Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:367
Pedagogičtí pracovníci:140
Profesoři:50
Docenti:50
Odborní asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:43
Celkový počet externích pracovníků:81
Celkový počet vyučujících:253
zaměstnanců:192
studentů:21
externistů:40
Celkový počet studentů:289
doktorské studijní programy:289
z toho v kombinované formě:52

* platné ke dni 29.6.2016