Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 943

Alphabetical list of 30 titles starting from: 551

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 14Letter M, page 14Letter N, page 17Letter O, page 18Letter P, page 19Letter Q, page 22Letter R, page 22Letter S, page 23Letter T, page 26Letter U, page 28Letter V, page 29Letter W, page 31Letter X, page 31Letter Y, page 31Letter Z, page 31
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 943 records, displayed 551 - 580

 

SYROVÁTKA, Vít - RÁDKOVÁ, Vanda - BOJKOVÁ, Jindřiška - HORSÁK, Michal.
Pakomáři západokarpatských slatinišť. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea - SERGE, Morand.
Parasite species coexistence and the evolution of the parasite niche. In Parasite Diversity and Diversification. Evolutionary Ecology meets Phylogenetics. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. Cambridge University Press, ISBN 978-1-107-03765-6, pp. 360-375.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Participant roles and embedded interactions in online sports broadcasts. In Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

DYNEL, Marta - CHOVANEC, Jan.
Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. 280 pp. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Pátá konference studentů v Brně. Česká oční optika, Praha, EXPO DATA spol. s r.o. ISSN 1211-233X, 2015.


more

 

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - MATĚJOVSKÝ, Jan.
Patologie dutiny ústní a celkový zdravotní stav seniorů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 87-93.


more

 

PALPURINA, Salza - CHYTRÝ, Milan - TZONEV, Rossen - DANIHELKA, Jiří - AXMANOVÁ, Irena - MERUNKOVÁ, Kristina - DUCHOŇ, Mário - KARAKIEV, Todor.
Patterns of fine-scale plant species richness in dry grasslands across the eastern Balkan Peninsula. Acta Oecologica, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1146-609X, 2015, vol. Volume 63, no. February 2015, pp. 36-46.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPAČEK, David.
Performance Appraisal in Czech Self-government. In Implementation of New Public Management tools: Experiences from transition and emerging countries. : 2015.


more

 

KOSAŘ, David.
Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. Vyd. forthcoming. New York : Cambridge University Press, 2015. Comparative Constitutional Law and Policy.


more

 

BUREŠOVÁ, Iva - VRBOVÁ, Magdaléna - ČERŇÁK, Michal.
Personality characteristic of adolescent self-harmers. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vyd. Amsterdam. Volume 171 : ScienceDirect, ELSEVIER, 2015. 1118 – 1127-10 pp. 2014, Cyprus.


more

 

FELGROVÁ, Lucie - SZOPOVÁ, Marie.
Personální psychologie. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 13-13.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Peru a Bolivie v obrázcích. 2015.


more

 

CÍDLOVÁ, Hana.
Peru a Bolivie v obrázcích. 2015. 4 pp.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
Petr Stehlík. Aspectos problemáticos de la prefijación en espanol. Vyd. Revue Romane. Copenhague, Dánsko : Joh Benjamin Publishing Company., 2015. 5 pp. Revue Romane 49:2.


more

 

ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich.
Pharmacotherapy of Dilated Cardiomyopathy. Current Pharmaceutical Design, Sharjah, Bentham Science Publishers, United Arab Emirates. ISSN 1381-6128, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 449-458.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - ZELENÝ, David - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír.
Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia, Česká botanická společnost. ISSN 0032-7786, 2015, vol. 87, no. 1, pp. 1-16.


more

 

BUDINSKAYA, Ksenia - ZÁVODNÁ, Eva - LOKAJ, Petr - VYSOČANOVÁ, Petra - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. 2015.


more

 

ROBERT BOISIVON, Helene - GRUNEWALD, Wim - FRIML, Jiří - SAUER, Michael - CANNOOT, Bernard.
Plant embryogenesis requires AUX/LAX-mediated auxin influx. Development, Cambridge, Company of Biologists, Great Britain. ISSN 0950-1991, 2015, vol. 2015, no. epress, pp. 1-9.


more

 

PAVLIŇÁK, David - GALMIZ, Oleksandr - BRABLEC, Antonín - KUDRLE, Vít - ČERNÁK, Mirko.
PLASMA TREATMENT OF HOLLOW OBJECTS USING SURFACE DBD WITH LIQUID ELECTRODES. In Book of contributed papers: 20th Symposium on applications of plasma processes and COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids. : 2015. ISBN 978-80-8147-027-1, pp. 166-168. 17.1.2015, Tatranská Lomnica.


more

 

KOSIOR, Grzegorz - KLÁNOVÁ, Jana - VAŇKOVÁ, Lenka - KUKUČKA, Petr - CHROPEŇOVÁ, Mária - BRUDZINSKA-KOSIOR, Anna - SAMECKA-CYMERMAN, Aleksandra - KOLON, Krzysztof - KEMPERS, Alexander J..
Pleurozium schreberi as an ecological indicator of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in a heavily industrialized urban area. Ecological Indicators, AMSTERDAM, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1470-160X, 2015, vol. 48, no. JAN 2015, pp. 492-497.


more

 

NECKÁŘ, Jan.
Podmínky pro osvobození od soudních poplatků ve správním soudnictví. Epravo.cz, Praha, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2015.


more

 

BOROVSKÝ, Tomáš.
Podzim (českého) středověku. Brno : CDK, 2015. ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 8-14.


more

 

ŠUBRTOVÁ, Milena.
Pohádky ze staré krabice. 2015.


more

 

BASTL, Martin - MAREŠ, Miroslav - TVRDÁ, Kateřina.
Politik der Cybersicherheit auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene : Eine Rahmenanalyse. In Cyber-Sicherheit. Wiesbaden : Springer, 2015. Studien zur Inneren Sicherheit, Band 18, ISBN 978-3-658-02798-8, pp. 45-67.


more

 

NOVÝ, Michal.
Politika v supermarketu: Bojkotující spotřebitelé jako agenti sociální změny. Sociológia / Slovak Sociological Review, Bratislava, Slovenská akadémia vied, Slovakia. ISSN 0049-1225, 2015, vol. 47, no. 1, pp. 87-112.


more

 

SHAHPOURY, P. - LAMMEL, Gerhard - HOLUBOVA-SMEJKALOVA, A. - KLÁNOVÁ, Jana - PŘIBYLOVÁ, Petra - VANA, M..
Polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, and chlorinated pesticides in background air in central Europe - investigating parameters affecting wet scavenging of polycyclic aromatic hydrocarbons. Atmospheric Chemistry and Physics, GOTTINGEN, European Geosciences Union, Germany. ISSN 1680-7316, 2015, vol. 15, no. 4, pp. 1795-1805.


more

 

ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela - SMÉKALOVÁ, Olga - DRÁB, Michal - KOLÁČEK, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - ŠTOURAČ, Petr.
Pooperační mortalita u pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru – retrospektivní observační studie. 2015.


more

 

JEŽEK, Zdeněk.
Popis jako transmediální modus reprezentace. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 3 pp.


more

 

ANDERLE, Radek - VENTRUBA, Jakub - SKORKOVSKÁ, Šárka.
Porovnání zrakové ostrosti a aberací vyšších řádů u myopických očí po Femto-LASIK při použití standardní a wavefront ablace. Česká a Slovenská oftalmologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1211-9059, 2015, vol. 71, no. 1, pp. 44-50.


more

 

GREPLOVÁ, Kamila - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana.
Poruchy chůze - pohled geriatra. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 165-178.


more

 
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 943 records, displayed 551 - 580