Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3157

Alphabetical list of 30 titles starting from: 451

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 22Letter F, page 27Letter G, page 29Letter H, page 31Letter CH, page 33Letter I, page 34Letter J, page 37Letter K, page 39Letter L, page 43Letter M, page 46Letter N, page 52Letter O, page 56Letter P, page 60Letter Q, page 70Letter R, page 70Letter S, page 75Letter T, page 84Letter U, page 94Letter V, page 96Letter W, page 101Letter X, page 102Letter Y, page 103Letter Z, page 103
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 3157 records, displayed 451 - 480

 

SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka - SADÍLKOVÁ, Kateřina - KUBICZKOVÁ, Lenka - HÁJEK, Roman - ŠEVČÍKOVÁ, Sabina.
Cytokinové profily mnohočetného myelomu a Waldenströmovy makroglobulinemie. Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 1, pp. 18-23.


more

 

KRALICKOVA, Pavlina - MALA, Eva - VOKURKOVA, Doris - KRCMOVA, Irena - PLISKOVA, Lenka - STEPANOVA, Vlasta - BARTOS, Vladimir - KOBLIZEK, Vladimir - TACHECI, Ilja - BURES, Jan - BROZIK, Jan - LITZMAN, Jiří.
Cytomegalovirus Disease in Patients with Common Variable Immunodeficiency: Three Case Reports. International archives of allergy and immunology, Basel, Karger, Switzerland. ISSN 1018-2438, 2014, vol. 163, no. 1, pp. 69-74.


more

 

SCHINKOVITZ, Andreas - KANG, Avinash Kaur - URBAN, Ernst - ZEHL, Martin - PÁCHNIKOVÁ, Gabriela - WANG, Yuehong - KRETSCHMER, Nadine - SLANINOVÁ, Iva - PAULI, Guido F. - FRANZBLAU, Scott G. - KRUPITZA, Georg - BAUER, Rudolf - KOPP, Brigitte.
Cytotoxic Constituents from Lobaria scrobiculata and a Comparison of Two Bioassays for Their Evaluation. Journal of Natural Products, Washington, American Chemical Society, USA. ISSN 0163-3864, 2014, vol. 77, no. 4, pp. 1069-1073.


more

 

KOLMAN, Petr.
Czech Administrative Law - Cseh kozigasgatasi jog - nyelvhasznaláti jogok. Új Magyar Közigazgatás, Budapest, CompLex, Hungary. ISSN 2060-4599, 2014, vol. 2014, no. 7, pp. 37-43.


more

 

MOLEK, Pavel.
Czech Constitutional Court: constitutional status and jurisdiction and material core of constitution. 2014.


more

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Czech local press content: When more is actually less. 2014.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Czech Radical Right and Political Mainstream: Between Hostility and Symbiosis. 2014.


more

 

HLOUŠEK, Vít - KANIOK, Petr.
Czech Republic. In Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, parties against Europe. Vyd. 1. Abingdon - New York : Routledge, 2014. Routledge Advances in European Politics, vol. 100, ISBN 978-0-415-62231-8, pp. 158-173.


more

 

LASÁK, Jan - HUDÁK, Juraj.
Czech Republic. In Capital Directive in Europe. 1. vydání. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-0-521-49334-5, pp. 194-229.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil.
Czech Republic. 2014.


more

 

JANOVEC, Michal.
Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. 2014.


more

 

BLAHA, Milan - KALA, Petr - KLIMEŠ, Daniel - JARKOVSKÝ, Jiří - BRANNY, Marian - ŠŤÁSTEK, Josef - VOJÁČEK, Jan - KOČKA, Viktor - ŽELÍZKO, Michael - ČERVINKA, Pavel - MATES, Martin - NĚMEC, Petr - DUŠEK, Ladislav.
Czech TAVI Registry – technické zajištění multicentrického sběru parametrických dat. Intervenční a akutní kardiologie, Olomouc, Solen. ISSN 1213-807X, 2014, vol. 13, no. 1, pp. 11-14.


more

 

MORAVCOVÁ, Markéta - JEŽEK, Stanislav - MAREŠ, Jiří - VACHKOVÁ, Eva.
Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice. Kontakt, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. ISSN 1212-4117, 2014, vol. 16, no. 2, pp. e94-e101.


more

 

KEPPLOVÁ, Zuzana.
Čakanie na „našu“ Mohanty: Formovanie feministického diskurzu počas transformácie a jeho kritiky. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2014, vol. 11, no. 1.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Časová perspektiva Philipa G. Zimbarda - teorie, výzkum a praktické uplatnění vnímání času v lidském životě. 2014.


more

 

book coverSEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata - ZHÁNĚL, Jiří.
Časové řady. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 53 pp. 1. ISBN 978-80-210-6698-4.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Časové souvislosti efektivního učení ze strany rodičů a jejich dětí. 2014.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Černobílý svět. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. XXX, no. 3, pp. 76-77.


more

 

KÁŇA, Tomáš.
Česká nesubstantivní deminutiva a jejich protějšky v němčině a angličtině. 2014.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 270 pp. ISBN 978-80-210-6742-4.


more

 

ČAPKA, František.
Česko-německé stýkání a potýkání. 2014.


more

 

ČAPKA, František.
Česko-německé stýkání a potýkání. Vyd. první. Vídeň : Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku, 2014. 1 p. Vídeňské svobodné listy.


more

 

KOLUMBER, David.
Československá ústava 1938. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3, pp. 354-360.


more

 

HÁLEK, Ivan.
ČESKÝ MANAGEMENT V EVROPSKÉ KULTUŘE. 1. vyd. Brno : Tribun EU s.r.o., 2014. 224 pp. ISBN 978-80-263-0718-1.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Čest v Evropě "barbarů". Acta iuridica olomucensia, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1801-0288, 2014, vol. 8/2013, no. supplementum, pp. 39-49.


more

 

BRANDNER, Aleš.
Češskij elativ i jego sootvetstvija v russkom jazyke. In Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů (04.-06.09.2013). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4077-4, pp. 59-63. 2013, Katedra slavistiky FF UP Olomouc.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Čeština jako národní jazyk. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 113-115.


more

 

ZŮBEK, Jan.
Činnost orgánů činných v trestním řízení v průběhu a po skončení zkušební doby. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 13., no. 4/2014, pp. 81-87.


more

 

KOLMAN, Petr.
člen komise SVOČ - obor veřejné právo - 2014. 2014.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta - LYSÝ, Jozef - MISTRÍK, Erich.
Človek a štát v globalizovanom svete. 2014. Pedagogická fakulta UK Bratislava. 3.4.2014 - 3.4.2014.


more

 
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 3157 records, displayed 451 - 480