Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 3847

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 651

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 10Písmeno C, strana 12Písmeno D, strana 19Písmeno E, strana 26Písmeno F, strana 32Písmeno G, strana 35Písmeno H, strana 38Písmeno CH, strana 41Písmeno I, strana 42Písmeno J, strana 48Písmeno K, strana 49Písmeno L, strana 54Písmeno M, strana 58Písmeno N, strana 66Písmeno O, strana 70Písmeno P, strana 73Písmeno Q, strana 87Písmeno R, strana 88Písmeno S, strana 93Písmeno T, strana 104Písmeno U, strana 114Písmeno V, strana 117Písmeno W, strana 122Písmeno X, strana 124Písmeno Y, strana 124Písmeno Z, strana 124
První stranaPředchozí strana|...|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 3847 položek, zobrazeno 651 - 680

 

HURDÍK, Jan.
Die Haftung für Information und Rat nach dem neuen tschechischen Zivilgesetzbuch. In Rat und Auskunft als Grundlage der Haftung bei der Veräu3erung von Wertpapieren nach dem Recht der CEE-Staaten mít Beitragen zur Haftung von Ratingagenturen. Vyd. První. Wien : MANZ´sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2016. Veröffentlichungen der Forschungstelle für europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Uni-Wien; Band XI Teil 1, ISBN 978-3-214-05649-0, s. 57-64.


více

 

KÁŇA, Tomáš - SORGER, Brigitte.
Die interkulturelle Prägung von Textsorten und die Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit. Vyd. 1. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. Communicatio, ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 107-124.


více

 

JEŘÁBEK, Milan.
Die regionale Identität der Bevölkerung des böhmisch-sächsischen Grenzgebiets / Územní identita obyvatelstva česko-saského pohraničí. Vyd. první. Dresden : Thelem Dresden, 2016. Mitteleuropa-Studien, 21, ISBN 978-3-942411-99-8, s. 233-256.


více

 

OSMANOVIĆ, Erkan.
Die Vermessung einer Freundschaft. Thomas Glavinic und Daniel Kehlmann. Kritische Ausgabe - Zeitschrift für Germanistik & Literatur, Německo. ISSN 1617-1357, 2016, vol. 22/2016, no. 30, s. 29-34.


více

 

HOFMANOVÁ, Jiřina - SLAVÍK, Josef - OVESNÁ, Petra - TYLICHOVÁ, Zuzana - VONDRÁČEK, Jan - STRAKOVÁ, Nicol - HYRŠLOVÁ VACULOVÁ, Alena - CIGANEK, Miroslav - KOZUBÍK, Alois - KNOPFOVÁ, Lucia - ŠMARDA, Jan - MACHALA, Miroslav.
Dietary fatty acids specifically modulate phospholipid patternin colon cells with distinct differentiation capacities. European Journal of Nutrition, Springer, Německo. ISSN 1436-6207, 2016, vol. 2016, no. March, s. 1-15.


více

 

STÁVKOVÁ, Jana.
Dietní stravování ve školních jídelnách města Brna. 2016.


více

 

STÁVKOVÁ, Jana.
Dietní stravování ve školských zařízeních z pohledu nutričního terapeuta. 2016.


více

 

ODEHNALOVÁ, Petra.
Diferenciace instrukcí v heterogenní třídě pro žáky s potížemi v učení. 2016.


více

 

DLHOŠOVÁ, Terézia - ŠAFÁROVÁ, Katarína.
Diferenciálně-diagnostické využití kresby postavy. In SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2015: OTÁZKY A VÝZVY. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8298-4, s. 79-83. 2015, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity.


více

 

CHMELÍKOVÁ, Barbora - SVOBODA, Martin.
Difference in Financial Knowledge of Finance Students in the Czech Republic. In European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, s. 262-266. 2016, Brno.


více

 

TENKLOVÁ, Lenka - SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Differences between Self-forgiveness and Interpersonal Forgiveness in Relation to Mental Health. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, Puduchery, Indian Academy of Applied Psychology, Indie. ISSN 0019-4247, 2016, vol. 42/2, no. July 2016, s. 281-289.


více

 

WRIGHT, Michelle - YANAGIDA, Takuya - ŠEVČÍKOVÁ, Anna - AOYAMA, Ikuko - DĚDKOVÁ, Lenka - MACHÁČKOVÁ, Hana - LI, Zheng - KAMBLE, Shanmukh V. - BAYRAKTAR, Fatih - SOUDI, Shruti - LEI, Li - SHU, Chang.
Differences in Coping Strategies for Public and Private Face-to-Face and Cyber Victimization among Adolescents in Six Countries. International Journal of Developmental Science, Nizozemsko. ISSN 2192-001X, 2016, vol. 10, no. 1-2, s. 43-53.


více

 

