Department of Biochemistry

Total number of projects in 2014: 7


BiochemNet - Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi (CZ.1.07/2.4.00/31.0133)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Mandl, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2012 - 6/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Capillary electrophoresis as a member of the metabolomic analytical toolbox (GAP206/11/0009)
MU Investigator:Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby (NT11152-6/2010)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2010 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce (GAP501/12/0590)
MU Investigator:Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Interactions of mutant forms of cryptogein with a membrane binding site: biosensors-based characterisation (GAP501/11/1003)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací (NT11420-6/2010)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2010 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Nové flavin-dependentní enzymy Paracoccus denitrificans: reakční mechanismy, metabolické funkce a úloha v buněčném oxidačním stresu (GAP503/12/0369)
MU Investigator:Prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more