Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 1779

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 5Letter C, page 5Letter D, page 9Letter E, page 13Letter F, page 15Letter G, page 17Letter H, page 17Letter CH, page 19Letter I, page 19Letter J, page 22Letter K, page 23Letter L, page 26Letter M, page 27Letter N, page 32Letter O, page 34Letter P, page 36Letter Q, page 42Letter R, page 42Letter S, page 45Letter T, page 49Letter U, page 54Letter V, page 55Letter W, page 58Letter X, page 58Letter Y, page 59Letter Z, page 59
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1779 records, displayed 351 - 380

 

BASOVA, Evgenia - FORET, František.
Droplet microfluidics in (bio)chemical analysis. Analyst, Royal Society of Chemistry. ISSN 0003-2654, 2015, vol. 2015, no. 140, pp. 22-38.


more

 

HORSÁK, Michal - BOJKOVÁ, Jindřiška - RÁDKOVÁ, Vanda - SYROVÁTKA, Vít - SCHENKOVÁ, Jana - KŘOUPALOVÁ, Vendula - ZHAI, Marie.
Druhová pestrost západokarpatských slatinišť očima hydro biologa. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

BENEŠ, Pavel - HOLUBKOVÁ, Zuzana - SYNEK, Svatopluk.
Dry eye education and its assessment: an overview. 2015.


more

 

BENEŠ, Pavel - HOLOUBKOVÁ, Zuzana - SYNEK, Svatopluk.
Dry eye education and its assessment: an overview. 2015.


more

 

KHATEBOVÁ, Simona.
Dublety ve standardní češtině a jejich hodnocení. 2015.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Duchovní cesta muže, duchovní cesta ženy. Setkání věřících mužů severní Moravy., 2015.


more

 

RUBAN, Radek.
Důkazní břemeno ve sporech proti členům orgánů obchodních korporací (vstupní úvahy). In Cofola 2015: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
Dupla marcacao do artigo. In TEXTOS DA MEMÓRIA A MEMÓRIA DOS TEXTOS (Homenagem a Profa. Ângela Vaz Leao). Vyd. 1. Rio de Janeiro : Letra Capital, Rio de Janeiro, 2015. A memória dos textos: homenagem a profa. Ângela Vaz Leao, ISBN 978-85-7785-347-2, pp. 206-217.


more

 

GRUSOVÁ, Kateřina - VOTAVA, Milan - ZEMAN, Martin.
Dva případy náhlého úmrtí dětí s mesenterium commune – kazuistika. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s Českou patologií, o.s. ISSN 1210-7875, 2015, vol. 60, no. 2, pp. 17-20.


more

 

JANKŮ, Petr - HRUBAN, Lukáš - VENTRUBA, Pavel - GERYCHOVÁ, Romana - PROCHÁZKA, M..
Dvojčata ve II. době porodní. Moderní gynekologie a porodnictví, Praha, Levret. ISSN 1211-1058, 2015, vol. 23, no. 1, pp. 78-84.


more

 

EMMERT, František.
Dvojí občanství v českém právu. Praha : C. H. Beck, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-7400-284-7.


more

 

SLABÝ, Ondřej - SROVNAL, Josef - RADOVÁ, Lenka - GREGAR, Jan - JURÁČEK, Jaroslav - LUŽNÁ, Pavla - SVOBODA, Marek - HAJDÚCH, Marian - EHRAMANN, Jiří.
Dynamic changes in microRNA expression profiles reflect progression of Barrett's esophagus to esophageal adenocarcinoma. Carcinogenesis, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0143-3334, 2015, vol. 36, no. 5, pp. 521-527.


more

 

SVOBODA, Jiří.
Early modern human dispersal in central and eastern Europe. In Emergence and Diversity of Modern Human Behavior in Palaeolithic Asia. Vyd. 1. College Station : Texas A&M University Press, 2015. ISBN 978-1-62349-276-2, pp. 23-33.


more

 

MALÝ, Tomáš.
Early Modern Purgatory: Reformation Debates and Post-Tridentine Change. Archiv für Reformationsgeschichte, Germany. ISSN 0003-9381, 2015, vol. 106, no. 1, pp. 241-271.


more

 

MICALE, Vincenzo - PEKAŘÍK, Vladimír - KUČEROVÁ, Jana - TABIOVÁ, Katarína - DIMARZO, Vincenzo - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Early modification of the endocannabinoid system accompanies the late behavioral phenotype of rodent neurodevelopmental model of schizophrenia. 2015.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - HRADILOVÁ, Tereza - STRAŽEVSKÁ, Eva - TURČÁNI, Pavel - ŠTOURAČOVÁ, Alena - JANKŮ, Petr - SKŘIČKOVÁ, Jana - GÁL, Roman.
Eclampsia as a cause of secondary non-obstructive central sleep hypoventilation. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2015, vol. 80, no. 1, pp. 16-19.


