Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6616
Pedagogičtí pracovníci:243
Profesoři:40
Docenti:102
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:325
Ostatní zaměstnanci:118
Celkový počet externích pracovníků:173
Celkový počet vyučujících:363
zaměstnanců:363
Celkový počet studentů:349
doktorské studijní programy:349
z toho v kombinované formě:61

* platné ke dni 24.8.2016