Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:347
Pedagogičtí pracovníci:140
Profesoři:50
Docenti:40
Odborní asistenti:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:164
Ostatní zaměstnanci:43
Celkový počet externích pracovníků:40
Celkový počet vyučujících:212
zaměstnanců:171
studentů:21
externistů:20
Celkový počet studentů:278
doktorské studijní programy:278
z toho v kombinované formě:42

* platné ke dni 28.8.2015