Geografický ústav

Projektů v roce 2015 je celkem: 20


Czech Polar - České polární stanice: Stavba a operační náklady (LM2010009)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:10/2010 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
více
Členství v Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) a v Council of Managers of National Antarctic Programmes (COMNAP) (LG13013)
Řešitel na MU:Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2013 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / INGO II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011)
více
Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování (MUNI/M/1867/2014)
Řešitel na MU:Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:3/2015 - 12/2017
Investor/Program: Masarykova univerzita / Program podpory výzkumu
více
Geografie městských rytmů (GA14-14547S)
Řešitel na MU:Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2015
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Globální a regionální modelové simulace klimatu ve střední Evropě v 18.-20. století v porovnání s pozorovaným a rekonstruovaným klimatem (GAP209/11/0956)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2011 - 12/2015
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Globální environmentální změny v krajinné sféře Země v čase a prostoru (MUNI/A/1370/2014)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)
více
Hydrometeorologické extrémy na jižní Moravě odvozené z dokumentárních pramenů (GA13-19831S)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2016
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Inovace GNSS (Global Navigation Satellite System) vybavení Geografického ústavu pro mobilní mapování (MUNI/FR/1404/2014)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Inovace předmětu - Z8101 Základy fotogrammetrie (MUNI/FR/1762/2014)
Řešitel na MU:Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Inovace předmětu - Z8311 3D modelování a vizualizace (MUNI/FR/1760/2014)
Řešitel na MU:Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Polar ecology course - geosciences (NF-CZ07-ICP-1-032-2014)
Řešitel na MU:Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:4/2015 - 9/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia
více
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě šířky letokruhů dubu (GA13-04291S)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR : metodika a software pro ochranu a využití děl národního kartografického dědictví. (DF11P01OVV003)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2011 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo kultury ČR / NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (2011- 2017)
více
Towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system (540409-LLP-1-2013-1-BE-ERASMUS)
Řešitel na MU:Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:10/2013 - 9/2016
Investor/Program: Evropská unie / LLP Erasmus
více
Vichřice v českých zemích za posledních 500 let (GA15-11805S)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 1/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Vizuální dotazování pro geodatabázové systémy (TA03010735)
Řešitel na MU:Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2013 - 12/2015
Investor/Program: Technologická agentura ČR / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
více
Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí (TD020254)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2015
Investor/Program: Technologická agentura ČR / OMEGA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje
více
Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:8/2012 - 7/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více