Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6616
Pedagogičtí pracovníci:253
Profesoři:50
Docenti:102
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:326
Ostatní zaměstnanci:117
Celkový počet externích pracovníků:3711
Celkový počet vyučujících:385
zaměstnanců:324
studentů:10
externistů:51
Celkový počet studentů:337
doktorské studijní programy:337
z toho v kombinované formě:111

* platné ke dni 27.11.2015