Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 3255

Alphabetical list of 30 titles starting from: 601

Letter A, page 1Letter B, page 8Letter C, page 10Letter D, page 17Letter E, page 22Letter F, page 27Letter G, page 30Letter H, page 32Letter CH, page 35Letter I, page 36Letter J, page 40Letter K, page 42Letter L, page 46Letter M, page 50Letter N, page 56Letter O, page 59Letter P, page 62Letter Q, page 75Letter R, page 75Letter S, page 79Letter T, page 88Letter U, page 97Letter V, page 99Letter W, page 103Letter X, page 105Letter Y, page 105Letter Z, page 105
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 3255 records, displayed 601 - 630

 

BRÁZDIL, Rudolf - DOBROVOLNÝ, Petr - TRNKA, Miroslav - BÜNTGEN, Ulf - ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava - KOTYZA, Oldřich - VALÁŠEK, Hubert - ŠTĚPÁNEK, Petr.
Documentary and instrumental-based drought indices for the Czech Lands back to AD 1501. Climate Research, Germany. ISSN 0936-577X, 2016.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Does liberalization of the railway industry lead to higher technical effectiveness?. Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier, Great Britain. ISSN 2210-9706, 2016, vol. 1, no. 6, pp. 67-76.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Does older mean more cognitive strategies?. 2016.


more

 

MACHÁČOVÁ, Irma.
DOES SURVEYTAINMENT BELONG TO B2B MARKET RESEARCH?. Oxford : FLE Learning Ltd, 2016. ISBN 978-0-9930368-8-0, pp. 127-136. 16.11.2015, Oxford.


more

 

SEIFERTOVÁ, Mária - JARKOVSKÝ, Jiří - VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea.
Does the parasite-mediated selection drive the MHC class IIB diversity in wild populations of European chub (Squalius cephalus)?. Parasitology Research, Germany. ISSN 0932-0113, 2016, vol. 115, no. 4, pp. 1401-1415.


more

 

JURNÍKOVÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Dokazování v kontextu požadavku na úplný a ex nunc přezkum v azylovém řízení: nové výzvy (nejenom) pro české správní soudy?. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2015“. : 2016. p. 341-349. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Dokazování a ústní jednání ve správním řízení. In Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy. neuveden : neuveden, 2016. pp. 368-371. 2015.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Dokazování drogových trestných činů - teorie a praxe. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015, sekce Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy. Vyd. 2016. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 387-394. 9.10.2015, Bratislava.


more

 

KUBART, Tomáš.
Doleo super te frater mi … Lyonel Feininger und Alfred Kubin. Eine Künstlerfreundschaft. Berlin : Jitter, 2016.


more

 

SVOBODA, Jiří.
Dolní Věstonice - Pavlov. Vyd. 1. Praha : Academia, 2016. 399 pp. ISBN 978-80-200-2550-0.


more

 

SVOBODA, Jiří.
Dolní Věstonice-Pavlov. Akademický bulletin, Praha, Akademie věd ČR. ISSN 1210-9525, 2016, vol. 2016, no. 7-8, pp. 2-7.


more

 

NEKUDA, Jaroslav - POLÁČEK, Jiří.
Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha : Ikaros, 2016.


more

 

CENKOVÁ, Kateřina - ŠEFL, Vladimír.
Dopady zákona č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, na daňové poradce. E-Bulletin Komory daňových poradců České republiky, Praha, Wolters Kluwer ČR. ISSN 1211-9946, 2016.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
Doping v antice. 2016.


more

 

CHALOUPKA, Jiří - KHALIULLIN, Giniyat.
Doping-Induced Ferromagnetism and Possible Triplet Pairing in d4 Mott Insulators. Physical Review Letters, USA, The American Physical Society, USA. ISSN 0031-9007, 2016, vol. 116, no. 1, pp. "017203-1"-"017203-5".


more

 

ŽUREK, Jiří.
Doporučení pro tekutinovou resuscitaci u dětí. 2016. ISBN 978-80-906002-8-7.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Dostupnost kontaktních čoček a možnosti refrakčních zákroků. Brýle a móda, Iva Production Agency s.r.o. ISSN 1804-7866, 2016, vol. 6, no. 3, pp. 38-39.


more

 

LÉNÁRT, Peter - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie.
Double strand breaks may be a missing link between entropy and aging. Mechanisms of Ageing and Development, Clare, Elsevier Ireland Ltd., Ireland. ISSN 0047-6374, 2016, vol. 157, no. "neuvedeno", pp. 1-6.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš.
Drama, theories of foreign language acquisition and procedural language knowledge. 2016.


more

 

PROKEŠ, Josef.
Dravci z Kénigu (divadelní hra o 17 obrazech). TAHY Literárněkulturní časopis, nakladatelství Pavel Mervart, Červený kostelec. ISSN 1802-8195, 2016, vol. 2016, no. 15 - 16, pp. 124 - 145.


more

 

STAVINOHA, Vlastislav.
Dražba. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. Neuveden, ISBN 978-80-7380-587-6, pp. 188-191.


more

 

KRAJINA, Anida - KARALIĆ, Vildana.
Drivers of Consumer Decision Making - Comparative Analysis of Behavioral and Neuroeconomics Models. In 19th Eurasia Business and Economics Society Conference. Istanbul, Turkey : EBES, 2016. ISBN 978-605-84468-5-4, pp. 1108-1115. 2016, Istanbul Technical University Faculty of Managem.


more

 

VANŽURA, Marek.
Drony z Tajemného údolí. 2016.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Drug Crime Segment Europeanization. The Lawyer Quarterly, Praha, Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic. ISSN 1805-840X, 2016, vol. 6/2016, no. 1, pp. 28-38.


more

 

ŠAUER, Martin.
Druhá největší města V4 jako destinace cestovního ruchu - pohled studentů vybraných brněnských vysokých škol. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 977-983. 2016, Čejkovice.


more

 

KOVÁŘ, Petr.
Dřevní doba. 2016. CZE, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava. 28.1.2016 - 20.3.2016.


more

 

SALHIOVÁ, Martina.
Dřínové údolí. 2016.


more

 

AITHAL, Rakesh - NANGALIA, Kuldeep - KLEIN, Franz - KREJČÍ, Lumír.
DSB formation by Spo11 protein requires interaction with Mre11. 2016.


more

 

book coverCUSIMANO, Christophe.
Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 60 pp. ISBN 978-80-210-8263-2.


more

 

VANĚK, Jakub - SMRČKA, Filip - LUBAL, Přemysl - TŘÍSKOVÁ, Iveta - TRNKOVÁ, Libuše.
Dual carbonate sensor based on Eu(III) complex of DO3A ligand. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, Wien, Springer-Verlag, Austria. ISSN 0026-9247, 2016, vol. 147, no. 5, pp. 925-934.


more

 
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 3255 records, displayed 601 - 630