Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 2838

Alphabetical list of 30 titles starting from: 501

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 14Letter E, page 19Letter F, page 24Letter G, page 26Letter H, page 28Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 35Letter K, page 36Letter L, page 40Letter M, page 43Letter N, page 48Letter O, page 51Letter P, page 54Letter Q, page 65Letter R, page 65Letter S, page 69Letter T, page 77Letter U, page 84Letter V, page 86Letter W, page 90Letter X, page 91Letter Y, page 91Letter Z, page 91
First pagePrevious page|...|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|...|Next pageLast page
found: 2838 records, displayed 501 - 530

 

FRANTÁL, Bohumil - MALÝ, Jiří - OUŘEDNÍČEK, Martin - NEMEŠKAL, Jiří.
Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2016, vol. 24, no. 1, p. 2-13.


more

 

HŘÍVOVÁ, Dana - ZHAI, Marie.
Distribuce plazivek (Copepoda, Harpacticoida) v Západních Karpatech. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

GROCHOVÁ, Martina.
Dítě jako účastník civilního řízení. 2016.


more

 

VLČEK, Tomáš.
Diversification of Nuclear Fuel for the VVER Reactor Design within the EU. 2016.


more

 

PŘIKRYL, Tomáš - BRZOBOHATÝ, Rostislav - GREGOROVÁ, Růžena.
Diversity and distribution of fossil codlets (Teleostei, Gadiformes, Bregmacerotidae): review and commentary. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, Germany. ISSN 1867-1608, 2016, vol. 2016, pp. 1-27.


more

 

ZAJACOVÁ, Jana - HUBÁČKOVÁ, Lenka - BOJKOVÁ, Jindřiška.
Diversity of caddisflies (Trichoptera) in springbrooks of the Western Carpathian spring fens: Are their assemblages distinct from neighbouring streams?. 2016.


more

 

ZAJACOVÁ, Jana - HUBÁČKOVÁ, Lenka - BOJKOVÁ, Jindřiška.
Diverzita chrostíků (Trichoptera) v prameništních slatiništích Západních Karpat – v čem se liší od okolních potoků?. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.


more

 

PODHOREC, Ján - TOMÁŠEK, Jiří - ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar - TUČEK, Štěpán - FABIAN, Pavel - STANDARA, Michal - VAŠINA, Jiří - KISS, Igor.
Dlouhodobá parciální remise metastatického inflamatorního myofibroblastického tumoru pankreatu po chemoterapii - kazuistika pacienta. 2016. p. 2S87.


more

 

ŠIMARA, Pavel - KRONTORÁD KOUTNÁ, Irena - TESAŘOVÁ, Lenka - ŘEHÁKOVÁ, Daniela - MATULA, Pavel.
DNA double strand breaks detection in pluripotent stem cells with regard to cell cycle stages. 2016.


more

 

NOREK, Adam - JANDA, Lubomír - ŽÁKOVSKÁ, Alena.
DNA-based identification and OspC serotypisation in cultures of Borrelia burgdorferi s.l. isolated from ticks collected in the Moravia (Czech Republic). Journal of Vector Ecology, Wiley, USA. ISSN 1081-1710, 2016, vol. 41, no. 1, pp. 67-70.


more

 

FRYŠTÁK, Marek - PROVAZNÍK, Jan - VALDHANS, Jiří (Eds.).
Dny práva 2015 - Days of Law 2015 - Část X., Okolnosti vylučující protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 554 (řada teoretická), 2016. 314 pp. ISBN 978-80-210-8201-4.


more

 

VEČEŘA, Miloš - HAPLA, Martin - MACHALOVÁ, Tatiana - VALDHANS, Jiří (Eds.).
DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část III. Rovnost v právu. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 202 pp. ISBN 978-80-210-8194-9.


more

 

NOVÝ, Zdeněk (Ed.).
Dny práva 2016. Vyd. 1. Brno : MU, 2016.


more

 

