Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 5030

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 2Letter B, page 12Letter C, page 16Letter D, page 25Letter E, page 35Letter F, page 43Letter G, page 47Letter H, page 49Letter CH, page 53Letter I, page 54Letter J, page 60Letter K, page 63Letter L, page 69Letter M, page 73Letter N, page 83Letter O, page 89Letter P, page 95Letter Q, page 112Letter R, page 112Letter S, page 119Letter T, page 134Letter U, page 149Letter V, page 152Letter W, page 162Letter X, page 163Letter Y, page 164Letter Z, page 164
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 5030 records, displayed 351 - 380

 

PODAŘIL, Miloš - SVOBODA, František.
Baumolova choroba: Consilium ekonomů nad strukturálním neduhem. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 58-67.


more

 

VORANAU, Vital.
Beckett Country: Irish Motifs in a Belarusian Landscape. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles : Peter Lang, 2014. ISBN 978-3-0343-0913-4.


more

 

SOURALOVÁ, Adéla.
Becoming a nanny in Vietnamese family: beating boredom and loneliness after retirement. 2014.


more

 

PISCA, Vratislav - VAŠÍČEK, Osvald.
Behavior of Slovak Economy Integrated into EMU: DSGE Model with a Government Sector and Inflation Targeting. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, pp. 213-219.


more

 

MICALE, Vincenzo - KUČEROVÁ, Jana - DRAŽANOVÁ, Eva - TABIOVÁ, Katarína - KOŘÍNEK, Radim - STARČUK JR., Zenon - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Behavioral and morphological changes in a rodent developmental disruption model of schizophrenia. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 18, no. Supplementum 1, p. 33-33.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - FATTORE, Liana.
Behavioral Rodent Models of Eating Disorders. In Appetite. New York : NOVA, 2014. Human Anatomy and Physiology, ISBN 978-1-63117-243-4, pp. 71-96.


more

 

PISTOVČÁKOVÁ, Jana - DRAŽANOVÁ, Eva - DEMLOVÁ, Regina.
Behaviorální účinky paliperidonu v animálním modelu schizofrenie. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 2014, no. Suppl.1, pp. 52-53.


more

 

DUDOVÁ, Markéta.
Being, Place and Abjection. 2014.


more

 

DUDOVÁ, Markéta.
Being, Place and Abjection. 2014.


more

 

LUDWIG, Heinz - KASPARU, Hedwig - LEITGEB, Clemens - RAUCH, Elisabeth - LINKESCH, Werner - ZOJER, Niklas - GREIL, Richard - SEEBACHER, Adelheid - POUR, Luděk - WEIßMANN, Adalbert - ADAM, Zdeněk.
Bendamustine-Bortezomib-Dexamethasone is an active and well tolerated regimen in patients with relapsed or refractory multiple myeloma. Blood, WASHINGTON, American Society of Hematology, USA. ISSN 0006-4971, 2014, vol. 123, no. 7, pp. 985-991.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela - SVIDROŇOVÁ, Mária.
Benefits and Risks of Self-Financing of NGOs - Empirical Evidence from the Czech Republic, Slovakia and Austria. Ekonomie a Management, Technické univerzity v Liberci. ISSN 1212-3609, 2014, vol. 17, no. 2, pp. 120-130.


more

 

ESCHER, B. - ALLINSON, M. - ALTENBURGER, R. - BAIN, P.A. - BALAGUER, P. - BUSCH, W. - CRAGO, J. - DENSLOW, N.D. - DOPP, E. - HILSCHEROVÁ, Klára - HUMPAGE, A.R. - KUMAR, A. - GRIMALDI, M. - JAYASINGHE, B.S. - JAROŠOVÁ, Barbora - JIA, A. - MAKAROV, S. - MARUYA, K.A. - MEDVEDEV, A. - MEHINTO, A.C. - MENDEZ, J.E. - POULSEN, A. - PROCHAZKA, E. - RICHARD, J. - SCHIFFERLI, A. - SCHLENK, D. - SCHOLZ, S. - SHIRAISH, F. - SNYDER, S. - SU, G.Y. - TANG, J.Y.M. - VAN DER BURG, B. - VAN DER LINDEN, S.C. - WERNER, I. - WESTERHEIDE, S.D. - WONG, C.K.C. - YANG, M. - YEUNG, B.H.Y. - ZHANG, X.W. - LEUSCH, F.D.L..
Benchmarking Organic Micropollutants in Wastewater, Recycled Water and Drinking Water with In Vitro Bioassays. ENVIRONMENTAL SCIENCE &TECHNOLOGY, WASHINGTON, AMER CHEMICAL SOC, USA. ISSN 0013-936X, 2014, vol. 48, no. 3, pp. 1940-1956.


more

 

PLAČEK, Michal.
Benchmarking ve vysokém školství:současná zkušenost. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. X, no. 1.


more

 

SCHENKOVÁ, Jana - BARTOŠOVÁ, Martina - KŘOUPALOVÁ, Vendula - PŘIKRYL, Ivo.
Bentická fauna pěnovcových potoků na Velké podkrušnohorské výsypce. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.


more

 

