Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 1393

Alphabetical list of 30 titles starting from: 551

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 7Letter E, page 10Letter F, page 12Letter G, page 13Letter H, page 14Letter CH, page 15Letter I, page 16Letter J, page 18Letter K, page 18Letter L, page 20Letter M, page 21Letter N, page 23Letter O, page 25Letter P, page 27Letter Q, page 32Letter R, page 32Letter S, page 34Letter T, page 38Letter U, page 42Letter V, page 42Letter W, page 44Letter X, page 45Letter Y, page 45Letter Z, page 45
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 1393 records, displayed 551 - 580

 

KOUCKÁ, Andrea.
Keramika a její dílenská, manufakturní a tovární produkce na Moravě od novověku po počátek 20. století. In Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque Supplementum III. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8151-2, pp. 46-55. 2015, Panská Lhota.


more

 

HINRICHS, Saba - BUSSMANN, Sarah - DOBYNS, Christopher - KÁCHA, Ondřej - RATZMANN, Nora - HOLM THORVALDSEN, Julie - RUGGERI, Kai.
Key considerations for an economic and legal framework facilitating medical travel. Frontiers in Public Health, Lausanne, Switzerland, Switzerland. ISSN 2296-2565, 2016, vol. 4, no. 00047.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - LAUERMANN, Ernst - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.14.01. Fundberichte aus Österreich, Wien, Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Austria. ISSN 0429-8926, 2016, vol. 53/2014, no. 1, pp. 197-198.


more

 

BREIBERT, Wolfgang - LAMPL, Raphael - MILO, Peter - OBENAUS, Martin.
KG Wolfshoferamt, MG Leonard am Hornerwald, Mnr. 12056.14.01. Fundberichte aus Österreich, Wien, Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Austria. ISSN 0429-8926, 2016, vol. 53/2014, no. 1, pp. 243-244.


more

 

MAZÁČOVÁ, Pavlína.
Knihovna jako místo celoživotního učení - rozvojové příležitosti. 2016.


more

 

ŠPAČEK, David.
Knowledge management in public administration and research in the Czech Republic - preliminary findings (JEŠTĚ MUSÍM DOUPRAVIT ÚDAJE). In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Ekonomicko-správní fakulta, 2016. pp. 135-146. 2016, Šlapanice.


more

 

HULEŠOVÁ, Martina.
Kodex dobré praxe v jazykovém testování - a proč?. Olomouc : Vydavatelství UP: Olomouc, 2016. 2015, Olomouc.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - HAVEL, Bohumil.
Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonomií vůle nebo vice versa?. Obchodněprávní revue, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 33-39.


more

 

HOCH, J. - BLAHA, Milan - MALÚŠKOVÁ, Denisa.
Kolorektální karcinom ve stáří. Rozhledy v chirurgii, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0035-9351, 2016, vol. 95, no. 1, pp. 13-18.


more

 

MAREČEK, Lubomír.
Komety, které se vyplatí minout. Lidové noviny, Praha, Mafra a. s. ISSN 0862-5921, 2016, vol. 29, no. 14.1.2016, p. 7-7.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Kompetence a Assessment centrum. 2016.


more

 

HRABOVSKÝ, Dušan - JANČÁLEK, Radim - ŘÍHA, Ivo - CHRASTINA, Jan.
Komplikace kranioplastik po dekompresivní kraniektomii. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79, no. 1, pp. 77-81.


more

 

KUBĚNSKÝ, Petr.
Komunikace je možná!. Neuveden : Revue Pulsy, 2016. Neuveden.


more

 

MOTAL, Jan.
Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. 2016.


more

 

KUNDERA, Václav.
Koncepce vzdělávání trenérů šermu v ČR na základě komparace zahraničních vzdělávacích programů. In Scientia Movens 2016, Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 15. března 2016. První vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín Praha 2016, 2016. ISBN 978-80-87647-26-4, pp. 278 - 288. 15.3.2016, Univerzita Karlova v Praze, FTVS.


more

 

SÝKOROVÁ, Pavla.
Koncept Standardů společného základu ve Spojených státech amerických: výuka čtení v primárním vzdělávání. Pedagogická orientace, Brno, . 2016, vol. 26, no. 1, pp. 117-134.


more

 

RYŠÁNKOVÁ, Dagmar.
Koncert učitelů a jejich hostů. 2016.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Konektivistické co-curiculum jako model autonomního učení. Metodický portál: Články, Praha, NÚV. ISSN 1802-4785, 2016.


more

 

POLOUČEK, Oto.
Konference „občianske aktivity a angažovaný výskum“. Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2016. 2 pp. Národopisná revue.


more

 

MORAVČÍK, Petr - HLAVSA, Jan.
Konfokální mikroskopie při operacích karcinomu pankreatu. 2016.


more

 

VOLNÝ, Ondřej - KRAJINA, A. - BAR, M. - HERZIG, R. - ŠAŇÁK, D. - TOMEK, A. - ŠKOLOUDÍK, D. - CHARVÁT, F. - VÁCLAVÍK, D. - NEUMANN, J. - ŠKODA, O. - MIKULÍK, Robert.
Konsenzus a návrh k algoritmu léčby – mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79, no. 1, pp. 100-110.


more

 

UNGER, Josef.
Kostel sv. jana Křtitele v Kurdějově. Jižní Morava. ISSN 0449-0436, 2016, vol. 54/51, no. 1, pp. 349-366.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kouření v restauracích: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Masarykova univerzita - MUNI.cz, 2016.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Krátké zamyšlení nad dvěma úskalími uplatnění, přiznání a následného vymáhání nároku poškozeného. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. XXIV, no. 1, pp. 79-87.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kriminalita mladistvých je pěkný oříšek. MF Dnes - komentář, 2016.


more

 

MARTINCOVÁ, Jana.
Kritické myšlení studentů vysokých škol. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-10-8, pp. 1268 - 1277. 2015, Hradec Králové.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Kritika kvazi-ekonomických argumentů o ekonomické migraci. In Masová imigrace - Záchrana, nebo zkáza Evropy?. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 23/2016, ISBN 978-80-87806-95-1, pp. 55-68.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Daniel.
Kritika ontologie u Ladislava Hejdánka. 2016.


more

 

KVÍČALOVÁ, Markéta - BAZALOVA, Olga - DAMULEWICZ, Milena - VÁLKOVÁ, Tereza - SLABÝ, Pavel - BARTOŠ, Přemysl - NETUŠIL, Radek - TOMANOVÁ, Kateřina - PROVAZNÍK, Jan - BRAEUNIG, Peter - JING-LEE, How - ŠAUMAN, Ivo - POKORNÝ, Richard - DOLEŽEL, David - VÁCHA, Martin.
KRYPTOCHROM ZPROSTŘEDKOVÁVÁ MAGNETORECEPCI HMYZU. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kuchyně dle státní příslušnosti. Praha : Lidové noviny, 22.4.2016, 2016.


more

 
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 1393 records, displayed 551 - 580