Department of Physical Electronics

Total number of projects in 2016: 20


Alternativní metody zpracování skla využívající plazmatu generovaného za atmosférického tlaku (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_053/0007)
MU Investigator:Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:10/2016 - 9/2019
Investor/Programme:Ministry of Industry and Trade of the CR / Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
more
Applications and diagnostics of electric plasmas (CIII-AT-0063-10-1415)
MU Investigator:Prof. RNDr. David Trunec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Applications and diagnostics of electric plasmas (CIII-AR-0063-11-1516)
MU Investigator:Prof. RNDr. David Trunec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2016 - 8/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Commercially viable and environmentally friendly PECVD in-line coating process for speciality papers (7D16003)
MU Investigator:Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2016 - 3/2018
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / EUROSTARS
more
Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků (GA15-17875S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Mlžná komora s peltierovým chlazením (SOC/0767/2015)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Modernizace úlohy osvětlující funkci a princip tyristoru v rámci předmětu F6270 Praktikum z elektroniky (1a) (MUNI/FR/1398/2015)
MU Investigator:Mgr. Ján Dugáček
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Pokročilé experimentální studium přechodných povrchových výbojů (GJ16-09721Y)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Pokročilý výzkum kinetických procesů ve streamerových výbojích (GA15-04023S)
MU Investigator:Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Porozumění hybridnímu PVD-PECVD procesu s cílem řídit růst nanostrukturovaných kompozitních vrstev (GAP205/12/0407)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Research center of surface treatment (TE02000011)
MU Investigator:RNDr. Milan Alberti, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2019
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / Competence Centers - Programme of support of development of long-term cooperation in research, development and innovation between public and private sectors
more
Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (LO1411)
MU Investigator:Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / National Feasibility Programme I
more
Spektroskopické studium rekombinace povrchového náboje v dielektrických bariérových výbojích (GA13-24635S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Studijní materiály k předmětu Pokročilé disperzní modely v optice tenkých vrstev (MUNI/FR/1350/2015)
MU Investigator:Mgr. Daniel Franta, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 4 (MUNI/A/0972/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Studium impulzních plazmatických systémů k depozici tenkých vrstev pro fotonické aplikace (GA15-00863S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vytvoření skript do předmětu Vakuová fyzika 1 (MUNI/FR/1096/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Vytvoření základů pro dlouhodobou udržitelnost fyzikálního a technického kroužku KrTeK v rámci inovace předmětu Zájmová a projektová praxe na PřF (MUNI/FR/1334/2015)
MU Investigator:Mgr. Vojtěch Procházka
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Výukové materiály předmětu "F8242 Fyzika plazmatu 2" (MUNI/FR/1433/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami (TA03010950)
MU Investigator:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more