Prof. RNDr. Miloslav Suk, DrSc.

Photo not published

 

 
2010

MATYÁŠEK, Jiří - SUK, Miloslav.
Antropogeneze v geologii. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X, 2010.


more

 

MATYÁŠEK, Jiří - SUK, Miloslav.
ANTROPOGENEZE V GEOLOGII. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. el-portál MU.


more

 

MATYÁŠEK, Jiří - SUK, Miloslav.
Přehled minerálů a hornin. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X, 2010.


more

 
2006

BAJER, Aleš - MATYÁŠEK, Jiří - REJŠEK, Klement - SUK, Miloslav.
Petrologie. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X, 2006.


more

 
2002

SUK, Miloslav - BEZÁK, Vlado.
Rocks and wines in Slovakia. European Geologist, Bruxelles, The European Federation of geologist, Slovakia. ISSN 0354-6764, 2002, vol. 2002, no. 13, pp. 35-38.


more

 

SUK, Miloslav.
Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře. Uhlí - Rudy - Geol. Průzk., Praha, ČGÚ Praha. ISSN 1210-7697, 2002, vol. 50, no. 1, pp. 19-24.


more

 

MATYÁŠEK, Jiří - SUK, Miloslav.
Základy petrologie. Vyd. 1. Brno : MU Brno, 2002. 224 pp. skriptum. ISBN 80-210-3011-9.


more

 
2001

SUK, Miloslav - DURICA, Dušan.
Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí. Uhlí, rudy, geologický průzkum, Praha, Zaměst. svaz důlního a naft.průmyslu. ISSN 0454-5524, 2001, vol. 2001, no. 8, pp. 18-23.


more

 

SUK, Miloslav.
Moravské vinice na mapách. Vyd. 2001. Brno : MAMA trading, s.r.o.Brno, 2001. Top 77 moravských vín 2001-2002, ISBN 80-238-7746-1, 5 pp.


more

 

SUK, Miloslav.
The current P-T condition in the continental Earth s crust. Vyd. 2001. Stuttgart : Nagele und Obermiller, 2001. 10 pp. Krystalinikum 27. With the support of the scientific programme of the Ministry of Education. ISBN 80-7028-173-1.


more

 
2000

SUK, Miloslav.
Geologické faktory v ochraně životního prostředí. Vyd. 2000. Brno : Moravské zemské muzeum, 2000. 166 pp. ISBN 80-7028-100-6.


more

 

SUK, Miloslav.
Kámeň a víno. Vyd. 2000. Bratislava : Geologická služba Slovenskej republiky, 2000. 68 pp. Vydavatelstvo Dionýza Štúra. ISBN 80-88974-07-0.


more

 
1999

SUK, Miloslav.
Dr. Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu. Vyd. 1. Praha : ČGÚ Praha, 1999. 12 pp. Geolog Tibor Buday. ISBN 80-70-75-312-9.


more

 

SUK, Miloslav.
Přehledná geologie Země. Vyd. 1999. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1999. 328 pp. Učební texty Přírodovědecké fakulty MU Brno. ISBN 80-210-1991-3.


more

 

SUK, Miloslav.
The contemporaneous condition P-T in the Earths continental crust. Vyd. 4. Košice : TU Košice -Abstract Volume II, Meeting Herlany 2, 1999. 1 p. Acta Montanistica Slovaca.


more

 
1998

SUK, Miloslav.
Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masívu. Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlava, Muzeum Vysočiny. ISSN 6505-8228, 1998, vol. 13, no. 13, pp. 193-208.


more

 
1997

SUK, Miloslav - REICHWALDER, Petr.
Regionalizace v geologických vědách. Vyd. 1997. Česká republika : Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 1997. 170 pp. Folia přír. fak. MU Brno. ISBN 80-210-1473-3.


more

 
1996

SUK, Miloslav - Učební texty.
Geologické faktory v ochraně životního prostředí. Vyd. 1996. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1996. 85 pp. Učební texty. ISBN 80-210-1314-1.


more

 

SUK, Miloslav.
Geologie pro milovníky vína. Beverage revue International 3, Ústí nad Labem, Rank Mayer et sons. ISSN 1211-0851, 1996, vol. 3, no. 1., pp. 20-25.


more

 

SUK, Miloslav - ĎURICA, Dušan.
Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie. Uhlí, rudy, geologický průzkum, 1210-7697, MH ČR Praha. 1996, vol. 1996, no. 3, pp. 171-182.


more

 
1995

GREGEROVÁ, Miroslava - SUK, Miloslav - HOVORKA, Dušan.
Geochemie geologických procesů v litosféře. II. Metody a interpretace. Vyd. 1995. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1995. 148 pp. Učební texty přírodovědecké fakulty MU. ISBN 80-210-1270-6.


more

 

SUK, Miloslav - STEKLÍK, Jan.
Geologie a víno. Vyd. 1995. Brno : Moravské zemské muzeum, Brno, 1995. 90 pp. Moravské zemské muzeum, Brno. ISBN 80-7028-067-9.


more

 

SUK, Miloslav.
Krystalinikum. Vyd. 1995. Brno - Stuttgart : Moravské muzeum, Nagele und Obermiller, 1995. 186 pp. Krystalinikum 22. ISBN 80-7028-119-7.


more

 

BLÍŽKOVSKÝ, Milan - BURDA, M. - SUK, Miloslav - PICK, M..
Modelling of the density distribution in the Bohemian Massif. Krystalinikum, Brno, Moravské zemské muzeum. ISSN 0454-5524, 1995, vol. 1995, no. 22, pp. 19-23.


more

 

SUK, Miloslav - MALECHA, Adolf.
On the existence of the. Krystalinikum, Brno, Moravské zemské muzeum. ISSN 0454-5524, 1995, vol. 1995, no. 22, pp. 83-93.


more

 

SUK, Miloslav - BUDAY, Tibor.
Saxonská tektonika v Českém masívu. Uhlí, rudy, geologický průzkum, Praha, Zaměst. svaz důl. a naft. průmyslu, MŽP. ISSN 1210-7697, 1995, vol. 12, no. 2, pp. 382-383.


more

 
1994

SUK, Miloslav.
The role of the present erosion level in the interpretation of the Bohemian Massif Hercynides. KTB report, Hannover, Niedesacgsischen Landesamf fur Bedenfers, Germany. ISSN 0939-8732, 1994, vol. 94, no. 3, pp. 191-200.


more