Department of Biochemistry

Total number of titles in 2014: 61

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 61 records, displayed 1 - 30

 

KUČERA, Jiří - PAKOSTOVÁ, Eva - JANICZEK, Oldřich - MANDL, Martin.
A model of anaerobic dissimilatory iron reduction in the biomining extremophile. 2014. ISBN 978-80-7080-887-0.


more

 

NĚMEČEK, Radim - BERKOVCOVÁ, J - BABÁNKOVÁ, Iva - MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - SLABÝ, Ondřej - SVOBODA, Marek.
Analýza mutačního stavu členů EGFR signální dráhy u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) léčených cetuximabem metodou sekvenování nové generace. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

PŘIBYL, Jan - PEŠL, Martin - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - DVOŘÁK, Petr - MELI - SKLÁDAL, Petr - ROTREKL, Vladimír.
Atomic force microscopy can distinguish force-contraction properties of human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. 2014.


more

 

PEŠL, Martin - PŘIBYL, Jan - AĆIMOVIĆ, Ivana - KÁRA, Tomáš - VILOTIĆ, Aleksandra - ROTREKL, Vladimír - SKLÁDAL, Petr - MELI, Albano - DVOŘÁK, Petr.
BIOMECHANIKU LIDSKÝCH KARDIOMYOCYTŮ DIFERENCOVANÝCH Z PLURIPOTENTNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK LZE POPSAT S POMOCÍ MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL (AFM). 2014.


more

 

OZDENER, Mehmet Hakan - SUBRAMANIAM, Selvakumar - SUNDARESAN, Sinju - ŠERÝ, Omar - HASHIMOTO, Toshihiro - ASAKAWA, Yoshinori - BESNARD, Philippe - ABUMRAD, Nada A. - KHAN, Naim Akhtar.
CD36- and GPR120-mediated Ca2+ Signaling in Human Taste Bud Cells Mediates Differential Responses to Fatty Acids and is Altered in Obese Mice. Gastroenterology, American Gastroenterological Association, USA. ISSN 1133-7397, 2014, vol. XX, no. XX, XX-8 pp.


more

 

VYKYDALOVÁ, Marie - HORKÁ, Marie - RŮŽIČKA, Filip - DUŠA, Filip - MORAVCOVÁ, Dana - KAHLE, Vladislav - ŠLAIS, Karel.
Combination of micropreparative solution isoelectric focusing and high-performance liquid chromatography for differentiation of biofilm-positive and biofilm-negative Candida parapsilosis group from vascular catheter. Analytica Chimica Acta, AMSTERDAM, NETHERLANDS, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0003-2670, 2014, vol. x, no. x, pp. x-x.


more

 

LACINA, Karel - KONHEFR, Martin - NOVOTNÝ, Jan - POTĚŠIL, David - ZDRÁHAL, Zbyněk - SKLÁDAL, Petr.
Combining ferrocene, thiophene and a boronic acid: a hybrid ligand for reagentless electrochemical sensing of cis-diols. Tetrahedron Letters, Oxford, Pergamon Press, Great Britain. ISSN 0040-4039, 2014, vol. 55, no. 21, pp. 3235-3238.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Comparison of two electrophoretic methods with minimum consumption of protein sample for determination of the binding constant. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 157-158. 10.2.2014.


more

 

SOPOUŠEK, Jiří - VŘEŠŤÁL, Jan - PINKAS, Jiří - BROŽ, Pavel - BURŠÍK, Jiří - STÝSKALÍK, Aleš - ŠKODA, David - ZOBAČ, Ondřej - LEE, Joonho.
Cu–Ni nanoalloy phase diagram – Prediction and experiment. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, OXFORD, Elsevier Science, USA. ISSN 0364-5916, 2014, vol. 45, no. June, pp. 33-39.


more

 

KNÍŽEK, Jiří - BERÁNEK, Ladislav - BOUCHAL, Pavel - VOJTĚŠEK, Bořivoj - NENUTIL, Rudolf - TOMŠÍK, Pavel.
Dependences´ tests with respect to the total vertical physical scale. International Journal of Mathematics and Computation, India. ISSN 0974-5718, 2014, vol. 24, no. 3, pp. 25-32.


more

 

KOVÁŘ, David - FARKA, Zdeněk - SKLÁDAL, Petr.
Detection of Aerosolized Biological Agents Using the Piezoelectric Immunosensor. Analytical Chemistry, Washington, D.C., USA, American Chemical Society, USA. ISSN 0003-2700, 2014, vol. 86, no. 17, pp. 8680-8686.


more

 

NEVÍDALOVÁ, Hana - GLATZ, Zdeněk - MICHALCOVÁ, Lenka.
Determination binding constant of diclofenac and HSA using capillary electrophoresis - frontal analysis. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 111-112. 10.2.2014.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
DETERMINATION OF BINDING AND THERMODYNAMIC CONSTANTS OF BOVINE SERUM ALBUMIN-SALICYLIC ACID INTERACTIONS USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

TURJAP, Miroslav - ZENDULKA, Ondřej - GLATZ, Zdeněk - MÁDR, Aleš - BREJCHA, Stanislav - JUŘICA, Jan.
Determination of metabolites of caffeine in saliva and urine as a measure of CYP1A2 metabolic activity. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 133-134. 2014, Olomouc.


more

 

PLESKAČOVÁ, Anna - TOMANDL, Josef - BARTÁKOVÁ, Vendula - KUDLÁČ, Roman - PÁCAL, Lukáš - KURICOVÁ, Katarína - CELÁ, Andrea - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Determination of Plasma Thiamine and Its Phosphorylated Esters - Study of Gestational Diabetes. Olomouc : Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 180-181. 10.2.2014, Olomouc.


