Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:336
Pedagogičtí pracovníci:140
Profesoři:50
Docenti:50
Odborní asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:153
Ostatní zaměstnanci:43
Celkový počet externích pracovníků:130
Celkový počet vyučujících:272
zaměstnanců:222
studentů:20
externistů:30
Celkový počet studentů:278
doktorské studijní programy:278
z toho v kombinované formě:84

* platné ke dni 30.9.2016