Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6318
Pedagogičtí pracovníci:263
Profesoři:50
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:257
Ostatní zaměstnanci:117
Celkový počet externích pracovníků:162
Celkový počet vyučujících:344
zaměstnanců:314
studentů:10
externistů:50
Celkový počet studentů:298
doktorské studijní programy:298
z toho v kombinované formě:70

* platné ke dni 30.1.2015