Ústav fyziky kondenzovaných látek

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky kondenzovaných látek
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Sídlo:budova 06, areál Kotlářská 2, Veveří, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
budova 09, areál Kotlářská 2, Veveří, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Fax:541 211 214
E-mail:jschmidt@physicsdotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.physics.muni.cz/ufkl

Vedoucí pracoviště:
doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr.