Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 3214

Alphabetical list of 30 titles starting from: 501

Letter A, page 1Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 16Letter E, page 22Letter F, page 27Letter G, page 30Letter H, page 31Letter CH, page 34Letter I, page 35Letter J, page 40Letter K, page 41Letter L, page 45Letter M, page 49Letter N, page 55Letter O, page 58Letter P, page 61Letter Q, page 73Letter R, page 74Letter S, page 78Letter T, page 87Letter U, page 96Letter V, page 98Letter W, page 102Letter X, page 103Letter Y, page 104Letter Z, page 104
First pagePrevious page|...|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|...|Next pageLast page
found: 3214 records, displayed 501 - 530

 

ŠEVČÍKOVÁ, Tereza.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (CIL VI, 3926-4461). 2016.


more

 

ŠEVČÍK, Pavel.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (CIL VI, 8398-8489). 2016.


more

 

WEISSAR, Tomáš.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (ILAlg 2, 4204-4261). 2016.


more

 

NEHYBA, Slavomír - ROETZEL, Reinhard.
Depositional environment and provenance analyses of the Zöbing Formation (Upper Carboniferous-Lower Permian), Austria_. Austrian Journal of Earth Sciences, Wien, Geological Society of Austria, Austria. ISSN 0251-7493, 2016, vol. 106, no. 2, pp. 245-276.


more

 

NEHYBA, Slavomír - OPLETAL, Vladimír.
Depositional environment and provenance of the Gresten Formation (Bajocian-Bathonian) and the Nikolčice Formation (Callovian) on the southeastern slopes of the Bohemian Massif (Czech Republic, subsurface data).). In VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6, Granice Sedymentologii. Warzsawa : Instytut nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroclawskiego, 2016. ISBN 978-83-945216-0-8, p. 116-116. 27.6.2016, Checiny.


more

 

KALA, Petr - HUDÁKOVÁ, Nela - JURAJDA, Michal - KAŠPÁREK, Tomáš - USTOHAL, Libor - PAŘENICA, Jiří - SEBO, Marek - HOLICKÁ, Mária - KAŇOVSKÝ, Jan.
Depression and anxiety after acute myocardial infarction treated by primary PCI. Plos one, San Francisco, Public Library of Science, USA. ISSN 1932-6203, 2016, vol. 11, no. 4, "e0152367"-9 pp.


more

 

KLIMUSOVÁ, Helena - BUREŠOVÁ, Iva.
Depressive Symptoms and Suicidal Ideation among Czech Adolescents. In Psychology Applications & Developments II. Lisboa, Portugal : InScience Press, 2016. Advances in Psychology and Psychological Trends Series, ISBN 978-989-99389-4-6, pp. 45-51.


more

 

URBANOVÁ, Daniela - KNAUBER, Konrad.
Der Neufund eines magisch-christlichen Bleiamuletts vom Burgstall Dřevíč. 2016. DEU, Universität Heidelberg. 6.6.2016 - 6.6.2016, European Activity.


more

 

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří - FASORA, Lukáš - VLHA, Marek.
Der tschechische Antiklerikalismus. Quellen, Themen und Gestalt des tschechischen Antiklerikalismus in den Jahren 1848-1938. Vyd. 1. Wien : LIT Verlag, 2016. 549 pp. Religionsgeschichte, Band 1. ISBN 978-3-643-50732-7.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
Des artifices théatraux ontologiques : sur les travestissements de la réalité dans l oeuvre de Michel Tremblay. In L artifice en littérature : poétique de l idéal et sa représentation. Francie : EUE - Les Éditions universitaires européennes, 2016. CRLF N° 9, ISBN 978-3-639-48435-9.


more

 

DIAKIN, Andrei - WAKEMAN, Kevin - VALIGUROVÁ, Andrea.
Description of Ganymedes yurii sp. n. (Ganymedidae), a New Gregarine Species from the Antarctic Amphipod Gondogeneia sp. (Crustacea). Journal of Eukaryotic Microbiology, USA. ISSN 1550-7408, 2016, vol. 2016, no. 4, pp. 1-11.


more

 

KOSINA, Marcel - ŠVEC, Pavel - ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka - BARTÁK, Miloš - SNOPKOVÁ, Kateřina - DE VOS, Paul - SEDLÁČEK, Ivo.
Description of Pseudomonas gregormendelii sp. nov., a novel psychrotrophic bacterium from James Ross Island, Antarctica. Current Microbiology, Germany. ISSN 0343-8651, 2016, vol. 73, no. 1, pp. 84-90.


more

 

FUCHS, Eduard.
Desetinná čísla. Praha : Mladá fronta Dnes, 2016.


more

 

