Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6516
Pedagogičtí pracovníci:253
Profesoři:50
Docenti:102
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:316
Ostatní zaměstnanci:117
Celkový počet externích pracovníků:122
Celkový počet vyučujících:404
zaměstnanců:364
studentů:30
externistů:10
Celkový počet studentů:338
doktorské studijní programy:338
z toho v kombinované formě:80

* platné ke dni 2.9.2015