Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3250

Alphabetical list of 30 titles starting from: 501

Letter A, page 2Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 23Letter F, page 28Letter G, page 30Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 35Letter J, page 39Letter K, page 40Letter L, page 44Letter M, page 47Letter N, page 53Letter O, page 57Letter P, page 61Letter Q, page 72Letter R, page 72Letter S, page 77Letter T, page 87Letter U, page 96Letter V, page 98Letter W, page 104Letter X, page 105Letter Y, page 106Letter Z, page 106
First pagePrevious page|...|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|...|Next pageLast page
found: 3250 records, displayed 501 - 530

 

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. Vyd. 1. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2014. 277 pp. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.


more

 

KRIKSCIUNIENE, Dalia - PITNER, Tomáš - KUČERA, Adam - SAKALAUSKAS, Virgilijus.
Data Analysis in the Intelligent Building Environment. International Journal of Computer Science & Applications, Kolhapur, India, Technomathematics Research Foundation, India. ISSN 0972-9038, 2014, vol. Volume 11, no. Issue 1, pp. 1-17.


more

 

ŘEHÁK, Pavel.
De Haan type increasing solutions of half-linear differential equations. J. Math. Anal. Appl., Elsevier, USA. ISSN 0022-247X, 2014, vol. 412, no. 1, 236–243-8 pp.


more

 

RUBAN, Radek.
De practicissimis non curat lex aneb co zůstává nejasné o kumulativním hlasování. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2014, vol. 6, no. 5, pp. 134-142.


more

 

JIRUŠEK, Martin - VLČEK, Tomáš.
Debata o prolomení limitů těžby hnědého uhlí z pohledu Aktualizace státní energetické koncepce a Surovinové politiky. Energetika, Praha, Český svaz zaměstnavatelů v energetice. ISSN 0375-8842, 2014, vol. 64, no. 7, pp. 417-419.


more

 

NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka.
Decentralisation and Quality of Governance: Selected Issues from the Czech and Slovak Republic. BULLETIN OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV. ECONOMICS, Kyjev, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. ISSN 1728-2667, 2014, vol. Neuveden, no. 2, pp. 26-33.


more

 

PLAČEK, Michal - MATĚJOVÁ, Lenka - KŘÁPEK, Milan - PŮČEK, Milan - OCHRANA, František.
Decentralization vs economies of scale: expenditure on maintenance of municipalities’ property. In Proceedings of the 19th International Conference: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-534-4, pp. 228-236. 2014, Praha.


more

 

PLAČEK, Michal - MATĚJOVÁ, Lenka - KŘÁPEK, Milan - PUČEK, Milan - OCHRANA, František.
Decentralization vs Economies of Scale: Example of Expenditure on Maintance of Municipalitie´s Property. In borník XIX ročníku mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. : VŠE Praha, 2014.


more

 

MALÝ, Ivan.
Decreasing Willingness to Study Public Administration Programmes: An Experience from Masaryk University. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava, NISPAcee Press, Slovakia. ISSN 1337-9038, 2014, vol. VI, no. 2, pp. 147-154.


more

 

MALÍKOVÁ, Jana.
Definice a smysl grafického designu. 2014.


more

 

VYSKOČILOVÁ, Gabriela - ORLITA, Alois - PŘÍHODA, Jiří.
Degradace modelové archeologické usně. 2014.


more

 

ADAMOVÁ, Zuzana - SLOVÁČEK, Radim - GERŠLOVÁ, Alena.
Dehiscence anastomózy po nízké resekci rekta - možnosti prevence?. 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Dehydratace oka a barvení rohovky. Česká oční optika, Expo Data s.r.o. ISSN 1211-233X, 2014, vol. 55, no. 1, pp. 62-63.


more

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
Dejme dětem prostor ke hraní. In Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4062-0, pp. 172-176. 23.4.2014, PdF UP Olomouc.


more

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika.
Dekarbonizace v Číně. 2014.


more

 

POKORNÁ, Andrea.
Dekubity - soudobé poznatky a závěry empirických studií. 2014.


more

 

