Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 2819

Alphabetical list of 30 titles starting from: 551

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 15Letter E, page 20Letter F, page 25Letter G, page 27Letter H, page 28Letter CH, page 30Letter I, page 31Letter J, page 34Letter K, page 35Letter L, page 39Letter M, page 41Letter N, page 47Letter O, page 51Letter P, page 54Letter Q, page 63Letter R, page 63Letter S, page 68Letter T, page 76Letter U, page 84Letter V, page 86Letter W, page 91Letter X, page 92Letter Y, page 92Letter Z, page 92
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 2819 records, displayed 551 - 580

 

KYSELA, Petr - KALA, Zdeněk - PENKA, Igor - PROCHÁZKA, Vladimír - HRIVNÁK, Radoslav.
Dlouhodobé výsledky resekcí jater pro metastázy kolorektálního karcinomu. 2014.


more

 

TEJKALOVÁ, Renata - PEROUTKOVÁ, Tereza - ŠIŠKOVÁ, Petra - MAHELOVÁ, Martina - RŮŽIČKA, Filip - ŠTŮSKOVÁ, Iveta - COUFALOVÁ, Romana - LAŠTŮVKOVÁ, Anna - ŠVIHÁLKOVÁ, Alena.
Dlouhodobě významný epidemiologický výskyt bakteriálního kmene K. pneumoniae na CKTCH Brno. 2014.


more

 

AGHOVÁ, Tatiana - PIÁLEK, Lubomír - ČÍŽKOVÁ, Dagmar - ŠUMBERA, Radim - BRYJA, Josef.
DNA barcoding muzeijných vzoriek a NGS: ako to (ne)funguje?. 2014.


more

 

PALEČEK, Jan - BEDNÁŘOVÁ, Kateřina - SKOUPILOVÁ, Hana - JURČIŠINOVÁ, Lenka - VONDROVÁ, Lucie - KOLESÁR, Peter - NOVÁKOVÁ, Markéta - LIAO, Chunyan - ALT, Aaron - OLIVER, Antony - QUANG-DANG, Hung - MURRAY, Johanne - LEHMANN, Alan.
DNA binding ability of the Nse1-Nse3-Nse4 sub-complex of the SMC5/6 complex is essential in fission yeast. 2014.


more

 

ČERMÁK, Milan.
DNSAnomDet. 2014.


more

 

BYDŽOVSKÁ, Hana - OBŠÍVAČ, Tomáš - BRANDEJS, Michal.
Do Desperate Students Trade Their Privacy for a Hope? An Evidence of the Privacy Settings Influence on the User Performance. In Proceedings of the 16th International Conference on Enterprise Information Systems - ICEIS 2014. Portugal : 2014 SCITEPRESS – Science and Technology Publications, 2014. ISBN 978-989-758-029-1, pp. 156-161. 27.4.2014, Lisbon, Portugal.


more

 

CHOLASTOVÁ, Jitka - FIŠER, Zbyněk.
Dobíjení tvořivých baterií 2. 2014. CZE, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 23.5.2014 - 23.5.2014, European Activity.


more

 

book coverDOSTÁL, Jakub - SOUKOPOVÁ, Jana (Eds.).
Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6713-4.


more

 

KREIDL, Martin - HUBATKOVÁ, Barbora.
Does co-residence with grandparents reduce the negative association between sibship size and reading test scores? Evidence from 40 countries. Research in Social Stratification and Mobility, Great Britain. ISSN 0276-5624, 2014, vol. 2014, no. 38, pp. 1-17.


more

 

HVOZDENSKÁ, Jana.
Does the Yield Curve Predict Future Economic Activity? The Case of EU-28 and USA. In Economic Development and Management of Regions. Peer-Reviewed Conference Procedings: The International Conference Hradec Economic Days 2014. Vyd. 1st issue. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 213-219. 2014, Hradec Králové.


more

 

FRYŠTÁK, Marek - POLIŠENSKÁ, Petra.
Dokazování v přípravém řízení. Nejvýznamnější judikatura k vybraným tématickým okruhům po roce 1989. 1. vyd. Praha : Leges, a.s., 2014. 120 pp. Praktik. ISBN 978-80-87576-85-4.


more

 

BARTÍK, Jaroslav - KRMÍČEK, Lukáš - KUČA, Martin - ČEREVKOVÁ, Alžběta.
Doklad využívání silicifikovaných vápenců z jižní části Boskovické brázdy na výrobu štípané kamenné industrie. 2014.


