Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1134

Alphabetical list of 30 titles starting from: 451

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 10Letter G, page 11Letter H, page 12Letter CH, page 13Letter I, page 13Letter J, page 14Letter K, page 15Letter L, page 16Letter M, page 18Letter N, page 20Letter O, page 21Letter P, page 22Letter Q, page 26Letter R, page 26Letter S, page 28Letter T, page 32Letter U, page 35Letter V, page 35Letter W, page 37Letter X, page 37Letter Y, page 37Letter Z, page 37
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 1134 records, displayed 451 - 480

 

LUPAČ, Michal - VRBAS, Jaroslav.
Komise evropského fóra zasedaly v Heidelbergu. Pohyb je život, Česká asociace Sport pro všechny. ISSN 1212-0669, 2014, vol.  18, no. 1., pp. 8-9.


more

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika.
Komparace energetických politik Číny a Japonska. In Perspektívy ázijského storočia. Bratislava : Institute of Asian Studies/CENAA, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-971575-0-0, pp. 145-163.


more

 

HAJDÍKOVÁ, Táňa - KOMARKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR. In Hradecké ekonomické dny 2014 sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus UHK, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 254-261. 2014, Hradec Králové.


more

 

LÁNSKÁ, Dita.
Komu chybí vidle. iDN. 2014.


more

 

VENCLÍČEK, Jiří.
Koncepce neplatnosti v obecním zřízení ve světle nového občanského zákoníku. In Cofola 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6625-0, pp. 105-122. 2013, Telč.


more

 

TICHÁ, Monika.
Koncept Failing Firm Defence – poslední naděje pro obchodní korporace v úpadku?. Právní rozhledy, C. H. Beck, s.r.o. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4.


more

 

KUČEROVÁ, Judita.
Koncert souborů. 2014.


more

 

SUCHÁNEK, Petr.
Konkurenceschopnost z pohledu podniku i jeho zákazníků. In Hradecké ekonomické dny 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 146-152. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

OCELÍK, Petr - ČERNOCH, Filip.
Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 80 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6671-7.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava.
Konstruktivismus a reflexe v praxi vrůstání do oboru sociální práce. 2014.


more

 

HEJČ, David.
KONTROLA ZÁKONNOSTI ROZHODOVACÍCH PROCESŮ V OBLASTI CENOVÉ REGULACE. In KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. ISBN 978-80-7160-363-4, pp. 450-461. 2013, Bratislava.


more

 

KOLMAN, Petr.
Konzultace pro deník MF Dnes k zákonu o obcích - zastupitelstvo města. 2014.


more

 

POŘÍZKOVÁ, Kateřina - BLAHUŠ, Marek.
Korpus autentických klinických diagnóz v prostředí softwaru Sketch Engine. 2014.


more

 

FILIP, Aleš - POLÍVKA, Petr - ŠŤASTA, Jiří.
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Vyd. 1. Brno : Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-87864-10-4.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2, p. 117-220.


more

 

REITINGER, Lukáš.
Královské insignie z kláštera Pegau a "obětování korun". Studia Mediaevalia Bohemica, Praha, AV ČR, Filosofický ústav. ISSN 1804-0977, 2014, vol. 4/2012, no. 2, pp. 169-206.


more

 

CHALOUPKA, Richard - RYBA, Luděk.
Krční epidurální absces - dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77/110, no. 2, pp. 240-242.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Kresba jedinců se sklony k delikvenci. 2014.


more

 

BAJNAROVÁ, Marie.
Kresebný projev mládeže s poruchou chování. 2014.


more

 

PICHA, Marek.
Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 41 pp. ISBN 978-80-210-6730-1.


more

 

HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Krize české politiky: odejde zlo s politickými stranami?. In O komparativní politologii a současné české politice. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2479-2, pp. 23-36.


more

 

SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina - VRUBEL, Martin.
Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kumulace funkcí přináší jasné střety zájmů. Hospodářské noviny, Praha, Economia. 2014.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
L’accentazione dei numerali nei prezzi in lire italiane. Studi Linguistici Italiani, Roma, Salerno Editrice, Italy. ISSN 0394-3569, 2014, 3 pp. forthcoming.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
L’Apocalypse en tant que principe revélateur de la (ré)écriture : les fins des mondes dans les Chroniques du Plateau-Mont-Royal de Michel Tremblay. Cahiers ERTA, Polsko, Université de Gdansk, Poland. ISSN 2300-4681, 2014, vol. 4/13, no. 4/13, pp. 81-93.


more

 

CUSIMANO, Christophe Gérard L..
L’enseignement du systeme pronominal du français en République tcheque : une nécessaire mise au point morphosyntaxique. Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves, Poitiers, Sanja Bosovic, Justyna Bajda a Witold Ucherek, France. ISSN 0080-2557, 2014, vol. 2014, no. 3/2014, pp. 1-8.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
La Main de Michel Tremblay, réalité des illusions et des artifices. Philology Studies and Research. Romance Language Series, Romania. ISSN 1843-3979, 2014, vol. 14/2013, no. 14/2013, pp. 110-122.


more

 

KUNDT, Radek.
Laboratorní výzkum náboženského rituálu: Efekty excitace na sociální chování. 2014.


more

 

VOLČKOVÁ, Michaela - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - TREFNÁ, Tereza - VLAŽNÝ, Jan - MUSILOVÁ, Kristína - KUKLETOVÁ, Martina - KUKLA, Lubomír - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Lack of association between lactotransferrin polymorphism and dental caries. Caries Research, Basel, Karger, Switzerland. ISSN 0008-6568, 2014, vol. 48, no. 1, pp. 39-44.


more

 

VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - VAŇKOVÁ, Michaela - ČOPJAKOVÁ, Renata - KYNICKÝ, Jindřich - KANICKÝ, Viktor.
LA-ICP-MS AS A SUITABLE TOOL FOR STUDY OF FOSSILIZED MATERIAL CHANGES. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 1134 records, displayed 451 - 480