Ústav fyziky kondenzovaných látek


Předměty garantované pracovištěm | Výuka zajišťovaná pracovištěm

Zobrazit předměty vyučované:

 

Na stránce je uveden seznam předmětů, jejichž garančním pracovištěm je Ústav fyziky kondenzovaných látek

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2016 na pracovišti Přírodovědecká fakulta je celkem 63

řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
F1140Úvod do fyziky, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F1141Úvod do fyziky, seminář, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F1170Teoretický seminář molekulového modelování, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F1180Proseminář z biofyziky, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F1190Úvod do biofyziky, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F1400Programování, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F1400aÚlohy z programování, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F3060Kmity, vlny, optika, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F3240Fyzikální praktikum 2, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F3250Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB, N
F5251KBakalářská práce 1, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F5261KBakalářská práce 1, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F5330Základní numerické metody, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F5351Základy molekulární biofyziky, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F5370Biofyzikální praktikum UFKL, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F5520Principy polovodičových součástek, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F5601KBakalářská práce 1, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F5700Komunikační dovednosti pro vědy o živé přírodě, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F6121Základy fyziky pevných látek, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F6122Základy fyziky pevných látek - seminář, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F6180Úvod do nelineární dynamiky, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F6250KBakalářská práce 2, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F6252KBakalářská práce 2, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F6262KBakalářská práce 2, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F6400Praktikum v laboratoři polovodičových technologií, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
F6530Spektroskopické metody, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F6720Seminář ÚFKL, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F7030Rentgenový rozptyl na tenkých vrstvách, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F7110Introduction to Monte Carlo simulation as a numerical tool, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F7301Elementary excitations in Solids (Elementární excitace v pevných látkách), anglickyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F7460Fyzika pevných látek pro nefyzikální obory, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F7571Experimentální metody a speciální praktikum B 1, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F7700KOdborná praxe z fyziky, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
F7710KOdborná praxe z fyziky, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
F7720KOdborná praxe v zahraničí, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F7740KDiplomová práce 1, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
F7750KDiplomová práce 1, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
F7760KDiplomová práce 1, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
F7790Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
F7840Elektronová mikroskopie a její aplikace při studiu pevných látek, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F8150Optické vlastnosti pevných látek, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F8740KDiplomová práce 2, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F8750KDiplomová práce 2, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F8760KDiplomová práce 2, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F8800Fyzika kondenzovaných látek I, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
F9070Experimentální metody biofyziky(a), českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F9190Moderní aplikace laserů, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
F9210Moderní experimentální metody B, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F9402Bioelektrochemie 1, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
F9603Od diagnózy k léku, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
F9740KDiplomová práce 3, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F9750KDiplomová práce 3, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
F9760KDiplomová práce 3, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
FA740KDiplomová práce 4, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
FA750KDiplomová práce 4, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekB
FA760KDiplomová práce 4, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
FB230Přiklady použití metody Greenových funkcí v moderní fyzice kondenzovaných látek, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
FD010Principy moderních optických zobrazovacích metod, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
FSM01Státní zkouška Mg, Fyzika, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
FSM02Státní zkouška Mg, Biofyzika, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
FX001Fyzikální vlastnosti materiálů, českyÚstav fyziky kondenzovaných látekN
FX003Plánování a vyhodnocování experimentu, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek
FX004Povrchy a tenké vrstvy, českyÚstav fyziky kondenzovaných látek