Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6217
Pedagogičtí pracovníci:283
Profesoři:70
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:226
Ostatní zaměstnanci:117
Celkový počet externích pracovníků:297
Celkový počet vyučujících:386
zaměstnanců:304
studentů:21
externistů:91
Celkový počet studentů:3210
doktorské studijní programy:3210
z toho v kombinované formě:82

* platné ke dni 21.9.2014