Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 3257

Alphabetical list of 30 titles starting from: 551

Letter A, page 2Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 23Letter F, page 28Letter G, page 31Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 36Letter J, page 41Letter K, page 42Letter L, page 47Letter M, page 50Letter N, page 57Letter O, page 62Letter P, page 65Letter Q, page 77Letter R, page 77Letter S, page 82Letter T, page 90Letter U, page 99Letter V, page 101Letter W, page 106Letter X, page 107Letter Y, page 107Letter Z, page 107
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 3257 records, displayed 551 - 580

 

DLABKOVÁ, Kristýna - BEDNAŘÍK, Antonín - KÚTNÁ, Andrea - DUDROVÁ, Markéta - KANICKÝ, Viktor - PREISLER, Jan.
Determination of Heavy Metals in Biological Samples using DLTV ICP-MS. 2015.


more

 

MÁDR, Aleš - CELÁ, Andrea - KLEJDUS, Bořivoj - PELCOVÁ, Marta - CRHA, Igor - ŽÁKOVÁ, Jana - GLATZ, Zdeněk.
Determination of pyruvate and lactate as potential biomarkers of embryo viability in assisted reproduction by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. Electrophoresis, Germany. ISSN 0173-0835, 2015, vol. 36, no. 11-12, pp. 1244-1250.


more

 

VINKLÁRKOVÁ, Bára - CHROMÝ, Vratislav - BITTOVÁ, Miroslava - ŽALUDOVÁ, Lenka.
Determination of serum total protein by the Kjeldahl method. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Bratislava : Univerzia Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2015. ISBN 978-80-223-3859-2, pp. 1166-1170. 2015, Bratislava.


more

 

BUCHTA, Jan.
Děti a mládež v systému sociální prevence na Svitavsku. 2015.


more

 

ŠMAHEL, David.
Děti na internetu. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. první, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 19-34.


more

 

TRAMPOTOVÁ, Olga.
Děti se s nikým nerozvádí: Rozvod jako řešení vleklé manželské krize a nikoli jako destruktivní rozpad rodiny. 2015.


more

 

JANDA, Jan - SEEMAN, Tomáš - DOLEŽEL, Zdeněk.
Dětská nefrologie. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2015. Postgraduální medicína, ISBN 978-80-204-3360-2, pp. 160-226.


more

 

NOVÁ, Jana.
Developing the entrepreneurial competencies of sport management students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 174, no. 174, pp. 3916-3924.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Development of Communicating about Notions in Geometry at Primary Schools. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae., Ružomberok, Univerzitas Catholica, Slovakia. ISSN 1336-2232, 2015, vol. XIV., no. 2, pp. 43-47.


more

 

ČULEN, Martin - TUSZYŃSKI, Paweł K. - POLAK, Sebastian - JACHOWICZ, Renata - MENDYK, Aleksander - DOHNAL, Jiří.
Development of In Vitro-In Vivo Correlation/Relationship Modeling Approaches for Immediate Release Formulations Using Compartmental Dynamic Dissolution Data from "Golem'': A Novel Apparatus. BioMed Research International, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 2314-6133, 2015, vol. 2015, no. 328628, pp. 1-13.


more

 

STRUK, Michal.
Development of municipal solid waste generation and expenditures – case of Czech municipalities. 2015.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Development of science teacher creativity and IBSE. 2015. ISBN 978-609-95513-2-6.


more

 

WOJEWODA, Jurand - NEHYBA, Slavomír - GILÍKOVÁ, Helena - BURIÁNEK, David.
Devonian siliciclastic rocks of the Babí lom locality (southern Moravia, Czech Republic): sedimentary environment reconstruction and provenance study. Geological Quarterly, Warszawa, Polish Geological Institute, Poland. ISSN 1641-7291, 2015, vol. 2015, 59, no. 1, pp. 219-228.


more

 

NERADIL, Jakub - PAVLASOVÁ, Gabriela - ŠRÁMEK, Martin - KÝR, Michal - VESELSKÁ, Renata - ŠTĚRBA, Jaroslav.
DHFR-mediated effects of methotrexate in medulloblastoma and osteosarcoma cells: The same outcome of treatment with different doses in sensitive cell lines. Oncology Reports, Athens, SPANDIDOS PUBL LTD, Greece. ISSN 1021-335X, 2015, vol. 33, no. 5, pp. 2169-2175.


more

 

POSKEROVÁ, Hana.
Diabetes a dutina ústní. 2015.


more

 

WEBER, Pavel - MELUZÍNOVÁ, Hana - WEBEROVÁ, Dana.
Diabetes ve vyšším věku. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 7-28.


more

 

