Geografický ústav

Projektů v roce 2016 je celkem: 14


Czech Polar Research Infrastructure (LM2015078)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2019
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
více
Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování (MUNI/M/1867/2014)
Řešitel na MU:Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:3/2015 - 12/2017
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Hydrometeorologické extrémy na jižní Moravě odvozené z dokumentárních pramenů (GA13-19831S)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2016
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Inovace Základní báze geografických dat (ZABAGED®) (TB05CUZK001)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2016 - 12/2016
Investor/Program: Technologická agentura ČR / BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
více
Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země (MUNI/A/1315/2015)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Polar ecology course - geosciences (NF-CZ07-ICP-1-032-2014)
Řešitel na MU:Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:4/2015 - 9/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia
více
Reakce ledovců na recentní klimatickou variabilitu v severovýchodní části Antarktického poloostrova (GC16-14122J)
Řešitel na MU:Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2016 - 12/2018
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Bilaterální projekty
více
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě šířky letokruhů dubu (GA13-04291S)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system (540409-LLP-1-2013-1-BE-ERASMUS)
Řešitel na MU:Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:10/2013 - 9/2016
Investor/Program: Evropská unie / LLP Erasmus
více
Transformace pohraničí na příkladu jihomoravského-dolnorakouského regionu (74p1)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:11/2015 - 11/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / AKTION Česká republika - Rakousko (pouze vzdělávání)
více
Vichřice v českých zemích za posledních 500 let (GA15-11805S)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 1/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice (TB0500MV004)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2016 - 11/2016
Investor/Program: Technologická agentura ČR / BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
více