Department of Chemistry

Total number of titles in 2016: 133

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 133 records, displayed 101 - 130

 

VYKOUKAL, Vít - BURŠÍK, Jiří - ROUPCOVÁ, Pavla - PINKAS, Jiří.
Solvothermal hot injection synthesis of AgNi nanoalloy. 2016.


more

 

POKORNÝ, Daniel - JANČAŘÍKOVÁ, Gita - KOMÁREK, Jan - WIMMEROVÁ, Michaela.
Structure and function of Photorhabdus asymbiotica lectins: Studies of potential virulence factors from emerging human pathogen. 2016. ISBN 978-80-270-0331-0.


more

 

NOVÁK, Martin - FOROUTANNEJAD, Cina - MAREK, Radek.
Studium sorpce iontů na π-systém v solventu za působení elektrického pole metodami kvantové chemie. 2016.


more

 

JEDINAKOVA, P - ŠEBEJ, Peter - SLANINA, Tomáš - KLÁN, Petr - HLAVAC, J.
Study and application of noncatalyzed photoinduced conjugation of azides and cycloocta-1,2,3-selenadiazoles. Chemical communications, Cambridge, Royal Society of Chemistry. ISSN 1359-7345, 2016, vol. 52, no. 26, pp. 4792-4795.


more

 

HEJDUKOVÁ, Martina - BROŽ, Pavel - ZOBAČ, Ondřej - VYKOUKAL, Vít.
Study of surface effects of selected bimetallic nanoparticles. 2016.


more

 

BURŠÍKOVÁ, Vilma - BURŠÍK, Jiří - ZÁBRANSKÝ, Lukáš - SOUČEK, Pavel - VAŠINA, Petr.
Study of the Local Mechanical Properties of Magnetron Sputtered Nanolaminate Coatings. Defect and Diffusion Forum, Switzerland. ISSN 1012-0386, 2016, vol. 2016, no. 366-373, pp. 111-114.


more

 

STÝSKALÍK, Aleš - ŠKODA, David - MORAVEC, Zdeněk - BARNES, Craig E. - PINKAS, Jiří.
Surface reactivity of non-hydrolytic silicophosphate xerogels: a simple method to create Bronsted or Lewis acid sites on porous supports. New Journal of Chemistry, Cambridge, ROYAL SOC. CHEMISTRY, Great Britain. ISSN 1144-0546, 2016, vol. 40, no. 4, pp. 3705-3715.


more

 

TŘÍSKOVÁ, Iveta - GURECKÝ, Libor - TRNKOVÁ, Libuše.
Switching central trinucleotide sequences of DNA hepatmer regulates adsorption on mercury electrode. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, Wien, Springer-Verlag, Austria. ISSN 0026-9247, 2016, vol. 147, no. 5, pp. 857-864.


more

 

KONHEFR, Martin - LACINA, Karel - LANGMAJEROVÁ, Monika - SKLÁDAL, Petr - MAZAL, Ctibor.
Syntéza a vlastnosti ferocenboronových derivátů vhodných k přípravě elektrochemicky aktivního umělého receptoru pro sacharidy. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016 : Zborník recenzovaných príspevkov. Vyd. prvé. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-223-4103-5, pp. 988-993. 27.4.2016, Univerzita Komenského v Bratislave.


more

 

PAVELEK, Lubomír - LADÁNYI, Vít - NEČAS, Marek - MORAVEC, Zdeněk - WICHTERLE, Kamil.
Synthesis and characterization of lanthanide complexes with a pentadentate triazine-based ligand. Polyhedron, Spojené království, Pergamon Press, Great Britain. ISSN 0277-5387, 2016, vol. 2016, no. 119, pp. 134-141.


more

 

