Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 611

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 8Letter L, page 9Letter M, page 10Letter N, page 11Letter O, page 12Letter P, page 13Letter Q, page 15Letter R, page 15Letter S, page 15Letter T, page 17Letter U, page 19Letter V, page 19Letter W, page 20Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 611 records, displayed 351 - 380

 

MACHÁČKOVÁ, Hana.
Online komunity: v čem představují rizika pro dospívající?. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 143-161.


more

 

KUBIŠOVÁ, Andrea.
Operační výzkum - pracovní listy. Vyd. první. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. ISBN 978-80-88064-06-0.


more

 

STŘELEC, Stanislav.
Oponentský posudek disertační práce PaedDr. Mgr. Libuše Ďurišové "Výchovné (kariérové) poradenství na základních školách se zaměřením na profesní orientaci a vliv školy na tuto orientaci". Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU, 2015.


more

 

SVOREŇOVÁ, Mária - ČERNÁ, Ivana - BELTA, Calin.
Optimal Temporal Logic Control for Deterministic Transition Systems with Probabilistic Penalties. IEEE Transactions on Automatic Control, IEEE Control Systems Society. ISSN 0018-9286, 2015. Accepted.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava - KLIMUSOVÁ, Helena - BUREŠOVÁ, Iva - JELÍNEK, Martin - SLEZÁČKOVÁ, Alena - VAŠINA, Lubomír.
Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 2015, no. 171, pp. 1051 - 1059.


more

 

ŘEMÍNEK, Roman - GLATZ, Zdeněk - THORMANN, Wolfgang.
Optimized On-Line Enantioselective Capillary Electrophoretic Method for Kinetic and Inhibition Studies of Drug Metabolism Mediated by Cytochrome P450 Enzymes. Electrophoresis, Weinheim, WILEY-VCH Verlag GmbH, Germany. ISSN 0173-0835, 2015, vol. xx, no. xx, pp. xxxx-xxxx.


more

 

DOŠLÝ, Ondřej - YAMAOKA, Naoto.
Oscillation constants for second-order ordinary differential equations related to elliptic equations with p-Laplacian. Nonlinear Analysis, USA. ISSN 0362-546X, 2015, vol. 113, no. 1, pp. 115-136.


more

 

ČERMÁKOVÁ, Kateřina - PILNÝ, Jaroslav.
Ošetřovatelská péče o pacienty s prožitkem holokaustu. Vyd. 1. Praha : Spolek akademiků Židů, 2015. 1, ISBN 978-80-260-7335-2, pp. 213-230.


more

 

VESELÝ, Radek - KOČIŠ, Ján - KELBL, Martin.
Otevřená luxace talu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, Galén. ISSN 0001-5415, 2015, vol. 82, no. 1, pp. 80-83.


more

 

ELČKNEROVÁ, Pavla - HYRŠL, Pavel - ALBRECHT, Tomáš - TOMÁŠEK, Oldřich.
Ovlivňuje denní doba metabolickou aktivitu fagocytů vlaštovek obecných?. In Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015. Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2015. ISBN 978-80-87189-18-4, pp. 66-67. 2015, Brno.


more

 

BIELAKOVÁ, Katarína - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana.
Pády u geriatrických pacientů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 179-188.


more

 

SYROVÁTKA, Vít - RÁDKOVÁ, Vanda - BOJKOVÁ, Jindřiška - HORSÁK, Michal.
Pakomáři západokarpatských slatinišť. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Participant roles and embedded interactions in online sports broadcasts. In Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

DYNEL, Marta - CHOVANEC, Jan.
Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. 280 pp. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - MATĚJOVSKÝ, Jan.
Patologie dutiny ústní a celkový zdravotní stav seniorů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 87-93.


more

 

PALPURINA, Salza - CHYTRÝ, Milan - TZONEV, Rossen - DANIHELKA, Jiří - AXMANOVÁ, Irena - MERUNKOVÁ, Kristina - DUCHOŇ, Mário - KARAKIEV, Todor.
Patterns of fine-scale plant species richness in dry grasslands across the eastern Balkan Peninsula. Acta Oecologica, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1146-609X, 2015, vol. Volume 63, no. February 2015, pp. 36-46.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPAČEK, David.
Performance Appraisal in Czech Self-government. In Implementation of New Public Management tools: Experiences from transition and emerging countries. : 2015.


more

 

KOSAŘ, David.
Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. Vyd. forthcoming. New York : Cambridge University Press, 2015. Comparative Constitutional Law and Policy.


more

 

FELGROVÁ, Lucie - SZOPOVÁ, Marie.
Personální psychologie. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 13-13.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Peru a Bolivie v obrázcích. 2015.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Peru a Bolivie v obrázcích. 2015. 4 pp.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
Petr Stehlík. Aspectos problemáticos de la prefijación en espanol. Vyd. Revue Romane. Copenhague, Dánsko : Joh Benjamin Publishing Company., 2015. 5 pp. Revue Romane 49:2.


more

 

ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich.
Pharmacotherapy of Dilated Cardiomyopathy. Current Pharmaceutical Design, Sharjah, Bentham Science Publishers, United Arab Emirates. ISSN 1381-6128, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 449-458.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - ZELENÝ, David - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír.
Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia, Česká botanická společnost. ISSN 0032-7786, 2015, vol. 87, no. 1, pp. 1-16.


more

 

ROBERT BOISIVON, Helene - GRUNEWALD, Wim - FRIML, Jiří - SAUER, Michael - CANNOOT, Bernard.
Plant embryogenesis requires AUX/LAX-mediated auxin influx. Development, Cambridge, Company of Biologists, Great Britain. ISSN 0950-1991, 2015, vol. 2015, no. epress, pp. 1-9.


more

 

PAVLIŇÁK, David - GALMIZ, Oleksandr - BRABLEC, Antonín - KUDRLE, Vít - ČERNÁK, Mirko.
PLASMA TREATMENT OF HOLLOW OBJECTS USING SURFACE DBD WITH LIQUID ELECTRODES. In Book of contributed papers: 20th Symposium on applications of plasma processes and COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids. : 2015. ISBN 978-80-8147-027-1, pp. 166-168. 17.1.2015, Tatranská Lomnica.


more

 

KOSIOR, Grzegorz - KLÁNOVÁ, Jana - VAŇKOVÁ, Lenka - KUKUČKA, Petr - CHROPEŇOVÁ, Mária - BRUDZINSKA-KOSIOR, Anna - SAMECKA-CYMERMAN, Aleksandra - KOLON, Krzysztof - KEMPERS, Alexander J..
Pleurozium schreberi as an ecological indicator of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in a heavily industrialized urban area. Ecological Indicators, AMSTERDAM, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1470-160X, 2015, vol. 48, no. JAN 2015, pp. 492-497.


more

 

BOROVSKÝ, Tomáš.
Podzim (českého) středověku. Brno : CDK, 2015. ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 8-14.


more

 

BASTL, Martin - MAREŠ, Miroslav - TVRDÁ, Kateřina.
Politik der Cybersicherheit auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene : Eine Rahmenanalyse. In Cyber-Sicherheit. Wiesbaden : Springer, 2015. Studien zur Inneren Sicherheit, Band 18, ISBN 978-3-658-02798-8, pp. 45-67.


more

 

ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela - SMÉKALOVÁ, Olga - DRÁB, Michal - KOLÁČEK, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - ŠTOURAČ, Petr.
Pooperační mortalita u pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru – retrospektivní observační studie. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 611 records, displayed 351 - 380