Ústav fyzikální elektroniky

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:6018
Pedagogičtí pracovníci:273
Profesoři:60
Docenti:92
Odborní asistenti:31
Lektoři:20
Vědeckovýzkumní pracovníci:70
Odborní a techničtí pracovníci:216
Ostatní zaměstnanci:128
Celkový počet externích pracovníků:225
Celkový počet vyučujících:414
zaměstnanců:374
studentů:30
externistů:40
Celkový počet studentů:3111
doktorské studijní programy:3111
z toho v kombinované formě:63

* platné ke dni 2.8.2014