Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 2696

Alphabetical list of 30 titles starting from: 601

Letter A, page 1Letter B, page 7Letter C, page 9Letter D, page 14Letter E, page 19Letter F, page 23Letter G, page 25Letter H, page 27Letter CH, page 29Letter I, page 29Letter J, page 32Letter K, page 33Letter L, page 37Letter M, page 39Letter N, page 45Letter O, page 48Letter P, page 52Letter Q, page 60Letter R, page 61Letter S, page 65Letter T, page 73Letter U, page 80Letter V, page 82Letter W, page 87Letter X, page 88Letter Y, page 88Letter Z, page 88
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 2696 records, displayed 601 - 630

 

HELÁN, Robert.
E-learning jako prostředek pro rozvoj testových dovedností v odborném cizím jazyce. 2014.


more

 

KOSEK, Pavel - MALČÍK, Petr.
E-learningová opora CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I. 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
E-learningový kurz "Ruský jazyk pro bohemisty". FFMU, 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
E-learningový kurz "Syntax pro překladatele". FFMU, 2014.


more

 

NOVÝ, Michal.
Electoral and Non-Electoral Participation in the Visegrad Countries: Complements or Substitutes?. East European Politics and Societies and Cultures, USA. ISSN 1533-8371, 2014, vol. 28, no. 3 (Online first), pp. 650-674.


more

 

GURECKÝ, Libor - TRNKOVÁ, Libuše.
Electrochemical and Spectral Analysis of Cytosine and Guanine Homo-oligodeoxynucleotides. In XXXIV. Moderní Elektrochemické Metody. Vyd. 1. Jetřichovice : Srsenová Lenka - Best servis Ústí nad Labem, 2014. ISBN 978-80-905221-2-1, pp. 49-52. 2014, Jetřichovice.


more

 

HUDCOVÁ, Kristýna - TRNKOVÁ, Libuše - MASAŘÍK, Michal.
Electrochemical and spectral characterization of microRNAs in relation to prostate cancer. 2014.


more

 

KOMÍNKOVÁ, Markéta - KENŠOVÁ, Renáta - GURÁŇ, Roman - ZÍTKA, Ondřej - KYNICKÝ, Jindřich - TRNKOVÁ, Libuše - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René.
Electrochemical and Spectrometric Study of GFP-AZT Interaction. International Journal of Electrochemical Science, Belgrade, ESG, Serbia. ISSN 1452-3981, 2014, vol. 9, no. 7, p. 3419-3430.


more

 

DAŇHEL, Aleš - RAINDLOVA, Veronika - HAVRAN, Luděk - PIVOŇKOVÁ, Hana - HOCEK, Michal - FOJTA, Miroslav.
Electrochemical behaviour of 2,4-dinitrophenylhydrazi(o)ne asmulti-redox centre DNA label at mercury meniscus modified silversolid amalgam electrode. Electrochimica Acta, Elsevier, Great Britain. ISSN 0013-4686, 2014, vol. 126, no. MARCH, pp. 122-131.


more

 

TMEJOVÁ, Kateřina - KREJČOVÁ, Ludmila - HYNEK, David - ADAM, Vojtěch - BABULA, Petr - TRNKOVÁ, Libuše - STIBOROVÁ, Marie - ECKSCHLAGER, Tomáš - KIZEK, René.
Electrochemical Study of Ellipticine Interaction with Single and Double Stranded Oligonucleotides. ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY, SHARJAH, BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, United Arab Emirates. ISSN 1871-5206, 2014, vol. 14, no. 2, pp. 331-340.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
Electronic contracts - conflict of laws rules and jurisdictional rules for online business and consumer contracts. 2014.


more

 

ABELOVSKÝ, Tomáš.
Elektronický dôkazný prostriedok vo svetle práva duševného vlastníctva. 2014.


more

 

WARCHILOVÁ, Tereza - VACULOVIČ, Tomáš - ZUZANA, Čadková - JIŘINA, Száková - OTRUBA, Vítězslav - KANICKÝ, Viktor.
ELEMENTAL MAPPING ANIMAL ACCUMULATORS OF HEAVY METALS BY MEANS OF LA-ICP-MS. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.


more

 

GRULICHOVÁ, Eva - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - MÍKOVÁ, Jitka - KANICKÝ, Viktor - KALVODA, Jiří.
ELEMENTAL MAPPING OF FISH OTOLITHS BY LA-ICP-MS. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.


more

 

REZKOVÁ, Karolína - MUSILOVÁ, Jana.
Elementární model tuhnutí vosku (gymnaziální studentský projekt). Československý časopis pro fyziku, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0009-0700, 2014, vol. 64/2014, no. 3, pp. 208-2012.


more

 