OČENÁŠOVÁ, Lucia - KUTSCHY, Peter - GONDA, Jozef - PILÁTOVÁ, Martina - GÖNCIOVÁ, Gabriela - MOJŽÍŠ, Jan - PAZDERA, Pavel.
Synthesis of new 5-bromo derivatives of indole and spiroindole phytoalexins. Chemical Papers, deGruyter, Slovakia. ISSN 1336-9075, 2016, vol. 70, no. 5, pp. 635-648.


more

 

PODHORSKÝ, Ján - MORAVEC, Zdeněk - PINKAS, Jiří - HEGEMANN, Corrina - MATHUR, Sanjay.
Synthesis of Tin (IV) Heteroarylalkenols and Their Susceptibility Towards Fluorination. 2016. ISBN 978-80-7560-007-3.


more

 

BABULA, Petr - SUCHÝ, Pavel - DOČEKALOVÁ, Michaela - ZÍDKOVÁ, Jarmila - TRNKOVÁ, Libuše - BARATH, Peter - KIZEK, René.
Termálně syntetizované zlaté nanočástice s peroxidázovou aktivitou a jejich efekt na buněčnou linii H9C2. In 66. Česko-slovenské farmakologické dny. Vyd. 1. Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. ISBN 978-80-260-9782-2, pp. 13-14. 13.9.2016, Brno.


more

 

JEREMIAS, Lukáš - MEDVEĎ, Miroslav - NOVOSAD, Josef.
Tertiary phosphine chalcogenides: A density functional study. 2016.


more

 

COUFALÍK, Pavel - ZVĚŘINA, Ondřej - KOMÁREK, Josef.
The direct determination of HgS by thermal desorption coupled with atomic absorption spectrometry. Spectrochimica Acta B, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0584-8547, 2016, vol. 118, no. April 2016, pp. 1-5.


more

 

KOŠAŘOVÁ, Veronika - HRADIL, David - HRADILOVÁ, Janka - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - NĚMEC, Ivan - SCHREINER, Manfred.
The efficiency of micro-Raman spectroscopy in the analysis of complicated mixtures in modern paints: Munch's and Kupka's paintings under study. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier Science, Great Britain. ISSN 1386-1425, 2016, vol. 156, no. 5 March 2016, pp. 36-46.


more

 

VÍCHA, Jan - BABINSKÝ, Martin - DEMO, Gabriel - OTRUSINOVÁ, Olga - JANSEN, Séverine - PEKÁROVÁ, Blanka - ŽÍDEK, Lukáš - MUNZAROVÁ, Markéta.
The influence of Mg2+ coordination on 13C and 15N chemical shifts in CKI1RD protein domain from experiment and molecular dynamics/density functional theory calculations. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, USA. ISSN 1097-0134, 2016, vol. 84, no. 5, pp. 686-699.


more

 

ANSHORI, Al - SLANINA, Tomáš - PALAO UTIEL, Eduardo - KLÁN, Petr.
The internal heavy-atom effect on 3-phenylselanyl and 3-phenyltellanyl BODIPY derivatives studied by transient absorption spectroscopy. PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES, CAMBRIDGE, ROYAL SOC CHEMISTRY. ISSN 1474-905X, 2016, vol. 15, no. 2, pp. 250-259.


more

 

TENORA, Lukáš - MAN, Stanislav - VAN DEN BERGE, Emilie - POTÁČEK, Milan.
The Synthesis of Two Regioisomeric Aldehydes with Tetrahydrobenzo[b]thiophene Scaffold and Their Application in Solvent-Free Intramolecular 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions. Synthesis, Thieme, USA. ISSN 0039-7881, 2016, vol. 48, no. 2016, pp. 2429-2437.


more

 

KHAN, Atta Ullah - BROŽ, Pavel - PREMOVIC´, Milena - PAVLŮ, Jana - VŘEŠŤÁL, Jan - YAN, Xin-Lin - MACCIO, Daniele - SACCONE, Adriana - GIESTER, Gerald - ROGL, Peter Franz.
The Ti-Mn system revisited: experimental investigation and thermodynamic modelling. Physical Chemistry Chemical Physics, Cambridge, Royal Society of Chemistry, Great Britain. ISSN 1463-9076, 2016, vol. 18, no. 33, pp. 23326-23339.


