Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 5805

Alphabetical list of 30 titles starting from: 451

Letter A, page 2Letter B, page 14Letter C, page 18Letter D, page 29Letter E, page 39Letter F, page 48Letter G, page 52Letter H, page 55Letter CH, page 60Letter I, page 62Letter J, page 70Letter K, page 74Letter L, page 82Letter M, page 87Letter N, page 99Letter O, page 107Letter P, page 114Letter Q, page 134Letter R, page 135Letter S, page 144Letter T, page 160Letter U, page 175Letter V, page 179Letter W, page 188Letter X, page 190Letter Y, page 190Letter Z, page 190
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 5805 records, displayed 451 - 480

 

PAŘIL, Petr - SYROVÁTKA, Vít - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana - STRAKA, Michal - POLÁŠEK, Marek - ŠIKULOVÁ, Lenka - ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla - NĚMEJCOVÁ, Denisa.
Bioindikace vysychavých toků pomocí vodních bezobratlých – výsledky projektu BIOSUCHO. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Bioinspirace vede k převratným výrobkům. Česká oční optika, Brno, Expo Data s.r.o. ISSN 1211-233X, 2015, vol. 56, no. 2, p. 68-68.


more

 

PLEŠKOVÁ, Veronika - OBOŘIL, Michal.
Bio-inspired computational algorithms and their application as a tool for analysis of leaf symptoms. 2015.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Biokompatibilita a smáčivost kontaktních čoček. Česká oční optika, Brno, Expo Data. ISSN 1211-233X, 2015, vol. 56, no. 3, pp. 64-66.


more

 

KOPEL, Pavel - WAWRZAK, Dorota - LANGER, Vratislav - ČÍHALOVÁ, Kristýna - VESELÝ, Radek - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René.
Biological Activity and Molecular Structures of Bis(benzimidazole) and Trithiocyanurate Complexes. Molecules, Mayer und Muller, Switzerland. ISSN 1420-3049, 2015, vol. 20, no. 6, pp. 10360-10376.


more

 

PEKÁR, Stanislav - MICHALKO, Radek - LOVERRE, Pamela - LÍZNAROVÁ, Eva - ČERNECKÁ, Ľudmila.
Biological control in winter: Novel evidence for importance of generalist predators. 2015.


more

 

PEKÁR, Stanislav - MICHALKO, Radek - PAMELA, Loverre - LÍZNAROVÁ, Eva - ĽUDMILA, Černecká.
Biological control in winter: novel evidence for the importance of generalist predators. Journal of Applied Ecology. ISSN 1365-2664, 2015, vol. 52, no. 1, pp. 270-279.


more

 

KLUMPLER, Tomáš - GERGURI, Tereza - JASNOVIDOVA, Olga - KREJČÍ, Lumír - KUBÍČEK, Karel - NĚMEČEK, Daniel - SEDLÁČEK, Vojtěch - ŠTEFL, Richard.
Biological Small Angle X-ray Scattering at CEITEC-MU. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. ISSN 1211-5894, 2015, vol. 2015, no. 3, pp. 127-132.


more

 

POTÁČEK, Milan - TENORA, Lukáš - GALETA, Juraj - KRYŠTOF, Vladimír.
BIOLOGICALLY ACTIVE DIHYDROPYRROLO[1,2-b]PYRAZOLE DERIVATIVES AND THEIR SYNTHESES. In Bioheterocycles 2015 - XVI International Conference on Heterocycles in Bioorganic Chemistry , Book of Abstracts. Vyd. 1. Metz, France : 2015. PO34-122 pp. 8.6.2015, Campus du Saulcy Metz.


more

 

GIMUNOVÁ, Olga - BEDNAŘÍK, Otakar - FOREJTOVÁ, Šárka.
Biologická léčba a riziko komplikací v perioperačním období. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1214-2158, 2015, vol. 26, no. 3, pp. 152-155.


more

 

KELBL, Martin - KOČIŠ, Ján - VESELÝ, Radek.
Biomechanical Testing of Spinal Segment Fixed by Arcofix System on the Swine Spine. Asian Spine Journal, Korea, Republic of Korea. ISSN 1976-1902, 2015, vol. 4/9, no. August, pp. 503-510.


