prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Osobní fotografie

 

Ukončená řízení:

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízeníPřírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízenídoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízeníPřírodovědecká fakulta
Obor jmenováníChemie životního prostředí
Datum zahájení19. 12. 2011
Složení hodnotící komise
Předsedaprof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členovéprof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. (Komenského univerzita Bratislava)
Datum a čas přednášky3. 10. 2012 v 14:00
Datum zasedání VR fakulty3. 10. 2012
Datum zasedání VR MU11. 12. 2012
Stav řízeníjmenování profesorem
Datum ukončení11. 6. 2013
Habilitační řízení
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízeníPřírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízenídoc. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízeníMU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitaceChemie životního prostředí
Habilitační práce (veřejná část)Moderní poznatky ekotoxikologie persistentních organických polutantů a aplikace pro hodnocení rizik
Datum zahájení31. 5. 2005
Složení habilitační komise
Předsedaprof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členovédoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
doc. RNDr. Karol Mičieta,Csc. (PřF UKo Bratislava)
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (LF UP Olomouc)
Oponentiprof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (Státní zdravotní ústav Praha)
doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (Ústav ekologie krajiny AV ČR Č.Budějovice)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost7. 12. 2005 v 14:30
Datum zasedání VR fakulty7. 12. 2005
Datum zasedání VR MU
Stav řízeníjmenování docentem
Datum ukončení1. 2. 2006