Department of Biochemistry

Total number of projects in 2016: 14


Analýza vztahu polymorfizmů kandidátních genů k obezitě (SOC/0769/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Bakteriální oxidace trithionanu (SOC/0752/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Centrum pokročilých bioanalytických technologií (GAP206/12/G014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research
more
Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby (16-31207A)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Inovace praktické výuky v oboru biochemie – využití chemometrie při optimalizaci analytických metod (MUNI/FR/1425/2015)
MU Investigator:Mgr. Hana Nevídalová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Mechanismus bakteriální anaerobní oxidace síry ovlivňující acidifikaci prostředí sulfidových odpadů (GP14-27075P)
MU Investigator:Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more
Metabolizmus izoflavonů v bachoru se zaměřením na obsah equolu v kravském mléce (GA13-34134S)
MU Investigator:Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Oxidační stres u denitrifikačních baktérií: objasnění funkce zúčastněných proteinů a možných dopadů na životní prostředí (GA16-18476S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Podpora biochemického výzkumu v roce 2016 (MUNI/A/1265/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Rozšíření výuky praktických cvičení o úlohu „Metabolomická analýza moči metodou kapilární elektroforézy spojené s hmotnostní spektrometrií“ (MUNI/FR/1289/2015)
MU Investigator:Mgr. Monika Skrutková Langmajerová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Sledování hladiny equolu v mléčných potravinách (SOC/0753/2015)
MU Investigator:RNDr. Jitka Kašparovská
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Testování klíšťat z různých oblastí Jihomoravského kraje na přítomnost baktérií rodu Borrelia (SOC/0756/2015)
MU Investigator:Mgr. Ing. Ondřej Bonczek
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Vysoce efektivní systém založený na kapilární elektroforéze pro screening inhibitorů beta-sekretázy jako terapeutického cíle pro Alzheimerovu chorobu (GA16-06106S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Zpřístupnění nejnovějších trendů v oblasti AFM pro obory biochemie a vědy o živé přírodě (MUNI/FR/1587/2015)
MU Investigator:Mgr. Veronika Horáčková
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more