Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6816
Pedagogičtí pracovníci:243
Profesoři:40
Docenti:102
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:345
Ostatní zaměstnanci:118
Celkový počet externích pracovníků:309
Celkový počet vyučujících:365
zaměstnanců:324
externistů:41
Celkový počet studentů:359
doktorské studijní programy:359
z toho v kombinované formě:122

* platné ke dni 30.9.2016