Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 4126

Alphabetical list of 30 titles starting from: 601

Letter A, page 2Letter B, page 10Letter C, page 13Letter D, page 21Letter E, page 29Letter F, page 35Letter G, page 38Letter H, page 40Letter CH, page 43Letter I, page 45Letter J, page 49Letter K, page 51Letter L, page 56Letter M, page 60Letter N, page 68Letter O, page 73Letter P, page 78Letter Q, page 91Letter R, page 92Letter S, page 98Letter T, page 110Letter U, page 122Letter V, page 125Letter W, page 133Letter X, page 134Letter Y, page 134Letter Z, page 134
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 4126 records, displayed 601 - 630

 

book coverKREJČOVÁ, Elena.
Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 270 pp. ISBN 978-80-210-6742-4.


more

 

NĚMČÁK, Vítězslav.
Česko-francouzské srovnání financování prezidentské kampaně. In DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6815-5, p. 120 an.


more

 

ČAPKA, František.
Česko-německé stýkání a potýkání. 2014.


more

 

ČAPKA, František.
Česko-německé stýkání a potýkání. Vyd. první. Vídeň : Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku, 2014. 1 p. Vídeňské svobodné listy.


more

 

KOLUMBER, David.
Československá ústava 1938. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3, pp. 354-360.


more

 

HÁLEK, Ivan.
ČESKÝ MANAGEMENT V EVROPSKÉ KULTUŘE. 1. vyd. Brno : Tribun EU s.r.o., 2014. 224 pp. ISBN 978-80-263-0718-1.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Čest v Evropě "barbarů". Acta iuridica olomucensia, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1801-0288, 2014, vol. 8/2013, no. supplementum, pp. 39-49.


more

 

BRANDNER, Aleš.
Češskij elativ i jego sootvetstvija v russkom jazyke. In Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů (04.-06.09.2013). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4077-4, pp. 59-63. 2013, Katedra slavistiky FF UP Olomouc.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Čeština jako národní jazyk. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 113-115.


more

 

ZŮBEK, Jan.
Činnost orgánů činných v trestním řízení v průběhu a po skončení zkušební doby. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 13., no. 4/2014, pp. 81-87.


more

 

MAZALOVÁ, Lucie.
Čítanka snadných textů ze středověké latiny. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 111 pp. ISBN 978-80-210-6969-5.


more

 

KOLMAN, Petr.
člen komise SVOČ - obor veřejné právo - 2014. 2014.


more

 

GOŇCOVÁ, Marta - LYSÝ, Jozef - MISTRÍK, Erich.
Človek a štát v globalizovanom svete. 2014. Pedagogická fakulta UK Bratislava. 3.4.2014 - 3.4.2014.


more

 

KEPPLOVÁ, Zuzana.
Čo ma Ivana Christová naučila o kráse [esej]. Bratislava : SME (príloha Fórum), 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Čočky a zase čočky. Brýle a móda, Iva Production Agency s.r.o. ISSN 1804-7866, 2014.


more

 

ŽÁKOVSKÁ, Alena - KUČEROVÁ, Hana - NĚMCOVÁ, Tereza - NEKOLOVÁ, Martina - KRČ, Jaroslav - NÁDENÍČKOVÁ, Natálie - CVRČEK, Adam.
Čtyřletý monitoring prevalence patogenů Leptospira interrograns s.l., Coxiella burnetii a Francisella tularensis, Toxoplasma gondii se zaměřením na volně žijící hlodavce na vybraných lokalitách ČR (Poodří, Moravský kras, Mohelno) v letech 2010-2013. 2014. ISBN 978-80-904667-2-2.


more

 

KIČINJAOVÁ, Maria Lujza - ŘEHULKOVÁ, Eva.
Dactylogyrids (Monogenea) parasitizing African tetras (Characiformes: Alestidae) in Zimbabwe. 2014. ISBN 978-80-210-6796-7.


more

 

GETTOVÁ, Lenka - GILLES, André - VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea.
Dactylogyrus communities in the Barbus hybrid zone of southern France. 2014. ISBN 978-80-210-6796-7.


more

 

BARTÁK, Miloš - VÁCZI, Peter - NÝVLT, Daniel.
Daily courses of dissolved oxygen in two microbial-rich Antarctic lakes as affected by photosynthetically active radiation and water temperature. 2014. ISBN 978-80-7394-463-6.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Dal libro cartaceo a internet e ritorno. Sulla tradizione dei testi nell’epoca del web. In Dal manoscritto al web: canali e modalita di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua, atti del XII Congresso della Societa Italiana di Linguistica e Filologia Italiana (Helsinki, 18-20 giugno 2012). Firenze : Franco Cesati, 2014. ISBN 978-88-7667-472-3, pp. 115-122.


more

 

GERYK, Edvard - ŠTAMPACH, Radim - BAJČIOVÁ, Viera - HORVÁTH, Teodor.
Další novotvary u přežívajících do 49 let s gynekologickými nádory. Onkologie, Solen s.r.o. ISSN 1802-4475, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 64-71.


more

 

GERYK, Edvard - DÍTĚ, Petr - ŠTAMPACH, Radim.
Další novotvary u přežívajících s nádory pankreatu v ČR. 2014.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 503. ISBN 978-80-210-6702-8.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. Učebnice č.503. ISBN 978-80-210-6702-8.


more

 

RADVAN, Michal.
Daniny lokalne w Republice Czeskiej. 2014.


more

 

KRANECOVÁ, Jana.
Daňová soustava po rekodifikaci soukromého práva. 2014.


more

 

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. Vyd. 1. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2014. 277 pp. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.


more

 

KRIKSCIUNIENE, Dalia - PITNER, Tomáš - KUČERA, Adam - SAKALAUSKAS, Virgilijus.
Data Analysis in the Intelligent Building Environment. International Journal of Computer Science & Applications, Kolhapur, India, Technomathematics Research Foundation, India. ISSN 0972-9038, 2014, vol. Volume 11, no. Issue 1, pp. 1-17.


more

 

PEKÁR, Stanislav - ŠEDO, Ondrej - LÍZNAROVÁ, Eva - KORENKO, Stanislav - ZDRÁHAL, Zbyněk.
David and Goliath: potent venom of an ant-eating spider (Araneae) enables capture of a giant prey. Naturwissenschaften, Heidelberg, Springer Berlin. ISSN 0028-1042, 2014, vol. 101, no. 7, pp. 533-540.


more

 

ŘEHÁK, Pavel.
De Haan type increasing solutions of half-linear differential equations. J. Math. Anal. Appl., Elsevier, USA. ISSN 0022-247X, 2014, vol. 412, no. 1, 236–243-8 pp.


more

 
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 4126 records, displayed 601 - 630