Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 901

Alphabetical list of 30 titles starting from: 601

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 16Letter O, page 17Letter P, page 18Letter Q, page 21Letter R, page 21Letter S, page 22Letter T, page 25Letter U, page 27Letter V, page 28Letter W, page 29Letter X, page 29Letter Y, page 30Letter Z, page 30
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 901 records, displayed 601 - 630

 

NEŠPOR, David - FILA, Petr - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr.
Přehled metod primárního uzávěru střední sternotomie. Rozhledy v chirurgii. ISSN 1805-4579, 2015, vol. 2015, no. 94/2, p. 48-56.


more

 

MOLEK, Pavel - STRÁSKÁ, Jitka.
Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013. Praha : C. H. Beck, 2015. 714 pp. Judikatura. ISBN 978-80-7400-296-0.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - VIDOVICOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie.
Přetížená role: senioři mezi prarodičovstvím, prací a užíváním si volného času. 2015.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš - HÝŽA, Martin - SEDLÁČEK, Miloš - HÜTTLOVÁ, Jitka - KEŘKOVSKÝ, Miloš - PŘIKRYL, Radovan.
Příčiny změn morfologie hipokampu u schizofrenie. 2015.


more

 

NECKÁŘ, Jan.
Příjmy z autorských práv z pohledu daně z příjmů fyzických osob a pojistného. Poradce, Sdružení účetních a daňových poradců. ISSN 1211-1686, 2015, vol. 2015, no. 2, p. 12-23.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk - PIVODOVÁ, Lenka - RUSSNÁKOVÁ, Lucie.
Přínos roku 2013 pro katedru optometrie a ortoptiky. Jemná mechanika a optika, Přerov, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. ISSN 0447-6441, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 15-17.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Přípravné třídy pro inkluzi dětí v riziku. 2015.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. 2015.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Přítomnost hyaluronanu v slzách a jeho produkce spojivkou. Praha : S-Press Publishing, 2015. ISBN 978-80-87862-05-6, p. 26-26.


more

 

VÍCHOVÁ, Monika.
Psaný text jako slibný diagnostický nástroj Parkinsonovy choroby. 2015.


more

 

BANĎOUCHOVÁ, Hana - BARTONIČKA, Tomáš - BERKOVÁ, Hana - BRICHTA, Jiří - ČERNÝ, Jan - KOVÁČOVÁ, V. - KOLAŘÍK, Miroslav - KÖLLNER, B. - KULICH, P. - MARTÍNKOVÁ, Natália - ŘEHÁK, Zdeněk - TURNER, Gregory - ZUKAL, Jan - PIKULA, Jiří.
Pseudogymnoascus destructans: Evidence of Virulent Skin Invasion for Bats Under Natural Conditions, Europe. Transboundary and Emerging Diseases, Great Britain. ISSN 1865-1682, 2015, vol. 62, no. 2015, pp. 1-5.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Psychohygiena uměním a pohybem I a II. 2015. CZE, Brno,Boskovice,Olomouc, Slatinice, Mikulovice. National Activity.


more

 

SZOPOVÁ, Marie - ZEMÁNKOVÁ, Petra.
Psychologická smlouva. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, pp. 100-101.


more

 

book coverPROUZOVÁ, Zuzana - VACEKOVÁ, Gabriela - SOUKOPOVÁ, Jana.
Public funding of Czech agricultural NGOs in times of financial and economic crisis. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 409 - 415. Šlapanice.


more

 

book coverVYSKOČIL, Marek - PEJCAL, Jakub.
Publicly Funded Social Innovation. In Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 416-423. 22.1.2015, Šlapanice.


more

 

ČERNOCH, Radek.
Quarta Falcidia a její odraz v pozdějším právu. Vyd. Disertační práce. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Pavel Salák jr., 2015. 163 pp.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr - Zdržovací nárok v případě odtoku dešťové vody na sousední pozemek. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 5, pp. 189-190.


more

 

ROSA, Jan - WIDIMSKÝ, Petr - TOUŠEK, Petr - PETRÁK, Ondřej - ČURILA, Karol - TÁBORSKÝ, Miloš - BRANNY, Marian - NYKL, Igor.
Randomized comparison of renal denervation versus intensified pharmacotherapy including spironolactone in true- resistant hypertension: six-month results from the Prague 15-study. Hypertension, Lippincott, Williams & Wilkins. ISSN 0194-911X, 2015, vol. Volume 65, no. Issue 2, pp. 407-413.


more

 

FARKA, Zdeněk - KOVÁŘ, David - SKLÁDAL, Petr.
Rapid Detection of Microorganisms Based on Active and Passive Modes of QCM. Sensors, Basel, Switzerland, MDPI, Switzerland. ISSN 1424-8220, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 79-92.


more

 

MOLEK, Pavel.
Reakce na glosu Petra Coufalíka. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 9-11.


more

 

FIALA, Petr.
Reakcionář na konci novověku. In Historická kniha mého srdce. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 15-25.


more

 

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela.
RECENZE: Personalization of Politics and Electoral Change. Politologický časopis, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 80-82.


more

 

HEJTMÁNEK, Jan.
RECENZE: Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Politologický časopis, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 75-77.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Recenzní posudek stati. Praha - Hradec Králové : ÚJČ AV ČR, v.v.i. - Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2015. 2 pp. Korpus - gramatika - axiologie.


more

 

ŠEPITKA, Peter - ŠIMON HILSCHER, Roman.
Recessive solutions for nonoscillatory discrete symplectic systems. Linear Algebra and Its Applications, Elsevier, USA. ISSN 0024-3795, 2015, vol. 469, no. 1, pp. 243-275.


more

 

BALIAKAS, P. - HADZIDIMITRIOU, A. - SUTTON, LA. - ROSSI, D. - MINGA, E. - VILLAMOR, N. - LARRAYOZ, M. - KMÍNKOVÁ, Jana - AGATHANGELIDIS, A. - DAVIS, Z. - TAUSCH, E. - STALIKA, E. - KANTOROVÁ, Barbara - MANSOURI, L. - SCARFO, L. - CORTESE, D. - NAVRKALOVÁ, Veronika - ROSE-ZERILLI, MJ. - SMEDBY, KE. - JULIUSSON, G. - ANAGNOSTOPOULOS, A. - MAKRIS, AM. - NAVARRO, A. - DELGADO, J. - OSCIER, D. - BELESSI, C. - STILGENBAUER, S. - GHIA, P. - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - GAIDANO, G. - CAMPO, E. - STREFFORD, JC. - STAMATOPOULOS, K. - ROSENQUIST, R..
Recurrent mutations refine prognosis in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia, Stockton Press, Great Britain. ISSN 0887-6924, 2015.


more

 

BARTMANSKI, Dominik.
Refashioning sociological imagination: Linguality, visuality and the iconic turn in cultural sociology. Chinese Journal of Sociology, United Kingdom, Sage, Great Britain. ISSN 2057-150X, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 1-16.


more

 

ZITA, Antonín.
Reflections on ICT Innovations of an Online Literature Course. 2015.


more

 

JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Francisco De Borja - MARCENÓ, Corrado - GUARINO, Riccardo - CHYTRÝ, Milan.
Regional metacommunities in two coastal systems: spatial structure and drivers of plant assemblages. Journal of Biogeography, Wiley. ISSN 0305-0270, 2015, vol. 42, no. 3, 452–462-11 pp.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Regresní nárok České kanceláře pojistitelů na náhradu plnění ze škodné události. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 94-95.


more

 
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 901 records, displayed 601 - 630