UMEMURA, Tomotaka - ŠEREK, Jan.
Different pathways to develop adolescent trust in peers and politicians: Mediating roles of adolescent-parent attachment and adolescent belief in a just world. Social Justice Research, Spojené státy. ISSN 0885-7466, 2016, vol. Online, no. OnlineFirst, s. 1-20.


více

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - MIKA, Filip - MATĚJKA, Milan - KRÁTKÝ, Stanislav - MÜLLEROVÁ, Ilona.
Difraction in a scanning electron microscope. 2016.


více

 

ČERNÝ, Michal.
Digitální datové kurátorství: mikro a makro pohled. ITlib. Informačné technológie a knižnice, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR. ISSN 1336-0779, 2016, vol. 2016, no. 1, s. 24-26.


více

 

FEDORKO, Michal - KAŠÍK, Marek - KLEBANOVÁ, Silvia - PLEVOVÁ, Mariana - SOROKAČ KUBOLKOVÁ, Alena - KUČEROVÁ, Michaela - PACÍK, Dalibor.
Digitální rektální vyšetření v diagnostice potenciálně agresivních karcinomů prostaty. 2016.


více

 

VÍTOVEC, Jiří - ŠPINAROVÁ, Lenka.
Digoxin a srdeční selhání. Acta medicinae, Brno, ERA Média. ISSN 1805-398X, 2016, vol. 5, no. 2, s. 55-57.


více

 

NOVÝ, Zdeněk.
Dichotomie monismus/dualismus při vynucování mezinárodního práva národními soudy. 2016.


více

 

LUPAČ, Michal.
Dílčí komparace kurikulárních dokumentů tělesné výchovy v České republice, Nizozemsku a Švédsku. 2016.


více

 

ŠEBELA, Lubomír - ŠKRDLA, Petr - PŘICHYSTAL, Antonín - KOPACZ, Jerzy.
Dílna kultury zvoncovitých pohárů na zpracování rohovce typu Stránská skála (Brno, katastrální území Slatina). Musaica archaeologica, Bratislava, Slovensko, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Slovensko. ISSN 2453-8612, 2016, vol. I, no. 1, s. 119-128.


více

 

DE TOMMASO, Valeria - BITONTI, Alessandro.
Dinamiche di interferenza in contesto di apprendimento. Il tempo e l’aspetto verbale in italiano e in ceco. 2016.


více

 

PAVELEK, Lubomír - LADÁNYI, Vít - NEČAS, Marek - VALLOVÁ, Silvie - WICHTERLE, Kamil.
Dioxouranium complexes with pentadentate s-triazine Schiff base ligands: Synthesis, crystal structure and optical properties. Polyhedron, Pergamon Press, Spojené království. ISSN 0277-5387, 2016, vol. 2016, no. 107, s. 89-96.


více

 

JOUKAL, Marek - KLUSÁKOVÁ, Ilona - DUBOVÝ, Petr.
Direct communication of the spinal subarachnoid space with the rat dorsal root ganglia. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger, Jena, Elsevier, Německo. ISSN 0940-9602, 2016, vol. 2016, no. 205, s. 9-15.


více

 

BENEŠ, Pavel - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Direct ophthalmoscopy - enhance your skills. 2016. CZE, Berlín. 19.5.2016 - 22.5.2016, celosvětová akce.


více

 

BENEŠ, Pavel - VESELÝ, Petr.
Direct ophthalmoscopy - enhance your skills. 2016.


více

 

KEISLER, Ivo.
Disciplinární odpovědnost státních zaměstnanců. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část IX. – Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, s. 179-198. 2015, Brno.


více

 

BROŽ, Jan.
Disciplinární řízení vedené proti senátorovi z pohledu zásad přestupkového řízení. In COFOLA 2016. : 2016.


více

 

NOVÁKOVÁ, Eva.
DISCOVERING GEOMETRICAL CONCEPTS IN THE COUNTRYSIDE AND IN MATHEMATICS EDUCATION. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. ISBN 978-83-7996-292-1, s. 137-145. 2016.


více

 

BURYŠKA, Tomáš - DANIEL, Lukáš - KUNKA, Antonín - BREZOVSKÝ, Jan - DAMBORSKÝ, Jiří - PROKOP, Zbyněk.
Discovery of Novel Haloalkane Dehalogenase Inhibitors. Applied and Environmental Microbiology, WASHINGTON, DC (USA), AMER SOC MICROBIOLOGY. ISSN 0099-2240, 2016, vol. 82, no. 6, s. 1958-1965.


více

 

JIMÉNEZ-ALFARO, Borja - CHYTRÝ, Milan - MUCINA, Ladislav - GRACE, James B. - REJMÁNEK, Marcel.
Disentangling vegetation diversity from climate-energy and habitat heterogeneity for explaining animal geographic patterns. Ecology and Evolution, Hoboken, Wiley, Spojené království. ISSN 2045-7758, 2016, vol. 6, no. 5, s. 1515-1526.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 3847 položek, zobrazeno 651 - 680