Department of Biochemistry

Total number of titles in 2014: 105

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 105 records, displayed 1 - 30

 

VENTRUBA, Pavel - ŽÁKOVÁ, Jana - CRHA, Igor - HUSER, Martin - HUDEČEK, Robert - LOUSOVÁ, Eva - SOCHOROVÁ, Kateřina - MEKIŇOVÁ, Lenka.
25 let kryokonzervace spermatu na GPK LF MU a FN Brno: využití v programu asistované reprodukce, dárcovství, u zdravých mužů a onkologických pacientů. 2014.


more

 

KUČERA, Jiří - PAKOSTOVÁ, Eva - JANICZEK, Oldřich - MANDL, Martin.
A model of anaerobic dissimilatory iron reduction in the biomining extremophile. 2014. ISBN 978-80-7080-887-0.


more

 

SCHEJBAL, Jan - ŘEMÍNEK, Roman - ZEMAN, Lukáš - PELCOVÁ, Marta - GLATZ, Zdeněk.
A NOVEL APPROACH IN CYTOCHROME P450 INHIBITORS’ SCREENING: IMMOBILIZED ENZYME MICROREACTOR FOR ON-LINE STUDIES USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS. 2014.


more

 

NĚMEČEK, Radim - BERKOVCOVÁ, J - BABÁNKOVÁ, Iva - MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - SLABÝ, Ondřej - SVOBODA, Marek.
Analýza mutačního stavu členů EGFR signální dráhy u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) léčených cetuximabem metodou sekvenování nové generace. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

ŘEMÍNEK, Roman - GLATZ, Zdeněk - THORMANN, Wolfgang.
Application of On-Line Enantioselective Capillary Electrophoretic Method: Kinetic and Inhibition Study of CYP3A4 Mediated N-Demethylation of Ketamine. 2014.


more

 

PŘIBYL, Jan - PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - DVOŘÁK, Petr - MELI - SKLÁDAL, Petr - ROTREKL, Vladimír.
Atomic force microscopy can distinguish force-contraction properties of human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. 2014.


more

 

PEŠL, Martin - PŘIBYL, Jan - AĆIMOVIĆ, Ivana - KÁRA, Tomáš - VILOTIĆ, Aleksandra - ROTREKL, Vladimír - SKLÁDAL, Petr - MELI, Albano - DVOŘÁK, Petr.
BIOMECHANIKU LIDSKÝCH KARDIOMYOCYTŮ DIFERENCOVANÝCH Z PLURIPOTENTNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK LZE POPSAT S POMOCÍ MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL (AFM). 2014.


more

 

MANDL, Martin - PAKOSTOVÁ, Eva.
Bioprocesy a limitace kyslíkem. 2014. ISBN 978-80-210-7340-1.


more

 

MÁDR, Aleš - CELÁ, Andrea - GLATZ, Zdeněk - TOMANDL, Josef.
Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for amino acid profiling of human plasma samples. Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika, 2014. ISBN 978-80-904959-2-0, pp. 319-322. 20.10.2014, Brno.


more

 

MÁDR, Aleš - PELCOVÁ, Marta - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for the analysis of energetically important compounds for use in human assisted reproduction. 2014.


more

 

OZDENER, Mehmet Hakan - SUBRAMANIAM, Selvakumar - SUNDARESAN, Sinju - ŠERÝ, Omar - HASHIMOTO, Toshihiro - ASAKAWA, Yoshinori - BESNARD, Philippe - ABUMRAD, Nada A. - KHAN, Naim Akhtar.
CD36- and GPR120-mediated Ca2+ Signaling in Human Taste Bud Cells Mediates Differential Responses to Fatty Acids and is Altered in Obese Mice. Gastroenterology, American Gastroenterological Association, USA. ISSN 1133-7397, 2014, vol. XX, no. XX, XX-8 pp.


more

 

VYKYDALOVÁ, Marie - HORKÁ, Marie - RŮŽIČKA, Filip - DUŠA, Filip - MORAVCOVÁ, Dana - KAHLE, Vladislav - ŠLAIS, Karel.
Combination of micropreparative solution isoelectric focusing and high-performance liquid chromatography for differentiation of biofilm-positive and biofilm-negative Candida parapsilosis group from vascular catheter. Analytica Chimica Acta, AMSTERDAM, NETHERLANDS, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0003-2670, 2014, vol. x, no. x, pp. x-x.


more

 

LACINA, Karel - KONHEFR, Martin - NOVOTNÝ, Jan - POTĚŠIL, David - ZDRÁHAL, Zbyněk - SKLÁDAL, Petr.
Combining ferrocene, thiophene and a boronic acid: a hybrid ligand for reagentless electrochemical sensing of cis-diols. Tetrahedron Letters, Oxford, Pergamon Press, Great Britain. ISSN 0040-4039, 2014, vol. 55, no. 21, pp. 3235-3238.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Comparison of two electrophoretic methods with minimum consumption of protein sample for determination of the binding constant. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 157-158. 10.2.2014.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Comparison of various capillary electrophoretic approaches for the study of drug–protein interaction with emphasis on minimal consumption of protein sample and possibility of automation. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, Germany. ISSN 1615-9306, 2014, pp. xx-xx.


