Assoc. Prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 85 records, displayed 1 - 30

 
2015

SMRČKA, Martin - BRICHTOVÁ, Eva - MACKERLE, Zdeněk - JURÁŇ, Vilém - PŘIBÁŇ, V..
Chirurgický přístup k tumorům thalamu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 2, pp. 172-180.


more

 

SMRČKA, Martin - BRICHTOVÁ, Eva - MACKERLE, Zdeněk - JURÁŇ, Vilém - PŘIBÁŇ, Vladimír.
Chirurgický přístup k tumorům thalamu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc : 2015. ISBN 978-80-87562-39-0, p. 52-52. 10.6.2015, Olomouc.


more

 

PLÁNKA, Ladislav - BRICHTOVÁ, Eva - VONDRÁČEK, Petr - BARTL, Vladimír - HNILIČKA, Bronislav.
Incidence a výsledky léčby posttraumatické parézy nervus ulnaris u dětí. 2015.


more

 

MACKERLE, Zdeněk - BRICHTOVÁ, Eva - ZERHAU, Pavel - GÖPFERT, E. - SOCHŮRKOVÁ, D. - HUSÁR, Matej - JANČÁLEK, Radim.
Neurostimulace, neuromodulace a neurotizace v terapii neurogenního močového měchýře. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 1, pp. 83-87.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva.
Neurotraumatologie dětského věku. Olomouc : Solen, 2015. 12 pp. Neuveden. ISBN 978-80-7471-124-4.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva - BARROS QUEIROZ DE AZEVEDO, Francisca Elói.
Posterior Fossa Abscess with Obstructive Hydrocephalus in a Child with Occipital Dermal Sinus with Dermoid Cyst Manifestation - a Case Report. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 3, pp. 340-343.


more

 
2014

ZERHAU, Pavel - MACKERLE, Zdeněk - HUSÁR, Matej - BRICHTOVÁ, Eva - SOCHŮRKOVÁ, Daniela - GÖPFERT, E. - FALDYNA, M..
Limitations in using rabbit bladders in electrophysiological and urodynamic experiments. Veterinární medicína, Prague, Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 0375-8427, 2014, vol. 59, no. 8, pp. 376-381.


more

 

SMRČKA, Martin - PŘIBÁŇ, Vladimír - BRICHTOVÁ, Eva - JURÁŇ, Vilém.
Surgical approach for thalamic tumors. In 19th Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology. Miami, Florida : the Society for Neuro-Oncology, 2014. pp. PT-12. 13.11.2014, Miami, Florida.


more

 

SMRČKA, Martin - BRICHTOVÁ, Eva - JURÁŇ, Vilém.
The choice of surgical approach for thalamic tumors. 2014.


more

 
2013

BRICHTOVÁ, Eva - CHLACHULA, Martin - HRBAC, Tomas - LIPINA, Radim.
Endoscopic third ventriculostomy in previously shunted children. Minimally Invasive Surgery, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 2090-1445, 2013, vol. 2013, no. 584567, pp. 1-4.


more

 

PAVELKA, Zdeněk - MAGNOVÁ, Olga - KŘEN, Leoš - SVOBODA, Tomáš - BRICHTOVÁ, Eva - ŠTĚRBA, Jaroslav.
Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 4, pp. 497-500.


more

 

BIBROVÁ, Štěpánka - LUKÁŠOVÁ, Olga - BRICHTOVÁ, Eva - VOKURKOVÁ, Jitka - PLÁNKA, Ladislav - TŮMA, Jiří.
Hojení ran způsobených psím kousnutím v dětském věku. 2013.


more

 

SMRČKA, Martin - BRICHTOVÁ, Eva - JURÁŇ, Vilém.
Chirurgický přístup k tumorům talamu. 2013.


more

 

MACKERLE, Zdeněk - BRICHTOVÁ, Eva - SMRČKA, Martin.
Kraniofaryngeomy. 2013.


more

 

