Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 3766

Alphabetical list of 30 titles starting from: 601

Letter A, page 2Letter B, page 9Letter C, page 12Letter D, page 19Letter E, page 26Letter F, page 32Letter G, page 35Letter H, page 37Letter CH, page 40Letter I, page 41Letter J, page 45Letter K, page 46Letter L, page 51Letter M, page 54Letter N, page 62Letter O, page 67Letter P, page 71Letter Q, page 83Letter R, page 83Letter S, page 89Letter T, page 100Letter U, page 111Letter V, page 114Letter W, page 121Letter X, page 122Letter Y, page 123Letter Z, page 123
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 3766 records, displayed 601 - 630

 

KNÍŽEK, Jiří - BERÁNEK, Ladislav - BOUCHAL, Pavel - VOJTĚŠEK, Bořivoj - NENUTIL, Rudolf - TOMŠÍK, Pavel.
Dependences´ tests with respect to the total vertical physical scale. International Journal of Mathematics and Computation, India. ISSN 0974-5718, 2014, vol. 24, no. 3, pp. 25-32.


more

 

FASORA, Lukáš.
Der Begriff Klassenjustiz in Theorie und Praxis der Sozialdemokratie. In Hlavačka, Milan. Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivillgesellschaft in der Habsburgermonarchie. Vyd. první. Berlin : Duncker a Humblot Berlin, 2014. Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, Band 59, ISBN 978-3-428-13935-4, pp. 311-323.


more

 

SLAVÍČEK, Lubomír.
Dermatitida v onkologické praxi. 2014. ISBN 978-80-260-5717-8.


more

 

ŠPÁNKOVÁ, Silvie.
Des(colonizacao) na literatura portuguesa contemporanea. Breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-7053-0.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - PÁČ, Libor - KALAČ, Jan - ŽÁK, Jan - VLČEK, Petr.
Deset let endovenózní ablace varixů, úspěchy, neúspěchy, budoucnost. Rozhledy v chirurgii, Praha, Chirurgie-Servis o.s. Březová 26/29 Praha, Kobylisy. ISSN 0035-9351, 2014, vol. 93, no. 2, pp. 55 -60.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPAČEK, David.
Design of Employee Evaluation in Public Administration in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 204-211. 2014, Šlapanice.


more

 

FOROUTANNEJAD, Cina - VÍCHA, Jan - MAREK, Radek.
Design of Stereoelectronically Promoted Super Lewis Acids and Unprecedented Chemistry of Their Complexes. Chemistry - A European Journal, Wiley, Germany. ISSN 0947-6539, 2014, vol. 20, no. 36, pp. 11584-11590.


more

 

TRNA, Josef - TRNOVÁ, Eva.
Design-based research as an innovation approach in the construction and evaluation of IBSME. In Frontiers in Mathematics and Science Education Research. Proceedings of the Frontiers and Science Education Research Conference 01-03 May 2014, Famagusta, North Cyprus. Famagusta, North Cyprus : Science Education Research Group at Eastern Mediterranean University, 2014. pp. 186-191. 1.5.2014, Famagusta, North Cyprus.


more

 

KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav - TONEV, Petr - FRANTÁL, Bohumil.
Destiny of urban brownfields: spatial patterns and perceived consequences of post-socialistic deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca, Babes-Bolyai University, Romania. ISSN 1842-2845, 2014, vol. 10, no. 41E, pp. 109-128.


more

 

STRNAD, Ondřej - KOZLÍKOVÁ, Barbora - SOCHOR, Jiří.
Detection and Evaluation of Intramolecular Tunnels Connecting Sequence of Sites in Protein Structures. . 2014, 12 pp.


more

 

KNEDLÍK, Tomáš - NAVRÁTIL, Václav - VIK, Viktor - PACÍK, Dalibor - ŠÁCHA, Pavel - KONVALINKA, Jan.
Detection and quantitation of glutamate carboxypeptidase II in human blood. Prostate, HOBOKEN, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 0270-4137, 2014, vol. 74, no. 7, pp. 768-780.


more

 

KNEDLÍK, T - NAVRATIL, V - VIK, Viktor - PACÍK, Dalibor - SACHA, P - KONVALINKA, Jan.
Detection and Quantitation of Glutamate Carboxypeptidase II in Human Blood. The Prostate, 2014;74(7):768-80. 2014, p. 768-80.


more

 

KOVÁŘ, David - FARKA, Zdeněk - SKLÁDAL, Petr.
Detection of Aerosolized Biological Agents Using the Piezoelectric Immunosensor. Anal. Chem., USA, American Chemical Society, USA. ISSN 0003-2700, 2014, vol. 86, no. 17, pp. 8680-8686.


more

 

ČERMÁK, Milan - ČELEDA, Pavel - VYKOPAL, Jan.
Detection of DNS Traffic Anomalies in Large Networks. Springer Berlin / Heidelberg, 2014.


more

 

