Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6816
Pedagogičtí pracovníci:233
Profesoři:40
Docenti:102
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:40
Odborní a techničtí pracovníci:355
Ostatní zaměstnanci:118
Celkový počet externích pracovníků:299
Celkový počet vyučujících:375
zaměstnanců:334
externistů:41
Celkový počet studentů:359
doktorské studijní programy:359
z toho v kombinované formě:122

* platné ke dni 22.10.2016