Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Personal photo

 

Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 4 (MUNI/A/0967/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky 3 (MUNI/A/1394/2014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Exprese proteinů rodiny Myb v adenokarcinomech tlustého střeva a vztah k jejich metastatickému potenciálu (NT13441-4/2012)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Centrum experimentální biomedicíny (CZ.1.07/2.3.00/20.0183)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2012 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Podpora výzkumné činnosti stduentů molekulární biologie a genetiky 2 (MUNI/A/0910/2013)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Partnerství a sítě pro spolupráci v experimentální biologii (CZ.1.07/2.4.00/31.0155)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Podpora výzkumné činnosti studentů molekulární biologie a genetiky (MUNI/A/0843/2012)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
The Student Scientific Conference on Biomedicine (MUNI/B/0817/2012)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Studentská vědecká konference 2011 (MUNI/B/0927/2010)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky (MUNI/A/0982/2009)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Posílení a zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů PřF v biologických a chemických oborech (MUNI/A/1059/2009)
MU Investigator:Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
The role of c-Myb and Cox-2 proteins in colon carcinogenesis (GA301/09/1115)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2009 - 12/2012
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Modular structure of the studies focused on experimental biology (CZ.1.07/2.2.00/07.0429)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2009 - 6/2012
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Podrobná analýza teplotně závislých mutantů nádorového supresoru p53 v lidských buňkách (NS10448)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2009 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Departmental Programme of Research and Development - MH II from 2008 to 2011
more
Molecular mechanisms of the cell proliferation and differentiation (GD204/08/H054)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2008 - 12/2011
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Doctor grants
more
Mechanism of procathepsin D effect on breast cancer cells (IAA501630801)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2008 - 12/2011
Investor/Programme:Academy of Sciences of the Czech Republic / Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
more
Zavedení nového předmětu "Kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase" do výuky molekulární biologie na PřF MU (FRVS/321/2008)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2008 - 12/2008
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
A role of certain transcription factors in the osteoclastic differentiation pathway (GA301/06/0036)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2006 - 12/2008
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Zřízení společné výukové Laboratoře molekulární biologie a buněčné fyziologie (FRVS/499/2007)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2007 - 12/2007
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Cell line RAW264.7 as a model for osteoclastogenesis in education and scientific training of students of Molecular Biology and Genetics (FRVS/111/2006)
MU Investigator:RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Study of molecular mechanisms causing v-Myb suppression using proteomics-based approach (GA301/03/1055)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2003 - 1/2005
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
The Role of Fos and Jun proteins in RA-driven monocytic differentiation (GA301/01/0040)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2001 - 1/2003
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Inovace praktických cvičení z molekulární biologie (FRVS/0560/2001)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2001 - 1/2001
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Detection and monitoring of certain chromosomal abnormalities in children suffering from acuta myeloid leukemia (NC4547)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/1998 - 1/2000
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / R&D of Oncology
more
Myb, Fos, Jun and retinoid receptor protein interactions in anti-leukemic processes (GA312/98/0679)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/1998 - 1/2000
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
The role of retinoic acid receptors in myeloid differentiation (GA312/95/1212)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/1995 - 1/1997
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more