Ústav fyziky kondenzovaných látek

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:327
Pedagogičtí pracovníci:130
Profesoři:50
Docenti:40
Odborní asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:154
Ostatní zaměstnanci:43
Celkový počet externích pracovníků:30
Celkový počet vyučujících:212
zaměstnanců:192
externistů:20
Celkový počet studentů:227
doktorské studijní programy:227
z toho v kombinované formě:21

* platné ke dni 18.9.2014