Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 1934

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 5Letter C, page 6Letter D, page 10Letter E, page 13Letter F, page 16Letter G, page 18Letter H, page 19Letter CH, page 21Letter I, page 21Letter J, page 24Letter K, page 25Letter L, page 27Letter M, page 29Letter N, page 33Letter O, page 35Letter P, page 37Letter Q, page 44Letter R, page 44Letter S, page 47Letter T, page 52Letter U, page 58Letter V, page 59Letter W, page 61Letter X, page 62Letter Y, page 62Letter Z, page 62
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1934 records, displayed 351 - 380

 

PODHOREC, Ján - TOMÁŠEK, Jiří - ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar - TUČEK, Štěpán - FABIAN, Pavel - STANDARA, Michal - VAŠINA, Jiří - KISS, Igor.
Dlouhodobá parciální remise metastatického inflamatorního myofibroblastického tumoru pankreatu po chemoterapii - kazuistika pacienta. 2016. p. 2S87.


more

 

NOREK, Adam - JANDA, Lubomír - ŽÁKOVSKÁ, Alena.
DNA-based identification and OspC serotypisation in cultures of Borrelia burgdorferi s.l. isolated from ticks collected in the Moravia (Czech Republic). Journal of Vector Ecology, Wiley, USA. ISSN 1081-1710, 2016, vol. 41, no. 1, pp. 67-70.


more

 

FRYŠTÁK, Marek - PROVAZNÍK, Jan - VALDHANS, Jiří (Eds.).
Dny práva 2015 - Days of Law 2015 - Část X., Okolnosti vylučující protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 554 (řada teoretická), 2016. 314 pp. ISBN 978-80-210-8201-4.


more

 

VEČEŘA, Miloš - HAPLA, Martin - MACHALOVÁ, Tatiana - VALDHANS, Jiří (Eds.).
DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část III. Rovnost v právu. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 202 pp. ISBN 978-80-210-8194-9.


more

 

NOVÝ, Zdeněk (Ed.).
Dny práva 2016. Vyd. 1. Brno : MU, 2016.


more

 

book coverŠPALEK, Jiří - EIBL, Otto - ŠPAČKOVÁ, Zuzana - ZAGRAPAN, Jozef - FIŠAR, Miloš.
Do Negative News Create Tax Evaders? Evidence from the Tax Compliance Experiment. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 102-110. 21.1.2016, Šlapanice.


more

 

VOJTĚCHOVÁ, G. - GREGA, T. - NGO, Ondřej - MÁJEK, Ondřej - VOŠKA, M. - BROGYUK, N. - ZAVORAL, M. - SUCHÁNEK, Š..
Do we really need to repeat complete preventive colonoscopy in cases of inadequate bowel preparation? A prospective multicenter study. 2016.


more

 

BRÁZDIL, Rudolf - DOBROVOLNÝ, Petr - TRNKA, Miroslav - BÜNTGEN, Ulf - ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava - KOTYZA, Oldřich - VALÁŠEK, Hubert - ŠTĚPÁNEK, Petr.
Documentary and instrumental-based drought indices for the Czech Lands back to AD 1501. Climate Research, Germany. ISSN 0936-577X, 2016.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Does liberalization of the railway industry lead to higher technical effectiveness?. Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier. ISSN 2210-9706, 2016.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Does older mean more cognitive strategies?. 2016.


more

 

MACHÁČOVÁ, Irma.
DOES SURVEYTAINMENT BELONG TO B2B MARKET RESEARCH?. Oxford : FLE Learning Ltd, 2016. ISBN 978-0-9930368-8-0, pp. 127-136. 16.11.2015, Oxford.


more

 

SEIFERTOVÁ, Mária - JARKOVSKÝ, Jiří - VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea.
Does the parasite-mediated selection drive the MHC class IIB diversity in wild populations of European chub (Squalius cephalus)?. Parasitology Research, Germany. ISSN 0932-0113, 2016, vol. 115, no. 4, pp. 1401-1415.