ŠIMONOVÁ, Petra - ČINČERA, Jan.
Do Environmental Education School Coordinators Have a Mission?. Discourse and Communication for Sustainable Education, Latvia. ISSN 2255-7547, 2016, vol. 7/2016, no. 1, pp. 23-36.


more

 

book coverŠPALEK, Jiří - EIBL, Otto - ŠPAČKOVÁ, Zuzana - ZAGRAPAN, Jozef - FIŠAR, Miloš.
Do Negative News Create Tax Evaders? Evidence from the Tax Compliance Experiment. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 102-110. 21.1.2016, Šlapanice.


more

 

VOJTĚCHOVÁ, G. - GREGA, T. - NGO, Ondřej - MÁJEK, Ondřej - VOŠKA, M. - BROGYUK, N. - ZAVORAL, M. - SUCHÁNEK, Š..
Do we really need to repeat complete preventive colonoscopy in cases of inadequate bowel preparation? A prospective multicenter study. 2016.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Dobový soupis motet Nicolause Zangia z roku 1608 a jeho souvislosti. Opus musicum, Brno, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2016, vol. 48/2016, no. 1, pp. 6-21.


more

 

BRÁZDIL, Rudolf - DOBROVOLNÝ, Petr - TRNKA, Miroslav - BÜNTGEN, Ulf - ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava - KOTYZA, Oldřich - VALÁŠEK, Hubert - ŠTĚPÁNEK, Petr.
Documentary and instrumental-based drought indices for the Czech Lands back to AD 1501. Climate Research, Germany. ISSN 0936-577X, 2016.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Does liberalization of the railway industry lead to higher technical effectiveness?. Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier, Great Britain. ISSN 2210-9706, 2016, vol. 1, no. 6, pp. 67-76.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Does older mean more cognitive strategies?. 2016.


more

 

MACHÁČOVÁ, Irma.
DOES SURVEYTAINMENT BELONG TO B2B MARKET RESEARCH?. Oxford : FLE Learning Ltd, 2016. ISBN 978-0-9930368-8-0, pp. 127-136. 16.11.2015, Oxford.


more

 

SEIFERTOVÁ, Mária - JARKOVSKÝ, Jiří - VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea.
Does the parasite-mediated selection drive the MHC class IIB diversity in wild populations of European chub (Squalius cephalus)?. Parasitology Research, Germany. ISSN 0932-0113, 2016, vol. 115, no. 4, pp. 1401-1415.


more

 

JURNÍKOVÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Dokazování v kontextu požadavku na úplný a ex nunc přezkum v azylovém řízení: nové výzvy (nejenom) pro české správní soudy?. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2015“. : 2016. p. 341-349. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Dokazování a ústní jednání ve správním řízení. In Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy. neuveden : neuveden, 2016. pp. 368-371. 2015.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Dokazování drogových trestných činů - teorie a praxe. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015, sekce Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy. Vyd. 2016. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 387-394. 9.10.2015, Bratislava.


more

 

KUBART, Tomáš.
Doleo super te frater mi … Lyonel Feininger und Alfred Kubin. Eine Künstlerfreundschaft. Berlin : Jitter, 2016.


more

 

SVOBODA, Jiří.
Dolní Věstonice - Pavlov. Vyd. 1. Praha : Academia, 2016. 399 pp. ISBN 978-80-200-2550-0.


more

 

NEKUDA, Jaroslav - POLÁČEK, Jiří.
Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha : Ikaros, 2016.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
Doping v antice. 2016.


more

 

CHALOUPKA, Jiří - KHALIULLIN, Giniyat.
Doping-Induced Ferromagnetism and Possible Triplet Pairing in d4 Mott Insulators. Physical Review Letters, USA, The American Physical Society, USA. ISSN 0031-9007, 2016, vol. 116, no. 1, pp. "017203-1"-"017203-5".


more

 
First pagePrevious page|...|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|...|Next pageLast page
found: 2838 records, displayed 501 - 530