Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:328
Pedagogičtí pracovníci:130
Profesoři:50
Docenti:40
Odborní asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:155
Ostatní zaměstnanci:43
Celkový počet externích pracovníků:52
Celkový počet vyučujících:213
zaměstnanců:182
studentů:11
externistů:20
Celkový počet studentů:208
doktorské studijní programy:208
z toho v kombinované formě:21

* platné ke dni 30.8.2014