more

 

JAISWAL, Deepti - SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - SEHNAL, David - IONESCU, Crina-Maria - GEIDL, Stanislav - PRAVDA, Lukáš - HORSKÝ, Vladimír - WIMMEROVÁ, Michaela - KOČA, Jaroslav.
Consistency of sugar structures and their annotation in the PDB. 2014.


more

 

MANDL, Martin - PAKOSTOVÁ, Eva - POSKEROVÁ, Lenka.
Critical values of the volumetric oxygen transfer coefficient and oxygen concentration that prevent oxygen limitation in ferrous iron and elemental sulfur oxidation by Acidithiobacillus ferrooxidans. Hydrometallurgy, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0304-386X, 2014, vol. 150, no. December, pp. 276-280.


more

 

SOPOUŠEK, Jiří - VŘEŠŤÁL, Jan - PINKAS, Jiří - BROŽ, Pavel - BURŠÍK, Jiří - STÝSKALÍK, Aleš - ŠKODA, David - ZOBAČ, Ondřej - LEE, Joonho.
Cu–Ni nanoalloy phase diagram – Prediction and experiment. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, OXFORD, Elsevier Science, USA. ISSN 0364-5916, 2014, vol. 45, no. June, pp. 33-39.


more

 

KNÍŽEK, Jiří - BERÁNEK, Ladislav - BOUCHAL, Pavel - VOJTĚŠEK, Bořivoj - NENUTIL, Rudolf - TOMŠÍK, Pavel.
Dependences´ tests with respect to the total vertical physical scale. International Journal of Mathematics and Computation, India. ISSN 0974-5718, 2014, vol. 24, no. 3, pp. 25-32.


more

 

ILIEV, Robert - VYCHYTILOVÁ, Petra - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Deregulace PIWIL proteinů a vybraných piRNA u RCC a CRC. 2014.


more

 

KOVÁŘ, David - FARKA, Zdeněk - SKLÁDAL, Petr.
Detection of Aerosolized Biological Agents Using the Piezoelectric Immunosensor. Analytical Chemistry, Washington, D.C., USA, American Chemical Society, USA. ISSN 0003-2700, 2014, vol. 86, no. 17, pp. 8680-8686.


more

 

NEVÍDALOVÁ, Hana - GLATZ, Zdeněk - MICHALCOVÁ, Lenka.
Determination binding constant of diclofenac and HSA using capillary electrophoresis - frontal analysis. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 111-112. 10.2.2014.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
DETERMINATION OF BINDING AND THERMODYNAMIC CONSTANTS OF BOVINE SERUM ALBUMIN-SALICYLIC ACID INTERACTIONS USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Determination of binding constant of 1st generation antidiabetic drug with human serum albumin. Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika, 2014. ISBN 978-80-904959-2-0, pp. 325-327. 20.10.2014, Brno.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Determination of binding constants of selected sulfonylureas drugs. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Determination of binding constants of tolbutamide/chlorpropamide with HSA. 2014.


more

 

TURJAP, Miroslav - ZENDULKA, Ondřej - GLATZ, Zdeněk - MÁDR, Aleš - BREJCHA, Stanislav - JUŘICA, Jan.
Determination of metabolites of caffeine in saliva and urine as a measure of CYP1A2 metabolic activity. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 133-134. 2014, Olomouc.


more

 

PLESKAČOVÁ, Anna - TOMANDL, Josef - BARTÁKOVÁ, Vendula - KUDLÁČ, Roman - PÁCAL, Lukáš - KURICOVÁ, Katarína - CELÁ, Andrea - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Determination of Plasma Thiamine and Its Phosphorylated Esters - Study of Gestational Diabetes. Olomouc : Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 180-181. 10.2.2014, Olomouc.


more

 

CRHA, Igor - KONEČNÁ, Hana - ŽÁKOVÁ, Jana - BURŠÍKOVÁ, Jana - ZDRÁHAL, Zbyněk - VENTRUBA, Pavel - LOUSOVÁ, Eva.
Differences of seminal plasma proteome in normospermia and nonobstructive azoospermia men. 2014.


more

 

KŘÍŽ, Zdeněk - ADAM, Jan - MRÁZKOVÁ, Jana - ZOTOS, Petros - CHATZIPAVLOU, Thomais - WIMMEROVÁ, Michaela - KOČA, Jaroslav.
Engineering the Pseudomonas aeruginosa II lectin: designing mutants with changed affinity and specificity. Journal of Computer-Aided Molecular Design, Springer International Publishing, Switzerland. ISSN 0920-654X, 2014, vol. 2014, no. 12 July 2014, nestránkováno-10 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 105 records, displayed 1 - 30