Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6515
Pedagogičtí pracovníci:253
Profesoři:50
Docenti:102
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:305
Ostatní zaměstnanci:117
Celkový počet externích pracovníků:131
Celkový počet vyučujících:334
zaměstnanců:324
studentů:10
Celkový počet studentů:307
doktorské studijní programy:307
z toho v kombinované formě:81

* platné ke dni 7.2.2016