Přehled absolventů [2016]

Statut absolventa náleží absolventovi fakulty, která byla v době, kdy úspěšně ukončil studium, součástí Masarykovy univerzity, nebo se jí později stala. Absolventi mohou využívat služby odkaz do nového oknaAbsolventské sítě.

Absolventů v roce 2016 je celkem: 29


Bednaříková Vendula
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Chemie v oborech Chemie se zaměřením na vzdělávání a Biologie se zaměřením na vzdělávání

Berrová Eva
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Geografie a kartografie

Bodnár Nikolas
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Aplikovaná geografie v oboru Aplikovaná geografie a geoinformatika (zaměření Geoinformatika a trvalá udržitelnost)

Brulík Jan
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Chemie (čtyřleté) v oboru Chemie životního prostředí


Cahel Marek
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geografie a kartografie v oboru Geografická kartografie a geoinformatika


Filakovský Marek
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Matematika (čtyřleté) v oboru Geometrie, topologie a globální analýza


Hamanová Markéta
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Experimentální biologie


Korvasová Veronika
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Geografie a kartografie v oboru Geografie (zaměření Fyzická geografie)

Kremserová Silvie
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Biologie (čtyřleté) v oboru Fyziologie živočichů

Kuska Ján
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geografie a kartografie v oboru Aplikovaná geografie

Kvíčalová Markéta
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Biologie (čtyřleté) v oboru Fyziologie živočichů


Láchová Lenka
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geografie a kartografie v oboru Aplikovaná geografie


Midlik Adam
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Chemie v oboru Analytická chemie

Miháliková Zuzana
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Chemie


Nechvátalová Jana
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Experimentální biologie

Nezhybová Veronika
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Ekologická a evoluční biologie

Nováková Aneta
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Chemie v oboru Chemie konzervování - restaurování


Obšil Přemysl
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Geografie a kartografie v oboru Geografická kartografie a geoinformatika

Otáhal Jan
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geografie a kartografie v oboru Aplikovaná geografie


Pinkavová Jana
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Biochemie v oboru Analytická biochemie


Řiháček Michal
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Biochemie


Sáňka Ondřej
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Chemie (čtyřleté) v oboru Chemie životního prostředí

Slavíková Amemori Anna
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Experimentální biologie

Svobodová Alena
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geografie a kartografie v oboru Geografická kartografie a geoinformatika

Šána Jiří
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Biologie (čtyřleté) v oboru Molekulární a buněčná biologie

Ševela Ondřej
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Fyzika

Šimoníková Lucie
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Chemie v oboru Analytická chemie


Tkáčiková Jana
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Ekologická a evoluční biologie


Varner David
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Geologie