ZIKEŠ, Jiří - WELSER, Petr - NOVÁK, Milan.
Beryl-columbite pegmatites from Šejby, Novohradské Hory mts., Moldanubian Batholith, Czech Republic. 2014.


more

 

KUNDRAČÍKOVÁ, Barbora.
Beskydské fotografie Josefa Sudka : Regionální fotografie v zrcadle a pod lampou. In Josef Sudek : Z Beskyd. Vydání první. Praha : Karel Koutský - Fotorenesance, 2014. ISBN 978-80-905763-1-5, pp. "VII"-"XI". 2014, 2014.


more

 

SEITZ, Katharina - DUERSCH, Verena - HARNOŠ, Jakub - BRYJA, Vítězslav - GENTZEL, Marc - SCHAMBONY, Alexandra.
beta-Arrestin Interacts with the Beta/Gamma Subunits of Trimeric G-Proteins and Dishevelled in the Wnt/Ca2+ Pathway in Xenopus Gastrulation. PLOS ONE, USA. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 1, e87132-11 pp.


more

 

KŘÍŽ, Vítězslav - POSPÍCHALOVÁ, Vendula - MAŠEK, Jan - KILANDER, Michaela Brita Christina - SLAVIK, Josef - TANNEBERGER, Kristina - SCHULTE, Gunnar - MCHALA, Miroslav - KOZUBÍK, Alois - BEHRENS, Jurgen - BRYJA, Vítězslav.
beta-Arrestin Promotes Wnt-induced Low Density Lipoprotein Receptor-related Protein 6 (Lrp6) Phosphorylation via Increased Membrane Recruitment of Amer1 Protein. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, USA. ISSN 0021-9258, 2014, vol. 289, no. 2, pp. 1128-1141.


more

 

MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena.
Between online activism and civic journalism? On Czech and Slovak participatory audiences. 2014.


more

 

BUCHLER, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - MELICHAR, Bohuslav - BORTLÍČEK, Zbyněk - USIAKOVÁ, Zuzana - DUŠEK, Ladislav - KISS, Igor - KOHOUTEK, Milan - BENESOVA, Vera - VYZULA, Rostislav - ABRAHAMOVA, Jitka - OBERMANNOVA, Radka.
Bevacizumab with 5-fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin versus bevacizumab with capecitabine and oxaliplatin for metastatic colorectal carcinoma: results of a large registry-based cohort analysis. BMC CANCER, London, BIOMED CENTRAL LTD, Great Britain. ISSN 1471-2407, 2014, vol. 14, no. "article number" 323, pp. 1-7.


more

 

TANAKA, Hirokazu - NODZYNSKI, Tomasz - KITAKURA, Saeko - FERARU, Mugurel I. - SASABE, Michiko - ISHIKAWA, Tomoni - KLEINE-VEHN, Jürgen - KAKIMOTO, Tatsuo - FRIML, Jiří.
BEX1/ARF1A1C is required for BFA-sensitive recycling of PIN auxin transporters and auxin-mediated development in Arabidopsis. PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0032-0781, 2014, vol. 2014, no. Jan, pp. 737-749.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Bez diktatury a spolu. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. XXX, no. 4, p. 95-95.


more

 

WALACH, Václav.
Bezpečnost jako konec demokracie? Ke kritice rovnováhy svobody a bezpečnosti. In Sborník konference Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-048-4, pp. 302-210.


more

 

PEŘINA, Aleš - PÁLENÍKOVÁ, Judita - KRÁLOVÁ, Dominika.
Bezpečnost odstříkaného mateřského mléka. Sestra, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-0404, 2014, vol. 24, no. 1, pp. 58-59.


more

 

MORYS, Lukáš - SMOLÍK, Josef.
Bezpečnostní politika fotbalového mistrovství Evropy 2012. Studia Sportiva, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 13-24.


more

 

BENÁK, Jaroslav - COUFALÍK, Petr - DOSTÁLOVÁ, Markéta - HARAŠTA, Jakub - NAVRÁTILOVÁ, Pavlína - STANISLAV, Antonín - SÝKOROVÁ, Hana.
Bezplatná právní pomoc v České republice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 90 pp. Spisy Právnické fakulty MU, č. 479. ISBN 978-80-210-6967-1.


more

 

STANKO, Peter - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Bidirectional association between diabetes mellitus and inflammatory periodontal disease. A review. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2014, vol. 158, no. 1, pp. 35-38.


more

 

SUCHÁČEK, Petr.
Bílá místa na mapě jménem "víceleté gymnázium". 2014.


more

 

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír.
Bilance souvislostí, slabosti a poklesky. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Národní filmový archiv. ISSN 0862-397X, 2014, vol. 26, no. 1, pp. 126-129.


more

 

QIAN, S.-B. - JIANG, L.-Q. - ZHU, L.-Y. - ZEJDA, Miloslav - MIKULÁŠEK, Zdeněk - FENÁNDES-LAJÚS, E. - LIU, N.-P..
Binary systems at and beyond the short-period limit of WUMa systems. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, Tatranská Lomnica (Slovensko), Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, Slovakia. ISSN 1335-1842, 2014, vol. 43, no. 3, pp. 290-293.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 5030 records, displayed 351 - 380