Letter CH, page 52Letter I, page 54Letter J, page 59Letter K, page 62Letter L, page 68Letter M, page 72Letter N, page 82Letter O, page 88Letter P, page 94Letter Q, page 110Letter R, page 111Letter S, page 118Letter T, page 132Letter U, page 147Letter V, page 150Letter W, page 160Letter X, page 161Letter Y, page 162Letter Z, page 162
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 4970 records, displayed 2351 - 2380

 

ŠKRDLA, Petr - RYCHTAŘÍKOVÁ, Tereza - EIGNER, Jan - BARTÍK, Jaroslav - NIKOLAJEV, Pavel - VOKÁČ, Milan - NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Miriam - ČEREVKOVÁ, Alžběta - KNOTKOVÁ, Jitka.
Mohelno-Plevovce: Lokalita osídlená v průběhu posledního glaciálního maxima a pozdního glaciálu. 2014.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Mojata Bălgarija. Na staž v Plovdivskija universitet Paisij Hilendarski. Praha : Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2014.


more

 

TUDEK, Agnieszka - FUERTE, Odil Porrua - KABZINSKI, Tomasz - LIDSCHREIBER, Michael - KUBÍČEK, Karel - FOŘTOVÁ, Andrea - LACROUTE, Francoise - VAŇÁČOVÁ, Štěpánka - CRAMER, Patrick - ŠTEFL, Richard - LIBRI, Domenico.
Molecular Basis for Coordinating Transcription Termination with Noncoding RNA Degradation. Molecular Cell, CAMBRIDGE, CELL PRESS, USA. ISSN 1097-2765, 2014, vol. 55, no. 3, pp. 467-481.


more

 

ŠPONER, Jiří - BANÁŠ, Pavel - JUREČKA, Petr - ZGARBOVÁ, Marie - KÜHROVÁ, Petra - HAVRILA, Marek - KREPL, Miroslav - STADLBAUER, Petr - OTYEPKA, Michal.
Molecular Dynamics Simulations of Nucleic Acids. From Tetranucleotides to the Ribosome. The Journal of Physical Chemistry Letters, Washington, American Chemical Society, USA. ISSN 1948-7185, 2014, vol. 5, no. 10, pp. 1771-1782.


more

 

MIKALOVÁ, Lenka - GRILLOVÁ, Linda - GALLO VAULET, L - POSPÍŠILOVÁ, Petra - WOZNICOVÁ, Vladana - KUKLOVÁ, Ivana - ZÁKOUCKÁ, Hana - PANDO, Maria Lucia - ŠMAJS, David.
Molecular characterization of syphilis treponemes in the Czech Republic and Argentina: several new genotypes were identified among isolates collected in 2013. 2014.


more

 

SZABLA, Rafal Kazimierz - GÓRA, Robert W. - ŠPONER, Jiří - ŠPONEROVÁ, Judit.
Molecular Mechanism of Diaminomaleonitrile to Diaminofumaronitrile Photoisomerization: An Intermediate Step in the Prebiotic Formation of Purine Nucleobases. Chemistry - A European Journal, Weinheim, WILEY- VCH VERLAG GMBH, Germany. ISSN 0947-6539, 2014, vol. 20, no. 9, pp. 2515-2521.


more

 

AGHOVÁ, Tatiana - LAVRENCHENKO, Leonid - ŠUMBERA, Radim - BRYJA, Josef.
Molecular phylogeny of Eastern African gerbils (Gerbilliscus) reveals the history of SOmali-Maasai savannah. 2014.


more

 

GRILLOVÁ, Linda - PĚTROŠOVÁ, Helena - MIKALOVÁ, Lenka - STRNADEL, Radim - DASTYCHOVÁ, Eva - KUKLOVÁ, Ivana - VAŇOUSOVÁ, Daniela - HERCOGOVÁ, Jitka - PROCHÁZKA, Přemysl - ZÁKOUCKÁ, Hana - KRCHŇÁKOVÁ, Alena - VAŠKŮ, Václav - ŠMAJS, David.
Molecular Typing of Treponema pallidum in the Czech Republic during 2011-2013: Increased Prevalence of Identified Genotypes and of Isolates Encoding Macrolide Resistance. Europ. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., Springer. ISSN 0934-9723, 2014.


more

 

GRILLOVÁ, Linda - PĚTROŠOVÁ, Helena - MIKALOVÁ, Lenka - ŠMAJS, David.
Molekulární typizace kmenů Treponema pallidum subsp. pallidum v České republice. 2014.


more

 

GRILLOVÁ, Linda - PĚTROŠOVÁ, Helena - MIKALOVÁ, Lenka - ŠMAJS, David.
Molekulární typizace syfilitických kmenů v České republice v letech 2011-2013. 2014.


more

 

HÁJKOVÁ, Petra - ZALIBEROVÁ, Mária - UHLIAROVÁ, Eliška - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - ŘEZNÍČKOVÁ, Marcela - DÚBRAVKOVÁ, Daniela - JANIŠOVÁ, Monika - UJHÁZY, Karol - ŠKODOVÁ, Iveta - HÁJEK, Michal.
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia. Bratislava : Veda, Bratislava, 2014. Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5, ISBN 978-80-224-1355-8, pp. 193-382.


more

 

SCHENKOVÁ, Veronika - HORSÁK, Michal - HÁJEK, Michal - PLESKOVÁ, Zuzana - DÍTĚ, Daniel - PAWLIKOWSKI, Pawel.
Mollusc and plant assemblages controlled by different ecological gradients at Eastern European fens. Acta Oecologica, The Nederlands. ISSN 1146-609X, 2014, vol. 56, no. 3, pp. 66-73.


more

 

BÍLEK, Michal - BARTOŠKOVÁ, Kateřina - EBROVÁ, Ivana - JUNGWIERT, Bruno.
MOND prediction of a new giant shell in the elliptical galaxy NGC 3923. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, LES ULIS CEDEX A, EDP SCIENCES S A, France. ISSN 0004-6361, 2014, vol. 566, no. červen, nestránkováno-11 pp.


more

 

TŮMOVÁ, Lucie - POMBINHO, Antonio - VOJTĚCHOVÁ, Martina - STANČÍKOVÁ, Jitka - GRADL, Dietmar - KRAUSOVÁ, Michaela - ŠLONCOVÁ, Eva - HORÁZNÁ, Monika - KŘÍŽ, Vítězslav - MACHOŇOVÁ, Olga - JINDŘICH, Jindřich - ZDRÁHAL, Zbyněk - BARTŮNĚK, Petr - KOŘÍNEK, Vladimír.
Monensin Inhibits Canonical Wnt Signaling in Human Colorectal Cancer Cells and Suppresses Tumor Growth in Multiple Intestinal Neoplasia Mice. Molecular Cancer Therapeutics, Philadelphia, American Association for Cancer Research, USA. ISSN 1535-7163, 2014, vol. 13, no. 4, pp. 812-822.


more

 

DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana.
Monitoring a evaluace programů podpory zdraví. Hygiena. ISSN 1802-6281, 2014, vol. 59, no. 1, pp. 47-49.


more

 

LÁSKA, Kamil - HRBÁČEK, Filip - ENGEL, Zdeněk - BARTÁK, Miloš.
Monitoring of climate variability and permafrost active layer on James Ross Island, Maritime Antarctica. 2014.


more

 

BITTOVÁ, Miroslava - KREJZOVÁ, Eliška - ROBLOVÁ, Vendula - KUBÁŇ, Petr - KUBÁŇ, Vlastimil.
Monitoring of HPLC profiles of selected polyphenolic compounds in sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) plant parts during annual growth cycle and estimation of their antioxidant potential. Central European Journal of Chemistry, Versita, Poland. ISSN 1895-1066, 2014, vol. 12, no. 11, pp. 1152-1161.