more

 

JURNÍKOVÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Dokazování v kontextu požadavku na úplný a ex nunc přezkum v azylovém řízení: nové výzvy (nejenom) pro české správní soudy?. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2015“. : 2016. p. 341-349. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Dokazování a ústní jednání ve správním řízení. In Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy. neuveden : neuveden, 2016. pp. 368-371. 2015.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Dokazování drogových trestných činů - teorie a praxe. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015, sekce Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy. Vyd. 2016. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 387-394. 9.10.2015, Bratislava.


more

 

KUBART, Tomáš.
Doleo super te frater mi … Lyonel Feininger und Alfred Kubin. Eine Künstlerfreundschaft. Berlin : Jitter, 2016.


more

 

SVOBODA, Jiří.
Dolní Věstonice - Pavlov. Vyd. 1. Praha : Academia, 2016. 399 pp. ISBN 978-80-200-2550-0.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
Doping v antice. 2016.


more

 

CHALOUPKA, Jiří - KHALIULLIN, Giniyat.
Doping-Induced Ferromagnetism and Possible Triplet Pairing in d4 Mott Insulators. Physical Review Letters, USA, The American Physical Society, USA. ISSN 0031-9007, 2016, vol. 116, no. 1, pp. "017203-1"-"017203-5".


more

 

ŽUREK, Jiří.
Doporučení pro tekutinovou resuscitaci u dětí. 2016. ISBN 978-80-906002-8-7.


more

 

VANŽURA, Marek.
Drony z Tajemného údolí. 2016.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Drug Crime Segment Europeanization. The Lawyer Quarterly, Praha, Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic. ISSN 1805-840X, 2016, vol. 6/2016, no. 1, pp. 28-38.


more

 

KOVÁŘ, Petr.
Dřevní doba. 2016. CZE, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava. 28.1.2016 - 20.3.2016.


more

 

ZARIVNIJ, Petr.
Důkazní prostředky (od roku 1848). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. sv. II., ISBN 978-80-7380-587-6, pp. 264-267.


more

 

RYBÁŘ, Radovan - JEMELKA, Petr - VONKOVÁ, Erika - HONS, Zdeněk - LYSÝ, Jozef - ONDRUŠKOVÁ, Nataša.
Důsledky globalizace?. 2016. Brno. 3.5.2016 - 3.5.2016.


more

 

ALEXA, Michael.
Dva eseje o městech. 2016.


more

 

KINCOVÁ, Soňa - VLČKOVÁ, Eva - ŠROTOVÁ, Iva - RAPUTOVÁ, Jana - BEDNAŘÍK, Josef.
Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79, no. 1, pp. 68-76.


more

 

JAGOŠOVÁ, Lucie.
Dynamický rozvoj edukace v muzeích a oboru muzejní pedagogika. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha, Asociace muzeí a galerií České republiky. ISSN 1213-2152, 2016, no. 1, p. 3-5.


more

 

ŠÁLEK, Cyril - FOLBER, František - FROŇKOVÁ, Eva - PROCHÁZKA, Bohumír - MARINOV, Iuri - CETKOVSKÝ, Petr - MAYER, Jiří - DOUBEK, Michael.
Early MRD response as a prognostic factor in adult patients with acute lymphoblastic leukemia. European Journal of Haematology, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0902-4441, 2016, vol. 96, no. 3, pp. 276-284.


more

 

LUKÁŠKOVÁ, Eva - TROJAN, Jakub - PITROVÁ, Kateřina - CHRASTINA, Peter - VALÁŠEK, Pavel.
Economic Mobilization and Commissary Security of the Austrian Army in the Great War. In Anthropology, Archaeology, History and Philosophy. Conference Proceedings. Vyd. Volume 1, Book 3. Bulgaria : International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, 2016. ISBN 978-619-7105-52-0, pp. 55-62. 6.4.2016, Vienna, Austria.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1934 records, displayed 351 - 380