SUCHÝ, Václav - SANDLER, Amir - SLOBODNÍK, Marek - SÝKOROVÁ, Ivana - FILIP, Jiří - MELKA, Karel - ZEMAN, Antonín.
Diagenesis to very low-grade metamorphism in Lower Palaeozoic sediments: a case study from deep borehole Tobolka 1, the Barrandian Basin, Czech Republic. International Journal of Coal Geology, Germany. ISSN 0166-5162, 2015, vol. 140/2015, no. 15 February 2015, pp. 41-62.


more

 

KAMÍNEK, Milan - METELKOVÁ, Iva - BUDÍKOVÁ, Miroslava - KORANDA, Pavel - HENZLOVA, Lenka - HAVEL, Martin - SOVOVÁ, Eliška - KINCL, Vladimír.
Diagnosis of high-risk patients with multivessel coronary artery disease by combined cardiac gated SPET imaging and coronary calcium score. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, Thessaloniki, HELLENIC SOC NUCLEAR MEDICINE, Greece. ISSN 1790-5427, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 31-34.


more

 

HÉŽOVÁ, Renata - KOVAŘÍKOVÁ, Alena - SROVNAL, Josef - ZEMANOVÁ, Milada - HARUSTIAK, Tomáš - EHRMANN, Jiří - HAJDÚCH, Marian - SVOBODA, Marek - ŠACHLOVÁ, Milana - SLABÝ, Ondřej.
Diagnostic and prognostic potential of miR-21, miR-29c, miR-148 and miR-203 in adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of esophagus. Diagnostic Pathology, London, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1746-1596, 2015, vol. 10, no. April, pp. 42-47.


more

 

RESLOVÁ, Nikol - SLANÝ, Michal - KAŠNÝ, Martin - KRÁLÍK, Petr.
Diagnostics of helminths in meat products. 2015.


more

 

book coverRESLOVÁ, Nikol - KAŠNÝ, Martin - SLANÝ, Michal - KOUDELA, Břetislav - KRÁLÍK, Petr.
Diagnostika helmintů v masových produktech. 2015.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - VYŠÍNOVÁ, Pavlína - NIKOLAI, Tomáš.
Diagnostika jazykových a obecně kognitivních funkcí a culture-fair testy. In Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Příručka pro lektorky a lektory. Praha : AUČCJ, 2015. ISBN 978-80-260-7506-6, pp. 30-42.


more

 

book coverSLAVÍK, Jan - NEDĚLKA, Michal - VALENTA, Josef - HNÍK, Ondřej - BRÜCKNEROVÁ, Karla - DYTRTOVÁ, Kateřina.
Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. In Oborové didaktiky: Vývoj - stav - perspektivy. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání, ISBN 978-80-210-7769-0, pp. 361-422.


more

 

SELUCKÁ, Markéta.
Die Informationspflichten des Unternehmers im tschechischen Recht mit Bezug zum Kaufvertrag. In Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs. Richtlinienumsetzung und Gemeinsames Europäisches Kaufrecht in Deutschland und Tschechien. 1. vydání. Tübingen : Mohr Siebeck, 2015. ISBN 978-3-16-153726-4, pp. 47-61. 11.5.2002, Karls-Universität zu Prag.


more

 

KAZDA, Jan.
Die Intrigen gegen die Republik und deren Vorbereitung nach dem Gesetz nr. 50/1923. JURA, Pécs, A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi. 2015, vol. 2015, no. 1, 13 pp.


more

 

MACHÁČEK, Jiří.
Die methodische Grundlage: Die Systemtheorie. In An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn : Habelt-Verlag, 2015. Studien zur Archäologie Europas 25, ISBN 978-3-7749-3786-4, pp. 16-18.


more

 

URBANOVÁ, Daniela.
Die Sprache der Fluchtafeln aus Germania, Noricum und Raetia. In Latin Linguistics in the Early 21st Century, Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th-11th, 2011. Vyd. 1. Uppsala, Švédsko : Studia Latina Upsaliensia 35, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Universiteit, 2015. ISBN 978-91-554-9271-7, pp. 597-610. 2011, Uppsala.


more

 

CHOCHOLÁČ, Bronislav.
Die Untertanenstädte in Mähren in der frühen Neuzeit im Licht der Forschung der letzten zwei Jahrzehnte. Documenta Pragensia, Praha, Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium. ISSN 0231-7443, 2015, vol. 32/2013, no. 1, pp. 251-277.


more

 

SELUCKÁ, Markéta.
Die verbraucherrechtlichen Aspekte der Pauschalreise im neuen tschechischen Bürgerlichen Gesetzbuch. In Tourismusrecht. Jahrbuch 2015. Wien, Graz : NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2015. Jahrbuch 2015, ISBN 978-3-7083-1030-5, pp. 211-223.


more

 

ŠVANDA, Libor.
Dietetický spis De observatione ciborum v bohemikálních rukopisech 15. století. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 3257 records, displayed 551 - 580