Geografický ústav

Projektů v roce 2014 je celkem: 8


Czech Polar - České polární stanice: Stavba a operační náklady (LM2010009)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:10/2010 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
více
Globální a regionální modelové simulace klimatu ve střední Evropě v 18.-20. století v porovnání s pozorovaným a rekonstruovaným klimatem (GAP209/11/0956)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2011 - 12/2015
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
NetRegio - Platforma pro akceleraci vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou (CZ.1.07/2.4.00/17.0132)
Řešitel na MU:Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:5/2011 - 4/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace (CZ.1.07/2.4.00/31.0010)
Řešitel na MU:Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:5/2012 - 4/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě šířky letokruhů dubu (GA13-04291S)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR : metodika a software pro ochranu a využití děl národního kartografického dědictví. (DF11P01OVV003)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2011 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo kultury ČR / Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011-2017)
více
Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí (TD020254)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2015
Investor/Program: Technologická agentura ČR / OMEGA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje
více
Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:8/2012 - 7/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více