Jihomoravský kraj

odkaz do nového oknaJihomoravský kraj je jedním ze 13 vyšších územních samosprávných celků České republiky, zaujímá jižní a část střední Moravy. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vykonává samosprávu a rozhoduje zejména ve věcech samostatné působnosti. Rada Jihomoravského kraje je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti a připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.odkaz do nového oknaJihomoravský kraj je jedním ze 13 vyšších územních samosprávných celků České republiky, zaujímá jižní a část střední Moravy. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vykonává samosprávu a rozhoduje zejména ve věcech samostatné působnosti. Rada Jihomoravského kraje je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti a připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na MU

Metodické řízení