Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:308
Pedagogičtí pracovníci:130
Profesoři:50
Docenti:40
Odborní asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:135
Ostatní zaměstnanci:43
Celkový počet externích pracovníků:30
Celkový počet vyučujících:203
zaměstnanců:162
studentů:21
externistů:20
Celkový počet studentů:198
doktorské studijní programy:198
z toho v kombinované formě:21

* platné ke dni 26.7.2014