ak. mal. Zdenka Kuželová

Photo not published

 

 
2014

POLÁŠKOVÁ, Hana - NASADIL, Petr - HRUBANOVÁ, Markéta - KUŽELOVÁ, Zdenka - ŠEVČÍK, Richard - GROSSMANNOVÁ, Hana.
Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích. 2014.


more

 

POLÁŠKOVÁ, Hana - HRUBANOVÁ, Markéta - NASADIL, Petr - KUŽELOVÁ, Zdenka - ŠEVČÍK, Richard.
Mikrobiální kontaminace textilních předmětů kulturního dědictví. In Fórum pro konzervátory-restaurátory. Ústí nad Labem : Technické muzeum v Brně, 2014. ISBN 978-80-86413-98-3, pp. 114-117. 2014, Ústí nad Labem.


more

 

POLÁŠKOVÁ, Hana - NASADIL, Petr - HRUBANOVÁ, Markéta - KUŽELOVÁ, Zdenka - ŠEVČÍK, Richard.
Monitoring mikrobiálního znečištění prostředí, v němž se pohybují textilní exponáty. 2014.


more

 
2013

PŘÍHODA, Jiří - VYSKOČILOVÁ, Gabriela - HANÁČKOVÁ, Pavla - KUŽELOVÁ, Zdenka.
„Textilní vzorníky: Vliv materiálu vzorníku na pH. In Mertová, Petra. Forum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Hodonín 2013, str. 133 (abstrakt). Brno : Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2013. ISBN 978-80-86413-98-3, pp. 133-134. 2013, Hodonín.


more

 

PŘÍHODA, Jiří - KUŽELOVÁ, Zdenka - ŠIMŠA, Martin - NASADIL, Petr.
Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (Informace o řešení projektu NAKI Ministerstva kultury ČR). In Forum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Hodonín 2013, str. 133 (abstrakt). Brno : Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2013. ISBN 978-80-86413-98-3, pp. 144-145. 2013, Hodonín.


more

 
2011

book cover MAZÍK, Michal - KUŽELOVÁ, Zdenka - PŘÍHODA, Jiří.
Ochrana textilných fragmentov počas desalinácie kovových predmetov. In Sborník z konference Muzea, památky a konzervace 2011. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5628-2, pp. 28-30. 2011, Brno.


more

 
2008

PŘÍHODA, Jiří - KUŽELOVÁ, Zdenka.
Minulost, přítomnost, budoucnost přírodovědecké fakulty MU. 2008. CZE, Přírodovědecká fakulta MU. 20.9.2008 - 31.12.2008, European Activity.


more