Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:307
Pedagogičtí pracovníci:140
Profesoři:50
Docenti:40
Odborní asistenti:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:124
Ostatní zaměstnanci:43
Celkový počet externích pracovníků:40
Celkový počet vyučujících:203
zaměstnanců:172
studentů:21
externistů:10
Celkový počet studentů:208
doktorské studijní programy:208
z toho v kombinované formě:31

* platné ke dni 19.4.2014