Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:336
Pedagogičtí pracovníci:130
Profesoři:50
Docenti:40
Odborní asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:153
Ostatní zaměstnanci:53
Celkový počet externích pracovníků:50
Celkový počet vyučujících:232
zaměstnanců:202
studentů:10
externistů:20
Celkový počet studentů:227
doktorské studijní programy:227
z toho v kombinované formě:21

* platné ke dni 29.1.2015