Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:358
Pedagogičtí pracovníci:140
Profesoři:50
Docenti:40
Odborní asistenti:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:175
Ostatní zaměstnanci:43
Celkový počet externích pracovníků:91
Celkový počet vyučujících:243
zaměstnanců:182
studentů:21
externistů:40
Celkový počet studentů:227
doktorské studijní programy:227
z toho v kombinované formě:21

* platné ke dni 25.4.2015