Výběrová řízení a volná místa

Pracoviště:Ústav fyziky Země (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:09.11.2014
Datum nástupu:1.1.2015
 více
Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa docenta Ústavu experimentální biologie, Oddělení mikrobiologie a molekulární biotechnologie Přírodovědecké fakulty MU.
Pracoviště:Ústav experimentální biologie (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:21.11.2014
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Ekonomické oddělení (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:07.11.2014
Datum nástupu:2.2.2015
 více