HAPLA, Martin.
Dělba moci a právo na rovný přístup k veřejným funkcím. In Dělba moci. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2013. Vydání 1. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2014. ISBN 978-80-87382-42-4, p. 45-59. 2013, Olomouc.


more

 

KAPUSŇAK, Ján.
Delegitimizácia Štátu Izrael. 2014.


more

 

GARDNER, Christina L - HRITZ, Jozef - SUN, Chengqun - VANLANDINGHAM, Dana L - SONG, Timothy Y - GHEDIN, Elodie - HIGGS, Stephen - KLIMSTRA, William B - RYMAN, Kate D.
Deliberate Attenuation of Chikungunya Virus by Adaptation to Heparan Sulfate-Dependent Infectivity: A Model for Rational Arboviral Vaccine Design. PLOS Neglected Tropical Diseases, San Francisco, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, USA. ISSN 1935-2735, 2014, vol. 8, no. 2, "nestránkováno"-16 pp.


more

 

SUCHÁNEK, Jiří.
Democracy in China: Does Taiwan Set an Example. Praha : Asociace pro mezinárodní otázky, 2014. 19 pp.


more

 

VLČEK, Tomáš - HOLZER, Jan.
Demokratizace a lidská práva. 2014. CZE, Brno, FSS MU. 6.5.2014 - 6.5.2014, National Activity.


more

 

VEČEŘA, Miloš - MACHALOVÁ, Tatiana - HAPLA, Martin - KŘÍŽKA, Vít - FIEBIG, Richard.
Den právní teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva.. 2014. CZE, Brno. 6.6.2014 - 6.6.2014, European Activity.


more

 

DOLEŽEL, Zdeněk - DOSTÁLKOVÁ, Dana - ŠTARHA, Jiří.
Dentova nemoc. Vyd. první. Olomouc : Solen,s.r.o., 2014. pp. A28-A29. 16.5.2014, Brno.


more

 

VAVÁČEK, Martin - HARDOŇ, Marek.
DEPENDANCE OF THE SHOT PUT PERFORMANCE ON THE SELECTED KINEMATIC PARAMETERS OF THE TECHNIQUE. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 209-213. 22.5.2014, Opatija.


more

 

VAVÁČEK, Martin - HARDOŇ, Marek.
DEPENDANCE OF THE SHOT PUT PERFORMANCE ON THE SELECTED KINEMATIC PARAMETERS OF THE TECHNIQUE. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 209-213. 22.5.2014, Opatija.


more

 

KNÍŽEK, Jiří - BERÁNEK, Ladislav - BOUCHAL, Pavel - VOJTĚŠEK, Bořivoj - NENUTIL, Rudolf - TOMŠÍK, Pavel.
Dependences´ tests with respect to the total vertical physical scale. International Journal of Mathematics and Computation, India. ISSN 0974-5718, 2014, vol. 24, no. 3, pp. 25-32.


more

 

FASORA, Lukáš.
Der Begriff Klassenjustiz in Theorie und Praxis der Sozialdemokratie. In Hlavačka, Milan. Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivillgesellschaft in der Habsburgermonarchie. Vyd. první. Berlin : Duncker a Humblot Berlin, 2014. Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, Band 59, ISBN 978-3-428-13935-4, pp. 311-323.


more

 

SLAVÍČEK, Lubomír.
Dermatitida v onkologické praxi. 2014. ISBN 978-80-260-5717-8.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - PÁČ, Libor - KALAČ, Jan - ŽÁK, Jan - VLČEK, Petr.
Deset let endovenózní ablace varixů, úspěchy, neúspěchy, budoucnost. Rozhledy v chirurgii, Praha, Chirurgie-Servis o.s. Březová 26/29 Praha, Kobylisy. ISSN 0035-9351, 2014, vol. 93, no. 2, pp. 55 -60.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPAČEK, David.
Design of Employee Evaluation in Public Administration in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 204-211. 2014, Šlapanice.


more

 
First pagePrevious page|...|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|...|Next pageLast page
found: 3250 records, displayed 501 - 530