Ústav fyzikální elektroniky

Projektů v roce 2014 je celkem: 13


Aplikace a diagnostika elektrických plazmatů (CIII-AT-0063-08-1314)
Řešitel na MU:prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:9/2013 - 8/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / CEEPUS III
více
Aplikace a diagnostika elektrických plazmatů (CIII-AT-0063-09-1314)
Řešitel na MU:prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:9/2014 - 8/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / CEEPUS III
více
CEPLANT - Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (CZ.1.05/2.1.00/03.0086)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:12/2010 - 12/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)
více
Optimalizace vrstevnatých systémů používaných v optickém průmyslu (TA02010784)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2015
Investor/Program: Technologická agentura ČR / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
více
Pokročilý experimentální výzkum mikrovlnného plazmového systému pro přípravu velkoplošných nanodiamantových vrstev (GAP205/12/0908)
Řešitel na MU:Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2014
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Porozumění hybridnímu PVD-PECVD procesu s cílem řídit růst nanostrukturovaných kompozitních vrstev (GAP205/12/0407)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2015
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo-keramické technológie (Z 2241)
Řešitel na MU:RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2014
Investor/Program: Evropská unie / Ostatní komunitární programy
více
Spektroskopické studium rekombinace povrchového náboje v dielektrických bariérových výbojích (GA13-24635S)
Řešitel na MU:RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2016
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
SUDSOE—CHARACTERIZATION AND SUSTAINABLE USE OF EGYPTIAN DEGRADED SOILS (295031)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2014
Investor/Program: Evropská unie / 7. rámcový program EU
více
Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2010 - 12/2014
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Vlastnosti hydrofobních povrchů v interakci s kapalinou (GA13-20031S)
Řešitel na MU:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2015
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami (TA03010950)
Řešitel na MU:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2013 - 12/2016
Investor/Program: Technologická agentura ČR / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
více
Zlepšení klíčivosti semen účinkem nízkoteplotního plazmatu (TA02010412)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2014
Investor/Program: Technologická agentura ČR / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
více