more

 

POUČOVÁ, Marcela.
Ecrire-signifie-il témoigner ou se faire comprendre ? Ferdinand Peroutka façe à la postérité. 2015.


more

 

KVIZDA, Martin.
editor in chief. 2015.


more

 

SOUČEK, Miroslav.
Editorial. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1212-7299, 2015, vol. 17, no. 2, p. 60-60.


more

 

GURÍN, Daniel - TOMKOVÁ, Šárka - BEDNÁŘOVÁ, Monika.
Efekt aeróbneho vytrvalostného tréningu a kvalita života pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. In IV. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava : A-medi management, 2015. ISBN 978-80-971836-7-7, pp. 75-87. 2015, Banská Bystrica.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - MERTA, Zdeněk - DOŠKOVÁ, Milada - BARTOŠKOVÁ, Miroslava - BEDNAŘÍK, Josef.
Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s myasthenia gravis - předběžné výsledky. In Neurólogia pre prax - Suplemet 1. Vyd. 1. Bratislava : Solen s.r.o., 2015. p. 42-42. 2015, Bratislava.


more

 

KYNCL, Libor.
Efektivita veřejného sektoru. 2015.


more

 

VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Effect of colour filters on colour vision analysed by the Farnsworth-Munsell 100 Hue Test. 2015.


more

 

BARTÁK, Miloš - TRNKOVÁ, Kateřina - HANSEN, Erik Steen - HAZDROVÁ, Jana - SKÁCELOVÁ, Kateřina - HÁJEK, Josef - FORBELSKÁ, Marie.
Effect of dehydration on spectral reflectance and photosynthetic efficiency in Umbilicaria arctica and U. hyperborea. Biologia Plantarum, Academia. ISSN 0006-3134, 2015, vol. 59, no. 2, pp. 357-365.


more

 

KOPECKÁ, Jana - NĚMEC, Miroslav - MATOULKOVÁ, Dagmar - ČEJKA, Pavel - JELÍNKOVÁ, Markéta - FELSBERG, Jürgen - SIGLER, Karel.
Effect of Growth Conditions on Flocculation and Cell Surface Hydrophobicity of Brewing Yeast. The Journal of the American Society of Brewing Chemists, American Society of Brewing Chemists, USA. ISSN 0361-0470, 2015, vol. 73, no. 2, pp. 143-150.


more

 

BONA, Mirco Dalla - ZOUNKOVÁ, Radka - MERLANTI, Roberta - BLÁHA, Luděk - DE LIGUORO, Marco.
Effects of enrofloxacin, ciprofloxacin, and trimethoprim on two generations of Daphnia magna. Ecotoxicology and Environmental Safety, SAN DIEGO, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, USA. ISSN 0147-6513, 2015, vol. 113, no. MAR 2015, pp. 152-158.


more

 

JAVŮRKOVÁ, Veronika - KRKAVCOVÁ, Eva - KREISINGER, Jakub - HYRŠL, Pavel - HYÁNKOVÁ, Ludmila.
Effects of experimentally increased in ovo lysozyme on egg hatchability, chicks immune response and phenotype in a precocial bird. Journal of Experimental Zoology, Part A, USA. ISSN 1932-5231, 2015, vol. xx, no. 9999A, pp. 1-9.


more

 

DONNEZ, Jacques - HUDEČEK, Robert - DONNEZ, Olivier - MATULE, Dace - ARHENDT, Hans-Joachim - ZATIK, Janos - KASILOVSKIENE, Zaneta - DUMITRASCU, Mihai Cristian - FERNANDEZ, Hervé - BARLOW, David H. - BOUCHARD, Philippe - FAUSER, Bart C.J.M. - BESTEL, Elke - TERRILL, Paul - OSTERLOH, Ian - LOUMAYE, Ernest.
Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids. Fertility and Sterility, New York, Elsevier Science Inc., USA. ISSN 0015-0282, 2015, vol. 103, no. 2, pp. 519-527.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - ŽÁK, Jan - REŠKA, Michal - KREJSOVÁ, Kateřina - KONEČNÝ, Jan - VLČEK, Petr.
Efficiency and effectiveness of two different topical negative pressure devices. 2015.


more

 

JENSEN, Jonnas F. - LARSEN, Kim G. - SRBA, Jiří - OESTERGAARD, Lars.
Efficient Model Checking of Weighted CTL with Upper-Bound Constraints. International Journal on Software Tools for Technology Transfer (STTT), Springer-Verlag GmbH, The Nederlands. ISSN 1433-2779, 2015, vol. 2014, no. december, pp. 1-18.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1779 records, displayed 351 - 380