more

 

BARTÍK, Jaroslav - KRMÍČEK, Lukáš - KUČA, Martin - ČEREVKOVÁ, Alžběta.
Doklad využívání silicifikovaných vápenců z jižní části Boskovické brázdy na výrobu štípané kamenné industrie. 2014.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Dokumentace artefaktu. 2014. CZE, Univerzitní kino Scala, Brno. 12.4.2014 - 12.4.2014, National Activity.


more

 

DOLÁK, Jan.
Dokumentace současnosti a nedávné historie.Domácí a zahraniční přístupy. Museologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-4722, 2014, vol. 2014, no. jaro 2014, pp. 34-35.


more

 

TOMÁŠOVÁ, Eva.
Dokumentace svatodušní obchůzky královniček na Velkobítešsku. In Etnografická terénní práce. Sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře. Vyd. 2014. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, 2014. ISBN 978-80-87302-24-8, pp. 42-67. 2013, Moravské Budějovice.


more

 

SVOBODA, Jiří - HLADILOVÁ, Šárka - HORÁČEK, Ivan - KAISER, Jozef - KRÁLÍK, Miroslav - NOVÁK, Jan - NOVÁK, Martin - POKORNÝ, Petr - SÁZELOVÁ, Sandra - SMOLÍKOVÁ, Libuše - ZIKMUND, Tomáš.
Dolní Věstonice IIa: Gravettian microstratigraphy, environment, and the origin of baked clay production in Moravia. Quaternary International. 2014, 17 pp.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Domácí násilí v teorii a praxi. 2014. CZE, Brno. 26.5.2014 - 26.5.2014, National Activity.


more

 

NAVRÁTIL, Jiří.
Domesticating Social Justice Activism in the Global Era? The Process of Reconfiguring the Czech Social Justice Movement in Times of Crisis. Studies in Social Justice. ISSN 1911-4788, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 181-204.


more

 

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana.
Domov a au pair pobyty. 2014.


more

 

GALČANOVÁ, Lucie - VACKOVÁ, Barbora - KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela - KALA, Lukáš.
Domov lidí, kteří žijí sami. 2014.


more

 

DOČEKAL, Mojmír - STRACHOŇOVÁ, Hana.
Don’t Scope Your Universal Quantifier over Negation!. In Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Mc Master Meeting 2013. Ann Arbor : Michigan Slavic Publications, 2014. ISBN 978-0-936534-10-7, 67–88-21 pp.


more

 

ŠPÁNKOVÁ, Silvie.
Dondo, Quanza, Cambambe: notas sobre a topografia simbólica na novela A Feira dos Assombrados de José Eduardo Agualusa. Forma Breve, Aveiro, Universidade de Aveiro, Portugal. ISSN 1654-9279, 2014, vol. 2013, no. 10, pp. 187 - 196.


more

 

HAJNÁ, Zuzana.
Dopad absolutní neplatnosti soukromoprávního úkonu do daňové oblasti. In DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013, část IX. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6816-2, p. 106-116. 2013.


more

 

HRUŠÁKOVÁ, Milana.
Dopad nového občanského zákoníku a předpisů souvisejících na řešení činů jinak trestných spáchaných dětmi do 15 let. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 9-11.


more

 

HALLA, Slavomír.
Dopady postúpenia práva alebo zmluvy na viazanosť rozhodcovskej doložky. In Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. : 2014.


more

 

VITURKA, Milan - KUNC, Josef - TONEV, Petr - PAŘIL, Vilém.
Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost jako limitující faktor rozvoje podnikání v brněnském regionu. Brno : Regionální hospodářská komora Brno, 2014. 87 pp. Rozvoj aplikačního potenciálu.


more

 

VITURKA, Milan.
Dopravní dostupnost a dopravní obslužností v Brněnském regionu. 2014.


more

 

HODICKÁ, Zuzana - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - NOVÁK, Jan - VAŠKŮ, Anna.
Double Heterozygotes for ACE ID and AGT M235T Polymorphisms Are in Lower Risk of Developing Non.Syndromic Intrauterine Growth Restriction: A Possible Role of Appetite?. NOVA, 2014. p. 177-188.


more

 

VÁCHA, Robert - FRENKEL, D.
Double-belt a Novel Structure of Membrane Pore. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 2819 records, displayed 551 - 580