more

 

ŽÁKOVSKÁ, Alena - NĚMCOVÁ, Tereza - KUČEROVÁ, Hana - BÁRTOVÁ, Eva - TREML, František.
Monitoring prevalence patogenů Leptospira grippotyphosa a Leptospira pomona, Coxiella burnetii a Francisella tularensis se zaměřením na volně žijící hlodavce na vybraných lokalitách ČR (Poodří, Moravský kras, Mohelno) v letech 2012 a 2013. In XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech 2014. Vyd. 18 06 2014. Plzeň : EUROVERLAG, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7177-971-1, pp. 115-241. 18.6.2014, Plzeň.


more

 

HOFMAN, Jakub - HOLOUBEK, Ivan - KLÁNOVÁ, Jana - ČUPR, Pavel - PŘIBYLOVÁ, Petra - KUKUČKA, Petr - PROKEŠ, Roman - KOČAN, Anton - KUTA, Jan - ŠKULCOVÁ, Lucia.
Monitoring stavu životního prostředí - půda a monitoring znečištění ovzduší (POPs) v okolí cementáren - 13071110596. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno : Českomoravský cement. a.s., 2014. 320 pp. RECETOX. REPORT No. 493, No. 495, No. 494.


more

 

SAMEK, Ota - ZEMÁNEK, Pavel - BERNATOVÁ, Silvie - JEŽEK, Jan - ŠERÝ, Mojmír - JÁKL, Petr - ŠILER, Martin - RŮŽIČKA, Filip.
Monitoring the influence of antibiotic exposure using Raman spectroscopy. Proceedings of SPIE, The Society. ISSN 0277-786X, 2014.


more

 

KLIMPLOVÁ, Lenka - WINKLER, Jiří - HORŇÁČEK, Josef - VYHLÍDAL, Jiří - ZELENKOVÁ, Iveta - FRIŠAUFOVÁ, Magda.
Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?. 2014. CZE, Brno. 30.9.2014 - 30.9.2014, European Activity.


more

 

RUZSÍKOVÁ, Adriána - TOMEK, Aleš - ZVAROVÁ, Marta - MIKULÍK, Robert.
Monitorování účinku nových orálních antikoagulancií. Neurologie pro praxi, Solen s.r.o. ISSN 1213-1814, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 131-135.


more

 

KIČINJAOVÁ, Maria Lujza - ŘEHULKOVÁ, Eva.
Monogeneans (Dactylogyridae) from the gills of African tetras (Characiformes: Alestidae) in Kenya and Zimbabwe. 2014. ISBN 978-80-968473-7-2.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Monografie o Ladislavu Fuksovi. Vyd. 1. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2014. 1 p.


more

 

BINDER, Werner.
Moral, Ambivalenz und Narration. In Ungefähres. Mythos, Moral, Gewalt. Weilerswist : Velbrück, 2014. not specified, ISBN 978-3-942393-64-5, pp. 120-139.


more

 

book coverMUSIL, Rudolf.
Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. ISBN 978-80-210-6364-8.


more

 

ŠIMEČKOVÁ, Marta.
Moravská a slezská pomístní jména ve světle dialektologie. Studia slavica, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě. ISSN 1803-5663, 2014, vol. XVIII, no. 1, pp. 147-157.


more

 

KUČA, Martin.
Moravský Krumlov a Lichtenštejnové. Moravský Krumlov : město Moravský Krumlov, 2014. 1 p.


more

 

CHOCHOLÁČ, Bronislav.
Moravský venkov v raném novověku. Čtvrtstoletí bádání a jeho perspektivy. 2014.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. Brno : Masarykova unvierzita, Brno, 2014. 199 pp. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. ISBN 978-80-210-7041-7.


more

 
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 4970 records, displayed 2351 - 2380