Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 1652

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 651

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 4Písmeno C, strana 5Písmeno D, strana 8Písmeno E, strana 12Písmeno F, strana 14Písmeno G, strana 15Písmeno H, strana 16Písmeno CH, strana 17Písmeno I, strana 18Písmeno J, strana 20Písmeno K, strana 21Písmeno L, strana 24Písmeno M, strana 25Písmeno N, strana 29Písmeno O, strana 31Písmeno P, strana 33Písmeno Q, strana 39Písmeno R, strana 39Písmeno S, strana 41Písmeno T, strana 46Písmeno U, strana 50Písmeno V, strana 51Písmeno W, strana 54Písmeno X, strana 54Písmeno Y, strana 54Písmeno Z, strana 54
První stranaPředchozí strana|...|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1652 položek, zobrazeno 651 - 680

 

GURÍN, Daniel - HANESOVÁ, Hedviga - BUTOROVÁ, Anna.
Kardiovaskulárna rehabilitácia vo vybraných štátoch Európy. 2015.


více

 

ŽÁK, Petr - SOUČEK, Miroslav.
Kardiovaskulární riziko u diabetiků a diabetiček. Medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1214-8687, 2015, vol. 12, no. 1, s. 22-26.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Karel MALÝ - Jiří ŠOUŠA jr. (edd.) Městské právo ve střední Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.-21. září 2011, Praha. Praha, Nakladatelství Karolinum 2013, 400 s., ISBN 978-80-246-2113-5. (rec.). Praha : Historický ústav AV ČR, 2015. 2 s. Český časopis historický, roč. 112, č. 4, 2014.


více

 

SVITÁK, Zbyněk.
Kariéra tereziánského úředníka (Na příkladu nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě v době Marie Terezie). In Ad honorem VN (K 65. narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové a studenti). Vyd. První. Neuveden : Hradecká studentská sekce České archivní společnosti, 2015. ISBN 978-80-904688-7-0, s. 147-161.


více

 

CHADIMA, Marek.
Karné řízení ve věcech státních zaměstnanců - lze aplikovat čl. 6 EÚLP?. 2015.


více

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.


více

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.


více

 

POLÁČEK, Jiří.
Když se dva perou.. Český jazyk a literatura, Praha, SPN - pedagogické nakladatelství, a. s. ISSN 0009-0786, 2015, vol. 65, no. 4, s. 207-208.


více

 

BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina.
Keliautojas, užsienietis, emigrantas: migracija ir socialine menininko karjera XIX a. Brno ir Vilniaus periodineje spaudoje. Oikos. Lietuviu migracijos ir diasporos studijos, Kaunas, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, Letuviu išeivijos institutas, Litva. ISSN 1822-5152, 2015, vol. 18/2014, no. 2, s. 23-44.


více

 

HLAVICA, Michal.
Keramika se značenými dny jako pramen poznání sociálních a ekonomických aspektů Velké Moravy. 2015.


více

 

HLAVICA, Michal.
Keramika se značenými dny jako pramen poznání sociálních a ekonomických aspektů Velké Moravy. 2015.


více

 

WILHELMOVÁ, Radka - HRUBÁ, Drahoslava - VESELA, Lenka.
Key determinants influencing the health literacy of pregnant women in the Czech Republic. Zdravstveno Varstvo, Ljubljana, Institut of Public Health Republica Slovenia, Slovinsko. ISSN 0351-0026, 2015, vol. 54, no. 1, s. 27-36.


více

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Klamavá reklama v (novém) občanském zákoníku. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 5, no. 5, s. 159-165.


více

 

MAYEROVÁ, Michaela - USTOHAL, Libor - JARKOVSKÝ, Jiří - KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Klinické výstupy monitorování plazmatických hladin klozapinu a olanzapinu. 2015.


více

 

MAYEROVÁ, Michaela - JARKOVSKÝ, Jiří - USTOHAL, Libor - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš - PŘIKRYL, Radovan.
Klinické zkušenosti s monitorováním terapeutických hladin olanzapinu a klozapinu. 2015.


více

 

BÁRDY, Pavol - BENEŠÍK, Martin - ŠIBOROVÁ, Marta - PANTŮČEK, Roman.
Klonovanie génu domnelej hydrolázy tmpE bakteriofága 812 a jeho expresia pre 3D štruktúrnu analýzu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Sborník recenzovaných príspevkov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-3859-2, s. 60-65. 22.4.2015, Bratislava.


více

 

VOKURKA, Jan - HROMČÍK, Filip - POŽÁROVÁ, Lucie - BLAHŮTKOVÁ, Mariana - GOPFERT, Eduard.
Kolagenní matrix jako nosič pro deriváty krevní plazmy. 2015.


více

 

STRMISKA, Milan.
Kolonie Hamburk. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 3, s. 14-14.


více

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Kombinace antidepresiv v léčbě deprese: Doporučení a klinická praxe. Česká a slovenská psychiatrie, Česká republika, . ISSN 1212-0383, 2015, vol. 111, no. 1, s. 33-36.


více

 

SOUČEK, Miroslav - ŘIHÁČEK, Ivan.
Kombinační léčba v rámci metabolického syndromu. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1212-7299, 2015, vol. 17, no. 2, s. 64-68.


více

 

HANZLOVSKÝ, Radovan - SLÁDEK, Petr - VÁLEK, Jan.
Komparace didaktických prostředků ve výuce fyziky na SŠ. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové : KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 5-9. 2015, Hradec Králové.


více

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Komparace některých trestněprávních aspektů české a slovenské právní úpravy drogové trestné činnosti. 2015.


více

 

JANČÁŘOVÁ, Ilona.
Komparace vybraných aspektů správního a soudního trestání. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica, Praha, Univerzita Karlova v Praze. ISSN 0323-0619, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 57-72.


více

 

TOMANOVÁ, Kateřina - VÁCHA, Martin.
Kompasová orientace antarktických litorálních korýšů je mimořádně citlivá k působení slabých RF polí. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


více

 

JEDLIČKOVÁ, Helena.
Komunitní a přírodní zahrady. Vyd. 1. Brno : rádio Petrov, 2015. Magazín.


více

 

LAVICKÝ, Petr.
Koncepce budoucí právní úpravy civilního procesu v ČR. 2015.


více

 

TROJAN, Jakub - MURÁRIKOVÁ, Dagmar - HALÁSOVÁ, Lucie.
Kongresový turizmus a Prague convention bureau. In Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století. Vyd. 1. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015. ISBN 978-80-87300-62-6, s. 202 - 212. 2015.


více

 

KOLÁŘOVÁ, Ivana.
Konkurence shodného substantivního atributu a nominativu jmenovacího v současné češtině. 2015.


více

 

ŠMÍDOVÁ, Sylva - KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra.
Konvenience ve školním stravování - dobrý sluha, zlý pán. Výživa a potraviny, Výživaservis s.r.o. ISSN 1211-846X, 2015, vol. 70, no. 1, s. 26-28.


více

 

DASTYCHOVÁ, Eliška.
Konzervační látky přípravků farmaceutických a kosmetických z dermatoalergologického pohledu. Česká dermatovenerologie, Praha, Mladá fronta. ISSN 1805-0611, 2015, vol. 5, no. 1, s. 23-27.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1652 položek, zobrazeno 651 - 680