Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6615
Pedagogičtí pracovníci:253
Profesoři:50
Docenti:102
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:325
Ostatní zaměstnanci:107
Celkový počet externích pracovníků:315
Celkový počet vyučujících:435
zaměstnanců:384
externistů:51
Celkový počet studentů:307
doktorské studijní programy:307
z toho v kombinované formě:71

* platné ke dni 2.5.2016