Press release details

 

21 March 2012
Přírodovědecká fakulta bude mít elektronový mikroskop (Czech only)

Přístroj v hodnotě několika milionů korun zapůjčí Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (MU) společnost FEI Czech Republic, výrobce elektronových mikroskopů, který sídlí v brněnském Technologickém parku.

Díky spolupráci s FEI budou mít studenti jedinečnou příležitost získat praktické zkušenosti v oboru elektronové mikroskopie, se kterou se doposud mohli setkat pouze při teoretických přednáškách.

Znalost používání elektronového mikroskopu pomůže zlepšit uplatnění na trhu práce například mladým fyzikům. To potvrzuje i děkan Přírodovědecké fakulty MU, Jaromír Leichmann: „Elektronový mikroskop se v současné době stává standardním vybavením špičkových laboratoří, je proto žádoucí studenty s jeho využitím seznámit již během studia. Studenti fyziky na naší fakultě doposud tuto možnost neměli.“

Elektronový mikroskop s obchodním označením Quanta 3D 200i, který byl vyvinut i vyroben v Brně, umožňuje zkoumání široké škály vzorků a zároveň snižuje náročnost jejich přípravy. Přístroj bude na fakultě umístěn ve speciální místnosti a bude používán při výuce v rámci přednášek z elektronové mikroskopie, ve fyzikálním praktiku, při realizaci bakalářských a diplomových prací a při výzkumu, který se řeší na Ústavu fyziky kondenzovaných látek a spolupracujících ústavech Přírodovědecké fakulty MU.

Zapůjčení mikroskopu je součástí projektu Inovace výuky aplikované fyziky, jehož je FEI partnerem. „ V tomto semestru zároveň realizujeme kurz Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie, kde přednášejí odborníci nejen z České republiky, ale i zahraničí. Jako příklad mohu uvést Dirka Van Dycka, profesora Univerzity v Antverpách, který patří mezi přední kapacity tohoto oboru,“ uvedl Jiří Očadlík, viceprezident společnost FEI. „Jsme rádi, že je mezi studenty o elektronovou mikroskopii zájem, což dokládá například množství absolventů technických oborů, kteří se u nás chtějí podílet na vývoji a výrobě těchto špičkových přístrojů. Jen tak může Brno zůstat světově významným centrem elektronové mikroskopie i nadále,“ dodal Očadlík.

Further information, photos or videos on the event