Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 6861

Alphabetical list of 30 titles starting from: 601

Letter A, page 3Letter B, page 16Letter C, page 22Letter D, page 34Letter E, page 47Letter F, page 57Letter G, page 63Letter H, page 65Letter CH, page 70Letter I, page 73Letter J, page 81Letter K, page 85Letter L, page 93Letter M, page 99Letter N, page 113Letter O, page 122Letter P, page 130Letter Q, page 153Letter R, page 154Letter S, page 164Letter T, page 185Letter U, page 203Letter V, page 208Letter W, page 220Letter X, page 223Letter Y, page 223Letter Z, page 223
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 6861 records, displayed 601 - 630

 

ŠAŠINKA, Petr.
Brno metropolitan area in the context of strategic planning with an emphasis on ITI tool. 2014.


more

 

POSPÍŠIL, Tomáš (Ed.).
Brno Studies in English Special Issue - The Five Senses of Canadian Cinema. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. 155 pp.


more

 

DANIHELKA, Jiří.
Bromus bromoideus (Lej.) Crép. Zprávy České botanické společnosti, Praha, Česká botanická společnost. ISSN 1211-5258, 2014, vol. 49, no. 1, pp. 86-91.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Bronchoalveolární laváž (BAL) a bronchoalveolární tekutina (BALT) - kdy provádět a jak interpretovat. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 26-26. 2014.


more

 

MAREL, M. - KOLEK, V. - HLOBIL, Z. - BARTOŇ, P. - BRŮHA, F. - SKŘIČKOVÁ, Jana - PETŘÍK, F. - REITERER, P. - VONDRA, J. - VANÍK, P. - SNÍŽEK, T. - PAUK, N. - PEŠEK, M. - SALAJKA, F. - VOTRUBA, J. - VAŠÁKOVÁ, M. - ONDREJKA, G. - VYTISKA, J. - KOBLÍŽEK, V. - POHUNEK, P. - FILA, l. - GRANDCOURTOVÁ, A..
Bronchoscopy in the Czech Republic in 2012. Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Trios. ISSN 1213-810X, 2014, vol. 74, no. 1, pp. 14-19.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - KREJČÍ, Tomáš - KLUSÁČEK, Petr - DOHNAL, Tomáš - KUNC, Josef.
Brownfields and Tourism: Contributions and Barriers from the Point of View of Tourists. In Public recreation and landscape protection – with man hand in hand? Conference proceeding. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7375-952-0, pp. 59-65. 2014, Křtiny.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Brutální sny těl. Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 7.


more

 

SKRBEK, Matěj.
Brýle "hotovky" : Proč si je někteří chválí a jiní je zatracují?. Praha : Iva Production Agency, s. r. o., 2014. 2 pp.


more

 

DRESLER, Petr - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Břeclav - Pohansko. Veľkomoravské hradisko. Historická revue, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Slovakia. ISSN 1335-6550, 2014, vol. XXV, no. 12, pp. 45-50.


more

 

DAN, Jiří.
Březinovy neviditelné světy - pokus o psychologickou interpretaci. 2014.


more

 

DANĚK, Zdeněk - ŠTEMBÍREK - ŠTEMBÍREK, Jan - GAJDZIOK, Jan - LANDOVÁ, Hana - VETCHÝ, David.
BUCCAL FILMS AS THE DRESSING FOR TREATMENT OF APHTHOUS STOMATITIS-IN VIVO STUDY. 2014.


more

 

NOVÁK, Svatopluk.
Bude strategický plán rozvoje města cestou ke spokojenému bydlení?. Vyd. 1. Šlapanice : Město Šlapanice, 2014. Šlapanický zpravodaj 2/2014.


more

 

NEČASOVÁ, Denisa.
"Bude žít věčně" Smrt Klementa Gottwalda v konceptu politického náboženství. In Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. 1. vydání. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-87211-98-4, pp. 161-170.


more

 

HORYNA, Břetislav - ZOUHAR, Jan.
Budoucnost jedné velké tradice (K otázce filosofického překladu). In Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. storiočia. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. mimo edice, ISBN 978-80-223-3707-6, pp. 23-28.


more

 

STRAPÁČOVÁ, Michaela - HLOUŠEK, Vít.
Budování státu a národa v podmínkách postkonfliktní rekonstrukce Kosova. Středoevropské politické studie, Masarykova univerzita. ISSN 1212-7817, 2014, vol. XVI, no. 2-3, pp. 160-187.


more

 

LATTOVÁ, Silvia.
Budúcnosť autorského práva na Slovensku optikou legislatívneho zámeru nového Autorského zákona. Právní rozhledy, Praha, C.H. Beck, s.r.o. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 9, pp. 340-342.


more

 

KROČA, David.
Bůh masakru v Národním divadle Brno. 1. vyd. Praha : Český rozhlas Vltava, 2014. 2 pp. Pořad Mozaika.


more

 

TOMÁŠEK, Petr.
„Bůh Vás ochraňuj před žijícími umělci!“ Výtvarné umění v korespondenci dvou vlnařských podnikatelů Huga Františka ze Salm-Reifferscheidtu a Maximiliana Specka von Sternburg. In Brno - moravský Manchester. Brno : Moravská galerie v Brně, 2014. ISBN 978-80-7027-277-0, pp. 98-111.


more

 

ZEMAN, Pavel.
Bulharské reálie v českých učebnicích bulharštiny. In Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. ISBN 978-80-904846-7-2, pp. 687-694.


more

 

STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka.
Bürger werden in Österreich 1780-1811. In Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivilgesellschaft in der Habsburgermonarchie. 1. vydání. Berlin : Duncker&Humblot, 2014. Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, sv. 59, ISBN 978-3-428-13935-4, pp. 213-242.


more

 

BĚLKA, Luboš.
Buryat Buddhism and Russia: Religion and Politics. In Religion and Ethnicity in Mongolian Societies: Historical and Contemporary Perspectives. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2014. Studies in Oriental Religions 69, ISBN 978-3-447-10180-6, pp. 81-96.


more

 

ĐORĐEVIĆ, Vladimir.
Business Deals and Western Fears (Russian challenge in the W. Balkans). Bratislava : Central European Policy Institute, 2014. 11 pp.


more

 

HODINKA, Michal - ŠTENCL, Michael - HŘEBÍČEK, Jiří - TRENZ, Oldřich.
Business Intelligence in Environmental Reporting Powered by XBRL. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., Brno, Mendelova universita. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62/2014, no. 2, pp. 355-362.


more

 

JANOVEC, Michal.
Bydlet jako ubytovaný nebo jako nájemce podle NOZ?. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 2-5.


more

 

KOVÁŘ, Martin.
Byl Berkeley skutečně imaterialista?. Studia philosophica. ISSN 1803-7445, 2014, vol. 61, no. 2, p. [77]-90.


more

 

PRAVDOVÁ, Blanka.
Být dobrým učitelem je komplexní a složitý úkol. 2014.


more

 

HUSÁK, Petr.
Být druhým nablízku : Kněžský život za mřížemi na příkladu vězeňské zkušenosti Dominika Pecky (1895-1981). 2014.


more

 

SATKOVÁ, Naďa.
Být sám sebou je zapeklitá věc. Divadelní noviny - iDN, Praha, . ISSN 1210-471X, 2014.


more

 

KÁCHA, Ondřej.
Být sám sebou: proč nám to často nejde?. PsychoLogOn, 2014.


more

 

ZOUNEK, Jiří.
Být, či nebýt online: Pozitiva a negativa digitálních technologií ve vzdělávání. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|...|Next pageLast page
found: 6861 records, displayed 601 - 630