more

 

PEŠEK, Jan.
Biopsie páteře. 2015.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Biorytmy jako jeden z projevů života. 2015.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - MÁJEK, Ondřej - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Biostatistika v molekulární medicíně. In Molekulární medicína. 1. vydání. Praha : Galén, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-7492-121-6, pp. 179-208.


more

 

VLK, Robert - KOČÁREK, Petr - HOLUŠA, Jaroslav.
Biotopové preference a početnost populací cvrčka pobřežního (Pteronemobius heydenii) v České republice. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

LACINA, Karel - SKLÁDAL, Petr.
Bipolar transistor amplifier for transduction of electrochemicalresponse to visual perception. SENSORS AND ACTUATORS B: CHEMICAL, Lausanne (Switzerland), Elsevier Science, The Nederlands. ISSN 0925-4005, 2015, vol. 210, no. April, pp. 183-189.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Bipolární porucha - minimum pro farmaceuty. Praktické lékárenství, Praha, Solen s.r.o. ISSN 1801-2434, 2015, vol. 11, no. 2, pp. 61-63.


more

 

SKARKA, Marek.
Blazhko effect at the time of Kepler. In Proceedings of the 46th Conference on Variable Stars Research. Czech Republic : Sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti, 2015. pp. 10-13. 2014, Litomyšl.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Libor.
Blind Men and an Elephant: What is creativity for?. 2015.


more

 

SOUČEK, Miroslav.
Blokátory systému RAS v léčbě hypertenze u diabetu. In Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-883-2, pp. 161-168. 1.4.2015, Praha.


more

 

MAJCÍK, Martin.
Bloková výuka nadaných žáků. Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2015, vol. 20, no. 2, pp. 135-150.


more

 

book coverJOUKAL, Marek - SOLÁR, Peter - KUKLOVÁ, Adéla - KLUSÁKOVÁ, Ilona - DUBOVÝ, Petr.
Blood - cerebrospinal fluid barrier in rat after peripheral nerve injury. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.


more

 

SIEGELOVÁ, Jarmila - HAVELKOVÁ, Alena - DUSEK, J. - POHANKA, Michal - DUNKLEROVÁ, Leona - DOBŠÁK, Petr - CORNELISSEN, G..
BLOOD PRESSURE VARIABILITY AT REST AND DURING EXERCISE IN HEALTHY MEN: SEVEN DAY AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING. 2015.


more

 

WERTICH, Vojtěch - GOLDBACH, Marek - SOUKOPOVÁ, Jana - BENADA, Luděk.
Bohatství země - Učební text pro analýzu ložisek nerostných surovin. Vyd. 2015. Brno : Přírodovědecká faulta a Ekonomisko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2015. 28 pp.


more

 

KUČA, Martin - KOVÁŘ, Josef Jan.
Bohutice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů, Brno, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 1211-7250, 2015, vol. 56, no. 1, p. 201-201.


more

 

DOLEŽEL, Zdeněk - BAJEROVÁ, Jaroslava - RÁČILOVÁ, Zdeňka.
Bolest nohy - Köhlerova nemoc. Pediatrie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1213-0494, 2015, vol. 16, no. 3, p. 197-197.


more

 

MAREK, Vladimír.
Bolesti zad se zaměřením na seniroský věk - nejčastější příčiny z pohledu praktického lékaře. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 149-164.


more

 

KAFKOVÁ, Silvie.
Bonus-Malus Systems in Vehicle Insurance. In Procedia Finance and Economics. Amsterdam : Elsevier B.V., 2015. pp. 216-222. 2014, Prague - Czech Republic.


more

 

SCHENKOVÁ, Jana (Ed.).
Book of Abstracts, 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. Brno : Masaryk University, University Press, 2015. 68 pp. ISBN 978-80-210-7910-6.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Book publishing industry in a time of global giddiness. Medijske Studije, Zagreb, Croatia. ISSN 1847-9758, 2015, vol. 6, no. 11, pp. 109-111.


more

 
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 5805 records, displayed 451 - 480