prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Osobní fotografie

 

Výzkum, vývoj a použití metod analytické spektrometrie (MUNI/A/1492/2015)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Analytická spektrometrie - výzkum a aplikace (MUNI/A/1461/2014)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (DF11P01OVV017)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2011 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo kultury ČR / NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (2011- 2017)
více
Studium interakce laserového záření a plazmatu s materiály a jejich chemická analýza hmotnostní a optickou atomovou spektrometrií (MUNI/A/1008/2013)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2014
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Komplexní studium nanostrukturních systémů (MUNI/A/0990/2013)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2014
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ (CZ.1.07/2.1.00/32.0035)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:7/2012 - 6/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia (CZ.1.07/2.1.00/32.0061)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:7/2012 - 6/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Výzkum a vývoj zařízení pro monitoring kapalných výpustí (FR-TI3/215)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2011 - 12/2014
Investor/Program: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / TIP
více
Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu (CZ.1.07/2.4.00/12.0036)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2011 - 12/2013
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Výzkum, vývoj a ověření osobního dozimetru pro důlní prostory (FR-TI2/464)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:6/2010 - 12/2012
Investor/Program: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / TIP
více
Inovace a zavedení nových vybraných praktických úloh pro obor chemie konzervování-restaurování (FRVS/1202/2011)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2011 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol
více
Inovace praktické výuky ve studijním oboru Chemie konzervování-restaurování (FRVS/456/2009)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2009 - 12/2009
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol
více
Inovace úloh a vybavení základních cvičení programu Chemie - laboratoře pro výuku anorganické, konzervátorsko-restaurátorské a materiálové chemie (FRVS/406/2008)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2008 - 12/2008
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol
více
Využití reakcí derivátů thiokyselin fosforu s nukleofilními reagenty pro přípravu dvou úloh pro pokročilé cvičení z anorganické chemie (FRVS/1374/2008)
Řešitel na MU:Mgr. Marie Petlachová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2008 - 12/2008
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol
více
Inovace praktických cvičení z jaderné chemie a izotopových metod (FRVS/1808/2007)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2007 - 12/2007
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol
více