Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 924

Alphabetical list of 30 titles starting from: 451

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 16Letter O, page 18Letter P, page 18Letter Q, page 22Letter R, page 22Letter S, page 23Letter T, page 25Letter U, page 28Letter V, page 29Letter W, page 30Letter X, page 30Letter Y, page 30Letter Z, page 30
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 924 records, displayed 451 - 480

 

MRAZ, Martin - HURBA, Olha - BARTL, Josef - DOLEŽEL, Zdeněk - MARINAKI, Anthony - FAIRBANKS, Lynette - STIBURKOVA, Blanka.
Modern diagnostic approach to hereditary xanthinuria. Urolithiasis, New York, Springer, USA. ISSN 2194-7228, 2015, vol. 43, no. 1, pp. 61-67.


more

 

POMAJZLOVÁ, Alena.
Moderní starý mistr. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Ambit Media a.s. ISSN 1213-8398, 2015, vol. 2015, no. 2, pp. 76-77.


more

 

JANČOVÁ, Martina.
Moderní trendy ve výuce antropologie. 2015. PdF MU. 24.1.2015 - 24.1.2014, National Activity.


more

 

NOVÁKOVÁ, Markéta - BULKOVÁ, Alexandra - COSTA, Francesco B. - KRISTIN, Anton - KRIST, Miloš - KRAUSE, František - LÍZNAROVÁ, Eva - LABRUNA, Marcelo B. - LITERÁK, Ivan.
Molecular characterization of ‘Candidatus Rickettsia vini’ in Ixodes arboricola from the Czech Republic and Slovakia. Ticks and tick-borne diseases. ISSN 1877-959X, 2015.


more

 

RÉBLOVÁ, Martina - RÉBLOVÁ, Kamila - ŠTĚPÁNEK, Václav.
Molecular systematics of Barbatosphaeria (Sordariomycetes) based on multigene phylogeny and comparison of common core secondary structure of ITS. Persoonia: Molecular phylogeny and evolution of fungi, The Nederlands. ISSN 0031-5850, 2015, vol. 35, no. -, pp. 21-38.


more

 

MOTAL, Jan.
Morální dilemata soudobé české dokumentaristiky. 2015.


more

 

SKOUPÝ, Jiří.
Moravská stopa sarajevského atentátu. In Sborník Městského muzea ve Strážnici. Strážnice : Městské muzeum Strážnice, 2015. p. 67-79.


more

 

WEINER, Tomáš - POUKAROVÁ, Hedvika - KUMPAN, Tomáš.
Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník. 2015. CZE, Ústav geologických věd, Kotlářská 2, Brno 611 37. 5.2.2015 - 5.2.2015, National Activity.


more

 

WEINER, Tomáš - POUKAROVÁ, Hedvika - KUMPAN, Tomáš (Eds.).
Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů. Masarykova univerzita, 2015. 28 pp. ISBN 978-80-210-7731-7.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta.
Morfonologické alternace v současné češtině. In Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. p. 197-222.


more

 

ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Motivating through Autonomy. 2015.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE. In Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 167, 8 January 2015, The XVI International Organisation for Science and Technology Education Symposium (IOSTE Borneo 2014). Nizozemí : Elsevier, 2015. pp. 184-189. 2014, Borneo.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - HÝBLOVÁ, Eva - VALOUCH, Petr.
Motives for Combinations of Trading Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, . ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 1, pp. 271-280.


more

 

ZEMÁNKOVÁ, Petra - LUNGU, Ovidiu - KAŠPÁREK, Tomáš - HÜTTLOVÁ, Jitka - KEŘKOVSKÝ, Miloš - BAREŠ, Martin.
Movement sequencing abnormalities in schizophrenia: Changes in cortical activity during finger-tapping task. Clinical Neurophysiology, Elsevier. 2015, vol. 126, no. 3, e36-1 p.


more

 

FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor.
Možnosti / algoritmus léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Černá Hora : 20. ročník sympózia Onkologie v praxi, 2015. ISBN 978-80-260-7603-2, nestránkováno-3 pp. 2015, Černá Hora.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Možnosti a limity ekonomického hodnocení environmentálních externalit silniční dopravní infrastruktury jako podklady pro plánování dopravy. 2015.


more

 

JASIČOVÁ, Silvie - ŠIMONÍK, Marek.
Mraženi prostorem / Mraženi pohybem. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

RADVAN, Michal.
Municipal Fees and Charges: Do They Compete with the Property Tax?. 2015.


more

 

MRÁZOVÁ, Lenka.
Muzejní/zážitková pedagogika v zrcadle Rámcových vzdělávacích programů. 2015.


more

 

BOROVSKÁ, Hana.
Můžete se přihlašovat, rozhodně se ale nehlašte. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2015, vol. 139, no. 03, p. 68-68.


more

 

HELÁN, Robert.
Myths About Obesity. Brno : Language Centre, Masaryk University, 2015. 8 pp.


more

 

FIALA, Petr.
Na konci bezstarostnosti. Co nechceme slyšet o Evropě, o národních zájmech a zahraniční politice. Brno : Barrister & Principal, 2015. 146 pp. ISBN 978-80-7485-038-7.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Na útěku před problémy. 2015.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Náhrada za omezení vlastnického práva zřízením legálního věcného břemene v době, kdy byl pozemek ve státním socialistickém vlastnictví, a za majetkovou újmu vzniklou v důsledku jeho výkonu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 2, pp. 59-60.


more

 

FRÝDEK, Miroslav - JANOUŠKOVÁ, Petra.
Nahrávání v soudní síni in Koference Slovenské akademie věd - Ústav štátu a práva - ,,Ako právo reaguje na novoty,,. 2015.


more

 

MICHÁLKOVÁ, Veronika - ONDRAČKOVÁ, Markéta.
Nápadné chování afrických halančíků Nothobranchius furzeri infikovaných metacerkariemi motolice Apatemon sp. 2015.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
Národní soud (1939-1942). Právněhistorické studie, Praha, Karolinum. ISSN 0079-4929, 2015, vol. 44, no. 1, pp. 134-152.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - VALTA, Jiří.
National Environmental Data Facilities and Services of the Czech Republic and Their Use in Environmental Economics. In Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications, 11th IFIP WG 5.11 International Sysmposium, ISESS 2015, Melbourne, VIC, Australia, March 25-27, 2015 Proceedings. Heidelberg : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15993-5, pp. 361-370. 25.3.2015, Melbourne.


more

 
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 924 records, displayed 451 - 480