Ústav fyzikální elektroniky

Projektů v roce 2016 je celkem: 20


Alternativní metody zpracování skla využívající plazmatu generovaného za atmosférického tlaku (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_053/0007)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:10/2016 - 9/2019
Investor/Program: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
více
Aplikace a diagnostika elektrických plazmatů (CIII-AT-0063-10-1415)
Řešitel na MU:prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:9/2015 - 8/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / CEEPUS III
více
Aplikace a diagnostika elektrických plazmatů (CIII-AR-0063-11-1516)
Řešitel na MU:prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:9/2016 - 8/2017
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / CEEPUS III
více
Commercially viable and environmentally friendly PECVD in-line coating process for speciality papers (7D16003)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:4/2016 - 3/2018
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / EUROSTARS
více
Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků (GA15-17875S)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Mlžná komora s peltierovým chlazením (SOC/0767/2015)
Řešitel na MU:Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:9/2015 - 2/2016
Investor/Program: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu / Středoškolská odborná činnost
více
Modernizace úlohy osvětlující funkci a princip tyristoru v rámci předmětu F6270 Praktikum z elektroniky (1a) (MUNI/FR/1398/2015)
Řešitel na MU:Mgr. Ján Dugáček
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Pokročilé experimentální studium přechodných povrchových výbojů (GJ16-09721Y)
Řešitel na MU:Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2018
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Juniorské granty
více
Pokročilý výzkum kinetických procesů ve streamerových výbojích (GA15-04023S)
Řešitel na MU:Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Porozumění hybridnímu PVD-PECVD procesu s cílem řídit růst nanostrukturovaných kompozitních vrstev (GAP205/12/0407)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2016
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Research center of surface treatment (TE02000011)
Řešitel na MU:RNDr. Milan Alberti, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2019
Investor/Program: Technologická agentura ČR / CENTRA KOMPETENCE - program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem
více
Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (LO1411)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2019
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Národní program udržitelnosti I (LO)
více
Spektroskopické studium rekombinace povrchového náboje v dielektrických bariérových výbojích (GA13-24635S)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2016
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Studijní materiály k předmětu Pokročilé disperzní modely v optice tenkých vrstev (MUNI/FR/1350/2015)
Řešitel na MU:Mgr. Daniel Franta, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 4 (MUNI/A/0972/2015)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Studium impulzních plazmatických systémů k depozici tenkých vrstev pro fotonické aplikace (GA15-00863S)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Vytvoření skript do předmětu Vakuová fyzika 1 (MUNI/FR/1096/2015)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Vytvoření základů pro dlouhodobou udržitelnost fyzikálního a technického kroužku KrTeK v rámci inovace předmětu Zájmová a projektová praxe na PřF (MUNI/FR/1334/2015)
Řešitel na MU:Mgr. Vojtěch Procházka
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Výukové materiály předmětu "F8242 Fyzika plazmatu 2" (MUNI/FR/1433/2015)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami (TA03010950)
Řešitel na MU:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2013 - 12/2016
Investor/Program: Technologická agentura ČR / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
více