Geografický ústav

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Geografický ústav
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Sídlo:budova 05, areál Kotlářská 2, Veveří, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 1490
Fax:549 49 1487
E-mail:dobro@scidotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.geogr.muni.cz/

Vedoucí pracoviště:
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.