Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6218
Pedagogičtí pracovníci:273
Profesoři:60
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:226
Ostatní zaměstnanci:128
Celkový počet externích pracovníků:4113
Celkový počet vyučujících:416
zaměstnanců:324
studentů:11
externistů:111
Celkový počet studentů:3210
doktorské studijní programy:3210
z toho v kombinované formě:92

* platné ke dni 27.11.2014