Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:357
Pedagogičtí pracovníci:140
Profesoři:50
Docenti:40
Odborní asistenti:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:174
Ostatní zaměstnanci:43
Celkový počet externích pracovníků:30
Celkový počet vyučujících:251
zaměstnanců:221
studentů:10
externistů:20
Celkový počet studentů:288
doktorské studijní programy:288
z toho v kombinované formě:62

* platné ke dni 11.2.2016