Department of Biochemistry

Total number of titles in 2014: 18

 

OZDENER, Mehmet Hakan - SUBRAMANIAM, Selvakumar - SUNDARESAN, Sinju - ŠERÝ, Omar - HASHIMOTO, Toshihiro - ASAKAWA, Yoshinori - BESNARD, Philippe - ABUMRAD, Nada A. - KHAN, Naim Akhtar.
CD36- and GPR120-mediated Ca2+ Signaling in Human Taste Bud Cells Mediates Differential Responses to Fatty Acids and is Altered in Obese Mice. Gastroenterology, American Gastroenterological Association, USA. ISSN 1133-7397, 2014, vol. XX, no. XX, XX-8 pp.


more

 

VYKYDALOVÁ, Marie - HORKÁ, Marie - RŮŽIČKA, Filip - DUŠA, Filip - MORAVCOVÁ, Dana - KAHLE, Vladislav - ŠLAIS, Karel.
Combination of micropreparative solution isoelectric focusing and high-performance liquid chromatography for differentiation of biofilm-positive and biofilm-negative Candida parapsilosis group from vascular catheter. Analytica Chimica Acta, AMSTERDAM, NETHERLANDS, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0003-2670, 2014, vol. x, no. x, pp. x-x.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Comparison of two electrophoretic methods with minimum consumption of protein sample for determination of the binding constant. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 157-158. 10.2.2014.


more

 

KNÍŽEK, Jiří - BERÁNEK, Ladislav - BOUCHAL, Pavel - VOJTĚŠEK, Bořivoj - NENUTIL, Rudolf - TOMŠÍK, Pavel.
Dependences´ tests with respect to the total vertical physical scale. International Journal of Mathematics and Computation, India. ISSN 0974-5718, 2014, vol. 24, no. 3, pp. 25-32.


more

 

NEVÍDALOVÁ, Hana - GLATZ, Zdeněk - MICHALCOVÁ, Lenka.
Determination binding constant of diclofenac and HSA using capillary electrophoresis - frontal analysis. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 111-112. 10.2.2014.


more

 

PLESKAČOVÁ, Anna - TOMANDL, Josef - BARTÁKOVÁ, Vendula - KUDLÁČ, Roman - PÁCAL, Lukáš - KURICOVÁ, Katarína - CELÁ, Andrea - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Determination of Plasma Thiamine and Its Phosphorylated Esters - Study of Gestational Diabetes. Olomouc : Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 180-181. 10.2.2014, Olomouc.


more

 

ŠERÝ, Omar.
Epigenom, nekódující RNA a duševní poruchy. Psychiatrie, Praha, Tigis, spol. s r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 18, no. Supl. 1, pp. 22-23.


more

 

ZOBAČ, Ondřej - SOPOUŠEK, Jiří - BURŠÍK, Jiří - ZEMANOVÁ, Adéla - ROUPCOVÁ, Pavla.
Experimental study of the Sb-Sn-Zn alloy system. Metallurgical and Materials Transactions A, Springer, USA. ISSN 1073-5623, 2014, vol. 45/2014, no. December, pp. 1181-1188.


more

 

ŠVÁCHOVÁ, Hana - KRYUKOV, Fedor - KRYUKOVA, Elena Vladimirovna - ŠEVČÍKOVÁ, Sabina - NĚMEC, Pavel - GREŠLIKOVÁ, Henrieta - ŘÍHOVÁ, Lucie - KUBICZKOVÁ, Lenka - HÁJEK, Roman.
Nestin expression throughout multistep pathogenesis of multiple myeloma. British journal of haematology, England, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0007-1048, 2014, vol. 164, no. 5, pp. 701-709. + projekt 7. rámce FP7/2007-2013 No. 278570.


more

 

SKLÁDAL, Petr - HIANIK, Tibor.
Piezoelectric Sensors. In Portable Biosensing of Food Toxicants and Environmental Pollutants. Boca Raton (USA) : CRC Press, 2014. Series in Sensors, ISBN 978-1-4665-7633-9, pp. 71-96.


more

 

MARYÁŠ, Josef - FAKTOR, Jakub - DVOŘÁKOVÁ, Monika - STRUHÁROVÁ, Iva - GRELL, Peter - BOUCHAL, Pavel.
Proteomics in investigation of cancer metastasis: Functional and clinical consequences and methodological challenges. Proteomics, Weinheim, Germany, Wiley VCH, Germany. ISSN 1615-9853, 2014, vol. 14, no. 4-5, pp. 426-440.


more

 

LEXA, Matej - KEJNOVSKÝ, Eduard - ŠTEFLOVÁ, Pavlína - KONVALINOVÁ, Helena - VORLÍČKOVÁ, Michaela - VYSKOT, Boris.
Quadruplex-forming sequences occupy discrete regions inside plant LTR retrotransposons. Nucleic Acids Research, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0305-1048, 2014, vol. 42, no. 2, pp. 968-978.


more

 

KNÍŽEK, Jiří - BOUCHAL, Pavel - VOJTĚŠEK, Bořivoj - NENUTIL, Rudolf - BERÁNEK, Ladislav - KUBA, Martin - TOMŠÍK, Pavel.
Regression Algorithm for Identification of Biomarker Areas in SELDI-TOF Mass Spectra. International Journal of Imaging and Robotics, India. ISSN 2231-525X, 2014, vol. 13, no. 2, pp. 40-57.


more

 

HOUSER, Josef - NOVÁČEK, Jiří - KOMÁREK, Jan - BUCHTA, David - POKORNÝ, Daniel - BYSTRICKÝ, Peter - ŽÍDEK, Lukáš - WIMMEROVÁ, Michaela.
RSL lectin - a complex approach to study carbohydrate-protein interaction. 2014.


more

 

HLOUŠKOVÁ, Alena - BONCZEK, Ondřej - ŠERÝ, Omar - LOCHMAN, Jan - VANĚK, Jiří - ČERNOCHOVÁ, Pavlína - ŠTEMBÍREK, Jan - KREJČÍ, Přemysl - MÍŠEK, Ivan.
Sekvenace části genu pro PAX9 a možná spojitost nalezených polymorfizmů s agenezí zubů. Ortodoncie, Olomouc, Česká ortodontická společnost. ISSN 1210-4272, 2014, vol. 23, no. 1, pp. 44-51.


more

 

ŽÁKOVÁ, Jana - LOUSOVÁ, Eva - VENTRUBA, Pavel - CRHA, Igor - POCHOPOVÁ, Hana - TESAŘOVÁ, Eva - VINKLÁRKOVÁ, Jaroslava - NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
Sperm cryopreservation before testicular cancer treatment and its subsequent utilization for the treatment of infertility. The Scientific World Journal, Hindawi Publishing Corporation. 2014.


more

 

POKORNÝ, Daniel - HOUSER, Josef - WIMMEROVÁ, Michaela.
Structural and functional characterization of Ralstonia solanacearum lectin mutant. 2014.


more

 

DVOŘÁKOVÁ, Monika - NENUTIL, Rudolf - BOUCHAL, Pavel.
Transgelins, cytoskeletal proteins implicated in different aspects of cancer development. Expert Review of Proteomics, Great Britain. ISSN 1478-9450, 2014, vol. 11, no. 2, pp. 149-165.


more