Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 4295

Alphabetical list of 30 titles starting from: 601

Letter A, page 2Letter B, page 10Letter C, page 13Letter D, page 22Letter E, page 30Letter F, page 36Letter G, page 40Letter H, page 42Letter CH, page 45Letter I, page 47Letter J, page 53Letter K, page 55Letter L, page 61Letter M, page 65Letter N, page 75Letter O, page 81Letter P, page 86Letter Q, page 100Letter R, page 101Letter S, page 107Letter T, page 119Letter U, page 130Letter V, page 133Letter W, page 139Letter X, page 141Letter Y, page 141Letter Z, page 141
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 4295 records, displayed 601 - 630

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
Čapkovi následovníci. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře, Brno, . ISSN 1211-9938, 2015, vol. XXXI., no. 2., pp. 56-58.


more

 

BRANČÍKOVÁ, Dagmar.
Časný karcinom prsu starších žen. 2015.


more

 

ZEMAN, Pavel.
Časopis „Československý obzor – Čechoslovaški obzor“ jako pramen pro studium české menšiny v Bulharsku na konci 19. a začátku 20. století. In Jubileen sbornik 20 godini "Bochemija klub". Sofija : Paradigma, 2015. ISBN 978-954-326-236-6, pp. 280-289. Sofija.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Kateřina.
Časopisy Československo-jihoslovanské ligy: sonda do pramenů k dějinám meziválečných československo-jugoslávských styků. Porta Balkanica, Brno, Porta Balkanica o.s. ISSN 1804-2449, 2015, vol. VII./2015, no.  1, pp. 47-62.


more

 

KLÍMOVÁ, Květoslava.
Částice - jejich poznání a užití. In Žena - růže - píseň - řeč. Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-831-8, pp. 35-42. 2015, Praha.


more

 

MOJŽIŠOVÁ, Veronika.
Čentéš, Považan, Šanta: Dejiny prokuratúry na Slovensku (recenze knihy). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. XXIII, no. 2/2015, p. 187-188.


more

 

PLUTINSKÝ, Marek.
Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu. Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17/2015, no. 2/2015, pp. 23-30.


more

 

URBÁNKOVÁ, Lucie.
Česká nakladatelská vazba období historismu a secese. Předpoklady pro vznik tzv. krásné knihy na příkladech vybraných exemplářů a edic velkých pražských nakladatelství. 2015.


more

 

URBÁNKOVÁ, Lucie.
Česká nakladatelská vazba přelomu 19. a 20. století a otázka vzniku takzvané krásné knihy na příkladech produkce velkých pražských nakladatelství. In Vidět - Slyšet - Číst - Rozumět. Understand - Read - Hear - See. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2015. ISBN 978-80-87922-05-7, pp. 235-242. 2015, Praha.


more

 

MAJERČÍK, Ľubomír.
Česká národní banka. In Rychetský, Pavel - Langášek, Tomáš - Herc, Tomáš - Mlsna, Petr. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. Kodex, ISBN 978-80-7478-809-3, pp. 1033-1042.


more

 

VLČKOVÁ KRYČEROVÁ, Lenka.
Česká rusistika v letech 1948-1968. Možnosti zpracování ruských a sovětských dějin. In Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno : Galium, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-905336-5-3, pp. 469-478.


more

 

ŠIMÁNĚ, Michal.
České obecné menšinové školy a jejich učitelé v období první Československé republiky. 2015. 5 pp.


more

 

KOVAĽOVÁ, Ivana - BEDNAŘÍK, Josef - MARTINKA, I. - ŠPALEK, P. - MAZANEC, Radim - VÁVRA, A. - RIDZOŇ, P. - FORGÁČ, M. - SUCHÝ, Miloš - PÁTÁ, Martina.
Česko-slovenská databáze nemocných s multifokální motorickou neuropatií a chronickou zánětlivou demyelinizační neuropatií - první poznatky. 2015.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Česko-slovenská konference v Nitře s pořadovým číslem 22. Praha : Česká geografická společnost, 2015. 2 pp.


more

 

KOLUMBER, David.
Československé a české správní soudnictví. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2015. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-08-5, pp. 195-204.


more

 

KOLEJKA, Jaromír.
Česko-slovenský akademický seminář proběhl v Piešťanech. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2015, vol. 34, no. 1, pp. 59-61.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Český národní korpus a jeho využití při výuce češtiny jako cizího jazyka. 2015.


more

 

NANTL, Jiří.
Český rámec kvalifikací. K možnostem, podmínkám a souvislostem vzniku národního kvalifikačního rámce pro Českou republiku. , Praha, Národní ústav pro vzdělávání. 2015.


more

 

FRYDRYCH, Karol.
Čestný občan obce Žarošice Zdeněk Blažek. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, Občanské sdružení Historicko-vlastivědný kroužek v Žarošicích. 2015, vol. 24, no. 24, pp. 68-69.


more

 

STRYJA, Jan - POKORNÁ, Andrea.
Činnost Evropské asociace péče o ránu z České perspektivy. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. p. 23-23. 22.1.2015, Pardubice.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Činnost výchovného poradce na základní škole z pohledu žáků 7. až 9. tříd. 2015. ISBN 978-80-7509-321-9.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Činnost výchovného poradce na základní škole z pohledu žáků 7. až 9. tříd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-287-8, pp. 162-168. Křtiny.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Činnost výchovného poradce na základní škole z pohledu žáků 7. až 9. tříd. 2015.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
člen ediční rady. 2015.


more

 

ADAM, Martin.
Člen recenzní rady. 2015.


more

 

FRIEDMANN, Zdeněk.
Člen redakční rady. 2015.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana.
Člen redakční rady. 2015.


more

 

BERÁNEK, Jaroslav.
Člen redakční rady časopisu Acta Mathematica Nitriensia. 2015.


more

 

FRYŠTÁK, Marek.
Člen redakční rady časopisu Kriminalistika. 2015.


more

 

FRYŠTÁK, Marek.
člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 4295 records, displayed 601 - 630