Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:5815
Pedagogičtí pracovníci:263
Profesoři:50
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:204
Ostatní zaměstnanci:107
Celkový počet externích pracovníků:325
Celkový počet vyučujících:485
zaměstnanců:384
studentů:40
externistů:91
Celkový počet studentů:2910
doktorské studijní programy:2910
z toho v kombinované formě:63

* platné ke dni 16.4.2014