Department of Physical Electronics

Total number of projects in 2014: 13


Aplikace a diagnostika elektrických plazmatů (CIII-AT-0063-08-1314)
MU Investigator:Prof. RNDr. David Trunec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2013 - 8/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Applications and diagnostics of electric plasmas (CIII-AT-0063-09-1314)
MU Investigator:Prof. RNDr. David Trunec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2014 - 8/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
CEPLANT - Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (CZ.1.05/2.1.00/03.0086)
MU Investigator:Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:12/2010 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Research and Development for Innovation
more
Optimalizace vrstevnatých systémů používaných v optickém průmyslu (TA02010784)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Pokročilý experimentální výzkum mikrovlnného plazmového systému pro přípravu velkoplošných nanodiamantových vrstev (GAP205/12/0908)
MU Investigator:Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Porozumění hybridnímu PVD-PECVD procesu s cílem řídit růst nanostrukturovaných kompozitních vrstev (GAP205/12/0407)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo-keramické technológie (Z 2241)
MU Investigator:RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:European Union / Other community programmes
more
Spektroskopické studium rekombinace povrchového náboje v dielektrických bariérových výbojích (GA13-24635S)
MU Investigator:RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
SUDSOE—CHARACTERIZATION AND SUSTAINABLE USE OF EGYPTIAN DEGRADED SOILS (295031)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vlastnosti hydrofobních povrchů v interakci s kapalinou (GA13-20031S)
MU Investigator:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami (TA03010950)
MU Investigator:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Zlepšení klíčivosti semen účinkem nízkoteplotního plazmatu (TA02010412)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more