Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6218
Pedagogičtí pracovníci:273
Profesoři:60
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:226
Ostatní zaměstnanci:128
Celkový počet externích pracovníků:317
Celkový počet vyučujících:396
zaměstnanců:294
studentů:21
externistů:111
Celkový počet studentů:3110
doktorské studijní programy:3110
z toho v kombinované formě:82

* platné ke dni 1.10.2014