Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6118
Pedagogičtí pracovníci:273
Profesoři:60
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:216
Ostatní zaměstnanci:128
Celkový počet externích pracovníků:225
Celkový počet vyučujících:424
zaměstnanců:384
studentů:30
externistů:40
Celkový počet studentů:2811
doktorské studijní programy:2811
z toho v kombinované formě:63

* platné ke dni 25.7.2014