Národní centrum pro výzkum biomolekul


Předměty garantované pracovištěm | Výuka zajišťovaná pracovištěm

Zobrazit předměty vyučované:

 

Na stránce je uveden seznam předmětů, jejichž garančním pracovištěm je Národní centrum pro výzkum biomolekul

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2016 na pracovišti Přírodovědecká fakulta je celkem 89

řazeno podle: názvů předmětů sestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
C9870Zpracování a prezentace vědeckých dat I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7301Základy genomiky - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C3240Webové aplikace, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
IC155Validation of biomacromolecular structures, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C2184Úvod do programování v Pythonu, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C1475Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C1470Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C1480Úvod do matematiky - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C1460Úvod do matematiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
S3001Trends in bioanalytical instrumentation, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
S5009Teaching assistance, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
C3210Strukturní bioinformatika, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C9531Strukturní biochemie - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C9530Strukturní biochemie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C7920Struktura a funkce proteinů, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7925Struktura a dynamika nukleovych kyselin, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
S1003Structural and molecular biology of RNA, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
CZMGPStátní závěrečna magisterská zkouška z oboru Genomika a proteomika, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CZMCIStátní závěrečna magisterská zkouška z chemoinformatiky a bioinformatiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CZMBMStátní závěrečna magisterská zkouška z biomolekulární chemie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CZBCIStátní závěrečná bakalářská zkouška z chemoinformatiky a bioinformatiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C7023Separation methods A, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7021Separační metody A, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9950Seminář oddělení FGP, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
CB060Seminář NCBR, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
S5041Scientific Writing Skills - workshop, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
S5008Scientific publication, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
S5002Scientific data presentation, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
S5040Publish or perish: The art of research and scientific writing - practical course, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
CG010Proteomika, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CG910Proteomics, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C9086Protein-RNA interactions seminars, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8857Protein Preparation and Characterization III - Protein-Mediated Interaction, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C5003Projekt z chemoinformatiky a bioinformatiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C2115Praktický úvod do superpočítání, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7995Practical NMR Spectroscopy of Biomolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C3220Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C2137Pokročilá chemoinformatika - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C2136Pokročilá chemoinformatika, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7800Počítačová chemie a molekulové modelování I - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7790Počítačová chemie a molekulové modelování I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
S5007Ph.D. Thesis, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
C2110Operační systém UNIX a základy programování, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
CG300Oborový seminář BGP III, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CG100Oborový seminář BGP I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C4865Objevte vědu - vědecké poznání a myšlení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
Bi0011MU Life Sciences Seminar, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
S5035MU Life Sciences Seminar, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
XD011MU Life Sciences Seminar, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
S2002Methods in plant cytogenetics and cytogenomics I. - practical course, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
S1004Methods for structural characterization of biomolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
S2005Methods for characterization of biomolecular interactions – classical versus modern, practice, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
S2004Methods for characterization of biomolecular interactions – classical versus modern, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
S2009Mendel Centre Seminars in the Bio-omics, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
S5001Literature study, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
S5004Literature research, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
S5020Life Science PI Seminars, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
S5006Lecture for the scientific community, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
S4002Law, ethics and philosophy of science, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
C9143Journal Club, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
S4001International performance, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
S1002Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids – practical course, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
S1001Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7350Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C7250Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
CG020Genomika, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
CG920Genomics, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C5321Fyzikálně chemické základy NMR - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C5320Fyzikálně chemické základy NMR, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
S5010Friday CEITEC PhD seminary, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
C7235Fluorescenční metody ve vědách o životě - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7230Fluorescenční metody ve vědách o životě - cesta od molekuly k buňce, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
S5005Field seminar – The Bio-omics, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
S5003Field seminar – Structural biology, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
C9025Evoluční a srovnávací genomika rostlin, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C9035Evoluční a srovnávací cytogenetika rostlin - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C4866Discover the science - Scientific knowledge and thinking, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
CG070Diplomová práce IV, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CG050Diplomová práce III, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CG040Diplomová práce I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8715Didaktika chemie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C9142Biologie kvasinek - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9045Biologie kvasinek, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7942Bioanalytics I - Biomacromolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C6015Bakalářská práce II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C5015Bakalářská práce I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C9285Aplikovaná genomika a proteomika - příběhy moderní vědy, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N