Department of Chemistry

Total number of titles in 2016: 86

Alphabetical list of 30 titles starting from: 57

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 86 records, displayed 57 - 86

 

BAČOVSKÁ, Radka - PŘÍHODA, Jiří - ALBERTI, Milan - VORÁČ, Zbyněk - ZÁRYBNICKÁ, Lucie - WISIAN-NEILSON, Patty.
Phenyl-methyl phosphazene derivatives for preparation and modification of hydrophobic properties of polymeric nonwoven textiles. Reactive and Functional Polymers, USA. ISSN 1381-5148, 2016, vol. 100, no. 100, pp. 53-63.


more

 

TRNKOVÁ, Libuše - FARKA, Zdeněk.
Physical and electrochemical aspects of bio- and nanomaterials. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, Wien, Springer, Austria. ISSN 0026-9247, 2016, vol. 147, no. 5, p. 845-845.


more

 

GREGUŠ, Michal - FORET, František - KUBÁŇ, Petr.
Portable capillary electrophoresis instrument with contactless conductivity detection for on-site analysis of small volumes of biological fluids. Journal of Chromatography A, Amsterdam, Netherlands, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0021-9673, 2016, vol. 2016, no. 1427, pp. 177-185.


more

 

PINKAS, Jiří - STÝSKALÍK, Aleš - ŠKODA, David - KEJÍK, Martin.
Příprava mezoporézních materiálů nehydrolytickými sol-gelovými metodami. 2016.


more

 

KOTZIANOVÁ, Adéla - ŘEBÍČEK, Jiří - POKORNÝ, Marek - HRBÁČ, Jan - VELEBNÝ, Vladimír.
Raman spectroscopy analysis of biodegradable electrospun nanofibers prepared from polymer blends. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, Springer Vienna. ISSN 1434-4475, 2016, vol. 147, no. 5, pp. 919-923.


more

 

KOTZIANOVÁ, Adéla - POKORNÝ, Marek - HRBÁČ, Jan - VELEBNÝ, Vladimír.
RAMAN SPECTROSCOPY OF NANOFIBERS. 2016.


more

 

JEREMIAS, Lukáš - BABIAK, Michal - KUBÁT, Václav - CALHORDA, Maria J. - TRÁVNÍČEK, Zdeněk - NOVOSAD, Josef.
Reaction of Ph2P(CH2)(n)PPh2 (n=1, 3, 5) with elemental tellurium and comparison with members of even-numbered series. Inorganica Chimica Acta, LAUSANNE, Elsevier, Switzerland. ISSN 0020-1693, 2016, vol. 443, no. March, pp. 230-234.


more

 

TŘÍSKOVÁ, Iveta - TRNKOVÁ, Libuše.
Redoxní procesy guaninových reziduí DNA heptamerů na rtuťových elektrodách. In XXXVI. Moderní Elektrochemické Metody. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Srsenová Lenka - Best servis Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-905221-4-5, pp. 264-267. 23.5.2016, Jetřichovice.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej - COUFALÍK, Pavel - BRAT, Kristián - ČERVENKA, Rostislav - KUTA, Jan - MIKEŠ, Ondřej - KOMÁREK, Josef.
Seal remains as sources of mercury for Antarctic environment. 2016.


more

 

VYKOUKAL, Vít - BURŠÍK, Jiří - ROUPCOVÁ, Pavla - PINKAS, Jiří.
Solvothermal hot injection synthesis of AgNi nanoalloy. 2016.


more

 

NOVÁK, Martin - FOROUTANNEJAD, Cina - MAREK, Radek.
Studium sorpce iontů na π-systém v solventu za působení elektrického pole metodami kvantové chemie. 2016.


more

 

JEDINAKOVA, P - ŠEBEJ, Peter - SLANINA, Tomáš - KLÁN, Petr - HLAVAC, J.
Study and application of noncatalyzed photoinduced conjugation of azides and cycloocta-1,2,3-selenadiazoles. Chemical communications, Cambridge, Royal Society of Chemistry. ISSN 1359-7345, 2016, vol. 52, no. 26, pp. 4792-4795.


more

 

HEJDUKOVÁ, Martina - BROŽ, Pavel - VYKOUKAL, Vít - ZOBAČ, Ondřej.
Study of surface effects of selected bimetallic nanoparticles. 2016.


more

 

BURŠÍKOVÁ, Vilma - BURŠÍK, Jiří - ZÁBRANSKÝ, Lukáš - SOUČEK, Pavel - VAŠINA, Petr.
Study of the Local Mechanical Properties of Magnetron Sputtered Nanolaminate Coatings. Defect and Diffusion Forum, Switzerland. ISSN 1012-0386, 2016, vol. 2016, no. 366-373, pp. 111-114.


more

 

STÝSKALÍK, Aleš - ŠKODA, David - MORAVEC, Zdeněk - BARNES, Craig E. - PINKAS, Jiří.
Surface reactivity of non-hydrolytic silicophosphate xerogels: a simple method to create Bronsted or Lewis acid sites on porous supports. New Journal of Chemistry, Cambridge, ROYAL SOC. CHEMISTRY, Great Britain. ISSN 1144-0546, 2016, vol. 40, no. 4, pp. 3705-3715.


more

 

TŘÍSKOVÁ, Iveta - GURECKÝ, Libor - TRNKOVÁ, Libuše.
Switching central trinucleotide sequences of DNA hepatmer regulates adsorption on mercury electrode. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, Wien, Springer-Verlag, Austria. ISSN 0026-9247, 2016, vol. 147, no. 5, pp. 857-864.


