Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6218
Pedagogičtí pracovníci:273
Profesoři:60
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:226
Ostatní zaměstnanci:128
Celkový počet externích pracovníků:4012
Celkový počet vyučujících:426
zaměstnanců:324
studentů:11
externistů:121
Celkový počet studentů:308
doktorské studijní programy:308
z toho v kombinované formě:70

* platné ke dni 18.12.2014