Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Sídlo:budova A29, areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 1474
E-mail:kordacova@recetoxdotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.recetox.muni.cz/

Vedoucí pracoviště:
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.