Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1080

Alphabetical list of 30 titles starting from: 551

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 7Letter E, page 8Letter F, page 10Letter G, page 11Letter H, page 11Letter CH, page 12Letter I, page 12Letter J, page 14Letter K, page 14Letter L, page 16Letter M, page 17Letter N, page 19Letter O, page 20Letter P, page 21Letter Q, page 25Letter R, page 25Letter S, page 27Letter T, page 30Letter U, page 33Letter V, page 34Letter W, page 35Letter X, page 36Letter Y, page 36Letter Z, page 36
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 1080 records, displayed 551 - 580

 

MAYER, Jiří - ARTHUR, Christopher - DELAUNAY, Jacques - MAZUR, Grzegorz - THOMAS, Xavier G. - WIERZBOWSKA, Agnieszka - RAVANDI, Farhad - BERRAK, Erhan - JONES, Mark - LI, Yuhan - KANTARJIAN, Hagop M..
Multivariate and subgroup analyses of a randomized, multinational, phase 3 trial of decitabine vs treatment choice of supportive care or cytarabine in older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia and poor- or intermediate-risk cytogenetics. BMC Cancer, London, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1471-2407, 2014, vol. 14, no. 69, pp. 1-9.


more

 

STRUK, Michal.
Municipal Solid Waste Management and its Efficiency. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 336-343. 2014, Šlapanice.


more

 

KAEVSKA, M. - ŠTĚRBA, Jaroslav - SVOBODOVÁ, J. - PAVLÍK, I..
Mycobacterium avium subsp. avium and Mycobacterium neoaurum detection in an immunocompromised patient. Epidemiology and infection, Cambridge, Cambridge University Press, Great Britain. ISSN 0950-2688, 2014, vol. 142, no. 4, pp. 882-885. kontrola tisku viz: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=hyg.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Na jaké úrovni reflektují studenti PdF MU své zkušenosti z učitelské praxe?. 2014.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Náboženské projevy u psychiatrických poruch. 2014.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - HAVEL, Bohumil.
Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 82 - 88.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Nadnárodná demokracia a európska integrácia. 2014.


more

 

PETROVÁ, Sylvie.
Náhled na aplikaci kontaktních čoček. 2014.


more

 

RUBAN, Radek.
Nahlížení do spisů ÚOHS ve vztahu k uskutečňování programů shovívavosti. Obchodní právo, Praha, První archivní a spisovenská s.r.o. ISSN 1210-8278, 2014, vol.  23, no.  1, pp. 23-33.


more

 

ZOBAČ, Ondřej - SOPOUŠEK, Jiří - VYKOUKAL, Vít - BROŽ, Pavel.
Nanoalloy phase diagram of the Ag-Cu system. In 1st International Symposium on Nanoparticles/Nanomaterial and Applications. Caparica, Portugal : Proteomass Scientific Society, 2014. ISBN 978-989-98415-9-8, pp. 72-73. 2014, Caparica, Portugal.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta.
Národ a štát v diskusiách o európskej identite. 2014.


more

 

ZŮBEK, Jan.
Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 121-128.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk - VESELÝ, Petr - BENEŠ, Pavel.
Navazující magisterské studium Optometrie v anglickém jazyce, kombinovaná forma. Jemná mechanika a optika, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0447-6441, 2014, vol. 59, no. 1, pp. 20-21.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5/2014, pp. 165-171.


more

 

POLČÁK, Radim.
Návrh legislativního řešení elektronické archivace povinných výtisků. 2014.


more

 

UNGER, Josef - HAŠEK, Vladimír - ŠINDELÁŘ, Jiří.
Nedestruktivní archeologie při výzkumu hrobek v Čechách. Anthropologia integra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-6657, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 15-28.


more

 

OBROVSKÁ, Lucie.
Nejčastější projevy věkové diskriminace v činnosti ombudsmana. 2014.


more

 

ŠTEFL, Vladimír.
Nejkrásnější planeta sluneční soustavy Saturn v úlohách. Matematika-fyzika-informatika, Praha, Prometheus. ISSN 1210-1761, 2014, vol. 23, no. 1, pp. 27-40.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Vražda matky dítěte jeho otcem a zbavení rodičovské zodpovědnosti. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 2, pp. 68-69.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb v lázeňských zařízeních. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5, pp. 186-187.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Nejvyšší soud vrací právo. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 2-2.


more

 

HAVLAN, Petr.
NĚKOLIK KRITICKÝCH POZNÁMEK KE KONTROLE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. In KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. pp. 446-449. 2013, Právnická fakulta UK v Bratislave.


more

 

ČERNOCH, Radek.
Několik nesourodých poznámek především k první řeči proti Catilinovi. In Constans et perpetua voluntas – Pocta profesorovi Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnava : Trnavská univerzita, 2014. ISBN 978-80-8082-764-9, 63–76-14 pp. 7.2.2014, Trnava.


more

 

VESELÁ, Renata.
Několik poznámek k metodám výuky práva. 2014. ISBN 978-80-89607-19-8.


more

 

ZEMAN, Jiří.
Několik úvah k otázce určování pravomoci na základě kritéria místní příslušnosti soudů v řízeních s mezinárodním prvkem. Jurisprudence, Praha, Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843, 2014, vol. 23, no. 1, pp. 29-35.


more

 

KOLUMBER, David.
Některé aspekty poplatkové povinnosti. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3, pp. 90-98.


more

 

book coverFÓNADOVÁ, Laura.
Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 131 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6574-1.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - VEVERKOVÁ, Lenka - VOTAVA, Miroslav - JEDLIČKA, Václav - ČAPOV, Ivan.
Nepřímá otisková technika za použití filtračního papíru k mikrobiální analýze. 2014.


more

 

ŠVÁCHOVÁ, Hana - KRYUKOV, Fedor - KRYUKOVA, Elena Vladimirovna - ŠEVČÍKOVÁ, Sabina - NĚMEC, Pavel - GREŠLIKOVÁ, Henrieta - ŘÍHOVÁ, Lucie - KUBICZKOVÁ, Lenka - HÁJEK, Roman.
Nestin expression throughout multistep pathogenesis of multiple myeloma. British journal of haematology, England, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0007-1048, 2014, vol. 164, no. 5, pp. 701-709. + projekt 7. rámce FP7/2007-2013 No. 278570.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš.
Neurobiologie ADHD jako východiska její terapie. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 1080 records, displayed 551 - 580