Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 3262

Alphabetical list of 30 titles starting from: 551

Letter A, page 1Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 22Letter F, page 28Letter G, page 30Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 36Letter J, page 40Letter K, page 42Letter L, page 46Letter M, page 50Letter N, page 56Letter O, page 59Letter P, page 63Letter Q, page 75Letter R, page 75Letter S, page 80Letter T, page 89Letter U, page 97Letter V, page 99Letter W, page 104Letter X, page 105Letter Y, page 105Letter Z, page 105
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 3262 records, displayed 551 - 580

 

KOŇAŘÍK, Marcel - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana.
Diagnostika demencie z pohladu sestry. Prohuman, Bratislava, Slovensko, Slovakia. ISSN 1338-1415, 2016, vol. 2016, no. 7, pp. 2009-2015.


more

 

UVÁČIKOVÁ, Andrea - JANÁČEK, Zbyněk.
DIALOG W SZTUCE z cyklu: Pracownie - konfrontacje. 2016.


more

 

SLÁDEK, Petr.
Didaktika odborných technických předmětů na středních školách v České republice - historie, současnost a perspektivy. 2016.


more

 

HURDÍK, Jan.
Die Haftung für Information und Rat nach dem neuen tschechischen Zivilgesetzbuch. In Rat und Auskunft als Grundlage der Haftung bei der Veräu3erung von Wertpapieren nach dem Recht der CEE-Staaten mít Beitragen zur Haftung von Ratingagenturen. Vyd. První. Wien : MANZ´sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2016. Veröffentlichungen der Forschungstelle für europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Uni-Wien; Band XI Teil 1, ISBN 978-3-214-05649-0, pp. 57-64.


more

 

JEŘÁBEK, Milan.
Die regionale Identität der Bevölkerung des böhmisch-sächsischen Grenzgebiets / Územní identita obyvatelstva česko-saského pohraničí. Vyd. první. Dresden : Thelem Dresden, 2016. Mitteleuropa-Studien, 21, ISBN 978-3-942411-99-8, pp. 233-256.


more

 

OSMANOVIĆ, Erkan.
Die Vermessung einer Freundschaft. Thomas Glavinic und Daniel Kehlmann. Kritische Ausgabe - Zeitschrift für Germanistik & Literatur, Germany. ISSN 1617-1357, 2016, vol. 22/2016, no. 30, pp. 29-34.


more

 

HOFMANOVÁ, Jiřina - SLAVÍK, Josef - OVESNÁ, Petra - TYLICHOVÁ, Zuzana - VONDRÁČEK, Jan - STRAKOVÁ, Nicol - HYRŠLOVÁ VACULOVÁ, Alena - CIGANEK, Miroslav - KOZUBÍK, Alois - KNOPFOVÁ, Lucia - ŠMARDA, Jan - MACHALA, Miroslav.
Dietary fatty acids specifically modulate phospholipid patternin colon cells with distinct differentiation capacities. European Journal of Nutrition, Springer, Germany. ISSN 1436-6207, 2016, vol. 2016, no. March, pp. 1-15.


more

 

STÁVKOVÁ, Jana.
Dietní stravování ve školních jídelnách města Brna. 2016.


more

 

STÁVKOVÁ, Jana.
Dietní stravování ve školských zařízeních z pohledu nutričního terapeuta. 2016.


more

 

ODEHNALOVÁ, Petra.
Diferenciace instrukcí v heterogenní třídě pro žáky s potížemi v učení. 2016.


more

 

WRIGHT, Michelle - YANAGIDA, Takuya - ŠEVČÍKOVÁ, Anna - AOYAMA, Ikuko - DĚDKOVÁ, Lenka - MACHÁČKOVÁ, Hana - LI, Zheng - KAMBLE, Shanmukh V. - BAYRAKTAR, Fatih - SOUDI, Shruti - LEI, Li - SHU, Chang.
Differences in Coping Strategies for Public and Private Face-to-Face and Cyber Victimization among Adolescents in Six Countries. International Journal of Developmental Science, The Nederlands. ISSN 2192-001X, 2016, vol. 10, no. 1-2, pp. 43-53.


more

 

UMEMURA, Tomotaka - ŠEREK, Jan.
Different pathways to develop adolescent trust in peers and politicians: Mediating roles of adolescent-parent attachment and adolescent belief in a just world. Social Justice Research, USA. ISSN 0885-7466, 2016, vol. Online, no. OnlineFirst, pp. 1-20.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Digitální datové kurátorství: mikro a makro pohled. ITlib. Informačné technológie a knižnice, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR. ISSN 1336-0779, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 24-26.


more

 

FEDORKO, Michal - KAŠÍK, Marek - KLEBANOVÁ, Silvia - PLEVOVÁ, Mariana - SOROKAČ KUBOLKOVÁ, Alena - KUČEROVÁ, Michaela - PACÍK, Dalibor.
Digitální rektální vyšetření v diagnostice potenciálně agresivních karcinomů prostaty. 2016.


more

 

