Areál - Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Bohunice, Brno

Vstupy do areálu

  • budova A22, areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno (hlavní vstup)
  • budova 1, areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 126/3, Brno
  • budova A34, areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno

V areálu sídlí tyto součásti MU

Seznam budov