Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6318
Pedagogičtí pracovníci:283
Profesoři:70
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:226
Ostatní zaměstnanci:128
Celkový počet externích pracovníků:205
Celkový počet vyučujících:424
zaměstnanců:384
studentů:30
externistů:40
Celkový počet studentů:3311
doktorské studijní programy:3311
z toho v kombinované formě:63

* platné ke dni 1.9.2014