Department of Chemistry

Total number of projects in 2014: 19


Analýza a aplikace plazmatických procesů pro přípravu tenkých vrstev amorfních chalkogenidů (GA13-05082S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Biologically Active Organic Compounds Interacting with Adenine-binding Proteins (230936)
MU Investigator:Mgr. Kamil Paruch, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 4/2015
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Cucurbiturily a jejich deriváty umožňující tvorbu vodíkové vazby mezi ogranickými molekulami ve vodě (LH11012)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Fázové diagramy nanoslitin, jejich výpočty a ověření. (LD11046)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / COST CZ
more
Hybridní materiály založené na makrocyklických ligandech pro využití v medicíně (GA13-08336S)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Chemická a elektrochemická analýza purinových derivátů (LH13053)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Chemické syntézy nano-fosforečnanů kovů pomocí mikrovlnných, sonochemických a elektrospinningových metod (7AMB13DE006)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia (CZ.1.07/2.1.00/32.0061)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2012 - 6/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Isotope forensics meets biogeochemistry – linking sources and sinks of organic contaminants by compound specific isotope investigation (264329)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:11/2010 - 8/2015
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Nehydrolytické sol-gelové reakce pro přípravu křemičitanů a fosforečnanů s řízenou porozitou a funkčními skupinami na povrchu (LH11028)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
NMR for Structural Biology - Bio NMR (7E11046)
MU Investigator:Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:5/2011 - 8/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Subvention of the projects of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development including demonstration activities (2007-2013)
more
Nové strategie úpravy vzorků pro desorpční hmotnostní spektrometrii (GAP206/12/0538)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
SMALL-MOLECULE PROBES OF NEURONAL DIFFERENTIATION (322001)
MU Investigator:Mgr. Jakub Švenda, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:11/2012 - 10/2016
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Studium bimetalických magnetických klastrů a nanodrátů z prvních principů (LD12037)
MU Investigator:Prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / COST CZ
more
SUDSOE—CHARACTERIZATION AND SUSTAINABLE USE OF EGYPTIAN DEGRADED SOILS (295031)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (DF11P01OVV017)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2011 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Applied research and development of national and cultural identity (NAKI) (2011-2017)
more
Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie (GAP503/12/0682)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ (CZ.1.07/2.1.00/32.0035)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2012 - 6/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Výzkum a vývoj zařízení pro monitoring kapalných výpustí (FR-TI3/215)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Industry and Trade of the CR / TIP
more