Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6718
Pedagogičtí pracovníci:263
Profesoři:50
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:297
Ostatní zaměstnanci:117
Celkový počet externích pracovníků:273
Celkový počet vyučujících:465
zaměstnanců:374
studentů:20
externistů:111
Celkový počet studentů:277
doktorské studijní programy:277
z toho v kombinované formě:70

* platné ke dni 30.5.2015