Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3766

Alphabetical list of 30 titles starting from: 551

Letter A, page 2Letter B, page 9Letter C, page 12Letter D, page 19Letter E, page 26Letter F, page 32Letter G, page 35Letter H, page 37Letter CH, page 40Letter I, page 41Letter J, page 45Letter K, page 46Letter L, page 51Letter M, page 54Letter N, page 62Letter O, page 67Letter P, page 71Letter Q, page 83Letter R, page 83Letter S, page 89Letter T, page 100Letter U, page 111Letter V, page 114Letter W, page 121Letter X, page 122Letter Y, page 123Letter Z, page 123
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 3766 records, displayed 551 - 580

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Černobílý svět. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. XXX, no. 3, pp. 76-77.


more

 

KÁŇA, Tomáš.
Česká nesubstantivní deminutiva a jejich protějšky v němčině a angličtině. 2014.


more

 

book coverKREJČOVÁ, Elena.
Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 270 pp. ISBN 978-80-210-6742-4.


more

 

NĚMČÁK, Vítězslav.
Česko-francouzské srovnání financování prezidentské kampaně. In DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6815-5, p. 120 an.


more

 

ČAPKA, František.
Česko-německé stýkání a potýkání. 2014.


more

 

ČAPKA, František.
Česko-německé stýkání a potýkání. Vyd. první. Vídeň : Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku, 2014. 1 p. Vídeňské svobodné listy.


more

 

KOLUMBER, David.
Československá ústava 1938. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3, pp. 354-360.


more

 

HÁLEK, Ivan.
ČESKÝ MANAGEMENT V EVROPSKÉ KULTUŘE. 1. vyd. Brno : Tribun EU s.r.o., 2014. 224 pp. ISBN 978-80-263-0718-1.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Čest v Evropě "barbarů". Acta iuridica olomucensia, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1801-0288, 2014, vol. 8/2013, no. supplementum, pp. 39-49.


more

 

BRANDNER, Aleš.
Češskij elativ i jego sootvetstvija v russkom jazyke. In Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů (04.-06.09.2013). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4077-4, pp. 59-63. 2013, Katedra slavistiky FF UP Olomouc.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Čeština jako národní jazyk. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 113-115.


more

 

ZŮBEK, Jan.
Činnost orgánů činných v trestním řízení v průběhu a po skončení zkušební doby. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 13., no. 4/2014, pp. 81-87.


more

 

MAZALOVÁ, Lucie.
Čítanka snadných textů ze středověké latiny. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 111 pp. ISBN 978-80-210-6969-5.


more

 

KOLMAN, Petr.
člen komise SVOČ - obor veřejné právo - 2014. 2014.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta - LYSÝ, Jozef - MISTRÍK, Erich.
Človek a štát v globalizovanom svete. 2014. Pedagogická fakulta UK Bratislava. 3.4.2014 - 3.4.2014.


more

 

KEPPLOVÁ, Zuzana.
Čo ma Ivana Christová naučila o kráse [esej]. Bratislava : SME (príloha Fórum), 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Čočky a zase čočky. Brýle a móda, Iva Production Agency s.r.o. ISSN 1804-7866, 2014.


more

 

KIČINJAOVÁ, Maria Lujza - ŘEHULKOVÁ, Eva.
Dactylogyrids (Monogenea) parasitizing African tetras (Characiformes: Alestidae) in Zimbabwe. 2014. ISBN 978-80-210-6796-7.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Dal libro cartaceo a internet e ritorno. Sulla tradizione dei testi nell’epoca del web. In Dal manoscritto al web: canali e modalita di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua, atti del XII Congresso della Societa Italiana di Linguistica e Filologia Italiana (Helsinki, 18-20 giugno 2012). Firenze : Franco Cesati, 2014. ISBN 978-88-7667-472-3, pp. 115-122.


more

 

GERYK, Edvard - ŠTAMPACH, Radim - BAJČIOVÁ, Viera - HORVÁTH, Teodor.
Další novotvary u přežívajících do 49 let s gynekologickými nádory. Onkologie, Solen s.r.o. ISSN 1802-4475, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 64-71.


more

 

GERYK, Edvard - DÍTĚ, Petr - ŠTAMPACH, Radim.
Další novotvary u přežívajících s nádory pankreatu v ČR. 2014.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 503. ISBN 978-80-210-6702-8.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. Učebnice č.503. ISBN 978-80-210-6702-8.


more

 

RADVAN, Michal.
Daniny lokalne w Republice Czeskiej. 2014.


more

 

KRANECOVÁ, Jana.
Daňová soustava po rekodifikaci soukromého práva. 2014.


more

 

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. Vyd. 1. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2014. 277 pp. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.


more

 

KRIKSCIUNIENE, Dalia - PITNER, Tomáš - KUČERA, Adam - SAKALAUSKAS, Virgilijus.
Data Analysis in the Intelligent Building Environment. International Journal of Computer Science & Applications, Kolhapur, India, Technomathematics Research Foundation, India. ISSN 0972-9038, 2014, vol. Volume 11, no. Issue 1, pp. 1-17.


more

 

ŘEHÁK, Pavel.
De Haan type increasing solutions of half-linear differential equations. J. Math. Anal. Appl., Elsevier, USA. ISSN 0022-247X, 2014, vol. 412, no. 1, 236–243-8 pp.


more

 

RUBAN, Radek.
De practicissimis non curat lex aneb co zůstává nejasné o kumulativním hlasování. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2014, vol. 6, no. 5, pp. 134-142.


more

 

JIRUŠEK, Martin - VLČEK, Tomáš.
Debata o prolomení limitů těžby hnědého uhlí z pohledu Aktualizace státní energetické koncepce a Surovinové politiky. Energetika, Praha, Český svaz zaměstnavatelů v energetice. ISSN 0375-8842, 2014, vol. 64, no. 7, pp. 417-419.


more

 
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 3766 records, displayed 551 - 580