Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 2265

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 12Letter E, page 16Letter F, page 20Letter G, page 22Letter H, page 22Letter CH, page 24Letter I, page 25Letter J, page 28Letter K, page 30Letter L, page 33Letter M, page 35Letter N, page 40Letter O, page 43Letter P, page 46Letter Q, page 54Letter R, page 54Letter S, page 57Letter T, page 64Letter U, page 70Letter V, page 71Letter W, page 75Letter X, page 75Letter Y, page 76Letter Z, page 76
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 2265 - 2294

 

ČERNÍN, Karel - ČERNÍNOVÁ, Michaela - TICHÝ, Michal.
Zákon o pozemních komunikacích. Komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 528 pp. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-652-5.


more

 

VACEK, Lukáš.
Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha : Wolters Kluver, 2015. 427 pp. ISBN 978-80-7478-776-8.


more

 

PLACHÝ, Jiří.
Zákonné zmocnění jako zprostředkovatel vztahu mezi zákonem a podzákonnou právotvorbou. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23. ročník, no. 4, pp. 126 - 133.


more

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Zákonnosť dôkazov získaných porušením práva na súkromie v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. 2015.


more

 

PETROVOVÁ, Markéta.
Zaměření zdravotních prohlídek ve vztahu k věku a charakteru vykonávané práce. Age management OPS, workshop, 2015.


more

 

KONEČNÁ, Michaela - VEČEŘOVÁ, Jitka.
Zamyšlení nad § 1017 občanského zákoníku. Rekodifikace a praxe, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015, vol. III, no. 3/2015, pp. 4-7.


more

 

VORÁČ, Jan - SAUL, Petr.
Zařízení pro měření rozměrů měkkých prostorových útvarů. . Patent. Czech Republic. 2015. Number: 305030. Owner: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Accepted: 18.2.2015.


more

 

ŠTREJTOVÁ, Kateřina.
Zásada „ne bis in idem“ pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky pro české trestní řízení. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2015.


more

 

PETROUŠOVÁ, Lenka - ORSÁGOVÁ, Irena - ROŽNOVSKÝ, Luděk.
Závažný průběh hepatitidy E, kazuistiky. 2015.


more

 

book coverURBANOVÁ, Petra - JURDA, Mikoláš - ČUTA, Martin.
Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. Vyd. 1. Brno : MUNI Press, 2015. 120 pp. ISBN 978-80-210-7754-6.


more

 

KYNCL, Libor.
Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 3, pp. 102-107.


more

 

NOVOTNÝ, Jan Sebastian.
Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská Univerzita, 2015. ISBN 978-80-7464-700-0.


more

 

THORENOOR, Nithyananda - VYCHYTILOVÁ, Petra - MLČOCHOVÁ, Jitka - SONJA, Hombach - MARKUS, Kretz - ŠÁNA, Jiří - SLABÝ, Ondřej.
ZFAS1, long non-coding RNA with significance in colorectal cancer. 2015.


more

 

JANKO, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína.
Zjišťování postojů učitelů ke kurikulárním změnám: přehledová studie. 2015.


more

 

CHALOUPKOVÁ, Lucie - DOBROVOLNÁ, Alexandra.
Zkušenosti s mentorskou podporou v mateřských školách. 2015.


more

 

FRANTOVÁ, Zuzana.
Zlatnictví a diplomacie západořímského císařského dvora. 2015.


more

 

VESELÝ, Radek - KELBL, Martin - KOČIŠ, Ján - KUŽMA, Jan - KOČIŠ, Tomáš.
ZLOMENINY DISTÁLNÍHO HUMERU U PACIENTŮ STARŠÍCH ŠEDESÁTI LET. Úrazová chirurgie, Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava. ISSN 1211-7080, 2015, vol. 23, no. 1, pp. 1-4.


more

 

PEKAŘ, Matej - BALCÁRKOVÁ, Pavla - PETROVÁ, Anna - HRSTKOVÁ, Hana - HRUŠKOVÁ, Jana - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
ZMĚNY ČERPACÍ FUNKCE SRDCE PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V DĚTSTVÍ. 2015.


more

 

ONDRUŠOVÁ, Katarína - BUDINSKAYA, Ksenia - ZÁVODNÁ, Eva - NOVÁKOVÁ, Marie - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
ZMĚNY V REGULACI KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S KRČNÍ A HRUDNÍ MÍŠNÍ LÉZÍ. 2015.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Znalost a používání moderních přístupů k řízení veřejných organizací. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Vyd. první. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9, pp. 333-339. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

BARTOŠOVÁ, Michaela - SVĚTLÁK, Miroslav - KUKLETOVÁ, Martina - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Znalosti matek o rizikových faktorech vzniku zubního kazu a jejich postoje k péči o dočasný chrup. 2015.


more

 

VACULÍK, Jaroslav.
ZNOVU K REEMIGRACI A REPATRIACI ČECHŮ A SLOVÁKŮ Z RUSKA PO VELKÉ VÁLCE. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2015, vol. 29/2015, no. 1, pp. 145-150.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Zohľadnenie peňažných nárokov poškodeného pri ukladaní a výkone alternatívnych trestov. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2015, vol. 14, no. 2, pp. 38 - 43.


more

 

DIVÍŠEK, Jan.
Zoogeografické regiony České republiky. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

RYŠÁNKOVÁ, Dagmar.
Zpíváme si písničku. 2015.


more

 

RYŠÁNKOVÁ, Dagmar.
Zpívání u jesliček. 2015.


more

 

book coverPOŘÍZKOVÁ, Kateřina - HRBÁČKOVÁ, Jiřina - BOHÁČEK, Milan.
Zpracování statistické analýzy testu lékařské latiny LF MU. In Latinitas Medica. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7789-8, pp. 12-30. 30.1.2014, Brno.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
Zpráva z konference "Sexuální trestné činy včera a dnes". Praha : Wolters Kluwer, 2015. 2 pp.


more

 

PETR, Michal.
Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Evropská unie a Česká republika v roce 2014 - reflexe současného stavu a budoucí perspektivy". Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 91 - 94.


more

 

PAVLIŇÁK, David - KOVÁČIK, Dušan - ČERNÁK, Mirko - BUČEK, Andrej.
Způsob plazmové úpravy vnitřníého a/nebo vnějšího povrchu dutého elektricky nevodivého tělesa a zařízení pro provádění tohoto způsobu. . Patent. Czech Republic, Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 - Bubeneč : Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. Number: 305156. Owner: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Registration: 19.12.2013. Accepted: 8.4.2015.


more

 
First pagePrevious page|...|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 2265 - 2294