more

 

CRHA, Igor - KONEČNÁ, Hana - ŽÁKOVÁ, Jana - BURŠÍKOVÁ, Jana - ZDRÁHAL, Zbyněk - VENTRUBA, Pavel - LOUSOVÁ, Eva.
Differences of seminal plasma proteome in normospermia and nonobstructive azoospermia men. 2014.


more

 

KŘÍŽ, Zdeněk - ADAM, Jan - MRÁZKOVÁ, Jana - ZOTOS, Petros - CHATZIPAVLOU, Thomais - WIMMEROVÁ, Michaela - KOČA, Jaroslav.
Engineering the Pseudomonas aeruginosa II lectin: designing mutants with changed affinity and specificity. Journal of Computer-Aided Molecular Design, Springer International Publishing, Switzerland. ISSN 0920-654X, 2014, vol. 2014, no. 12 July 2014, nestránkováno-10 pp.


more

 

ŠERÝ, Omar.
Epigenom, nekódující RNA a duševní poruchy. Psychiatrie, Praha, Tigis, spol. s r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 18, no. Supl. 1, pp. 22-23.


more

 

ZOBAČ, Ondřej - SOPOUŠEK, Jiří - BURŠÍK, Jiří - ZEMANOVÁ, Adéla - ROUPCOVÁ, Pavla.
Experimental study of the Sb-Sn-Zn alloy system. Metallurgical and Materials Transactions A, Springer, USA. ISSN 1073-5623, 2014, vol. 45/2014, no. December, pp. 1181-1188.


more

 

MUTHU RAJA, Karthick Raja - PLÁŠIL, Martin - ŘÍHOVÁ, Lucie - PELCOVÁ, Jana - ADAM, Zdeněk - HÁJEK, Roman.
Flow Cytometry-Based Enumeration and Functional Characterization of CD8 T Regulatory Cells in Patients with Multiple Myeloma Before and After Lenalidomide Plus Dexamethasone Treatment. Cytometry Part B ( Clinical cytometry), HOBOKEN, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 1552-4949, 2014, vol. 86, no. 4, pp. 220-228.


more

 

ŠÁNA, Jiří - RADOVÁ, Lenka - LAKOMÝ, Radek - KŘEN, Leoš - BEŠŠE, Andrej - NEKVINDOVÁ, Jarmila - FADRUS, Pavel - HERMANOVÁ, Markéta - SVOBODA, Marek - SMRČKA, Martin - ŠLAMPA, Pavel - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
Globální expresní analýza mikroRNA identifikovala sadu 6 prognostických mikroRNA u pacientů s multiformním glioblastomem. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

ŠÁNA, Jiří - RADOVÁ, Lenka - LAKOMÝ, Radek - KŘEN, Leoš - BEŠŠE, Andrej - FADRUS, Pavel - NEKVINDOVÁ, Jana - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
Globální expresní analýza mikroRNA identifikovala sadu 6 prognostických mikroRNA u pacientů s multiformním glioblastomem. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Sabina - BEŠŠE, Lenka - SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka - ŘÍHOVÁ, Lucie - KRYUKOV, Fedor - SZTURZ, Petr - HÁJEK, Roman - POUR, Luděk - ADAM, Zdeněk.
Impact of Anakinra Treatment on Cytokine and Lymphocytes/ Monocytes Profile of an Erdheim-Chester Patient. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 4, pp. 276-282.


more

 

MANDL, Martin - PAKOSTOVÁ, Eva - POSKEROVÁ, Lenka.
Impact of oxygen demand on aeration in Acidithiobacillus ferrooxidans cultures: biotechnological implications. In Biotechnology and Metals. 3rd International Conference on Biotechnology and Metals. Košice : Faculty of Metallurgy of Technical University in Košice and Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences., 2014. ISBN 978-80-553-1786-1, pp. 66-69. 2014, Košice.


more

 

ZAPLETAL, Ondřej - KABÁTKOVÁ, Markéta - TYLICHOVÁ, Zuzana - TOPINKA, J - MILCOVÁ, A - MACHALA, Miroslav - HOFMANOVÁ, Jiřina - KOZUBÍK, Alois - VONDRÁČEK, Jan.
Interactive effects of sodium butyrate and benzo[a]pyrene in colon cancer cell model. 2014.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - MLČOCHOVÁ, Jitka - RADOVÁ, Lenka - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
Involvement of miR-215 in colorectal cancer pathogenesis. 2014.


more

 

MÁDR, Aleš - SVOBODOVÁ, Kateřina - CELÁ, Andrea - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - MLČOCHOVÁ, Jitka - RADOVÁ, Lenka - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
MiR-215 a její role v patogenezi kolorektálního karcinomu. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - NĚMEČEK, Radim - NEKVINDOVÁ, Jana - RADOVÁ, Lenka - FERRACIN, Manuela - ZAGATTI, Barbara - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - NEGRINI, Massimo - SLABÝ, Ondřej.
MiR-31-3p a miR-31-5p predikují odpověď na cetuximab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovaným onkogenem KRAS. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - JAISWAL, Deepti - SEHNAL, David - IONESCU, Crina-Maria - GEIDL, Stanislav - PRAVDA, Lukáš - HORSKÝ, Vladimír - WIMMEROVÁ, Michaela - KOČA, Jaroslav.
MotiveValidator: interactive web-based validation of ligand and residue structure in biomolecular complexes. Nucleic Acids Research, Oxford, UK, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0305-1048, 2014, vol. 42, no. W1, pp. ´´W227´´-´´W233´´.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 61 records, displayed 1 - 30