Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6618
Pedagogičtí pracovníci:253
Profesoři:50
Docenti:102
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:328
Ostatní zaměstnanci:117
Celkový počet externích pracovníků:153
Celkový počet vyučujících:404
zaměstnanců:364
studentů:30
externistů:10
Celkový počet studentů:277
doktorské studijní programy:277
z toho v kombinované formě:70

* platné ke dni 4.7.2015