STRNAD, Ondřej - KOZLÍKOVÁ, Barbora - SOCHOR, Jiří.
Detection of Intramolecular Tunnels Connecting Sequence of Sites in Protein Structures. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland : Springer International Publishing, 2014. ISBN 978-3-319-07580-8, pp. 73-80. 2014, Casablanca.


more

 

SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka - BEŠŠE, Lenka - KRYUKOV, Fedor - PELCOVA, Jana - ADAM, Zdeněk - POUR, Luděk - HÁJEK, Roman - ŠEVČÍKOVÁ, Sabina.
Detection of tumor-specific marker for minimal residual disease in multiple myeloma patients. Biomedical Papers, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1213-8118, 2014.


more

 

SITTOVÁ, Martina - HLOŽEK, Pavel - DENDIS, Miloš.
Detekce bakteriální rezistence molekulárně-biologickými metodami. Budeme léčit geny?. 2014.


more

 

NEKOLOVÁ, Martina - ŽÁKOVSKÁ, Alena.
Detekce cystické formy Borrelia burgdorferi s.l. u pokusných jednotek BALB/c. 2014.


more

 

KUFOVÁ, Zuzana - ŠEVČÍKOVÁ, Sabina - HÁJEK, Roman.
Detekce hereditárních amyloidóz. Klinická biochemie a metabolismus, Pardubice, Stapro. ISSN 1210-7921, 2014, vol. 22, no. 2, pp. 65-69.


more

 

KUČEROVÁ, Hana - ŽÁKOVSKÁ, Alena - NEKOLOVÁ, Martina - NĚMCOVÁ, Tereza - KRČ, Jaroslav - NÁDENÍČKOVÁ, Natálie.
Detekce protilátek proti Borrelia burgdorferi s.l. u hlodavců běheml let 2012-2013. 2014. ISBN 978-80-7177-971-1.


more

 

NĚMCOVÁ, Tereza - ŽÁKOVSKÁ, Alena.
Detekce protilátek proti některým patogenním mikroorganismům způsobujícím zoonotická onemocnění. 2014.


more

 

SCHENK, Zdeněk.
Detektory v archeologii. Jak pomáhat a neublížit. 2014. Muzeum Komenského v Přerově. 11.2.2014 - 1.6.2014.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Determinants of Czech Trade with Road Vehicles. In Hradec Economic Days 2014, Peer-Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 300-306. 2014, Hradec Králové.


more

 

KAJUROVÁ, Veronika.
Determinants of iTraxx Europe Senior Financials Index Spreads. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, pp. 304-309. 2014, Ostrava.


more

 

NEVÍDALOVÁ, Hana - GLATZ, Zdeněk - MICHALCOVÁ, Lenka.
Determination binding constant of diclofenac and HSA using capillary electrophoresis - frontal analysis. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 111-112. 10.2.2014.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
DETERMINATION OF BINDING AND THERMODYNAMIC CONSTANTS OF BOVINE SERUM ALBUMIN-SALICYLIC ACID INTERACTIONS USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

HEGER, Zbynek - CERNEI, Natalia Vladimirovna - GUMULEC, Jaromír - MASAŘÍK, Michal - ECKSCHLAGER, Tomas - HRABEC, Roman - ZÍTKA, Ondřej - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René.
Determination of common urine substances as an assay for improving prostate carcinoma diagnostics. Oncology Reports, ATHENS, SPANDIDOS PUBL LTD, Greece. ISSN 1021-335X, 2014, vol. 31, no. 4, pp. 1846-1854.


more

 

VETCHÝ, David - LANDOVÁ, Hana - GAJDZIOK, Jan - DOLEŽEL, Petr - DANĚK, Zdeněk - ŠTEMBÍREK, Jan.
Determination of dependencies among in vitro and in vivo properties of prepared mucoadhesive buccal films using multivariate data analysis. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0939-6411, 2014, vol. 86, no. 3, pp. 498-506.


more

 

POTĚŠIL, David - STEJSKAL, Stanislav - BORSKÝ, Marek - ŠIMARA, Pavel - HAVELKOVÁ, Martina - RÁZGA, Filip - KRONTORÁD KOUTNÁ, Irena - DVOŘÁKOVÁ, Dana - MAYER, Jiří - RÁČIL, Zdeněk - ZDRÁHAL, Zbyněk.
Determination of Imatinib in the Blood Cells of Chronic Myelogenous Leukemia Patients by Ion-Trap Mass Spectrometry. Analytical Letters, PHILADELPHIA, USA. ISSN 0003-2719, 2014, vol. 47, no. 6, pp. 944-957.


more

 

TURJAP, Miroslav - ZENDULKA, Ondřej - GLATZ, Zdeněk - MÁDR, Aleš - BREJCHA, Stanislav - JUŘICA, Jan.
Determination of metabolites of caffeine in saliva and urine as a measure of CYP1A2 metabolic activity. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 133-134. 2014, Olomouc.


more

 
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 3766 records, displayed 601 - 630