Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6717
Pedagogičtí pracovníci:243
Profesoři:40
Docenti:102
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:336
Ostatní zaměstnanci:118
Celkový počet externích pracovníků:152
Celkový počet vyučujících:374
zaměstnanců:374
Celkový počet studentů:287
doktorské studijní programy:287
z toho v kombinované formě:61

* platné ke dni 1.7.2016