Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4709

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2351

Letter A, page 2Letter B, page 11Letter C, page 15Letter D, page 24Letter E, page 33Letter F, page 40Letter G, page 44Letter H, page 46Letter CH, page 50Letter I, page 51Letter J, page 56Letter K, page 59Letter L, page 64Letter M, page 69Letter N, page 78Letter O, page 84Letter P, page 89Letter Q, page 104Letter R, page 105Letter S, page 112Letter T, page 125Letter U, page 139Letter V, page 143Letter W, page 151Letter X, page 153Letter Y, page 153Letter Z, page 153
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 4709 records, displayed 2351 - 2380

 

book coverČAPKA, František - VACULÍK, Jaroslav.
Nástin českých dějin 20. století. 3. vyd. Brno : Masarykova unierzita, 2014. 234 pp. ISBN 978-80-210-6741-7.


more

 

TROJAN, Jakub - TRÁVNÍČEK, Jan.
Nástroje umožňující kolaborativní práci v LMS Moodle a jejich adaptace v univerzitním prostředí. 2014. ISBN 978-80-263-0717-4.


more

 

BŘEZINOVÁ, Eva - NEČAS, Miroslav - DASTYCHOVÁ, Eliška - VAŠKŮ, Vladimír.
Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. 2014.


more

 

BŘEZINOVÁ, Eva - NEČAS, Miroslav - VAŠKŮ, Vladimír.
Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. 2014.


more

 

TYUTYURYUKOV, Vladimir.
National Report – Russia. 2014.


more

 

HAVELKA, Libor.
National Sanctions for the Enforcement of EU Law. 2014.


more

 

DIVÍŠEK, Jan - ZELENÝ, David - CULEK, Martin - ŠŤASTNÝ, Karel.
Natural habitats matter: Determinants of spatial pattern in the composition of animal assemblages of the Czech Republic. Acta Oecologica, Elsevier, France. ISSN 1146-609X, 2014, vol. 59, no. August 2014, pp. 7-17.


more

 

FRANEK, Juraj.
Naturalistic and Sui Generis Approaches to the Phenomenon of Religion. 2014.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika - HLOUŠEK, Miroslav.
Nature of Trade Growth Between the People´s Republic of China and the European Union. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, pp. 327-334. 2014, Ostrava.


more

 

book coverKOLEJKA, Jaromír.
Nauka o krajině. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 129 pp. ISBN 978-80-210-6659-5.


more

 

book coverKOLEJKA, Jaromír.
Nauka o krajině pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 129 pp. ISBN 978-80-210-6659-5.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk - VESELÝ, Petr - BENEŠ, Pavel.
Navazující magisterské studium Optometrie v anglickém jazyce, kombinovaná forma. Jemná mechanika a optika, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0447-6441, 2014, vol. 59, no. 1, pp. 20-21.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5/2014, pp. 165-171.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Návraty Víta Slívy. Vyd. 1. Brno : Turistické informační centrum města Brna, 2014. 2 pp.


more

 

TIMKO, Marek.
Návrh evolučně ontologického řešení Capurrova informačního trilematu. In Evoluční ontologie a společenské vědy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6929-9, pp. 29-40.


more

 

VAŇÁČKOVÁ, Iva - BEHARKOVÁ, Natália - POKORNÁ, Andrea.
Názory cizinců na proces poskytování ošetřovatelské péče v České republice. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, p. 44-44. 24.4.2014, Brno.


more

 

STRAKOVÁ, Jana - SAIBERTOVÁ, Simona.
Názory studentů na NANDA - ošetřovatelské diagnózy. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.


more

 

LOUN, Jan - NOVÁK, Milan - ŠKODA, Radek - ČOPJAKOVÁ, Renata - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - PROKEŠ, Lubomír.
Nb-Ta oxide minerals in alluvial placers from Kamakwie, NW Sierra Leone: compositional variations and evolutionary trend. 2014.


more

 

PASTIERIK, Tomáš - ŠEBEJ, Peter - MEDALOVÁ, Jiřina - ŠTACKO, Peter - KLÁN, Petr.
Near-Infrared Fluorescent 9-Phenylethynylpyronin Analogues for Bioimaging. The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society, USA. ISSN 0022-3263, 2014, vol. 79, no. 8, pp. 3374-3382.


more

 

FRÝBERTOVÁ, Tereza.
Nedáme si diktovat, koho máme milovat (?) O sletovém průvodu v roce 1948. Theatralia: Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol.  17, no. 1, pp. 52 - 90.


more

 

UNGER, Josef - HAŠEK, Vladimír - ŠINDELÁŘ, Jiří.
Nedestruktivní archeologie při výzkumu hrobek v Čechách. Anthropologia integra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-6657, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 15-28.


more

 

RAČEK, Tomáš - SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - KŘENEK, Aleš - BOUCHAL, Tomáš - KOČA, Jaroslav.
NEEMP – Tool for parameterization of empirical charge calculation method EEM. 2014.


more

 

PROVAZNÍK, Jan.
Nehmotná práva poškozeného. In Dny práva 2013 - sborník příspěvků. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6810-0, pp. "III.-138" - "III.-154". 13.11.2013, Brno.


more

 

PODHORSKÝ, Ján - MORAVEC, Zdeněk - PINKAS, Jiří.
Nehydrolytické syntézy aluminofosfátů z organosloučenin fosforu a kyslíku. In Chemické listy. Vyd. 8. Praha : Česká Společnost Chemická, 2014. p. 740-740. 2014, Ostrava.


more

 

PILCH, Pavel.
Nejčastější chyby začátečníků při osvojování chorvatštiny. In Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Vyd. 1. Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. ISBN 978-80-904846-7-2, pp. 581-587. 2013, Brno.


more

 

OBROVSKÁ, Lucie.
Nejčastější projevy věkové diskriminace v činnosti ombudsmana. 2014.


more

 

ŠRÁMEK, Jaromír - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina.
Nejednoznačnost odhadu fraktální dimenze textury ve 2D ultrazvukovém snímku – studie na simulovaných datech. Košice : Univerzita Pavla Jozeva Šafárika v Košiciach, Lekárská fakulta, 2014. ISBN 978-80-8152-143-0, p. 57-57. 2014, Demänovská Dolina.


more

 

ŠTEFL, Vladimír.
Nejkrásnější planeta sluneční soustavy Saturn v úlohách. Matematika-fyzika-informatika, Praha, Prometheus. ISSN 1210-1761, 2014, vol. 23, no. 1, pp. 27-40.


more

 

NOVÝ, Zdeněk.
Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o navrácení dítěte dle Haagské úmluvy o civilních aspektech únosů dětí ve světle lidsko-právních závazků ČR. Právní rozhledy, Praha, C.H. BECK. 2014.


more

 

STODOLA, Jiří - KRATOCHVÍL, Miroslav.
Nejmenší z nás 2014. 2014. CZE, Brno. 16.10.2014 - 16.10.2014, European Activity.


more

 
First pagePrevious page|...|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|...|Next pageLast page
found: 4709 records, displayed 2351 - 2380