Ústav fyzikální elektroniky

Projektů v roce 2015 je celkem: 20


Aplikace a diagnostika elektrických plazmatů (CIII-AT-0063-09-1314)
Řešitel na MU:prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:9/2014 - 8/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / CEEPUS III
více
Aplikace a diagnostika elektrických plazmatů (CIII-AT-0063-10-1415)
Řešitel na MU:prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:9/2015 - 8/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / CEEPUS III
více
Doplnění výuky předmětů F4280 a F8500 praktickou přípravou a charakterizací tenkých vrstev (MUNI/FR/1188/2014)
Řešitel na MU:Mgr. Josef Daniel
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Laboratorní cvičení z Atomové a molekulární spektroskopie (MUNI/FR/1737/2014)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků (GA15-17875S)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Mechanika kapalin v předmětu Praktikum školních pokusů 1 (F7661) (MUNI/FR/1614/2014)
Řešitel na MU:Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Modernizace a automatizace měření v předmětu Praktikum z vakuové fyziky (MUNI/FR/1713/2014)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Optimalizace vrstevnatých systémů používaných v optickém průmyslu (TA02010784)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2015
Investor/Program: Technologická agentura ČR / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
více
Pokročilý výzkum kinetických procesů ve streamerových výbojích (GA15-04023S)
Řešitel na MU:Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Porozumění hybridnímu PVD-PECVD procesu s cílem řídit růst nanostrukturovaných kompozitních vrstev (GAP205/12/0407)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2015
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Research center of surface treatment (TE02000011)
Řešitel na MU:RNDr. Milan Alberti, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2019
Investor/Program: Technologická agentura ČR / CENTRA KOMPETENCE - program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem
více
Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (LO1411)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2019
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Národní program udržitelnosti I (LO)
více
Spektroskopické studium rekombinace povrchového náboje v dielektrických bariérových výbojích (GA13-24635S)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2016
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 3 (MUNI/A/1332/2014)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)
více
Studium impulzních plazmatických systémů k depozici tenkých vrstev pro fotonické aplikace (GA15-00863S)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Studium nerovnovážného difúzního plazmatu generovaného ve vodních parách za atmosférického tlaku optickými a laserovými metodami (7AMB14SK204)
Řešitel na MU:Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Aktivita MOBILITY (7AMB)
více
Téma: Katalogizace demonstračních experimentů pro předměty Fyzika pro chemiky 1, Fyzika (pro obor Biochemie) a Fyzika v živé přírodě. (MUNI/FR/1789/2014)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Vlastnosti hydrofobních povrchů v interakci s kapalinou (GA13-20031S)
Řešitel na MU:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2015
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami (TA03010950)
Řešitel na MU:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2013 - 12/2016
Investor/Program: Technologická agentura ČR / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
více
Založení a vedení středoškolských (ppř základoškolských) experimentálních kroužků fyziky v rámci inovace předmětu Zájmová a projektová praxe na PřF (MUNI/FR/1754/2014)
Řešitel na MU:Mgr. Vojtěch Procházka
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více