BLAHOVÁ, Eva - MÁCHAL, Jan - MÁCHAL, Ladislav - MILAKOVIĆ, Irina - HANULÁKOVÁ, Šárka.
Eliminating the effect of pathomorphologically formed sperm on resulting gravidity using the intracytoplasmic sperm injection method. Experimental and Therapeutic Medicine, Athens, Spandidos Publications Ltd., Greece. ISSN 1792-0981, 2014, vol. 7, no. 4, pp. 1000-1004.


more

 

TRNKOVÁ, Libuše - PILAŘOVÁ, Iveta - RAVANDEH, Mehdi - HRBAC, Jan.
Elimination procedure in square-wave voltammetry. In 15th International Conference on Electroanalysis. Malmo : neuveden, 2014. p. 88-88. 2014, Malmo.


more

 

BALARINOVÁ, Lucie - DOSTÁL, Jakub - TUČKOVÁ, Dagmar - IVANOVÁ, Kateřina.
Emergency preparedness of the Czech Red Cross. In WIT Transactions on Information and Communication Technologies. UK : WIT press, 2014. ISBN 978-1-84564-793-3, pp. 429-438. 2014, New Forest, UK.


more

 

HRBKOVÁ, Lenka.
Emocionální volič: stav studia emocí v politologii. Acta Politologica. ISSN 1803-8220, 2014, vol.  6, no. 1, pp. 39-55.


more

 

ŠTĚRBA, Zbyněk - ŠAŠINKA, Čeněk - STACHOŇ, Zdeněk.
Empirical Evaluation of Cartographic Visualizations Using Blank Maps: A Pilot Study. 2014.


more

 

EIGNER, Jan - FRÖHLICH, Jiří - PŘICHYSTAL, Antonín.
Eneolitická sekera z neobvyklého silicitu z píseckého muzea. Archeologie ve středních Čechách, Praha, Ústav archeologické památkové péče středních Čech. ISSN 1214-3553, 2014, vol. 18, no. 1, pp. 87-89.


more

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika - KUCHYŇKOVÁ, Petra - LESHCHENKO, Anna - JIRUŠEK, Martin.
Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 334 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6679-3.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích - Vliv USA na ropné zásobování. 2014.


more

 

ČERNOCH, Filip - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Energetická politika Evropská unie. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 140 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6676-2.


more

 

MLÁDEK, Arnošt - BANÁŠ, Pavel - JUREČKA, Petr - OTYEPKA, Michal - ZGARBOVÁ, Marie - ŠPONER, Jiří.
Energies and 2 '-Hydroxyl Group Orientations of RNA Backbone Conformations. Benchmark CCSD(T)/CBS Database, Electronic Analysis, and Assessment of DFT Methods and MD Simulations. Journal of Chemical Theory and Computation, Washington DC, American Chemical Society, USA. ISSN 1549-9618, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 463-480.


more

 

MISHRA, Sushil Kumar - KARA, Mahmut - ZACHARIAS, Martin - KOČA, Jaroslav.
Enhanced conformational sampling of carbohydrates by Hamiltonian replica-exchange simulation. Glycobiology, United Kingdom, Oxford University Press, USA. ISSN 0959-6658, 2014, vol. 24, no. 1, pp. 70-84.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - GIUGLIANO, Valentina - BABINSKÁ, Zuzana - ZANDA, Mary T. - SCHERMA, Maria - DUŠEK, Ladislav - FADDA, Paola - MICALE, Vincenzo - ŠULCOVÁ, Alexandra - FRATTA, Walter - FATTORE, Liana.
Enhanced self-administration of the CB1 receptor agonist WIN55,212-2 in olfactory bulbectomized rats: evaluation of possible serotonergic and dopaminergic underlying mechanisms. Frontiers in Pharmacology, Frontiers Media SA, USA. ISSN 1663-9812, 2014, vol. 5, no. Mar, pp. "44-1"-"44-15".


more

 

ŠPAČEK, David.
Enhancing coordination through e-government in the Czech Republic. In Organizing for Coordination in the Public Sector. Practices and Lessons from 12 European Countries. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014.


more

 

DRAŠAR, Martin - JIRSÍK, Tomáš - VIZVÁRY, Martin.
Enhancing Network Intrusion Detection by Correlation of Modularly Hashed Sketches. In Monitoring and Securing Virtualized Networks and Services, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8508. Berlin : Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 978-3-662-43861-9, pp. 160-172. 2014, Brno, Masarykova univerzita.


more

 

JIRSÍK, Tomáš - ČELEDA, Pavel.
Enhancing Network Security: Host Trustworthiness Estimation. In Monitoring and Securing Virtualized Networks and Services, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8508. Heidelberg : Springer Berlin / Heidelberg, 2014. ISBN 978-3-662-43861-9, pp. 63-68. 2014, Brno, Czech Republic.


more

 
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 2696 records, displayed 601 - 630