VÍTOVEC, Jiří - ŠPINAROVÁ, Lenka.
Digoxin a srdeční selhání. Acta medicinae, Brno, ERA Média. ISSN 1805-398X, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 55-57.


more

 

NOVÝ, Zdeněk.
Dichotomie monismus/dualismus při vynucování mezinárodního práva národními soudy. 2016.


more

 

ŠEBELA, Lubomír - ŠKRDLA, Petr - PŘICHYSTAL, Antonín - KOPACZ, Jerzy.
Dílna kultury zvoncovitých pohárů na zpracování rohovce typu Stránská skála (Brno, katastrální území Slatina). Musaica archaeologica, Bratislava, Slovensko, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Slovakia. ISSN 2453-8612, 2016, vol. I, no. 1, pp. 119-128.


more

 

PAVELEK, Lubomír - LADÁNYI, Vít - NEČAS, Marek - VALLOVÁ, Silvie - WICHTERLE, Kamil.
Dioxouranium complexes with pentadentate s-triazine Schiff base ligands: Synthesis, crystal structure and optical properties. Polyhedron, Pergamon Press, Great Britain. ISSN 0277-5387, 2016, vol. 2016, no. 107, pp. 89-96.


more

 

JOUKAL, Marek - KLUSÁKOVÁ, Ilona - DUBOVÝ, Petr.
Direct communication of the spinal subarachnoid space with the rat dorsal root ganglia. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger, Jena, Elsevier, Germany. ISSN 0940-9602, 2016, vol. 2016, no. 205, pp. 9-15.


more

 

BENEŠ, Pavel - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Direct ophthalmoscopy - enhance your skills. 2016. CZE, Berlín. 19.5.2016 - 22.5.2016, Worldwide Activity.


more

 

BENEŠ, Pavel - VESELÝ, Petr.
Direct ophthalmoscopy - enhance your skills. 2016.


more

 

KEISLER, Ivo.
Disciplinární odpovědnost státních zaměstnanců. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část IX. – Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, pp. 179-198. 2015, Brno.


more

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
DISCOVERING GEOMETRICAL CONCEPTS IN THE COUNTRYSIDE AND IN MATHEMATICS EDUCATION. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. ISBN 978-83-7996-292-1, pp. 137-145. 2016.


more

 

BURYŠKA, Tomáš - DANIEL, Lukáš - KUNKA, Antonín - BREZOVSKÝ, Jan - DAMBORSKÝ, Jiří - PROKOP, Zbyněk.
Discovery of Novel Haloalkane Dehalogenase Inhibitors. Applied and Environmental Microbiology, WASHINGTON, DC (USA), AMER SOC MICROBIOLOGY. ISSN 0099-2240, 2016, vol. 82, no. 6, pp. 1958-1965.


more

 

JIMÉNEZ-ALFARO, Borja - CHYTRÝ, Milan - MUCINA, Ladislav - GRACE, James B. - REJMÁNEK, Marcel.
Disentangling vegetation diversity from climate-energy and habitat heterogeneity for explaining animal geographic patterns. Ecology and Evolution, Hoboken, Wiley, Great Britain. ISSN 2045-7758, 2016, vol. 6, no. 5, pp. 1515-1526.


more

 

VYHLÍDAL, Jiří - GALČANOVÁ, Lucie.
Diskriminace a rizikové spotřební jednání seniorů: vybrané aspekty v kulturní perspektivě. Scientia et Societas: časopis pro společenské vědy a management, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2016, vol. XII, no. 1, pp. 134-162.


more

 

ZEMANOVÁ, Monika - KRÁLÍK, Miroslav - ZEMAN, Tomáš.
Diskriminační funkce pro odhad pohlaví z otisků prstů: pilotní studie. Česká antropologie, Olomouc, Česká společnost antropologická. ISSN 1804-1876, 2016, vol. 66, no. 1, pp. 40-43.


more

 

KAŇÁK, Jan.
Diskursivní paleta sociální práce: reflektování diskursů pomocí prvků diskursivní analýzy. In Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. ISBN 978-80-7435-648-3, pp. 23-29. 2015, Hradec Králové.


more

 

KOŽIAK, Jaromír - RUBAN, Radek.
Dispozice s vypořádacím podílem v obchodní korporaci. In Dny práva 2015 - „Zákonná regulace v. smluvní úprava“. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8192-5, pp. 111-123. 19.11.2015, Brno.


more

 

ŘÍČNÁ, Dita - LENGEROVÁ, Martina - PALACKOVÁ, Martina - HADRABOVÁ, Markéta - KOCMANOVÁ, Iva - WEINBERGEROVÁ, Barbora - PAVLOVSKÝ, Zdeněk - VOLFOVÁ, Pavlína - BOUCHNEROVÁ, Jana - MAYER, Jiří - RÁČIL, Zdeněk.
Disseminated fusariosis by Fusarium proliferatum in a patient with aplastic anaemia receiving primary posaconazole prophylaxis - case report and review of the literature. Mycoses, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0933-7407, 2016, vol. 59, no. 1, pp. 48-55.


more

 
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 3262 records, displayed 551 - 580