Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 3214

Alphabetical list of 30 titles starting from: 451

Letter A, page 1Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 16Letter E, page 22Letter F, page 27Letter G, page 30Letter H, page 31Letter CH, page 34Letter I, page 35Letter J, page 40Letter K, page 41Letter L, page 45Letter M, page 49Letter N, page 55Letter O, page 58Letter P, page 61Letter Q, page 73Letter R, page 74Letter S, page 78Letter T, page 87Letter U, page 96Letter V, page 98Letter W, page 102Letter X, page 103Letter Y, page 104Letter Z, page 104
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 3214 records, displayed 451 - 480

 

CZUDEK, Damian.
člen ediční rady odborného časopisu Přehled daní a financí. 2016.


more

 

BEJČEK, Josef.
člen Ediční rady PrF MU. 2016.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
člen redakčnej rady. 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Člen redakční rady časopisu Acta Mathematica Nitriensia. 2016.


more

 

RADVAN, Michal.
člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Člen redakční rady časopisu Učitel matematiky. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Historica. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Hospodářské dějiny. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Marginalia Historica. 2016.


more

 

BEJČEK, Josef.
člen redakční Rady Obchodněprávní revue. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Prager WISOHIM. 2016.


more

 

BEJČEK, Josef.
člen VR MU. . 2016.


more

 

CULEK, Martin.
člen výkonné rady internetového časopisu European Countryside, zařazeného v databázi Scopus. 2016.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
členka redakční rady. 2016.


more

 

SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Členka redakční rady - rok 2016. 2016.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Členka redakční rady Acta Iuridica Olomucensia. 2016.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Členka redakční rady časopisu Česká kriminologie. 2016.


more

 

BRÜCKNEROVÁ, Karla.
Členka redakční rady časopisu Výtvarná výchova. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Člověk nebo predátor?. Praha : Milan Vidlák, 2016. 6 pp.


more

 

KŘÍŽ, Pavel.
Čo s nameranými prizmaty?. 2016.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Čočky pro různé příležitosti. 2016.


more

 

LOLLOK, Marek.
Čtrnáct nevyrovnaných. Praha : Sdružení pro iliteraturu, 2016. 2 pp.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
Čtvrtý věk jako obávané skutečné stáří?. Brno : z. s. Ženy50, 2016. 1 p. Čtvrtletník bulletin Ženy 50+.


more

 

book coverDOLEŽALOVÁ, Kateřina - SLAVÍČEK, Karel - MAZÁČKOVÁ, Jana.
Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě. In Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum III. Workshopy ke středověké a novověké keramice. Panská Lhota 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8151-2, pp. 18-24. 2015, Panská Lhota.


more

 

FIÉVET, Anne-Caroline - PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
D’un hapax au Robert : vingt ans de diffusion d’un néologisme identitaire pour les jeunes. In La renovación léxica en las lenguas románicas: proyectos y perspectivas. : 2016.


more

 

ŠPELDA, Daniel.
Dalekohled, mikroskop a temporální rámce přírodní filosofie v 17. století. 2016.


more

 

BRÁZDIL, Rudolf - CHROMÁ, Kateřina - VALÁŠEK, Hubert - DOLÁK, Lukáš - ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava.
Damaging hailstorms in South Moravia, Czech Republic, in the seventeenth to twentieth centuries as derived from taxation records. Theoretical and Applied Climatology, Springer Vienna, Austria. ISSN 0177-798X, 2016, vol. 123, no. 1, pp. 185-198.


more

 

RADVAN, Michal.
Daně spotřební selektivní – akcízy, Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J, ISBN 978-80-7380-587-6, pp. 20-31.


more

 

JANÍK, Jan.
Danish 1.54m telescope (La Silla, ESO). 2016.


more

 

ŠPALEK, Jiří - ŠPAČKOVÁ, Zuzana.
Daňové úniky v laboratoři: Vliv kontextu na ochotu platit daně. Politická ekonomie, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2016, vol. 64, no. 5, pp. 523-539.


more

 
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 3214 records, displayed 451 - 480