Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6518
Pedagogičtí pracovníci:263
Profesoři:50
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:277
Ostatní zaměstnanci:117
Celkový počet externích pracovníků:274
Celkový počet vyučujících:445
zaměstnanců:364
studentů:10
externistů:111
Celkový počet studentů:277
doktorské studijní programy:277
z toho v kombinované formě:60

* platné ke dni 29.3.2015