Výběrová řízení a volná místa

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa odborného asistenta (částečný úvazek ve výši 0,1) Ústavu experimentální biologie, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty MU.
Pracoviště:Ústav experimentální biologie (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:18.04.2014
Datum nástupu:dohodou
 více
Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa docenta (částečný úvazek ve výši 0,5) Ústavu experimentální biologie, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty MU.
Pracoviště:Ústav experimentální biologie (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:18.04.2014
Datum nástupu:dohodou
 více
Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Ústavu antropologie a ředitele Ústavu geologických věd.
Pracoviště:Přírodovědecká fakulta
Termín přihlášek:28.4.2014
Datum nástupu:1.7.2014
 více