ČERMÁK, Milan - ČELEDA, Pavel.
Detecting Advanced Network Threats Using a Similarity Search. In Management and Security in the Age of Hyperconnectivity. Vyd. 9701. Munich, Germany : Springer International Publishing, 2016. ISBN 978-3-319-39813-6, pp. 137-141. 20.6.2016, Munich, Germany.


more

 

ILIEV, Robert - VYCHYTILOVÁ, Petra - OŽANOVÁ, Zuzana - RYBECKÁ, Silvia - RADOVÁ, Lenka - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SLABÝ, Ondřej.
DETECTION OF ALTERED MIRNA AND PIRNA EXPRESSION LEVELS IN RENAL CELL CARCINOMA BY NGS. 2016.


more

 

PANTUČKOVÁ, Pavla - BARTOŠOVÁ, Michaela - BROUKAL, Zdeněk - KUKLETOVÁ, Martina - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Detection of selected periodontal bacteria in preschool children affected by early childhood caries. Folia Microbiologica, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Československá společnost mikrobiologická. ISSN 0015-5632, 2016, vol. accepted, no. accepted, accepted-6 pp.


more

 

PRAVDA, Lukáš - SEHNAL, David - SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - KOČA, Jaroslav.
Detekce biomolekulárních substruktur pomocí PatternQuery. 2016.


more

 

KEISLER, Ivo.
Detenční řízení a případy zbavení osobní svobody v důsledku aplikace zákona o ochraně veřejného zdraví. In Mezinárodní konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2016. 1. vydání. Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. ISBN 978-80-87952-13-9, pp. 479-488. 2016, Hradec Králové.


more

 

PAŘIL, Petr.
Determinační kurz skupiny „OLIGOCHAETA“. 2016. CZE, Lužnice u Třeboně. 2.4.2016 - 2.4.2016, National Activity.


more

 

REICHEL, Vlastimil - SCHENKOVÁ, Klára.
Determinants of housing price: data analysis of city Brno. In Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 882-888. 3.2.2016, Hradec Králové.


more

 

NĚMEC, Daniel.
Determinanty efektivního zdanění právnických osob v České republice. 2016.


more

 

TURJAP, Miroslav - ZENDULKA, Ondřej - GLATZ, Zdeněk - BREJCHA, Stanislav - MÁDR, Aleš - JUŘICA, Jan.
Determination of Caffeine and its Metabolites in Saliva and Urine as a Measure of CYP1A2 Metabolic Activity. Current Pharmaceutical analysis, Bentham Science Publishers. ISSN 1573-4129, 2016, vol. 12, no. 1, pp. 1-8.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk - NEVÍDALOVÁ, Hana.
Determination of interactions of human serum albumin and its glycated form with antidiabetic drugs by CE-FA. In Advances in chromatography and electrophoresis, Chiranal 2016. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-4961-6, pp. 123-124. 6.6.2016, Olomouc.


more

 

HLAVÁČEK, Antonín - FARKA, Zdeněk - HUEBNER, Maria - HORŇÁKOVÁ, Veronika - NĚMEČEK, Daniel - SKLÁDAL, Petr - KNOPP, Dietmar - GORRIS, Hans Heiner.
Determination of the Pharmaceutical Micropollutant Diclofenac in Fresh Water by Upconversion-Linked Immunosorbent Assay (ULISA). 2016.


more

 

PASTORKOVÁ, Mária.
Determining applicable law pursuant to WIPO arbitration rules - disputes concerning licence agreement. 2016.


more

 

ŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Dětské pojetí drogy. 2016. ISBN 978-80-7464-827-4.


more

 

book coverŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Dětské pojetí smrti. 1., elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 147 pp. ISBN 978-80-210-8268-7.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Detstvoto na stranicite na periodičnija pečat na bulgarskoto malcinstvo v Centralna Evropa. Balkanistic Forum, Bulharsko, Bulgaria. ISSN 1310-3970, 2016, vol. 25, no. 1-2, pp. 291-296.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Developing the conceptions of the concept square at elementary school. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Ružomberok, Univerzitas Catholica Ružomberok, Slovakia. ISSN 1336-2232, 2016, vol. 15, no. 4, pp. 45-55.


more

 

BITTOVÁ, Miroslava - KOLÁŘOVÁ, Hana - HYLSE, Ondřej - KHIRSARIYA, PrashantKumar - PARUCH, Kamil.
Development and validation of a highly sensitive LC-MS method for determination of checkpoint kinase 1 inhibitors in mouse plasma. In Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2016. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-4961-6, pp. 79-80. 6.6.2016, Faculty of Science, Palacký University.


more

 
First pagePrevious page|...|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|...|Next pageLast page
found: 3214 records, displayed 501 - 530