more

 

KONHEFR, Martin - LACINA, Karel - LANGMAJEROVÁ, Monika - SKLÁDAL, Petr - MAZAL, Ctibor.
Syntéza a vlastnosti ferocenboronových derivátů vhodných k přípravě elektrochemicky aktivního umělého receptoru pro sacharidy. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016 : Zborník recenzovaných príspevkov. Vyd. prvé. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-223-4103-5, pp. 988-993. 27.4.2016, Univerzita Komenského v Bratislave.


more

 

OČENÁŠOVÁ, Lucia - KUTSCHY, Peter - GONDA, Jozef - PILÁTOVÁ, Martina - GÖNCIOVÁ, Gabriela - MOJŽÍŠ, Jan - PAZDERA, Pavel.
Synthesis of new 5-bromo derivatives of indole and spiroindole phytoalexins. Chemical Papers, deGruyter, Slovakia. ISSN 1336-9075, 2016, vol. 70, no. 5, pp. 635-648.


more

 

JEREMIAS, Lukáš - MEDVEĎ, Miroslav - NOVOSAD, Josef.
Tertiary phosphine chalcogenides: A density functional study. 2016.


more

 

COUFALÍK, Pavel - ZVĚŘINA, Ondřej - KOMÁREK, Josef.
The direct determination of HgS by thermal desorption coupled with atomic absorption spectrometry. Spectrochimica Acta B, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0584-8547, 2016, vol. 118, no. April 2016, pp. 1-5.


more

 

KOŠAŘOVÁ, Veronika - HRADIL, David - HRADILOVÁ, Janka - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - NĚMEC, Ivan - SCHREINER, Manfred.
The efficiency of micro-Raman spectroscopy in the analysis of complicated mixtures in modern paints: Munch's and Kupka's paintings under study. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier Science, Great Britain. ISSN 1386-1425, 2016, vol. 156, no. 5 March 2016, pp. 36-46.


more

 

VÍCHA, Jan - BABINSKÝ, Martin - DEMO, Gabriel - OTRUSINOVÁ, Olga - JANSEN, Séverine - PEKÁROVÁ, Blanka - ŽÍDEK, Lukáš - MUNZAROVÁ, Markéta.
The influence of Mg2+ coordination on 13C and 15N chemical shifts in CKI1RD protein domain from experiment and molecular dynamics/density functional theory calculations. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, USA. 2016, p. 686-699.


more

 

ANSHORI, Al - SLANINA, Tomáš - PALAO UTIEL, Eduardo - KLÁN, Petr.
The internal heavy-atom effect on 3-phenylselanyl and 3-phenyltellanyl BODIPY derivatives studied by transient absorption spectroscopy. PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES, CAMBRIDGE, ROYAL SOC CHEMISTRY. ISSN 1474-905X, 2016, vol. 15, no. 2, pp. 250-259.


more

 

PALAO UTIEL, Eduardo - SLANINA, Tomáš - MUCHOVA, L - ŠOLOMEK, Tomáš - VITEK, L - KLÁN, Petr.
Transition-Metal-Free CO-Releasing BODIPY Derivatives Activatable by Visible to NIR Light as Promising Bioactive Molecules. Journal of the American Chemical Society, WASHINGTON, American Chemical Society. ISSN 0002-7863, 2016, vol. 138, no. 1, pp. 126-133.


more

 

HORNÍ, Michal - BINAR, Radim - NEČAS, Marek.
Trigonal to tetrahedral transitions in Cu-I six-membered inorganic true heterocycles. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the related elements, The United States of America, Taylor and Francis Inc. ISSN 1042-6507, 2016, vol. 191, no. 4, pp. 631-632.


more

 

KLÍMA, Miloš - KEDROŇOVÁ, Eva - GAŠIĆ, Maja - BANÝROVÁ, Miroslava - VOJÍŘ, František - ŠPAČEK, Vladimír.
Vliv plazmové předúpravy plastů na adhezi nátěrových hmot. In TRANSFER - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl, číslo 28, 2016, 11. ročník. Praha, CZ : Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., 2016. pp. 6-12. 26.5.2016, Kunovice.


more

 

book coverTRNKOVÁ, Libuše - BARATH, Peter - GURECKÝ, Libor - HANÁČKOVÁ, Pavla - HRBÁČ, Jan - KOTZIANOVÁ, Adéla - TŘÍSKOVÁ, Iveta - SLANINA, Tomáš - VEČEŘOVÁ, Aneta.
X. Summer School of Electrochemistry. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 58 pp. ISBN 978-80-210-8275-5.


more

 

PAZDERA, Pavel - ZBEROVSKÁ, Barbora - HEROVÁ, Dana.
Způsob přímé mono-N-substituce piperazinu. . Patent. Czech Republic. 2016. Number: 305854. Owner: Masarykova univerzita. Accepted: 2.3.2016.


more

 

BEDNAŘÍK, Antonín - KUBA, Pavel - MOSKOVETS, Eugene - BENEŠOVÁ, Iva - PREISLER, Jan.
Zvýšení výkonu zobrazovací MALDI MS využívající skenování laserového paprsku. 2016. ISBN 978-80-905045-6-1.


more

 

book cover VEVERKA, Libor - LEICHMANN, Jaromír.
Želešický amfibolit - metatufitický komplex ofiolitového pásma brněnského masivu?. 2016. ISBN 978-80-210-8265-6.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 86 records, displayed 57 - 86