Ekonomické oddělení

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Ekonomické oddělení
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Sídlo:budova 01, areál Kotlářská 2, Veveří, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 1404
Fax:541 211 214
E-mail:ekon@scidotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.sci.muni.cz/cz/EkonomickeOddeleni/

Vedoucí pracoviště:
Ing. Mgr. Miroslava Černá