Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 2294

Alphabetical list of 30 titles starting from: 601

Letter A, page 1Letter B, page 6Letter C, page 8Letter D, page 12Letter E, page 16Letter F, page 20Letter G, page 22Letter H, page 22Letter CH, page 24Letter I, page 25Letter J, page 28Letter K, page 30Letter L, page 33Letter M, page 35Letter N, page 40Letter O, page 43Letter P, page 46Letter Q, page 54Letter R, page 54Letter S, page 57Letter T, page 64Letter U, page 70Letter V, page 71Letter W, page 75Letter X, page 75Letter Y, page 76Letter Z, page 76
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 601 - 630

 

ČAPKOVÁ, Klára.
Fertility Plan Disagreement among Cohabiting Couples and Its Effect on Relationship Stability. 2015.


more

 

HUSER, Martin - ŠMARDOVÁ, Lenka - JANKŮ, Petr - CRHA, Igor - ŽÁKOVÁ, Jana - ŠTOURAČ, Petr - JARKOVSKÝ, Jiří - MAYER, Jiří - VENTRUBA, Pavel.
Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, New York, Springer, USA. ISSN 1058-0468, 2015.


more

 

SKŘIVÁČKOVÁ, Petra.
Festival a město: Město Linz a proměny jeho kulturní identity. 2015.


more

 

BUCHTOVÁ, marcela - ORALOVÁ, Veronika - AKLIAN, Anie - MAŠEK, Jan - VESELA, Iva - OUYANG, Zhufeng - OBADALOVÁ, Tereza - KONEČNÁ, Žaneta - SPOUSTOVÁ, Tereza - POSPÍŠILOVÁ, Tereza - MATULA, Petr - VAŘECHA, Miroslav - BÁLEK, Lukáš - GUDERNOVÁ, Iva - JELÍNKOVÁ, Iva - DURAN, Ivan - ČERVENKOVÁ, Iveta - MURAKAMI, Shunichi - KOZUBÍK, Alois - DVOŘÁK, Petr - BRYJA, Vítězslav - KREJČÍ, Pavel.
Fibroblast growth factor and canonical WNT/beta-catenin signaling cooperate in suppression of chondrocyte differentiation in experimental models of FGFR signaling in cartilage. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease, Amsterdam, ELSEVIER SCIENCE BV, The Nederlands. ISSN 0925-4439, 2015, vol. 1852, no. 5, pp. 839-850.


more

 

KRAJČÍKOVÁ, Lenka - URBÁNEK, Tomáš.
Field independence as a spatial cognitive ability: Correlation study of verbal and spatial short term memory. 2015.


more

 

MUSILOVÁ, Ivana.
Filigrány dochované v nejstarších městských knihách Boskovic a Letovic z let 1484–1761. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60/2013, no. 1-2, pp. 157-176.


more

 

ČESÁLKOVÁ, Lucie.
Film as Diplomat. The Politics of Postwar Screenings at Czechoslovak Foreign Embassies. Film History, Indiana University Press, USA. ISSN 0892-2160, 2015, vol. 27, no. 1, pp. 85-110.


more

 

ČESÁLKOVÁ, Lucie.
Film as Diplomat: Politics of Post-war Screenings at Czechoslovak Foreign Embassies. 2015.


more

 

ČESÁLKOVÁ, Lucie.
Film před tabulí. 2015.


more

 

PAVLÍK, Marek.
Financial Management of Sports Clubs in the Czech Republic. Ekonomika a management, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 1802-8934, 2015, vol. 3/2014, no. 3, pp. 30-39.


more

 

KYNCL, Libor.
Financial Market Supevision in the System of Financial Law. In System of Financial Law : Financial Markets : Conference Proceedings. Vyd. 1st ed. Brno : Masaryk University, Faculty of Law, 2015. ISBN 978-80-210-7828-4, pp. 277-291. 28.9.2014, Mikulov.


more

 

KALOUDA, František.
Finanční analýza a řízení podniku. In Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. Řízení a správa podniku, 4, ISBN 978-80-7380-526-5, pp. 1-287.


more

 

MAŠOVÁ, Šárka - JASINSKÝ, Aleš - CIVÁŇOVÁ, Kristína - KOSINA, Marcel - SEDLÁČEK, Ivo.
First Report on Anisakid Nematodes from South Polar Skua (Catharacta maccormicki) in James Ross Island, Antarctica. 2015.


more

 

CUPAL, Martin.
Flood Risk as a Price-setting Factor in The Market Value of Real Property. In Procedia - Finance and Economics. Turkey : Elsevier, 2015. pp. 1-7. 2014, Rome.


more

 

JAKUBÍNSKÝ, Jiří.
Floodplain Delineation on Small Streams According to Traditional Approaches and Their Application in Practical Tasks. In Role of Fieldwork in Geomorphology - Annual Conference of the Czech Association of Geomorphologists. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-261-0496-4, pp. 46-47. 2015, Plzeň.


more

 

book coverDRÁPELA, Martin.
Foreword. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. 3 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7111-7.


more

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Formation of Science Concepts in Pre-school Science Education. 2015.


more

 

LORENTZ, Pascaline - BRAND, Jeffrey E..
Formes de l’auto-régulation de la vie sociale des joueurs intensifs de Massively Multiplayer Online Games (MMOGs). Society and Leisure / Loisir et Société, Trois-Rivieres, Canada, Taylor and Francis Online, Canada. ISSN 0705-3436, 2015, vol. 38/2015, no. 2, 22 pp.


more

 

book cover FROUZ, Martin - KRÁLÍK, Miroslav.
Fotografie v biologické antropologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 128 pp. ISBN 978-80-210-7753-9.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
František Antonín Schrattenbach - muž Marie Terezie. In Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. Vyd. První. Brno : Statutární město Brno, 2015. ISBN 978-80-86736-40-2, pp. 351-367. 10.3.2015, Archiv města Brna.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Friendship With a Hand Grenade: On Theatre and Technology. Klaipeda : Klaipeda youth theatre - days of youth theatre, 2015.


more

 

SOJNEKOVÁ, Martina - CHYTRÝ, Milan.
From arable land to species-rich semi-natural grasslands: Succession in abandoned fields in a dry region of central Europe. Ecological Engineering, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0925-8574, 2015, vol. 77, no. April, pp. 373-381.


more

 

SPÁČ, Peter - HAVLÍK, Vlastimil.
From Populism to Mainstream. The case of Slovakia. 2015.


more

 

OBROVSKÁ, Jana.
From Ritual Conformity to Ritual Resistance: Pupils’ Strategies in De-Segregated Classroom. In Social Justice and Diversity in Teacher Education. Proceedings of the ATEE Winter Conference 15-17 April, Budapest, Hungary. Brussels – Budapest : Association for Teacher Education in Europe - Magyar Pedagógiai Társaság, 2015. ISBN 978-963-7123-38-2, pp. 56-74. 2014, Budapest.


more

 

book coverRONOVSKÁ, Kateřina.
Fundace v novém občanském zákoníku. In Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vydání. Brno : Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, ISBN 978-80-210-7747-8, pp. 79 - 96.


more

 

book coverGODAROVÁ, Jana - PAVLÍK, Marek.
Fundraising of Major Czech Political Parties. In Proceedings of the 19th international Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 385-394.


more

 

BENCÚROVÁ, Zdenka.
Funkcia kňaza v období jozefinizmu pohľadom slovenských dobových autorov. Acta theologica et religionistica, Prešov, Prešovská universita, Slovakia. ISSN 1338-7251, 2015, no. 1/2015, p. 8-22.


more

 

WILBURN, Jeanette - MCKENNA, Stephen P. - TWISS, James - ROUSE, Matthew - KORKOSZ, Mariusz - JANCOVIC, Roman - NĚMEC, Petr - PACHECO-TENA, César Francisco - SARAUX, Alain - WESTHOVENS, Rene - DUREZ, Patrick - MARTIN, Mona - TAMMARU, Marika.
Further international adaptation and validation of the Rheumatoid Arthritis Quality of Life (RAQoL) questionnaire. Rheumatology International, Heidelberg, Springer, Germany. ISSN 0172-8172, 2015, vol. 35, no. 4, pp. 669-675. http://link.springer.com/journal/296.


more

 

ZARIVNIJ, Petr.
Future Development in the Field of European Criminal Law. 2015.


more

 

URBÁNKOVÁ, Eva - KOLEŇÁK, Jiří - ULLRICH, David.
FYZIOLOGICKÝ PROJEV ORGANISMU V KRIZI, JEHO KOMPARABILITA A OVLIVNĚNÍ SPORTOVNÍM CVIČENÍM. Scientia et Societas, Newton College a.s. ISSN 1801-7118, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 99-109.


more

 
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 2294 records, displayed 601 - 630