more

 

PAVLŮ, Jana - VŘEŠŤÁL, Jan - ŠOB, Mojmír.
Thermodynamic modelling of sigma phase using ab initio results. 2016.


more

 

BROŽ, Pavel - PREMOVIC, Milena - VŘEŠŤÁL, Jan - PAVLŮ, Jana - ROGL, Peter Franz.
Thermodynamic modelling of the Ti-Mn-N system in view of a new thermodynamic description for the Ti-Mn system. 2016.


more

 

VOLF, Jiří - POLANSKÝ, Ondřej - VARMUŽOVÁ, Karolína - DAVIDOVÁ GERŽOVÁ, Lenka - SEKELOVÁ, Zuzana - FALDYNOVÁ, Marcela - BABÁK, Vladimír - MEDVECKÝ, Matej - SMITH, Adrian - KASPERS, Bernd - VELGE, Philippe - RYCHLÍK, Ivan.
Transient and Prolonged Response of Chicken Cecum Mucosa to Colonization with Different Gut Microbiota. PLOS ONE, Public Library of Science. ISSN 1932-6203, 2016.


more

 

PALAO UTIEL, Eduardo - SLANINA, Tomáš - MUCHOVA, L - ŠOLOMEK, Tomáš - VITEK, L - KLÁN, Petr.
Transition-Metal-Free CO-Releasing BODIPY Derivatives Activatable by Visible to NIR Light as Promising Bioactive Molecules. Journal of the American Chemical Society, WASHINGTON, American Chemical Society. ISSN 0002-7863, 2016, vol. 138, no. 1, pp. 126-133.


more

 

TÝČOVÁ, Anna - FORET, František.
Trends in CE-MS and its applications. In Analytical Separation Science. Weinheim : Wiley-VCH, 2016. ISBN 978-3-527-33374-5, p. 629-651.


more

 

HORNÍ, Michal - BINAR, Radim - NEČAS, Marek.
Trigonal to tetrahedral transitions in Cu-I six-membered inorganic true heterocycles. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the related elements, The United States of America, Taylor and Francis Inc. ISSN 1042-6507, 2016, vol. 191, no. 4, pp. 631-632.


more

 

HORNÍ, Michal - BABIAK, Michal - TÁBORSKÝ, Petr - NEČAS, Marek.
Two chelating worlds combined – bimetallic complexes of d/f metal ions with PNP/PNC ligands and Schiff bases. 2016.


more

 

KLÍMA, Miloš - KEDROŇOVÁ, Eva - GAŠIĆ, Maja - BANÝROVÁ, Miroslava - VOJÍŘ, František - ŠPAČEK, Vladimír.
Vliv plazmové předúpravy plastů na adhezi nátěrových hmot. In TRANSFER - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl, číslo 28, 2016, 11. ročník. Praha, CZ : Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., 2016. pp. 6-12. 26.5.2016, Kunovice.


more

 

book coverTRNKOVÁ, Libuše - BARATH, Peter - GURECKÝ, Libor - HANÁČKOVÁ, Pavla - HRBÁČ, Jan - KOTZIANOVÁ, Adéla - TŘÍSKOVÁ, Iveta - SLANINA, Tomáš - VEČEŘOVÁ, Aneta.
X. Summer School of Electrochemistry. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 58 pp. ISBN 978-80-210-8275-5.


more

 

PAZDERA, Pavel - ZBEROVSKÁ, Barbora - HEROVÁ, Dana.
Způsob přímé mono-N-substituce piperazinu. . Patent. Czech Republic. 2016. Number: 305854. Owner: Masarykova univerzita. Accepted: 2.3.2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 133 records, displayed 101 - 130