Národní centrum pro výzkum biomolekul


Předměty garantované pracovištěm | Výuka zajišťovaná pracovištěm

Zobrazit předměty vyučované:

 

Na stránce je uveden seznam předmětů, jejichž garančním pracovištěm je Národní centrum pro výzkum biomolekul

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2014 na pracovišti Přírodovědecká fakulta je celkem 57

řazeno podle: názvů předmětů sestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
C9870Zpracování a prezentace vědeckých dat I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7201Základy genomiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C7301Základy genomiky - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C3215Základy farmakochemie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C2184Úvod do programování v Pythonu, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C1470Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C1475Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C1460Úvod do matematiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C1480Úvod do matematiky - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C3210Strukturní bioinformatika, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C9530Strukturní biochemie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C9531Strukturní biochemie - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C7920Struktura a funkce proteinů, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7925Struktura a dynamika nukleovych kyselin, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CZMCIStátní závěrečna magisterská zkouška z chemoinformatiky a bioinformatiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CZMBMStátní závěrečna magisterská zkouška z biomolekulární chemie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CZBCIStátní závěrečná bakalářská zkouška z chemoinformatiky a bioinformatiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C7023Separation methods A, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7021Separační metody A, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9950Seminář oddělení FGP, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
CB060Seminář NCBR, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
IC124Redundant mechanisms to form silent chromatin at pericentromeric regions, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8980cPříprava a charakterizace proteinů I - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C8857Protein Preparation and Characterization III - Protein-Mediated Interaction, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9086Protein-RNA interactions seminars, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C2181Projektový management vědeckých projektů II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C2180Projektový management vědeckých projektů I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C5003Projekt z chemoinformatiky a bioinformatiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C2183Proces vývoje vědeckého software II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C2182Proces vývoje vědeckého software I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C2115Praktický úvod do superpočítání, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C3220Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C7230Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7235Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C2136Pokročilá chemoinformatika, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C2137Pokročilá chemoinformatika - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7790Počítačová chemie a molekulové modelování I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7800Počítačová chemie a molekulové modelování I - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C2110Operační systém UNIX a základy programování, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C4865Objevte vědu - vědecké poznání a myšlení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9533iNMR Innovation Lectures II, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C9532iNMR Innovation Lectures I, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
IC125Linear organization of the A. thaliana genome: lessons from chromatin motifs & DNA replication origins landscape in A. thaliana, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7250Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C7350Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C5320Fyzikálně chemické základy NMR, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9025Evoluční a srovnávací genomika rostlin, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C9035Evoluční a srovnávací cytogenetika rostlin - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C8715Didaktika chemie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C9045Biologie kvasinek, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9140Biologie kvasinek - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7942Bioanalytics I - Biomacromolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C5015Bakalářská práce I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C9285Aplikovaná genomika a proteomika - příběhy moderní vědy, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C7995Advanced Methods of Biomolecular NMR, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul