Ústav geologických věd

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Ústav geologických věd
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Sídlo:budova 03, areál Kotlářská 2, Veveří, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
budova 05, areál Kotlářská 2, Veveří, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
budova 11, areál Kotlářská 2, Veveří, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 4322
Fax:541 211 214
E-mail:sona@scidotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.ugv.cz/

Vedoucí pracoviště:
prof. RNDr. Milan Novák, CSc.