Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 1261

Alphabetical list of 30 titles starting from: 551

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 9Letter F, page 11Letter G, page 12Letter H, page 12Letter CH, page 13Letter I, page 14Letter J, page 15Letter K, page 16Letter L, page 18Letter M, page 19Letter N, page 22Letter O, page 24Letter P, page 25Letter Q, page 29Letter R, page 30Letter S, page 31Letter T, page 35Letter U, page 38Letter V, page 39Letter W, page 41Letter X, page 41Letter Y, page 41Letter Z, page 41
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 1261 records, displayed 551 - 580

 

KIM, Tae-Sik.
Living in a Transnational Room: Transnational Online Communication by Unaccompanied Korean Adolescents in the United States. International Journal of Child, Youth & Family Studies. ISSN 1920-7298, 2015, vol. in press.


more

 

book coverBAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Local Government in Czechoslovakia 1918 - 1938 and its Impact on Economy of Municipalities in the Czech and Slovak Republics. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 94-109. 22.1.2015, Šlapanice.


more

 

WITKOVSKÝ, Viktor - WIMMER, Gejza - DUBY, Tomas.
Logarithmic Lambert W x F random variables for the family of chi-squared distributions and their applications. Statistics and Probability Letters. 2015, vol. 96, pp. 223-231.


more

 

KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - GROLICH, Tomáš - OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka - ŠLAMPA, Pavel - BOHATÁ, Šárka - VÁLEK, Vlastimil.
Lokálně pokročilý karcinom rekta-podíl chirurga na multidisciplinární léčbě. 2015.


more

 

FRAŇKOVÁ, Eva.
Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. 218 pp. ISBN 978-80-210-7740-9.


more

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Lokální média a lokální informace. 2015.


more

 

MILÉŘ, Tomáš - PAWERA, Lukáš.
Lovci světla. Vyd. 1. MU, 2015.


more

 

KROMKA, Alexander - ČECH, Jan - KOZAK, Halyna - ARTEMENKO, Anna - ČERNÁK, Mirko.
Low temperature hydrogenation of diamond nanoparticles using diffuse coplanar surface barrier discharge at atmospheric pressure. 2015.


more

 

FRANK BARNOVÁ, Michala.
„Made in England” z Brna. A2, kulturní čtrnáctideník, Praha, A2. ISSN 1803-6635, 2015, vol. 11, no. 5, p. 11-11.


more

 

BARTOŠ, Přemysl - BAZALOVÁ, Olga - KVÍČALOVÁ, Markéta - SLABÝ, Pavel - TOMANOVÁ, Kateřina - DOLEŽEL, David - VÁCHA, Martin.
Magnetorecepce hmyzu - půlstoletí výzkumu za námi a kudy dál. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

KRTIČKA, Jiří - KURFÜRST, Petr - KRTIČKOVÁ, Iva.
Magnetorotational instability in decretion disks of critically rotating stars and the outer structure of Be and Be/X-ray disks. Astronomy and Astrophysics, EDP Sciences, France. ISSN 0004-6361, 2015, vol. 573, no. autumn, pp. "A20-1"-"A20-7".


more

 

SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela.
Málo známá osobnost polské literatury - Anna Stanislawská. Literární vědec, historik a folklorista. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. 2015.


more

 

SCHENKOVÁ, Jana - HORSÁK, Michal - BÍLKOVÁ, Martina.
Máloštětinatí opaskovci a jejich odezva na podmínky prostředí na prameništních slatiništích. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

VOMELA, Jindřich - HÝŽA, Petr - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - VENTRUBA, Pavel.
Máme ještě další chirurgické možnosti v onkologii prsu?. 2015.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana - ČEP, David.
Marek Fryšták: Dokazování v přípravném řízení. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015, 396 stran (recenze). Trestněprávní revue. 2015, no. 4, pp. 97 - 99.


more

 

CHRISTOPHER, Caroline - UMEMURA, Tomotaka - TANYA, Mann - JACOBVITZ, Debolarh - HAZEN, Nancy.
Marital Quality over the Transition to Parenthood as a Predictor of Coparenting. Journal of Child and Family Studie, USA. ISSN 1573-2843, 2015, vol. 2015, no. Online, pp. 1-15.


more

 

NAVRÁTIL, Ondřej - KOVÁŘ, Petr.
Mark Ther feat Franz Schmelz. 2015. galerie OFF/FORMAT. 11.2.2015 - 10.3.2015.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela.
Marketization of Welfare: Social (or) Enterprise? Evidence from the Czech Republic. forthcoming. 2015.


more

 

GAJDOŠ, Martin - MIKL, Michal - MAREČEK, Radek.
mask_explorer_2 - Nástroj v Matlabu pro exploraci datasetů při skupinové fMRI analýze. 2015.


more

 

MACH, Lukáš - ONDRŮŠKOVÁ, Olga - NĚMEC, Petr - ORBAN, Marek.
Massive Catheter-related Thrombosis of Vena Cava Superior protruding into the Right Atrium in a Haemodialysis Patient. Hemodialysis International, USA. ISSN 1542-4758, 2015.


more

 

BAUER, Luboš - LIPOVSKÁ, Hana - MIKULÍK, Miloslav - MIKULÍK, Vít.
Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2015. 352 pp. ISBN 978-80-247-4419-3.


more

 

BENEŠ, Pavel - MICHÁLEK, Jiří.
Materiál Hypergel. Kontaktologické listy, Praha, Česká kontaktologická společnost, o.s. 2015, no. 1, pp. 8-10.


more

 

JONÁŠOVÁ, Daniela.
Materiální oblast-psychomotoriky. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Materiální pojetí rozhodnutí ve správním soudnictví. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23., no. 10, pp. 359 - 363.


more

 

DOHNAL, Vlastislav - HOMOLA, Tomáš - ZEZULA, Pavel.
MDPV - Metric Distance Permutation Vocabulary. Information Retrieval, Netherlands, Springer, The Nederlands. ISSN 1386-4564, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 51-72.


more

 

BARTÁKOVÁ, Sonia - PRACHÁR, Patrik - DVOŘÁK, Ivan - HRUBÝ, V. - VANĚK, Jiří - POSPÍCHAL, M. - SVOBODA, E. - MARTIKÁŇ, A. - KONEČNÁ, H. - SEDLÁK, I..
Mechanical properties and microstructure of Ti-35.5Nb-5.7Ta beta alloy: Optimization of material processing for the alloy application in dental implantology. Bratisl Lek Listy, AEPress, Slovakia. ISSN 0006-9248, 2015, vol. 116/2015, no. 2, pp. 88-92.


more

 

DANIEL, Lukáš - BURYŠKA, Tomáš - PROKOP, Zbyněk - DAMBORSKÝ, Jiří - BREZOVSKÝ, Jan.
Mechanism-Based Discovery of Novel Substrates of Haloalkane Dehalogenases using in Silico Screening. Journal of Chemical Information and Modeling, American Chemical Society, USA. ISSN 1549-9596, 2015, vol. 55, no. 1, pp. 54-62.


more

 

ČERVENÝ, Jan - SINETOVA, Maria, A. - ZAVŘEL, Tomáš - LOS, Dmitry, A,.
Mechanisms of High Temperature Resistance of Synechocystis sp. PCC 6803: An Impact of Histidine Kinase 34. Life, Basel, Switzerland, MDPI AG. ISSN 2075-1729, 2015, no. 5, p. 676-679.


more

 

PEKÁREK, Jan - VRBA, Radomír - PRÁŠEK, Jan - JAŠEK, Ondřej - MAJZLIKOVA, Petra - PEKÁRKOVÁ, Jana - ZAJÍČKOVÁ, Lenka.
MEMS Carbon Nanotubes Field Emission Pressure Sensor With Simplified Design: Performance and Field Emission Properties Study. IEEE Sensors Journal, USA, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, Great Britain. ISSN 1530-437X, 2015, vol. 15, no. 3, pp. 1430-1436.


more

 

DURKÁČOVÁ, Katarína.
Mentálne reprezentácie minulého, súčasného a budúceho self v kontexte prokrastinácie. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|...|Next pageLast page
found: 1261 records, displayed 551 - 580