Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 4000

Alphabetical list of 30 titles starting from: 551

Letter A, page 1Letter B, page 10Letter C, page 12Letter D, page 20Letter E, page 27Letter F, page 33Letter G, page 37Letter H, page 39Letter CH, page 42Letter I, page 43Letter J, page 49Letter K, page 51Letter L, page 56Letter M, page 60Letter N, page 68Letter O, page 73Letter P, page 76Letter Q, page 91Letter R, page 91Letter S, page 97Letter T, page 108Letter U, page 119Letter V, page 121Letter W, page 127Letter X, page 129Letter Y, page 129Letter Z, page 129
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 4000 records, displayed 551 - 580

 

KOVÁŘ, Michal.
Česká rekontextualizace literatur malých uralských národů. 2016.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - SYSLOVÁ, Zora.
Česká republika. 2016.


more

 

SALHIOVÁ, Martina.
České a bulharské hudební pohádky. 2016.


more

 

book coverVAŘEKA, Marek.
České dějiny raného novověku I.: Doba předbělohorská (1526–1620). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8278-6.


more

 

SKŘIČKA, Tomáš - ŘEDINOVÁ, M.
České ILCO dnes. 2016.


more

 

FUCHS, Eduard.
České školství? Není všechno negativní. Vyd. 1. Praha : MAFRA, 2016. 1 p. Lidové noviny.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Česko-bulharská vzájemnost - historie a současnost. 2016.


more

 

ŠIMŠA, Jaromír - ŠVRČEK, Jaroslav.
Česko-polsko-slovenská MO juniorů. Matematika, Fyzika, Informatika, Praha, Prometheus JČMF. ISSN 1210-1761, 2016, vol. 25, no. 4, pp. 246-255.


more

 

FASORA, Lukáš.
Český antiklerikalismus. 2016.


more

 

ZEMAN, Pavel.
Čeští učitelé v Bulharsku a jejich podíl na tvorbě odborné terminologie v 80. letech 19. století. 2016.


more

 

ŽIŽKOVÁ, Hana.
Čeština v elektronických zdrojích. In Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno : MUNI PRESS, 2016. ISBN 978-80-210-8207-6, pp. 294-300. 2016, Brno.


more

 

CZUDEK, Damian.
člen ediční rady odborného časopisu Přehled daní a financí. 2016.


more

 

BEJČEK, Josef.
člen Ediční rady PrF MU. 2016.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
člen redakčnej rady. 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Člen redakční rady časopisu Acta Mathematica Nitriensia. 2016.


more

 

RADVAN, Michal.
člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. 2016.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Člen redakční rady časopisu Učitel matematiky. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Historica. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Hospodářské dějiny. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Marginalia Historica. 2016.


more

 

BEJČEK, Josef.
člen redakční Rady Obchodněprávní revue. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Prager WISOHIM. 2016.


more

 

BEJČEK, Josef.
člen VR MU. . 2016.


more

 

CULEK, Martin.
člen výkonné rady internetového časopisu European Countryside, zařazeného v databázi Scopus. 2016.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
členka redakční rady. 2016.


more

 

SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Členka redakční rady - rok 2016. 2016.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Členka redakční rady Acta Iuridica Olomucensia. 2016.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Členka redakční rady časopisu Česká kriminologie. 2016.


more

 

BRÜCKNEROVÁ, Karla.
Členka redakční rady časopisu Výtvarná výchova. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Člověk nebo predátor?. Praha : Milan Vidlák, 2016. 6 pp.


more

 
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 4000 records, displayed 551 - 580