Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 5749

Alphabetical list of 30 titles starting from: 501

Letter A, page 2Letter B, page 14Letter C, page 18Letter D, page 29Letter E, page 40Letter F, page 49Letter G, page 53Letter H, page 56Letter CH, page 60Letter I, page 62Letter J, page 68Letter K, page 71Letter L, page 78Letter M, page 83Letter N, page 95Letter O, page 102Letter P, page 109Letter Q, page 128Letter R, page 128Letter S, page 137Letter T, page 154Letter U, page 170Letter V, page 174Letter W, page 185Letter X, page 187Letter Y, page 187Letter Z, page 187
First pagePrevious page|...|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|...|Next pageLast page
found: 5749 records, displayed 501 - 530

 

ŠPÁNKOVÁ, Silvie.
Branquinho da Fonseca a jeho doba. In Baron a jiné prózy. Praha : Triáda, 2014. Lusobrazilská knihovna ; sv. 11, ISBN 978-80-7474-098-5, pp. 186-193.


more

 

LOLLOK, Marek.
Brány do minulosti. Vyd. 2014. Brno : Host, 2014. 2 pp.


more

 

KIEFER, Markus - SCHMICKL, Roswitha - GERMAN, Dmitry A. - MANDÁKOVÁ, Terezie - LYSÁK, Martin - AL-SHEHBAZ, Ihsan A. - FRANZKE, Andreas - MUMMENHOFF, Klaus - STAMATAKIS, Alexandros - KOCH, Marcus A..
BrassiBase: Introduction to a Novel Knowledge Database on Brassicaceae Evolution. PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0032-0781, 2014, vol. 55, no. 1, "nestránkováno"-9 pp.


more

 

SKARKA, Marek.
Bright Blazhko RRab Lyrae stars observed by ASAS and the SuperWASP surveys. Astronomy and Astrophysics, France. ISSN 0004-6361, 2014, vol. 2014, no. 562, A90-14 pp.


more

 

KŠICOVÁ, Danuše.
Brjusovův Ohnivý anděl a Goethův Faust. In Anticipace a reflexe filozofických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. Týmová monografie k životnímu jubileu doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc. Brno : Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-263-0553-8, pp. 37-48.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Brněnská hudba romantická i postmoderní. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2014, vol. 21, no. 6, p. 42-42.


more

 

HLADKÁ, Zdeňka.
Brněnské korpusy soukromé korespondence. 2014.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana - KLÍMOVÁ, Lenka.
Brno jako učebnice geografie. 2014.


more

 

ŠAŠINKA, Petr.
Brno metropolitan area in the context of strategic planning with an emphasis on ITI tool. 2014.


more

 

POSPÍŠIL, Tomáš (Ed.).
Brno Studies in English Special Issue - The Five Senses of Canadian Cinema. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. 155 pp.


more

 

DANIHELKA, Jiří.
Bromus bromoideus (Lej.) Crép. Zprávy České botanické společnosti, Praha, Česká botanická společnost. ISSN 1211-5258, 2014, vol. 49, no. 1, pp. 86-91.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Bronchoalveolární laváž (BAL) a bronchoalveolární tekutina (BALT) - kdy provádět a jak interpretovat. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 26-26. 2014.


more

 

MAREL, M. - KOLEK, V. - HLOBIL, Z. - BARTOŇ, P. - BRŮHA, F. - SKŘIČKOVÁ, Jana - PETŘÍK, F. - REITERER, P. - VONDRA, J. - VANÍK, P. - SNÍŽEK, T. - PAUK, N. - PEŠEK, M. - SALAJKA, F. - VOTRUBA, J. - VAŠÁKOVÁ, M. - ONDREJKA, G. - VYTISKA, J. - KOBLÍŽEK, V. - POHUNEK, P. - FILA, l. - GRANDCOURTOVÁ, A..
Bronchoscopy in the Czech Republic in 2012. Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Trios. ISSN 1213-810X, 2014, vol. 74, no. 1, pp. 14-19.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - KREJČÍ, Tomáš - KLUSÁČEK, Petr - DOHNAL, Tomáš - KUNC, Josef.
Brownfields and Tourism: Contributions and Barriers from the Point of View of Tourists. In Public recreation and landscape protection – with man hand in hand? Conference proceeding. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7375-952-0, pp. 59-65. 2014, Křtiny.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Brutální sny těl. Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 7.


more

 

SKRBEK, Matěj.
Brýle "hotovky" : Proč si je někteří chválí a jiní je zatracují?. Praha : Iva Production Agency, s. r. o., 2014. 2 pp.


more

 

DAN, Jiří.
Březinovy neviditelné světy - pokus o psychologickou interpretaci. 2014.


more

 

DANĚK, Zdeněk - ŠTEMBÍREK - ŠTEMBÍREK, Jan - GAJDZIOK, Jan - LANDOVÁ, Hana - VETCHÝ, David.
BUCCAL FILMS AS THE DRESSING FOR TREATMENT OF APHTHOUS STOMATITIS-IN VIVO STUDY. 2014.


more

 

NEČASOVÁ, Denisa.
"Bude žít věčně" Smrt Klementa Gottwalda v konceptu politického náboženství. In Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. 1. vydání. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-87211-98-4, pp. 161-170.


more

 

STRAPÁČOVÁ, Michaela - HLOUŠEK, Vít.
Budování státu a národa v podmínkách postkonfliktní rekonstrukce Kosova. Středoevropské politické studie, Masarykova univerzita. ISSN 1212-7817, 2014, vol. XVI, no. 2-3, pp. 160-187.


more

 

LATTOVÁ, Silvia.
Budúcnosť autorského práva na Slovensku optikou legislatívneho zámeru nového Autorského zákona. Právní rozhledy, Praha, C.H. Beck, s.r.o. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 9, pp. 340-342.


more

 

ZEMAN, Pavel.
Bulharské reálie v českých učebnicích bulharštiny. In Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. ISBN 978-80-904846-7-2, pp. 687-694.


more

 

STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka.
Bürger werden in Österreich 1780-1811. In Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivilgesellschaft in der Habsburgermonarchie. 1. vydání. Berlin : Duncker&Humblot, 2014. Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, sv. 59, ISBN 978-3-428-13935-4, pp. 213-242.


more

 

BĚLKA, Luboš.
Buryat Buddhism and Russia: Religion and Politics. In Religion and Ethnicity in Mongolian Societies: Historical and Contemporary Perspectives. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2014. Studies in Oriental Religions 69, ISBN 978-3-447-10180-6, pp. 81-96.


more

 

HODINKA, Michal - ŠTENCL, Michael - HŘEBÍČEK, Jiří - TRENZ, Oldřich.
Business Intelligence in Environmental Reporting Powered by XBRL. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., Brno, Mendelova universita. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62/2014, no. 2, pp. 355-362.


more

 

JANOVEC, Michal.
Bydlet jako ubytovaný nebo jako nájemce podle NOZ?. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 2-5.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Být dobrým učitelem je komplexní a složitý úkol. 2014.


more

 

HUSÁK, Petr.
Být druhým nablízku : Kněžský život za mřížemi na příkladu vězeňské zkušenosti Dominika Pecky (1895-1981). 2014.


more

 

SATKOVÁ, Naďa.
Být sám sebou je zapeklitá věc. Divadelní noviny - iDN, Praha, . ISSN 1210-471X, 2014.


more

 

KÁCHA, Ondřej.
Být sám sebou: proč nám to často nejde?. PsychoLogOn, 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|...|Next pageLast page
found: 5749 records, displayed 501 - 530