Assoc. Prof. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Photo not published

 

Field of study: General Physics

supervisor of doctoral students

  • Michal Vodička (topic: The alternative textbook for secondary schools - Astrophysics)
Field of study: Theoretical Physics and Astrophysics

supervisor of doctoral students

  • Tomáš Gráf (graduate 2003, topic: Studium fázové závislosti vybraných spektrálních charakteristik uhlíkových mirid a dlouhoperiodických proměnných hvězd)