Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:346
Pedagogičtí pracovníci:140
Profesoři:50
Docenti:50
Odborní asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:163
Ostatní zaměstnanci:43
Celkový počet externích pracovníků:40
Celkový počet vyučujících:233
zaměstnanců:192
studentů:21
externistů:20
Celkový počet studentů:309
doktorské studijní programy:309
z toho v kombinované formě:52

* platné ke dni 27.8.2016