Přehled absolventů [2014]

Statut absolventa náleží absolventovi fakulty, která byla v době, kdy úspěšně ukončil studium, součástí Masarykovy univerzity, nebo se jí později stala. Absolventi mohou využívat služby odkaz do nového oknaAbsolventské sítě.

Absolventů v roce 2014 je celkem: 143

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 1Písmeno G, strana 1Písmeno H, strana 1Písmeno CH, strana 1Písmeno I, strana 1Písmeno J, strana 1Písmeno K, strana 1Písmeno L, strana 2Písmeno M, strana 2Písmeno N, strana 2Písmeno O, strana 2Písmeno P, strana 2Písmeno Q, strana 2Písmeno R, strana 2Písmeno S, strana 3Písmeno T, strana 3Písmeno U, strana 3Písmeno V, strana 3Písmeno W, strana 3Písmeno X, strana 3Písmeno Y, strana 3Písmeno Z, strana 3
První stranaPředchozí strana|1|2|3|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 143 položek, zobrazeno 1 - 50

Babinský Martin
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Biochemie (čtyřleté) v oboru Biomolekulární chemie

Balážik Ondrej
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geologie v oboru Geologie

Banotová Klára
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Experimentální biologie v oboru Molekulární biologie a genetika (zaměření Antropogenetika)

Bařinová Marcela
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Biochemie v oboru Analytická biochemie

Berčáková Andrea
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geologie v oboru Geologie

Berousek Jan
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Matematika v oboru Algebra a diskrétní matematika

Blažková Klára
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Geologie v oboru Geologie

Brothánková Darina
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Matematika (čtyřleté) v oboru Obecné otázky matematiky

Burešová Ivana
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geologie v oboru Geologie

Burian Aleš
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geologie v oboru Geologie


Čech Radovan
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Fyzika v oboru Fyzika kondenzovaných látek


Doležal Petr
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geologie v oboru Geologie

Dosoudilová Šárka
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Experimentální biologie v oboru Molekulární biologie a genetika

Dostál Dominik
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Experimentální biologie v oboru Speciální biologie (zaměření Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)

Dostálová Michala
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Geologie v oboru Geologie

Drápelová Lucie
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Experimentální biologie v oboru Molekulární biologie a genetika

Dubec Vít
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Experimentální biologie v oboru Molekulární biologie a genetika

Duša Filip
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Biochemie (čtyřleté) v oboru Biochemie


Flössler Jaromír
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Experimentální biologie v oboru Speciální biologie (zaměření Experimentální biologie živočichů a imunologie)

Fojtová Jana
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Matematika v oborech Aplikovaná matematika pro víceoborové studium a Ekonomie

Foltýn Adam
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Matematika v oborech Aplikovaná matematika pro víceoborové studium a Ekonomie

Frostová Tereza
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Experimentální biologie v oboru Molekulární biologie a genetika

Fuksová Jitka
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Ekologická a evoluční biologie v oboru Ekologická a evoluční biologie (zaměření Botanika)


Gajdošíková Jana
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Matematika v oboru Finanční a pojistná matematika

Gavula Ondrej
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Geologie v oboru Geologie

Ghazalová Tereza
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Biochemie v oboru Biomolekulární chemie

Gudernová Iva
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Experimentální biologie v oboru Speciální biologie (zaměření Experimentální biologie živočichů a imunologie)

Guráň Roman
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Chemie v oboru Analytická chemie


Hamet Petr
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Geologie v oboru Geologie

Hanák Jan
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Geologie v oboru Geologie

Haraštová Tereza
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Matematika v oboru Statistika a analýza dat

Havránková Eva
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Chemie v oboru Organická chemie

Herman Lukáš
Udělen titul "RNDr."
Vykonána státní rigorózní zkouška v programu Geografie a kartografie

Hlaváčová Helena
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Matematika v oborech Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství informatiky pro střední školy

Horáková Jana
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Matematika v oborech Aplikovaná matematika pro víceoborové studium a Ekonomie

Hořínek Vít
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Chemie v oboru Chemie životního prostředí

Hroššová Dominika
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Biochemie (čtyřleté) v oboru Biomolekulární chemie

Hruška Vladan
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Geografie (čtyřleté) v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj

Hřívová Dana
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Ekologická a evoluční biologie v oboru Zoologie


Chudá Petra
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Antropologie v oboru Antropologie

Chudoba Tomáš
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Aplikovaná geografie v oboru Aplikovaná geografie a geoinformatika (zaměření Geoinformatika a regionální rozvoj)


Jálová Veronika
Udělen titul "Ph.D."
Absolvent studia v programu Chemie (čtyřleté) v oboru Chemie životního prostředí

Janoušková Monika
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Chemie v oborech Učitelství chemie pro střední školy a Učitelství biologie pro střední školy


Kačmárová Zuzana
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Geografie a kartografie v oboru Fyzická geografie

Kalina Jiří
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Matematika v oboru Algebra a diskrétní matematika

Karas Jakub
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Experimentální biologie v oboru Speciální biologie (zaměření Experimentální biologie živočichů a imunologie)

Kavalová Pavla
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Antropologie v oboru Antropologie

Kavková Eva
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Biochemie v oboru Analytická biochemie

Komárková Zuzana
Udělen titul "Bc."
Absolvent studia v programu Matematika v oboru Obecná matematika

Koník Jan
Udělen titul "Mgr."
Absolvent studia v programu Matematika v oboru Matematické modelování a numerické metody

První stranaPředchozí strana|1|2|3|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 143 položek, zobrazeno 1 - 50