ZERHAU, Pavel - MACKERLE, Zdeněk - HUSÁR, Matej - BRICHTOVÁ, Eva - SOCHŮRKOVÁ, D. - GÖPFERT, E. - FALDYNA, M..
Remodelace mikčního reflexního oblouku - realita nebo fikce?. 2013. ISBN 978-80-263-0507-1.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva - PAVELKA, Zdeněk.
Syndrom míšní komprese. In Náhlé příhody v dětské onkologii. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. Aeskulap, ISBN 978-80-204-2877-6, pp. 27-33.


more

 
2012

BRICHTOVÁ, Eva.
. Infratentoriální dermoidální cysta sdružená s dermálním sinusem u dětské pacientky. 2012.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva.
Abscedovaná dermoidální cysta mozečku sdružená s dermálním sinusem u dětské pacientky. 2012.


more

 

SMRČKA, Martin - VYBÍHAL, Václav - BRICHTOVÁ, Eva - VENTRUBA, Jiří.
Arachnoidální cysty dětí a dospělých. In XIX. postgraduální kurz v neurochirurgii. Vyd. 1. Hradec Králové : Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2012. ISBN 978-80-260-1886-5, pp. 21-22. 28.3.2012, Hradec Králové.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva - SMRČKA, Martin - PAVELKA, Zdeněk - JEŽOVÁ, Marta - CHARVATOVÁ, Marcela - ŠTĚRBA, Jaroslav.
Cerebral tumors manifested in the first year of age and their treatment. 2012.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva - BIBROVÁ, Štěpánka - ŠEDA, Miroslav.
Dětská poranění způsobená psím kousnutím. 2012.


more

 

PAVELKA, Zdeněk - BOBEKOVÁ, Andrea - MAGNOVÁ, Olga - KŘEN, Leoš - SVOBODA, Tomáš - ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea - ŠLAMPA, Pavel - BRICHTOVÁ, Eva - GOLDEMUND, Karel - ZITTERBART, Karel - ŠTĚRBA, Jaroslav.
Germinom mozku produkující choriogonadotropin jako příčina předčasné pseudopuberty u dítěte. In Edukační sborník : XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. ISBN 978-80-86793-23-8, pp. 249 - 251. 2012, Brno.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva.
Hydrocefalus v dětském věku z pohledu neurochirurga. 2012.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva - PAVELKA, Zdeněk - ZITTERBART, Karel - ŠTĚRBA, Jaroslav - SVOBODA, Tomáš.
CHORIONIC GONADOTROPHIN PRODUCING BRAIN GERMINOMA AS A CAUSE OF PRECOCIOUS PSEUDOPUBERTY. 2012.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva.
Mozková metastáza embryonálního rabdomyosarkomu u dětské pacientky. 2012.


more

 

PAVELKA, Zdeněk - BORTLÍČEK, Zbyněk - PAVLÍK, Tomáš - KODYTKOVÁ, Daniela - KŘEN, Leoš - VENTRUBA, Jiří - BRICHTOVÁ, Eva - ŠLAMPA, Pavel - SKOTÁKOVÁ, Jarmila - ZITTERBART, Karel - ŠTĚRBA, Jaroslav.
Nádory CNS dětí do 3 let věku na KDO Brno v letech 1998 - 2010. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. ISBN 978-80-86793-23-8, pp. 242-243. 2012, Brno.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva - ZAPLETAL, O. - MACKERLE, Zdeněk.
Neurochirurgická léčba kraniosynostóz. In XIX. postgraduální kurz v neurochirurgii. Vyd. 1. Hradec Králové : Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2012. ISBN 978-80-260-1886-5, pp. 12-13. 28.3.2012, Hradec Králové.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva - ZAPLETAL, Ondřej - MACKERLE, Zdeněk.
Neurochirurgická léčba kraniosynostóz. 2012.


more

 

BRICHTOVÁ, Eva.
Neurochirurgická léčba vrozených vývojových vad CNS. 2012.


more

 

ZERHAU, Pavel - HUSÁR, Matej - MACKERLE, Zdeněk - BRICHTOVÁ, Eva.
Obnovení funkčních schopností močového měchýře – přehled současných možností, představení experimentální práce. 2012.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 85 records, displayed 1 - 30